Text List

Robert KilwardbySentences Commentary

Table of Contents

Only show available transcriptions

Sentences Commentary

Liber 1

Quaestio 1 : De quattuor causis huius doctrinae et omnino totius Sacrae Scripturae

Quaestio 2 : De his causis ad dilucidationem potest quaeri per ordinem, et primo de causa materiali sive de subiecto Sacrae Scripturae

Quaestio 3 : Contra hoc tamen et contra ultimam positionem supra proximo positam videtur esse illud Rom. 10: "Finis legis Christus"

Quaestio 4 : Ulterius quaeritur de hoc subiecto quod ponitur esse de Deo et creatura

Quaestio 5 : Sed tunc quaeritur de illis magistralibus disputationibus, utrum liceat inquirere aliud quam in canone continetur

Quaestio 6 : Sed tunc quaeritur utrum liceat de his inquirere disputando, praecipue quae spectant ad fidem

Quaestio 7 : Consequenter quaeritur de causa formali quae consistit in duobus scilicet in modo tractandi et in modo docendi

Quaestio 8 : Secundo quaeritur an sit hic modus certitudinalis

Quaestio 9 : Consequenter quaeritur de causa efficiente quae Deus est

Quaestio 10 : Consequenter quaeritur de fine sive de utilitate huius Scripturae

Quaestio 11 : Ex iam dictis videtur congrue dici quod subiectum speculationis in theologia sit tota Ecclesia

Quaestio 12 : Quoniam autem in praecedentibus saepe suppositum est quod haec Scriptura sit scientia, quaeritur an hoc sit verum

Quaestio 13 : Habito ergo quod sit scientia, quaeritur quem habitum facit

Quaestio 14 : Ultimo quaeritur de comparatione huius scientiae ad alias, an contineatur in illis, aut sit continens eas, aut neutro modo

Quaestio 15 : Quaeritur an possit odiri veritas

Quaestio 16 : Sed nunc quaeritur, si saltem per accidens possit odiri omnis veritas

Quaestio 17 : Sed tunc quaeritur, an idem et simul possit odire omnem (veritatem)

Quaestio 18 : De uti et frui primo quaeritur quorum sint, hoc est utrum sint irrationalium sicut et rationalium. Et proponatur quaestio de uti

Quaestio 19 : Sed tunc quaeritur de uti rationabilium secundum quam potentiam insit, scilicet utrum secundum aspectum vel secundum affectum

Quaestio 20 : Deinde quaeritur quomodo differant duae descriptiones uti in littera positae, si hic non accipitur usus nisi specialiter pro actione affectus rationalis

Quaestio 21 : Consequenter quaeritur secundum quam potentiam inest fruitio

Quaestio 22 : Sed quaeritur, cum affectus sit irascibilis et concupiscibilis, utrum ista quietatio voluptuosa primo et per se pertineat ad alteram illarum, aut pariter ad utramque

Quaestio 23 : Ex his patet quare expressius diffinitur frui per affectum quam per aspectum, quod aliquando solet perquiri. Patet etiam faciliter quare potius diffinitur per amorem quam per fidem vel spem, quod similiter solet quaeri

Quaestio 24 : Item ex praedictis attende quod usus et fruitio non sunt nisi duae actiones virtutis

Quaestio 25 : Ex his etiam patet quod solet quaeri, si erunt fruitio et usus in patria sicut sunt modo

Quaestio 26 : Quaeritur deinde quibus utendum, et primo an Deo

Quaestio 27 : Deinde quaerendum an bonis creatis universaliter utendum sit

Quaestio 28 : Deinde quaeritur an malis culpae et poenae sit utendum

Quaestio 29 : Ex his patet quod solet quaeri an omnia visibilia sint amanda

Quaestio 30 : Consequenter quaeritur quibus fruendum

Quaestio 31 : Quod Deus sit, sic potest ostendi

Quaestio 32 : Habito ergo quod Deus sit, quaeritur de unitate essentiae divinae, an scilicet unitas divina compati possit pluralitatem naturarum

Quaestio 33 : De personis in deitate primo quaeritur an ibi sit persona

Quaestio 34 : Deinde quaeritur utrum in divinis sit vel esse possit personarum pluralitas

Quaestio 35 : Consequenter quaeritur an in divinis sit personarum Trinitas

Quaestio 36 : Deinde quaeritur an possint esse plures tribus

Quaestio 37 : Consequenter quaeritur de nominibus harum personarum, primo in communi de gignente et genito

Quaestio 38 : Deinde quaeritur specialiter de nominationibus Filii

Quaestio 39 : Consequenter quaeritur de nuncupatione Spiritus Sancti

Quaestio 40 : Consequenter quaeritur de nomine doni utrum possit esse proprium Spiritui Sancto

Quaestio 41 : Dubitatur iam de praedicta determinatione, quia dictum est quod Spiritus Sanctus fuit datum vel donatum aeternaliter

Quaestio 42 : Consequenter quaeritur cum Spiritus Sanctus dicatur et Spiritus Sanctus et donum, quid est ... quod utrumque nomen est relativum

Quaestio 43 : De vestigio divinae unitatis et Trinitatis in creatura universa primo quaeritur an creatura possit praetendere aliquod huiusmodi vestigium in cognitionem creatoris

Quaestio 44 : Consequenter quaeritur an hoc vestigium in omni creatura possit esse penes unum, verum et bonum

Quaestio 45 : Sed tunc quaeritur si dicta tria insint omni enti, an insint ei ut tria vel ut unum

Quaestio 46 : Consequenter quaeritur an praedicta tria omne ens comitantia aliquid realiter addunt super ens

Quaestio 47 : Consequenter quaeritur utrum unumquodque trium dictorum cum sit aliquod ens, habeat illa tria

Quaestio 48 : Consequenter quaeritur de ista trinitate quae ponitur vestigium summae Trinitatis in creaturis, mensura, numerus et pondus. Ubi primo quaeritur utrum haec tria insint omni creaturae

Quaestio 49 : Secundo quaeritur penes quae in omni re haec trinitas attendenda est, et quomodo se habet ad iam praedeterminatam

Quaestio 50 : Consequenter quaeritur de hac trinitate 'modus, species et ordo,' primo si sit in omni re vel non

Quaestio 51 : Secundo quaeritur quomodo se habeat haec trinitas ad praedeterminatas, et penes quae attendatur in rebus, et primo quaeritur in communi et simul de omnibus tribus

Quaestio 52 : Postea quaeritur de his tribus in speciali quomodo se habeant ad praedicta. Et primo de modo quaeritur

Quaestio 53 : Consequenter quaeritur de specie quomodo reducitur ad numerum

Quaestio 54 : De ordine quoque quaeritur quomodo reducitur ad bonitatem

Quaestio 55 : Ex praecedentibus reductionibus ad invicem planum est quod una est trinitas in re ... Super quo primo quaeritur quare theologi de creaturis talem eruunt trinitatem

Quaestio 56 : Secundo quaeritur quare magis quaerunt theologi trinitatem in rebus ad ostendendum Deum esse trinum, quam quaternitatem

Quaestio 57 : Tertio quaeritur, si est tantummodo una trinitas quae est vestigium creatoris sui proprium

Quaestio 58 : Solet etiam quaeri penes quid accipiantur dictae trinitates, tamquam essent realiter differentes

Quaestio 59 : Consequenter quaeritur de imagine summae Trinitatis in anima rationali, et primo de hac trinitate 'memoria, intelligentia et amor sive voluntas'

Quaestio 60 : Deinde quaeritur cum memoria, intelligentia et voluntas sint potentiae activae, et sint de genere substantiae, an sint idem cum mente in essentia

Quaestio 61 : Deinde quaeritur cum dicta tria non differant essentialiter ab eo quod mentis formale est, quomodo inter se differant et conveniant

Quaestio 62 : Sed nunc quaeritur penes quid distinguantur

Quaestio 63 : Deinde quaeritur an in memoria, intelligentia et voluntate sive dilectione possit esse summae Trinitatis imago

Quaestio 64 : Consequenter quaeritur ubi in mente quaeri debet haec imago et inveniri

Quaestio 65 : Quaeritur igitur in quibus animae partibus reperit Augustinus trinitatem, et cuiusmodi trinitatem in singulis, et quas trinitates eicit ne sint imago

Quaestio 66 : Cum non gignat memoria intelligentiam, neque utraque producat dilectionem, nisi aliquid fuerit obiectum quod memoretur, intelligatur et diligatur, quaeritur quod est illud

Quaestio 67 : De alia trinitate imagine, scilicet mente, notitia eius et amore, primo quaeritur quid importetur per nomen mentis

Quaestio 68 : Consequenter videndum est de eorum ordine, aequalitate et consubstantialitate

Quaestio 69 : Consequenter quaeritur quomodo in mente et notitia eius et amore attenditur imago summae Trinitatis

Quaestio 70 : Ex his iam patet convenientia et differentia inter istam trinitatem mentis, notitiae et amoris, et illam superiorem memoriae, intelligentiae et voluntatis

Quaestio 71 : Nunc restat quaerere quiddam a latere praecedentium scilicet de actione amandi, intelligendi et memorandi, quando comparantur ad mentem istam, an sint menti consubstantiales vel non

Quaestio 72 : Quaeritur an Pater et Filius sese diligant Spiritu Sancto

Quaestio 73 : An sit idea in Deo quaeritur

Quaestio 74 : ... Quaeritur igitur utrum fuerit in Deo aeterna relatio respectu creaturae

Quaestio 75 : ... Et quaeritur utrum plures sint in Deo ideae

Quaestio 76 : Consequenter quaeritur utrum ideae sint plures secundum rem vel secundum rationem

Quaestio 77 : Consequenter quaeritur utrum finitae sint vel infinitae

Quaestio 78 : Consequenter quaeritur si in Deo ideae fuissent, si creaturae nec fuissent nec futurae essent

Quaestio 79 : Consequenter cum iam sunt creaturae quarum sunt ideae, quaerendum ut sciatur an omnes habeant ibi ideas proprias an non. Et primo quaeritur an materiae sit ibi idea

Quaestio 80 : Consequenter quaeritur an formae substantialis creatae sit idea in Deo

Quaestio 81 : Deinde quaeritur an compositum ex materia et forma habeat ideam

Quaestio 82 : Deinde quaeritur an diversorum compositorum diversae sint ideae, praecipue quando illa composita sunt eiusdem generis vel speciei

Quaestio 83 : Ex his patere potest quomodo attendenda est distinctio inter ideam universalis et particularis

Quaestio 84 : Deinde quaeritur utrum accidentium sint ideae propriae sicut substantiarum

Quaestio 85 : Consequenter quaeritur de comparatione idearum ad invicem, et primo de diversitate earum qualis est scilicet an talis quae prohibeat illas ad invicem praedicari

Quaestio 86 : Iuxta autem iam habita quaeritur quid sit quod creatio est numeraliter multiplicabilis et non creator

Quaestio 87 : Consequenter quaeritur utrum in ideis sit ordo ad invicem

Quaestio 88 : Consequenter videndum est de modo sciendi res per ideas. Ubi primo quaeritur an Deus intelligat aliud a se

Quaestio 89 : ... ponatur in quaestione an per solam sui intuitionem possit omnia alia scire

Quaestio 90 : Consequenter quaeritur de scientia divina respectu rerum rationalium ... De quibus primo quaeritur utrum aliquid sint ita quod sint res alicuius praedicamenti vel aliquorum

Quaestio 91 : Consequenter videndum quomodo complexa a Deo intelligantur

Quaestio 92 : Deinde quaeritur an huiusmodi complexa intelligat Deus per ideam

Quaestio 93 : Consequenter videndum quomodo novit Deus mala, et primo quaeritur si malum culpae ideam habeat

Quaestio 94 : Deinde quaeritur de malo poenae si habeat ibi ideam

Quaestio 95 : Deinde quaeritur si pura privatio quae est in utroque malo non habet alias eam ... quomodo ipsa a Deo scitur

Liber 2

Quaestio 1 : "Creationem rerum insinuans" etc. Quia creationem quae hic in principio tangitur, multi negant, ut patet ex dictis philosophorum, cum tamen sit articulus fidei, ideo primo de ea quaeratur an possit esse

Quaestio 2 : Habito igitur quod creatio possit esse, secundo loco quaeritur an sit, id est an res creatae sint

Quaestio 3 : Tertio quaeritur an possibile esset res creatas esse ab aeterno

Quaestio 4 : Quarto quaeritur de ordine huius esse creaturae ad non esse suum quod praecessit, an sit ordo et qualis ordo

Quaestio 5 : Ultimo quaeritur quid sit creatio, et primo quid creatio actio

Quaestio 6 : Dicto de creatione in generali dicendum est de ea in speciali, et primo de creatione rationalis naturae quae duplex est, scilicet angelica et humana. Et primo quaeritur de harum differentia

Quaestio 7 : Secundo quaeritur in quo consistit differentia hominis et angeli secundum speciem ex parte animae rationalis

Quaestio 8 : Sed nunc quaeritur quid est in anima quod ipsam unionem appetat, an scilicet sit aliquid ex parte ipsius potentiae intellectivae quod hanc appetat

Quaestio 9 : Tertio quaeritur quomodo differant homo et angelus secundum ordinem naturarum, scilicet secundum dignitatem

Quaestio 10 : Consequenter quaeritur specialiter de creatione angelorum

Quaestio 11 : Secundo quaeritur quorum mensura est aevum

Quaestio 12 : Sed iam quaeritur tertio quomodo res sunt in aevo, an scilicet omnia quae sunt in aevo, habeant unum aevum an diversa diversum

Quaestio 13 : Quarto quaeritur quod sit aevum

Quaestio 14 : "Ecce ostensum est" etc, infra cap. 2: "Et quatuor quidem angelis videntur attributa, scilicet essentia simplex, id est indivisibilis et immaterialis." De simplicitate angelica quam hic tangit Magister, primo quaeratur an habeant materiam

Quaestio 15 : Supposito ergo quod habeant materiam quaeritur an eandem cum corporibus

Quaestio 16 : Tertio quaeritur an materia corporalium et spiritualium sit univoca

Quaestio 17 : Consequenter quaeritur de secunda proprietate naturali quam attribuit Magister angelis in principio huius distinctionis, scilicet de personalitate. Et quia personalitas est individuatio quaedam, primo quaeritur de causa individuationis et quae est proprietas personalis discretionis

Quaestio 18 : Sed nunc restat gravis dubitatio de hoc quod dictum est universale esse extra animam aliquo modo

Quaestio 19 : Dicto igitur in genere de causa individuationis quaeritur specialiter in proposito de causa personalitatis angeli

Quaestio 20 : Postea quaeritur de distinctione angelorum ad invicem, an scilicet differant tantum personali differentia vel etiam specifica

Quaestio 21 : Quaeritur de hoc quod dicit Magister dist. 3 cap. 3 quod in angelis est maior et minor libertas arbitrii

Quaestio 22 : Consequentur quaeritur de gratuitis angelorum, primo utrum fuerit aliqua mora inter creationem et confirmationem sive inter creationem et lapsum, scilicet utrum fuerit status innocentiae in quo nec fuerunt boni nec mali, ut ponit Magister

Quaestio 23 : Posito ergo quod fuit aliqua mora inter creationem et lapsum vel confirmationem, quaeritur consequenter an in illa mora fuerint beati

Quaestio 24 : Postea quaeritur an in illa morula habuerint gratiam

Quaestio 25 : Consequenter quaeritur an fuerunt praescii sui eventus

Quaestio 26 : Sed nunc quaeritur si potuit revelari malis suus eventus

Quaestio 27 : Consequentur quaeritur circa distinctionem quintam, primo de malis angelis et primo de peccato maioris, scilicet Luciferi, secundo aliorum. Circa primum primo quaeritur quid fuit quod appetiit

Quaestio 28 : Secundo quaeritur quod genus peccati fuit quo angelus primo peccavit

Quaestio 29 : Sed tunc quaeritur quomodo haec superbia prodiit in esse

Quaestio 30 : Habito igitur quod fuit peccatum maioris angeli quaeritur de peccato minorum an similiter fuerit superbia

Quaestio 31 : Deinde quaeritur an omnes peccaverunt proprio peccato aut peccato Luciferi

Quaestio 32 : Consequenter quaeritur de bonis angelis, primo an fuerint tentati

Quaestio 33 : Postea quaeritur de eorum conversione an potuerunt converto sine gratia

Quaestio 34 : Consequenter quaeritur an meruerunt beatitudinem

Quaestio 35 : Distinctione septima in principio de libertate arbitrii in angelis, et primo an confirmatio vel obstinatio auferant ipsam potentiam liberi arbitrii

Quaestio 36 : Cum ergo angeli mali primam libertatem, scilicet a coactione, retinuerunt, quaeritur quare secundam, scilicet a servitute, irreparabiliter amiserunt, hoc est quare peccatum eorum est irreparabile

Quaestio 37 : Consequenter quaeritur de scientia daemonum naturali et angelorum communiter, et hoc respectu praesentium, praeteritorum et futurorum, item praesentium tam corporalium quam spiritualium. Primo ergo quaeritur de corporalibus quomodo ea cognoscunt, an scilicet per adquisitionem vel receptionem specierum ab extra an per species sibi inditas

Quaestio 38 : Sequitur de cognitione daemonum respectu spiritualium

Quaestio 39 : Postea quaeritur de scientia daemonum respectu praeteritorum, an scilicet cadat in eis oblivio

Quaestio 40 : Sequitur de cognitione eorum respectu futurorum, an possint praecognoscere et praedicere futura

Quaestio 41 : Sed quomodo fit ista revelatio per angelum homini vel alteri angelo

Quaestio 42 : Postea quaeritur quomodo daemones noverunt occulta quae magis revelant

Quaestio 43 : Consequenter quaeritur de potestate daemonum. Primo an possunt aliquam creaturam naturali actione producere in esse per se sine adiutorio alicuius creaturae ut naturae elementaris

Quaestio 44 : Secundo quaeritur an daemon adiutus per naturam elementarem possit educere corpus mixtum

Quaestio 45 : Tertio quaeritur quae possunt producere per adiutorium elementorum an scilicet omnia corporalia

Quaestio 46 : Circa nonam distinctionem quaeritur de hierarchia. Et primo de eius distinctione

Quaestio 47 : Sed de prima dubitatur an in divinis sit hierarchia

Quaestio 48 : Secundo quaeritur de jhierarchia angelica cuiuc primo ponamus definitionem, secundo divisionem

Quaestio 49 : Postea quaeritur de divisione angelicae hierarchiae

Quaestio 50 : Distinctione IX cap. 10 quaeritur de reparatione angelorum, primo quomodo fiet, an scilicet homines salvandi statuenturn in ipsis novem ordinibus aut constituent decimum ordinem

Quaestio 51 : Postea quaeritur de numero reparandorum quot scilicet homines assumuntur ad angelorum reparationem

Quaestio 52 : Distinctione IX cap. 1 de missione angelorum primo quaeritur an mittantur

Quaestio 53 : Habito igitur quod angeli mittantur consequenter quaeritur an omnes mittantur

Quaestio 54 : Postea quaeritur de transitu angelorum quando mittuntur

Quaestio 55 : Postea quaeritur de transitu angelorum per loca an possint simul esse in pluribus locis et hoc vel subito vel in tempore

Quaestio 56 : Dicto de angelorum missione sequitur de eorum nuntiatione sive de locutione qua missi nuntium suum peragunt

Quaestio 57 : De custodia angelorum primo quaeritur an nos custodiant

Quaestio 58 : Postea quaeritur an homini ante peccatum fuit angelus custos

Quaestio 59 : Quaeritur etiam an Christus habuit angelum custodem

Quaestio 60 : De profectu angelorum ex parte aspectus quaeritur utrum proficiant modo in scientia

Quaestio 61 : Circa opera sex dierum primo quaeritur de materia illa confusa quae dicitur chaos

Quaestio 62 : De secundo quaeritur si non fuit illa materia distincta et tamen formata, qua forma

Quaestio 63 : Tertio quaeritur quomodo de hac materia sic non distincta facta est formarum distinctio

Quaestio 64 : De opere primae diei quaeritur sicut quaerit Magister an illa lux fuerit corporalis vel spiritualis

Quaestio 65 : Postea quaeritur si fuit lux corporalis quomodo fecit diem et noctem in primo triduo

Quaestio 66 : Postea quaeritur ubi facta est lux

Quaestio 67 : Consequenter quaeritur de luce secundum esse quod habet in corpore luminoso utrum sit corpus

Quaestio 68 : Sed tunc quaeritur qualis forma sit an substantialis an accaliasentalis

Quaestio 69 : Deinde quaeritur de luce secundum esse quod habet in medio secundum quod dicitur lumen, an sit corpus

Quaestio 70 : De opere secundae diei quaeritur primo de substantia caeli cuius naturae sit

Quaestio 71 : Deinde quaeritur de aquis super caelos, primo an sint ibi verae aquae

Quaestio 72 : Consequenter quaeritur quales sunt illae aquae

Quaestio 73 : Sequitur ad quid sunt ibi aquae

Quaestio 74 : "Hic excursis" etc. Circa creationem hominis quoad animam secundum quam factus est ad imaginem Dei, quaeritur primo an proprium sit hominis esse ad imaginem Dei an et angelis hoc conveniat

Quaestio 75 : Habito ergo quod conveniat angelo quaeritur utrum magis homini quam angelo

Quaestio 76 : Postea quaeritur an sit imago pariter in mare et in femina

Quaestio 77 : Deinde quaeritur utrum imago Trinitatis in anima magis sit penes affectum vel penes aspectum

Quaestio 78 : Postea quaeritur utrum omnium hominum possit esse una anima numero, ut dicit Averroes et imponit Aristoteli quod ipse sic intellexit

Quaestio 79 : Consequenter quaeritur an omnes animae sint simul creatae

Quaestio 80 : Quaeritur autem specialiter de anima Adae utrum fuerit creata ante corpus

Quaestio 81 : Consequenter quaeritur de animabus aliorum an sint ex traduce

Quaestio 82 : Deinde quaeritur de formatione viri quoad corpus, primo unde sit corpus eius

Quaestio 83 : Consequenter quaeritur an aliqua pars corporis humani sit de caelo

Quaestio 84 : Postea quaeritur utrum corpus Adae fuit in complexione omnino media, id est aequali

Quaestio 85 : Deinde quaeritur de plasmatione mulieris secundum corpus cum facta sit de costa viri an vere facta sit de semine vel ratione seminali

Quaestio 86 : Postea quaeritur quomodo facta sit mulier, an scilicet aliquid coagebat Deo in illa formatione

Quaestio 87 : Sed quaero quid fit illud seminale unde prorupit mulier et quomodo potuit hoc esse

Quaestio 88 : Sed quid est quod natura licet per tempus successive, non tamen producit nisi apponendo, Deus autem non apponendo, ut dicitur hic in littera

Quaestio 89 : De statu hominis ante peccatum quaeritur. Primo de eius immortalitate utrum si non peccasset, non posset mori

Quaestio 90 : Consequenter quaeritur de causa huius immortalitatis utrum fuerit a natura vel a gratia

Quaestio 91 : Consequenter quaeitur utrum etiam post peccatum potuit perpetuari vita per eum ligni vitae

Quaestio 92 : Iuxta hoc quaeritur de ullo verbo: "In quocumque die comederis, morieris", cui concordat illud Rom. 8: "Corpus mortuum est propter peccatum"

Quaestio 93 : De generatione hominum ante peccatum

Quaestio 94 : Hoc supposito quaeritur de modo generationis utrum tunc generarent sicut modo

Quaestio 95 : Sed quaeritur quare magis infligitur motus inordinatus peccati illis membris quam aliis

Quaestio 96 : De filiis nascentibus in statu illo potest quaeri sicut quaerit Hugo an nascerentur paternae iustitiae heredes

Quaestio 97 : Supposito ergo quod sic nascerentur iusi, quaeritur an confirmati in iustitia

Quaestio 98 : Sed tunc quaeritur de iipsis primis parentibus utrum statim confirmata fuisset in eis iustitia si restitissent primae tentationi vel non

Quaestio 99 : Inde quaeritur de posteris si probandi essent per aliquam oboedientem sicut patres, et sis sic, utrum eodem mandato quo parentes vel consimili

Quaestio 100 : Circa tentationem hominis quaeritur cum diabolus maxime latere cupierit et decipere, quare non tentavit eum spiritualiter, ut de fide vel huiusmodi, cum per talia occultis posset decipere

Quaestio 101 : Postea quaeritur de divisione tentationis quam ponit Magister dist. 21 cap. 11 uni dicit quod omnis tentatio vel est exterior et haec est ab adversario, vel interior et haec fit a carne

Quaestio 102 : Consequenter quaeritur de primo peccato Evae quid fuit

Quaestio 103 : Postea quaeritur de peccato viri utrum superbierit in eodem in quo mulier

Quaestio 104 : Deinde quaeritur cuius peccatum fuit maius

Quaestio 105 : Postea quaeritur utrum potuit peccare venialiter in illo statu

Quaestio 106 : Deinde quaeritur an peccatum eius debuit esse remissibile

Quaestio 107 : Quaeritur de ignorantia primo utrum sit peccatum

Quaestio 108 : Deinde quaeritur utrum aliqua ignorantia excuset peccatum

Quaestio 109 : De causa et ortu peccati in primis parentibus et etiam in tota rationali natura quam dicit Magister esse mutabilitatem voluntatis, quaeritur primo quare non fecit Deus creaturam rationalem naturaliter immutabilem

Quaestio 110 : Secundo quaeritur quare non fecit eam ex gratia immutabilem ut scilicet statim confirmaret eam

Quaestio 111 : Tertio quaeritur ex quo fecit hominem mutabilem quare permisit accedere tentationem

Quaestio 112 : Quarto quaeritur ex quo permisit Deus eos tentari, quare tentatis non dedit velle resistere sicut posse

Quaestio 113 : Ultimo quaeritur quare iam lapsos non reparat ut non remaneant sic damnati

Quaestio 114 : De statu hominis ante peccatum quoad gratiam quaeritur an habuit tune gratiam meritoriam per quam posset proficere

Quaestio 115 : Sed tune ut sciatur quae sit haec gratia creationis, quaeritur quando ei collata est gratia meritoria et virtus

Quaestio 116 : Sed tune quaeritur de eo quod dicit Magister dist. 23 cap. 9 quod potuit per gratiam creationis stare, alias est non cadere

Quaestio 117 : Simul cum hoc quaeratur de hoc quod dicit Magister cap. 5 quod resistere suggestionibus et tentationibus non est meritum nisi sit aliquid intra ad malum impellens

Quaestio 118 : De peccato in nobis quod oritur a sensualitate, quaeritur primo an in sola sensualitate possit esse

Quaestio 119 : Postea quaeritur si veniale peccatum vel essentialiter vel causaliter sive proprie vel communiter secundum diversos dicitur inesse sensualitati, an similiter et mortale aliquando

Quaestio 120 : Deinde quaeritur de inferiori parte rationis an ipsa peccet nisi per suggestionem sensualitatis

Quaestio 121 : Sed quaeritur iuxta hoc quid est rationem inferiorem peccare ad suggestionem sensualitatis cum suum peccatum sit cogitationis et sola illa non peccat

Quaestio 122 : Si quaeris signatius talia determinari, unusquisque sibi determinet. Quidam tamen, ut dicitur, audent dicere quod nulla delectatio vel concupiscentia mentis nisi ordinetur ad exterius opus, est mortale

Quaestio 123 : Postea quaeritur an possit inferior peccare mortaliter nisi et mortaliter peccet superior

Quaestio 124 : Consequenter quaeritur de superiore ratione, primo an peccet absque suggestione inferioris

Quaestio 125 : Secundo quaeritur an possit superior ratio peccare venialiter

Quaestio 126 : Circa definitionem liberi arbitrii primo quaeritur quid est liberum arbitrium formaliter et secundum rectam praedicationem, utrum scilicet sit substantia mentis rationalis vel potentia eius vel actus aut habitus

Quaestio 127 : Si ergo liberum arbitrium, ut iam videtur, formaliter est habitus ut sciatur quis et cuiusmodi habitus, quaeritur an addat aliquid supra naturalem potentiam animae et si sic, quid

Quaestio 128 : Sequitur quaestio quae partim evidens est ex praedictis, scilicet in an iste habitus sit unus an multi

Quaestio 129 : Cum hoc quaeritur quomodo liberum arbitrium complectatur in se duas potentias, scilicet rationalem et affectivam

Quaestio 130 : Cum praedictis quaeritur utrum principalius attendatur liberum arbitrium penes rationem an penes voluntatem

Quaestio 131 : Postea quaeritur an liberum arbitrium possit cogi

Quaestio 132 : Consequenter propter secundam definitionem liberi arbitrii quaeritur primo an liberum arbitrium sit in Deo et beatis, quia Magister videtur velle quod illa definitio sit communis illis

Quaestio 133 : Sed tunc quaeritur quae sit illa libertas quae inest omni libero arbitrio et soli et semper, et a qua primo et per se liberum esse dicitur

Quaestio 134 : Inventa iam libertate quae primo et per se est liberi arbitrii cuius aliquid est libertas a coactione, quaeritur de illa an possit aeque inesse omnibus, scilicet Deo et creaturis bonis et malis

Quaestio 135 : Sequitur de diversis statibus liberi arbitrii, videlicet cum libertas arbitrii et liberum arbitrium diversis modis dicantur, qualiter sumuntur modi eorum

Quaestio 136 : De gratia supposito quod sit quaeritur quid sit, et primo an Creator vel creatura

Quaestio 137 : De gratia autem formali quaeritur consequenter an sit idem quod virtus vel non

Quaestio 138 : Consequenter quaeritur quomodo et de quo sit gratia, quomodo: utrum scilicet creata et infusa sicut anima rationalis an educta de potentia ad actum

Quaestio 139 : Sed modo occurrit difficilis quaestio. Videtur enim ex dictis quod gratia e virtus de potentia interna mentis rationalis educatur

Quaestio 140 : Ex his solvitur quod solet quaeri, scilicet utrum virtus vel gratia sit forma substantialis vel accidentalis

Quaestio 141 : Ex dictis etiam aliud quod quaeri solet, scilicet utrum gratia sit corruptibilis vel non

Quaestio 142 : Consequenter ad maiorem notificationem dicti habitus gratiae seu virtutis quaeruntur tria: primo an sit habitus, secundo an sit habitus iustitiae, tertio utrum iste habitus possit fieri ex praecedenti dispositione

Quaestio 143 : Quaeritur deinde an sit habitus iustitiae ille de quo locuti sumus

Quaestio 144 : Deinde quaeritur utrum possit iste habitus fieri ex praecedenti dispositione ut dispositio habita in amore artis recte vivendi vel incommutabilis iustitiae per frequentiam operationum possit confirmari et fieri habitus

Quaestio 145 : Consequenter oportet quaerere de hoc quod suppositum est, scilicet quod affectus rationalis creatus non potest ex virtute naturali diligere Deum super omnia et propter ipsum omnia alia

Quaestio 146 : Postea quaeritur an homo aliquid coagat Deo cum recipit dictam impressionem passivam quam diximus virtutem et gratiam, et cum per illam recipit potentiam diligendi Deum amplius se et omnibus aliis et omnia alia propter Deum

Quaestio 147 : Ex his patent quaedam quae solent quaeri circa gratiam et liberum arbitrium, utrum scilicet liberum arbitrium per se possit resistere tentationibus, an etiam possit per se implere mandata Dei et huiusmodi

Quaestio 148 : De originali peccato primo quaeritur an homines nascantur cum peccato, et hoc est an sit illud peccatum

Quaestio 149 : Sed tune quaeritur: Cum coniugio sit annexa corruptio unde provenit hoc malum in pueris, quare non omittatur illud bonum ne hoc malum eveniat

Quaestio 150 : Postea quaeritur secundum quid sui nascuntur homines peccatores, scilicet an secundum animam an secundum corpus, vel quomodo est hoc dictu in quo est illud peccatum primo et immediate

Quaestio 151 : De isto ergo peccato ut culpa est quaerendum. Et primo quid sit praedicatione formali et in recto, anne concupiscentia, prout dicit Magister dist. 30 cap. 7 et 8

Quaestio 152 : Sed tune quaeritur: Si bene nominatur originale peccatum concupiscentia quamvis non formali praedicatione, quomodo manet concupiscentia post baptismum?

Quaestio 153 : Sed iam dubitatur de illo quod dictum est originale peccatum essentialiter esse nuditatem originalis iustitiae humanae debitae haberi

Quaestio 154 : Sed ex hoc videtur quod perfectissima iustitia huius vitae non attingat ad iustitiam originalem

Quaestio 155 : Habito quomodo concupiscentia quae est ex parte affectus se habet ad originalem culpam, quaeritur quomodo se habet ad eandem ignorantia ex parte aspectus, et quaeritur an sit illa culpa vel aliquid eius

Quaestio 156 : Habito de essentia huius peccati, scilicet quid sit, sequitur quaerere de eiusdem traductione. Et patet prima quaestio quare posteri trahunt peccatum a primis parentibus, scilicet quia omnes in illis fuerunt quando primo peccaverunt

Quaestio 157 : Secunda quaestio est quomodo hoc peccatum traducitur a parentibus in posteros

Quaestio 158 : Sed nunc quaeritur si vera causa originalis culpae ex parte carnis est qualitas mortifera, unde et mortalitas, et non a vitio libidinis in propagatione, an illud vitium, scilicet propagationis, augeat vel aggravet illud peccatum

Quaestio 159 : Similiter ergo quaeratur an originale peccatum possit habere plus et minus

Quaestio 160 : Consequenter quaeritur cum mortifera qualitas vel mortalitas sit causa in carne respectu culpae originalis, quomodo hoc potest esse. Hoc enim non videtur aliter fieri quam per aliquam actionem vel passionem. Quaeritur igitur an hoc fiat actione animae in carnem vel e converso camis in animam

Quaestio 161 : Ideo ad evidentiam quaesiti duo quaero, unum quomodo afficit mortalis qualitas animam totam et quali affectione, aliud an hoc faciat agendo in animam vel aliter, et si agendo, quomodo

Quaestio 162 : Ad secundum quod quaerebatur ad evidentiam principaliter quaesiti, scilicet an originale fiat in anima per carnem ita quod caro aliquid agat in animam

Quaestio 163 : Deinde quaeritur quare imputatur iste defectus iustitiae ex mortalitate proveniens huic parvulo et isti animae de novo creatae

Quaestio 164 : Simul cum hoc quaeritur: Si debet ei imputari haec carentia ex societate corporis, quare ei imputatur deposito corpore

Quaestio 165 : Item quaeritur an iuste (vel) misericorditer puniat parvulos

Quaestio 166 : Sed nunc occurrunt plures quaestiones circa illud. Una est quare Deus talem poenam inflixit homini peccanti, scilicet mortiferam camis qualitatem, sciens mala parvulorum in futura

Quaestio 167 : Consequenter quaeritur circa remissionem huius peccati, primo an remittatur quoad culpam

Quaestio 168 : Deinde quaeritur cum (peccatum) originale tollatur quoad culpam, quid est quod non tollitur quoad causam

Quaestio 169 : Sed tune quaeris quare non statim hic reparatur ad immortalitatem per baptismum vel in baptismo sicut ad iustitiam

Quaestio 170 : Sed adhuc quaeritur quid est quod Deus inflixit pro peccato Adae mortalitatem et posteris peccantibus illam non auget aut duplicat aut multiplicat secundum multiplicationem peccatorum in una persona

Liber 3

Quaestio 1 : De incarnatione primo quaeritur an possit esse, alias est an duo tam distantia possint uniri, scilicet Deus et homo

Quaestio 2 : Consequenter quaeritur: Si potuit Deus incarnari, quae causa vel congruitas quare oportuit?

Quaestio 3 : Postea quaeritur an possit una persona incarnari sine aliis

Quaestio 4 : Sed tunc quaeritur an possent vel possunt Pater et Spiritus Sanctus sibi univisse vel unire eandem humanitatem in unitatem personae quae unita est sic Verbo

Quaestio 5 : Habito quod solus Filius est incarnatus, quaeritur utrum per partes unitur coniunctio ex corpore et anima vel econverso

Quaestio 6 : Posito ergo quod primo unitus est partibus et per illas toti, quaeritur cui parti prius, utrum scilicet carni mediante anima

Quaestio 7 : Consequenter quaeritur an anima assumpta unita sit Verbo mediante habitu gratificante necessario

Quaestio 8 : Deinde quaeritur utrum assumendo talem carnem et animam assumpsit personam vel naturam

Quaestio 9 : Deinde quaeritur an posset assumsisse personam humanam, dico manentem in sua personalitate

Quaestio 10 : Occasione autem praedictorum quaeritur an anima separata sit persona

Quaestio 11 : De prima igitur opinione quae ponit quod Verbum assumpsit quendam hominem et econverso quod quidam homo est assumptus a Verbo, quaeritur an vera sit

Quaestio 12 : Quaeritur deinde de opinione tertia an aliquid veritatis habeat, quae dicit quod Deus est homo solum secundum habitum

Quaestio 13 : Reiectis duabus opinionibus ... quaeratur de tertia (sc. secunda secundum ordinem Petri Lombardi) quae ponit quod Filius Dei assumpsit humanam naturam, ubi primo quaeritur an concedi debeat simpliciter quod assumpserit hominem sicut hominis naturam

Quaestio 14 : De suppositionibus huius opinionis quaeritur. Sed quia patet compositionem esse animae et corporis ad invicem, quaeritur de compositione personae quae est duarum naturarum

Quaestio 15 : De tertia suppositione qua dicunt quod Christus non est duo nec aliud et aliud, quaeritur

Quaestio 16 : Consequenter quaeritur de veritate huius: "Deus est homo" vel econverso

Quaestio 17 : Deinde quaeritur, cum praedicetur "homo" de Christo et Paulo, utrum aequivoce vel univoce

Quaestio 18 : Quaeritur postea utrum bene dicitur: "Deus est homo factus"

Quaestio 19 : Consequenter quaeritur utrum concedendum sit quod homo factus est Deus, sicut econverso

Quaestio 20 : De comparatione horum praedicatorum ad invicem in concreto, sc. "Deus", "homo", dictum est. De comparatione eorundem in abstracto utrobique non oportet quaerere, sed nec de comparatione abstracti ex parte hominis ad concretum ex parte Dei ... Sed de abstracto ex parte Dei et concreto ex parte hominis quaestio est. Ubi primo quaeritur utrum divina natura sit incarnata vel humanata

Quaestio 21 : Deinde quaeritur an concedendum sit quod divina natura vel deitas sit homo

Quaestio 22 : Deinde quaeritur utrum congruat dicere quod divina natura facta sit homo vel caro

Quaestio 23 : Quaeritur utrum concedendum sit quod divina natura sit nata de Virgine

Quaestio 24 : Quaeritur utrum concedendum quod Christus sit bis natus

Quaestio 25 : Sed nunc quaeritur utrum in instanti temporalis nativitatis bene diceretur: "Christus bis nascitur"

Quaestio 26 : Inde quaeritur utrum in Christo sint duae filiationes

Quaestio 27 : Supposita hac descriptione quaeratur de eius intellectu. Primo, quomodo accipiendum est ibi "servitutem" vel "cultum"

Quaestio 28 : Consequenter quaeritur, cum omnis servitus ab aliquo fiat et latria sit servitus, a quo debeatur

Quaestio 29 : Sequitur videre de ultima parte definitionis, scilicet cui debetur latria

Quaestio 30 : Deinde quaeritur de imagine Christi hominis. Ipsa enim honoranda est et adoranda . .. Sed quaeritur qua veneratione

Quaestio 31 : Deinde quaeritur de cruce Christi . .. in qua Salvator passus est. Haec enim adoranda est ... Quaeritur igitur an latria, an dulia, an aliter

Quaestio 32 : De dulia, quia non aperte invenitur describi quid sit, quaeritur primo cui debeatur

Quaestio 33 : Sed nunc quaeritur, cum Deo latria debeatur et dulia, an sit eadem veneratio secundum rem an alia et alia

Quaestio 34 : Quaeritur iam de dulia creaturae , cui debetur et a quo

Quaestio 35 : Quaeritur igitur ratione cuius debeatur rationali creaturae. Aut enim ratione naturae quae est imago, aut gratiae quae est similitudo

Quaestio 36 : Solet etiam quaeri an Christus secundum hominem aliquibus debeat duliam, praesertim parentibus, iuxta praeceptum Dei

Quaestio 37 : Tandem quaeritur utrum sine idolatria possit exhiberi latria angelo malo transfiguranti se in angelum lucis

Quaestio 38 : Quaeritur utrum Christus sit filius adoptivus alicuius

Quaestio 39 : Quaeritur utrum concedendum quod Christus sit praedestinatus

Quaestio 40 : Sed tune quaeritur, cum Christus nominet illam personam, ut se communiter habet ad utramque naturam .. . an concedendum sit quod Verbum vel Filius Dei praedestinatus sit

Quaestio 41 : Postea quaeritur utrum praedestinatio univoce dicatur de praedestinatione Christi et nostra

Quaestio 42 : Quaeritur igitur, cum anima Christi Verbum cui unitur, videat secundum omnium positionem, an comprehendendo

Quaestio 43 : Deinde quaeritur de cognitione aliorum quae novit in Verbo et per Verbum. Et primo suppono quod Verbum novit infinita ... Deinde quaero an omnia infinita novit anima Christi

Quaestio 44 : Habito quomodo cognoscat ilia anima res in Verbo et per Verbum, ex quo habet etiam alium modum cognoscendi res similem nostrae cognitioni, quaeritur de ilio

Quaestio 45 : Sed si data est ei omniscientia, quare non similiter omnipotentia?

Quaestio 46 : De passione Christi supponatur quod passus sit secundum potentiam sensitivam vere, et quaeratur utrum secundum rationalem

Quaestio 47 : De passionis Christi quantitate quaeritur an fuerit acerbitate infinita

Quaestio 48 : Quia proximo suppositum est quod nullus poenitens est debitor aeternae poenae, ponatur hoc in quaestione

Quaestio 49 : Habito quod non fuerit ilia beata passio infinita, quaeritur an fuit omnium gravissima

Quaestio 50 : Quaeritur utrum ex necessitate passus sit Christus, hoc est utrum in eo fuerit necessitas patiendi, et hoc sicut in nobis

Quaestio 1 : De fide quoad ipsum habitum secundum se ut et innotescat eius definitio, primo quaeritur in qua parte animae sit primo, scilicet utrum in cognitiva vel affectiva

Quaestio 2 : Consequenter de habitu fidei informis quaeritur an sit virtus

Quaestio 3 : Deinde quaeritur de eius origine, scilicet an sit naturalis an acquisita vel infusa

Quaestio 4 : Consequenter quaeritur utrum habitus fidei sive informis sive formatae sit unus vel plures

Quaestio 5 : De obiecto fidei primo quaeritur an sit complexum vel incomplexum

Quaestio 6 : Consequenter quaeritur: Quae est illa scriptura quae continet omnia ad salutem credenda?

Quaestio 7 : Consequenter quaeritur de sufficientia fidei antiquorum ante Christi incarnationem utrum suffecerit eis credere articulos qui respiciunt deitatem tantum, vel non

Quaestio 8 : Deinde si omnes antiqui tenebantur ad fidem Mediatoris, quaeritur quomodo

Quaestio 9 : Deinde quaeritur de sufficientia fidei illorum qui incarnationem secuti sunt, an oporteat explicite omnes articulos credi ab omnibus

Quaestio 10 : De spe primo quaeritur an sit virtus et an virtus theologica

Quaestio 11 : Consequenter quaeritur in qua potentia animae sit spes primo

Quaestio 12 : Sed tune quaeritur utrum sit primo in concupiscibili vel in irascibili

Quaestio 13 : Nunc autem quaerendum de proprietate illa actus sperandi quam dicit Magister, scilicet quod est "certa exspectatio"

Quaestio 14 : Consequenter quaeritur de obiecto spei

Quaestio 15 : Consequenter quaeritur de ultima particula definitionis spei. Dicit enim quod provenit ex meritis

Quaestio 16 : De caritate quaeritur an sit habitus distinctus ab aliis virtutibus an sit unus generalis habitus omnium et non distinctus ab aliis

Quaestio 17 : Sed restat quaerere utrum caritas sit unus habitus specificus vel plures

Quaestio 18 : Dicto de his tribus virtutibus in se, quaeritur de comparatione earundem ad invicem, et primo de ordine

Quaestio 19 : Consequenter quaeritur de aequalitate harum virtutum

Quaestio 20 : Consequenter quaeritur de sufficientia istarum virtutum

Quaestio 21 : Consequenter quaeritur de duratione et cessatione harum virtutum, et primo de caritate

Quaestio 22 : Quaeritur tamen de illarum, scilicet fidei et spei, evacuatione, et primo de faliase

Quaestio 23 : Deinde licet satis iam determinatum sit de evacuatione spei una cum fide - quia responsio est utrimque communis et oppositiones communes pro maiori parte -, tamen quia sunt quaedam propriae oppositiones circa spem, quaeritur an debeat cessare et non esse in patria

Quaestio 24 : Consequenter quia dicit Apostolus Cor. 13 quod "scientia destruetur", quaeritur quomodo hoc erit

Quaestio 25 : Consequenter de cardinalibus virtutibus quaeritur, et primo an appareat magis quod quaeritur 40 oporteat tales esse

Quaestio 26 : Deinde quaeritur de origine earum, et primo an sint homini a se vel possint esse

Quaestio 27 : Habito ergo quod virtutes politicae possint per consuetudinem operandi acquiri et quomodo, quaeritur an possint et aliter obtineri, verbi gratia ex puro Dei dono

Quaestio 28 : Consequenter quaeritur de subiecto harum virtutum, primo utrum sint in parte animae irrationali vel rationali, hoc est utrum sint in parte quae sensualis est vel quae rationalis

Quaestio 29 : Deinde quaeritur utrum sint in ratione superiori vel inferiori

Quaestio 30 : Consequenter quaeritur utrum sint in aspectu rationalis potentiae vel in affectu. Et est haec quaestio specialiter pro prudentia, quia ceteras ponunt omnes in affectu

Quaestio 31 : Consequenter quaeritur de numero harum virtutum

Quaestio 32 : Sed nunc incidit quaestio de duratione harum virtutum

Quaestio 33 : Consequenter quaeritur de his virtutibus utrum differant specie vel non

Quaestio 34 : Consequenter quaeritur de ordine harum virtutum ad invicem

Quaestio 35 : Consequenter quaeritur de ordine harum virtutum ad theologicas

Quaestio 36 : De donis primo quaerndum de singulus secundum se. Et incipiendum a sapientia

Quaestio 37 : Consequenter quaeritur de dono intellectus

Quaestio 38 : Deinde quaeritur de obiecto huius doni

Quaestio 39 : Sed iam quaeritur si simul cum Creatore respiciat creaturas spirituales, quaere non etiam corporales

Quaestio 40 : Consequenter quaeritur de dono fortitudinis quomodo se habeat ad fortitudinem virtutem cardinalem

Quaestio 41 : Consequenter quaeritur de dono consilii quod est adminiculans fortitudini, et primo an sit donum Spiritus Sancti

Quaestio 42 : Consequenter quaeritur in qua potentia animae sit consilium, scilicet an in aspectu vel in affectu

Quaestio 43 : Consequenter quaeritur de propria actione consilii

Quaestio 44 : Consequenter quaeritur de differentia consilii ad prudentiam

Quaestio 45 : Consequenter quaeritur de pietate, et primo respectu cuius vel quorum dicitur

Quaestio 46 : Consequenter quaeritur de dono scientiae, et primo ut distinguantur donorum limites

Quaestio 47 : Consequenter quaeritur utrum scientia pertineat ad aspectum vel ad affectum

Quaestio 48 : Deinde quaeritur de proprio obiecto scientiae

Quaestio 49 : De timore servili quaeritur an sit donum Spiritus Sancti

Quaestio 50 : Quia vero iam suppositum est in responsione primae rationis quod timor servilis donum sit Spiritus Sancti nec tamen compossibile caritati, quaeritur an ita sit

Quaestio 51 : Consequenter quaeritur utrum usu huius timoris sit bonus vel malus

Quaestio 52 : Consequenter quaeritur de differentiis casti timoris, scilicet initiali et filiali, utrum differant specie vel secundum status diversos eiusdem speciei

Quaestio 53.1 : Quaeritur igitur quid sit timor castus quoad habitum et quae propria actio sua et quod proprium obiectum et quomodo disintuatur per dictas differentias, scilicet initialem et filialem

Quaestio 54 : Consequenter videndum de utroque usu casti timoris, et primo de usu initiali de quo dictum est quod evacuatur cum perficitur caritas

Quaestio 55 : Consequenter quaeritur de usu timoris casti principali qui est in praecepto

Quaestio 56 : Consequenter quaeritur de duratione timoris casti, an scilicet manebit in patria

Quaestio 57 : Consequenter quaeritur de comparatione donorum ad invicem aliquid, et primo de sufficientia et numero

Quaestio 58 : Consequenter quaeritur de comparatione donorum ad virtutes, an scilicet sint virtutes necne

Quaestio 59 : Quaeritur de virtutibus gratuitis secundum quod tales sunt an connexae sunt

Quaestio 60Deunde licet superius dictum sit de aequalitate virtutem theologicarum, modo tangatur nihilominus de aequalitate virtutum gratificantium generaliter secundum quod huiusmodi

Quaestio 61 : Deinde quaeritur de connexione cardinalium sive consuetudinalium virtutum secundum quod tales sunt, praeter caritatem, hoc est prout a philosophis traduntur

Quaestio 62 : Deinde quaeritur de donis an sint connexa

Quaestio 63 : Deinde quia in praecedentibus saepissime suppositum est caritatem esse formam virtutum omnium, quaeritur quomodo hoc esse possit

Quaestio 64 : Consequenter quaeritur an sit in peccatis habitualibus connexio sicut in virtutibus

Liber 4

Quaestio 1; Prologus : "Sapientia aedificavit sibi domum, excidit columnas septem." In his verbis attendi possunt quattuor causae huius doctrinae et omnino totius Sacrae Scripturae

Quaestio 2 : De his causis ad dilucidationem potest quaeri per ordinem, et primo de causa materiali sive de subiecto Sacrae Scripturae

Quaestio 3 : Contra hoc tamen et contra ultimam positionem supra proximo positam videtur esse illud Rom. 10: "Finis legis Christus"

Quaestio 4 : Ulterius quaeritur de hoc subiecto quod ponitur esse de Deo et creatura

Quaestio 5 : Sed tunc quaeritur de illis magistralibus disputationibus, utrum liceat inquirere aliud quam in canone continetur

Quaestio 6 : Sed tunc quaeritur utrum liceat de his inquirere disputando, praecipue quae spectant ad faliasem

Quaestio 7 : Consequenter quaeritur de causa formali quae consistit in duobus scilicet in modo tractandi et in modo docendi

Quaestio 8 : Secundo quaeritur an sit hic modus certitudinalis

Quaestio 9 : Consequenter quaeritur de causa effeciente quae Deus est

Quaestio 10 : Consequenter quaeritur de fine sive de utilitate huius Scripturae

Quaestio 11 : Ex iam dictis videtur congrue dici quod subiectum speculationis in theologia sit tota Ecclesia

Quaestio 12 : Quoniam autem in praecedentibus saepe suppositum est quod haec Scriptura sit scientia, quaeritur an hoc sit verum

Quaestio 13 : Habito ergo quod sit scientia, quaeritur quem habitum facit

Quaestio 14 : Ultimo quaeritur de comparatione huius scientiae ad alias, an contineatur in illis, aut sit continens eas, aut neutro modo

Quaestio 15 : Quaeritur an possit odiri veritas

Quaestio 16 : Sed nunc quaeritur, si saltem per accidens possit odiri omnis veritas

Quaestio 17 : Sed tunc quaeritur, an idem et simul odire omnem (veritatem)

Quaestio 18 : De uti et frui primo quaeritur quorum sint, hoc est utrum sint irrationalium sicut et rationalium. Et proponatur quaestio de uti

Quaestio 19 : Sed tunc quaeritur de uti rationabilium secundum quam potentiam insit, scilicet utrum secundum aspectum vel secundum affectum

Quaestio 20 : Deinde quaeritur quomodo differant duae descriptiones uti in littera positae, si hic non accipitur usus nisi specialiter pro actione affectus rationalis

Quaestio 21 : Consequenter quaeritur secundum quam potentiam inest fruitio

Quaestio 22 : Sed quaeritur, cum affectus sit irascibills et concupiscibilis, utrum ista quietatio voluptuosa primo et per se pertineat ad alteram illarum, aut pariter ad utramque

Quaestio 23 : Ex his patet quare expressius diffinitur frui per affectum quam per aspectum, quod aliquando solet perquiri. Patet etiam faciliter quare potius diffinitur per amorem quam per fidem vel spem, quod similiter solet quaeri

Quaestio 24 : Item ex praedictis attende quod usus et fruitio non sunt nisi duae actiones virtutis

Quaestio 25 : Ex his etiam patet quod solet quaeri, si erunt fruitio et usus in patria sicut sunt modo

Quaestio 26 : Quaeritur deinde quibus utendum, et primo an Deo

Quaestio 27 : Deinde quaerendum an bonis creatis universaliter utendum sit

Quaestio 28 : Deinde quaeritur an malis culpae et poenae sit utendum

Quaestio 29 : Ex his patet quod solet quaeri an omnia visibilia sint amanda

Quaestio 30 : Consequenter quaeritur quibus fruendum

Quaestio 31 : Quod Deus sit, sic potest ostendi

Quaestio 32 : Habito ergo quod Deus sit, quaeritur de unitate essentiae divinae, an scilicet unitas divina compati possit pluralitatem naturarum

Quaestio 33 : De personis in deitate primo quaeritur an ibi sit persona

Quaestio 34 : Deinde quaeritur utrum in divinis sit vel esse possit personarum pluralitas

Quaestio 35 : Consequenter quaeritur an in divinis sit personarum Trinitas

Quaestio 36 : Deinde quaeritur an possint esse plures tribus

Quaestio 36.1 : Contra veritatem praeostensam multiplex est oppositio, et primo de omnibus simul

Quaestio 37 : Consequenter quaeritur de nominibus harum personarum, primo in communi de gignente et genito

Quaestio 38 : Deinde quaeritur specialiter de nominationibus Filii

Quaestio 39 : Consequenter quaeritur de nuncupatione Spiritus Sancti

Quaestio 40 : Consequenter quaeritur de nomine doni utrum possit esse proprium Spiritui Sancto

Quaestio 41 : Dubitatur iam de praedicta determinatione, quia dictum est quod Spiritus Sanctus fuit datum vel donatum aeternaliter

Quaestio 42 : Consequenter quaeritur cum Spiritus Sanctus dicatur et Spiritus Sanctus et donum, quid est ... quod utrumque nomen est relativum

Quaestio 43 : De vestigio divinae unitatis et Trinitatis in creatura universa primo quaeritur an creatura possit praetendere aliquod huiusmodi vestigium in cognitionem creatoris

Quaestio 44 : Consequenter quaeritur an hoc vestigium in omni creatura possit esse penes unum, verum et bonum

Quaestio 45 : Sed tune quaeritur si dicta tria insint omni enti, an insint ei ut tria vel ut unum

Quaestio 46 : Consequenter quaeritur an praedicta tria omne ens comitantia aliquid realiter addunt super ens

Quaestio 47 : Consequenter quaeritur utrum unumquodque trium dictorum cum sit aliquod ens, habeat illa tria

Quaestio 48 : Consequenter quaeritur de ista trinitate quae ponitur vestigium summae Trinitatis in creaturis, mensura, numerus et pondus. Ubi primo quaeritur utrum haec tria insint omni creaturae

Quaestio 49 : Secundo quaeritur penes quae in omni re haec trinitas attendenda est, et quomodo se habet ad iam praedeterminatam

Quaestio 50 : Consequenter quaeritur de hac trinitate "modus, species et ordo", primo si sit in omni re vel non

Quaestio 51 : Secundo quaeritur quomodo se habeat haec trinitas ad praedeterminatas, et penes quae attendatur in rebus, et primo quaeritur in communi et simul de omnibus tribus

Quaestio 52 : Postea quaeritur de his tribus in speciali quomodo se habeant ad praedicta. Et primo de modo quaeritur

Quaestio 53 : Consequenter quaeritur de specie quomodo reducitur ad numerum

Quaestio 54 : De ordine quoque quaeritur quomodo reducitur ad bonitatem

Quaestio 55 : Ex praecedentibus reductionibus ad invicem planum est quod una est trinitas in re ... Super quo primo quaeritur quare theologi de creaturis talem eruunt trinitatem

Quaestio 56 : Secundo quaeritur quare magis quaerunt theologi trinitatem in rebus ad ostendendum Deum esse trinum, quam quaternitatem

Quaestio 57 : Tertio quaeritur, si est tantummodo una trinitas quae est vestigium creatoris sui proprium

Quaestio 58 : Solet etiam quaeri penes quid accipiantur dictae trinitates, tamquam essent realiter differentes

Quaestio 59 : Consequenter quaeritur de imagine summae Trinitatis in anima rationali, et primo de hac trinitate "memoria, intelligentia et amor sive voluntas"

Quaestio 60 : Deinde quaeritur cum memoria, intelligentia et voluntas sint potentiae activae, et sint de genere substantiae, an sint idem cum mente in essentia

Quaestio 61 : Deinde quaeritur cum dicta tria non differant essentialiter ab eo quod mentis formate est, quomodo inter se differant et conveniant

Quaestio 62 : Sed nunc quaeritur penes quid distinguantur

Quaestio 63 : Deinde quaeritur an in memoria, intelligentia et voluntate sive dilectione possit esse summae Trinitatis imago

Quaestio 64 : Consequenter quaeritur ubi in mente quaeri debet haec imago et inveniri

Quaestio 65 : Quaeritur igitur in quibus animae partibus reperit Augustinus trinitatem, et cuiusmodi trinitatem in singulis, et quas trinitates eicit ne sint imago

Quaestio 66 : Cum non gignat memoria intelligentiam, neque utraque producat dilectionem, nisi aliquid fuerit obiectum quod memoretur, intelligatur et diligatur, quaeritur quod est illud

Quaestio 67 : De alia trinitate imagine, scilicet mente, notitia eius et amore, primo quaeritur quid importetur per nomen mentis

Quaestio 68 : Consequenter videndum est de eorum ordine, aequalitate et consubstantialitate

Quaestio 69 : Consequenter quaeritur quomodo in mente et notitia eius et amore attenditur imago summae Trinitatis

Quaestio 70 : Ex his iam patet convenientia et differentia inter istam trinitatem mentis, notitiae et amoris, et illam superiorem memoriae, intelligentiae et voluntatis

Quaestio 71 : Nunc restat quaerere quiddam a latere praecedentium scilicet de actione amandi, intelligendi et memorandi, quando comparantur ad mentem istam, an sint menti consubstantiales vel non

Quaestio 72 : Quaeritur an Pater et Filius sese diligant Spiritu Sancto

Quaestio 73 : An sit idea in Deo quaeritur

Quaestio 74 : ... Quaeritur igitur utrum fuerit in Deo aetema relatio respectu creaturae

Quaestio 75 : . .. Et quaeritur utrum plures sint in Deo ideae

Quaestio 76 : Consequenter quaeritur utrum ideae sint plures secundum rem vel secundum rationem

Quaestio 77 : Consequenter quaeritur utrum finitae sint vel infinitae

Quaestio 78 : Consequenter quaeritur si in Deo ideae fuissent, si creaturae nec fuissent nec futurae essent

Quaestio 79 : Consequenter cum iam sunt creaturae quarum sunt ideae, quaerendum ut sciatur an omnes habeant ibi ideas proprias an non. Et primo quaeritur an materiae sit ibi idea

Quaestio 80 : Consequenter quaeritur an formae substantialis creatae sit idea in Deo

Quaestio 81 : Deinde quaeritur an compositum ex materia et forma habeat ideam

Quaestio 82 : Deinde quaeritur an diversorum compositorum diversae sint ideae, praecipue quando illa composita sunt eiusdem generis vel speciei

Quaestio 83 : Ex his patere potest quomodo attendenda est distinctio inter ideam universalis et particularis

Quaestio 84 : Deinde quaeritur utrum accidentium sint ideae propriae sicut substantiarum

Quaestio 85 : Consequenter quaeritur de comparatione idearum ad invicem, et primo de diversitate earum qualis est scilicet an talis quae prohibeat illas ad invicem praedicari

Quaestio 86 : Iuxta autem iam habita quaeritur quid sit quod creatio est numeraliter multiplicabilis et non creator

Quaestio 87 : Consequenter quaeritur utrum in ideis sit ordo ad invicem

Quaestio 88 : Consequenter videndum est de modo sciendi res per ideas. Ubi primo quaeritur an Deus intelligat aliud a se

Quaestio 89 : ... ponatur in quaestione an per solam sui intuitionem possit omnia alia scire

Quaestio 90 : Consequenter quaeritur de scientia divina respectu rerum rationalium ... De quibus primo quaeritur utrum aliquid sint ita quod sint res alicuius praedicamenti vel aliquorum

Quaestio 91 : Consequenter videndum quomodo complexa a Deo intelligantur

Quaestio 92 : Deinde quaeritur an huiusmodi complexa intelligat Deus per aliaseam

Quaestio 93 : Consequenter videndum quomodo novit Deus mala, et primo quaeritur si malum culpae ideam habeat

Quaestio 94 : Deinde quaeritur: de malo poenae si habeat ibi ideam

Quaestio 95 : Deinde quaeritur si pura privatio quae est in utroque malo non habet ideam ... quomodo ipsa a Deo scitur