Text List

Hugolino of OrvietoHugolino of Orvieto Commentary

Table of Contents

Only show available transcriptions

Hugolino of Orvieto Commentary

Liber 1

Liber I, Principium

Principium I, Collatio

Liber I, Principium 1, Quaestio 1 : Utrum per se vita deus sit rationali spiritui perfecte ipsam habenti infinitum bonum?

Liber 1, Prologus

Liber I, Prologus, Quaestio 1 : Utrum omne theologicum verum sit perfectius cognoscibile quolibet vero per aliam scientiam scibili?

Liber I, Prologus, Quaestio 2 : Utrum omne theologicum verum solo assensu fidei teneatur, credatur vel cognoscatur perfectiori notitia, quam sit fides?

Liber I, Prologus, Quaestio 3

Liber I, Prologus, Quaestio 4 : Numquid libertas habeat coefficientiam liberam respectu credere?

Liber I, Prologus, Quaestio 5 : Utrum sicut sola theologia speculativa ostendit viatori per se bonum, ita sola theologia practica sit sibi necessaria ad idem bonum finaliter consequendum?

Liber I, Distinctio 1

Liber I, Distinctio 1, Quaestio 1 : Utrum quaelibet fruitio sit quolibet usu essentialiter perfectior?

Liber I, Distinctio 1, Quaestio 2 : Utrum fruitio sit operatio solius voluntatis creatae?

Liber I, Distinctio 1, Quaestio 3 : Utrum omni et sola perfectione infinite et per se amabili sit fruendum?

Liber I, Distinctio 1, Quaestio 4 : Utrum omni alio a deo sit propter deum aeque utendum?

Liber I, Distinctio 1, Quaestio 5 : Utrum viso summo bono visione finita voluntas necessaria fruatur?

Liber I, Distinctio 1, Quaestio 6 : Utrum visio divinae essentiae sit dilectione personarum eligibilior ac perfectior vel potius econtra?

Liber I, Distinctio 3

Liber I, Distinctio 3, Quaestio 1 : Utrum deum esse sit per se notum vel evidenter notum?

Liber I, Distinctio 3, Quaestio 2 : Utrum ex infinitate ac necessitate primi, id est dei, sequatur, quod esse plures deos contradictionem includit?

Liber I, Distinctio 3, Quaestio 3 : Utrum aequalitas perfectionis essentialis inter creaturas attendatur penes latitudines essentiarum in sua specie?

Liber I, Distinctio 3, Quaestio 4 : Utrum in anima rationali partes imaginis creatae sint aequales?

Liber I, Distinctio 4-7

Liber I, Distinctio 4-7, Quaestio 1 : Utrum deus sit ab aliquo producibilis?

Liber I, Distinctio 4-7, Quaestio 2 : Utrum in Filio sit potentia generandi, id est producendi notitiam infinitam seu verbum?

Liber I, Distinctio 8

Liber I, Distinctio 8, Quaestio 1 : Utrum solus deus sit summe simplex?

Liber I, Distinctio 9

Liber I, Distinctio 9, Quaestio 1 : Utrum generatio Filii dei mensuretur instanti aeternitatis?

Liber I, Distinctio 10-13

Liber I, Distinctio 10-13, Quaestio 1 : Utrum Pater et Filius uniformiter producant Spiritum Sanctum?

Liber I, Distinctio 14-18

Liber I, Distinctio 14-18, Quaestio 1 : Utrum caritas infusa possit augeri per actus?

Liber I, Distinctio 14-18, Quaestio 2 : Utrum sit possibile aliquem diligentem deum meritorie perdere caritatem infusam?

Liber I, Distinctio 19-30

Liber I, Distinctio 19-30, Quaestio 1 : Utrum inter personas divinas sit dare summam perfectionis aequalitatem?

Liber I, Distinctio 19-30, Quaestio 2 : Utrum personae divinae se ipsis vel proprietatibus distinguantur?

Liber I, Distinctio 31-34

Liber I, Distinctio 31-34, Quaestio 1 : An maiorem unitatem denotet in divinis esse unus quam esse unum? Vel: An maior gradus unitatis et indistinctionis denotetur per ly, unus quam per ly, unum vel econtra?

Liber I, Distinctio 35

Liber I, Distinctio 35, Quaestio 1 : Utrum divina essentia sit cognoscibilium omnium notitia perfectissima?

Liber I, Distinctio 39

Liber I, Distinctio 39, Quaestio 1 : Utrum deus possit plura scire quam sciat?

Liber I, Distinctio 40

Liber I, Distinctio 40, Quaestio 1 : Utrum aliquod futurum sit evidenter a deo praescitum esse futurum?

Liber I, Distinctio 40, Quaestio 2 : Utrum dei praescientia infallibilis sit cum cuiuslibet contingentia composibilis?

Liber I, Distinctio 40, Quaestio 3 : Utrum sit possibile alicui facere de quolibet futuro ipsum non fore?

Liber I, Distinctio 40, Quaestio 4 : Utrum deus de potentia absoluta possit revelare vel dicere falsum assertorie, id est intendendo per totum dictum suum seu per totum aliquod integrum significatum revelatum significare et asserere falsum significatum?

Liber I, Distinctio 40, Quaestio 5 : Utrum creatura possit certificari sufficienter de aliqua revelatione de futuro contingenter, quod est revelatio?

Liber I, Distinctio 40, Quaestio 6 : Utrum electorum numerus possit augeri?

Liber I, Distinctio 41

Liber I, Distinctio 41, Quaestio 1 : Utrum praedestinationis electi causa et reprobationis praesciti causa sint eorum aliqualiter fore ita, quod ideo deus praedestinat A, non quia opera ipsius A causant circa deum, sed quia praecognoscit ipsum iuste operaturum finaliter, et ideo reprobat B, quia novit ipsum cum obice gratiae decessurum?

Liber I, Distinctio 41, Quaestio 2 : Utrum quilibet reprobatus ex hoc praecise, quia a deo reprobatus, sit ad certum gradum miseriae perpetuae repellendus?

Liber I, Distinctio 42

Liber I, Distinctio 42, Quaestio 1 : Utrum dei omnipotentia omne possibile fieri possit facere?

Liber I, Distinctio 43-46

Liber I, Distinctio 43-46, Quaestio 1 : Utrum deus possit facere infinitum in actu?

Liber I, Distinctio 47

Liber I, Distinctio 47, Quaestio 1 : Utrum voluntas dei semper impleatur?

Liber I, Distinctio 48

Liber I, Distinctio 48, Quaestio 1 : Utrum quilibet viator utens libero arbitrio teneatur voluntatem suam divinae in volito conformare, id est volitiones liberas et deliberatas elicere conformiter voluntati divinae universaliter in omni volito, quod est sibi notum esse a deo volitum, conformare, id est non difformiter velle?

Liber 2

Principium 2

Liber II, Quaestio 1 : Utrum dei velle omnem bonum effectum uniformi efficientia producat?

Liber II, Distinctio 1

Liber II, Distinctio 1, Quaestio 1 : Utrum deus sola voluntate sit libere et uniformiter omnium, quae fiunt, prima causa efficiens?

Liber II, Distinctio 1, Quaestio 2 : Utrum omne ens positivum praesens sit a prima principia effective?

Liber II, Distinctio 1, Quaestio 3 : Utrum voluntas dei sit respectu omnium, quae fiunt, necessitas antecedens?

Liber II, Distinctio 1, Quaestio 4 : Utrum deus potuit aliquam rem creare ab aeterno?

Liber II, Distinctio 2

Liber II, Distinctio 2, Quaestio 1 : Utrum deus produxerit angelum actione indivisibili?

Liber II, Distinctio 3

Liber II, Distinctio 3, Quaestio 1 : Utrum omnis angelus fuerit creatus in gratia?

Liber II, Distinctio 4

Liber II, Distinctio 4, Quaestio 1 : Utrum angeli potuerint suum casum praescire in prima instanti sui esse?

Liber II, Distinctio 5

Liber II, Distinctio 5, Quaestio 1 : Utrum peccatum primi angeli fuerit odium dei? Vel sic: Utrum malus angelus odiendo deum sic libere et tantum demeruerit, sicut et quantum bonus diligendo meruit?

Liber II, Distinctio 6

Liber II, Distinctio 6, Quaestio 1 : Utrum angelus possit se mutare localiter in non tempore?

Liber II, Distinctio 7

Liber II, Distinctio 7, Quaestio 1 : Utrum daemones sic sint obstinati in malo, ut non possint habere aliquod bonum velle? Vel sic: Utrum angelus obduratus possit elicere aliquod iustum velle?

Liber II, Distinctio 8-11

Liber II, Distinctio 8-11, Quaestio 1 : Utrum angeli proficiant in merito?

Liber II, Distinctio 16-17

Liber II, Distinctio 16-17, Quaestio 1 : Utrum animam intellectivam esse formam hominis sola fide teneatur?

Liber II, Distinctio 16-17, Quaestio 2 : Utrum aliqua creata volitio sit cognitio voliti extra?

Liber II, Distinctio 21-23

Liber II, Distinctio 21-23, Quaestio 1 : Utrum primum peccatum Adae fuerit mortale?

Liber II, Distinctio 24

Liber II, Distinctio 24, Quaestio 1 : Utrum primus homo per arbitrium liberum, quod acceperat, sufficiebat vitare peccatum?

Liber II, Distinctio 24, Quaestio 2 : Utrum omne agere deliberate contra rectam rationem vel scienter, quod est contra rectam rationem, vel post consilium de faciendo vel non faciendo, id est vel ut vult hoc ipsum, quod est contra rectam rationem, sit culpa mortalis?

Liber II, Distinctio 24, Quaestio 3 : Utrum ignorantia sit peccatum?

Liber II, Distinctio 24, Quaestio 4 : Utrum pura omissio sit peccatum?

Liber II, Distinctio 25

Liber II, Distinctio 25, Quaestio 1 : Utrum cuiuslibet volitionis hominis viatoris deus sit seu divina voluntas sit necessitas antecedens ita, quod libertas ad contradictionem non sit in aliquo viatore nisi in respectu ad alias causas, non autem in respectu ad primam causam simpliciter?

Liber II, Distinctio 25, Quaestio 2 : Utrum voluntas creata sit causa productiva immediata suorum actuum liberorum?

Liber II, Distinctio 25, Quaestio 3 : Utrum homo vel creatura rationalis in via per liberum arbitrium sufficiat tam bene operari quam male operari sufficit per illud idem?

Liber II, Distinctio 26

Liber II, Distinctio 26, Quaestio 1 : Utrum viator possit dilectione finita ex puris naturalibus frui deo?

Liber II, Distinctio 27

Liber II, Distinctio 27, Quaestio 1 : Utrum cuiuslibet actus meritorii deus et voluntas et gratia sint uniformiter causae effectivae?

Liber II, Distinctio 27, Quaestio 2 : Utrum omnis actus meritorius A voluntatis et omnis actus demeritorius eiusdem sit in potestate eius quoad totam latitudinem meriti vel demeriti?

Liber II, Distinctio 27, Quaestio 3 : Utrum maior gratia et maior conatus voluntatis efficiant proportionaliter actum magis meritorium?

Liber II, Distinctio 30-33

Liber II, Distinctio 30-33, Quaestio 1 : Utrum originale peccatum aliqua actuali culpa sit gravius?

Liber II, Distinctio 30-33, Quaestio 2 : Utrum originale peccatum sit formaliter privatio iustitiae originalis?

Liber II, Distinctio 30-33, Quaestio 3 : Utrum originale peccatum sit ad aeternam mortem imputabile voluntati?

Liber II, Distinctio 35

Liber II, Distinctio 35, Quaestio 1 : Utrum omne malum culpae sit pura privatio?

Liber II, Distinctio 37

Liber II, Distinctio 37, Quaestio 1 : Utrum actualis peccati per se deus est auctor?

Liber II, Distinctio 38

Liber II, Distinctio 38, Quaestio 1 : Utrum quaelibet culpa mortalis sit in se infinita malitia?

Liber II, Distinctio 42-44

Liber II, Distinctio 42-44, Quaestio 1 : Utrum operari exterius reddat culpam voluntariam graviorem?

Liber II, Distinctio 42-44, Quaestio 2 : Utrum quodlibet divinum beneficium aggravet voluntatis demeritum vel peccatum?

Liber 3

Principium 3

Liber III, Quaestio 1 : Utrum ex merito Christi infinito recepturi erant electi dona praeveniente gratia meliora?

Liber III, Distinctio 1

Liber III, Distinctio 1, Quaestio 1 : Utrum idem Filius sit dei Filius et Virginis Filius?

Liber III, Distinctio 18

Liber III, Distinctio 18, Quaestio 1 : Utrum Christus, secundum quod viator, meruit de condigno electis vitam aeternam?

Liber III, Distinctio 18, Quaestio 2 : Utrum aliqua persona creata suffecerit satisfacere pro culpa mortali?

Liber III, Distinctio 27

Liber III, Distinctio 27, Quaestio 1 : Utrum praeceptum de dilectione dei possit implere viator carens caritate?

Liber III, Distinctio 34

Liber III, Distinctio 34, Quaestio 1 : Utrum diligere inimicum timore poenae aeternae sit meritorium?

Liber III, Distinctio 37

Liber III, Distinctio 37, Quaestio 1 : Utrum omne vel aliquod divina lege prohibitum possit in casu ab homine licite fieri?

Liber 4

Principium 4

Liber IV, Quaestio 1 : Utrum omnis meritoria sacramentorum susceptio sit electionis aeternae immediatus effectus?

Liber IV, Distinctio 1

Liber IV, Distinctio 1, Quaestio 1 : Utrum sacramenta novae legis efficiant ad suscipientis salutem?

Liber IV, Distinctio 2-7

Liber IV, Distinctio 2-7, Quaestio 1 : Utrum cuilibet rite suscipienti baptismum eius effectus aequaliter conferatur?

Liber IV, Distinctio 2-7, Quaestio 2 : Utrum gratia baptismalis coefficiens ad actum conformiter conatui voluntatis sit melior suo effectu?

Liber IV, Distinctio 8-14

Liber IV, Distinctio 8-14, Quaestio 1 : Utrum substantia panis vere convertatur in substantiam carnis seu transsubstantietur?

Liber IV, Distinctio 8-14, Quaestio 2 : Utrum corpus Christi sub speciebus, quae fuerunt panis et vini, realiter continetur?

Liber IV, Distinctio 8-14, Quaestio 3 : Utrum omne accidens panis, quod in ultimo instanti prolationis verborum erit sine subiecto, possit tunc ab eisdem causis corrumpi, a quibus potuit in subiecto?

Liber IV, Distinctio 14-23

Liber IV, Distinctio 14-23, Quaestio 1 : Utrum viatori mortaliter peccanti, scilicet post baptismum, sit poenitentia necessaria ad salutem?

Liber IV, Distinctio 14-23, Quaestio 2 : Utrum perdenti gratiam sit necessarium ad salutem confiteri proprio sacerdoti?

Liber IV, Distinctio 14-23, Quaestio 3 : Utrum poenitentialis satisfactio, quae in gratia agitur, sit aeque meritoria vitae aeternae, ac si non esset satisfactoria?

Liber IV, Distinctio 14-23, Quaestio 4 : Utrum quilibet poenitentiali merito resurgat ad aequalem gratiam gratiae, a qua cecidit?

Liber IV, Distinctio 27-42

Liber IV, Distinctio 27-42, Quaestio 1 : Utrum principale bonum matrimonii sit praecise tam bonum, quam mala foret privatio eius?

Liber IV, Distinctio 27-42, Quaestio 2 : Utrum viatori per privari gratia sit magis male, quam per habere gratiam foret sibi bene?

Liber IV, Distinctio 27-42, Quaestio 3 : Utrum quaelibet poena damni, quae est privatio gloriae, sit fugibilior quoad esse carentiae, quam quoad esse poenae vel potius econtra?

Liber IV, Distinctio 27-42, Quaestio 4 : Utrum aliquod miserum esse miseria, quae non est culpa, est praefugiendum homini, quam non esse?

Liber IV, Distinctio 27-42, Quaestio 5 : Utrum sola privatio boni sit per se malum poenae?

Liber IV, Distinctio 27-42, Quaestio 6 : Utrum bonum meriti sit melius, quam bonum habituale, quod est iustitia seu caritas infusa?

Liber IV, Distinctio 27-42, Quaestio 7 : Utrum viatoris actus gratifice elicitus sufficienter et praemiative tam in via quam extra possit a deo non acceptari et non remunerari?

Liber IV, Distinctio 43-50

Liber IV, Distinctio 43-50, Quaestio 1 : Utrum deus pro peccato puniat infinite citra condignum?

Liber IV, Distinctio 43-50, Quaestio 2 : Utrum deus praemiet pro merito infinite ultra condignum?

Liber IV, Distinctio 43-50, Quaestio 3 : Utrum deus sic, id est non minus improportionaliter, puniat pro culpa, sicut improportionaliter pro merito praemiat?