Text List

Petrus GracilisCommentarius in libros Sententiarum

Table of Contents

Only show available transcriptions

Commentarius in libros Sententiarum

Liber 1

Principium 1

Prologus

Lectio 1 : Utrum quis viator scientifice sine dono speciali possit assentire theologice omni vero supernaturali

Distinctio 1

Lectio 2 : Utrum aliquod suppositum procreatae entitatis sit fruibile obiectum ordinatae voluntatis vel sic Utrum sicut voluntas creata est relatae dilectionis subiectum, sic sola Trinitas beata sit ordinatae fruitionis obiectum

Distinctio 2

Lectio 3 : Utrum possit probari per textum sacrae scripturae trinus et unus conditor creatae naturae

Distinctio 3

Lectio 4 : Utrum animae humanae propago active sit proprie Trinitatis divinae imago

Distinctio 4

Lectio 5 : Utrum prius aeternaliter Deus genuit, quam produxit temporaliter ens dependens corporeum

Distinctio 5

Lectio 6 : Utrum quam repugnat plures causas aliquam rem totaliter efficere, tam repugnet eandem rem semetipsam realiter producere

Distinctio 6

Lectio 7 : Utrum memoria Patris fecunda complacenter et libere Filium, qui est persona secunda, determinetur gignere.

Distinctio 7

Lectio 8 : Utrum generatio activa in Patre sit perfectionis simpliciter immensae

Distinctio 8

Lectio 9 : Utrum sola prima causa entis producibilis sit simplex necessaria et incommutabilis seu invariabilis

Distinctio 9

Lectio 10 : Utrum cuilibet supposito seu personae divinae naturae repugnet prioritas cuiuscumque durativae mensurae

Distinctio 10 et 11

Lectio 11 : Utrum Pater et Filius eodem modo agendi indistincto Spiritum Sanctum producant in supposito a se distincto

Distinctio 12 et 13

Lectio 12 : Utrum sit possibile Spiritum Sanctum esse productum et ipsum non esse genitum nec ingenitum. Utrum a Patre et Filio Spiritus Sanctus taliter procedat sic, quod ipsum nec ingenitum nec genitum fides concedat. Utrum Spiritus Sanctus a Patre et Filio taliter producatur, quod nec genitus nec ingenitus vere dicatur

Distinctio 14

Lectio 13 : Utrum missio temporalis Spiritus Sancti in corda fidelium sit processio aeternalis non habens initium. Utrum Spiritus Sancti in corda fidelium donatio temporalis sit eiusdem a Patre et Filio spiratio aeternalis.

Distinctio 15

Lectio 14 : Utrum quodlibet suppositum divinum mitti a quolibet theologo debeat admitti. Utrum Spiritus Sancti missio temporalis sit in mente creata perceptio vitalis. Utrum stet Spiritum Sanctum ab aliquo recipi et ipsum a recipiente nullo modo percipi. Utrum stet Spiritum Sanctum realiter recipere et eundem in se habendo non vitaliter percipere

Distinctio 16

Lectio 15 : Utrum species, in quibus Spiritus Sanctus missus apparuit visibiliter, fuerint entitates potentias creatas immutantes realiter

Distinctio 17

Lectio 16 : Utrum amor personalis divinae essentiae sit dilectio formalis creatae potentiae. Utrum immensum donum sit dilectio formalis, qua recte summum bonum amat amans realis. Utrum Spiritus Sancti amor summus per duos productus spiratores sit illud, quo formaliter sumus summi boni iusti veri amatores.

Lectio 17 : Utrum per maiorem in viatore moralis bonitatis virtualem perfectionem possimus in eadem concludere creatae caritatis gradualem intensionem

Lectio 18 : Utrum sicut Deus potest facere de non caro carum non donando infusae caritatis caritudinem, sic se solo possit efficere de caro non carum subtrahendo voluntatis rectitudinem. Utrum sicut Deus potest facere de non caro carum, sic se solo possit efficere de iusto non iustum. Utrum sicut Deus potet facere de non caro carum non ponendo caritatem in humana mente, sic se solo possit efficere de caro non carum in privando voluntatem iam habita caritate.

Distinctio 18

Lectio 19 : Utrum aeterni doni temporalis donatio sit infinita recipientis obligatio. Utrum aeternum donum datum temporaliter obliget virum bonum immense simpliciter

Distinctio 19

Lectio 20 : Utrum quodlibet divinum suppositum immense perfectum sit se ipso ab alio quolibet infinite distinctum

Distinctio 20, 21, et 22

Lectio 21 : Utrum quodlibet divinum suppositum propter suum aequale posse quodlibet contingentiae expositum aeque possit facere esse.

Distinctio 23, 24, et 25

Lectio 22 : Utrum idem conceptus numero possit convenire proprie et formaliter Deo et creaturae. Utrum aliqua nomina reperta in scripturis sint formaliter propria Deo et creaturis.

Distinctio 26 et 27

Lectio 23 : Utrum tot sint divina supposita praecisive, quot sunt proprietates eorundem relativae

Distinctio 28 et 29

Lectio 24 : Utrum Pater dicens Verbum suum aeternale possit dici Verbi principium internale. Utrum suppositum dicens Verbum aeternale dici potest principium internale non impedibile

Distinctio 30 et 31

Lectio 25 : Utrum summum independens referatur ad contingens. Utrum trinum simplex invariabile referatur ad contingens seu producibile. Utrum per productum possit formaliter inferri Deum ad creata vere realiter referri.

Distinctio 32 et 33

Lectio 26 : Utrum Patris et Filii amor seu nexus indissolubilis sit, quo ab eis omnis res diligitur vel est diligibilis

Distinctio 34 et 35

Lectio 27 : Utrum summa simplex essentia productiva cuiuslibet rei producibilis sit aeterna scientia cognitiva cuiuslibet rei cognoscibilis. Utrum omnium cognoscibilium essentia increata sit interna notitia suae immensitati adaequata

Distinctio 36

Lectio 28 : Utrum in suprema scientia cuiuslibet entitatis possibilis cognitiva ideetur culpae malitia cuiuslibet voluntatis vertibilis infectiva. Utrum per verbum entis cognitivum ideetur malum mentis infectivum

Distinctio 37

Lectio 29 : Utrum divinum seu primum necesse in quolibet ente necesse sit esse

Distinctio 38

Lectio 30 : Utrum certitudini divinae praescientiae repugnet ratio contingentiae. Utrum cum divina praescientia certa et infallibili stet mera contingentia in re producibili

Distinctio 39

Lectio 31 : Utrum sicut divina essentia est omnium futurorum ratio cognitiva, sic eadem, ut est praescientia, sit futurorum contingentium ratio seu actio productiva

Distinctio 40

Lectio 32 : Utrum praedestinato aeternaliter ac existenti in caritate Deus possit certitudinaliter suam damnationem revelare. Utrum existenti in caritate ac praedestinato aeternaliter Deus possit revelare suam damnationem certitudinaliter.

Distinctio 41

Lectio 33 : Utrum praedestinationis ac reprobationis aeternalis sit aliquod aeternale motivum aut ratio causalis.

Distinctio 42

Lectio 34 : Utrum ratio adaequata omnipotentiae sit immensa activitas divinae essentiae.

Distinctio 43

Lectio 35 : Utrum ea, quae Deus praeordinavit immediate se facturum, possit libere numquam facere in futurum.

Distinctio 44

Lectio 36 : Utrum omnipotens quodlibet posse ab eo dependens productive possit meliorare seu perfectius facere entitative seu augere perfective

Distinctio 45

Lectio 37 : Utrum per divinae voluntatis vigorem ordinentur et regulentur omnia ad universi decorem. Utrum per divinae voluntatis rectitudinem ordinentur omnia ad universi pulchritudinem

Distinctio 46

Lectio 38 : Utrum divinum velle rerum immediatum productivum principium sit non esse earum causale principium positivum.

Distinctio 47

Lectio 39 : Utrum quodlibet bonum possibile aliud a prima bonitate sit in se ponibile ab increata voluntate.

Distinctio 48

Lectio 40 : Utrum stet rectum esse actum voluntatis creatae sine sui ad velle divinum conformitate.

Liber 2

Principium 2 : Utrum Petrus per suae visionis certitudinem videat Verbum continere omnem possibilem entitatem

Lectio 1 : Utrum a prima sola causa causaliter creative res potuerint habere esse aeternaliter effective

Lectio 2 : Utrum primus angelus in caritate et gratia procreatus in primo instanti sui esse malitia fuerit depravatus

Lectio 3 : Utrum angelis mali per suae visionis claritatem videant in humana mente conceptam pravitatem. Utrum angeli per sui intellectus vivacemn otitiam videant mentis humanae intrinsecam seu occultam malitiam

Lectio 4 : Utrum quilibet angelus missus pro hominum custodia continue mereatur per impensa eius obsequia. Utrum boni angeli missi, ut nos ad bonum alliciant vel ne mali nos inficiant, per talia obsequia continue in merito proficiant

Lectio 5 : Utrum liberum arbitrium creatum fuerit diminutum propter peccatum

Lectio 6 : Utrum humanae libertatis creatum arbitrium cogi possit per divinum imperium. Utrum creatae libertatis arbitrium cogi possit per divinae voluntatis dictamen.

Lectio 7 : Utrum sicut actus liber voluntatis est in sua libertatis potestate, sic quilibet actus meritorius procedat effective a creata caritate

Lectio 8 : Utrum quilibet descendens ab Adam per propagationem naturalem seu seminalem contraxerit in conceptione maculam originalem.

Lectio 9 : Utrum quaelibet actualis mortalis malitia aequaliter mereatur puniri a divina iustitia.

Lectio 10 : Utrum aliquod purum omittere sit per se mortaliter deficere

Liber 3

Principium 3 : Utrum beatus Petrus per suae visionis beatificae celsitudinem videat animam Christi continere omnem gratiae plenitudinem

Lectio 1 : Utrum Verbum divinum naturam humanam assumens donis gratiae informatam possit etiam assumere quamcumque aliam substantiam peccatis deformatam

Lectio 2 : Utrum ex vi unionis naturae humanae ad Verbum dicere Deum hominem esse factum sit verum

Lectio 3 : Utrum sicut tenetur animam Christi in primo instanti sui meruisse, sic tenendum sit ipsam in eodem instanti omnia cognovisse

Lectio 4 : Utrum spes, fides, caritas, quae ad salutem finaliter requiruntur, a Spiritus Sancti donis ac inter se realiter distinguuntur

Liber 4

Principium 4 : Utrum beatus Petrus propter suae capacitatis ac beatificae delectationis firmitudinem possit in superna domo feliciter quietari per creatam pulchritudinem.

Lectio 1 : Utrum sacramenta novae legis gratiae causativa causaliter Christi plebis sint iustificativa. Utrum sicut sacramenta novae legis animas gratificant formaliter, sic in animabus Christi gregis seu plebis aliquid efficiant realiter se causaliter.

Lectio 2 : Utrum sub speciebus panis et vini visibilibus realiter existat verum corpus Christi cum suis dimensionibus

Lectio 3 : Utrum repugnet non caro per culpam seu peccatori actuali mortali carum esse seu resurgere per gratiam sine poenitentia sacramentali