Text List

Nicholas TrivetQuodlibetal Questions

Table of Contents

Only show available transcriptions

Quodlibetal Questions

Quodlibet 2

Quaestio 1 : Utrum ens sit univocum deo et creaturae

Quaestio 2 : Utrum Deus possit conservare caelum et terram in esse per subtractionem influentiae suae adnihilans intermediis

Quaestio 3 : Utrum Christus potuit aliter redemisse genus humanum quam per mortem

Quaestio 4 : Utrum esse actualis existentiae addat rem aliquam super essentiam creaturae

Quaestio 5 : Utrum principium individuationis vel unitas numeralis quod idem est sit quantitas tamquam prima et per se causa eius

Quaestio 6 : Utrum sit alia unitas realis praeter unitatem numeralem

Quaestio 7 : Utrum respectus vestigialis fundatur in aliqualitate vel quidditate vel ratitudine rei

Quaestio 8 : Utrum privatio sit essentia materiae

Quaestio 9 : Utrum aliqua forma creata sit intensive et in se formaliter infinita

Quaestio 10 : Utrum in omni substantia subsistente a Deo producta sit compositio formae et materiae

Quaestio 11 : Utrum corpora caelestia sunt eiusdem speciei

Quaestio 12 : Utrum intellectus viatoris possit intelligere per species quas penes se habet absque conversione ad phantasmata

Quaestio 13 : Utrum voluntas possit inclinari in aliquid

Quaestio 14

Quaestio 15

Quaestio 16 : Utrum sacerdos revelans peccatum sibi confessum mentiatur perniciose

Quaestio 17

Quaestio 18 : Utrum privilegiati promittentes se servare interdictum et non servantes incurrant irregularitatem

Quaestio 19 : Utrum religiosi privilegiati et exempti in interdicto generaliter vel locali omittendo missam dicere vel audire die quo tenentur et hunc oportunitatem dicendi vel audiendi, peccent mortaliter

Quaestio 20 : Utrum recipere eleaemoysnas sit perfectionis religione

Quaestio 21 : Utrum motus differat realiter a suo termino

Quaestio 22

Quaestio 23 : Utrum locus sit immobilis

Quaestio 24 : Utrum idem instans maneat in tota tempore

Quaestio 25 : Utrum intellectus possibilis sit potentia activa vel passiva

Quaestio 26 : Utrum libertas formaliter et principaliter sit in intellectu

Quaestio 27 : Utrum sit habitus idem caritas diligitur Deus et proximus

Quaestio 28 : Utrum relatio secundum suam formalem rationem sit actus subiecti

Quaestio 29 : Utrum sit ponere duas tantum primas species dividentes genus relationis

Quaestio 30 : utrum esse in hoc et esse ad hoc constituunt formaliter actionem et passionem

Quaestio 31 : Utrum aliquod agens actione unita simul posset producere diversos effectus

Quaestio 32 : Utrum consuetudo mentiendi faciat et mendacium peccatum mortale

Quaestio 33 : Utrum peccatum omissionis consistat in aliquo actu

Quaestio 34 : Utrum eadem accidentia numero maneant in generato et corrupto

Quodlibet 3

Quaestio 1 : Utrum bonum quod respicit ens commune sicut convertibile sit synonymum enti

Quaestio 2 : Utrum inter ens et nihil quod respicit ens tamquam eius oppositum sit distantia infinita

Quaestio 3 : Utrum supposito quod transsubstantio sit possibilis quidlibet possit converti in quolibet

Quaestio 4 : Utrum omne movens naturaliter de necessitate moveatur

Quaestio 5 : Utrum circumscripto omni creato sit in Deo realis distinctio intellectus et voluntatis

Quaestio 6 : Utrum ad eliciendum actum intelligendi aliud a se sufficiat sola idoneitas naturae angelicae absque omni specie

Quaestio 7 : Utrum corpora caelestia moveantur vel in pleno vel in vacuo

Quaestio 8 : Utrum planetae moveantur secundum epicyclos

Quaestio 9 : Utrum possibile sit ponere actum incompletum in materia res formae substantialis inducente

Quaestio 10 : Utrum materia habeat aliquam quantitatem quae maneat in adventa formae

Quaestio 11 : Utrum aliqua qualitas manet inseparabiliter in materia

Quaestio 12 : Utrum forma quae est altera pars compositi et forma consequens totum compositum sint ad ipsum per essentiam

Quaestio 13 : Utrum forma accidentalis suscipiat magis et minus per essentiam

Quaestio 14 : Utrum forma possit redire eadem numero

Quaestio 15 : Utrum illud quod formaliter determinat aliquem actum productum sit simile vel distinctum

Quaestio 16 : Utrum relatio habeat realitatem aliquam aliam a realitate sui fundamenti

Quaestio 17 : Utrum posito vacuo et quod grave descenderet per illud et quod ille motus descendi foret subitus vel successivus

Quaestio 18 : Utrum anima intellectiva sit in qualibet parte corporis

Quaestio 19 : Utrum species quae ponit principium intelligendi differat secundum essentiam ab actione intellectus

Quaestio 20 : Utrum differat re absoluta ab actu intellectionis

Quaestio 21 : Utrum formatio verbi sit tantum sequela actionis et passionis et non ipsa actio vel passio

Quaestio 22 : Utrum electio sit actus rationis

Quaestio 23 : Cuius de duabus mulieribus hereditatem habere debuisset puer pro quo litigant mulieres coram rege Salomone si rex non iudicasset cuius filius fuisset

Quaestio 24 : Utrum debeat amputari manus arida vel utilis

Quaestio 25 : Utrum Beatus Virgo aliquid active operata fuerit in formatione corporis Christi

Quaestio 26 : Utrum sacerdos in die qua est propria missa possit auctoritate pro celebrare missam peculiarem

Quaestio 27 : Utrum confessor possit inducere confitentem ad eligendum sibi sepulturam

Quaestio 28 : Utrum ista poenitentia fuerit erronea

Quaestio 29 : Utrum liceat sacerdoti fugere

Quaestio 30 : Utrum in iustificatione impii sit eadem mutatio numero qua expellitur culpa et infundatur gratia

Quaestio 31 : Utrum conceptio beatae virginis fuerit celebranda

Quaestio 32 : Utrum ieiunium beati Nicolai quo legitur feria quarta et feria sexta solum semel bibere mammas fuerit meritorium

Quaestio 33 : Utrum idem opus factum ex voto sit magis meritorium quam factum sine voto

Quaestio 34 : Utrum religiosus mortuus et resurgens teneatur ad votum primum

Quaestio 35 : Utrum in apparitione qua beatus Nicolaus legitur apparuisse diversis ipse in propria persona apparuit

Quaestio 36 : Utrum de necessitate resurget idem homo numero

Quaestio 37 : Utrum sensus in patria habent proprios actus

Quaestio 38 : Utrum beatus possit frui uno attributo non fruendo alio