Text List

Justinian ICodex

Table of Contents

Only show available transcriptions

Codex

Liber 1

Titulus 1 : De summa trinitate et de fide catholica et ut nemo de ea publice contendere audeat.

Titulus 2 : De sacrosanctis ecclesiis et de rebus et privilegiis earum.

Titulus 3 : De episcopis et clericis et orphanotrophis et brephotrophis et xenodochis et asceteriis (..)

Titulus 4 : De episcopali audientia et de diversis capitulis, quae ad ius curamque et reverentiam (..)

Titulus 5 : De haereticis et manichaeis et samaritis.

Titulus 6 : Ne sanctum baptisma iteretur.

Titulus 7 : De apostatis.

Titulus 8 : Nemini licere signum salvatoris christi vel in silice vel in marmore aut sculpere aut pingere.

Titulus 9 : De iudaeis et caelicolis.

Titulus 10 : Ne christianum mancipium haereticus vel paganus vel iudaeus habeat vel possideat (..)

Titulus 11 : De paganis sacrificiis et templis.

Titulus 12 : De his qui ad ecclesias confugiunt vel ibi exclamant.

Titulus 13 : De his qui in ecclesiis manumittuntur.

Titulus 14 : De legibus et constitutionibus principum et edictis.

Titulus 15 : De mandatis principum.

Titulus 16 : De senatus consultis.

Titulus 17 : De veteri iure enucleando et auctoritate iuris prudentium qui in digestis referuntur.

Titulus 18 : De iuris et facti ignorantia.

Titulus 19 : De precibus imperatori offerendis et de quibus rebus supplicare liceat vel non.

Titulus 20 : Quando libellus principi datus litis contestationem facit.

Titulus 21 : Ut lite pendente vel post provocationem aut definitivam sententiam nulli liceat imperatori (..)

Titulus 22 : Si contra ius utilitatemve publicam vel per mendacium fuerit aliquid postulatum (..)

Titulus 23 : De diversis rescriptis et pragmaticis sanctionibus.

Titulus 24 : De statuis et imaginibus.

Titulus 25 : De his qui ad statuas confugiunt.

Titulus 26 : De officio praefectorum praetorio Orientis et Illyrici.

Titulus 27 : De officio praefecti praetorio Africae et de omni eiusdem dioeceseos statu.

Titulus 28 : De officio praefecti urbis.

Titulus 29 : De officio magistri militum.

Titulus 30 : De officio quaestoris.

Titulus 31 : De officio magistri officiorum.

Titulus 32 : De officio comitis sacrarum largitionum.

Titulus 33 : De officio comitis rerum privatarum.

Titulus 34 : De officio comitis sacri patrimonii.

Titulus 35 : De officio proconsulis et legati.

Titulus 36 : De officio comitis Orientis.

Titulus 37 : De officio praefecti Augustalis.

Titulus 38 : De officio vicarii.

Titulus 39 : De officio praetorum.

Titulus 40 : De officio rectoris provinciae.

Titulus 41 : Ut nulli patriae suae administratio sine speciali permissu principis permittatur.

Titulus 42 : De quadrimenstruis tam civilibus quam militaribus brevibus.

Titulus 43 : De officio praefecti vigilum.

Titulus 44 : De officio praefecti annonae.

Titulus 45 : De officio civilium iudicum.

Titulus 46 : De officio iudicum militarium.

Titulus 47 : Ne comitibus rei militaris vel tribunis lavacra praestentur.

Titulus 48 : De officio diversorum iudicum.

Titulus 49 : Ut omnes tam civiles quam militares iudices post administrationem depositam (..)

Titulus 50 : De officio eius qui vicem alicuius iudicis obtinet.

Titulus 51 : De adsessoribus et domesticis et cancellariis iudicum.

Titulus 52 : De annonis et capitu administrantium vel adsessorum aliorumve publicas sollicitudines (..)

Titulus 53 : De contractibus iudicum vel eorum qui sunt circa eos et inhibendis donationibus (..)

Titulus 54 : De modo multarum, quae ab iudicibus infliguntur.

Titulus 55 : De defensoribus civitatum.

Titulus 56 : De magistratibus municipalibus.

Titulus 57 : De officio iuridici Alexandriae.

Liber 2

Titulus 1 : De edendo.

Titulus 2 : De in ius vocando.

Titulus 3 : De pactis.

Titulus 4 : De transactionibus.

Titulus 5 : De calculi errore.

Titulus 6 : De postulando.

Titulus 7 : De advocatis diversorum iudiciorum.

Titulus 8 : De advocatis fisci.

Titulus 9 : De errore advocatorum vel libellos seu preces concipientium.

Titulus 10 : Ut quae desunt advocationi partium iudex suppleat.

Titulus 11 : De causis, ex quibus infamia alicui inrogatur.

Titulus 12 : De procuratoribus.

Titulus 13 : Ne liceat potentioribus patrocinium litigantibus praestare vel actiones in se transferre.

Titulus 14 : De his, qui potentiorum nomine titulos praediis adfigunt vel eorum nomina in lite praetendunt

Titulus 15 : Ut nemo privatus titulos praediis suis vel alienis imponat vel vela regalia suspendat.

Titulus 16 : Ut nemini liceat sine iudicis auctoritate signa imprimere rebus, quas alius tenet.

Titulus 17 : Ne fiscus vel res publica procurationem alicui patrocinii causa in lite praestet.

Titulus 18 : De negotiis gestis.

Titulus 19 : De his quae vi metusve causa gesta sunt.

Titulus 20 : De dolo malo.

Titulus 21 : De in integrum restitutione minorum viginti quinque annis.

Titulus 22 : De filio familias minore.

Titulus 23 : De fideiussoribus minorum.

Titulus 24 : Si tutor vel curator intervenerit.

Titulus 25 : Si in communi eademque causa in integrum restitutio postuletur.

Titulus 26 : Si adversus rem iudicatam.

Titulus 27 : Si adversus venditionem.

Titulus 28 : Si adversus venditionem pignoris.

Titulus 29 : Si adversus donationem.

Titulus 30 : Si adversus libertatem.

Titulus 31 : Si adversus transactionem vel divisionem minor restitui velit.

Titulus 32 : Si adversus solutionem a debitore vel a se factam.

Titulus 33 : Si adversus dotem.

Titulus 34 : Si adversus delictum suum.

Titulus 35 : Si adversus usucapionem.

Titulus 36 : Si adversus fiscum

Titulus 37 : Si adversus creditorem.

Titulus 38 : Si ut se hereditate abstineat.

Titulus 39 : Si ut omissam hereditatem vel bonorum possessionem vel quid aliud adquirat.

Titulus 40 : In quibus causis in integrum restitutio necessaria non est.

Titulus 41 : Qui et adversus quos in integrum restitui non possunt.

Titulus 42 : Si minor se maiorem dixerit vel probatus fuerit.

Titulus 43 : Si saepius in integrum restitutio postuletur.

Titulus 44 : De his qui veniam aetatis impetraverunt.

Titulus 45 : Si maior factus ratum habuerit.

Titulus 46 : Ubi et apud quem cognitio restitutionis agitanda sit.

Titulus 47 : De reputationibus, quae fiunt in iudicio in integrum restitutionis.

Titulus 48 : Etiam per procuratorem causam in integrum restitutionis agi posse.

Titulus 49 : In integrum restitutione postulata ne quid novi fiat.

Titulus 50 : De restitutione militum et eorum qui rei publicae causa afuerunt.

Titulus 51 : De uxoribus militum vel eorum qui rei publicae causa absunt.

Titulus 52 : De temporibus in integrum restitutionis tam minorum aliarumque personarum (..)

Titulus 53 : Quibus ex causis maiores in integrum restituuntur.

Titulus 54 : De alienatione iudicii mutandi causa facta.

Titulus 55 : De receptis.

Titulus 56 : De satisdando.

Titulus 57 : De formulis et impetratione actionum sublatis.

Titulus 58 : De iureiurando propter calumniam dando.

Liber 3

Titulus 1 : De iudiciis.

Titulus 2 : De sportulis et sumptibus in diversis iudiciis faciendis et de exsecutoribus litium.

Titulus 3 : De pedaneis iudicibus.

Titulus 4 : Qui pro sua iurisdictione iudices dare darive possunt.

Titulus 5 : Ne quis in sua causa iudicet vel sibi ius dicat.

Titulus 6 : Qui legitimam personam in iudiciis habent vel non.

Titulus 7 : Ut nemo invitus agere vel accusare cogatur.

Titulus 8 : De ordine iudiciorum.

Titulus 9 : De litis contestatione.

Titulus 10 : De plus petitionibus.

Titulus 11 : De dilationibus.

Titulus 12 : De feriis.

Titulus 13 : De iurisdictione omnium iudicum et de foro competenti.

Titulus 14 : Quando imperator inter pupillos vel viduas vel miserabiles personas cognoscat (..)

Titulus 15 : Ubi de criminibus agi oportet.

Titulus 16 : Ubi de possessione agi oportet.

Titulus 17 : Ubi fideicommissum peti oportet.

Titulus 18 : Ubi conveniatur qui certo loco dare promisit.

Titulus 19 : Ubi in rem actio exerceri debet.

Titulus 20 : Ubi de hereditate agatur et ubi scripti heredes in possessionem mitti postulare debent.

Titulus 21 : Ubi agi oportet de ratiociniis tam privatis quam publicis.

Titulus 22 : Ubi causa status agi debeat.

Titulus 23 : Ubi quis de curiali vel cohortali aliave condicione conveniatur.

Titulus 24 : Ubi senatores vel clarissimi civiliter vel criminaliter conveniantur.

Titulus 25 : In quibus causis militantes fori praescriptione uti non possunt.

Titulus 26 : Ubi causae fiscales vel divinae domus hominumque eius agantur.

Titulus 27 : Quando liceat sine iudice unicuique vindicare se vel publicam devotionem.

Titulus 28 : De inofficioso testamento.

Titulus 29 : De inofficiosis donationibus.

Titulus 30 : De inofficiosis dotibus.

Titulus 31 : De petitione hereditatis.

Titulus 32 : De rei vindicatione.

Titulus 33 : De usu fructu et habitatione et ministerio servorum.

Titulus 34 : De servitutibus et de aqua.

Titulus 35 : De lege Aquilia.

Titulus 36 : Familiae erciscundae.

Titulus 37 : Communi dividundo.

Titulus 38 : Communia utriusque iudicii tam familiae erciscundae quam communi dividundo.

Titulus 39 : Finium regundorum.

Titulus 40 : De consortibus eiusdem litis.

Titulus 41 : De noxalibus actionibus.

Titulus 42 : Ad exhibendum.

Titulus 43 : De aleae lusu et aleatoribus.

Titulus 44 : De religiosis et sumptibus funerum.

Liber 4

Titulus 1 : De rebus creditis et de iureiurando.

Titulus 2 : Si certum petatur.

Titulus 3 : De suffragio.

Titulus 4 : De prohibita sequestratione pecuniae.

Titulus 5 : De condictione indebiti.

Titulus 6 : De condictione ob causam datorum.

Titulus 7 : De condictione ob turpem causam.

Titulus 8 : De condictione furtiva.

Titulus 9 : De condictione ex lege et sine causa vel iniusta causa.

Titulus 10 : De obligationibus et actionibus.

Titulus 11 : Ut actiones et ab herede et contra heredem incipiant.

Titulus 12 : Ne uxor pro marito vel maritus pro uxore vel mater pro filio conveniatur.

Titulus 13 : Ne filius pro patre vel pater pro filio emancipato vel libertus pro patrono conveniatur.

Titulus 14 : An servus ex suo facto post manumissionem teneatur.

Titulus 15 : Quando fiscus vel privatus debitoris sui debitores exigere potest.

Titulus 16 : De actionibus hereditariis.

Titulus 17 : Ex delictis defunctorum in quantum heredes conveniantur.

Titulus 18 : De constituta pecunia.

Titulus 19 : De probationibus.

Titulus 20 : De testibus.

Titulus 21 : De fide instrumentorum et amissione eorum et antapochis faciendis (..)

Titulus 22 : Plus valere quod agitur quam quod simulate concipitur.

Titulus 23 : De commodato.

Titulus 24 : De actione pigneraticia.

Titulus 25 : De exercitoria et institoria actione.

Titulus 26 : Quod cum eo qui in aliena est potestate negotium gestum esse dicitur, vel de peculio (..)

Titulus 27 : Per quas personas nobis adquiritur.

Titulus 28 : Ad senatus consultum Macedonianum.

Titulus 29 : Ad senatus consultum Velleianum.

Titulus 30 : De non numerata pecunia.

Titulus 31 : De compensationibus.

Titulus 32 : De usuris.

Titulus 33 : De nautico fenore.

Titulus 34 : Depositi.

Titulus 35 : Mandati.

Titulus 36 : Si servus se emi mandaverit.

Titulus 37 : Pro socio.

Titulus 38 : De contrahenda emptione.

Titulus 39 : De hereditate vel actione vendita.

Titulus 40 : Quae res venire non possunt et qui vendere vel emere vetantur.

Titulus 41 : Quae res exportari non debeant.

Titulus 42 : De eunuchis.

Titulus 43 : De patribus qui filios distraxerunt.

Titulus 44 : De rescindenda venditione.

Titulus 45 : Quando liceat ab emptione discedere .

Titulus 46 : Si propter publicas pensitationes venditio fuerit celebrata.

Titulus 47 : Sine censu vel reliquis fundum comparari non posse.

Titulus 48 : De periculo et commodo rei venditae.

Titulus 49 : De actionibus empti et venditi.

Titulus 50 : Si quis alteri vel sibi sub alterius nomine vel aliena pecunia emerit.

Titulus 51 : De rebus alienis non alienandis et de prohibita rerum alienatione vel hypotheca.

Titulus 52 : De communium rerum alienatione.

Titulus 53 : Rem alienam gerentibus non interdici rerum suarum alienatione.

Titulus 54 : De pactis inter emptorem et venditorem compositis.

Titulus 55 : Si servus exportandus veneat.

Titulus 56 : Si mancipium ita venierit, ne prostituatur.

Titulus 57 : Si mancipium ita fuerit alienatum, ut manumittatur vel contra.

Titulus 58 : De aediliciis actionibus.

Titulus 59 : De monopoliis et de conventu negotiatorum illicito vel artificum ergolaborumque (..)

Titulus 60 : De nundinis.

Titulus 61 : De vectigalibus et commissis.

Titulus 62 : Vectigalia nova instituti non posse.

Titulus 63 : De commerciis et mercatoribus.

Titulus 64 : De rerum permutatione et de praescriptis verbis actione.

Titulus 65 : De locato et conducto.

Titulus 66 : De emphyteutico iure.

Liber 5

Titulus 1 : De sponsalibus et arris sponsaliciis et proxeneticis.

Titulus 2 : Si rector provinciae vel ad eum pertinentes sponsalia dederint.

Titulus 3 : De donationibus ante nuptias vel propter nuptias et sponsaliciis.

Titulus 4 : De nuptiis.

Titulus 5 : De incestis et inutilibus nuptiis.

Titulus 6 : De interdicto matrimonio inter pupillam et tutorem seu curatorem liberosque eorum.

Titulus 7 : Si quacumque praeditus potestate vel ad eum pertinentes ad suppositarum iurisdictioni (..)

Titulus 8 : Si nuptiae ex rescripto petantur.

Titulus 9 : De secundis nuptiis.

Titulus 10 : Si secundo nupserit mulier, cui maritus usum fructum reliquerit.

Titulus 11 : De dotis promissione vel nuda pollicitatione.

Titulus 12 : De iure dotium.

Titulus 13 : De rei uxoriae actione in ex stipulatu actionem transfusa et de natura dotibus praestita.

Titulus 14 : De pactis conventis tam super dote quam super donatione ante nuptias et paraphernis.

Titulus 15 : De dote cauta et non numerata.

Titulus 16 : De donationibus inter virum et uxorem et a parentibus in liberos factis et de ratihabitione.

Titulus 17 : De repudiis et iudicio de moribus sublato.

Titulus 18 : Soluto matrimonio dos quemadmodum petatur.

Titulus 19 : Si dos constante matrimonio soluta fuerit.

Titulus 20 : Ne fideiussores vel mandatores dotium dentur.

Titulus 21 : Rerum amotarum.

Titulus 22 : Ne pro dote mulieri bona mariti addicantur.

Titulus 23 : De fundo dotali.

Titulus 24 : Divortio facto apud quem liberi morari vel educari debent.

Titulus 25 : De alendis liberis ac parentibus.

Titulus 26 : De concubinis.

Titulus 27 : De naturalibus liberis et matribus eorum et ex quibus casibus iusti efficiuntur.

Titulus 28 : De tutela testamentaria.

Titulus 29 : De confirmando tutore.

Titulus 30 : De legitima tutela.

Titulus 31 : Qui petant tutores vel curatores.

Titulus 32 : Ubi petantur tutores vel curatores.

Titulus 33 : De tutoribus et curatoribus illustrium vel clarissimarum personarum.

Titulus 34 : Qui dare tutores vel curatores et qui dari possunt.

Titulus 35 : Quando mulier tutelae officio fungi potest.

Titulus 36 : In quibus causis tutorem habenti tutor vel curator dari potest.

Titulus 37 : De administratione tutorum et curatorum et de pecunia pupillari feneranda vel deponenda.

Titulus 38 : De periculo tutorum et curatorum.

Titulus 39 : Quando ex facto tutoris vel curatoris minores agere vel conveniri possunt.

Titulus 40 : Si ex pluribus tutoribus vel curatoribus omnes vel unus agere pro minore (..)

Titulus 41 : Ne tutor vel curator vectigal conducat.

Titulus 42 : De tutore vel curatore qui satis non dedit.

Titulus 43 : De suspectis.

Titulus 44 : De in litem dando tutore vel curatore.

Titulus 45 : De eo qui pro tutore negotia gessit.

Titulus 46 : Si mater indemnitatem promiserit.

Titulus 47 : Si contra matris voluntatem tutor datus sit.

Titulus 48 : Ut causae post pubertatem adsit tutor.

Titulus 49 : Ubi pupilli educentur.

Titulus 50 : De alimentis pupillo praestandis.

Titulus 51 : Arbitrium tutelae.

Titulus 52 : De dividenda tutela et pro qua parte quisque tutorum conveniatur.

Titulus 53 : De in litem iurando.

Titulus 54 : De heredibus tutorum.

Titulus 55 : Si tutor non gesserit.

Titulus 56 : De usuris pupillaribus.

Titulus 57 : De fideiussoribus tutorum seu curatorum.

Titulus 58 : De contrario iudicio.

Titulus 59 : De auctoritate praestanda.

Titulus 60 : Quando curatores vel tutores esse desinant.

Titulus 61 : De actore a tutore seu curatore dando.

Titulus 62 : De excusationibus et temporibus earum.

Titulus 63 : Si falsis adlegationibus excusatus sit.

Titulus 64 : Si tutor rei publicae causa aberit.

Titulus 65 : De excusatione veteranorum.

Titulus 66 : Qui numero liberorum se excusant.

Titulus 67 : Qui aetate.

Titulus 68 : Qui morbo.

Titulus 69 : Qui numero tutelarum.

Titulus 70 : De curatore furiosi vel prodigi.

Titulus 71 : De praediis vel aliis rebus minorum sine decreto non alienandis vel obligandis.

Titulus 72 : Quando decreto opus non est.

Titulus 73 : Si quis ignorans rem minoris esse sine decreto comparavit.

Titulus 74 : Si maior factus sine decreto factam alienationem ratam habuerit.

Titulus 75 : De magistratibus conveniendis.

Liber 6

Titulus 1 : De fugitivis servis et libertis mancipiisque civitatum artificibus et ad diversa opera (..)

Titulus 2 : De furtis et de servo corrupto.

Titulus 3 : De operis libertorum.

Titulus 4 : De bonis libertorum et de iure patronatus.

Titulus 5 : Si in fraudem patroni alienatio facta est.

Titulus 6 : De obsequiis patronis praestandis.

Titulus 7 : De libertis et eorum liberis.

Titulus 8 : De iure aureorum anulorum et de natalibus restituendis.

Titulus 9 : Qui admitti ad bonorum possessionem possunt et intra quod tempus.

Titulus 10 : Quando non petentium partes petentibus adcrescunt.

Titulus 11 : De bonorum possessione secundum tabulas.

Titulus 12 : De bonorum possessione contra tabulas quam praetor liberis pollicetur.

Titulus 13 : De bonorum possessione contra tabulas liberti, quae patronis vel liberis eorum datur.

Titulus 14 : Unde liberi.

Titulus 15 : Unde legitimi et unde cognati.

Titulus 16 : De edicto successorio

Titulus 17 : De Carboniano edicto.

Titulus 18 : Unde vir et uxor.

Titulus 19 : De repudianda bonorum possessione.

Titulus 20 : De collationibus.

Titulus 21 : De testamento militis.

Titulus 22 : Qui facere testamentum possunt vel non possunt.

Titulus 23 : De testamentis: quemadmodum testamenta ordinantur.

Titulus 24 : De heredibus instituendis et quae personae heredes institui non possunt.

Titulus 25 : De institutionibus seu substitutionibus sub condicione factis.

Titulus 26 : De impuberum et de aliis substitutionibus.

Titulus 27 : De necessariis et servis heredibus instituendis vel substituendis.

Titulus 28 : De liberis praeteritis vel exheredatis.

Titulus 29 : De postumis heredibus instituendis vel exheredandis vel praeteritis.

Titulus 30 : De iure deliberandi et de adeunda vel adquirenda hereditate.

Titulus 31 : De repudianda vel abstinenda hereditate.

Titulus 32 : Quemadmodum aperiantur testamenta et inspiciantur et describantur.

Titulus 33 : De edicto divi Hadriani tollendo et quemadmodum scriptus heres in possessionem mittatur.

Titulus 34 : Si quis aliquem testari prohibuerit vel coegerit.

Titulus 35 : De his quibus ut indignis auferuntur et ad senatus consultum Silanianum.

Titulus 36 : De codicillis.

Titulus 37 : De legatis.

Titulus 38 : De verborum et rerum significatione.

Titulus 39 : Si omissa sit causa testamenti.

Titulus 40 : De indicta viduitate et de lege Iulia miscella tollenda.

Titulus 41 : De his quae poenae nomine in testamento vel codicillis relinquuntur.

Titulus 42 : De fideicommissis.

Titulus 43 : Communia de legatis et fideicommissis et de in rem missione tollenda.

Titulus 44 : De falsa causa adiecta legato vel fideicommisso.

Titulus 45 : De his quae sub modo legata vel fideicommissa relinquuntur.

Titulus 46 : De condicionibus insertis tam legatis quam fideicommissis et libertatibus.

Titulus 47 : De usuris et fructibus legatorum vel fideicommissorum.

Titulus 49 : Ad senatus consultum Trebellianum.

Titulus 50 : Ad legem Falcidiam.

Titulus 51 : De caducis tollendis.

Titulus 52 : De his qui ante apertas tabulas hereditates transmittunt.

Titulus 53 : Quando dies legati vel fideicommissi cedit.

Titulus 54 : Ut in possessionem legatorum vel fideicommissorum servandorum causa mittatur (..)

Titulus 55 : De suis et legitimis liberis et ex filia nepotibus ab intestato venientibus.

Titulus 56 : Ad senatus consultum Tertullianum.

Titulus 57 : Ad senatus consultum Orfitianum.

Titulus 58 : De legitimis heredibus.

Titulus 59 : Communia de successionibus.

Titulus 60 : De bonis maternis et materni generis.

Titulus 61 : De bonis, quae liberis in potestate constitutis ex matrimonio vel aliter adquiruntur (..)

Titulus 62 : De hereditatibus decurionum naviculariorum cohortalium militum et fabricensium.

Liber 7

Titulus 1 : De vindicta libertate et apud consilium manumissione.

Titulus 2 : De testamentaria manumissione.

Titulus 3 : De lege Fufia Caninia tollenda.

Titulus 4 : De fideicommissariis libertatibus.

Titulus 5 : De dediticia libertate tollenda.

Titulus 6 : De latina libertate tollenda et per certos modos in civitatem Romanam transfusa.

Titulus 7 : De servo communi manumisso.

Titulus 8 : De servo pignori dato manumisso.

Titulus 9 : De servis rei publicae manumittendis.

Titulus 10 : De his qui a non domino manumissi sunt.

Titulus 11 : Qui manumittere non possunt et ne in fraudem creditorum manumittatur.

Titulus 12 : Qui non possunt ad libertatem pervenire.

Titulus 13 : Pro quibus causis servi praemium accipiunt libertatem.

Titulus 14 : De ingenuis manumissis.

Titulus 15 : Communia de manumissionibus.

Titulus 16 : De liberali causa.

Titulus 17 : De adsertione tollenda.

Titulus 18 : Quibus ad libertatem proclamare non licet et de rebus eorum, qui ad libertatem (..)

Titulus 19 : De ordine cognitionum.

Titulus 20 : De collusione detegenda.

Titulus 21 : Ne de statu defunctorum post quinquennium quaeratur.

Titulus 22 : De longi temporis praescriptione, quae pro libertate et non adversus libertatem opponitur.

Titulus 23 : De peculio eius qui libertatem meruit.

Titulus 24 : De senatus consulto Claudiano tollendo.

Titulus 25 : De nudo ex iure Quiritium tollendo.

Titulus 26 : De usucapione pro emptore vel transactione.

Titulus 27 : De usucapione pro donato.

Titulus 28 : De usucapione pro dote.

Titulus 29 : De usucapione pro herede.

Titulus 30 : Communia de usucapionibus.

Titulus 31 : De usucapione transformanda et de sublata differentia rerum mancipi et nec mancipi.

Titulus 32 : De adquirenda et retinenda possessione.

Titulus 33 : De praescriptione longi temporis decem vel viginti annorum.

Titulus 34 : In quibus causis cessat longi temporis praescriptio.

Titulus 35 : Quibus non obiciatur longi temporis praescriptio.

Titulus 36 : Adversus creditorem.

Titulus 37 : De quadriennii praescriptione.

Titulus 38 : Ne rei dominicae vel templorum vindicatio temporis exceptione submoveatur.

Titulus 39 : De praescriptione xxx vel xl annorum.

Titulus 40 : De annali exceptione italici contractus tollenda et de diversis temporibus et exceptionibus (..)

Titulus 41 : De adluvionibus et paludibus et de pascuis ad alium statum translatis.

Titulus 42 : De sententiis praefectorum praetorio.

Titulus 43 : Quomodo et quando iudex sententiam proferre debet praesentibus partibus vel una absente.

Titulus 44 : De sententiis ex periculo recitandis.

Titulus 45 : De sententiis et interlocutionibus omnium iudicum.

Titulus 46 : De sententia, quae sine certa quantitate prolata est.

Titulus 47 : De sententiis, quae pro eo quod interest proferuntur.

Titulus 48 : Si non a competenti iudice iudicatum esse dicatur.

Titulus 49 : De poena iudicis, qui male iudicavit, vel eius, qui iudicem vel adversarium corrumpere (..)

Titulus 50 : Sententiam rescindi non posse.

Titulus 51 : De fructibus et litis expensis.

Titulus 52 : De re iudicata.

Titulus 53 : De exsecutione rei iudicatae.

Titulus 54 : De usuris rei iudicatae.

Titulus 55 : Si plures una sententia condemnati sunt.

Titulus 56 : Quibus res iudicata non nocet.

Titulus 57 : Comminationes epistulas programmata subscriptiones auctoritatem rei iudicatae non habere.

Titulus 58 : Si ex falsis instrumentis vel testimoniis iudicatum erit.

Titulus 59 : De confessis.

Titulus 60 : Inter alios acta vel iudicata aliis non nocere.

Titulus 61 : De relationibus.

Titulus 62 : De appellationibus et consultationibus.

Titulus 63 : De temporibus et reparationibus appellationum seu consultationum.

Titulus 64 : Quando provocare necesse non est.

Titulus 65 : Quorum appellationes non recipiantur.

Titulus 66 : Si pendente appellatione mors intervenerit.

Titulus 67 : De his qui per metum iudicis non appellaverunt.

Titulus 68 : Si unus ex pluribus appellaverit.

Titulus 69 : Si de momentaria possessione fuerit appellatum.

Titulus 70 : Ne liceat in una eademque causa tertio provocare vel post duas sententias iudicum (..)

Titulus 71 : Qui bonis cedere possunt.

Titulus 72 : De bonis auctoritate iudicis possidendis seu venumdandis et de separationibus.

Titulus 73 : De privilegio fisci.

Titulus 74 : De privilegio dotis.

Titulus 75 : De revocandis his quae per fraudem alienata sunt.

Liber 8

Titulus 1 : De interdictis.

Titulus 2 : Quorum bonorum.

Titulus 3 : Quod legatorum.

Titulus 4 : Unde vi.

Titulus 5 : Si per vim vel alio modo absentis perturbata sit possessio.

Titulus 6 : Uti possidetis.

Titulus 7 : De tabulis exhibendis.

Titulus 8 : De liberis exhibendis seu de ducendis et de homine libero exhibendo.

Titulus 9 : De precario et de Salviano interdicto.

Titulus 10 : De aedificiis privatis.

Titulus 11 : De operibus publicis.

Titulus 12 : De ratiociniis operum publicorum et de patribus civitatum.

Titulus 13 : De pignoribus.

Titulus 14 : In quibus causis pignus tacite contrahitur.

Titulus 15 : Si aliena res pignori data sit.

Titulus 16 : Quae res pignori obligari possunt vel non et qualiter pignus contrahatur.

Titulus 17 : Qui potiores in pignore habeantur.

Titulus 18 : De his qui in priorum creditorum locum succedunt.

Titulus 19 : Si antiquior creditor pignus vendiderit.

Titulus 20 : Si communis res pignorata sit.

Titulus 21 : De praetorio pignore et ut in actionibus etiam debitorum missio praetorii pignoris procedat.

Titulus 22 : Si in in causa iudicati pignus captum sit.

Titulus 23 : Si pignus pignori datum sit.

Titulus 24 : De partu pignoris et omni causa.

Titulus 25 : De remissione pignoris.

Titulus 26 : Etiam ob chirographariam pecuniam pignus teneri.

Titulus 27 : De distractione pignorum.

Titulus 28 : Debitorem venditionem pignorum impedire non posse.

Titulus 29 : Si vendito pignore agatur.

Titulus 30 : De luitione pignoris.

Titulus 31 : Si unus ex pluribus heredibus creditoris vel debitoris partem suam debiti solverit (..)

Titulus 32 : Si pignoris conventionem numeratio secuta non sit.

Titulus 33 : De iure dominii impetrando.

Titulus 34 : De pactis pignorum et de commissoria lege in pignoribus rescindenda.

Titulus 35 : De exceptionibus sive praescriptionibus.

Titulus 36 : De litigiosis.

Titulus 37 : De contrahenda et committenda stipulatione.

Titulus 38 : De inutilibus stipulationibus.

Titulus 39 : De duobus reis stipulandi et duobus reis promittendi.

Titulus 40 : De fideiussoribus et mandatoribus.

Titulus 41 : De novationibus et delegationibus.

Titulus 42 : De solutionibus et liberationibus.

Titulus 43 : De acceptilationibus.

Titulus 44 : De evictionibus.

Titulus 45 : Creditorem evictionem non debere.

Titulus 46 : De patria potestate.

Titulus 47 : De adoptionibus.

Titulus 48 : De emancipationibus liberorum.

Titulus 49 : De ingratis liberis.

Titulus 50 : De postliminio et de redemptis ab hostibus.

Titulus 51 : De infantibus expositis liberis et servis et de his qui sanguinolentos emptos (..)

Titulus 52 : Quae sit longa consuetudo.

Titulus 53 : De donationibus.

Titulus 54 : De donationibus quae sub modo vel condicione vel ex certo tempore conficiuntur.

Titulus 55 : De revocandis donationibus.

Titulus 56 : De mortis causa donationibus.

Titulus 57 : De infirmandis poenis caelibatus et orbitatis et decimariis sublatis.

Titulus 58 : De iure liberorum.

Liber 9

Titulus 1 : Qui accusare non possunt.

Titulus 2 : De accusationibus et inscriptionibus.

Titulus 3 : De exhibendis vel transmittendis reis.

Titulus 4 : De custodia reorum.

Titulus 5 : De privatis carceribus inhibendis.

Titulus 6 : Si reus vel accusator mortuus fuerit.

Titulus 7 : Si quis imperatori maledixerit.

Titulus 8 : Ad legem Iuliam maiestatis.

Titulus 9 : Ad legem Iuliam de adulteriis et de stupro.

Titulus 10 : Si quis eam cuius tutor fuerit corruperit.

Titulus 11 : De mulieribus quae servis propriis se iunxerunt.

Titulus 12 : Ad legem Iuliam de vi publica seu privata.

Titulus 13 : De raptu virginum seu viduarum nec non sanctimonialium.

Titulus 14 : De emendatione servorum.

Titulus 15 : De emendatione propinquorum.

Titulus 16 : Ad legem Corneliam de sicariis.

Titulus 17 : De his qui parentes vel liberos occiderunt.

Titulus 18 : De maleficiis et mathematicis et ceteris similibus.

Titulus 19 : De sepulchro violato.

Titulus 20 : Ad legem Fabiam.

Titulus 21 : Ad legem Viselliam.

Titulus 22 : Ad legem Corneliam de falsis.

Titulus 23 : De his qui sibi adscribunt in testamento.

Titulus 24 : De falsa moneta.

Titulus 25 : De mutatione nominis.

Titulus 26 : Ad legem Iuliam de ambitu.

Titulus 27 : Ad legem Iuliam repetundarum.

Titulus 28 : De crimine peculatus.

Titulus 29 : De crimine sacrilegii.

Titulus 30 : De seditiosis et his qui plebem audent contra publicam quietem colligere.

Titulus 31 : Quando civilis actio criminali praeiudicet et an utraque ab eodem exerceri potest.

Titulus 32 : De crimine expilatae hereditatis.

Titulus 33 : Vi bonorum raptorum.

Titulus 34 : De crimine stellionatus.

Titulus 35 : De iniuriis.

Titulus 36 : De famosis libellis.

Titulus 37 : De abigeis.

Titulus 38 : De nili aggeribus non rumpendis.

Titulus 39 : De his qui latrones vel in aliis criminibus reos occultaverint.

Titulus 40 : De requirendis.

Titulus 41 : De quaestionibus.

Titulus 42 : De abolitionibus.

Titulus 43 : De generali abolitione.

Titulus 44 : Ut intra certum tempus criminalis quaestio terminetur.

Titulus 45 : Ad senatus consultum Turpillianum.

Titulus 46 : De calumniatoribus.

Titulus 47 : De poenis.

Titulus 48 : Ne sine iussu principis certis iudicibus liceat confiscare.

Titulus 49 : De bonis conscriptorum seu damnatorum.

Titulus 50 : De bonis mortem sibi consciscentium.

Titulus 51 : De sententiam passis et restitutis.

Liber 10

Titulus 1 : De iure fisci.

Titulus 2 : De conveniendis fisci debitoribus.

Titulus 3 : De fide et iure hastae fiscalis et de adiectionibus.

Titulus 4 : De venditione rerum fiscalium cum privatis communium.

Titulus 5 : Ne fiscus rem quam vendidit evincat.

Titulus 6 : De his qui ex publicis rationibus mutuam pecuniam acceperunt.

Titulus 7 : Poenis fiscalibus creditores praeferri.

Titulus 8 : De fiscalibus usuris.

Titulus 9 : De sententiis adversus fiscum latis retractandis.

Titulus 10 : De bonis vacantibus et de incorporatione.

Titulus 11 : De delatoribus.

Titulus 12 : De petitionibus bonorum sublatis.

Titulus 13 : De his qui se deferunt.

Titulus 14 : Si liberalitatis imperialis socius sine herede defecerit.

Titulus 15 : De thesauris.

Titulus 16 : De annona et tributis.

Titulus 17 : De indictionibus.

Titulus 18 : De superindicto.

Titulus 19 : De exactionibus tributorum.

Titulus 20 : De superexactionibus.

Titulus 21 : De capiendis et distrahendis pignoribus tributorum causa.

Titulus 22 : De apochis publicis et descriptionibus curialium.

Titulus 23 : De canone largitionalium titulorum.

Titulus 24 : Ne operae a collatoribus exigantur.

Titulus 25 : De immunitate nemini concedenda.

Titulus 26 : De conditis in publicis horreis.

Titulus 27 : Ut nemini liceat in coemptione specierum se excusare et de munere sitoniae.

Titulus 28 : De collatione donatorum vel relevatorum aut translatorum seu adaeratorum.

Titulus 29 : De collatione aeris.

Titulus 30 : De discussoribus.

Titulus 32 : De decurionibus et filiis eorum et qui decuriones habentur quibus modis a fortuna curiae (..)

Titulus 33 : Si libertus aut servus ad decurionatum adspiraverit.

Titulus 34 : De praediis curialium sine decreto non alienandis.

Titulus 35 : Quando et quibus debetur quarta pars ex bonis decurionum et de modo distributionis eorum.

Titulus 36 : De imponenda lucrativis descriptione.

Titulus 37 : De praebendo salario.

Titulus 38 : Si curialis relicta civitate rus habitare maluerit.

Titulus 39 : De municipibus et originariis.

Titulus 40 : De incolis et ubi quis domicilium habere videtur et de his qui studiorum causa (..)

Titulus 41 : De honoribus et muneribus non continuandis inter patrem et filium et de intervallis.

Titulus 42 : De muneribus patrimoniorum.

Titulus 43 : Quemadmodum civilia munera indicuntur.

Titulus 44 : De his qui sponte munera susceperunt.

Titulus 45 : De his qui a principe vacationem acceperunt.

Titulus 46 : De vacatione muneris.

Titulus 47 : De decretis decurionum super immunitate quibusdam concedenda.

Titulus 48 : De excusationibus munerum.

Titulus 49 : De quibus muneribus vel praestationibus nemini liceat se excusare.

Titulus 50 : Qui aetate se excusant.

Titulus 51 : Qui morbo.

Titulus 52 : De his qui numero liberorum vel paupertate excusationem meruerunt.

Titulus 53 : De professoribus et medicis.

Titulus 54 : De athletis.

Titulus 55 : De his qui non impletis stipendiis sacramento soluti sunt.

Titulus 56 : Quibus muneribus excusantur ii, qui post impletam militiam vel advocationem (..)

Titulus 57 : De conductoribus vectigalium fisci.

Titulus 58 : De libertinis.

Titulus 59 : De infamibus.

Titulus 60 : De reis postulatis.

Titulus 61 : De his qui in exsilium dati vel ordine moti sunt.

Titulus 62 : De filiis familias et quemadmodum pater pro his teneatur.

Titulus 63 : De peculo successorum parentis.

Titulus 64 : De mulieribus in quo loco munera sexui congruentia et honores agnoscant.

Titulus 65 : De legationibus.

Titulus 66 : De excusationibus artificum.

Titulus 67 : De potioribus ad munera nominandis.

Titulus 68 : Si propter inimicitias creatio facta sit.

Titulus 69 : De sumptuum recuperatione.

Titulus 70 : Si post creationem quis decesserit.

Titulus 71 : De tabulariis scribis logographis et censualibus.

Titulus 72 : De susceptoribus praepositis et arcariis.

Titulus 73 : De ponderatoribus et auri illatione.

Titulus 74 : De auri publici prosecutoribus.

Titulus 75 : De his quae ex publica collatione illata sunt non usurpandis.

Titulus 76 : De auro coronario.

Titulus 77 : De irenarchis.

Titulus 78 : De argenti pretio quod thesauris infertur.

Liber 11

Titulus 1 : De tollenda lustralis auri collatione.

Titulus 2 : De naviculariis seu naucleris publicas species transportantibus.

Titulus 3 : De praediis naviculariorum.

Titulus 4 : De navibus non excusandis.

Titulus 5 : Ne quid oneri publico imponatur.

Titulus 6 : De naufragiis.

Titulus 7 : De metallariis et metallis et procuratoribus metallorum.

Titulus 8 : De murilegulis et gynaeciariis et procuratoribus gynaecii et de monetariis et bastagariis.

Titulus 9 : De vestibus holoveris et auratis et de intinctione sacri muricis.

Titulus 10 : De fabricensibus.

Titulus 11 : De veteris numismatis potestate.

Titulus 12 : Nulli licere in frenis et equestribus sellis et in balteis margaritas et smaragdos (..)

Titulus 13 : De classicis.

Titulus 14 : De decuriis urbis Romae.

Titulus 15 : De privilegiis corporatorum urbis Romae.

Titulus 16 : De pistoribus.

Titulus 17 : De suariis et susceptoribus vini et ceteris corporatis.

Titulus 18 : De collegiatis et chartopratis et nummulariis.

Titulus 19 : De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae.

Titulus 20 : De honoratorum vehiculis.

Titulus 21 : De privilegiis urbus Constantinopolitanae.

Titulus 22 : De metropoli Beryto.

Titulus 23 : De canone frumentario urbis Romae.

Titulus 24 : De frumento urbis Constantinopolitanae.

Titulus 25 : De annonis civilibus.

Titulus 26 : De mendicantibus validis.

Titulus 27 : De nautis Tiberinis.

Titulus 28 : De frumento Alexandrino.

Titulus 29 : De Alexandriae primatibus.

Titulus 30 : De iure rei publicae.

Titulus 31 : De administratione rerum publicarum.

Titulus 32 : De vendendis rebus civitatis.

Titulus 33 : De debitoribus civitatum.

Titulus 34 : De periculo nominatorum.

Titulus 35 : De periculo eorum qui pro magistratibus intervenerunt.

Titulus 36 : Quo quisque ordine conveniatur.

Titulus 37 : Ne quis liber invitus actum rei publicae gerere cogatur.

Titulus 38 : Iniuncti muneris sumptus ad omnes collegas pertinere.

Titulus 39 : De his qui ex officio quod administraverunt conveniuntur.

Titulus 40 : De solutionibus et liberationibus debitorum civitatis.

Titulus 41 : De spectaculis et scaenicis et lenonibus.

Titulus 42 : De expensis publicorum ludorum.

Titulus 43 : De aquaeductu.

Titulus 44 : De gladiatoribus penitus tollendis.

Titulus 45 : De venatione ferarum.

Titulus 46 : De maiuma.

Titulus 47 : Ut armorum usus inscio principe interdictus sit.

Titulus 48 : De agricolis censitis vel colonis.

Titulus 49 : De capitatione civium censibus eximenda.

Titulus 50 : In quibus causis coloni censiti dominos accusare possunt.

Titulus 51 : De colonis Palaestinis.

Titulus 52 : De colonis Thracensibus.

Titulus 53 : De colonis Illyricianis.

Titulus 54 : Ut nemo ad suum patrocinium suscipiat vicos vel rusticanos eorum.

Titulus 55 : Ut rusticani ad nullum obsequium devocentur.

Titulus 56 : Non licere metrocomiae habitatoribus loca sua ad extraneum transferre.

Titulus 57 : Ut nullus ex vicanis pro alienis debitis vicanorum teneatur.

Titulus 58 : De censibus et censitoribus et peraequatoribus et inspectoribus.

Titulus 59 : De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponuntur.

Titulus 60 : De fundis limitotrophis et terris et paludibus et pascuis limitaneis vel castellorum.

Titulus 61 : De pascuis publicis vel privatis.

Titulus 62 : De fundis patrimonialibus et saltuensibus et emphyteuticis et eorum conductoribus.

Titulus 63 : De mancipiis et colonis patrimonialium et saltuensium et emphyteuticariorum fundorum.

Titulus 64 : De fugitivis colonis patrimonialibus et emphyteuticis et saltuensibus.

Titulus 65 : De collatione fundorum patrimonialium et emphyteuticorum.

Titulus 66 : De fundis rei privatae et saltibus divinae domus.

Titulus 67 : De fundis et saltibus rei dominicae.

Titulus 68 : De agricolis et mancipiis dominicis vel fiscalibus sive rei privatae.

Titulus 69 : De praediis tamiacis et de his qui ex colonis dominicis aliisque liberare condicionis (..)

Titulus 70 : De diversis praediis urbanis et rusticis templorum et civitatum et omni reditu civili.

Titulus 71 : De locatione praediorum civilium vel fiscalium sive templorum sive rei privatae (..)

Titulus 72 : De conductoribus et procuratoribus sive actoribus praediorum fiscalium et domus Augustae.

Titulus 73 : Quibus ad conductionem praediorum fiscalium accedere non licet.

Titulus 74 : De collatione fundorum fiscalium vel rei privatae vel dominicae vel civitatum (..)

Titulus 75 : De privilegiis domus augustae vel rei privatae et quarum collationum excusationem habent.

Titulus 76 : De grege dominico.

Titulus 77 : De palatiis et domibus dominicis.

Titulus 78 : De cupressis ex luco Daphnensi vel Perseis per Aegyptum non excidendis vel vendendis.

Liber 12

Titulus 1 : De dignitatibus.

Titulus 2 : De praetoribus et honore praeturae et gleba et folli et septem solidorum functione sublata.

Titulus 3 : De consulibus et non spargendis ab his pecuniis et de praefectis et magistris militum (..)

Titulus 4 : De praefectis praetorio sive urbis et magistris militum in dignitatibus exaequandis.

Titulus 5 : De praepositis sacri cubiculi et de omnibus cubiculariis et privilegiis eorum.

Titulus 6 : De quaestoribus magistris officiorum comitibus sacrarum largitionum et rei privatae.

Titulus 7 : De primicerio et secundocerio et notariis.

Titulus 8 : Ut dignitatum ordo servetur.

Titulus 9 : De magistris scriniorum.

Titulus 10 : De comitibus consistorianis.

Titulus 11 : De comitibus et tribunis scholarum.

Titulus 12 : De comitibus rei militaris.

Titulus 13 : De comitibus et archiatris sacri palatii.

Titulus 14 : De comitibus qui provincias regunt.

Titulus 15 : De professoribus qui in urbe Constantinopolitana docentes ex lege meruerint comitivam.

Titulus 16 : De decurionibus et silentiariis.

Titulus 17 : De domesticis protectoribus.

Titulus 18 : De praepositis labarum.

Titulus 19 : De proximis sacrorum scriniorum ceterisque qui in sacris scriniis militant.

Titulus 20 : De agentibus in rebus.

Titulus 21 : De principibus agentum in rebus.

Titulus 22 : De curiosis.

Titulus 23 : De palatinis sacrarum largitionum et rerum privatarum.

Titulus 24 : De stratoribus.

Titulus 25 : De castrensianis et ministerianis.

Titulus 26 : De decanis.

Titulus 27 : De mensoribus.

Titulus 28 : De privilegiis eorum qui in sacro palatio militant.

Titulus 29 : De privilegiis scholarum.

Titulus 30 : De castrensi omnium palatinorum peculio.

Titulus 31 : De equestri dignitate.

Titulus 32 : De perfectissimatus dignitate.

Titulus 33 : Qui militare possunt vel non et de servis ad militiam vel dignitatem adspirantibus (..)

Titulus 34 : Negotiatores ne militent.

Titulus 35 : De re militari.

Titulus 36 : De castrensi peculio militum et praefectianorum.

Titulus 37 : De erogatione militaris annonae.

Titulus 38 : De excoctione et translatione militarium annonarum.

Titulus 39 : De militari veste.

Titulus 40 : De metatis et epidemeticis.

Titulus 41 : De salgamo hospitibus non praebendo.

Titulus 42 : De commeatu.

Titulus 43 : De tironibus.

Titulus 44 : De litorum et itinerum custodia.

Titulus 45 : De desertoribus et occultatoribus eorum.

Titulus 46 : De veteranis.

Titulus 47 : De filiis officialium militarium qui in bello moriuntur.

Titulus 48 : De oblatione votorum.

Titulus 49 : De numerariis actuariis et chartulariis et adiutoribus scriniariis et exceptoribus sedis (..)

Titulus 50 : De cursu publico angariis et parangariis.

Titulus 51 : De tractoriis et stativis.

Titulus 52 : De apparitoribus praefectorum praetorio et privilegiis eorum.

Titulus 53 : De apparitoribus praefecti urbis.

Titulus 54 : De apparitoribus magistrorum militum et privilegiis eorum.

Titulus 55 : De apparitoribus proconsulis et legati.

Titulus 56 : De apparitoribus comitis Orientis.

Titulus 57 : De cohortalibus principibus corniculariis et primipilaribus.

Titulus 58 : De apparitoribus praefecti annonae.

Titulus 59 : De diversis officiis et apparitoribus iudicum et probatoriis eorum.

Titulus 60 : De exsecutoribus et exactoribus.

Titulus 61 : De lucris advocatorum et concussionibus officiorum sive apparitorum.

Titulus 62 : De primipilo.

Titulus 63 : Publicae laetitiae vel consulum nuntiatores vel insinuatores constitutionum (..)