Text List

Thomas AquinasScriptum

Table of Contents

Only show available transcriptions

Scriptum

Liber I

Liber I, Prologus

Lib. 1, prol., q. 1

Liber I, Distinctio 1

Super Sent., lib. 1 d. 1, q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 1, q. 2

Super Sent., lib. 1 d. 1, q. 3

Super Sent., lib. 1 d. 1, q. 4

Liber I, Distinctio 2

Super Sent., lib. 1 d. 2 q. 1

Liber I, Distinctio 3

Super Sent., lib. 1 d. 3 q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 3 q. 2

Super Sent., lib. 1 d. 3 q. 3

Super Sent., lib. 1 d. 3 q. 4

Super Sent., lib. 1 d. 3 q. 5

Liber I, Distinctio 4

Super Sent., lib. 1 d. 4 q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 4 q. 2

Liber I, Distinctio 5

Super Sent., lib. 1 d. 5 q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 5 q. 2

Super Sent., lib. 1 d. 5 q. 3

Liber I, Distinctio 6

Super Sent., lib. 1 d. 6 q. 1

Liber I, Distinctio 7

Super Sent., lib. 1 d. 7 q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 7 q. 2

Liber I, Distinctio 8

Super Sent., lib. 1 d. 8 q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 8 q. 2

Super Sent., lib. 1 d. 8 q. 3

Super Sent., lib. 1 d. 8 q. 4

Super Sent., lib. 1 d. 8 q. 5

Liber I, Distinctio 9

Super Sent., lib. 1 d. 9 q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 9 q. 2

Liber I, Distinctio 10

Super Sent., lib. 1 d. 10 q. 1

Liber I, Distinctio 11

Super Sent., lib. 1 d. 11 q. 1

Liber I, Distinctio 12

Super Sent., lib. 1 d. 12 q. 1

Liber I, Distinctio 13

Super Sent., lib. 1 d. 13 q. 1

Liber I, Distinctio 14

Super Sent., lib. 1 d. 14 q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 14 q. 2

Super Sent., lib. 1 d. 14 q. 3

Liber I, Distinctio 15

Super Sent., lib. 1 d. 15 q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 15 q. 2

Super Sent., lib. 1 d. 15 q. 3

Super Sent., lib. 1 d. 15 q. 4

Super Sent., lib. 1 d. 15 q. 5

Liber I, Distinctio 16

Super Sent., lib. 1 d. 16 q. 1

Liber I, Distinctio 17

Super Sent., lib. 1 d. 17 q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 17 q. 2

Liber I, Distinctio 18

Super Sent., lib. 1 d. 18 q. 1

Liber I, Distinctio 19

Super Sent., lib. 1 d. 19 q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 19 q. 2

Super Sent., lib. 1 d. 19 q. 3

Super Sent., lib. 1 d. 19 q. 4

Super Sent., lib. 1 d. 19 q. 5

Liber I, Distinctio 20

Super Sent., lib. 1 d. 20 q. 1

Liber I, Distinctio 21

Super Sent., lib. 1 d. 21 q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 21 q. 2

Liber I, Distinctio 22

Super Sent., lib. 1 d. 22 q. 1

Liber I, Distinctio 23

Super Sent., lib. 1 d. 23 q. 1

Liber I, Distinctio 24

Super Sent., lib. 1 d. 24 q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 24 q. 2

Liber I, Distinctio 25

Super Sent., lib. 1 d. 25 q. 1

Liber I, Distinctio 26

Super Sent., lib. 1 d. 26 q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 26 q. 2

Liber I, Distinctio 27

Super Sent., lib. 1 d. 27 q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 27 q. 2

Liber I, Distinctio 28

Super Sent., lib. 1 d. 28 q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 28 q. 2

Liber I, Distinctio 29

Super Sent., lib. 1 d. 29 q. 1

Liber I, Distinctio 30

Super Sent., lib. 1 d. 30 q. 1

Liber I, Distinctio 31

Super Sent., lib. 1 d. 31 q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 31 q. 2

Super Sent., lib. 1 d. 31 q. 3

Liber I, Distinctio 32

Super Sent., lib. 1 d. 32 q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 32 q. 2

Liber I, Distinctio 33

Super Sent., lib. 1 d. 33 q. 1

Liber I, Distinctio 34

Super Sent., lib. 1 d. 34 q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 34 q. 2

Super Sent., lib. 1 d. 34 q. 3

Liber I, Distinctio 35

Super Sent., lib. 1 d. 35 q. 1

Liber I, Distinctio 36

Super Sent., lib. 1 d. 36 q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 36 q. 2

Liber I, Distinctio 37

Super Sent., lib. 1 d. 37 q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 37 q. 2

Super Sent., lib. 1 d. 37 q. 3

Super Sent., lib. 1 d. 37 q. 4

Liber I, Distinctio 38

Super Sent., lib. 1 d. 38 q. 1

Liber I, Distinctio 39

Super Sent., lib. 1 d. 39 q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 39 q. 2

Liber I, Distinctio 40

Super Sent., lib. 1 d. 40 q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 40 q. 2

Super Sent., lib. 1 d. 40 q. 3

Super Sent., lib. 1 d. 40 q. 4

Liber I, Distinctio 41

Super Sent., lib. 1 d. 41 q. 1

Liber I, Distinctio 42

Super Sent., lib. 1 d. 42 q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 42 q. 2

Liber I, Distinctio 43

Super Sent., lib. 1 d. 43 q. 1

Super Sent., lib. 1 d. 43 q. 2

Liber I, Distinctio 44

Super Sent., lib. 1 d. 44 q. 1

Liber I, Distinctio 45

Super Sent., lib. 1 d. 45 q. 1

Liber I, Distinctio 46

Super Sent., lib. 1 d. 46 q. 1

Liber I, Distinctio 47

Super Sent., lib. 1 d. 47 q. 1

Liber I, Distinctio 48

Super Sent., lib. 1 d. 48 q. 1

Liber II

Liber II, Distinctio 1

Super Sent., lib. 2 d. 1 q. 1

Super Sent., lib. 2 d. 1 q. 2

Liber II, Distinctio 2

Super Sent., lib. 2 d. 2 q. 1

Super Sent., lib. 2 d. 2 q. 2

Liber II, Distinctio 3

Super Sent., lib. 2 d. 3 q. 1

Super Sent., lib. 2 d. 3 q. 2

Super Sent., lib. 2 d. 3 q. 3

Super Sent., lib. 2 d. 3 q. 4

Liber II, Distinctio 4

Super Sent., lib. 2 d. 4 q. 1

Liber II, Distinctio 5

Super Sent., lib. 2 d. 5 q. 1

Super Sent., lib. 2 d. 5 q. 2

Liber II, Distinctio 6

Super Sent., lib. 2 d. 6 q. 1

Liber II, Distinctio 7

Super Sent., lib. 2 d. 7 q. 1

Super Sent., lib. 2 d. 7 q. 2

Super Sent., lib. 2 d. 7 q. 3

Liber II, Distinctio 8

Super Sent., lib. 2 d. 8 q. 1

Liber II, Distinctio 9

Super Sent., lib. 2 d. 9 q. 1

Liber II, Distinctio 10

Super Sent., lib. 2 d. 10 q. 1

Liber II, Distinctio 11

Super Sent., lib. 2 d. 11 q. 1

Super Sent., lib. 2 d. 11 q. 2

Liber II, Distinctio 12

Super Sent., lib. 2 d. 12 q. 1

Liber II, Distinctio 13

Super Sent., lib. 2 d. 13 q. 1

Liber II, Distinctio 14

Super Sent., lib. 2 d. 14 q. 1

Liber II, Distinctio 15

Super Sent., lib. 2 d. 15 q. 1

Super Sent., lib. 2 d. 15 q. 2

Super Sent., lib. 2 d. 15 q. 3

Liber II, Distinctio 16

Super Sent., lib. 2 d. 16 q. 1

Liber II, Distinctio 17

Super Sent., lib. 2 d. 17 q. 1

Super Sent., lib. 2 d. 17 q. 2

Super Sent., lib. 2 d. 17 q. 3

Liber II, Distinctio 18

Super Sent., lib. 2 d. 18 q. 1

Super Sent., lib. 2 d. 18 q. 2

Liber II, Distinctio 19

Super Sent., lib. 2 d. 19 q. 1

Liber II, Distinctio 20

Super Sent., lib. 2 d. 20 q. 1

Super Sent., lib. 2 d. 20 q. 2

Liber II, Distinctio 21

Super Sent., lib. 2 d. 21 q. 1

Super Sent., lib. 2 d. 21 q. 2

Liber II, Distinctio 22

Super Sent., lib. 2 d. 22 q. 1

Super Sent., lib. 2 d. 22 q. 2

Liber II, Distinctio 23

Super Sent., lib. 2 d. 23 q. 1

Super Sent., lib. 2 d. 23 q. 2

Liber II, Distinctio 24

Super Sent., lib. 2 d. 24 q. 1

Super Sent., lib. 2 d. 24 q. 2

Super Sent., lib. 2 d. 24 q. 3

Liber II, Distinctio 25

Super Sent., lib. 2 d. 25 q. 1

Liber II, Distinctio 26

Super Sent., lib. 2 d. 26 q. 1

Liber II, Distinctio 27

Super Sent., lib. 2 d. 27 q. 1

Liber II, Distinctio 28

Super Sent., lib. 2 d. 28 q. 1

Liber II, Distinctio 29

Super Sent., lib. 2 d. 29 q. 1

Liber II, Distinctio 30

Super Sent., lib. 2 d. 30 q. 1

Super Sent., lib. 2 d. 30 q. 2

Liber II, Distinctio 31

Super Sent., lib. 2 d. 31 q. 1

Super Sent., lib. 2 d. 31 q. 2

Liber II, Distinctio 32

Super Sent., lib. 2 d. 32 q. 1

Super Sent., lib. 2 d. 32 q. 2

Liber II, Distinctio 33

Super Sent., lib. 2 d. 33 q. 1

Super Sent., lib. 2 d. 33 q. 2

Liber II, Distinctio 34

Super Sent., lib. 2 d. 34 q. 1

Liber II, Distinctio 35

Super Sent., lib. 2 d. 35 q. 1

Liber II, Distinctio 36

Super Sent., lib. 2 d. 36 q. 1

Liber II, Distinctio 37

Super Sent., lib. 2 d. 37 q. 1

Super Sent., lib. 2 d. 37 q. 2

Super Sent., lib. 2 d. 37 q. 3

Liber II, Distinctio 38

Super Sent., lib. 2 d. 38 q. 1

Liber II, Distinctio 39

Super Sent., lib. 2 d. 39 q. 1

Super Sent., lib. 2 d. 39 q. 2

Super Sent., lib. 2 d. 39 q. 3

Liber II, Distinctio 40

Super Sent., lib. 2 d. 40 q. 1

Liber II, Distinctio 41

Super Sent., lib. 2 d. 41 q. 1

Super Sent., lib. 2 d. 41 q. 2

Liber II, Distinctio 42

Super Sent., lib. 2 d. 42 q. 1

Super Sent., lib. 2 d. 42 q. 2

Liber II, Distinctio 43

Super Sent., lib. 2 d. 43 q. 1

Liber II, Distinctio 44

Super Sent., lib. 2 d. 44 q. 1

Super Sent., lib. 2 d. 44 q. 2

Liber III

Liber III, Distinctio 1

Super Sent., lib. 3 d. 1 q. 1

Super Sent., lib. 3 d. 1 q. 2

Liber III, Distinctio 2

Super Sent., lib. 3 d. 2 q. 1

Super Sent., lib. 3 d. 2 q. 2

Liber III, Distinctio 3

Super Sent., lib. 3 d. 3 q. 1

Super Sent., lib. 3 d. 3 q. 2

Super Sent., lib. 3 d. 3 q. 3

Super Sent., lib. 3 d. 3 q. 4

Super Sent., lib. 3 d. 3 q. 5

Liber III, Distinctio 4

Super Sent., lib. 3 d. 4 q. 1

Super Sent., lib. 3 d. 4 q. 2

Super Sent., lib. 3 d. 4 q. 3

Liber III, Distinctio 5

Super Sent., lib. 3 d. 5 q. 1

Super Sent., lib. 3 d. 5 q. 2

Super Sent., lib. 3 d. 5 q. 3

Liber III, Distinctio 6

Super Sent., lib. 3 d. 6 q. 1

Super Sent., lib. 3 d. 6 q. 2

Super Sent., lib. 3 d. 6 q. 3

Liber III, Distinctio 7

Super Sent., lib. 3 d. 7 q. 1

Super Sent., lib. 3 d. 7 q. 2

Super Sent., lib. 3 d. 7 q. 3

Liber III, Distinctio 8

Super Sent., lib. 3 d. 8 q. 1

Liber III, Distinctio 9

Super Sent., lib. 3 d. 9 q. 1

Super Sent., lib. 3 d. 9 q. 2

Liber III, Distinctio 10

Super Sent., lib. 3 d. 10 q. 1

Super Sent., lib. 3 d. 10 q. 2

Super Sent., lib. 3 d. 10 q. 3

Liber III, Distinctio 11

Super Sent., lib. 3 d. 11 q. 1

Liber III, Distinctio 12

Super Sent., lib. 3 d. 12 q. 1

Super Sent., lib. 3 d. 12 q. 2

Super Sent., lib. 3 d. 12 q. 3

Liber III, Distinctio 13

Super Sent., lib. 3 d. 13 q. 1

Super Sent., lib. 3 d. 13 q. 2

Super Sent., lib. 3 d. 13 q. 3

Liber III, Distinctio 14

Super Sent., lib. 3 d. 14 q. 1

Liber III, Distinctio 15

Super Sent., lib. 3 d. 15 q. 1

Super Sent., lib. 3 d. 15 q. 2

Liber III, Distinctio 16

Super Sent., lib. 3 d. 16 q. 1

Super Sent., lib. 3 d. 16 q. 2

Liber III, Distinctio 17

Super Sent., lib. 3 d. 17 q. 1

Liber III, Distinctio 18

Super Sent., lib. 3 d. 18 q. 1

Liber III, Distinctio 19

Super Sent., lib. 3 d. 19 q. 1

Liber III, Distinctio 20

Super Sent., lib. 3 d. 20 q. 1

Liber III, Distinctio 21

Super Sent., lib. 3 d. 21 q. 1

Super Sent., lib. 3 d. 21 q. 2

Liber III, Distinctio 22

Super Sent., lib. 3 d. 22 q. 1

Super Sent., lib. 3 d. 22 q. 2

Super Sent., lib. 3 d. 22 q. 3

Liber III, Distinctio 23

Super Sent., lib. 3 d. 23 q. 1

Super Sent., lib. 3 d. 23 q. 2

Super Sent., lib. 3 d. 23 q. 3

Liber III, Distinctio 24

Super Sent., lib. 3 d. 24 q. 1

Liber III, Distinctio 25

Super Sent., lib. 3 d. 25 q. 1

Super Sent., lib. 3 d. 25 q. 2 : De explicatione fidei

Liber III, Distinctio 26

Super Sent., lib. 3 d. 26 q. 1

Super Sent., lib. 3 d. 26 q. 2 : De spe secundum quod est virtus

Liber III, Distinctio 27

Super Sent., lib. 3 d. 27 q. 1

Super Sent., lib. 3 d. 27 q. 2 : De caritate

Super Sent., lib. 3 d. 27 q. 3 : De actu caritatis

Liber III, Distinctio 28

Super Sent., lib. 3 d. 28 q. 1

Liber III, Distinctio 29

Super Sent., lib. 3 d. 29 q. 1

Liber III, Distinctio 30

Super Sent., lib. 3 d. 30 q. 1

Liber III, Distinctio 31

Super Sent., lib. 3 d. 31 q. 1

Super Sent., lib. 3 d. 31 q. 2 : De evacuatione caritatis per gloriam

Liber III, Distinctio 32

Super Sent., lib. 3 d. 32 q. 1

Liber III, Distinctio 33

Super Sent., lib. 3 d. 33 q. 1

Super Sent., lib. 3 d. 33 q. 2 : De virtutibus cardinalibus

Super Sent., lib. 3 d. 33 q. 3 : De partibus virtutum cardinalium

Liber III, Distinctio 34

Super Sent., lib. 3 d. 34 q. 1

Super Sent., lib. 3 d. 34 q. 2 : De timore

Super Sent., lib. 3 d. 34 q. 3

Liber III, Distinctio 35

Super Sent., lib. 3 d. 35 q. 1

Super Sent., lib. 3 d. 35 q. 2 : De donis perficientibus in utraque vita

Liber III, Distinctio 36

Super Sent., lib. 3 d. 36 q. 1

Liber III, Distinctio 37

Super Sent., lib. 3 d. 37 q. 1

Liber III, Distinctio 38

Super Sent., lib. 3 d. 38 q. 1

Liber III, Distinctio 39

Super Sent., lib. 3 d. 39 q. 1

Liber III, Distinctio 40

Super Sent., lib. 3 d. 40 q. 1

Liber IV

Liber IV, Distinctio 1

Super Sent., lib. 4 d. 1 q. 1

Super Sent., lib. 4 d. 1 q. 2

Liber IV, Distinctio 2

Super Sent., lib. 4 d. 2 q. 1

Super Sent., lib. 4 d. 2 q. 2 : De baptismo Ioannis

Liber IV, Distinctio 3

Super Sent., lib. 4 d. 3 q. 1

Liber IV, Distinctio 4

Super Sent., lib. 4 d. 4 q. 1

Super Sent., lib. 4 d. 4 q. 2 : De effectum Baptismi, qui est res et non sacramentum

Super Sent., lib. 4 d. 4 q. 3 : De recipientibus Baptismum

Liber IV, Distinctio 5

Super Sent., lib. 4 d. 5 q. 1

Super Sent., lib. 4 d. 5 q. 2 : Qui possint baptizare

Liber IV, Distinctio 6

Super Sent., lib. 4 d. 6 q. 1 : De his quae requiruntur ad Baptismum ex parte baptizantis et baptizati

Super Sent., lib. 4 d. 6 q. 2 : De ritu Baptismi

Liber IV, Distinctio 7

Super Sent., lib. 4 d. 7 q. 1 : De ipso sacramento confirmationis

Super Sent., lib. 4 d. 7 q. 2 : De effectu sacramento confirmationis

Super Sent., lib. 4 d. 7 q. 3 : De celebratione sacramento confirmationis

Liber IV, Distinctio 8

Super Sent., lib. 4 d. 8 q. 1 : De sacramento Eucharistiae

Super Sent., lib. 4 d. 8 q. 2 : De forma sacramenti Eucharistiae

Liber IV, Distinctio 9

Super Sent., lib. 4 d. 9 q. 1

Liber IV, Distinctio 10

Super Sent., lib. 4 d. 10 q. 1

Liber IV, Distinctio 11

Super Sent., lib. 4 d. 11 q. 1 : De conversione panis i corpus Christi, et vini in sanguinem

Super Sent., lib. 4 d. 11 q. 2 : De materia sacramenti Eucharistiae

Super Sent., lib. 4 d. 11 q. 3 : De usu sacramenti Eucharistiae in prima sui institutione, qua Christus ipsum discuplis dedit

Liber IV, Distinctio 12

Super Sent., lib. 4 d. 12 q. 1 : De accidentibus sacramenti Eucharistiae

Super Sent., lib. 4 d. 12 q. 2 : De effectibus sacramenti Eucharistiae

Super Sent., lib. 4 d. 12 q. 3 : De frequentatione sacramenti Eucharistiae

Liber IV, Distinctio 13

Super Sent., lib. 4 d. 13 q. 1 : De ministro consecrante

Super Sent., lib. 4 d. 13 q. 2 : De haeresi

Liber IV, Distinctio 14

Super Sent., lib. 4 d. 14 q. 1 : De ipsa poenitentia

Super Sent., lib. 4 d. 14 q. 2 : De effectu poenitentia

Liber IV, Distinctio 15

Super Sent., lib. 4 d. 15 q. 1 : De satisfactione

Super Sent., lib. 4 d. 15 q. 2 : De eleemosyna

Super Sent., lib. 4 d. 15 q. 3 : De jejunio

Super Sent., lib. 4 d. 15 q. 4 : De oratione

Liber IV, Distinctio 16

Super Sent., lib. 4 d. 16 q. 1 : De partibus poenitentiae

Super Sent., lib. 4 d. 16 q. 2 : De remissione venialium in hac vita, quae ad unam partem poenitentiae pertinet

Super Sent., lib. 4 d. 16 q. 3 : De circumstantiis peccati, secundum quas formari debet poenitentiae modus

Super Sent., lib. 4 d. 16 q. 4 : De impedimentis verae poenitentiae

Liber IV, Distinctio 17

Super Sent., lib. 4 d. 17 q. 1 : De justificatione impii

Super Sent., lib. 4 d. 17 q. 2 : De contritione

Super Sent., lib. 4 d. 17 q. 3 : De confessione

Liber IV, Distinctio 18

Super Sent., lib. 4 d. 18 q. 1 : De clavibus

Super Sent., lib. 4 d. 18 q. 2 : De excommunicatione

Liber IV, Distinctio 19

Super Sent., lib. 4 d. 19 q. 1 : De habentibus claves

Super Sent., lib. 4 d. 19 q. 2 : De correctione fraterna

Liber IV, Distinctio 20

Super Sent., lib. 4 d. 20 q. 1

Liber IV, Distinctio 21

Super Sent., lib. 4 d. 21 q. 1 : De purgatorio

Super Sent., lib. 4 d. 21 q. 2 : De confessione generali

Super Sent., lib. 4 d. 21 q. 3 : De sigillo confessionis quo peccata celantur

Liber IV, Distinctio 22

Super Sent., lib. 4 d. 22 q. 1 : De reditu peccatorum

Super Sent., lib. 4 d. 22 q. 2 : De eo quod est sacramentum vel res in poenitentia

Liber IV, Distinctio 23

Super Sent., lib. 4 d. 23 q. 1 : De ipso sacramento extremae unctionis

Super Sent., lib. 4 d. 23 q. 2 : De administratione et usu extremae unctionis

Liber IV, Distinctio 24

Super Sent., lib. 4 d. 24 q. 1 : De ordine in communi

Super Sent., lib. 4 d. 24 q. 2 : De distinctione ordinum

Super Sent., lib. 4 d. 24 q. 3 : De his quae sunt ordinibus annexa

Liber IV, Distinctio 25

Super Sent., lib. 4 d. 25 q. 1 : De ordinantibus

Super Sent., lib. 4 d. 25 q. 2 : De ordinatis

Super Sent., lib. 4 d. 25 q. 3 : De simoniacis

Liber IV, Distinctio 26

Super Sent., lib. 4 d. 26 q. 1 : De matrimonio secundum quod est in officium naturae

Super Sent., lib. 4 d. 26 q. 2 : De eo secundum quod est sacramentum

Liber IV, Distinctio 27

Super Sent., lib. 4 d. 27 q. 1 : De matrimonio

Super Sent., lib. 4 d. 27 q. 2 : De sponsalibus

Super Sent., lib. 4 d. 27 q. 3 : De bigamia

Liber IV, Distinctio 28

Super Sent., lib. 4 d. 28 q. 1

Liber IV, Distinctio 29

Super Sent., lib. 4 d. 29 q. 1

Liber IV, Distinctio 30

Super Sent., lib. 4 d. 30 q. 1 : De matrimonio in communi

Super Sent., lib. 4 d. 30 q. 2 : De matrimonio beatae virginis

Liber IV, Distinctio 31

Super Sent., lib. 4 d. 31 q. 1 : De bonis matrimonii

Super Sent., lib. 4 d. 31 q. 2 : De excusatione actus matrimonialis per bona praedicta

Liber IV, Distinctio 32

Super Sent., lib. 4 d. 32 q. 1

Liber IV, Distinctio 33

Super Sent., lib. 4 d. 33 q. 1 : De pluralitate uxorum

Super Sent., lib. 4 d. 33 q. 2 : De libello repudii

Super Sent., lib. 4 d. 33 q. 3 : De virginitate

Liber IV, Distinctio 34

Super Sent., lib. 4 d. 34 q. 1

Liber IV, Distinctio 35

Super Sent., lib. 4 d. 35 q. 1

Liber IV, Distinctio 36

Super Sent., lib. 4 d. 36 q. 1

Liber IV, Distinctio 37

Super Sent., lib. 4 d. 37 q. 1 : De impedimento ordinis

Super Sent., lib. 4 d. 37 q. 2 : De uxoricidio

Liber IV, Distinctio 38

Super Sent., lib. 4 d. 38 q. 1 : De voto

Super Sent., lib. 4 d. 38 q. 2 : De scandalo, quod alicui voto adjungitur

Liber IV, Distinctio 39

Super Sent., lib. 4 d. 39 q. 1

Liber IV, Distinctio 40

Super Sent., lib. 4 d. 40 q. 1

Liber IV, Distinctio 41

Super Sent., lib. 4 d. 41 q. 1

Liber IV, Distinctio 42

Super Sent., lib. 4 d. 42 q. 1 : De cognatione spirituali

Super Sent., lib. 4 d. 42 q. 2 : De cognatione legali

Super Sent., lib. 4 d. 42 q. 3 : De secundis nuptiis

Liber IV, Distinctio 43

Super Sent., lib. 4 d. 43 q. 1

Liber IV, Distinctio 44

Super Sent., lib. 4 d. 44 q. 1 : De his quae communiter ad bonos et malos pertinent

Super Sent., lib. 4 d. 44 q. 2 : De conditionibus beatorum

Super Sent., lib. 4 d. 44 q. 3 : De his quae pertinent ad dampnatos

Liber IV, Distinctio 45

Super Sent., lib. 4 d. 45 q. 1 : De receptaculis animarum post mortem

Super Sent., lib. 4 d. 45 q. 2 : De suffragiis mortuorum

Super Sent., lib. 4 d. 45 q. 3 : De orationibus sanctorum

Liber IV, Distinctio 46

Super Sent., lib. 4 d. 46 q. 1 : De divina iustitia

Super Sent., lib. 4 d. 46 q. 2 : De misericordia Dei

Liber IV, Distinctio 47

Super Sent., lib. 4 d. 47 q. 1 : De iudicio generali

Super Sent., lib. 4 d. 47 q. 2 : De igne qui praecedit faciem iudicis

Liber IV, Distinctio 48

Super Sent., lib. 4 d. 48 q. 1 : De ipso iudice

Super Sent., lib. 4 d. 48 q. 2 : De mundi innovatione

Liber IV, Distinctio 49

Super Sent., lib. 4 d. 49 q. 1 : De beatitudine

Super Sent., lib. 4 d. 49 q. 2 : De visione Dei, in qua principaliter beatitudo consistit

Super Sent., lib. 4 d. 49 q. 3 : De delectatione, quae formaliter beatitudinem complet

Super Sent., lib. 4 d. 49 q. 4 : De dotibus, quae in beatitudine continentur

Super Sent., lib. 4 d. 49 q. 5 : De aureolis, quibus beatitudo perficitur et decoratur

Liber IV, Distinctio 50

Super Sent., lib. 4 d. 50 q. 1 : De cognitione naturali animae separatae

Super Sent., lib. 4 d. 50 q. 2 : De poena damnatorum