Text List

Durandus of St. PourcainCommentarius in libros Sententiarum (Redactio C)

Table of Contents

Only show available transcriptions

Commentarius in libros Sententiarum (Redactio C)

Liber 1

Praefatio

Prologus

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum theologia prout communiter traditur et habetur sit scientia proprie dicta

Quaestio 2 : Utrum theologia sit scientia supposito quodam lumine quod quidam ponunt esse in doctoribus perfectioribus

Quaestio 3 : Utrum virtute divina possit communicari puro viatori cognitio scientifica de articulis fidei

Quaestio 4 : Utrum theologia sit una scientia

Quaestio 5 : Quid sit subiectum in theologia, utrum Deus an aliud

Quaestio 6 : Utrum theologia sit practica an speculativa

Quaestio 7 : Utrum theologia subalternetur alteri scientiae

Quaestio 8 : Utrum ipsa subalternetur alicuiu scientiae humanitus inventae ut metaphysicae

Distinctio 1

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum frui sit actus intellectus an voluntatis

Quaestio 2 : Utrum solus Deus sit obiectum fruitionis an etiam aliquid aliud

Quaestio 3 : Utrum uti sit actus intellectus an alterius potentiae

Quaestio 4 : Utrum omnibus citra Deum sit utendum

Distinctio 2

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum sit tantum unus Deus

Quaestio 2 : Utrum attributa divina differant aliquo modo ex natura rei circumscripta omni operatione intellectus

Quaestio 3 : Utrum aliquis intellectus possit concipere distinctionem attributorum divinorum absque dicta operatione ad creaturas

Quaestio 4 : Utrum cum vnitate potentiae possit esse personarum pluralitas

Distinctio 3

Pars 1

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum possumus ex his quae sunt in creaturis probare Deum esse

Quaestio 2 : Utrum possumus cognoscere de Deo quid est

Quaestio 3 : Utrum Deum esse sit per se notum

Quaestio 4 : Utrum in omni creatura sit vestigium trinitatis

Pars 2

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum in homine sit imago trinitatis

Quaestio 2 : Utrum potentiae animae sint id quod essentia an aliquid additum

Quaestio 3 : Utrum memoria et intelligentia sint una potentia an diversae

Quaestio 4 : Utrum intellectus et voluntas sint eadem potentia

Quaestio 5 : Utrum necessarium sit ponere intellectum agentem esse aliquam potentiam animae nostrae

Distinctio 4

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum in divinis sit generatio

Quaestio 2 : Utrum ista sit vera Deus genuit Deum

Distinctio 5

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum essentia generet vel generetur

Quaestio 2 : Utrum filius possit dici de substantia patris aut ex nihilo

Distinctio 6

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum pater genuerit filium necessitate

Quaestio 2 : Utrum Pater genuerit filium natura

Distinctio 7

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum in divinis sit potentia generandi

Quaestio 2 : Utrum potentia generandi dicat quid an solum ad aliquid

Quaestio 3 : Utrum potentia generandi sit in filio

Distinctio 8

Pars 1

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum qui est vel esse conveniat Deo proprie

Quaestio 2 : Utrum in solo Deo esse et essentia sint idem

Quaestio 3 : Utrum solus Deus sit immutabilis

Pars 2

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum Deus sit omnino simplex

Quaestio 2 : Utrum anima rationalis sit composita ex materia et forma

Quaestio 3 : Utrum tota anima sit in qualibet parte corporis vel extendatur quantitative extensione corporis

Quaestio 4 : Utrum sola materia sit ratio recipiendi quantitatem, vel sola forma vel compositum

Distinctio 9

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum Pater sit alius a Filio

Quaestio 2 : Utrum Pater sit prior a Filio

Quaestio 3 : Utrum Pater et Filius possint dici plures aeterni

Quaestio 4 : Utrum generatio divina debeat exprimi per verbum praesentis temporis dicendo filius semper nascitur, an per verbum praeteriti dicendo Filius semper natus est

Distinctio 10

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum Spiritus Sanctus sit proprium nomen alicuius personae divinae

Quaestio 2 : Utrum in divinis possunt esse plures personae quam tres

Distinctio 11

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum Spiritus Sanctus procedat a Patre et Filio, an a Patre tantum

Quaestio 2 : Utrum si Spiritus Sanctus non procederet a filis distingueretur ab ipso

Quaestio 3 : Utrum Pater et Filius spirent Spiritum Sanctum inquantum sunt unum an inquantum sint plures

Distinctio 12

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum generatio filii sit prior processione Spiritus Sancti

Quaestio 2 : Utrum Spiritus Sanctus plenius seu perfectius procedat a Patre

Quaestio 3 : Utrum Spiritus Sanctus sit a Patre mediante Filio vel per Filium

Distinctio 13

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum in divinis sit aliqua processio

Quaestio 2 : Utrum generatio Filii et processio Spiritus Sancti sint emanationes distinctae realiter

Quaestio 3 : Utrum Spiritus Sanctus possit dici ingenitus

Distinctio 14

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum in divinis sit aliqua processio temporalis

Quaestio 2 : Utrum processio temporalis ponat in numerum cum aeterna

Quaestio 3 : Utrum per processionem temporalem ipsemet Spiritus Sanctus detur an tantum eius dona

Quaestio 4 : Utrum Spiritus Sanctus detur a sanctis viris

Distinctio 15

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum mitti conveniat alicuius personae divinae

Quaestio 2 : Utrum missio dicat aliquid notionale an essentiale

Quaestio 3 : Utrum aliqua persona possit mitti a seipsa vel ab alia a qua non procedit

Quaestio 4 : Utrum missio invisibilis competat Filio

Distinctio 16

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum Spiritui Sancto competat invisibilis missio

Quaestio 2 : Utrum debuerit fieri visibilis missio ad Christum et ad quos debeat fieri

Quaestio 3 : Utrum species in quibus factae fuerunt invisibiles missiones suae

Quaestio 4 : Utrum Pater sit maior Filio

Distinctio 17

Pars 1

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum necessarium sit caritatem esse habitum creatum in homine ad hoc quod homo sit Deo carus

Quaestio 2 : Utrum necessarium sit ponere caritatem habitualem ad hoc ut possimus aliquid mereri apud Deum

Quaestio 3 : Utrum caritas detur secundum proportionem naturalium

Quaestio 4 : Utrum ille qui est in caritate possit cognoscere certitudinaliter se habere caritatem

Pars 2

Praeambulum

Quaestio 5 : Utrum caritas possit augeri

Quaestio 6 : Quae sit causa suscipiendi magis et minus an essentia

Quaestio 7 : Utrum eadem forma numero possit esse intensa et remissa

Quaestio 8 : Utrum caritas augeatur per quemlibet actum meritorium

Quaestio 9 : Utrum cartias possit augeri in infinitum

Quaestio 10 : Utrum caritas possit diminui

Distinctio 18

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum donum in divinis sit aliquid essentiale an notionale

Quaestio 2 : Utrum Spiritus Sanctus eo sit donum quo Deus

Quaestio 3 : Utrum convenienter dicatur Spiritus Sanctus noster

Distinctio 19

Pars 1

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum inter personas divinas sit aequalitas

Quaestio 2 : Utrum esse aeternum conveniat Deo

Quaestio 3 : Utrum in divinis personis sit circuminsesio hoc est utrum una persona divina sit in alia

Pars 2

Praeambulum

Quaestio 4 : Utrum in divinis sit dare totum et partem

Quaestio 5 : Utrum veritas sit ens reale an rationis

Quaestio 6 : Utrum veritas sit in rebus an in anima seu intellectu

Distinctio 20

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum Filius sit omnipotens sicut Pater

Quaestio 2 : Utrum in divinis sit ordo naturae

Distinctio 21

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum dictio exclusiva addita uni correlativorum excludat

Quaestio 2 : Utrum dictio exclusiva possit vere addi termino essentiali respectu praedicati personalis

Distinctio 22

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum aliquod nomen conveniat Deo proprie

Quaestio 2 : Utrum nomina dicta de Deo dicantur de eo secundum substantiam

Distinctio 23

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum nomen personae significet substantiam an relationem

Quaestio 2 : Utrum haec nomina substantia, subsistentia, essentia, et persona sint idem an differant in divinis

Distinctio 24

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum termini numerales ponant aliquid in divinis

Quaestio 2 : Utrum unum quod est principium numeri aliquid addat super ens et super unum quod convertitur cum ente et quod sit illud

Distinctio 25

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum nomen personae dicatur univoce de Deo et creaturis

Quaestio 2 : Utrum persona sit aliquid commune in divinis

Distinctio 26

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum omnes personae divinae distinguantur per relationes

Quaestio 2 : Utrum relationes distinguentes divinas sint reales

Distinctio 27

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum proprietates relativae praecedant actus notionales an econverso

Quaestio 2 : Utrum verbum in nobis sit ipsemet actus intelligendi an sit aliqua forma producta differans realiter ab actu intelligendi

Quaestio 3 : Utrum verbum in diuinis dicatur essentialiter an personaliter

Distinctio 28

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum ingenitum vel innascibilitas sit notio patris

Quaestio 2 : Utrum sit proprietas constitutiva personae patris

Quaestio 3 : Utrum imago in divinis dicatur essentialiter an personaliter

Distinctio 29

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum una persona possit dici principium alterius

Quaestio 2 : Utrum pater et filius sint unum principium spiritus sancti

Quaestio 3 : Utrum pater et filius possint dici plures spiratores

Distinctio 30

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum aliquid dicatur de Deo ex tempore

Quaestio 2 : Utrum in creaturis relatio differat realiter a suo fundamento

Quaestio 3 : Utrum relationes Dei ad creaturam quae dicuntur de Deo ex tempore sint reales

Distinctio 31

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum aequalitas sit realis relatio in divinis

Quaestio 2 : Utrum aequalitas dicatur positive an privative in divinis

Quaestio 3 : Utrum essentialia attributa debeant appropriari aliquibus personis

Distinctio 32

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum Pater et Filius diligant se spiritu sancto

Quaestio 2 : Utrum Filius sit sapiens sapientia genita

Distinctio 33

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum in divinis essentia et relatio differant aliquo modo realiter

Quaestio 2 : Utrum proprietates relativae sint in essentia et personis

Distinctio 34

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum suppositum et natura differant realiter in creaturis

Quaestio 2 : Utrum persona in divinis sit idem quod essentia

Quaestio 3 : Utrum convenienter dicatur quod sint tres personae unius essentiae

Quaestio 4 : Utrum aliqua nomina dicantur convenienter de Deo translative

Distinctio 35

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum Deus cognoscat se tantum vel alia a se

Quaestio 2 : Utrum Deus habeat propriam et distinctam cognitionem de aliis a se

Quaestio 3 : Utrum cognoscat distincte singularia

Quaestio 4 : Utrum scientia Dei sit universalis an particularis

Distinctio 36

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum Deus cognoscat mala

Quaestio 2 : Utrum creaturae sint in Deo

Quaestio 3 : Utrum in Deo sint aliquae ideae

Quaestio 4 : Utrum in Deo sit pluralitas idearum

Distinctio 37

Pars 1

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum sit in omnibus rebus

Quaestio 2 : Utrum Deus sit ubique

Pars 2

Praeambulum

Quaestio 3 : Utrum angelus sit in loco

Quaestio 4 : Utrum angelus moveatur localiter

Distinctio 38

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum scientia Dei sit causa rerum

Quaestio 2 : Utrum deus sciat enunciabilia

Quaestio 3 : Utrum Deus sciat futura contingentia

Distinctio 39

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum Deus possit nescire quod scit, vel scire quod nescit

Quaestio 2 : Utrum Deus cognoscat infinita

Quaestio 3 : Utrum omnia subsint divinae providentiae

Quaestio 4 : Utrum providentia Dei sit idem quod fatum

Distinctio 40

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum praedestinatio habeat certitudinem

Quaestio 2 : Utrum pertineat ad Deum aliquem reprobare

Distinctio 41

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum electio praecedat praedestinationem an econverso

Quaestio 2 : Utrum praedestinationis sit aliqua causa praeter Dei voluntatem

Quaestio 3 : Utrum praedestinatio possit mutari precibus sanctorum

Distinctio 42

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum potentia sit in Deo

Quaestio 2 : Utrum potentia Dei se extendat ad omnia quae sunt ab aliis possibilia

Distinctio 43

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum potentia Dei sit infinita

Quaestio 2 : Utrum Deus possit aliquod infinitum actu

Quaestio 3 : Utrum omnipotentia possit communicari creaturae

Quaestio 4 : Utrum Deus agat ex necessitate naturae

Quaestio 5 : Utrum Deus agat ex necessitate iustitiae

Distinctio 44

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum Deus possit facere unam et eandem creaturam numero meliorem quam fecerit

Quaestio 2 : Utrum data quacunque creatura Deus possit facere aliam perfectiorem secundum speciem, ita quod non sit status in perfectionibus specificis sed sit processus in infinitum

Quaestio 3 : Utrum Deus possit facere universum melius quam fecerit

Quaestio 4 : Utrum Deus potuerit facere aliquid melius beata virgine vel Christi humanitate et utrum modo possit quicquid unquam potuit

Distinctio 45

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum Deus velit alia a se

Quaestio 2 : Utrum Deus immediatius agat per intellectum per quam per voluntatem vel econverso

Quaestio 3 : Utrum voluntas Dei congrue distinguatur in voluntatem signi et in voluntatem beneplaciti

Distinctio 46

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum voluntas Dei semper efficaciter impleatur

Quaestio 2 : Utrum Deus velit mala fieri

Distinctio 47

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum aliquid possit fieri praeter voluntatem divinam

Quaestio 2 : Utrum illud quod fit praeter voluntatem divinam vel contra eam obsequatur voluntati divinae

Quaestio 3 : Utrum Deus possit praecipere quod fieri non vult

Quaestio 4 : Utrum Deus possit praecipere malum fieri

Distinctio 48

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum voluntas nostra possit conformari voluntati divinae

Quaestio 2 : Utrum omnes teneantur conformare voluntatem suam voluntati divinae quantum ad volitum

Liber 2

Praefatio

Distinctio 1

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum creatio sit possibilis

Quaestio 2 : Utrum creatura habens esse fixum et permanens potuerit ab aeterno produci

Quaestio 3 : Utrum essentia successiva ut motus et tempus potuerint fuisse ab aeterno

Quaestio 4 : Utrum potentia creandi possit creaturae communicari

Quaestio 5 : Utrum Deus agat immediate in omni actione creaturae

Quaestio 6 : Utrum Deo competat agere propter finem

Distinctio 2

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum coelum empyreum sit locus corporeus

Quaestio 2 : Utrum coelum empyreum habeat aliquam influentiam in haec inferiora

Quaestio 3 : Utrum in aevo sit successio

Quaestio 4 : Utrum nunc aevi sit idem quod aevum

Quaestio 5 : Utrum unam aevum sit mensura omnium aeviternorum

Quaestio 6 : Utrum esse rei generabilis et corruptibilis mensuretur tempore

Distinctio 3

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum angeli sint compositi ex materia et forma

Quaestio 2 : Utrum individuatio seu personalitas conveniat angelis

Quaestio 3 : Utrum plures angeli possint esse sub una specie

Quaestio 4 : Utrum angeli sint in aliquo magno numero

Quaestio 5 : Utrum potentia cognoscitiva angeli sit idem quod sua essentia

Quaestio 6 : Utrum angeli cognoscant per species an per suam essentiam

Quaestio 7 : Utrum angelus cognoscat singularia

Quaestio 8 : Utrum intellectus angelicus sit quandoque in potentia

Distinctio 4

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum angeli fuerint creati beati an miseri

Quaestio 2 : Utrum omnes angeli fuerint creati in gratia

Quaestio 3 : Utrum boni angeli fuerint praescii suae confirmationis et mali sui casus

Distinctio 5

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum angelus peccare potuerit

Quaestio 2 : Utrum potuerit peccare in primo instanti suae creationis

Quaestio 3 : Utrum angeli boni meruerint suam beatitudinem

Distinctio 6

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum primus angelus inter peccantes fuerit de supremo ordine angelorum

Quaestio 2 : Utrum peccatum primi angeli fuerit aliis causa vel occasio peccandi

Quaestio 3 : Utrum in daemonibus sit ordo praelationis

Quaestio 4 : Utrum daemon semel victus possit postea tentare aliquem

Distinctio 7

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum angeli boni possint peccare

Quaestio 2 : Utrum angeli mali possint aliquod bonum facere

Quaestio 3 : Utrum daemones possint futura praedicere

Quaestio 4 : Utrum materia corporalis obediat daemonibus ad nutum

Quaestio 5 : Utrum angelus per intellectum moveat coelum vel quodcunque corpus per intellectum et voluntatem

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum angeli sint corporei

Quaestio 2 : Utrum angeli in corporibus assumpti possint exercere opera vitae

Quaestio 3 : Utrum daemon possit subintrare corpus hominis

Quaestio 4 : Utrum daemones possint immutare sensus nostros

Quaestio 5 : Utrum angeli cognoscant cogitationes et affectiones nostras

Distinctio 9

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum diffinitio Hierarchiae data a Dionysio sit bona

Quaestio 2 : Utrum homines assumantur ad ordines angelorum

Distinctio 10

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum angeli omnes mittantur in ministerium

Quaestio 2 : Utrum angeli omnes assistant

Distinctio 11

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum quilibet homo habeat angelum ad sui custodiam deputatum

Quaestio 2 : Utrum angeli proficiant in cognitione per mutuam locutionem

Quaestio 3 : Utrum unus angelus proficiat in cognitione per illuminationem alterius

Distinctio 12

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum omnium corporum corruptibilium et incorruptibilium sit eadem materia

Quaestio 2 : Utrum Deus potuerit producere materiam primam absque omni forma

Distinctio 13

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum lumen sit corpus

Quaestio 2 : Utrum lumen habeat esse reale in medio vel intentionale

Distinctio 14

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum aliquae aquae sint super coelos

Quaestio 2 : Utrum motus coeli sit naturalis

Quaestio 3 : Utrum stellae moveantur solum motu suae spherae

Quaestio 4 : Utrum coelum sit figurae sphericae

Distinctio 15

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum corpora coelestia habeant aliquam causalitatem super haec inferiora

Quaestio 2 : Utrum coelum habeat causalitatem super actus liberi arbitrii

Quaestio 3 : Utrum coelum agat per motum

Distinctio 16

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum in solis creaturis intellectualibus sit imago Dei

Quaestio 2 : Utrum imago Dei sit aequaliter in homine et in angelo

Distinctio 17

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum anima intellectiva uniatur corpori tanquam forma

Quaestio 2 : Utrum anima primi hominis fuerit producta ante corpus

Quaestio 3 : Utrum paradisus terrestris fuerit locus conveniens humanae habitationi

Distinctio 18

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum corpus mulieris fuerit formatum de costa viri sine additione materiae

Quaestio 2 : Utrum in materia sint aliquae rationes seminales

Quaestio 3 : Utrum anima intellectiva traducatur cum semine

Distinctio 19

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum immortalitas Adae in statu innocentiae fuerit naturalis

Quaestio 2 : Utrum corpus Adae fuerit passibile

Distinctio 20

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum in statu innocentiae fuisset generatio

Quaestio 2 : Utrum in actu matrimoniali fuisset amissio virginitatis

Quaestio 3 : Utrum in statu innocentiae generassent pueros in utroque sexu

Quaestio 4 : Utrum pueri fuissent nati perfecti secundum corpus

Quaestio 5 : Utrum fuissent nati in iustitia originali

Distinctio 21

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum tentatio sit peccatum

Quaestio 2 : Utrum tentatio sit appetenda

Quaestio 3 : Utrum peccatum primorum parentum fuerit gravissimum

Quaestio 4 : Utrum homo in statu innocentiae potuerit primo peccare venialiter

Distinctio 22

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum primum peccatum primi hominis fuerit superbia

Quaestio 2 : Utrum primus homo appetierit esse ut deus

Quaestio 3 : Utrum ignorantia sit peccatum

Quaestio 4 : Utrum ignorantia excuset peccatum

Distinctio 23

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum alicui creaturae possit conferri quod sit impeccabilis per naturam

Quaestio 2 : Utrum primus homo viderit Deum per essentiam

Quaestio 3 : Utrum homo in statu innocentiae potuerit decipi

Distinctio 24

Pars 1

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum liberum arbitrium sit potentia habitus, an actus

Quaestio 2 : Utrum potentia pure passiva possit liberari libertate arbitrii

Quaestio 3 : Utrum actus intellectus sit liberior quam actus voluntatis, an econverso

Quaestio 4 : Utrum ratio superior et inferior sint una potentia, an duae.

Pars 2

Praeambulum

Quaestio 5 : Utrum aliquod peccatum mortale possit esse in sensualitate

Quaestio 6 : Utrum morosa delectatio quam quis habet de peccato mortali sit peccatum mortale

Distinctio 25

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum liberum arbitrium sit solum respectu eorum quae sunt ad finem

Quaestio 2 : Utrum liberum arbitrium sit solum in habentibus intellectum

Quaestio 3 : Utrum inveniatur aequaliter in omnibus in quibus est

Quaestio 4 : Utrum liberum arbitrium possit cogi

Distinctio 26

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum gratia et virtus sint idem

Quaestio 2 : Utrum gratia sit in essentia animae sicut in subiecto

Quaestio 3 : Utrum divisio gratiae per operantem et cooperantem sit bona

Distinctio 27

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum virtus sit habitus

Quaestio 2 : Utrum habens gratiam possit mereri gloriam de condigno

Distinctio 28

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum sine gratia possit homo cognoscere aliquam veritatem

Quaestio 2 : Utrum sine gratia possit homo aliquod bonum facere

Quaestio 3 : Utrum sine gratia possit homo vitare quadcunque peccatum mortale

Quaestio 4 : Utrum sine gratia possit aliquis implere divina praecepta

Quaestio 5 : Utrum sine speciali motione spiritus sancti potest homo se ad gratiam praepare

Distinctio 29

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum homo in statu innocentiae indiguerit gratia

Quaestio 2 : Utrum habuisset omnes virtutes

Quaestio 3 : Utrum opera hominis fuissent tunc magis meritoria quam nunc

Distinctio 30

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum defectus quos sentimus in nobis scilicet mors et fames aegritudines et huiusmodi insint nobis a natura, an sint poena alicuius culpae

Quaestio 2 : Utrum aliquis defectus in nos per originem transiens possit habere proprie rationem culpae

Quaestio 3 : Utrum originale peccatum sit carentia iustitiae, an aliquid aliud

Quaestio 4 : Utrum alimentum convertatur in veritatem humanae naturae

Quaestio 5 : Utrum semen sit de superfluo alimenti

Distinctio 31

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum peccatum originale traducatur per originem carnis

Quaestio 2 : Utrum formatus miraculose ex humana carne puta digito vel pede contraheret peccatum originale

Quaestio 3 : Utrum peccatum originale sit in essentia animae, an in eius potentia tanquam in subiecto

Distinctio 32

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum peccatum originale tollatur in baptismo

Quaestio 2 : Utrum sit in anima a Deo

Quaestio 3 : Utrum omnes animae ab origine sint aequales

Distinctio 33

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum peccata proximorum parentum sint vel redundent in filios

Quaestio 2 : Utrum peccatum originale in unoquoque sit unum, an plura

Quaestio 3 : Utrum pueri decedentes in peccato originali doleant de carentia visionis divinae

Distinctio 34

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum ratio boni sit absoluta

Quaestio 2 : Utrum malum sit aliqua natura positiva

Quaestio 3 : Utrum bonum sit causa mali

Quaestio 4 : Utrum per malum culpae corrumpatur tota habilitas animae ad bonum

Distinctio 35

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum malum sufficienter dividatur per poenam et culpam

Quaestio 2 : Utrum omne peccatum consistat in aliquo actu

Quaestio 3 : Utrum peccatum consistat in actu exteriori

Distinctio 36

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum peccatum sit causa mali seu peccati

Quaestio 2 : Utrum peccatum sit poena peccati

Quaestio 3 : Utrum omnis poena insit nobis propter aliquam culpam

Distinctio 37

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum actio peccati sit a Deo

Quaestio 2 : Utrum Deus sit actor mali poenae vel econverso

Quaestio 3 : Utrum culpa plus habeat de ratione mali quam poena

Distinctio 38

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum bonitas actus voluntatis sit ex fine

Quaestio 2 : Utrum intentio sit actus voluntatis

Quaestio 3 : Utrum sit idem actus voluntatis respectu finis et eorum qui sunt ad finem

Quaestio 4 : Utrum omnium voluntatum bonarum sit unus finis

Distinctio 39

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum culpa per prius sit in voluntate, an in ratione.

Quaestio 2 : Utrum considerare mala sit malum ut eligere mala est malum

Quaestio 3 : Utrum voluntas naturaliter velit bonum

Quaestio 4 : Utrum conscientia pertineat ad intellectum, an ad voluntatem

Quaestio 5 : Utrum conscientia erronea obliget

Distinctio 40

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum aliqua actio possit esse indifferens ad bonum et ad malum

Quaestio 2 : Utrum dabilis sit aliquis actus indifferens inter meritum et demeritum

Quaestio 3 : Utrum idem actus possit esse bonus et malus

Distinctio 41

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum fides dirigat intentionem

Quaestio 2 : Utrum omne peccatum sit voluntarium

Distinctio 42

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum actus interior et exterior sint duo peccata

Quaestio 2 : Utrum actus interior et exterior in bonis sint duo merita

Quaestio 3 : Utrum transeunte actu peccati remaneat reatus poenae

Quaestio 4 : Utrum radices peccatorum bene assignentur in litera a magistro

Quaestio 5 : Utrum vitia capitalia bene distinguantur per septem quae sunt superbia, auaritia, etc

Quaestio 6 : Utrum peccatum conuenienter distinguatur per veniale et mortale

Quaestio 7 : Utrum peccatum veniale et mortale distinguantur per poenas eis debitas

Quaestio 8 : Utrum peccata inter se sint paria

Distinctio 43

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum sit aliquod peccatum in spiritum sanctum

Quaestio 2 : Utrum peccatum in spiritum sanctum sit irremissibile

Distinctio 44

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum potentia peccandi sit a Deo

Quaestio 2 : Utrum praelatio et quaecunque potestas dominandi sit a deo

Quaestio 3 : Utrum Christiani teneantur obedire prin- cipibus secularibus

Quaestio 4 : Utrum religiosi teneantur praelatis suis in omnibus obedire

Quaestio 5 : Vtri monachus teneatur plus obedire, an praelato suo religioso, an Episcopo, seu Papae

Liber 3

Praefatio

Distinctio 1

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum incarnatio sit possibilis

Quaestio 2 : Utrum vna persona potuerit incarnari sine alia

Quaestio 3 : Utrum plures personae possint assumere vnam naturam

Quaestio 4 : Utrum possibile sit aliquam naturam assumi circun- scriptis proprietatibus personalibus

Quaestio 5 : Utrum natura humana possit subsistere in alieno supposito creato angelico vel alio

Distinctio 2

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum vna persona diuina possit assumere naturam irrationalem

Quaestio 2 : Utrum filius Dei assumpserit naturam huma- nam quoad partes omnes simul, an ordine quodam

Quaestio 3 : Utrum natura humana fuerit assumpta mediante gratia

Distinctio 3

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum beata virgo indiguit sanctificatione

Quaestio 2 : Utrum Maria fuerit sanctificata ante nati- uitatem ex vtero

Quaestio 3 : Utrum beata virgo per primam sanctificationem fuerit liberata a fomite

Quaestio 4 : Utrum beata virgo post sanctificationem peccare potuit

Distinctio 4

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum Christus debeat dici filius spiritus sancti

Quaestio 2 : Utrum virgo beata possit dici mater Dei

Quaestio 3 : Utrum gratia fuerit in Christo naturalis

Distinctio 5

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum naturae diuinae conueniat assumere naturam humanam

Quaestio 2 : Utrum terminus assumptionis sit tura, an persona

Quaestio 3 : Utrum vnio naturae humanae ad verbum sit maxima vnionum

Distinctio 6

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum in Christo sit pluralitas suppositorum

Quaestio 2 : Utrum in Christo sit tantum vnum esse in, plura

Quaestio 3 : Utrum persona verbi post incarnationem fuerit composita

Quaestio 4 : Utrum natura humana fuerit vnita filio Dei accidentaliter

Distinctio 7

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum ista sit vera Deus factus est homo

Quaestio 2 : Utrum haec propositio si vera, homo fa- ctus est Deus

Quaestio 3 : Utrum haec sit vera filius Dei praedestinatus est esse homo

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum nasci competat naturae an personae

Quaestio 2 : Utrum in Christo fuerint plures natiuitates

Quaestio 3 : Utrum in Christo sint duae filiationes

Distinctio 9

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum latria sit virtus

Quaestio 2 : Utrum latria sit soli Deo exhibenda

Quaestio 3 : Utrum dulia distinguatur a latria

Distinctio 10

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum Christus secundum quod homo sit persona

Quaestio 2 : Utrum conueniat Deo aliquem adoptare in filium

Quaestio 3 : Utrum praedestinatio Christi sit causa nostrae praedestinationis

Distinctio 11

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum Christus possit dici simpliciter creatura

Quaestio 2 : Utrum illa quae sunt humanae naturae possint dici de filio Dei

Distinctio 12

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum haec sit vera, Christus incepit esse

Quaestio 2 : Utrum Christus potuerit peccare

Quaestio 3 : Utrum Christus debuerit assumere naturam humanam, ex stirpe Adae

Distinctio 13

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum in Christo fuerit gratiae plenitudo

Quaestio 2 : Utrum Christus secundum quod homo, sit, caput Ecclesiae

Distinctio 14

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum anima Christi perfectius videat essentiam diuinam, quam quaecunque alia creatura

Quaestio 2 : Utrum anima Christi videndo Deum, videat in ipso omnia

Quaestio 3 : Utrum praeter cognitionem rerum in verbo data fuerit Christo cognitio rerum in proprio genere

Quaestio 4 : Utrum in Christo fuerit scientia modo humano acquisita

Quaestio 5 : Utrum anima Christi habuerit omnipotentiam

Distinctio 15

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum Christus debuerit assumere naturam humanam cum defectibus corporalibus

Quaestio 2 : Utrum anima Christi fuerit passibilis

Quaestio 3 : Utrum dolor passionis Christi fuerit maior omnibus aliis doloribus

Distinctio 16

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum necessitas moriendi fuerit in Christo

Quaestio 2 : Utrum claritas transfigurationis fuerit gloriosa

Distinctio 17

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum voluntas humana in Christo semper fuerit conformis voluntati diuinae

Quaestio 2 : Utrum conueniens fuerit Christum orare

Praeambulum

Distinctio 18

Quaestio 1 : Utrum in Christo fuerit tantum vna actio

Quaestio 2 : Utrum Christus meruerit aliquid in instanti suae conceptionis

Quaestio 3 : Utrum Christus per passionem suam aliquid meruerit

Distinctio 19

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum per passionem Christi simus liberati ab omni peccato

Quaestio 2 : Utrum propter liberationem nostram factam per passionem Christus dicatur redemptor noster

Distinctio 20

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum humana natura debuerit reparari per satisfactionem

Quaestio 2 : Utrum aliqua pura creatura potuerit satisfacere pro natura humana

Distinctio 21

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum in morte Christi diuinitas fuerit separata ab humanitate

Quaestio 2 : Utrum corpus Christi debuerit post mortem corrumpi siue incinerari

Distinctio 22

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum Christus in triduo fuerit homo

Quaestio 2 : Utrum torus Christus fuerit in sepulchro

Quaestio 3 : Utrum Christus secundum animam descenderit ad infernum

Quaestio 4 : Utrum Christus descenderit ad infernum damnatorum

Quaestio 5 : In conueniens fuerit Christum tertia die resurgere

Quaestio 6 : Utrum Christus debuerit probare resurrectionem suam per argumenta

Quaestio 7 : Utrum conueniens fuerit Christum ascendere super omnes coelos

Quaestio 8 : Utrum Christus ascenderit super conuexum coeli empyrei

Distinctio 23

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum indigeamus habitibus

Quaestio 2 : Utrum habitus faciat aliquid ad intensionem actus

Quaestio 3 : Utrum habitus aliquid faciat ad determinationem actus

Quaestio 4 : Utrum habitus faciat aliquid ad facilitatem actus

Quaestio 5 : Utrum praeter habitus intellectuales acquisitos indigeamus habitibus theologicis

Quaestio 6 : Utrum fides sit habitus virtuosus

Quaestio 7 : Utrum actus fidei sit certior quam actus scientiae, an e conuerso

Quaestio 8 : Utrum charitas sit forma fidei

Quaestio 9 : In quo vt in subiecto sit fides

Distinctio 24

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum deus sit obiectum fidei

Quaestio 2 : Utrum fidei possit subesse falsum

Quaestio 3 : Utrum ratio inducta ad ea quae sunt fidei diminuat fidei meritum

Distinctio 25

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum necessarium sit ad salutem, et semper fuerit habere fidem explicitam

Quaestio 2 : Utrum articuli conueni in Symbolo

Quaestio 3 : Utrum fides infusa sufficiat ad eliciendum actum fidei sine fide acquisita

Distinctio 26

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum spes sit virtus

Quaestio 2 : Utrum spes sit virtus theologica

Quaestio 3 : Utrum spes habeat certitudinem

Distinctio 27

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum amor prout est passio appetitus sit principalis passio

Quaestio 2 : Utrum amor Dei habeat modum

Quaestio 3 : Utrum modus diligendi Deum possit in via impleri

Distinctio 28

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum omnia ex charitate sint diligenda

Quaestio 2 : Utrum homo ex charitate debeat diligere seipsum

Distinctio 29

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum in caritate sit ordo

Quaestio 2 : Utrum teneamur diligere Deum plusquam nos

Quaestio 3 : Utrum in amore dei possit haberi aliquis respectus ad aliquam mercedem

Quaestio 4 : Utrum extranei meliores sint magis diligendi quam propinqui mali vel non aeque boni

Distinctio 30

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum de necessitate salutis sit diligere inimicos

Quaestio 2 : Utrum diligere amicum sit magis meritorium quam diligere inimicum, an econuerso

Distinctio 31

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum charitas semel habita possit amitti

Quaestio 2 : Utrum resurgens a peccato resurgat ad caritatem maiorem, an minorem, an aequalem illi a qua cecidit

Quaestio 3 : Utrum habitus fidei remaneat vel possit remanere in patria

Quaestio 4 : Utrum fides quantum ad actum possit remanere in patria

Quaestio 5 : Utrum imperfectio sit de essentia actus fidei

Quaestio 6 : Utrum charitas euacuetur in patria

Quaestio 7 : Utrum scientia euacuetur in patria

Distinctio 32

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum Deus aequaliter omnia diligat

Distinctio 33

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum virtutes insint nobis a natura

Quaestio 2 : Utrum virtutes causentur in nobis ex actibus

Quaestio 3 : Utrum virtus consistat in medio

Quaestio 4 : Utrum virtutes morales remaneant in patria

Quaestio 5 : Utrum sint quatuor virtutes cardinales vel principales

Quaestio 6 : Utrum praeter virtutes morales acquisitas oporteat in homine ponere aliquas virtutes morales infusas

Distinctio 34

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum dona sint eadem cum virtutibus, an distincta ab eis

Quaestio 2 : Utrum sint praecise septem dona

Quaestio 3 : Utrum dona maneant in patria

Quaestio 4 : Utrum timor seruilis sit bonus

Quaestio 5 : Quomodo differunt timor seruilis, initialis, et castus inter se

Quaestio 6 : Utrum crescente charitate decrescat timor

Distinctio 35

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum diuisio vitae per actiuam et contemplatiuam sit sufficiens

Quaestio 2 : Utrum actiua vita sit contemplatiua melior, an contra

Quaestio 3 : Utrum vita actiua sit maioris meriti quam contemplatiua

Distinctio 36

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum virtutes morales sint connexae cum Theologicis

Quaestio 2 : Utrum virtutes morales habeant connexionem cum intellectualibus

Quaestio 3 : Utrum virtutes morales sint inter se connexae

Quaestio 4 : Utrum vitia sint connexa

Quaestio 5 : Utrum omnes virtutes habeantur aequaliter

Distinctio 37

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum praecepta decalogi conuenienter enumerentur

Quaestio 2 : Utrum tradere mutuum sub vsura sit licitum

Quaestio 3 : Utrum vsurario non repetenti aliquid vltra sortem, vel si receperit, postea restituit, teneatur qui mutuum ab eo accepit, facere aliquam recompensationem

Quaestio 4 : Utrum liceat accipere pecuniam mutuo sub vsuris

Distinctio 38

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum omne mendacium sit peccatum

Quaestio 2 : Utrum omne mendacium sit peccatum mortale

Distinctio 39

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum iuramentum sit licitum

Quaestio 2 : Utrum iuramentum coactum sit obligatorium

Quaestio 3 : Utrum iuramentum incautum sit obligatorium

Quaestio 4 : Utrum iuramentum promissotium factum sub conditione inhonesta sit obligatorium

Quaestio 5 : Utrum periurium sit peccatum mortale

Distinctio 40

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum haec duo praecepta non concupisces vxorem et non desiderabis rem proximi tui, conuenienter distinguantur ab illis non moechaberis, et non furtum facies

Quaestio 2 : Utrum lex vetus cohiberet solum manum an et animum

Quaestio 3 : Utrum lex vetus occideret, an iustificaret

Liber 4

Praefatio

Distinctio 1

Pars 1

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum diffinitio sacramenti bene assignetur a Doctoribus

Quaestio 2 : Utrum genus humanum indiguerit sacramentis

Quaestio 3 : Utrum sacramenta consistant in rebus

Quaestio 4 : Utrum in sacramentis nouae legis sit aliqua virtus inhaerens causatiua gratiae, characteris, ornatus, vel cuiuscunque alterius dispositionis

Quaestio 5 : Utrum sacramenta veteris legis conferebant gratiam

Pars 2

Praeambulum

Quaestio 6 : Utrum circuncisio fuerit conuenienter instituta

Quaestio 7 : Utrum circuncisio auferebat culpam, et conferebat gratiam

Quaestio 8 : Utrum sola fides parentum sufficeret paruulis ad salutem sine signo exteriori

Quaestio 9 : Utrum legalia debuerint cessare in aduentu Christi

Distinctio 2

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum omnia sacramenta nouae legis fuerint immediate a Deo instituta

Quaestio 2 : Utrum sint plura sacramenta quam septem, et an bene ordinentur

Quaestio 3 : Utrum baptismus Ioannis fuerit sacramentum a Deo institutum

Quaestio 4 : Utrum baptizati baptismo Ioannis debuerint rebaptizari baptismo Christi

Distinctio 3

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum haec forma, Ego te baptizo in nomine patris, et filij, et spiritus sancti, sit vera forma baptismi

Quaestio 2 : Utrum circa formam baptismi possit aliquid immutari saluo sacramento

Quaestio 3 : Utrum plures possint simul vnum baptizare

Quaestio 4 : Utrum baptismus debeat fieri in aqua

Distinctio 4

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum character sit aliquid in anima

Quaestio 2 : Utrum per baptismum remittatur omne peccatum quantum ad culpam

Quaestio 3 : Utrum per baptismum deleatur omnis

Quaestio 4 : Utrum recedente fictione ab eo qui ficte baptismum suscepit, talis consequatur baptismi effectum

Quaestio 5 : Utrum carentibus usu rationis conferendus sit baptismus

Quaestio 6 : Utrum filij infidelium debeant baptizari inuitis parentibus eorum

Quaestio 7 : Utrum paruuli infidelium baptizati inuitis parentibus suscipiant verum sacramentum

Quaestio 8 : Utrum baptismus flaminis et sanguinis suppleat vicem baptismi aquae

Distinctio 5

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum a malis ministris possit conferri verus baptismus

Quaestio 2 : Utrum malus minister baptizando peccet

Quaestio 3 : Utrum Christus secundum quod homo habuerit potestatem operandi interiorem effectum sacramentorum

Quaestio 4 : Utrum Christus potuit dare hominibus potestatem dimittendi peccata

Distinctio 6

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum aliquis possit sanctificari ante natiuitatem ex vtero

Quaestio 2 : Utrum ad baptismum requiratur intentio ministri

Quaestio 3 : Utrum catechismus debeat praecedere baptismum

Quaestio 4 : Utrum exorcismus debeat praecedere baptismum, et vtrum sit alicuius efficaciae

Distinctio 7

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum confirmatio sit sacramentum

Quaestio 2 : Utrum chrisma sit materia conueniens huius sacramenti

Quaestio 3 : Utrum aliquis non ordinatus possit sacramentum confirmationis conferre

Quaestio 4 : Utrum ex commissione Papae sacramentum confirmationis possit ab alio quam ab episcopo conferri

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum Eucharistia sit sacramentum

Quaestio 2 : Utrum formae consecrationis panis et vini sint conuenientes

Quaestio 3 : Utrum formae consecrationis corporis et sanguinis Christi sint connexae

Quaestio 4 : Utrum corpus Christi possit licite sumi post medicinam, vel post cibum sumptum per modum medicinae

Distinctio 9

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum sint modi manducandi hoc sacramentum

Quaestio 2 : Utrum manducatio Eucharistiae sit de necessitate salutis

Quaestio 3 : Utrum solius hominis sit sumere sacramentum Eucharistiae

Quaestio 4 : Utrum peccator sumens hoc sacramentum Eucharistiae peccet mortaliter

Quaestio 5 : Utrum liceat sacerdoti dare Eucharistiam illi quem scit esse in peccato mortali

Distinctio 10

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum corpus Christi natum de virgine sit realiter in sacramento Eucharistiae

Quaestio 2 : Utrum totus Christus sit in Eucharistia

Quaestio 3 : Utrum corpus Christi moueatur ad motum hostiae

Quaestio 4 : Utrum corpus Christi in Eucharistia possit videri ab oculo glorificato

Distinctio 11

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum corpus Christi sit in Eucharistia per conuersionem panis in ipsum, vel vtrum cum corpore Christi remaneat substantia panis

Quaestio 2 : Utrum Deus possit conuertere quodlibet in quodlibet

Quaestio 3 : Qualis sit conuersio substantiae panis et vini in corpus Christi et eius sanguinem

Quaestio 4 : Utrum panis de frumenio et vinum vitis sint conueniens materia Eucharistiae

Quaestio 5 : Utrum aqua miscenda sit vino in sacramento Eucharistiae

Quaestio 6 : Utrum sacerdos possit consecrare panem et vinum in quantacunque quantitate

Quaestio 7 : Utrum sacerdos intendens consecrare tantum decem hostias, si inueniat vndecim an vndecima sit consecrata

Distinctio 12

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum Deus possit facere quodlibet. accidens sine subiecto

Quaestio 2 : Utrum species sacramentales possint, aliquid naturaliter immutate

Quaestio 3 : Utrum desinat esse sanguis Christi per admistionem noui vini speciebus vini consecrati

Quaestio 4 : Utrum effectus Eucharistiae sit augmentum gratiae seu charitatis

Quaestio 5 : Utrum sit laudabile sumere sacramentum Eucharistiae omni die

Distinctio 13

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum consecratio huius sacramenti proprie conueniat sacerdotibus

Quaestio 2 : Utrum liceat sacerdotibus penitus cessare a celebratione missae

Quaestio 3 : Utrum plures sacerdotes possint eandem hostiam consecrare

Quaestio 4 : Utrum solis sacerdotibus liceat sacramentum Eucharistiae populo ministrare

Quaestio 5 : Utrum haeretici sint tolerandi

Distinctio 14

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum poenitentia sit virtus

Quaestio 2 : Utrum poenitentia sit virtus generalis

Quaestio 3 : Utrum poenitentia sit sacramentum

Quaestio 4 : Utrum poenitentia debeat solemnizari

Quaestio 5 : Utrum effectus poenitentiae bene assignentur

Quaestio 6 : Utrum aliquis posset excidere a vera poenitentia

Distinctio 15

Pars 1

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum homo possit satisfacere Deo de aliquo peccato mortali

Quaestio 2 : Utrum aliquis possit satisfacere de vno peccato non satisfaciendo de altero

Quaestio 3 : Utrum bona opera facta extra charitatem sint alicuius boni temporalis meritoria

Quaestio 4 : Utrum bona facta extra caritatem mereatur diminutionem poenae inferni

Pars 2

Praeambulum

Quaestio 5 : Utrum satisfactio debeat fieri per opera poenalia

Quaestio 6 : Utrum eleemosyna sit pars satisfactionis

Quaestio 7 : Utrum eleemosynae spirituales sint potiores corporalibus an econtrario

Quaestio 8 : A quibus personis debeat fieri eleemosyna, et quibus personis sit danda, et de quibus rebus sit facienda

Quaestio 9 : Utrum ieiunia per ecclesiam instituta sint sub praecepto

Quaestio 10 : Utrum omnes teneantur ad seruandum ieiunia ab ecclesia instituta

Quaestio 11 : Utrum comedens tempore ieiunij plusquam semel qualibet vice peccet mortaliter

Quaestio 12 : Utrum oratio sit in praecepto

Distinctio 16

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum contritio, confessio, et satisfactio sint partes poenitentiae

Quaestio 2 : Utrum peccatum veniale possit remitti sine mortali

Quaestio 3 : Utrum circunstantiae possunt mutare speciem peccati vel eam intendere seu minuere

Quaestio 4 : Utrum omnes circunstantiae peccatorum sint confitendae

Quaestio 5 : Utrum ludi, spectacula, militia, et negotiatio, impediant poenitentiam

Distinctio 17

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum illa quae concurrunt ad iustificationem impii sint simul vel habeant ordinem quo vnum praecedat alium

Quaestio 2 : Utrum in contritione ante confessionem et satisfactionem remittatur culpa

Quaestio 3 : Utrum per contritionem dimittatur aliquid de poena culpae seu peccato debita

Quaestio 4 : Utrum dolor contritionis debeat esse maximus

Quaestio 5 : Utrum vere contritus plus debeat eligere poenam inferni, an omnino non esse quam peccare

Quaestio 6 : Utrum fortis secundum fortitudinem virtutis moralis debeat vel ei liceat in quocunque casu eligere mortem

Quaestio 7 : Utrum culpa sit magis odienda fideli, quia est offensiua Dei, quam quia est nociua sibi

Quaestio 8 : Quo iure confessio sit introducta

Quaestio 9 : Utrum confessio sit ad salutem necessaria

Quaestio 10 : Utrum peccator postquam peccauit statim teneatur conteri et confiteri habita copia sacerdotis

Quaestio 11 : Utrum sit necessarium confiteri sacerdoti, an sufficiat alteri confiteri

Quaestio 12 : Utrum necessarium sit confiteri proprio sacerdoti et non alij etiam habenti priuilegium vel mandatum etc.

Quaestio 13 : Utrum confessio facta ab illo qui non poenitet valeat: an oporteat eum iterum confiteri

Quaestio 14 : Utrum confitens et non poenitens impleat praeceptum ecclesiae de confitendo semel in anno

Quaestio 15 : Utrum confessio debeat fieri integraliter vni et eidem

Distinctio 18

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum claues sint in ecclesia

Quaestio 2 : Utrum potestas clauium se extendat ad culpam et poenam culpae debitam clauium

Quaestio 3 : Utrum ecclesia debeat vti excommunicatione

Quaestio 4 : Utrum sententia excommunicationis iniuste lata liget

Quaestio 5 : Utrum scienter participans cum excommunicato peccet mortaliter

Distinctio 19

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum soli sacerdotes noui testamenti habeant claues

Quaestio 2 : Utrum quilibet sacerdos possit vti claue in quemlibet

Quaestio 3 : Utrum correctio fraterna cadat sub praecepto

Quaestio 4 : Utrum in correctione fraterna debeat secreta monitio praecedere denunciationem

Distinctio 20

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum ille qui implet poenitentiam a sacerdote sibi iniunctam sit totaliter liberatus

Quaestio 2 : Utrum vnus posset pro alio satisfacere

Quaestio 3 : Utrum indulgentiae aliquid valeant

Quaestio 4 : Utrum indulgentiae tantum valeant quantum sonant

Quaestio 5 : Quis potest dare indulgentias

Distinctio 21

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum post hanc vitam peccata aliqua remittantur quo ad culpam

Quaestio 2 : Utrum veniale adiunctum mortali in damnatis puniatur poena aeterna

Quaestio 3 : Utrum confessio generalis aliquid valeat

Quaestio 4 : Utrum in quolibet casu teneatur sacerdos celare peccata quae audit in confessione

Distinctio 22

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum peccata dimissa per poenitentiam redeant per sequentem culpam

Quaestio 2 : Utrum haec forma sit conueniens sacramento poenitentiae, Ego te absoluo, etc.

Distinctio 23

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum extrema vnctio sit sacramentum

Quaestio 2 : Utrum oleum consecratum per episcopum sit conueniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : Utrum sacerdos sit proprius minister sacramenti extremae vnctionis

Quaestio 4 : Utrum hoc sacramentum debeat dari sanis

Distinctio 24

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum ordo sit sacramentum

Quaestio 2 : Utrum sint tantum septem ordines

Quaestio 3 : Utrum in singulis ordinibus imprimatur character

Quaestio 4 : Utrum corona sit ordo

Quaestio 5 : Utrum in ecclesia sit aliqua potestas maior sacerdotali

Quaestio 6 : Utrum episcopatus sit ordo

Distinctio 25

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum omnis episcopus possit conferre ordines

Quaestio 2 : Utrum mulier vel puer possint ordinari

Quaestio 3 : Utrum sit licitum spiritualia vendere vel emere pretio temporali

Quaestio 4 : Utrum simonia commitatur illis tribus modis consuetis assignari, scilicet per munus a manu, per mu nus a lingua, et per munus ab obsequio

Quaestio 5 : Utrum praelatus aliquis posset excusari a vitio simoniae conferendo pro pecunia simplicem canoni catum, vel simplex beneficium cui non sit annexa cura animarum, vel sacer ordo

Distinctio 26

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum matrimonium sit licitum

Quaestio 2 : Utrum matrimonium cadat sub praecepto

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum

Distinctio 27

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum consensus expressus per verba de praesenti causet matrimonium

Quaestio 2 : Utrum matrimonium soluatur per religionis ingressum

Quaestio 3 : Utrum conuenienter assignetur tempus sponsalium, scilicet quod possint contrahi post septennium

Quaestio 4 : Utrum cum bigamo liceat dispensare

Distinctio 28

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum consensus de futuro cum carnali copula sequente sufficiat ad matrimonium

Quaestio 2 : Utrum consensus de praesenti conditiona faciat matrimonium

Distinctio 29

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum consensus possit esse coactus: vel vtrum voluntas possit cogi ad consensum vel ad quemcunque alium actum

Quaestio 2 : Utrum consensus coactus sufficiat ad matrimonium contrahendum

Distinctio 30

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum error impediat matrimonium

Quaestio 2 : Utrum decuerit beatam virginem matrimonio copulari

Distinctio 31

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum matrimonium indigeat aliquibus bonis excusantibus ipsum

Quaestio 2 : Utrum praedicta bona sint de necessitate sacramenti matrimonii

Quaestio 3 : Utrum fides, proles, et sacramentum sufficienter excusent actum coniugalem

Quaestio 4 : Utrum sine praedictis bonis possit actus matrimonii a peccato totaliter excusari

Distinctio 32

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum quilibet coniugum teneatur alteri ad tedditionem debiti ex necessitate praecepti

Quaestio 2 : Utrum vnus coniugum siue licentia alterius possit continentiam vovere

Distinctio 33

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum sit licitum vel aliquando fuerit simul habere plures vxores

Quaestio 2 : Utrum fornicatio simplex sit peccatum mortale

Quaestio 3 : Utrum in veteri lege licitum fuerat viro vxorem repudiare

Quaestio 4 : Utrum virginitas sit praeferenda matrimonio

Distinctio 34

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum matrimonio sint assignanda aliqua impedimenta

Quaestio 2 : Utrum impotentia ad actum matrimonii impediat matrimonium

Distinctio 35

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum liceat vxorem dimittere causa fornicationis

Quaestio 2 : Utrum dimittens vxorem ob fornicationem possit alteri nubere

Distinctio 36

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum seruitus impediat matrimonium

Quaestio 2 : Utrum seruus possit contrahere matrimonium sine consensu domini sui

Distinctio 37

Praeambulum

Quaestio 1 : vtrum sacer ordo impediat matrimonium

Quaestio 2 : Utrum occisio vxoris impediat matrimonium

Distinctio 38

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum votum solemne impediat matrimonium contrahendum, et dirimat contractum

Quaestio 2 : Utrum in solemni voro continentiae possit Papa dispensare

Quaestio 3 : Utrum omne scandalum sit peccatum

Quaestio 4 : Utrum bona spiritualia sint dimittenda propter scandalum

Distinctio 39

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum fidelis possit contrahere matrimonium cum infideli

Quaestio 2 : Utrum coniunx conuersus ad fidem possit dimittere infidelem nolentem cohabitare cum eo sine contumelia creatoris, et absque eo quod pertrahat ipsum ad errorem

Distinctio 40

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum consanguinitas impediat matrimonium.

Distinctio 41

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum affinitas impediat matrimonium

Quaestio 2 : Utrum ex sponsalibus contrahatur aliquod vinculum attinentiae quod possit matrimonium impedire

Quaestio 3 : Utrum aliqua proles sit illegitima

Quaestio 4 : Utrum matrimonium contractum inter affines vel consanguineos sit dirimendum

Distinctio 42

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum spiritualis cognatio impediat matrimonium

Quaestio 2 : Utrum cognatio legalis impediat matrimonium

Quaestio 3 : Utrum secundae nuptiae sint licitae

Distinctio 43

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum possit idem homo resurgere

Quaestio 2 : Utrum aliquid corruptum possit per naturam idem numero reparari

Quaestio 3 : Utrum illud cuius essentia totaliter perit vel per annihilationem vel per corruptionem possit virtute diuina idem numero reparari

Quaestio 4 : Utrum resurrectio mortuorum fiet in instanti, an in tempore

Distinctio 44

Pars 1

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum ad hoc quod idem homo numero resurgat, requiratur quod formetur corpus eius eisdem pulueribus in quos fuit resolutum

Quaestio 2 : Utrum omnes tam boni quam mali integraliter resurgent

Quaestio 3 : Utrum corpora resurgant sine deformitatibus quas habuerunt hic

Quaestio 4 : Utrum corpora bonorum sint futura impassibilia per aliquam formam sibi inexistentem

Quaestio 5 : Utrum per aliquam formam sibi inhaerentem corpus gloriosum possit simul esse cum alio corpore glorioso vel non glorioso

Quaestio 6 : Utrum virtute diuina corpus gloriosum possit esse cum alio corpore glorioso velnon glorioso

Quaestio 7 : Utrum corpora gloriosa ratione suae agilitatis possint moueri in instanti de loco ad locum

Quaestio 8 : vtrum corpora gloriosa habeant claritatem

Pars 2

Praeambulum

Quaestio 9 : Utrum ignis inferni sit corporeus

Quaestio 10 : Utrum corpora damnatorum post resurrectionem patiantur ab igne passione proprie dicta

Quaestio 11 : Utrum animae damnatorum ante resurrectionem corporum patiantur ab igne

Distinctio 45

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum suffragia vivorum prosint defunctis

Quaestio 2 : Utrum suffragia prosint existentibus in inferno

Quaestio 3 : Utrum suffragia facta pro aliquo ipsi soli valeant et non aliis pro quibus non fiunt

Quaestio 4 : Utrum sancti cognoscant orationes nostras quas ad eos dirigimus

Distinctio 46

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum iustitia sit in deo

Quaestio 2 : Utrum poena aeterna debeatur peccato mortali

Quaestio 3 : Utrum punitione malorum concurrat diuina misericordia et iustitia

Distinctio 47

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum generale iudicium sit futurum

Quaestio 2 : Utrum in generali iudicio quilibet cognoscat peccata sua omnia, et peccata aliorum

Quaestio 3 : Utrum mundus sit purgandus per ignem eiusdem speciei cum igne nostro

Distinctio 48

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum Christus iudicabit in forma humana

Quaestio 2 : Utrum diuinitas possit videri a malis sine gaudio

Quaestio 3 : Utrum motus coeli cessabit

Distinctio 49

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum beatitudo consistat in bonis corporis

Quaestio 2 : Utrum aliquis intellectus creatus possit videre deum clare et manifeste visione intellectuali

Quaestio 3 : Utrum beati videntes diuinam essentiam, videant in ipsa omnia alia

Quaestio 4 : Utrum beatitudo nostra consistat principaliter in visione diuinae essentiae

Quaestio 5 : Utrum deus posset esse immediatum obiectum delectationis

Quaestio 6 : Utrum viatori manenti in statu viae possit communicari visio dei intuitiua quae non sit beatifica

Quaestio 7 : Utrum beatitudo sanctorum sit futura maior post resurrectionem quam sit modo

Quaestio 8 : Utrum omnes homines appetant summe et de necessitate beatitudinem

Distinctio 50

Praeambulum

Quaestio 1 : Utrum in inferno sit tantum poena ignis

Quaestio 2 : Utrum damnati vellent plus non esse, quam esse in miseria poenae

Quaestio 3 : Utrum beati videant poenas damnatorum