Text List

William of OckhamQuodlibeta

Table of Contents

Only show available transcriptions

Quodlibeta

Quodlibet 1

Quaestio 1 : Utrum possit probari per rationem naturalem quod tantum est unus Deus

Quaestio 2 : Utrum essentia divina et relatio distinguantur ex natura rei

Quaestio 3 : Utrum paternitas distinguatur a Patre

Quaestio 4 : Utrum angelus sit in loco per suam substantiam

Quaestio 5 : Utrum angelus potest moveri localiter

Quaestio 6 : Utrum unus angelus loquitur alteri

Quaestio 7 : Utrum unus angelus possit causare notitiam actualem in alio angelo illius obiecti quod habitualiter cognoscit, sine actuali cognitione causata in se eiusdem obiecti

Quaestio 8 : Utrum angelus possit moveri per vacuum

Quaestio 9 : Utrum linea componatur ex punctis

Quaestio 10 : Utrum potest demonstrari quod anima intellectiva sit forma corporis

Quaestio 11 : Utrum possit probari evidenter quod non est unus intellectus numero in omnibus

Quaestio 12 : Utrum anima intellectiva sit tota in toto et tota in qualibet parte

Quaestio 13 : Utrum primum cognitum ab intellectu sit singulare

Quaestio 14 : Utrum intellectus noster pro statu isto cognoscat actus suos intuitive

Quaestio 15 : Utrum intellectus noster pro statu isto cognoscat intuitive sensibilia

Quaestio 16 : Utrum possit probari sufficienter quod voluntas libere causet actus suos effective

Quaestio 17 : Utrum ad salvandum casum et fortunam in rebus oporteat ponere voluntatem esse liberam

Quaestio 18 : Utrum virtus et scientia sint qualitates absolute

Quaestio 19 : Utrum spiritus patiatur ab igne purgatorio

Quaestio 20 : Utrum actus exterior habeat propriam bonitatem moralem vel malitiam

Quodlibet 2

Quaestio 1 : Utrum possit probari naturali ratione quod Deus sit prima causa efficiens omnium

Quaestio 2 : Utrum potest probari sufficienter naturali ratione quod Deus sit infinite virtutis in vigore

Quaestio 3 : Utrum articuli fidei possint demonstrari

Quaestio 4 : Utrum attributa concreta cuiusmodi sunt sapiens, iustus et huiusmodi predicentur de Deo et creatura univoce

Quaestio 5 : Utrum Deus potuit fecisse mundum ab eterno

Quaestio 6 : Utrum angelus potuit mereri et demereri in primo instanti

Quaestio 7 : Utrum existentia angeli distinguatur ab essentia eius

Quaestio 8 : Utrum quilibet effectus creetur a Deo

Quaestio 9 : Utrum creatura potest creare

Quaestio 10 : Utrum anima sensitiva et intellectiva in homine distinguantur realiter

Quaestio 11 : Utrum anima sensitiva et forma corporeitatis distinguantur realiter tam in brutis quam in hominibus

Quaestio 12 : Utrum actus rectus et reflexus sint idem actus numero

Quaestio 13 : Utrum perfectioris obiecti sit perfectior actus

Quaestio 14 : Utrum de moralibus potest esse scientia demonstrativa

Quaestio 15 : Utrum actus appetitus sensitivi differant a passionibus

Quaestio 16 : Utrum in alio a voluntate sit habitus virtuosus

Quaestio 17 : Utrum passiones sint in voluntate

Quaestio 18 : Utrum universaliter tanta sit distinctio actuum quanta habituum

Quaestio 19 : Utrum haec propositio hoc est corpus meum prolata a sacerdote in missa sit vera de virtute sermonis

Quodlibet 3

Quaestio 1 : Utrum supposito quod Deus intelligat et sit causa efficiens immediata omnium, possit ex hoc demonstrari quod sit infinite virtutis intensive

Quaestio 2 : Utrum attributa divina distinguantur ratione

Quaestio 3 : Utrum essentia divina sub ratione alicuius attributi sit principium elicitivum generationis divinae

Quaestio 4 : Utrum Deus sit causa efficiens omnium aliorum a se

Quaestio 5 : Utrum elementa maneant in mixto

Quaestio 6 : Utrum formae partium organicarum animalis distinguantur specie, puta carnis et ossis

Quaestio 7 : Utrum in intellectu unius fidelis sit tantum una fides numero

Quaestio 8 : Utrum quilibet actus assentiendi habeat pro obiecto complexum

Quaestio 9 : Utrum spes sit virtus distincta a fide et caritate

Quaestio 10 : Utrum Beata Virgo posuit stetisse in peccato originali tantum per instans

Quaestio 11 : Utrum in Beata Virgine fuit fomes peccati

Quaestio 12 : Utrum propositio mentalis componatur ex rebus vel conceptibus

Quaestio 13 : Utrum aliqua propositio vocalis sit vera

Quaestio 14 : Utrum solus actus voluntatis sit necessario virtuosus

Quaestio 15 : Utrum rectitudo actus et deformitas differant a substantia actus

Quaestio 16 : Utrum circumstantiae finis recte rationis et huiusmodi sint obiecta actus virtuosi

Quaestio 17 : Utrum dolor et delectatio appetitus sensitivi causentur immediate a rebus extra

Quaestio 18 : Utrum virtutes morales sint circa passiones sicut circa materiam

Quaestio 19 : Utrum aliquis homo potest mereri vel demereri

Quaestio 20 : Utrum necesse sit ponere aliquem habitum

Quaestio 21 : Utrum habitus sit causa effectiva actus

Quaestio 22 : Utrum inclinatio forme differat realiter a forma

Quodlibet 4

Quaestio 1 : Utrum quilibet effectus habeat causam finalem distinctam ab efficiente

Quaestio 2 : Utrum potest probari sufficienter quod Deus sit causa finalis alicuius effectus

Quaestio 3 : Utrum Deus repraesentet creaturas

Quaestio 4 : Utrum possit revelare alicui notitiam evidentem futurorum contingentium

Quaestio 5 : Utrum videns Deum videt omnia quae Deus videt

Quaestio 6 : Utrum audiens praedicationem articulorum fidei et videns mirabilia fieri pro illis acquirat aliquem habitum adhesivum distinctum a fide

Quaestio 7 : Utrum suppositum humanum possit assumi a Verbo

Quaestio 8 : Utrum tres persone possunt assumere eamdem naturam numero

Quaestio 9 : Utrum angelus potest videre cogitationes et volitiones nostras

Quaestio 10 : Utrum Deus potest facere motum in instanti

Quaestio 11 : Utrum filiatio Christi ad Beatam Virginem sit alia res ab omni re absoluta

Quaestio 12 : Utrum praedicatio analoga distinguatur a praedicatione univoca, aequivoca et denominativa

Quaestio 13 : Utrum Christus existens in Eucharistia possit videre alia et videri ab aliis

Quaestio 14 : Utrum anima Christi potest movere corpus Christi in Eucharistia

Quaestio 15 : Utrum anima Christi potest movere corpus Christi sub hostia organice et non organice

Quaestio 16 : Utrum omnis actus assentiendi presupponat actum apprehendendi respectu eiusdem obiecti

Quaestio 17 : Utrum viator habeat aliquem conceptum simplicem proprium de Deo ante compositionem et divisionem vel post

Quaestio 18 : Supposito quod quantitas sit res absoluta distincta a substantia et qualitate, utrum quantitas corporis Christi sub hostia possit habere positionem de genere quantitatis sine positione que est predicamentum

Quaestio 19 : Utrum substantia materialis extensa corporis Christi componitur ex partibus substantialibus eiusdem rationis situaliter distinctis

Quaestio 20 : Utrum substantia materialis extensa per suas partes intrinsecas sit immediate praesens loco

Quaestio 21 : Utrum substantia materialis extensa per partes suas intrinsecas sit in loco diffinitive seu circumscriptive

Quaestio 22 : Utrum Deus possit conservare substantiam materialem extensam sine motu locali destruendo omne accidens absolutum in ea

Quaestio 23 : Utrum substantia materialis per suas partes intrinsecas possit esse quantitas sive quanta

Quaestio 24 : Utrum substantia materialis per suas partes intrinsecas possit esse quanta sine quantitate addita sibi

Quaestio 25 : Utrum possit evidenter probari quod quantitas sit res absoluta distincta a substantia et qualitate

Quaestio 26 : Utrum per principia fidei possit sufficienter probari quod quantitas sit res absoluta distincta a substantia et qualitate

Quaestio 27 : Utrum de intentione Philosophi sit ponere quantitatem distinctam a substantia et qualitate

Quaestio 28 : Utrum intentio sanctorum sit ponere quantitatem mediam inter substantiam et qualitatem

Quaestio 29 : Utrum substantia partis ex vi conversionis transssubstantietur tantum in corpus Christi et non in divinitatem nec animam nec accidentia

Quaestio 30 : Utrum substantia panis manet post consecrationem

Quaestio 31 : Utrum corpus Christi sit circumscriptive in loco sub hostia consecrata

Quaestio 32 : Utrum Deus possit facere omne prius absolutum sine posteriori realiter distincto

Quaestio 33 : Utrum quantitas remanens in eucharistia post consecrationem sit subiective in qualitate hostie

Quaestio 34 : Utrum qualitates hostiae post consecrationem sint subiective in quantitate

Quaestio 35 : Utrum intentiones prime et secunde realiter distinguantur

Quodlibet 5

Quaestio 1 : Utrum eadem veritas theologica specie vel numero, possit probari in theologia et in scientia naturali

Quaestio 2 : Utrum eadem conclusio numero possit evidenter cognosci per demonstrationem et experientiam

Quaestio 3 : Utrum aliqua veritas theologica eadem specie vel numero sit credita a viatore et evidenter scita a comprehensore

Quaestio 4 : Utrum Deus possit causare in viatore notitiam evidentem de credibilibus sine visione Dei

Quaestio 5 : Utrum cognitio intuitiva et abstractiva differant

Quaestio 6 : Utrum actus apprehendendi et iudicandi differant realiter

Quaestio 7 : Utrum de Deo possint haberi plures conceptus proprii

Quaestio 8 : Utrum omnia accidentia grammaticalia terminorum vocalium competunt terminis mentalibus

Quaestio 9 : Utrum nomina mentalia distinguantur per concretum et abstractum sicut nomina vocalia

Quaestio 10 : Utrum homo et humanitas sint nomina synonyma secundum veritatem fidei

Quaestio 11 : Utrum homo et humanitas sint nomina synonyma secundum intentionem Philosophi

Quaestio 12 : Utrum universale sit singulare

Quaestio 13 : Utrum omne universale sit qualitas mentis

Quaestio 14 : Utrum ens praedicetur univoce de omnibus

Quaestio 15 : Utrum diffinitio naturalis et metaphysicalis eiusdem distinguantur realiter

Quaestio 16 : Utrum cadente re cadat vox a suo significato

Quaestio 17 : Utrum omnis oppositio realis sit inter res

Quaestio 18 : Utrum Deus potest separare subiectum a propria passione

Quaestio 19 : Utrum diffinitio exprimens quid rei et quid nominis distinguantur

Quaestio 20 : Utrum res extra animam definiatur

Quaestio 21 : Utrum quodlibet praedicamentum sit prima intentio vel secunda

Quaestio 22 : Utrum sint decem praedicamenta

Quaestio 23 : Utrum praedicamentum componatur ex rebus extra animam vel ex conceptibus rerum

Quaestio 24 : Utrum veritas complexa et falsitas distinguantur ab ipso complexo

Quaestio 25 : Utrum conceptus absolutus, connotativus et relativus distinguuntur realiter

Quodlibet 6

Quaestio 1 : Utrum homo potest salvari sine caritate creata

Quaestio 2 : Utrum Deus de necessitate acceptet actum elicitum ab habente caritatem creatam

Quaestio 3 : Utrum corpus Christi incipiens esse sacramentaliter sub specie panis in altari vere mutatur localiter

Quaestio 4 : Utrum Deus possit remittere peccatori culpam et poenam sine infusione gratiae create

Quaestio 5 : Utrum aliquid praedicatur de Deo affirmative quod non est Deus

Quaestio 6 : Utrum cognitio intuitiva potest esse de obiecto non existente

Quaestio 7 : Utrum essentia divina ut in Patre sit incompossibilis Filio

Quaestio 8 : Utrum similitudo vel dissimilitudo sit aliqua parva res distincta a rebus absolutis

Quaestio 9 : Utrum aequalitas vel inaequalitas sit aliqua res distincta a rebus absolutis

Quaestio 10 : Utrum dupleitas vel dimidietas sit res distincta a rebus absolutis

Quaestio 11 : Utrum diversitas, distinctio vel identitas sit alia res a rebus absolutis

Quaestio 12 : Utrum relatio causalitatis effective sit alia res a rebus absolutis

Quaestio 13 : Utrum relatio calefactivi ad calefactibile sit res distincta a rebus absolutis

Quaestio 14 : Utrum relatio scientiae ad scibile sit res distincta a rebus absolutis

Quaestio 15 : Utrum sit consonum naturali rationi quod quelibet res creata sit absoluta ita quod nulla sit relatio extra animam

Quaestio 16 : Utrum intentio Philosophi sit ponere relationem extra naturam distinctam a rebus absolutis

Quaestio 17 : Utrum Philosophus posuerit relationes primi modi differre realiter a rebus absolutis

Quaestio 18 : Utrum Philosophus posuerit relationes secundi modi differre realiter a rebus absolutis

Quaestio 19 : Utrum Philosophus posuerit relationis tertii modi differre realiter a rebus absolutis

Quaestio 20 : Utrum negans relationem differre a rebus potest salvare proprietates relationis

Quaestio 21 : Utrum omnia relativa sunt simul natura et intellectu

Quaestio 22 : Utrum secundum intentionem Philosophi relatio quae est genus generalissimum sit prima intentio vel secunda

Quaestio 23 : Utrum res extra sint in genere relationis vel nomina tantum secundum intentionem Philosophi

Quaestio 24 : Utrum relatio terminetur ad absolutum vel ad relativum

Quaestio 25 : Utrum relationes trium modorum sunt reales in creaturis

Quaestio 26 : Utrum identitas, similitudo et aequalitas sint relationes reales in divinis

Quaestio 27 : Utrum identitas materialis sit relatio realis

Quaestio 28 : Utrum creatio actio sit relatio realis

Quaestio 29 : Utrum relatio rationis distinguatur a rebus absolutis

Quaestio 30 : Utrum relatio realis et relatio rationis distinguuntur

Quodlibet 7

Quaestio 1 : Utrum creatio vel conservatio differat realiter a rebus absolutis

Quaestio 2 : Utrum qualitas differt realiter a substantia

Quaestio 3 : Utrum actio vel passio differt realiter a rebus absolutis

Quaestio 4 : Utrum praedicamentum actionis et passionis componatur ex conceptibus

Quaestio 5 : Utrum praedicamentum quando importat rem distinctam a rebus absolutis

Quaestio 6 : Utrum ubi importet rem distinctam a rebus absolutis

Quaestio 7 : Utrum positio vel habitus importent respectus distinctos a rebus absolutis

Quaestio 8 : Utrum unitas universi vel approximatio causarum vel distantia rerum importent respectu distinctos a rebus absolutis

Quaestio 9 : Utrum aliquis conceptus praedicatur de Deo

Quaestio 10 : Utrum persona sit nomen prime impositionis

Quaestio 11 : Utrum per viam efficientiae possit probari sufficienter quod Deus sit infinitus intensive

Quaestio 12 : Utrum per cognitionem Dei possit sufficienter probari quod Deus sit infinitus intensive

Quaestio 13 : Utrum per simplicitatem Dei possit probari quod Deus sit infinitus intensive

Quaestio 14 : Utrum per causalitatem finis possit sufficienter probari quod Deus sit infinitus intensive

Quaestio 15 : Utrum per viam eminentiae potest evidenter probari quod Deus sit infinitus intensive

Quaestio 16 : Utrum intentio Philosophi et Commentatoris sit quod Deus sit infinitus intensive

Quaestio 17 : Utrum determinationes Philosophi VIIIo Physicorum et XIIo Metaphysicorum concludant Deum esse infinitum intensive

Quaestio 18 : Utrum de facto Deus sit infinite virtutis intensive

Quaestio 19 : Utrum quantitas et modus quantitativus differunt realiter