Text List

Quaestiones metaphysicales auree fundatissimi Egidii Romani Bituricensis archiepiscopi ordinis divi Augustini super libros Metaphysice Aristotelis

Table of Contents

Only show available transcriptions

Quaestiones metaphysicales auree fundatissimi Egidii Romani Bituricensis archiepiscopi ordinis divi Augustini super libros Metaphysice Aristotelis

Liber 1

Quaestio 1 : Utrum metaphysica sit finis vel beatitudo ipsius hominis

Quaestio 2 : Utrum unumquodque naturaliter feratur in suun finem

Quaestio 3 : Utrum omnes homines naturali appetitu scientiam appetant

Quaestio 4 : Utrum omnes homines appetant metaphysicam

Quaestio 5 : Utrum Deus sit subiectum metaphysice

Quaestio 6 : Utrum sit idem esse de consideratione alicuius scientie et esse subiectum illius et hec ad evidentiam eorum que queruntur prius

Quaestio 7 : Utrum Deus sit subiectum alicuius scientie specialis

Quaestio 8 : Utrum Deus possit esse de consideratione alicuius scientie specialis dato quod non possit esse subiectum in aliqua scientia speciali, sicut prius declaratum est

Quaestio 9 : Utrum Deus possit esse de consideratione ipsius metaphysice

Quaestio 10 : Utrum hec scientia sit nobilior ex hoc quod non considerat Deum pro principali subiecto, sed considerat Deum in eo quod est ens vel utrum esset nobilior si consideraret Deum pro subiecto principali

Quaestio 11 : Utrum causa sit subiectum huius scientie (et istam questionem movet Avicenna)

Quaestio 12 : Utrum sensus preter utilitatem vite debeant diligi

Quaestio 13 : Utrum probare dilectionem scientie per dilectionem sensus sit probare dilectionem scientie per signum

Quaestio 14 : Utrum visus sit magis diligendus inter omnes sensus

Quaestio 15 : Utrum visus plurium rerum differentias nobis ostendat

Quaestio 16 : Utrum bruta habeant prudentiam

Quaestio 17 : Utrum solus auditus sit sensus disciplinabilis ita quod habentia auditum sint solum disciplinabilia

Quaestio 18 : Utrum experimentum fiat et pluribus memoriis

Quaestio 19 : Utrum ars generetur ex experimento

Quaestio 20 : Utrum artifex sit melior experto

Quaestio 21 : Utrum artes metaphysice sint meliores speculativis

Quaestio 22 : Utrum sapientia sit omnia scire

Quaestio 23 : Utrum metaphysica sit difficilis

Quaestio 24 : Utrum ista scientia sit certissima

Quaestio 25 : Utrum ista scientia sit libera aut serva

Quaestio 26 : Utrum scientia ista habeat regulare alias et ordinare

Quaestio 27 : Utrum substantiis competat aliquo modo suscipere magis et minus

Liber 2

Quaestio 1 : Utrum veritas sit possibilis

Quaestio 2 : Utrum veritas in ipso intellectu habeat esse

Quaestio 3 : Utrum aliqua veritas sit incomplexa

Quaestio 4 : Utrum veritas et scientia differant

Quaestio 5 : Utrum veritas incomplexa sit difficilis ad cognitionem

Quaestio 6 : Utrum veritas complexa sit difficilis

Quaestio 7 : Utrum veritas sit non difficilis et hec est querere utrum veritas sit impossibilis ad cognoscendum

Quaestio 8 : Utrum difficultas in cognitione veritatis sit ex parte nostra vel ex parte rerum

Quaestio 9 : Utrum intellectus humanus coniunctus corpori possit Deum et substantias separatas intelligere

Quaestio 10 : Utrum per talem preparationem possemus intelligere substantias separatas

Quaestio 11 : Utrum positio Empedoclis habeat veritatem: posuit enim Empedocle quod intellectus noster per intellectum istarum quidditatum potest intelligere substantias separatas

Quaestio 12 : Queritur adhuc de positione Alfarabii: posuit enim Alfarabius quod intellectus noster per hoc quod per se ipsum intelligit potest intelligere substantias separatas

Quaestio 13 : Queritur de positione Themistii: posuit enim Themistius quod si intellectus noster intelligit res materiales quod dignius est ipsum intelligere res immateriales, et ideo quare utrumlibet habeat veritatem, scilicet quod dignius sit ipsum intellectum intelligere res immateriales quam si intelligat res materiales

Quaestio 14 : Utrum positio Averrois habeat veritatem: sed ut possimus arguere ad positionem eius est intelligendum quod Averroes posuit quod intellectus noster poterat intelligere substantias separatas per hoc quod uniebatur intellectui agenti. Ideo queritur utrum ex tali unione ad intellectum agentem intellectus noster possit intelligere substantias separatas

Quaestio 15 : Utrum homo in hac vita possit substantias separatas intelligere

Quaestio 16 : Utrum sit aliqua veritas simplex cum hoc videatur supponere Philosophus

Quaestio 17 : Utrum ab una veritate omnia vera possint dici vera

Quaestio 18 : Utrum sit status in causis efficientibus

Quaestio 19 : Utrum sit status in causis materialibus

Quaestio 20 : Utrum sit status in causis finalibus

Quaestio 21 : Utrum sit status in causis formalibus

Quaestio 22 : Utrum sit eadem dispositio rei in sua veritate et in sua entitate

Liber 4

Quaestio 1 : Utrum aliqua scientia possit considerare ens inquantum ens.

Quaestio 2 : Utrum ista scientia sit una.

Quaestio 3 : Utrum ens sit equivocum an analogum.

Quaestio 4 : Utrum omnia que dicuntur 'analogia' dicantur 'analogia' per analogiam ad unum numerum.

Quaestio 5 : Utrum unum quod est principium numeri convertatur cum ente.

Quaestio 6 : Utrum possit esse aliquod unum quod convertatur cum ente.

Quaestio 7 : Utrum unum addat aliquid supra ens.

Quaestio 8 : Utrum unum addat aliquid rationis supra ens.

Quaestio 9 : Utrum differat unum quod est principium numeri ab uno quod est convertibile cum ente.

Quaestio 10 : Utrum unum quod est principium numeri inveniatur in substantiis separatis.

Quaestio 1 : Utrum de unitate que est principium numeri possit predicari quantitas.

Quaestio 12 : Utrum circa illud principium 'impossibile est aliquid simul esse et non esse' possibilis sit errore.

Quaestio 13 : Utrum illud principium 'impossibile est aliquid simul esse et non esse' possit demonstrari.

Quaestio 14 : Utrum falsa sit demonstratio: non utrum substantia ingrediatur demonstrationem; hoc enim certum est, quia de ipsa aliquod demonstratur, sed queritur utrum ipsa de aliquo demonstretur.

Liber 6

Quaestio 1 : Queritur de illo verbo in principio huius sexti posita, scilicet una cognitione demonstratur sive declaratur quod quid est et si est vel esse.

Quaestio 2 : Utrum consequenter accidentia habeant aliquam entitatem et naturam.

Liber 7

Quaestio 1 : Utrum substantia sit prior accidente tempore.

Quaestio 2 : Utrum accidentia habeant diffinitionem per additamenta.

Quaestio 3 : Utrum res sit idem cum sua quidditate ita quod ipsa sit quidditas.

Quaestio 4 : Utrum quidditatis sit quidditas, ut dicit Averroes super 6 Metaphysice.

Quaestio 5 : Utrum diffinitio habeat partes.

Quaestio 6 : Utrum particulare mathematicum sit incorruptibile vel immobile.

Quaestio 7 : Utrum particularia possint diffiniri.

Quaestio 8 : Utrum partes quantitative ingrediantur diffinitiones sui totius.

Quaestio 9 : Utrum genus in diffinitione ponatur ut materia.

Quaestio 10 : Utrum differentia habeat rationem actualitatis et dicat quid in actu.

Quaestio 11 : Utrum addendo differentiam generi differre fiat nugatio.

Quaestio 12 : Queritur consequenter de substantiis simplicibus separatis utrum scilicet habeant diffinitionem.

Liber 8

Quaestio 1 : Quid significetur per nomen, utrum forma aut aggregatum.

Quaestio 2 : Utrum in corporibus celestibus sit materia.

Quaestio 3 : Utrum eadem sit materia in corporibus celestibus et in istis inferioribus.

Quaestio 4 : Utrum dimensiones indeterminate precedant formam substantialem in materia.

Quaestio 5 : Queritur quomodo dimensiones indeterminate precedant formam substantialem in materia.

Liber 10

Quaestio 1 : Queritur igitur de ipsa mensura, scilicet utrum sit in eodem genere cum rebus mensuram habentibus.

Quaestio 2 : Utrum omnia que mensurantur mensurentur aliqua una mensura.

Quaestio 3 : Utrum omnia mensurentur minimo sui generis.

Quaestio 4 : Utrum omnium substantiarum sit una mensura.

Quaestio 5 : Queritur de uno et multo et primo quare quomodo apponantur.

Quaestio 6 : Utrum hec ratio mensure competat deo proprie vel transumptive.

Liber 11

Quaestio 1 : Hic queritur de illo verbo quod dicit Philosophus contra Anaxagoram quod, si materia est una et agens intellectu est unum, quod effectus sit unus, quia diversitas effectus presupponit diversam materiam.

Quaestio 2 : Utrum generatum a simili et non generatum a simili sint eiusdem speciei.

Quaestio 3 : Queritur de hac propositione Aristotelis quod 'omne quod fit, fit a conveniente in specie' de qua Themistius reprehendit Aristotelem.

Tabula