Text List

Bartolomeo MastriDisputationes theologicae

Table of Contents

Only show available transcriptions

Disputationes theologicae

Liber I

L. I, Disputatio 1

L. I, D. 1, Quaestio 1 : An theologia nostra sit vere, et proprie scientia, ac Theologiae Dei, et beatorum subalterna.

L. I, Disputatio 2

L. I, D. 2, Quaestio 1 : An existentia sit praedicatum Dei quidditativum, vel attributale

L. I, D. 2, Quaestio 2 : An et quomodo attributa, ac relationes originis ab essentia distinguantur

L. I, D. 2, Quaestio 3 : De ordine naturae et originis in divinis. Quae prioritas, posterioritas in diviniis digne admitti possit

L. I, D. 2, Quaestio 4 : De immutabilitate Dei. An Deus sit immutabilis, tam physicae, quam moraliter, et quomodo cum tali immutabilitate cohaereat divina libertas ad extra.

L. I, D. 2, Quaestio 5 : De immensitate Dei. Quomodo Deus sit immensus, et an ex eeius omnipotentia formaliter inferatur immensitas

L. I, D. 2, Quaestio 6 : De Aeternitate Dei. Quid sit aeternitas, et an creaturae communicari possit.

L. I, D. 2, Quaestio 7 : An res temporales vere, et realiter coexistant praesentialiter aeternitati.

L. I, D. 2, Quaestio 8 : De divina simplicitate. An divina simplicitas cohaereat cum pluralitate formalitatum in Deo, ubi examinatur sententia Pontii recentioris Scotistae

L. I, Disputatio 3

L. I, D. 3, Quaestio 1 : An, et quomodo Deus cognoscat creaturas possibiles

L. I, D. 3, Quaestio 2 : De divinis ideis. An divina essentia, vel potius ipsae creaturae cognitae habeant in Deo rationem Idae

L. I, D. 3, Quaestio 3 : De futuris contingentibus absolutis. An Deus cognoscat futura contingentia absoluta, et quo medio

L. I, D. 3, Quaestio 4 : De scientia futurorum conditionatorum

L. I, Disputatio 4

L. I, D. 4, Quaestio 1 : An, et quomodo Deus velit creaturas possibiles, et actuales.

L. I, D. 4, Quaestio 2 : An Deus decreto suo absoluto, et efficaci praedefiniat omnes actiones nostras liberas distinctae, et in particulari

L. I, D. 4, Quaestio 3 : An actus nostri mali sit : a Deo praedefiniti

L. I, D. 4, Quaestio 4 : An ad conciliandam efficaciam divini decreti cum libertate nostra opus sit illud concipere, ut nunc egrediens a divina voluntate

L. I, D. 4, Quaestio 5 : Variae divinae voluntatis divisiones explicantur

L. I, D. 4, Quaestio 6 : An voluntas efficax sit immediatum principium, quo Deus extra se physice operatur, vel praeter eam necessaria sit potentia executiva

L. I, Disputatio 5

L. I, D. 5, Quaestio 1 : An in Deo sit vera, et propria voluntas salvandi omnes etiam non praedestinatos

L. I, D. 5, Quaestio 2 : An electio efficax ad gloriam sit ante, vel post meritorum praevisionem.

L. I, D. 5, Quaestio 3 : De Reprobatione. An detur causa reprobationis meritoria ex parte reprobi

L. I, D. 5, Quaestio 4 : An reprobus possit salvari, et praedestinatus damnari.

L. I, Disputatio 6

L. I, D. 6, Quaestio 1 : An sit possibilis species impressa intellectui creato clare, et distincte divinam essentiam repraesentans

L. I, D. 6, Quaestio 2 : An visio beata sit supernaturalis secundum substantiam.

L. I, D. 6, Quaestio 3 : De necessitate luminis gloriae ad beatam visionem de facto

L. I, D. 6, Quaestio 4 : Ad quid lumen gloriae beatis deserviat, ubi de muneribus eius.

L. I, D. 6, Quaestio 5 : An intellectus creatus possit divinitus elevari ad beatam visionem producendam absque lumine gloriae

L. I, D. 6, Quaestio 6 : An intellectus creatus ad visionem concurrat per potentiam naturalem, vel potius obedientialem, et ut causa principalis, vel instrumentalis.

L. I, D. 6, Quaestio 7 : An perfectior intellectus cum aequali lumine gloriae perfectiorem eliciat visionem

L. I, D. 6, Quaestio 8 : An visio beata possit esse praecisiva, itaut possit per eam videri essentia non visis personis, vel attributis.

L. I, D. 6, Quaestio 9 : An repugnet Beatum videre in Deo omnes creaturas tam futuras, quam possibiles.

L. I, D. 6, Quaestio 10 : An Deus posset ab aliqua creatura intellectuali possibili naturali virtute videri

L. I, D. 6, Quaestio 11 : An beata visio sit similitudo formalis expressa Dei, et Verbum mentis, vel in ea includatur.

L. I, D. 6, Quaestio 12 : An beatitudo in sola visione consistat essentialiter, vel saltem magis principaliter, quam in fruitione.

L. I, Disputatio 7

L. I, D. 7, Quaestio 1 : An relationes originis seu personales dicant perfectionem simpliciter formaliter inspectae

L. I, D. 7, Quaestio 2 : An Verbum ex omnium cognitione, et Spiritus Sanctus pariter ex omnium amore prcedant, itaut huiusmodi actus amborum processioni supponantur

L. I, D. 7, Quaestio 3 : Cur processio Spiritus Sancti non sit generatio, nec Spiritus Sanctus Filius.

L. I, D. 7, Quaestio 4 : An si Spiritus Sanctus non procedert a Filio, adhuc realiter personaliter distingueretur ab eo.

Liber II

L. II, Disputatio 1

L. II, D. 1, Quaestio 1 : An potentia creandi creaturae communicari possit

L. II, D. 1, Quaestio 2 : An gratia et alii supernaturales habitus in nobis proprie creantur.

L. II, D. 1, Quaestio 3 : De concursu naturali Dei cum causis secundis Quomodo Deus concurrat cum causis secundis, an scilicet eas praedeterminando, vel tantum in effectus earum influendo.

L. II, D. 1, Quaestio 4 : De natura actionis

L. II, D. 1, Quaestio 5 : De natura eductionis

L. II, Disputatio 2

L. II, D. 2, Quaestio 1 : An in angelis detur, vel saltem dari possit pluralitas, nedum specifica, sed etiam numerica

L. II, D. 2, Quaestio 2 : An angeli sint ex natura sua incorruptibiles et immortales

L. II, D. 2, Quaestio 3 : De loco angelorum. An angelus possit transire ab extremo in extremum non transeundo per medium

L. II, D. 2, Quaestio 4 : De motu Angelorum. An angelus possit transire ab extremo in extremum, non transeundo per medium

L. II, D. 2, Quaestio 5 : De intellectu angelico. An in angelis sit intellectus agens et possibilis

L. II, D. 2, Quaestio 6 : An angelus cognoscat res ordinis naturalis per species concreatas vel potius acquisitas

L. II, D. 2, Quaestio 7 : An una species possit plures quidditates distincte repraesentare, itaut superior angelus per pauciores ac universaliores species intelligat

L. II, D. 2, Quaestio 8 : An angelus naturaliter cognoscat vel saltem cognoscere possit secreta cordium

L. II, D. 2, Quaestio 9 : De angelica locutione. An unus angelus possit alium alloqui, vel audire, et quomodo.

L. II, D. 2, Quaestio 10 : An angelus possit naturaliter cognoscerere effectus supernaturales et mysteria gratia

L. II, Disputatio 3

L. II, D. 3, Quaestio 1 : An Daemones peccare potuerint in primo suae creationis instanti

L. II, D. 3, Quaestio 2 : An daemones peccaverint ex aliquo defectu in intellectu praecedente

L. II, D. 3, Quaestio 3 : An Lucifer peccaverit, vel peccare potuerit appetendo aequalitatem Dei

L. II, D. 3, Quaestio 4 : An primum daemonis peccatum fuerit superbia, vel Philauthia

L. II, D. 3, Quaestio 5 : Unde proveniat daemonum obstinatio

L. II, D. 3, Quaestio 6 : Quo pacto daemones torqueantur ab igne corporeo

L. II, Disputatio 4

L. II, D. 4, Quaestio 1 : An et quomodo primi homines fuerint in statu innocentiae impassibiles, et immortales

L. II, D. 4, Quaestio 2 : An soli electi nascerentur in statu innocentiae

L. II, D. 4, Quaestio 3 : An homo in statu innocentiae potuisset prius peccare venialiter, quam mortaliter

L. II, D. 4, Quaestio 4 : An homo in statu naturae lapsae possit prius peccare venialiter, quam mortaliter

L. II, D. 4, Quaestio 5 : De peccato originali. Quid sit peccatum originale a posteris Adae contractum

L. II, D. 4, Quaestio 6 : Quae poena debeatur decedentibus cum solo originali

L. II, Disputatio 5

L. II, D. 5, Quaestio 1 : Quid sit moralitas in actibus humanis

L. II, D. 5, Quaestio 2 : De Conscientia probabili

L. II, D. 5, Quaestio 3 : An conscientia probabilis possit esse regula sufficient nostrarum actionum in omni materia

L. II, D. 5, Quaestio 4 : Unde actus humani bonitatem, et malitiam desumant moralem

L. II, D. 5, Quaestio 5 : An actus externus addat aliquid bonitatis, vel malitiae actui interno

L. II, D. 5, Quaestio 6 : An dentur actus indifferentes, tam in specie, quam in individuo, qui nec boni sint, nec mali.

L. II, Disputatio 6

L. II, D. 6, Quaestio 1 : In quo consistat ratio formalis peccati actualis, an in positivo, vel in privativo

L. II, D. 6, Quaestio 2 : In cuius boni privatione peccatum consistat

L. II, D. 6, Quaestio 3 : An de ratione peccati sit esse contra legem, vel a lege prohibitum

L. II, D. 6, Quaestio 4 : An possit dari peccatum omissionis absque omni actu

L. II, D. 6, Quaestio 5 : Quo tempore peccatum omissionis contrahatur

L. II, D. 6, Quaestio 6 : Quomodo differant peccatum mortale, et veniale, et qualis sit ista divisio, ac differentia

L. II, D. 6, Quaestio 7 : An peccatum mortale importet gravitatem infinitam

L. II, D. 6, Quaestio 8 : An veniale mortali coniunctum puniatur in inferno poena aeterna

L. II, D. 6, Quaestio 9 : De macula, seu peccato habituali, quid sit, et in quo formaliter consistat

L. II, Disputatio 7

L. II, D. 7, Quaestio 1 : An iustificatio sit effectus gratiae habitualis, et quomodo; num physice, vel solum moraliter.

L. II, D. 7, Quaestio 2 : An gratia, et peccatum possint esse simul saltem de potentia Dei absoluta, ubi de eorum oppositione

L. II, D. 7, Quaestio 3 : An peccatum mortale de potentia absoluta remitti possit absque infusione habitualis gratiae

L. II, D. 7, Quaestio 4 : An peccatum mortale possit remitti per infusionem gratiae absque ullo peccatoris actu

L. II, D. 7, Quaestio 5 : Quomodo se habeant adinvicem in iustificatione infusio gratiae, et expulso culpae.

L. II, D. 7, Quaestio 6 : An gratiae habitualis sit ipsa virtus charitatis, vel potius habitus ab ea distinctus, ubi de earum immediato subiecto

L. II, D. 7, Quaestio 7 : An proxima, et immediata dispositio ad gratiam habitualem ab eadem effective procedat

L. II, D. 7, Quaestio 8 : An actus contritionis, aut dilectionis Dei super omnia, absque gratia inhaerente vim habeant iustificandi

L. II, D. 7, Quaestio 9 : An ut opera Iustorum sint condigne meritoria apud Deum, oportet, ut procedant ex imperio Charitatis.

L. II, D. 7, Quaestio 10 : De reviviscentia meritorum per subsequentem iustificationem.

L. II, D. 7, Quaestio 11 : De augmento iustificationis, et gratiae, an fiat per actus etiam remissiores, et quomodo

Liber III

L. III, Disputatio 1

L. III, D. 1, Quaestio 1 : An divini Verbi incarnatio fuerit possibilis

L. III, D. 1, Quaestio 2 : De natura unionis hypostaticae

L. III, D. 1, Quaestio 3 : De subsistentia. An subsistentia naturae superaddita quid positivum importet, vel negativum, et quid sit illud

L. III, D. 1, Quaestio 4 : An de facto Verbum immediate assumpserit partes naturae humanae essentiales

L. III, D. 1, Quaestio 5 : An verbum immediate assumpserit omnes partes integrales humani corporis, etiam sanguinem et alios humores.

L. III, D. 1, Quaestio 6 : An natura humana in Christo propriam habeat existentiam, vel potius existat existentia verbi

L. III, D. 1, Quaestio 7 : An quaelibet natura potuerit a Verbo immediate assumi

L. III, D. 1, Quaestio 8 : An plures personae simul assumere possint eandem numero naturam, et una persona plures naturas.

L. III, D. 1, Quaestio 9 : An natura Divina potuerit immediate humanitatem assumere

L. III, Disputatio 2

L. III, D. 2, Quaestio 1 : An gratia habitualis fuerit necessaria in Christo ad effectum sanctificationis

L. III, D. 2, Quaestio 2 : An causa impeccabilitatis Christi sit gratia, an gloria, vel potius unio hypostatica

L. III, D. 2, Quaestio 3 : An gratia habitualis Christo collata fuerit summa possibilis conferti creaturae et quomodo

L. III, D. 2, Quaestio 4 : An Christus, ut homo, seu secundum humanitatem sit filius Dei adoptivus

L. III, D. 2, Quaestio 5 : An Christus, ut homo, seu secundum humanitate sit Filius Dei naturalis

L. III, D. 2, Quaestio 6 : An Christus sit Filius B. Virginis filiatione reali in ipso existente

L. III, D. 2, Quaestio 7 : An Christus, ut homo, sit proprie servus Dei

L. III, D. 2, Quaestio 8 : An potentia faciendi miracula in Christo fuerit physica vel potius moralis

L. III, D. 2, Quaestio 9 : Quae adoratio debeatur Christo secundum quod homo

L. III, D. 2, Quaestio 10 : Quae adoratio debeatur imagini Christi Domini

L. III, D. 2, Quaestio 11 : De communicatione idiomatum inter Deum et hominem quid sit et quomodo fiat

L. III, D. 2, Quaestio 12 : An Christus vere et proprie pro nobis nunc oret in caelo

L. III, Disputatio 3

L. III, D. 3, Quaestio 1 : Quid sit meritum et quotuplex

L. III, D. 3, Quaestio 2 : An ratio meriti conveniat actui tantum, itaut in pura omissione reperiri nequeat

L. III, D. 3, Quaestio 3 : Quae et quot sint conditiones meriti de condigno

L. III, D. 3, Quaestio 4 : An ad meritum de condigno requiratur promisso vel pactum Dei legale de praemio conserendo

L. III, D. 3, Quaestio 5 : An Deus praemium reddat ex iustitia, et quomodo

L. III, D. 3, Quaestio 6 : An opera iustorum sint magis meritoria ex eo quod procedant ex gratia data propter merita Christi quam essent alias, si talis gratia non esset per Christum

L. III, D. 3, Quaestio 7 : An major dignitas personae ex majori gratia habituali caeteris paribus augeat meritum operis

L. III, D. 3, Quaestio 8 : An infinita dignitas personae Christi meritum eius reddi derit simpliciter infinitum

L. III, D. 3, Quaestio 9 : Quomodo Christus habuerit libertatem ad meritum sufficientem, salva eius impeccabilitate

L. III, D. 3, Quaestio 10 : Quibus actibus Christus meruerit

L. III, D. 3, Quaestio 11 : An sibi Christus de facto meruerit gloriam corporis et animae

L. III, D. 3, Quaestio 12 : Quid Christus meruerit nobis

L. III, Disputatio 4

L. III, D. 4, Quaestio 1 : An primaria et adaequata causa Incarnationis fuerit remedium vel satisfactio pro peccato, itaut si Adam non peccasset, Verbum non fuisset Incarnatum

L. III, D. 4, Quaestio 2 : An peccando committamus iniustitiam in Deum, itaut ex iustitia teneamur ad satisfactionem

L. III, D. 4, Quaestio 3 : An Christus satisfecerit ex condigno ratione valoris, ac dignitatis suorum operum, vel acceptationis divinae

L. III, D. 4, Quaestio 4 : An Christus sicut condigne, et abunde pro nobis satisfecit, sic etiam ex iustitia satisfecerit, ex toto rigore iustitiae

L. III, D. 4, Quaestio 5 : An pura Creatura potuerit Deo satisfacere de condigno, et ad aequalitatem

L. III, Disputatio 5

L. III, D. 5, Quaestio 1 : An Christus per scientiam beatam cognoverit in Verbo seu in essentia divina omnia possibilia et futura

L. III, D. 5, Quaestio 2 : Quid noverit Christus Dominus per scientiam infusam

L. III, D. 5, Quaestio 3 : Quae fuerit scientia acquisita in Christo, et quae per eam noverit

L. III, D. 5, Quaestio 4 : An voluntas humana Christi fuerit in omnibus actibus libera

L. III, D. 5, Quaestio 5 : An voluntas humana Christi fuerit semper conformis divinae.

L. III, D. 5, Quaestio 6 : An in Christo fuerit dolor, et tristitia voluntatis.

L. III, Disputatio 6

L. III, D. 6, Quaestio 1 : Quid sit fides et quodnam eius obiectum, tam materiale, quam formale

L. III, D. 6, Quaestio 2 : An revelatio ingrediatur obiectum formale fidei

L. III, D. 6, Quaestio 3 : An obscuritas revelantis, vel rei revelatae pertineat ad obiectum formale fidei

L. III, D. 6, Quaestio 4 : An fides et scientia possint simul esse de eodem obiecto

L. III, D. 6, Quaestio 5 : Quare ultra fidem acquisitam necessaria sit fides infusa

L. III, D. 6, Quaestio 6 : An assensus fidei infusae sit supernaturalis quoad substantiam

L. III, D. 6, Quaestio 7 : An differentia inter actus naturales, et supernaturales

L. III, D. 6, Quaestio 8 : An omnis fidei assensus necessario a voluntate dependeat

L. III, D. 6, Quaestio 9 : An pia credibilitatis affectio sit supernaturalis et peculiarem in voluntate requirat habitum infusum

L. III, D. 6, Quaestio 10 : An mysteria nostrae fidei sint evidenter credibilia, et tale iudicium praecedere debeat piam credendi affectionem

L. III, D. 6, Quaestio 11 : An assensus fidei eliciatur per discursum, vel solum per simplicem adhaesionem ad primam veritatem

L. III, D. 6, Quaestio 12 : An conclusio deducta ex duabus revelatis, vel ex una revelata, et altera naturaliter evidenti, sit de fide

L. III, D. 6, Quaestio 13 : An fides sit una, vel multiplex, practica, vel speculativa

L. III, D. 6, Quaestio 14 : An aliquis certo possit cognoscere se habere fidem

L. III, D. 6, Quaestio 15 : An fides omni tempore fuerit necessaria ad salutem et iustificationem

L. III, D. 6, Quaestio 16 : Quorum obiectorum fides explicita sit necessaria ad salutem adultorum

L. III, D. 6, Quaestio 17 : De spe. Quid sit spes et quodnam eius obiectum tam materiale quam formale

L. III, D. 6, Quaestio 18 : An spes theologica maneat in patria, ubi de amore amicitiae et concupiscentiae

L. III, D. 6, Quaestio 19 : An possit Deus revelare damnationem reprobo hic eo casu posset licite desperare

L. III, D. 6, Quaestio 20 : De caritate. Quid sit caritas et quodnam eius obiectum tam materiale quam formale

L. III, D. 6, Quaestio 21 : An et quo pacto Deus sit super omnia diligendus

L. III, D. 6, Quaestio 22 : An solus Deus sit ex caritate diligendus vel etiam proximus et quomodo

L. III, D. 6, Quaestio 23 : An praeter caritatem infusam sit alia caritas nostris actibus acquisita

L. III, D. 6, Quaestio 24 : An natura magis nos inclinet ad amandum Deum quam nos ipsos

L. III, Disputatio 7

L. III, D. 7, Quaestio 1 : Quid sit virtus moralis et an sit habitus intrinsece et essentialiter in bonum inclinans

L. III, D. 7, Quaestio 2 : An praeter theologicas virtutes dentur aliae morales per se infusae

L. III, D. 7, Quaestio 3 : An virtus in medio consistat et quomodo

L. III, D. 7, Quaestio 4 : An virtutes morales subiectentur in voluntate vel in appetitu sensitivo

L. III, D. 7, Quaestio 5 : An virtutes morales sint inter se connexae

L. III, D. 7, Quaestio 6 : De connexione virtutum moralium cum prudentia et contra

L. III, D. 7, Quaestio 7 : An prudentia sit unica pro omnibus virtutibus moralibus, vel potius pro qualibet distincta

L. III, D. 7, Quaestio 8 : De iustitia virtutum moralium praestantissima

L. III, D. 7, Quaestio 9 : An fortitudo et temperantia sint virtutes ab aliis distinctae et quomodo

L. III, D. 7, Quaestio 10 : An sint ponenda dona spiritus sancti a virtutibus distincta

Liber IV

L. 4, Disputatio 1

L. 4, D. 1, Quaestio 1 : De natura et essentia sacramenti in genere

L. 4, D. 1, Quaestio 2 : An in lege naturae et veteri fuerint sacramenta vera et propria iuxta assignatam sacramenti definitionem

L. 4, D. 1, Quaestio 3 : An sacramenta novae legis constent rebus et verbis tanquam materiae et forma et ut ex partibus componentibus

L. 4, D. 1, Quaestio 5 : Quid sit character et in quo subiecto proxime imprimatur

L. 4, D. 1, Quaestio 6 : An potuerit homini vel angelo communicari potestas instituendi sacramenta

L. 4, D. 1, Quaestio 7 : Quae et qualis esse debeat intentio ministri ad sacramenti valorem requisita

L. 4, D. 1, Quaestio 8 : An in statu innocentiae fuerint aliqua sacramenta vel saltem fuissent si perseverasset

L. 4, D. 1, Quaestio 9 : An sacramenta aequaliter dispositis possint gratiam

L. 4, D. 1, Quaestio 10 : In qua breviter expediuntur quaedam aliae difficultates

L. 4, Disputatio 2

L. 4, D. 2, Quaestio 1 : Quo tempore institutus fuerit baptismus et quando coeperit esse sub praecepto

L. 4, D. 2, Quaestio 2 : Quid sit baptismus et in quo eius essentia consistat

L. 4, D. 2, Quaestio 3 : An possint plures eundem hominem baptizare et unus plures

L. 4, D. 2, Quaestio 4 : An liceat infidelium infantes invitis parentibus baptizare

L. 4, D. 2, Quaestio 5 : Quae dispositio ex parte recipientis necessaria sit in adultis ad validitatem baptismi

L. 4, D. 2, Quaestio 6 : An baptismus sine debita dispositione susceptus conferat suos effectus saltem postea homine se disponente

L. 4, D. 2, Quaestio 7 : An sacramentum baptismi per contritionem et martyrium suppleri possit

L. 4, D. 2, Quaestio 8 : De sacramento conformationis

L. 4, Disputatio 3

L. 4, D. 3, Quaestio 1 : An eucharistia sit sacramentum et in quo eius essentia consistat

L. 4, D. 3, Quaestio 2 : An hoc sacramentum sit unum vel plura

L. 4, D. 3, Quaestio 3 : An panis et vinum sit materia necessaria, ex qua conficiatur eucharistia

L. 4, D. 3, Quaestio 4 : An aqua mixta vino immediate in sanguinem Christi converti possit

L. 4, D. 3, Quaestio 5 : De necessitate consecrationis sub utraque specie et conditionibus necessariis ex parte materiae consecrandae

L. 4, D. 3, Quaestio 6 : Quaenam sit forma consecrationis corporis in eucharistia

L. 4, D. 3, Quaestio 7 : Quaenam sit forma consecrationis calicis seu sanguinis

L. 4, D. 3, Quaestio 8 : Quomodo verba consecrationis a sacerdote proferantur et quid significent

L. 4, D. 3, Quaestio 9 : De veritate et efficacia verborum consecrationis

L. 4, D. 3, Quaestio 10 : Quid sit praesentia sacramentalis Christi in eucharistia

L. 4, D. 3, Quaestio 11 : Qualis sit praesentia Christi in eucharistia et an haec dependeat a mado existendi naturaliter in seipso

L. 4, D. 3, Quaestio 12 : An corpus et sanguis Christi ponantur sub speciebus panis et vini per veram et propriam conversionem substantialem quae sit transubstantiatio

L. 4, D. 3, Quaestio 13 : An de potentia absoluta posset corpus christi esse praesens sub speciebus panis manente adhuc panis substantia et verborum veritate

L. 4, D. 3, Quaestio 14 : Quod possit Christus agere et pati prout existens in eucharistia

L. 4, D. 3, Quaestio 15 : An accidentia in eucharistia possint habere quamcunque actionem et pasionem quam potuerunt habere in subiecto

L. 4, D. 3, Quaestio 16 : Quomodo Christus desinat esse sub speciebus et an per mixtionem desinere possit

L. 4, D. 3, Quaestio 17 : Quinam sint effectus eucharistici et quomodo ac quando ab eucharistia causentur

L. 4, Disputatio 4

L. 4, D. 4, Quaestio 1 : Quid sit ordo et quos sint ordines in ecclesia

L. 4, D. 4, Quaestio 2 : An omnes praedicti ordines sint vere sacramenta

L. 4, D. 4, Quaestio 3 : De materia, forma, et officio cuiuscunque ordinis ac eorum effectu

L. 4, D. 4, Quaestio 4 : An in missa Deo offerantur verum et proprium sacrificum et in quo eius essentia consistat

L. 4, D. 4, Quaestio 5 : An essentia sacrificii missae utriusque speciei consecrationem necessario exigat, vel unius tantum sufficiat

L. 4, D. 4, Quaestio 6 : An sacrificium missae valorem habeat infinitum

L. 4, D. 4, Quaestio 7 : Quomodo hoc sacrificium defunctis prosit, et qualem applicationem in sacerdote requirat

L. 4, Disputatio 5

L. 4, D. 5, Quaestio 1 : An poenitentia sit specialis virtus a ceteris distincta et quo sit propria ratio eius

L. 4, D. 5, Quaestio 2 : Quodnam sit obiectum formale poenitentiae ut est specialis virtus

L. 4, D. 5, Quaestio 3 : Quae virtus sit poenitentia et an infusa vel acquisita

L. 4, D. 5, Quaestio 4 : An actus poenitentiae christianae sint supernaturales quomodo

L. 4, D. 5, Quaestio 5 : De actu contritionis poenitentiae perfectae

L. 4, D. 5, Quaestio 6 : De actu attritionis poenitentiae imperfectae

L. 4, D. 5, Quaestio 7 : De necessitate poenitentiae virtutis ad remissionem peccati mortalis

L. 4, D. 5, Quaestio 8 : De efficacia poenitentiae virtutis ad tollendum peccatum mortale

L. 4, D. 5, Quaestio 9 : De remissione peccatorum venialium

L. 4, D. 5, Quaestio 10 : An merita per peccatum mortificata per poenitentiam reviviscant et peccata dimissa redeant formaliter per subsequens peccatum

L. 4, D. 5, Quaestio 11 : De essentia et existentia sacramenti poenitentiae

L. 4, D. 5, Quaestio 12 : De materia et forma sacramenti poenitentiae

L. 4, D. 5, Quaestio 13 : De vi et effectu sacramenti poenitentiae

L. 4, D. 5, Quaestio 14 : Num semper hoc sacramentum conferat suum effectum vel possit esse validum et informe

L. 4, D. 5, Quaestio 15 : De interiori poenitentiae in confitente requisita et dispositione ad hoc sacramentum suscipiendum necessaria

L. 4, D. 5, Quaestio 16 : De confessione sacramentali an sit ad salutem necessaria et quomodo

L. 4, D. 5, Quaestio 17 : An ut confessio sit sacramentalis et valida debeat esse secreta

L. 4, D. 5, Quaestio 18 : De integritate confessionis sacramentalis

L. 4, D. 5, Quaestio 19 : De ministro sacramenti poenitentiae

L. 4, D. 5, Quaestio 20 : De sigillo secreti in confessione servando

L. 4, D. 5, Quaestio 21 : De satisfactione sacramentali

L. 4, D. 5, Quaestio 22 : An poenitens teneatur satisfactionem sibi iniunctam acceptare et exequi

L. 4, D. 5, Quaestio 23 : Quis possit satisfactionem impositam tollere vel mutare an talis satisfactio possit per alium adimpleri

L. 4, Disputatio 6

L. 4, D. 6, Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis et a Christo immediate institutum

L. 4, D. 6, Quaestio 2 : De materia et forma huius sacramenti

L. 4, D. 6, Quaestio 3 : De ritu et unitate huius sacramenti

L. 4, D. 6, Quaestio 4 : Quinam sint huius sacramenti effectus et quis eorum praecipue

L. 4, D. 6, Quaestio 5 : Quando hoc sacramentum suum conferat effectum

L. 4, D. 6, Quaestio 6 : De subiecto huius sacramenti capaci

L. 4, D. 6, Quaestio 7 : De ministro huius sacramenti idoneo

L. 4, Disputatio 7

L. 4, D. 7, Quaestio 1 : De essentia et institutione matrimonii

L. 4, D. 7, Quaestio 2 : De materia, forma, et ministro matrimonii

L. 4, D. 7, Quaestio 3 : De mutuo contrahentium consensu ad matrimonium necessaria

L. 4, D. 7, Quaestio 4 : De libertate ad contractum coniugalem requisita

L. 4, D. 7, Quaestio 5 : De qualitate matrimonii sub conditione contracti

L. 4, D. 7, Quaestio 6 : De indissolubilitate et perpetuitate matrimonii

L. 4, D. 7, Quaestio 7 : De matrimonii unitate

L. 4, D. 7, Quaestio 8 : De matrimonio clandestino

L. 4, D. 7, Quaestio 9 : De sponsalibus matrimonio praeviis

L. 4, D. 7, Quaestio 10 : De dissolutione sponsalium

L. 4, D. 7, Quaestio 11 : De impedimentis matrimonii in genere

L. 4, D. 7, Quaestio 12 : De impedimentis non dirimentibus seu mere prohibentibus

L. 4, D. 7, Quaestio 13 : De impedimentis matrimonium dirimentibus

L. 4, D. 7, Quaestio 14 : De impedimento erroris et conditionis et violentiae et raptus

L. 4, D. 7, Quaestio 15 : De impedimento impotentiae

L. 4, D. 7, Quaestio 16 : De impedimentis ligaminis voti solemnis ordinis

L. 4, D. 7, Quaestio 17 : De impedimento cognationis

L. 4, D. 7, Quaestio 18 : De impedimento affinitatis et publicae honestatis

L. 4, D. 7, Quaestio 19 : De impedimento criminis et disparitatis cultus

L. 4, D. 7, Quaestio 20 : De dispensatione impedimentorum matrimonii

L. 4, D. 7, Quaestio 21 : De matrimonii effectibus seu bonis

L. 4, D. 7, Quaestio 22 : De divortio et separatione coniugum