Text List

AnonymousQuaestiones et Notae

Table of Contents

Only show available transcriptions

Quaestiones et Notae

Questio de sacerdote : Utrum quilibet sacerdos possit subditum suum ab excommunicatione absolvere

Questio de sapientia divina : Utrum sapientia divina possit esse rationalibus mentibus sapientia formaliter

Questio de Dei communicatione : Utrum Deus possit tante se communicare ad extra quam se communicavit ad intra

Nota de presentia

Questio de creatura : Utrum aliqua pura creatura satisfacere potuerit pro tota humana natura

De diligendo Deum : Utrum omnis creatura rationalis necessario obligetur ad diligendum Deum et alia propter eum

De fruitione et usu : Utrum perversius sit fruendis uti quam utendis frui

De essentia divina : Utrum essentia divina distinguatur a persona realiter

Nota de simplicitate Dei

De fruitione et usu : Utrum omnis nolitio sit usus et nullo fruitio

De essentia divina : Utrum esse suppositatum trine sit proprietas essentie divine

De potentia intellectiva : Utrum potentia intellectiva ut sic sit neutralis respectu active et passive

De potentia intellectiva : Utrum potentia intellectiva ut sic sit neutralis respectu active et passive

De diligendo Deum : Utrum sit magis meritorium diligere Deum quam diligere creaturam propter eum

De Deo : Utrum Deus sit simpliciter conceptibilis et proprie diffinibilis

De emanatione in divinis : Utrum emanationes in divinis sint eiuisdem rationis

De Christo : Utrum sub tempore gratie et plenitudinis possibile sit Christum dupliciter esse natum enarrari a doctis

De corpore humano : Utrum in statu innocentie corpus humanum si immortale perstetisset onus legis evangelice gravius onere legis Moysi successisset

De indulgentia : Utrum sicut sub speciebus panis et vini corpus et sanguis Christi continetur realiter, ita indulgentie de eius festo date valeant ut sonant veraciter

Nota de differentia peccati mortalis a veniali : Nota quod una ymaginatio de differentia peccati mortalis a veniali est

De libero arbitrio : Utrum liberum arbitrium se eque habeat ad bonum et ad malum

De productione ad extra : Utrum dispositio Dei eterna sit antecedens neccesitas ad producibilia ad extra

De quaternitate : Utrum in divinis ponenda sit quaternitas

Nota quod Christus est rex et capud ecclesie : Utrum Christus capud et sponsus militantis ecclesie possit ab aliqua creatura rationali non diligi meritorie

De gradibus in divinis : Utrum in divinis sit aliquid prius vel posterius, maius vel minus, superius vel inferius

De trinitate : Nota quod potest esse una persuasio quare solum sint tres persone divine

De trinitate : Utrum in qualibet re create entitatis reperiatur vestigium benedicte trinitatis

De Spiritu Sancto : Utrum missio Spiritus Sancti eterna differat ab eius missione temporali

De fruitione : Utrum duplex sit fruitio ponenda, scilicet naturalis et supernaturalis

De gratia : Utrum homo precise ex se possit se ad gratiam disponere

De unitate essentiali : Utrum attributa in divinis aut distinctio personalis repugnent summe simplicitati unitatis essentialis

De reprobato : Utrum reprobatus dampnabiliter possit agere meritorie finaliter

De Deo esse : Utrum sit tantum unus Deus

De divina essentia : Utrum divina essentia realiter distinguatur a persona

De voluntate humana : Utrum voluntas humana contradictione libera mortalis peccati conscia quolibet actu suo libero nova letalis reatus illaqueetur macula

De peccato : Utrum peccati mortalis a veniali possit in qualibet specie differentia sciri

Nota de obiecto beatitudinis : Nota quod in Patre est omnis fecunditatis beatifice fontalis affluentia

De paupertate : Quare apostolus mundi rector electos suos velit potius esse pauperes quam divites

Nota de visionibus : Nota de triplici fantasmatum origine

De essentia divina : Utrum esse suppositatum trine sit propria proprietas essentie divine

Circa secundum librum Sententiarum : Utrum Deus possit se tante communicare ad extra quante ad intra

De latitudine creabilium : Utrum sit dare supremam speciem in latitudine creabilium

Nota quod duplex est beatitudo : Utrum beatorum beatitudo et dampnatorum dampnatio augeatur

Questio disputata in stuba collegii domini ducis : Utrum Deus sit subiectum theologie

Questio disputata in stuba collegii domini ducis : Utrum veritates theologice ex apparentibus in lumine naturali sufficienter possint convinci et defendi

Questio disputata in stuba collegii domini ducis : Utrum scientia theologica in regimine ecclesie sit precipua

Questio disputata in stuba collegii domini ducis : Utrum scientia theologica sicut precedit alias dignitate sic et tempore

Questio disputata in stuba collegii domini ducis : Utrum sacra theologia sicut aliarum scientiarum est rectrix sic sit earum genitrix

Questio disputata in stuba collegii domini ducis : Utrum omnis error veritati katholice oppositus sit censendus hereticus

Questio disputata in stuba collegii domini ducis : Utrum voluntas utendo et fruendo feratur necessario in incognitum et utrum cognitio communicet volitionem

Questio disputata in stuba collegii domini ducis : Utrum voluntatis obiectum sit semper incomplexe significatum

Questio disputata in stuba collegii domini ducis : Utrum solo Deo sit fruendum

Questio disputata in stuba collegii domini ducis : Utrum tribus personis divinis sit equaliter fruendum

Questio disputata in stuba collegii domini ducis : Utrum sit ponenda duplex fruitio, videlicet naturalis et supernaturalis

Questio disputata in stuba collegii domini ducis : Utrum omne malum sit propter se odibile

Questio disputata in stuba collegii domini ducis : Utrum unumquodque sit tantum diligibile quante est bonum

Questio disputata in stuba collegii domini ducis : Utrum perfectio actuum sit proportionalis perfectioni obiectorum

Questio disputata in stuba collegii domini ducis : Utrum illuminare et loqui conveniat angelis

Questio disputata in stuba collegii domini ducis : Utrum omnis carentia boni sit mala

In aula fuerunt disputata : Utrum quecumque corpora glorificata vel non glorificata secundum suas qualitates sint sensuum immutativa

De spiratio Spiritus Sancti : Utrum Pater et Filius sint unum principium spirans Spiritum Sanctum

De peccato originali : Utrum quilibet homo conceptus sit in originali peccato

De fruendo et diligendo Deum : Utrum creatura rationalis teneatur solo Deo frui et ipsum super omnia diligere et utrum Deus clare visus necessario diligatur

De sacramentis : Utrum sacramenta sint gratie productiva

De trinitate : Utrum anima rationalis sit ymago trinitatis

De die iudicii : Utrum post diem iudicii sole rationales creature sint remansure

De beatis : Utrum beati habebunt equales visiones in Verbo et equales fruitiones

De beatitudo angelorum : Utrum beatitudines angelorum augeantur et utrum unus sit maior alio in beatitudine

De prescito : Utrum prescitus possit salvari

De unione ypostatica : Utrum ypostatica sit unionem maxima

De caritate : Utrum caritas viatorum requisita ad merendum possit attingere gradum caritatis Christi

De bene agere : Utrum ex rectitudine naturali quis possit sine gratia moraliter bene agere

De spiritu angelico : Utrum spiritus angelici cogitationes hominum possint intueri

De creatura rationali : Utrum esse liberum contradictione sit essentiale rationali creature

De potentia creandi : Utrum potentia creandi sit communicabilis creature

De animis separatis : Utrum anime separate cognoscant res in proprio genere

De pluribus deis : Utrum esse plures deos sit a contradictione apparenti defensibile

De voluntate : Utrum voluntas respectu cuiuslibet actus sui eliciti contradictione libera peccati mortalis conscia peccet quolibet actu suo mortali culpa

De libero arbitrio : Utrum liberum arbitrium eque se habeat ad bonum et ad malum

De dispositione Dei : Utrum dispositio Dei eterna sit necessitas antecedens producibilium ad extra

De Deo : Utrum Deus ad omnem effectum concurrat causaliter effective et conservative

De viatore : Utrum purus viator indiget gratia

De causis : Utrum quelibet causa possit se plene communicare ad extra in ymagine in qua reluceat

De distinctione formali : Utrum distinctio formalis sit in divinis

De notione in divinis : Utrum notiones sint in divinis

De notitia beatorum : Utrum notitia intuitiva beati in patria possint Deum videre

De gratia viatori : Utrum gratia viatori necessaria sit nobilior substantia

De aversione a Deo : Utrum in solo mortali fiat aversio a Deo ignoranter

De spiritibus : Utrum spiritus sint motivi et mobiles sicut substantie corporee

De gratia : Utrum quilibet cuilibet alteri possit gratiam mereri

Nota de creatura : Creatura non dicitur peccare eo quod est libera, sed eo quia est libera cum potentia plene cognitiva adiuuncta

Questio Scoti super Primo, distinctione 37 : Utrum Deum esse ubique per poentiam inferat eum necessario esse ubique per essentiam

De resurrectione : Utrum resurectio finalis hominum fiat secundum differentias etatum et sexuum

De recte vivere : Utrum aliqua gens virtute legis nature possi iuste et recte vivere

Nota quod duplices fuerunt philosophi

De penitentia : Utrum opera penitentialia facta in peccato mortali sint satisfactoria

De anima Christi : Utrum anime Christi collata fuerit summa gratia possibilis creature

De recte vivere : Utrum aliqua gens virtute legis nature possit iuste et recte vivere

Tabula questionis

De peccato originali : Utrum aliquem dampnari pro culpa originali sit consonum divine iustitie et misericordie

Nota de peccato originali

Nota de peccato originali : Utrum peccatum originale ante baptismum sit mortale

Nota de primis motibus : Quare primi motus sint peccatum

De peccato originali : Utrum veniale peccatum sit maius originali

Nota de anima : Utrum anima creetur in corpore vel extra

De fide : Utrum fides katholica stare possit cum creditorum clara apparentia

: Utrum anima creetur in corpore vel extra

De vita eterna : Utrum sola intentio sine opere exteriori sufficiat ad meritum vite eterne

De cupiditate et caritate : Utrum crescente cupiditate decrescat caritas et econverso

De essentia : Utrum essentia generat vel generatur

De Filio : Utrum Filius sit sapiens sapientia genita

De notionibus in divinis : Utrum sint tantum quinque notiones in divinis

Nota de predestinatione : Quare Deus creavit unum quem scit et prescivit dampnandum

Nota : Qui confidant in illum intelligent veritatem

De vita eterna : Utrum homo adiutus gratia posset mereri vitam eternam ex condigno

De unione ypostatica : Utrum cum unione ypostatica nature humane ad divinam stare possit ipsam humanam carere divina visione

Nota de anima : Nota quod cum anima sit actus corporis, suum esse non est perfectum separata a corpore

De potentia sensitiva : Utrum omnis potentia sensitiva sit alicuius obiecti elicitive cognitiva

Nota : Repugnat infinite potentie divine

Nota : Agens quod voluntarie et libere producit effectum

Nota : Nota quod sicut ignis est ex natura sua

Divisio quaestionis : Utrum qualiter Christus ascendit in celum taliter †

Nota de notitia conclusionis : Nota quod genus notitiarum conclusionum ex primis principiis deducibilium videtur se habere in esse notitiarum

De angelo : Dubium est an angelus possit moveri a se per se primo

De angelo : Dubium utrum angelus possit etiam se anime unire secundum suam essentiam sanctificative eadem specie unionis qua Spiritus Sanctus unit se ei vel alia persona divina

De voluntate : Utrum voluntas creata tam fruitione quam usu immediate per rationes obiectales distinctas in aliqua rem que non est Deus licite possit ferri

Nota de obiecto dilectionis

Nota quod penes aliud attenditur intensio actus

Nota de incarnatione Christi

Nota ad venandum sensum litteralem sacre Scripture

De divinis personis : Utrum divinis personis conveniant distincte rationes fruitatis vel tantum una que ipsis et essentie sit communit

De unione ypostatica : Utrum cum unione ypostatica nature humane ad divinam possit stare ipsam humanam carere beatifica visione

De reprobatione et praedestinatione : Utrum reprobatio et predestinatio sint opposita respectu rationalis creature immediata

Nota de obiecto

Nota de libertate voluntatis : Utrum aliquod creatum posset agere Deo non coagente, sed solum conservante

De voluntate : Utrum voluntas possit peccare sine previo iudicii errore

De voluntate : Utrum voluntas humana contradictione libera mortalis conscia quolibet actu suo libero nova letalis reatus illaqueatur mala

De peccato originali : Utrum pro originali culpa debeatur sola carentia divine visionis pro pena

De peccato originali : Peccatum originale est macula anime secundum doctorem

De vita eterna : Utrum sola intentio sine exteriori opere sufficiat ad meritum vite eterne

De matrimonio

De matrimonio : Utrum actus matrimonialis possit fieri virtuose

Nota quod triplex est liberum

Dubium : Dubitatur quomodo voluntas dicatur efficax vel inefficax

Notae et tituli quaestionum

Responsio (continuatio)

Nota

De caritate : Utrum caritas decrescat ad crementum cupiditatis et econverso

De voluntate : Utrum voluntas possit peccare sine previo iudicii errore

De erroribus Origeni

Nota quid sit meritum

Nota quot requiruntur ad hoc quod aliquis mereatur de condigno

Nota de unione ypostatica

De numero librorum Biblie

De Christo : Utrum Christus ab instanti conceptionis sue omne premium suum meruerit

De angelis

De angelis : Utrum angeli proficiunt in merito

De hominibus : Utrum in nomine proprio lateant conditio et eventus hominum

De sacramento ordinis

Versus librorum Biblie

Nota de divisione secundum Hebreos

De sacerdotibus

Nota bene hec sequentia : Utrum absque speciali Spiritus Sancti motione possit homo se ad gratiam disponere

De angelis : Utrum angeli in primo instanti potuerint peccare vel mereri

De salute : Utrum in qualibet secta possit esse salus quibusdam secundum ipsam viventibus

Nota quod triplices sunt denominationes perfectionis

De salute : Utrum in qualibet secta possit esse salus quibusdam viventibus secundum ipsam

De Christo : Utrum Christus sit vere ex divina et humana naturis compositus

Contra secundam conclusionem et eius corollaria : Deus voluntarie providet omnia opera voluntaria

Nota quod anima nostra dicitur creari

Nota de peccato

De Deo : Utrum Deus debeat dici divisibilis

Prepositinus circa principium Summe sue

Notae

Notae

De angelo : Utrum angelus possit aliquod corpus assumere in quo exerceat opera vite

De iustitia Dei : Utrum infinita Dei iustitia iuste permittat in hoc munda fieri mala

De superstitione : Utrum liceat uti Christianis aliqua specie superstitionis

De productione creaturae : Utrum ad productionem cuiuscumque creature requiratur concursus principii accidenti virtutis infinite

De productione : Queritur an Deus producendo ad extra concurrat productive finite vel infinite

De Deo et creatura : Utrum nobis implicat creaturam agere aliquem effectum et Deum non coagere

De essentia divina : Utrum esse suppositatum trine sit propria proprietas essentie divine

De divinis : Utrum debeat concedi quod in divinis sint tres subsistentes

De sacramentis : Utrum malicia ministri impediat veritatem sacramenti

De sacramentis : Utrum omnia sacramenta sint eque efficacia in producendo gratiam

De sacramentis : Utrum certitudo fidei sit ex evidentia vel ex speciali Dei influentia

De studio philosophie : Utrum philosophie studium sit et fuerit apud Deum meritorium

Nota de ingenio : Utrum quod natura de ingenio non dedit vel aliis viribus per exercitium vel studium attingi possit

De diversitate ingeniorum : Utrum diversitas ingeniorum se teneat ex parte corporis solum vel etiam partim ex parte anime

Nota de quintuplici impugnatione fidei

De causa prima : An omnis actio create nature sit de intensione cause prime

De indulgentia : Utrum indulgentie tantum valeant quantum sonant

De indulgentia : Utrum indulgentie valeant existenti in peccato mortali

De indulgentia : Utrum indulgentie valeant religiosis

De indulgentia : Utrum indulgentie valeant facienti vel danti ipsas

De indulgentia : Utrum indulgentie valeant solum in hac vita degentibus aut etiam in purgatorio existentibus

De indulgentia : Utrum episcopus possit indulgentias facere

De indulgentia : Utrum malus episcopus possit indulgentias facere

De indulgentia : Utrum prelatus non sacerdos possit indulgentias dare

De indulgentia : Utrum quilibet prelatus possit suis subditis indulgentias facere

De indulgentia : Utrum pro subsidio temporali liceat indulgentias facere

Nota : Necesse est sequi causa secunda producit aliquem effectum

De angelo : Utrum quilibet angelus possit facere bonos et malos actus

De libero arbitrio : Utrum quilibet homo habens usum liberi arbitrii teneatur suam voluntatem in volito conformare divine voluntati

Notae

Dubitatio : An sancti sic suam voluntatem divine voluntati conformaverint

Nota de pseudo falsis prophetis

Nota de amicitia : Utrum similitudo specifica sit amicitie causa

Notae

Notae

Nota

Nota de igne purgatorii

Nota de igne purgatorii

Notae

De trinitate : Utrum in mente hominis reperiatur distincte ymago trinitatis

Nota

Contra tertiam conclusionem (continuatio)

De preceptis : Utrum impletio precepti negativi sit facilior quam precepti affirmativi

Dubium : An in Adam et Eva tres potentie spirituales fuerint usque ad nudum spoliante

Dubium : An Deus per se spoliaverit primos parentes et spoliatos dictis modis vulneraverit

De trinitate : Utrum quelibet creatura rationalis videns clare divinam essentiam videat ex hoc benedicte trinitatis quamlibet personam

De prescientia : Utrum Deus sit omnium futurorum prescius

De divina essentia : Utrum divina potentia potuerit facere aliquam creaturam rationalem impeccabilem per naturam

De divina essentia : Utrum creator et creatura sint similiter adorandi

De divina essentia : Utrum voluntas divina sit respectu omnium producibilium primaria causa

De divina essentia : Utrum potentia creandi potuerit ab eterno creature communicari

Notae

Replicationes : Utrum quelibet creatura rationalis videns clare divinam essentiam videat ex hoc benedicte trinitatis quamlibet personam

Nota quod duplex est institutio coniugii

Nota de triplici precepto

De tribus bonis matrimonii

De prophetia Danielis

De Ysaia

Nota de filiis Iacob

Nota bene

Nota quod Christus sit rex et sacerdos

Nota de Christo et eius ortu

De uxore : Utrum aliquando fuit licitum similes simul habere uxores

Collatio dominice 3 adventus

Dominica 3 adventus

De fide : Utrum fides katholica stare possit cum creditorum clara apparentia

Nota de obiecto fidei

De fide : Utrum fides compatiatur secum visionem sensibilem, opinionem vel scientiam

De operatione spirituum

Nota de specibus intellectualibus et quid requiratur ad cognitionem

Nota de bono et malo

Nota de musica

Nota de astronomia

De astrologia : Utrum astrologia quantum ad huiusmodi sit scientiis prohibitis commiseranda

Contra positionem magistri Petri de Walse

Nota de conceptibus : Utrum astrologia quantum ad huiusmodi sit scientiis prohibitis commiseranda

Nota de anunciatione virginis Marie

Nota de tribulatione

De humilitate virginis Marie

De ipsius virginitate

De passione Christi

Nota pro scribendo alicui

Nota de reversione anime

Nota de secunda feria post Iudica Domine

Nota epytafium ad Heliodorum episcopum

Nota de passione Christi

Bernardus in libro De libero arbitrio

Nota de passione Christi

Nota de sacramento eukaristie

Sanctus Thomas in Quarto Sententiarum, distinctione 12 : Utrum qualibet die sit communicandum

Nota quomodo aliquis potest coniecturari esse absque peccato

Nota de contemplatione

De theologia : Utrum theologia existens scientia practica sit in omnibus aliis scientiis consona

De veritate katholica : Utrum omnis error veritati katholice oppositus sit censendus hereticus

De divinis : Utrum in divinis sit aliquid prius vel posterius, maius aut minus, superius vel inferius

De voluntate : Utrum voluntas utendo et fruendo necessario feratur incognitum

De Scriptura : Utrum in Scriptura sacra sit aliqua propositio de virtute significationis falsa

De fide : Utrum fides sit medium inter scientiam et opinionem

De studio theologico : Utrum studium theologicum sit ceteris studiis magis meritorium

De theologia : Utrum theologia in regimine ecclesie sit precipua

De principiis theologie : Utrum principia theologice veritatis repugnent principiis naturalis luminis

Nota de remissione peccati

Nota de misericordia Dei

Nota quomodo verbum Dei est ubique

Nota de temptatione

Nota quomodo mors possit appeti

Nota de tribulatione

Nota de timore domini

Nota de multitudine mimicorum invisibilium

Nota de temptatione

Nota de temptatione

Nota de temptatione

Nota de cultu Dei

Nota quod dyabolus habet suos in omni facto

Nota de temptatione

De temptatione : Utrum utilius sit habere temptationes vel carere

Nota de adventu Christi ad iudicium

Nota de perseverantia in bonis operibus

Nota de pacientia Christi

Nota bene de matrimonio

Crisostomus de temptatione

Nota de progressu virtutum

Nota de proportionibus

Nota de transitu virtutum

Nota de ambulantibus ad patriam

Nota de ambulatione spirituali

Nota de penitentia

Nota de Sancto Thoma

Nota de triplici effectu sacramenti ipsum digne sumentibus

Nota de passione Christi

Nota bene

Nota de cognitione ymaginis Dei in se ipso

De concupiscentia : Si quis viderit meliorem ad concupiscendum eam

Nota de virtute

Nota de passione Christi

Nota de oblatione Christi

Nota de duplici desiderio

Nota de voluntate divina

Nota quomodo ignis caritatis debet attendi in nobis

Nota quod Deus non exaudit hominem propter 6

Nota de caritate

Nota contra avariciam

Nota de generatione Marie et Ioseph

Nota de ordine illorum duorum nominum

Nota de beata virgine

Nota de clericis

Nota de timore domini

Nota de refrigeratione mentis

Nota de rebus sacerdotum

Nota de iudicio iusto

Nota de fide

Nota de misterio sancte crucis

Nota de modis temptationis

Nota

Nota de ultima cena post resurrectionem Christi

Nota pro inpetratione gratie

Nota de proprietate personali

De speciebus : Utrum quodlibet genus sit divisibile in duas species sibi immediatas

Nota quod Iohannes evangelista fuit martir

Nota de ineffabilitate incarnationis Christi

Nota unam considerationem pro conservatione humilitatis

Nota quid sit petere in nomine Ihesu

Nota de conservatione virtutum

Nota quod preciositas vestium est peccatum

Nota quare Deus permiserit Petrum cadere

Nota de cognitione divinarum personarum