Text List

John of JandunQuaestiones in duodecim libros Metaphysicorum

Table of Contents

Only show available transcriptions

Quaestiones in duodecim libros Metaphysicorum

Liber 1

Quaestio 1 : Utrum felicitas humana consistat in sapientia

Quaestio 2 : Utrum metaphysica sit prior aliis scientiis

Quaestio 3 : Utrum ens secundum quod ens sit subiectum de quo est metaphysica

Quaestio 4 : Utrum omnes homines naturaliter scire desiderent

Quaestio 5 : Utrum omnes homines appetant unam scientiam

Quaestio 6 : Utrum visus maxime diligatur

Quaestio 7 : Utrum visus sit maxime cognoscitivus

Quaestio 8 : Utrum aliqua animalia bruta sunt prudentia et disciplinabilia

Quaestio 9 : Utrum animalia bruta habeant experimentum

Quaestio 10 : Utrum ex sensu fiat memoria

Quaestio 11 : Utrum experimentum fiat ex memoriis

Quaestio 12 : Utrum ars et scientia generentur ab experimento

Quaestio 13 : Utrum aliquis posset habere artem et scientiam sine experimento

Quaestio 14 : Utrum artifex sine experientia magis proficiat quam expertus sine arte

Quaestio 15 : Utrum ars sit universalium

Quaestio 16 : Utrum universale sit principio et per se generabile et corruptibile

Quaestio 17 : Utrum habitus speculativi sint honorabiliores practicis

Quaestio 18 : Utrum philosophi pure speculativi sint permittendi in politica philosophia

Quaestio 19 : Utrum metaphysicus debeat scire omnia

Quaestio 20 : Utrum metaphysica sit scientia certissima

Quaestio 21 : Utrum metaphysica sit maxime principalis

Quaestio 22 : Utrum metaphysica sit scientia libera

Quaestio 23 : Utrum sapientia sit possessio hominis

Liber 2

Quaestio 1 : Utrum cognitio veritatis sit possibilis

Quaestio 2 : Utrum principia sint naturaliter cognita

Quaestio 3 : Utrum difficultas cognitionis fiat ex parte intellectus

Quaestio 4 : Utrum intellectus noster coniunctus magnitudini possit intelligere substantias abstractas et Deum

Quaestio 5 : Utrum substantie eterne alie a prima dependeant a prima tamquam ab aliquo agente et efficiente

Quaestio 6 : Utrum in causis efficientibus sit processus in infinitum

Quaestio 7 : Utrum in causis materialibus procedatur in infinitum

Quaestio 8 : Utrum sit processus in infinitum in causis finalibus

Quaestio 9 : Utrum in causis formalibus sit processus in infinitum

Quaestio 10 : Utrum partes diffinitionis logice, ut genus et differentia, sint diverse forme realiter et per se

Quaestio 11 : Queritur circa istam partem seu capitulum, quia dicit Aristoteles quod consuetum notius est inconsueto. Et Commentator dicit ibi quod consuetudo in pueritia est fortissimum impedimentum a cognitione veritatis: utrum hoc sit verum.

Quaestio 12 : Utrum logica sit prior aliis scientiis ordine doctrine

Liber 3

Quaestio 1 : Utrum ad inquisitionem veritatis necessarium sit predubitare

Quaestio 2 : Utrum una scientia possit considerare omnia quattuor genera causarum

Quaestio 3 : Queritur circa hanc partem, ubi Aristoteles dicit quod in immobilibus non est finis et bonum: utrum hoc sit verum

Quaestio 4 : Circa hanc partem queritur per quam causam res magis cognoscatur perfecte

Quaestio 5 : Utrum prima principia sint de consideratione alicuius scientie

Quaestio 6 : Utrum ad unam scientiam pertineat consideratio omnium substantiarum

Quaestio 7 : Utrum preter substantias sensibiles sint alique alie que sint eiusdem speciei, sicut Plato posuit ideas

Quaestio 8 : Utrum mathematica, ut linee et magnitudines, sint abstracte a sensibilibus secundum esse

Quaestio 9 : Utrum genera et universalia sint principia rerum

Quaestio 10 : Utrum omnium entium sit unum principium numero

Quaestio 11 : Utrum eadem sint principia corruptibilium et incorruptibilium

Quaestio 12 : Utrum genus predicetur de differentia per se

Quaestio 13 : Utrum unum et ens separata sint principia et substantie rerum, ut Plato voluit

Quaestio 14 : Utrum numeri et magnitudines sint principia et substantie rerum

Quaestio 15 : Utrum principia sint actu vel potentia

Quaestio 16 : Utrum principia sint universalia aut singularia

Liber 4

Quaestio 1 : Utrum unum ens sit unius rationis ad decem predicamenta

Quaestio 2 : Utrum negatio habeat distinctam formalitatem ab affirmatione

Quaestio 3 : Utrum in rebus causatis esse sit aliud ab essentia

Quaestio 4 : Utrum ens et unum sint idem et unum in substantia ita quod unum nihil addat realiter super ens

Quaestio 5 : Queritur circa eandem partem, quia ibi Commentator digreditur loquendo contra Avicennam, qui dixit quod ens et unum significant dispositiones superadditas nature rei

Quaestio 6 : Utrum metaphysica et dialectica versentur circa idem

Quaestio 7 : Utrum istud sit primum principium complexum: impossibile est idem simul esse et non esse secundum idem et ad idem et similiter

Quaestio 8 : Utrum principium complexum sit omnibus notissimum ita quod intelligentem quemcumque sit necesse ipsum habere

Quaestio 9 : Utrum primum principium possit demonstrari

Quaestio 10 : Utrum negans vocem aliquid significare ponat vocem aliquid significare

Quaestio 11 : Utrum vox possit plura significare

Quaestio 12 : Utrum opiniones contradictoriorum sint contrarie

Quaestio 13 : Utrum intellectus possit intelligere plura simul

Quaestio 14 : Utrum hec sit vera: homo est animal bipes, quia hoc significat

Quaestio 15 : Utrum Socrate corrupto adhuc Socrates sit homo

Quaestio 16 : Utrum ponentes contradictoria simul esse non tollant predicationem essentialem

Quaestio 17 : Utrum accidens possit esse subiectum alterius accidentis

Quaestio 18 : Utrum sit verum simpliciter

Quaestio 19 : Utrum in rebus sit entitas determinata et habet locum questio super illam partem: habet autem opinionis causa qui de entibus quidem veritatem intendebant

Quaestio 20 : Utrum omnia sint in continuo motu

Quaestio 21 : Utrum in nobis sit certa cognitio et determinata de rebus

Quaestio 22 : Utrum omnia entia referantur ad sensum vel intellectum

Quaestio 23 : Utrum aliquis habens rationem sophysticam ad aliquam conclusionem debeat propter hoc credere illam conclusionem

Liber 5

Quaestio 1 : Utrum ad istam scientiam pertineat distinctio nominum

Quaestio 2 : Utrum sit in re primum in magnitudine

Quaestio 3 : Utrum primum dicatur per prius de principio magnitudinis

Quaestio 4 : Utrum finis sit causa

Quaestio 5 : Utrum dicatur per prius de materia prima

Quaestio 6 : Utrum forme elementorum remaneant in mixto

Quaestio 7 : Utrum ad transmutationem naturalem oporteat agens esse intrinsecum passo et mobili

Quaestio 8 : Utrum natura per prius dicatur de generatione nascentium vel de forma

Quaestio 9 : Queritur circa capitulum de necessario, quia Aristoteles dicit: necessarium est quod est impossibile aliter se habere, utrum ista diffinitio necessarii sit bona

Quaestio 10 : Utrum sit aliquid ens ex se necessarium

Quaestio 11 : Utrum continuum sit secundum se unum

Quaestio 12 : Utrum natura specifica sit una realiter et actualiter extra animam distincta ab unitate numerali

Quaestio 13 : Utrum ens secundum se prima divisione dividatur in 10 praedicamenta

Quaestio 14 : Utrum accidens sit ens secundum se

Quaestio 15 : Utrum terminus concretus accidentalis significet primo formam vel subiectum vel aggregatum ex forma et subiecto

Quaestio 16 : Utrum substantia dicatur de composito forma et quidditate

Quaestio 17 : Utrum identitas qua aliquid dicitur idem sibi sit relatio

Quaestio 18 : Utrum in loco et tempore sit dare prius et posterius

Quaestio 19 : Utrum motus sit quantitas

Quaestio 20 : Utrum quantitas per se sit divisibilis in partes eiusdem rationis

Quaestio 21 : Utrum differentia substantie sit qualitas

Quaestio 22 : Utrum bis tria sint sex

Quaestio 23 : Utrum relatio sit ens reale

Quaestio 24 : Utrum relatio realiter distinguatur a fundamento suo

Quaestio 25 : Utrum relatio sit unum predicamentum

Quaestio 26 : Utrum scientia et scibile referantur una relatione numero vel diversis relationibus

Quaestio 27 : Utrum intellectus referatur ad illud cuius est intellectus

Quaestio 28 : Utrum perfectiones omnium entium sint in Deo

Quaestio 29 : Utrum diffinitio vel partes diffinitionis predicentur per se de diffinito

Quaestio 30 : Utrum ista sit per se: callias est homo

Quaestio 31 : Utrum accidens per se predicetur de subiecto

Quaestio 32 : Utrum ista 'homo est homo' sit per se

Quaestio 33 : Utrum positio sit ordo habentis partes

Quaestio 34 : Utrum species realiter sit composito ex genere et differentia

Quaestio 35 : Utrum conceptus speciei sit realiter compositus ex conceptu generis et differentie

Quaestio 36 : Utrum accidentia eiusdem speciei diversa numero possint esse simul in eodem subiecto

Quaestio 37 : Utrum cuilibet potentie active correspondeat potentia passiva et econtra

Quaestio 38 : Utrum actus et potentia sint in quolibet predicamento

Liber 6

Quaestio 1 : Utrum aliqua specialis scientia habeat facere rationem de quod quid est subiecti

Quaestio 2 : Utrum practictum et speculativum sint essentiales differentie habitus intellectivi et philosophie

Quaestio 3 : Utrum divisio scientie immo philosophiae speculativae in naturalem mathematicam et divinam sit sufficiens

Quaestio 4 : Utrum philosophia speculativa sit genus ad naturalem scientiam divinam et mathematicam

Quaestio 5 : Utrum logica sit speculativa

Quaestio 6 : Utrum de ente per accidens possit esse scientia

Quaestio 7 : Utrum per accidens causetur ab agente ut in pluribus

Quaestio 8 : Utrum omnia de necessitate eveniant

Quaestio 9 : Utrum entia rationis sunt in predicamento

Quaestio 10 : Utrum preter differentiam realem et preter differentiam rationis sit aliqua alia differentia vel diversitas tertia que nec sit differentia realis nec rationis

Liber 7

Quaestio 1 : Utrum inherentia accidentis sit essentia eius

Quaestio 2 : Utrum hoc verum est possit predicari de accidente in abstracto

Quaestio 3 : Utrum substantia sit prior accidente notitia

Quaestio 4 : Utrum substantia precedat accidentia diffinitione

Quaestio 5 : Utrum substantia precedat accidens tempore

Quaestio 6 : Utrum materia distinguatur essentialiter ab actu et privatione

Quaestio 7 : Utrum per substantias sensibiles possumus devenire in cognitionem substantiarum abstractarum

Quaestio 8 : Utrum ad quod quid est substantie pertineat accidens

Quaestio 9 : Utrum accidens habeat quod quid est vel diffinitionem abstractam ita quod non diffiniatur ex additione

Quaestio 10 : Utrum dicendo nasus simus sit nugatio

Quaestio 11 : Utrum quod quid est in compositis sit idem cum eo cuius est

Quaestio 12 : Consequenter quia suppositum fuit in precedenti questione quod forma sit tota quidditas rei et materia non sit pars quidditatis substantie composite: utrum hoc sit verum

Quaestio 13 : Utrum animalia generata per putrefactionem possint fieri a casu

Quaestio 14 : Utrum animalia omnia que fiunt ex semine possint etiam fieri sine semine

Quaestio 15 : Utrum animalia generata cum semine et sine semine sint eiusdem speciei atome sicut mures generati ex semine et sine semine, et hoc si generentur sine semine

Quaestio 16 : Utrum forma vel compositum primo et per se sit terminus generationis

Quaestio 17 : Quid sit principium individuationis

Quaestio 18 : Utrum ante generationem rei naturalis, ut ignis vel alterius, oporteat preexistere aliquam partem forme ignis quam formam alique vocant inchoationem forme, alique rationem seminalem que facit ad hoc quod res fiat

Quaestio 19 : Utrum motus sit generativus caloris

Quaestio 20 : Utrum diffinitio sit ratio habens partem et partem

Quaestio 21 : Utrum partes sint priores toto

Quaestio 22 : Utrum genus significet unam naturam vel suas species

Quaestio 23 : Utrum ex partibus diffinitionis sicut ex genere et differentia fiat unum per se

Quaestio 24 : Utrum universalia realiter sint separata a singularibus, sensibilibus, et corruptibilibus

Quaestio 25 : Utrum universale sit substantia vel accidens

Quaestio 26 : Utrum singularium proprie sit diffinitio

Quaestio 27 : Utrum questio propter quid habeat locum circa substantiam querendo propter quid est homo

Quaestio 28 : Utrum substantia composita sit aliud realiter a materia et forma

Liber 8

Quaestio 1 : Utrum materia sit separabilis secundum esse a forma

Quaestio 2 : Utrum forma naturalis sit separabilis a materia secundum esse

Quaestio 3 : Utrum nomen speciei significet formam per prius vel substantiam compositam

Quaestio 4 : Utrum numeri differant specie

Quaestio 5 : Utrum forma substantialis suscipiat magis et minus

Quaestio 6 : Questio 6 habetur 1 Physicorum disputata a doctores, ideo hic omittitur

Quaestio 7 : Utrum celum sit compositum ex materia et forma

Quaestio 8 : Utrum accidentia habeant materiam ex qua fiant

Quaestio 9 : Utrum immediate ex aceto possit fieri vinum et ex mortuo vivum

Quaestio 10 : Utrum ex materia et forma fiat unum per se

Liber 9

Quaestio 1 : Utrum potentia activa et passiva sint in diversis subiectis

Quaestio 2 : Utrum una scientia sive potentia sit duorum contrariorum

Quaestio 3 : Utrum potentia activa precedat actum

Quaestio 4 : Utrum diffinitio possibilis sit bene data

Quaestio 5 : Utrum aliquid possit possibile in rerum natura quod nunquam erit

Quaestio 6 : Utrum potentia rationalis que est ad opposita determinetur ad unum per voluntatem et proheresim

Quaestio 7 : Utrum materia prima vel illa materia que transmutatur ad formam multis transmutationibus sit in potentia ad formam

Quaestio 8 : Utrum potentia precedat actum secundum rationem et cognitionem

Quaestio 9 : Utrum actus sit prior potentia tempore

Quaestio 10 : Utrum actus prior sit potentia secundum perfectionem et dignitatem

Quaestio 11 : Utrum aliqua actio sit immanens in agente

Quaestio 12 : Utrum malum sit in re

Quaestio 13 : Utrum aliqua potentia sit melior actu

Quaestio 14 : Utrum veritati et falsitati intellectus correspondeat in re compositio vel divisio

Quaestio 15 : Utrum deceptio contingat circa quod quidam est

Liber 10

Quaestio 1 : Utrum uni quod est principium numeri debeatur ratio mensure

Quaestio 2 : Utrum minimum in unoquoque genere sit mensura omnium illius generis

Quaestio 3 : Utrum illud quod est mensura in aliquo genere sit principium et causa aliorum que sunt in illo genere

Quaestio 4 : Utrum scientia et sensus sint mensure rerum

Quaestio 5 : Utrum prima causa, sicut deus, sit mensura omnium in genere substantie

Quaestio 6 : Utrum unum et multa opponantur

Quaestio 7 : Utrum unum sit prius multitudine

Quaestio 8 : Utrum omne ens comparatum omni enti sit idem vel diversum

Quaestio 9 : Utrum contrarietas sit maxima distantia

Quaestio 10 : Utrum unum sit contrarium uni

Quaestio 11 : Utrum contraria habeant fieri circa idem

Quaestio 12 : Utrum prima contrarietas sit privatio et habitus

Quaestio 13 : Utrum equale contrarietur parvo et magno

Quaestio 14 : Utrum unum sit paucum

Quaestio 15 : Utrum multitudo sit in plus quam numerus

Quaestio 16 : Utrum media sint in eodem genere cum extremis

Quaestio 17 : Utrum omnium oppositorum sint media

Quaestio 18 : Utrum media secundum formam, ut pallidum et rubeum, componantur ex extremis

Quaestio 19 : Utrum contrarietas sit inter species alicuius generis ita quod diverse species sint contrarie

Quaestio 20 : Utrum genus et species generis sint eadem vel diversa specie et posset specificari ad genus generalissimum et speciem specialissimam

Quaestio 21 : Utrum omnis contrarietas faciat diversitatem in specie

Quaestio 22 : Utrum corruptibile et incorruptibile differant genere

Liber 12

Quaestio 1 : Utrum metaphysica consideret substantiam

Quaestio 2 : Utrum substantia sensibilis sit de consideratione metaphysice

Quaestio 3 : Utrum naturalis habeat probare substantias abstractas esse

Quaestio 4 : Utrum intellectus possit manere semper corrupto homine

Quaestio 5 : Utrum omnium sit unum principium

Quaestio 6 : Utrum necessarium sit ponere aliquam substantiam sempiternam efficientem

Quaestio 7 : Utrum substantia eterna prima sit semper movens et operans

Quaestio 8 : Utrum prima substantia sit in potentia

Quaestio 9 : Utrum prima substantia sit omnino immaterialis

Quaestio 10 : Utrum prima substantia sit immobilis

Quaestio 11 : Utrum primum movens moveat per modum appetibilis sive finis

Quaestio 12 : Utrum celum sit animatum

Quaestio 13 : Utrum intelligentia movens orbem sit coniuncta orbi secundum esse ut forma substantialis sue materie

Quaestio 14 : Utrum in primo principio sit delectatio et vita

Quaestio 15 : Utrum primum principium sit infiniti vigoris intensive

Quaestio 16 : Utrum virtus infinita possit esse in magnitudine finita

Quaestio 17 : Utrum primum movens moveat immediate primum mobile

Quaestio 18 : Utrum primum principium sit summe simplex

Quaestio 19 : Utrum motores corporum celestium sint ordinati secundum ordinem corporum celestium in magnitudine et in loco

Quaestio 20 : Utrum ecentrici orbes et epicycli sint plures in corporibus celestibus secundum naturam rei

Quaestio 21 : Utrum deus intelligat aliquid aliud a se

Quaestio 22 : Utrum in toto universo sit unus deus et non plures