Text List

Antonius AndreasQuaestiones Antonii Andreae Super duodecim libros Metaphysicae

Table of Contents

Only show available transcriptions

Quaestiones Antonii Andreae Super duodecim libros Metaphysicae

Liber 1

Quaestio 1 : Utrum ens simpliciter sumptum quod est commune Deo et creature sit scientiae metaphysicae subiectum primum primitate adequationis

Quaestio 2 : Utrum dicta prima propositio sit vera

Quaestio 3 : Utrum inter omnes sensus visus faciat nos magis scire

Quaestio 4 : Utrum prudentia sit in brutis

Quaestio 5 : Utrum ex experimentis generetur ars

Quaestio 6 : Utrum verum sit quod expertus non habens artem certius operetur artifice inexperto

Quaestio 7 : Utrum hoc sit verum

Quaestio 8 : Utrum obiectum per se sensus sit aliquid sub ratione singularitatis ita quod singularitas sit formalis ratio obiectiva sensus

Quaestio 9 : Utrum ad metaphysicam inquantum talis per se pertineat cognoscere omnes quiditates rerum in particulari

Quaestio 10 : Utrum magis universalia sint difficiliora ad cognoscendum

Quaestio 11 : Utrum metaphysica sit scientia practica vel speculativa

Quaestio 12 : Utrum speculativa scientia sit nobilior practica

Liber 2

Quaestio 1 : Utrum prima principia complexa sicut 'de quolibet affirmatio etc.' et 'omne totum est maius etc.' sint nobis naturaliter cognita

Quaestio 2 : Utrum difficultas cognoscendi res sit ex parte intellectus nostri cognoscentis vel ex parte rerum cognoscibilium

Quaestio 3 : Utrum substantie immateriales possint cognosci secundum suas quiditates ab intellectu viatoris

Quaestio 4 : Utrum sit ponere statum in omni genere causarum

Quaestio 5 : Utrum infinitum possit cognosci a nobis

Liber 3

Quaestio 1 : Utrum in immobilibus sit causa efficiens et finalis

Quaestio 2 : Utrum genus predicetur de differentia per se

Quaestio 3 : Utrum idem nunc vel instans sit in toto tempore

Liber 4

Quaestio 1 : Utrum ens univoce predicetur de omnibus entibus

Quaestio 2 : Utrum negatio habeat distinctam formalitatem ab affirmatione cui opponitur

Quaestio 3 : Utrum unum et ens significent eandem naturam

Quaestio 4 : Utrum istud principium 'impossibile est idem simul esse et non esse' sit firmissimum et notissimum

Quaestio 5 : Utrum hoc principium 'impossibile est idem simul esse et non esse' simpliciter sit primum

Quaestio 6 : Utrum inter contradictoria sit dare medium

Liber 5

Quaestio 1 : Utrum eiusdem effectus sint plures per se cause

Quaestio 2 : Utrum finis sit principium

Quaestio 3 : Utrum causa particularis et in actu simul sit et non sit cum effectu particulari

Quaestio 4 : Utrum necessaria habeat causam sui esse

Quaestio 5 : Utrum materia que este altera pars compositi sit causa individuationis

Quaestio 6 : Utrum secunda divisio unius que dicitur logica, que tangitur in littera sit conveniens

Quaestio 7 : Utrum ens distinguatur in decem predicamenta secundum diversos modos predicandi

Quaestio 8 : Utrum possibile sit duo accidentia differentia tantum numero esse in eodem subiecto

Quaestio 9 : Utrum hec sit ratio communis et proprie assignata de priori, silicet prius est quod est principio propinquius

Quaestio 10 : Utrum propria ratio quantitatis secundum quod est generalissimum sit divisibilitas

Quaestio 11 : Utrum tempus sit idem cum motu realiter sic quod quantitas qua motus est quantus formaliter sit ipsum tempus

Quaestio 12 : Utrum Philosophus convenienter assignet et sufficienter tres modos relativorum

Quaestio 13 : Utrum primus modus relativorum fuerit bene assignatus

Quaestio 14 : Utrum secundus modus relationis sit bene assignatus

Quaestio 15 : Utrum tertius modus sit bene assignatus

Quaestio 16 : Utrum tertius modus distinguitur a duobus primis

Quaestio 17 : Utrum idem referatur ad duo vel ad plura per se

Liber 6

Quaestio 1 : Utrum scientia practica sortiatur suum esse practictum ex ordine ad finem que est praxis vel ex obiecto

Quaestio 2 : Utrum practicum et speculativum sint differentie essentiales scientie in communi

Quaestio 3 : Utrum timembris divisio speculative scientie que est in physicam, mathematicam, et divinam, sit conveniens

Quaestio 4 : Utrum de ente per accidens primo modo possit esse scientia

Quaestio 5 : Utrum possit esse scientia de ente per accidens secundo modo dicto

Quaestio 6 : Utrum ens verum debeat separari a consideratione methaphysica

Liber 7

Quaestio 1 : Utrum inherentia sit omne essentia accidens

Quaestio 2 : Utrum sit verum quod substantia sit primum omnium accidentium tempore

Quaestio 3 : Utrum substantia sit primum omnium accidentium diffusione ita quod substantia cadit in diffusione cuiuscumque alterius

Quaestio 4 : Utrum substantia sit primum omnium entium cognitione

Quaestio 5 : Utrum forma sit prior materia et composito et magis ens utroque

Quaestio 6 : Utrum materia sit ens

Quaestio 7 : Utrum quod quid est fit idem cum eo cuius est quod quid est

Quaestio 8 : Utrum generata per putrefactionem sine spermate et generata per propagationem cum spermate distinguantur ipse in natura

Quaestio 9 : Utrum tantum compositum ex materia et forma generetur per se primo

Quaestio 10 : Utrum ratio Philosophi concludat contra Platonem, scilicet quod si ydee vel forme separate sunt cause generantes quod genitum non erit hoc aliquid, namque forma in composito est principium generandi compositum quod est hoc aliquid, ergo si per se esset idem ageret

Quaestio 11 : Utrum in materia rerum naturalium fit aliqua pars forme generande coagens ad compositi generationem vel aliquod quod sit transmutabile in formam

Quaestio 12 : Utrum in rebus naturalibus materia fit pars quiditatis rei specifice

Quaestio 13 : Utrum singulare sit per se a nobis intelligibile

Quaestio 14 : Utrum conceptus generis sit alius a conceptu speciei

Quaestio 15 : Utrum differentia divisiva generis inferioris includat formaliter differentiam superiorem

Quaestio 16 : Utrum universale sit aliquid in rebus

Quaestio 17 : Utrum distinctio formalis partium organicarum animalis sit propter plures formas substantiales realiter aut specifice distinctas

Quaestio 18 : Utrum compositum per se unum dicat formaliter aliquam entitatem distinctam realiter ab entitate partium

Liber 8

Quaestio 1 : Utrum in motu alterationis oportet manere idem subiectum simpliciter sub utroque terminorum

Quaestio 2 : Utrum ad formationem corpis prolis mater active aliquid cooperetur

Quaestio 3 : Utrum in omni generatione et corruptione simpliciter fiat resolutio usque ad materiam primam

Quaestio 4 : Utrum substantia corporis sempiterni puta celi sit vere composita ex materia et forma

Quaestio 5 : Utrum accidens sit compositum ex partibus essentialiter distinctis

Quaestio 6 : Utrum in quiditate formarum naturalium sucipientium magis et minus sit dare gradus essentiales intrinsecos secundum quos ipsa suscipiat magis et minus

Quaestio 7 : Utrum ex materia et forma constituatur per se unum

Liber 9

Quaestio 1 : Utrum aliquid possit moveri a se ipso

Quaestio 2 : Utrum differentia quam assignat Philosophus inter potentias rationales et irrationales sit conveniens, scilicet quod ille sint oppositorum ille vero unius oppositi tantum

Quaestio 3 : Utrum verum sit quod actus sit prior potentia secundum rationem

Quaestio 4 : Utrum actio sit in passo sicut in subiecto

Liber 10

Quaestio 1 : Dubium: que sit substantia illa una que est prius et mensura omnium substantiarum

Quaestio 2 : Utrum unum et multa opponantur ut contraria

Quaestio 3 : Utrum pluralitas seu divisibile sit prius indivisibili secundum rationem

Quaestio 4 : Utrum si possibilis transmutatio a privatione in habitu

Quaestio 5 : Utrum media contrariorum sint vere composita exteris

Quaestio 6 : Utrum formalis repugnantia que est inter formas substnatiales sit repugnantia contrarietatis

Quaestio 7 : Utrum corruptibile et incorruptibile differant genere

Liber 11

Quaestio 1 : Utrum generatio et corruptio fit mutatio successiva

Liber 12

Quaestio 1 : Utrum omnis productio vel inductio cuiuscumque forme sit univoca

Quaestio 2 : Utrum primum velum moveatur immediate a primo principio

Quaestio 3 : Utrum Aristoteles posuerit omnes intelligentias virtutis infinite

Quaestio 4 : Utrum intellectus primi moventis intelligat aliud a se

Quaestio 5 : Utrum principativi et regno universi presit tantum unus princeps qui est Deus benedictus