Text List

William of AuxerreSumma aurea

Table of Contents

Only show available transcriptions

Summa aurea

Liber 1

Prologus

Tractatus 3

Cap. 1 : De generatione Filii

Cap. 2 : Probatio processionis Spiritus sancti a Patre . .

Cap. 3 : Alia probatio quomodo potest ostendi Trinitas personarum.

Cap. 4 : Quare oportet tres personas esse in deitate tantum

Tractatus 1 : Hic probatur quod Deus est

Tractatus 4

Cap. 1 : Quomodo Deus dicitur habere nomen cum sit innominabilis .

Cap. 2 : Quid est principale nomen Dei

Cap. 3 : Quid significet hoc nomen 'Deus'

Cap. 4 : De suppositione huius nominis 'Deus'

Cap. 5 : De diversis significationibus huius nominis 'Deus'

Cap. 6 : Utrum hoc nomen 'Deus' in prima significatione possit habere plurale

Cap. 7 : Queritur de hac propositione: Deus est trinus et unus

Cap. 8 : Utrum divina essentia possit supponi per prommina masculini generis

Tractatus 2 : Quod Deus est omnibus modis simplex

Tractatus 5

Cap. 1 : De multiplicitate adiectivorum dictorum de Deo et modis praedicandi eorumdem

Cap. 2 : De nominibus adiectivis relative dictis de Deo

Cap. 3 : Utrum aliquod nomen dicatur univoce de Deo et de creatura

Cap. 4 : Utrum divisione nominum dictorum de Deo

Tractatus 6

Tractatus 10 : Quaeritur utrum sit bona vel mala divina providentia

Cap. 1 : De hoc nomine "persona" quid significet

Cap. 2 : Utrum persona dicatur univoce de personis creatis et increatis

Cap. 3 : Utrum hoc nomen "persona" dicatur de Deo secundum essentiam vel secundum relationem

Cap. 4 : Utrum persona sit essentia et utrum Deus sit deitas

Cap. 5 : De abstracta personalitate a persona

Cap. 6 : Quid significet hoc adiectivum numerale tres

Tractatus 7

Cap. 1 : Distinguendae sunt diverse opiniones de notionibus

Cap. 2 : De quinario notionum

Cap. 3 : Contrariae opiniones de notionibus

Cap. 4 : Quod adiectiva essentialia dicuntur de notionibus

Cap. 5 : Quod Deus est qualis sine qualitate quantus sine quantitate

Cap. 6 : Quomodo possit sustineri opinio quae dict quod notio non differet a persona nisi in modo loquendi

Tractatus 8

Cap. 1 : Utrum paternitas aliquo sit Pater

Cap. 3 : Utrum paternitas praedicetur de Patre per essentiam vel per participationem

Cap. 3 : De potentia generandi utrum sit in Filio

Cap. 4 : Utrum paternitas sit potentia generandi active

Cap. 5 : De innascibilitate

Cap. 6 : De communi spiratione

Cap. 7 : De spiratione qua Spiritus sanctus spiratur a Patre et Filio

Cap. 8 : De notionibus quae appropriate singulis personis conveniunt

Tractatus 9

Cap. 1 : Qualiter Deus scit omnia

Cap. 2 : Quod hoc verbum "scire" dictum de Deo multipliciter accipitur

Cap. 3 : De praedestinatione et reprobatione

Tractatus 11

Cap. 1 : Quod Deus est omnipotens

Cap. 2 : Utrum possibile dicatur simpliciter secundum causas inferiores vel superiores

Cap. 3 : Quod dicatur miraculum quod Deus mutavit aquam in vinum

Cap. 4 : Utrum miraculosum fuit quod magi virgas suas mutaverunt in serpentes

Cap. 5 : Utrum Deus posset dampnare Petrum et salvare Iudam

Cap. 6 : Utrum Deus possit facere de corrupta incorruptam

Cap. 7 : Utrum possit aliquid melius facere quam faciat

Tractatus 12

Cap. 1 : Quid sit voluntas Dei secundum quod dicitur beneplacitum Dei aut signum beneplaciti

Cap. 2 : Utrum Deus velit mala fieri

Cap. 3 : Utrum mala fieri sit verum a prima Veritate

Cap. 4 : Utrum teneamur velle quicquid scimus Deum velle

Tractatus 13

Cap. 1 : Utrum omnia opera Domini generaliter sint ex misericordia vel iustitia

Cap. 2 : Utrum Deus possit punire aliquem quantum meruit

Cap. 3 : Utrum Deus agat misericordius cum uno quam cum alio

Cap. 4 : De adaequatione praemii ad meritum

Cap. 5 : Utrum tam iuste puniatur aliquis a Deo quantum meruit

Cap. 6 : Utrum iustificare sit opus misericordiae vel iustitiae

Cap. 7 : Utrum poena quam infligit Deus ad maiorem coronam vel ad cautelam sit opus iustitiae

Tractatus 14

Cap. 1 : Quod Deus sit ubique

Cap. 2 : Queritur quot modis Deus sit in rebus

Cap. 3 : De loco angelorum et animarum

Cap. 4 : Qualiter Deus est semper

Liber 2

Tractatus 1

Tractatus 21 : De pravis iudiciis

Cap. I : Quid sit exemplar

Cap. II : Utrum Filius Dei sit mundus archetipus

Cap. III : Qualiter res fluant ab exemplari

Tractatus 2

Cap 1 : Utrum angelus habuerit caritatem in primo statu

Cap 2 : Utrum angelus naturali dilectione frueretur se

Cap 3 : Utrum illa dilectione de via faceret finem

Cap 4 : Utrum angelus in primo statu diligebat Deum

Cap 5 : De naturali dilectione qua angelus in primo

Tractatus 3

Cap 1 : Utrum angelus potuit scire suum casum

Cap 2 : De primo peccato Luciferi, utrum fuerit peccatum omissionis vel superbiae

Cap 3 : De causa prima peccati

Cap 4 : Quare Lucifer non perseveraverit in bono statu

Cap 5 : Quod fuit peccatum illorum qui fuerunt cum eo

Cap 6 : Quare peccatum angeli fuerit irremedicabile

Cap 7 : Utrum omnis actio diaboli est peccatum

Tractatus 4

Cap 1 : De ordinibus et distinctionibus et nominibus angelorum

Tractatus 5

Cap 1 : Utrum angelus qui deputatus est ad custodiam hominis semper custodiat hominem cum effectu

Cap 2 : Utrum angelus malus datus est homini a Deo ad exercitium

Cap 3 : Utrum angelus bonus frustretur a desiderio suo

Cap 4 : Utrum Christus habuit angelum ad custodiam sui

Cap 5 : Utrum diabolus intret in cor hominis et utrum sit immissor malarum cogitationum

Cap 6 : Utrum angelus datus homini ad custodiam ipsius aliquando ipsum deserat propter peccatum

Cap 7 : Utrum angelus malus aliquando relinquat hominem ad cuius excercitium est deputatus

Cap 8 : Quaeritur de illo verbo Iob: Qui facit concordiam in sublimibus sui

Cap 9 : De merito angeli boni

Cap 10 : Utrum bonos angelus teneatur velle quicquid scit Deum velle

Tractatus 6

Cap I : Utrum angeli melius cognoscant res in Verbo sive in speculo aeternitatis quam in proprio genere

Cap II : Quaeritur quid sit dictum angeli vident in speculo

Cap III : Utrum aliquis angelus adeo habet limpidum visum

Cap IV : De visione angelorum

Cap V : Quaeritur de hoc quod dicit Apostolus quod multiformis est sapientia Dei

Cap VI : Utrum cognitio angelorum in verbo sit necessaria

Tractatus 7

Cap 1 : Quid sit prophetia

Cap 2 : De speciebus prophetiae

Cap 3 : Utrum prophetia evacuabitur

Cap 4 : De officio prophetarum

Tractatus 8

Cap 1 : De primo creatis et eorum principiis

Cap 2 : De sex operibus sex dierum per ordinem

Tractatus 9

Cap 1 : Quomodo factus est ad imaginem et similitudinem Dei

Cap 2 : Quaeritur de primo statu Adae

Cap 3 : De praecepto disciplinae

Tractatus 10

Cap 1 : Cum liberum arbitrium se habeat ad bonum et ad malum, quare potius dicatur bonum quam malum

Cap 2 : De essentia et diffinitione liberi arbitrii

Cap 3 : De motu liberi arbitrii

Cap 4 : De libertate liberi arbitrii

Cap 5 : De potestate liberi arbitrii

Cap 6 : Utrum superior pars rationis possit peccare

Tractatus 11

Cap 1 : An sit malum

Cap 2 : Quid sit malum

Cap 3 : Unde malum sit

Tractatus 12

Cap 1 : De peccato veniali utrum corrumpat vel non

Cap 2 : De quantitate peccati

Cap 3 : De divisione trimembri

Cap 4 : De septimembri divisione quae est in capitalia vicia quorum omnium superbia dicitur regina

Cap 5 : De inani gloria

Cap 6 : De filiabus inanis gloriae

Cap 7 : De invidia

Cap 8 : De ira

Cap 9 : De accidia

Tractatus 13

Cap 1 : Utrum liberum arbitrium per se possit se movere ad opera de genere bonorum

Cap 2 : De potentia credendi, utrum ipsa sit naturalis et idem quod liberum arbitrium

Cap 3 : De operibus malis, utrum sint ex solo arbitrio ita quod non a Deo

Cap 4 : De effectu peccati

Tractatus 14

Cap 1 : Utrum peccatum originale sit aliquid

Cap 2 : Quid sit peccatum originale, et quomodo deletur in baptismo

Cap 3 : Utrum peccatum original sit maius alio

Cap 4 : Qua iustitia anima quae non peccavit contrahat originale peccatum

Cap 5 : Utrum peccatum originale ante baptismum sit mortale

Cap 6 : Utrum plura originalia sint in homine

Tractatus 15

Cap 1 : Utrum primi motus sint peccatum

Cap 2 : De primis motibus

Cap 3 : De peccato veniali

Tractatus 16

Cap 1 : Utrum ignorantia sit peccatum

Cap 2 : Utrum ignorantia legis divinae sit peccatum sacerdotibus

Cap 3 : Utrum teneamur scire de quolibet mortali utrum sit mortale

Cap 4 : De diversitatibus ignorantiae

Tractatus 17

Cap 1 : Utrum omissio sit peccatum actuale vel non

Cap 2 : Utrum aliquis teneatur ad impossibile

Cap 3 : Utrum dormiens possit omittere

Cap 4 : Quicquid tenemur facere, teneamur facere ex caritate

Cap 5 : De negligentia

Tractatus 18

Cap 1 : De diffinitione peccati actualis

Cap 2 : Utrum omne peccatum sit voluntarium

Cap 3 : De fine actionis

Cap 4 : Utrum opus commensuretur secundum intentionem

Cap 5 : Utrum eventus sequens aggravet peccatum

Cap 6 : Utrum intentio et opus sint idem peccatum

Cap 7 : Utrum meritum vel demeritum possint esse in intellectu sicut in voluntate

Cap 8 : De contemptu

Tractatus 19

Cap 1 : De circumstantia peccati, quid sit

Cap 2 : Utrum peccatum mensuretur per circumstantias

Cap 3 : Utrum magis peccet fidelis quam infidelis in eodem genere peccati

Cap 4 : Utrum theologus aliquis existens in mortali magis peccat quam vetula quae cadit a caritate aliis circumstantiis paribus

Cap 5 : De circumstantia temporis

Cap 6 : Utrum iste qui furatur unum nummum minus peccet quam ille qui centum furatur, aliis circumstantiis paribus

Cap 7 : Utrum ille qui habuit diutius caritatem magis peccaret si caderet a caritate quam alter, aliis circumstantiis paribus

Tractatus 20

Cap 1 : Utrum gravius sit aperte peccare quam occulte

Cap 2 : Utrum hypocrisis sit speciale peccatum

Cap 3 : Utrum velle videri bonus sit malum in se

Cap 4 : Quare Dominus frequentius reprehendit hypocritas potius quam alios peccatores

Cap 5 : Quomodo intelligitur haec: "A fructibus eorum cognoscere eos"

Cap 6 : Utrum aliquis possit simulare se esse malum

Cap 7 : Utrum aliquis possit simulare se esse hypocritam

Cap 8 : Utrum aliquis potest appetere sine peccato quod videatur bonus, ut dentur temporalia ad sustentationem tantum

Tractatus 22

Cap 1 : Utrum ira per zelum sit virtus

Cap 2 : In qua vi sit ira per zelum

Cap 3 : De ira per vicium

Tractatus 23

Cap 1 : Utrum propter honores et divitias sit aliquis magis honorandus sine acceptione personarum

Cap 2 : Utrum dare praebendam consanguineo sit acceptio personarum

Cap 3 : Utrum propter nobilitatem unus sit alteri praeferendus

Cap 4 : Utrum minus dignus possit praeferri magis digno

Tractatus 24

Cap 1 : Quid sit peccatum in Spiritum Sanctum

Cap 2 : Cur peccatum in Spiritum Sanctum dicitur irremissibile

Cap 3 : De finali impoenitentia

Tractatus 25

Cap 1 : Utrum et qualiter peccatum sit poena peccati

Cap 2 : Quomodo Deus puniat peccatum per peccatum

Cap 3 : Utrum peccatum sit poena simpliciter et proprie

Cap 4 : Utrum quia Deus permittit hominem peccare, ideo peccet vel e converso

Liber 3

Tractatus 1

Tractatus 2 : De praedestinatione Filii Dei

Cap 1 : Quare potius fuit Filius incarnatus quam vel Spiritus sanctus

Cap 2 : De opinionibus circa Incarnationem Filii Dei

Cap 3 : De prima opinione

Tractatus 4

Tractatus 3 : Utrum Christus decimatus fuit in lumbis Abrahae

Cap 1 : Utrum Ecclesia ceperit ab Abel

Cap 2 : Quomodo et secundum quam naturam Christus dicatur caput Ecclesiae

Cap 3 : Quomodo Abel fuit membrum Christi

Cap 4 : Quomodo Christus methaphorice dicitur caput Ecclesiae potius quam cor

Cap 5 : Duobus modis intelligitur corpus Christi

Cap 6 : Quomodo sumus membra de membro

Cap 7 : De deliciis Dei cum filiis hominum

Cap 8 : De unitate corporis

Tractatus 6

Tractatus 5 : De scientia Christi

Cap 1 : De voluntate sensualitatis utrum fuerit contraria voluntati rationis

Cap 2 : Quomdo Iesus cepit pavere

Cap 3 : De petitione Christi

Tractatus 7

Cap 1 : Quomodo omne meritum in voluntate consistit

Cap 2 : Quomodo intelligendum sit: Christus est mortuus propter peccata nostra et resurrexit propter nostram iustificationem

Cap 3 : Quare Abraham non intravit paradisum, cum meruerit paradisum et ita apertionem ianuae

Cap 4 : Utrum Christus fuerit beatior post resurrectionem quam ante

Cap 5 : Utrum Christus post resurrectionem habuit maiorem coronam quam ante

Tractatus 8

Cap 1 : Utrum alio modo potest redimi genus humanum quam per mortem Filii Dei

Cap 2 : Probatur quod non potuit aliter redimi genus humnanum nisi per mortem Filii Dei

Cap 3 : Quomodo Deus redemit nos per iustitiam, non per potentiam

Tractatus 9

Cap 1 : Utrum Christus fuerit homo in triduo

Cap 2 : Quomodo intelligendum sit quod Christus fuerit totus in sepulcro, sed non totum

Cap 3 : Utrum propositio sit concedenda: "In triduo Iesus est"

Cap 4 : De intelligentia huius propositionis: "In triduo Filius Dei est redemptor vel mediator vel ostium"

Tractatus 10

Cap 1 : De iustificatione impii

Cap 2 : Utrum aliquis possit mereri nisi primam gratiam

Cap 3 : Ad quid valeant opera facta extra caritatem

Cap 4 : De natura boni

Tractatus 11

Cap 1 : De diffinitione virtutis

Cap 2 : De speciebus virtutum, scilicet, utrum sint una virtus

Cap 3 : Qualiter sitae sint virtutes in viribus

Tractatus 12

Cap 1 : Quid sit fides sive de diffinitione fidei

Cap 2 : Utrum fides sit virtus

Cap 3 : Utrum fides sit unica virtutis species an sit genus continens sub se multas species virtutum

Cap 4 : Utrum idem sit scitum et creditum

Cap 5 : De fide implicita et explicita

Cap 6 : De fide distincta et indistincta

Cap 7 : De articulis fidei

Cap 8 : De cognitione Dei quam habebant Iudaei, gentiles, haeretici et etiam discipuli adhuc infirmi

Tractatus 13

Cap 1 : Quid sit spes

Cap 2 : In quo differat spes a fide et a caritate

Cap 3 : De differentia spei et timoris

Cap 4 : Utrum spes sit mercenaria

Cap 5 : Utrum sancti habeant spem in patria

Tractatus 14

Cap 1 : De diffinitione caritatis

Cap 2 : Utrum virtus quae est caritatis sit species specialissima

Cap 3 : Utrum eodem motu numero diligatur Deus et proximus

Cap 4 : Utrum possibile sit quod aeque diligatur proximus et Deus

Cap 5 : Utrum dilectio Dei prior sit quam dilectio proximi an e converso

Cap 6 : Utrum caritas informet omnes virtutes

Cap 7 : Quomodo sit intelligendum: diligere Dominum Deum tuum

Tractatus 15

Cap 1 : Quid sit ordo caritatis

Cap 2 : Quis ordo servandus sit in dilectione proximi

Cap 3 : Utrum magis diligendi sunt parentes quam filii

Cap 4 : Utrum magis diligendus sit proximus quam corpus proprium

Cap 5 : Utrum ex caritate magis diligendi sint amici quam inimici

Cap 6 : De ordine caritatis in via et in patria

Tractatus 16

Cap 1 : De primo effectu caritatis

Cap 2 : Utrum ex quantulacumque caritate potest resisti quantecumque temptationi

Cap 3 : De secundo effectu caritatis, scilicet, de resurrectione qua aliquis resurgit a peccato per caritatem

Cap 4 : De quantitate caritatis et quantitate motus eius

Cap 5 : Utrum aliquis teneatur ad opera perfecte caritatis

Cap 6 : Utrum perfectus magis diligat proximum quam imperfectus Deum

Cap 7 : De hiis quae perficiunt caritatem, scilicet, de commisso et dimisso

Cap 8 : Quaeritur de effectu caritatis post mortem

Tractatus 17

Cap 1 : In qua vi animae situm sit desiderium quo desiderabat Apostolus dissolvi et esse cum Christo

Cap 2 : Utrum Apostolus teneretur velle permanere in carne propter fratres

Cap 3 : De contrarietate Augustini et Ambrosii

Cap 4 : De eligentia illorum duorum, utrum fuit magis eligendum Apostolo

Cap 5 : Utrum Apostolus voluit coniunctim vel divisim dissolvi et esse cum Christo

Cap 6 : Utrum quilibet sciens se esse praedestinatum debet velle quantamlibet penam sibi infligi

Tractatus 18

Cap 1 : Utrum omnia communia fuit praeceptum iuris naturalis

Cap 2 : Utrum qui primo appropriavit aliquid peccaverit mortaliter

Cap 3 : De differentia inter praecepta legis divinae et naturae

Cap 4 : Quomodo ius naturale scriptum sit in corde

Cap 5 : Utrum possit fieri dispensatio iuris naturalis

Tractatus 19

Cap 1 : Quae sit unaquaeque virtus politica

Cap 2 : De differentia virtutum politicarum

Tractatus 20

Cap 1 : Utrum prudentia sit idem quod scientia

Cap 2 : Utrum prudentia sit species specialissima

Cap 3 : Utrum prudentia sit prima cardinalium virtutum

Tractatus 21

Cap 1 : Quid destruit sobrietatem

Cap 2 : Utrum primus motus ad gulam sit peccatus mortale

Cap 3 : Quare omnis luxuria est peccatum mortale et non omnis ebrietas

Cap 4 : Utrum inebrians alium peccet mortaliter

Cap 5 : Utrum superfluitas et praeciositas vestium sit peccatum mortale

Tractatus 22

Cap 1 : De institutione ieiunii

Cap 2 : Utrum ieiunare sit mortus meritorius, cuius virtutis

Cap 3 : De utilitate ieiunii

Cap 4 : De temporibus ieiuniorum

Cap 5 : Utrum electuaria solvant ieiunium

Tractatus 23

Cap 1 : De continenti coniugali

Cap 2 : De virginitate

Tractatus 24

Cap 1 : Quid sit elemosina et quae utilitas eius

Cap 2 : In quo articulo omittit aliquis, si non dat elemosinam

Cap 3 : De electu personarum quibus danda est elemosina

Cap 4 : De quantiate elemosinae, scilicet, quantum dandum sit

Cap 5 : De quibus habeat fieri elemosina

Tractatus 25

Cap 1 : De essentia obedientiae

Cap 2 : Qualis virtus sit obedientia

Cap 3 : An obedientia habeat aliquid de suo, et an sit species specialissima

Cap 4 : In quibus obediendum sit praelatis, in quibus non

Cap 5 : In quibus tenemur obedire Deo

Tractatus 26

Cap 1 : Quid sit latria

Cap 2 : Utrum idem sit latria et dulia

Cap 3 : Utrum idolatira sit latria

Cap 4 : De honore qui est exhibendus excellentibus creaturis

Cap 5 : Utrum aliquis per ignorantiam sine peccato potest exhibere latriam creaturae

Cap 6 : Utrum si aliquis credat alicui haeretico praedicanti

Cap 7 : Sint hic duo, quorum unus adorat idolum, quod credit esse Deum etc

Tractatus 27

Cap 1 : Utrum oratio sit virtus

Cap 2 : Utrum oratio sit species satisfactionis

Cap 3 : De efficacitate orationis

Cap 4 : De oratione Pauli qua petiit stimulum removeri a se

Cap 5 : Utrum temporalia sint petenda simpliciter

Cap 6 : De oratione qua oramus sanctos

Tractatus 28

Cap 1 : Utrum iustitia sit generalis virtus ad omnes virtutes

Cap 2 : De iustitia secundum quod large vel stricte

Tractatus 29

Cap 1 : De patientia

Cap 2 : Utrum sancti meruerunt passiones uas

Cap 3 : De perseverantia

Tractatus 30

Cap 1 : ???

Cap 2 : De numero donorum

Cap 3 : De differentia donorum ad virtutes cardinales

Cap 4 : Qualiter differunt a virtutibus theologicis, scilicet, fide, spe, caritate

Tractatus 31

Cap 1 : De speciebus timoris

Cap 2 : De usu servili timoris

Cap 3 : Utrum timor servilis sit bonus

Cap 4 : De annexis timoris servili

Cap 5 : De secundis effectibus timoris servili

Cap 6 : De timore initiali

Cap 7 : De timore filiali

Tractatus 32 : De dono pietatis

Tractatus 33

Cap 1 : De contrarietate scientiae doni ad prudentiam carnis

Cap 2 : De contrarietate scientiae doni ad sapientiam mundi

Cap 3 : Quae sit differentia inter donum scientiae et donum consilii

Tractatus 34

Cap 1 : Quid sit intellectus et quid sit sapientia

Cap 2 : Utrum intellectus sit virtus

Cap 3 : Utrum sint aliae virtutes contmeplativae quam sapientia et intellectus

Cap 4 : De comparatione vitae contemplativae ad activam

Cap 5 : Utrum virtus contemplativa habeat contrarium

Tractatus 35

Cap 1 : De paupertate

Cap 2 : De adaptatione donorum spiritus sancti et petitionum quae sunt in oratione dominica

Tractatus 36

Cap 1 : Quae sit differentia inter frui et uti

Cap 2 : Utrum fruendum sit virtutibus

Cap 3 : Utrum fruendum sit personis, in quantum sunt personae

Tractatus 37

Cap. 1 : Quomodo rapitur anima ad contemplandam Deum

Cap. 2 : Utrum visio quam habuit in raptu fuit

Cap. 3 : Utrum Apostolus raptu suo vidit Deum per medium vel sine medio

Cap 4 : De raptione Apostoli usque ad tertium caelum

Cap 5 : Quomodo Apostolus vidit archana Dei

Tractatus 38

Cap 1 : Utrum una virtus sit naturaliter prior omnibus

Cap 2 : Utrum fides vera sive formata sit prior naturaliter quam caritas

Cap 3 : Utrum verum sit spem esse mediam inter fidem et caritatem

Cap 4 : Utrum fides, spes, caritas sint primae omnium virtutum

Tractatus 39

Cap 1 : In qua virtute sit prima vis merendi

Cap 2 : Utrum aliquis ex condigno meretur vitam aeternam

Cap 3 : Utrum ex condigno mereamur augmentum gratiae

Cap 4 : De merito remissionis poenae

Cap 5 : Utrum multitudo bonorum valet ad meritum

Tractatus 40

Cap 1 : Utrum qui habet unam virtutem theologicam, habent omnes

Cap 2 : Utrum verum sit in politicis quod qui habet unam, habet omnes

Cap 3 : Utrum idem sit contrarium virtuti politicae et virtuti theologicae

Tractatus 41

Cap 1 : Utrum omnes virtutes sint pares in eodem

Cap 2 : De prerogativa virtutum

Cap 3 : In qua sapientia et intellectus praeemineant caeteris donis

Tractatus 42

Cap 1 : De transitu natura ad gratiam

Cap 2 : De transitu naturae in gloriam

Tractatus 43

Cap 1 : Utrum omnis virtus sit magis bona, quam aliquod malum sit malum

Cap 2 : De haereticis qui ad subeundum poenam pro fide fallaciosa magis sunt proni, quam fideles pro fide vera

Cap 3 : De contrarietate boni et mali

Cap 4 : Utrum proportio virtutis ad vitium debeat admitti

Tractatus 44

Cap 1 : De numero praeceptorum

Cap 2 : De tribus primis praeceptis, quo modo adaptantur tribus Personis

Cap 3 : De distinctione septem praeceptorum quae pertinent ad dilectionem proximi et scripta erant in secunda tabula

Cap 4 : Super illud Apostoli: Littera occidit, spiritus autem vivificat

Cap 5 : Quomodo adaptantur decem praecepta decalogi ad decem plagas Aegypti

Cap 5 : De quatuor virtutibus cardinalibus et de septem donis Spiritus Sancti

Tractatus 45

Cap 1 : Quid sit mendacium

Cap 2 : Utrum omne mendacium sit mortale peccatum

Cap 3 : De generibus mendaciorum

Cap 4 : De quibusdam actionibus in quibus videtur antiquos patres mentitos fuisse

Tractatus 46

Cap 1 : Utrum iurare in se sit malum

Cap 2 : De forma iuramenti

Cap 3 : Quod tria debent sequi ad iuramentum

Cap 4 : Utrum omne periurium sit peccatum

Cap 5 : De causis iuramenti

Cap 6 : De coactis periuriis et iuramentis

Tractatus 47

Cap 1 : Utrum omnes velint esse beati

Cap 2 : Utrum aliquis sit beatus in praesent

Cap 3 : Quomodo intelligendum sit quod mali quaerunt beatitudinem

Cap 4 : Utrum diabolus appetat beatitudinem

Tractatus 48

Cap 1 :

Cap 2 : Utrum ille qui accipit ad usuram peccet

Cap 3 : In quibus contractibus sit usura

Cap 4 : De restitutionibus usurarum

Tractatus 49

Cap 1 : Quid sit symonia

Cap 2 : De spiritualibus casibus in quibus habet esse symonia

Cap 3 : De symonia quae subiacet iudicio Ecclesiae

Tractatus 50

Cap 1 : Quid sit votum

Cap 2 : De voto, qualiter obligat et utrum recipiat dispensationem

Cap 3 : De specie voti

Cap 4 :

Cap 5 : De voto Iepte

Tractatus 51

Cap 1 : Quid sit decima et quot sint species decimae

Cap 2 : Utrum praeceptum de decimis fuit morale an cerimoniale

Cap 3 : De quibus habeat dari decima

Cap 4 : Quae personae debeant habere decimas

Cap 5 : Qualiter debeant sacerdotes praedicare solutionem decimarum

Cap 6 : De redeptione decimarum

Tractatus 52

Cap 1 : Quod sit scandalum et utrum omne candalum sit mortale peccatum

Cap 2 : Utrum scandalum sit una species peccati per se

Cap 3 : De verbo Apostoli: Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt

Cap 4 : Quid sit omittendum propter scandalum

Cap 5 : Quid faciendum est propter scandalum vitandum

Cap 6 : De casu illo, in quo e diverso diversa concurrrunt scandala

Tractatus 53

Cap 1 : Utrum praeceptum evangelicum pertinet ad omnes

Cap 2 : De ordine corrigendi et quomodo procedendum sit secundum illum ordinem

Cap 3 : Utrum idem ordo conservandus sit in notoriis et privatis

Tractatus 54

Cap 1 : Quid sit perplexistas

Cap 2 : De perplexitate spiritualium

Cap 3 : De illis quae emergunt in actionibus corporalibus

Tractatus 55

Cap 1 : De iudiciis quae pertinent ad effusionem sanguinis

Cap 2 : De sacerdotibus qui benedicunt aquam et ferrum candens

Cap 3 : Utrum praepositus peccet si mandato regis interficiat quem scit innocentem

Liber 4

Tractatus 1

Tractatus 4 : De sacramentis novae legis

Cap 1 : Quid sit sacramentum

Cap 2 : De causis institutionis sacramentorum

Cap 3 : De tempore sacramentorum

Tractatus 2

Cap 1 : Utrum sacramenta veteris legis iustificarent

Cap 2 : De honore veteris legis

Cap 3 : De numero sacramentorum veteris legis

Cap 4 : De quibusdam sacramentis quae adhu retinet ecclesia

Cap 5 : De circumcisione et primo de eius institutione

Tractatus 3

Cap 1 : Qualiter sit verum quod dicit Dominus in evangelio

Cap 2 : Utrum Dominus addidit aliqua legi in evangelio

Tractatus 5

Cap 1 : De baptismo Iohannis

Cap 2 : De baptismo Christi

Cap 3 : De forma baptismi

Cap 4 : De baptismo parvulorum

Cap 5 : Utrum haeretici conferant verum baptisma

Cap 6 : De unico baptismo

Tractatus 6

Cap 1 : De essentia confirmationis

Cap 2 : Utrum in confirmatione imprimatur caracter

Cap 3 : Utrum minores sacerdotes possint dare sacramentum confirmationis

Cap 4 : Si detur confirmatio non baptizato, utrum prosit ei

Tractatus 7

Cap 1 : De causa institutionis

Cap 2 : De mutatione panis in corpus Christi

Cap 3 : De modo sumendi sive manducandi corpus Christi

Cap 4 : Quomodo Christus sumpsit corpus suum

Cap 5 : Utrum corpus Christi sumptum cum magna quantitate satiet corporaliter

Cap 6 : De forma sub qua est corpus Christi

Cap 7 : De diversitate accipientium corpus Christi

Cap 8 : De discordia quae est inter Graecos et Latinos in confectione eucharistiae

Tractatus 8

Cap 1 : Quid sit poenitentia et an sit unum sacramentum an plura

Cap 2 : Utrum confessio, contritio et satisfactio sint partes integrales poenitentiae an subiectivae

Cap 3 : Utrum poenitentia sit virtus

Cap 4 : Quam efficaciam habet poenitentia in remissionem peccatorum

Cap 5 : Utrum poenitentia qua homo punitur post confessionem peccati sit de iustitia Dei

Cap 6 : Utrum poenitentia sit iteranda

Tractatus 9

Cap 1 : Quid sit contritio

Cap 2 : Quid sit contritio et cuius virtutis sit motus

Cap 3 : De effectu contritionis

Cap 4 : De quantitate contritionis

Cap 5 : De continuatione contritionis

Cap 6 : Utrum motus contritionis sit successivus

Tractatus 10

Cap 1 :

Cap 2 : Utrum teneamur confiteri ex caritate

Cap 3 : De revelatione peccati

Cap 4 : Quando possit aliquis differre confessionem

Cap 5 : Utrum teneamur confiteri venialia

Tractatus 11

Cap 1 : Quid sit satisfacere

Cap 2 : De speciebus satisfactionis

Cap 3 : Utrum poenitentia facta pro vivo valeat ei pro quo fit

Cap 4 : De poenitentia maiori vel minori condigna

Cap 5 : De sollempni poenitentia

Cap 6 : De restitutione

Tractatus 12

Cap 1 : Utrum peccata redeant

Cap 2 : De ingratitudine

Tractatus 13

Cap 1 : Utrum aliquis decedens cum fundamento portet secum lignum, fenum, stipulam

Cap 2 : Quid sit aedificare lignum, fenum, stipulam, etc

Cap 3 : Qualiter intelligitur illa aedificatio secundum Ambrosium

Cap 4 : De igne purgatorio

Tractatus 14

Pars 1

Cap 1 : Quid sit clavis et quot sint claves

Cap 2 : Qualiter intelligendus sit generalis usus clavium

Cap 3 : Quae personae habeant claves

Cap 4 : De excommunicatione

Pars 2

Cap 1 : Utrum tantum valeat relaxatio quantum ecclesia videtur promittere

Cap 2 : Utrum aequalis sit conditionis pauper et dives in huiusmodi relaxationibus

Tractatus 15

Cap 1 : Quid sit sacramentum extremae unctionis

Cap 2 : Utrum hoc sacramentum debeat iterari

Tractatus 16

Cap 1 : Quid sit ordo et quot ordines

Cap 2 : Utrum episcopatus et archiepiscopatus sint ordines

Cap 3 : Utrum idem sit sacerdotium novae et veteris legis

Cap 4 : Utrum haeretici vere ordinent aut non

Cap 5 : De aetate ordinandorum

Tractatus 17

Cap 1 : Quid sit matrimonium

Cap 2 : De causis matrimonii

Cap 3 : Utrum matrimonium sit de iure naturali

Cap 4 : De bonis matrimonii

Cap 5 : De impedimentis matrimonii

Tractatus 18

Cap 1 : De generali resurrectione

Cap 2 : De resurrectione Christi

Cap 3 : De dotibus resurgentium

Cap 4 : De damnatione reproborum