Text List

Andreas de Novo CastroCommentarius in Libros Sententiarum

Table of Contents

Only show available transcriptions

Commentarius in Libros Sententiarum

Prologus

Quaestio 1 : Quero utrum deum esse nobilissimum omnium aliorum entium sit aliqua essentia per se vna

Quaestio 2 : Utrum deum querum esse specialem adiutorem hominis fideliter in theoloogia studentis sit aliquid per se vnum totaliter ab omni creatura distinctum.

Quaestio 3 : utrum aliquem fidelem meruisse per studium sacre theologie sit aliquod intelligibile distinctum ab omnibus rebus / actu vel potentia existentibus.

Distinctio 1

Quaestio 1 : utrum omnis intellectus cognoscens formaliter ens medium in respectu ad finem intelligat utrumque vnico actu simplici.

Quaestio 2 : utrum intellectus noster per actum per se vnum et simplicem in essendo apprehendat formaliter quod deus est summum bonum quo fruendum est:

Quaestio 3 : utrum voluntas referens illud quo vtitur in illud quo fruitur velit utrumque per vnicum actum simplicem.

Distinctiones 2-3

Quaestio 1 : utrum omnis fidelius cognoscens deum esse trinum et vnum cognoscat aliquod intelligibile

Quaestio 2 : utrum sola veritas affirma tiua sit per se obiectum assenssus secundum quem formaliter assentimus quod deus est vnus essentialiter et trinus personaliter

Quaestio 3 : utrum scientia per quam ex creaturis scimus deum esse habeat pro obiecto per se scibili solam conclusionem demonstratam

Quaestio 4 : utrum a nobis viatoribus possit ratione naturali sufficienter probari deum esse.

Quaestio 5 : utrum impossibile sit plures deos esse.

Distinctio 8

Quaestio 1 : utrum ratione naturali sufficienter probari possit deum esse substantiam simplicem et inextensam.

Quaestio 2 : utrum solus deus sit ens indiuisibile essentialiter summe simplex.

Quaestio 3 : utrum deus sit ens omnino immutabile.

Distinctio 8

Quaestio 1 : utrum intellectus paternus intelligat aliquid per intellectionem realiter distinctam a deitate.

Distinctio 10

Quaestio 1 : utrum voluntas diuina velit aliquid per velle realiter distinctum a deitate.

Distinctio 14

Quaestio 1 : utrum ad hoc quod viator fiat nouiter iustus et deo carus requiratur noua caritatis et gratie supernaturalis infusio.

Quaestio 2 : utrum aliquam charitatem habere sit viatori necessarium ad salutem

Distinctio 17

Quaestio 1 : utrum spiritus sanctus posset esse caritas secundum quam formaliter homo iustus diligit deum.

Distinctio 19

Quaestio 1 : utrum ens nobilissimum sit vltimus finis omnium.

Distinctiones 20-21

Quaestio 1 : utrum ens primum habeat vim conseruatiuam omnium aliorum entium

Quaestio 2 : utrum sufficienter probari possit vltimum finem omnium esse primum principium effectiuum omnium.

Distinctio 22

Quaestio 1 : utrum ad omnem per se effectum positiuum cause secunde deus concurrat per se effectiue.

Quaestio 2 : utrum ad effectus humanos qui sunt mali: concurrat effectiue potentia summi boni

Quaestio 3 : utrum diuina voluntas possit esse causa productiua actuum malorum vt mali sunt.

Quaestio 4 : utrum deo et creatura agentibus eundem effectum. deus in infinitum perfectius agat et influat quam creatura.

Quaestio 5 : Utrum deo et creatura concausantibus effectiue eundem effectum: deus prius naturaliter agat ad illum: quam creatura.

Quaestio 6 : utrum diuina potentia secundum generalem influentiam concausans voluntati create prius naturaliter agat ad actum voluntatis create: quam voluntas creata.

Quaestio 7 : utrum ad actus bonos voluntatis create potentia dinina prius naturaliter agat: quam voluntas creata.

Quaestio 8 : utrum diuina potentia ad actus voluntatis humane qui sunt mali prius naturaliter agat quam voluntas humana.

Distinctiones 1-31

Quaestio 1 : utrum essentia diuina distinguatur ex natura rei a proprietate personali relatiua.

Quaestio 2 : Utrum cum identitate essentiali deitatis stet distinctio realis personarum diuinarum.

Distinctio 32

Quaestio 1 : utrum sapientia et intellectus patris et filii distinguantur aliqualiter ex nam rei

Quaestio 2 : utrum diuina sapientia distinguitur secundum ra tionem ab essentia et bonitate diuina.

Distinctiones 33-34

Quaestio 1 : utrum patrem in diuinis generare et habere filium sit aliquod intelligibile complexe significabile distinctum a patre et ab omnibus entibus incomplexe nominaliter significabilibus

Distinctio 35

Quaestio 1 : Utrum secundum lumen rationis naturalis ponendum sit deum formaliter intelligere aliud ab ipso.

Quaestio 2 : Utrum deus formaliter intelligat omnem quidditatem specificam secundum omne verum scibile de illa.

Quaestio 3 : Utrum deus formaliter intelligat distincte omnia singularia secundum actum vel potentiam existentia

Distinctio 36

Quaestio 1 : utrum respectu diuersorum intelligibilium sit in deo formaliter pluralitas ydearum tanquam exemplarium ex natura rei distinctorum

Quaestio 2 : utrum diuino intellectui representetur aliquem quod per se intelligibile obiectiserue significatum per veritatem affirmatiuam quod non significetur per negationem contradictoriam.

Distinctio 37

Quaestio 1 : Utrum deus sit actualiter extra celum praesens spacio infinito ymaginario.

Distinctiones 38-39

Quaestio 1 : Utrum omne ens aliud a deo ideo sit: quia deus scit et vult illud esse.

Quaestio 2 : utrum creatura que potest esse et non est ideo non sit: quia deus vult eam non esse: aut quia deus non vult illam esse.

Quaestio 3 : utrum creatura que non est et potest esse ideo possit esse: quia deus potest illam facere esse

Quaestio 4 : utrum illud quod impossibile est fieri vel esse ideo sit impossibile quia deus non potest illud facere vel econtra

Quaestio 1 : utrum omne quod erit et non est ideo sit determinate futurum quia deus determinate scit et vul illud fore.

Distinctiones 40-41

Quaestio 1 : Utrum deus ab eterno quosdam predestinauit ad beatitudinem propter merita eorum prescita futura.

Quaestio 2 : utrum deus ab eterno reprobauerit aliquos propter eorum demerita futura prescita.

Quaestio 3 : utrum reprobis in gratia existens per bona opera mereatur vitam eternam.

Distinctiones 42-44

Quaestio 1 : utrum in lumine rationum naturalium ponendum sit deum esse potentie actiue formaliter infinite secundum vigorem

Quaestio 2 : utrum per rationes humane philosophie capiendo humanam philosophiam pro illa quod humanus intellectus possit acquirere ex causis naturalibus cum influentia dei generali secluso super naturali dei auxilio facto per reuelationem interiorem vel exte riorem. utrum inqua per rationes humane philosoprhie possit sufficienter probari. Primum ens esse nobilitatis essentialis formaliter infinite.

Distinctiones 45

Quaestio 1 : utrum ratione naturali possit a nobis sufficienter demonstrari vniuersum a primo principe regi libere libertate contingentie

Quaestio 2 : utrum in lumine rationum naturalium probabilius sit ponere vniuersum regi a deo libertate contingentie quam naturali necessitate

Quaestio 3 : utrum ratione naturali possit euidenter probari voluntatem humanam habere libertatem indifferentie in actibus suis

Quaestio 4 : utrum innitendo precise rationibus naturalibus et experientiis sit probabilius ponere voluntatem humanam agere libertate contingentie quam naturali necessitate

Quaestio 5 : utrum stando in lumine rationum naturalium praecise repugnantia sit libertatem contingentie conuenire voluntati humane in agendo et non conuenire prime cause

Quaestio 6 : utrum ea que fuerunt possibile sit per diuinam potentiam absolutam nunquam fuisse

Quaestio 7 : Utrum stando in lumine rationum naturalium ponendum sit cuiusibet contradictionis de futuro contingenti alteram partem determinate esse veram.

Quaestio 8 : utrum cuiuslibet contradictionis de futuro contingenti alteram partem determinate esse veram deus distincte cognoscat

Distinctiones 46

Quaestio 1 : utrum cum diuina praescientia et praeordinatione futurorum stet deum agere ad extra libertate contradictionis antecedente

Quaestio 2 : utrum deus habeat scientiam immutablem de euentu futuri contisigentis

Quaestio 3 : utrum de cuiuslibet futuri contigentis euentu deus habeat scientiam certam et infallibilem

Quaestio 4 : utrum deus possit dare intellectui creato noticiam certam et infallibilem de euentu contingentis futuri.

Quaestio 5 : utrum omni reuelationi facte a deo de euentu futuri contingentis sit firmiter credendum.

Distinctiones 47

Quaestio 1 : Utrum diuina prescientia et praeordinatio futurorum necessitet antecedentur voluntatem humanam ad agendum

Quaestio 2 : Utrum omne quod est futurum eueniet de necessitate simpliciter absoluta.

Distinctiones 48

Quaestio 1 : Utrum omne bonum aliud a deo sit contingentur bonum ex ordinatione libera diuine voluntatis.

Quaestio 2 : utrum omne quod est creature rationali malum culpe: ideo sit malum: quia a deo libere et contigenter prohibitum

Quaestio 3 : utrum ad rectitudinem humane voluntatis requiratur ipsam conformiter velle id quod deus vulto

Quaestio 4 : utrum respectu cuiuslibet voliti a deo possit voluntas viatoris per aliquod velle rectum vel non iniustum conformari diuine voluntati in obiective volito