Text List

William of RubioSentences Commentary

Table of Contents

Only show available transcriptions

Sentences Commentary

Liber 1

Prologus

Quaestio 1 : Utrum notitia theologica sit possibilis viatori

Quaestio 2 : utrum notitia theologica intuitiva possit esse sine suo obiecto praesente

Quaestio 3 : Utrum viatores possint habere actus intelligendi significata per articulos fidei eiusdem speciei et aeque evidentes cum actibus beatorum

Quaestio 4 : Utrum anima intellectiva intelligat in praesenti intuitive actus suos theologicos vel quoscunque alios sibi actualiter inhaerentes

Quaestio 5 : Utrum in actibus credendi vel intelligendi sit possibilis per naturam processus in infinitum

Quaestio 6 : Utrum aliquis conceptus proprius Dei sit naturaliter possibilis viatori

Quaestio 7 : Utrum habitus theologicus sit secundum numerum tantum unus

Quaestio 8 : Utrum habitus theologicus a fide distinctus sic scientificus: accipiendo scientiam proprie dictam

Quaestio 9 : Utrum notitia practica sit a notitia speculativa speciei distincta

Quaestio 10 : Utrum habitus theologicus sit practicus an speculativus

Quaestio 11 : Utrum subiectum theologiae et cuiuscunque alterius scientiae sit omnium passionum eius et veritatum conclusione virtualiter contentivum

Quaestio 12 : Utrum aliquid ens unicum creatum vel increatum sit totius theologiae subiectum

Distinctio 1

Quaestio 1 : Utrum eodem actu quo quis diligit propter deum aliquod ens creatum diligat ipsum deum

Quaestio 2 : Utrum actus utendi necessario praesupponat actum fruendi

Quaestio 3 : Utrum unus istorum actuum videlicet fruendi et utendi sit alterius principium productivum

Quaestio 4 : Utrum actus fruendi et utendi necessario praesupponant obiectum suum praeexistere intellectum

Quaestio 5 : Utrum viator vel comprehensor fruatur contingenter an necessario Deo distincte praeintellectio

Quaestio 6 : Utrum sit possibile aliquem videre divinam essentiam et frui ipsa tantum non visa nec dilecta aliqua personarum divinarum vel unam personam videre et ea frui non visa aliqua aliarum

Distinctio 2

Quaestio 1 : Utrum Deum esse sit propositio per se nota an demonstrabilis evidenter

Quaestio 2 : Utrum Deum esse infinitum sit per se notum an demonstrabile evidenter ex aliquo per se noto

Quaestio 3 : Utrum Deum esse essentialiter unum sit per se notum an demonstrabile evidenter ex aliquo per se noto

Quaestio 4 : Utrum deum esse trinum personaliter sit per se notum an demonstrabile evidenter

Quaestio 5 : Utrum divina essentia et persona seu proprietas personalis relativa sint in re extra realiter distincta

Quaestio 6 : Utrum opinio ponens aliam esse indivisionem relationis originis a seipsa ob alia qua est eius a divina essentia, conicidat cum opinione exclusa quaestione quinta

Quaestio 5 : Utrum divina essentia et persona seu proprietas personalis relativa sint in re extra realiter distincta

Quaestio 7 : Utrum personae divinae sint ex essentia et ex proprietatibus relativis realiter constitutae

Distinctio 3

Quaestio 1 : Utrum de Deo possint haberi aliqui conceptus denominativi ob omni eius conceptu quiditativo distincti

Quaestio 2 : Utrum conceptus praedicabiles de Deo in secundo modo dicendi per se sint demonstrabiles de ipso

Quaestio 3 : Utrum aliquis conceptus unus numero Deo et creaturae communis sit nobis possibilis

Quaestio 4 : Utrum univocatio conceptus entis Deo et creaturae communis se extendat ad differentias ultimas et ad passiones entis

Quaestio 5 : Utrum viatori sit possibilis aliquis conceptus proprius quo concipiat solum Deum secundum seipsum

Quaestio 6 : Utrum conceptus entis universalis sit prior generatione quam aliquis alius conceptus eo inferior singularis

Quaestio 7 : Utrum universale habeat aliquod esse in anima vel extra animam subiectivum an tantummodo obiectivum

Quaestio 8 : Utrum partes vestigii et imaginis distinguantur aliqualiter in re extra

Distinctio 4

Quaestio 1 : Utrum sit generatio in divinis

Quaestio 2 : Utrum haec propositio deus generat deum sit ut vera a quodlibet catholico concedenda

Distinctio 5

Quaestio 1 : Utrum divina essentia possit dici generare et generari

Quaestio 2 : Utrum divina essentia sit formalis terminus generationis qua filius generatur et spirationis qua spiritus sanctus spiratur

Distinctio 6

Quaestio 1 : Utrum divina generatio et spiratio sit univoca an aequivoca

Quaestio 2 : Utrum voluntas patema an sola memoria sit principium generandi verbum

Distinctio 7

Quaestio 1 : Utrum filius possit generare

Quaestio 2 : Utrum in Deo sit potentia generandi et spirandi

Distinctio 8

Quaestio 1 : Utrum repugnet simplicitati divinae esse in aliquo genere praedicamentali

Quaestio 2 : Utrum divinae simplicitati repugnet aliqua diffinitione proprie dicta diffiniti

Quaestio 3 : Utrum divinae simplicitati repugnet dicere quod Deus sit similiter per se sapiens iustus et alia attributa quae de ipso praedicantur sicut dicitur esse deus

Quaestio 4 : Utrum attributa divina distinguantur tam inter se quae ab essentia distinctione aliqua rationis

Quaestio 5 : Utrum Deus licet simplicissimus possit esse formaliter sapiens, iustus bonus et alia omnia quae de ipso et de personis omnibus affirmantur

Quaestio 6 : Utrum Deus sit omnino immutabilis

Distinctio 9

Quaestio 1 : Utrum in divinis sit generatio et inter generans et genitum seu generatum aliquis ordo

Quaestio 2 : Utrum debeat dici quod Dei filius semper gignitur vel semper est genitus vel semper gignetur

Distinctio 10

Quaestio 1 : Utrum spiritus sanctus sit amor semper natus

Quaestio 2 : Utrum Spiritus Sanctus producatur libere

Distinctio 11

Quaestio 1 : Utrum Spiritus Sanctus procedat a Patre et a Filio an ab altero eorum tantum

Quaestio 2 : Utrum Pater spiret spiritum sanctum per filium

Distinctio 12

Quaestio 1 : Utrum Pater et Filius spirent Spiritum Sanctum una spiratione tantum

Quaestio 2 : Utrum Pater et Filius spirent Spiritum Sanctum inquantum sunt unum essentialiter an inquantum plura personaliter distincta realiter

Distinctio 13

Quaestio 1 : Utrum Spiritus Sanctus sit a Patre et a Filio veraciter generatus

Quaestio 2 : Utrum Spiritus Sanctus sit spiratus uniformiter aequaliter aeque per se et aeque proprie ab utroque

Distinctio 14

Quaestio 1 : Utrum Spiritus Sanctus detur seu mittatur temporaliter a seipso an tantum ab alio videlicet a Patre et Filio

Quaestio 2 : Utrum Spiritus Sanctus detur alicui seu mittatur ab aliquo viro sancto

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum missio filii et spiritus sancti sit secundum eadem dona Dei an secundum diversa

Quaestio 2 : Utrum aliquis possit dici verbum divinum vel spiritum sanctum dare vel mittere sibi ipsi

Distinctio 16

Quaestio 1 : Utrum tam Dei filius quam Spiritus Sanctus visibiliter nobis missus

Quaestio 2 : Utrum tam Dei filius quam spiritus sanctus fuerit missus invisibiliter ante Christum

Distinctio 17

Quaestio 1 : Utrum oporteat ponere caritatem tanquam formam aliquam supernaturalem cuicumque naturae intellectuali Deo carae actualiter inhaerentem

Quaestio 2 : Utrum caritas possit secundum suam essentiam tam intensive quam etiam extensive diminui et augeri

Quaestio 3 : Utrum caritas sit intensibilis sive augmentabilis intensive ex diversis gradibus eiusdem specificae rationis, puta ex diversis individuis caritatis

Quaestio 4 : Utrum caritas vel alia quaecumque forma intensibilis summa sit possibilis

Distinctio 18

Quaestio 1 : Utrum donum sit spiritui sancto proprium, eius a personis aliis distinctivum

Quaestio 2 : Utrum Spiritus Sanctus sit donum ab aeterno; an ex tempore tantum datum

Distinctio 19

Quaestio 1 : Utrum divinae personae sint aequales perfectae in magnitudine

Quaestio 2 : Utrum quaelibet divina persona sit realiter in qualibet alia

Distinctio 20

Quaestio 1 : Utrum divinae personae sint aequales in potentia

Quaestio 2 : Utrum potentia generativa et spirativa ad intra, contineantur sub omnipotentia Dei

Distinctio 21

Quaestio 1 : Utrum haec sit vera, tanta est una sola persona divina quanta trinitas simul tota

Quaestio 2 : Utrum haec propositio sit vera, sola una persona puta solus Pater vel solus Filius vel solus Spiritus Sanctus est Deus

Distinctio 22

Quaestio 1 : Utrum Deus sit nominabilis aliquo nomine sibi imposito a viatore

Quaestio 2 : Utrum nomina dicta proprie de Deo significent aliquid quod formaliter sit in ipso

Distinctio 23

Quaestio 1 : Utrum persona dicatur univoce de omnibus personis tam creatis quam etiam increatis

Quaestio 2 : Utrum hoc nomen persona sit primae an secundae intentionis

Distinctio 24

Quaestio 1 : Utrum Deitas et eius unitas distinguantur aliqualiter in re extra

Quaestio 2 : Utrum trinitas personarum divinarum sit verus numerus ab ipsis personis distinctus

Distinctio 25

Quaestio 1 : Utrum hoc nomen persona et hoc nomen essentia idem significent totaliter in re extra

Quaestio 2 : Utrum hoc nomen persona sit absolutum an relativum

Distinctio 26

Quaestio 1 : Utrum paternitas, filiatio, sive activa et passiva generatio et spiratio, quae dicuntur proprietates personales, sint relationes reales

Quaestio 2 : Utrum personae divinae constituantur personaliter et distinguantur realiter per relationes originis an per proprietates aliquas absolutas

Distinctio 27

Quaestio 1 : Utrum verbum creatum sit notitia actualis existens in creatura intellectuali ut accidens in subiecto

Quaestio 2 : Utrum solus Dei filius sit verbum increatum

Distinctio 28

Quaestio 1 : Utrum ingenitum et innascibile dicantur de solo patre

Quaestio 2 : Utrum ingenitum seu innascibile vel innascibilitas et Pater sive paternitas dicant idem

Distinctio 29

Quaestio 1 : Utrum Pater et Filius sint unum principium Spiritus Sancti et pater et filius et spiritus sanctus unum principium cuiuslibet entis creati

Quaestio 2 : Utrum principium dicatur univoce de principio sumpto personaliter et de principio sumpto essentialiter in divinis an aequivoce

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum ponentes respectum esse aliquod unum tantum ab extremis relatis distinctum in re extra, habeant concedere tam in divinis quam in creatis aliqua inconvenientia et absurda

Quaestio 2 : Utrum opinio negantium revelationem esse aliquid per se unum ab extremis distinctum sit contra intentionem doctorum catholicorum et contra Philosophum et an habeat concedere vel negare aliquod inconveniens et absurdum

Quaestio 3 : Utrum creaturae ad deum sit relatio realis

Quaestio 4 : Utrum sit relatio realis actualis vel fundamentalis an aptitudinalis Dei ad aliquod ens creatum

Distinctio 31

Quaestio 1 : Utrum istae relationes communes videlicet identitas similitudo et aequalitas sint in creaturis relationes reales an tantummodo rationis

Quaestio 2 : Utrum relationes istae communes videlicet similitudo identitas et aequalitas sint in divinis relationes reales an tantum modo rationis

Distinctio 32

Quaestio 1 : Utrum Pater et Filius diligant se Spiritu Sancto seu per Spiritum Sanctum

Quaestio 2 : Utrum Pater sit sapiens sapientia genita

Distinctio 33

Quaestio 1 : Utrum proprietates personales divinae sint formaliter infinitae

Quaestio 2 : Utrum omnis relatio originis in divinis sit perfectio simpliciter

Distinctio 34

Quaestio 1 : Utrum divinae personae sint idem cum essentia totaliter in re extra

Quaestio 2 : Utrum relationes originis in divinis sint idem totaliter cum personis

Distinctio 35

Quaestio 1 : Utrum in Deo sit scientia

Quaestio 2 : Utrum ideae sint in mente divina per quas omnia contingenter ab aeterno fuerint ipsi nota

Distinctio 36

Quaestio 1 : Utrum omnium creaturarum perfectiones fuerint contentae in Deo realiter ab aeterno

Quaestio 2 : Utrum malum contineatur a Deo

Distinctio 37

Quaestio 1 : Utrum esse ubique sit proprium soli Deo an etiam aliis conveniens

Quaestio 2 : Utrum Deum esse ubique possit a nobis probati demonstrative

Distinctio 38

Quaestio 1 : Utrum omne possibile tam factum quam futurum quam etiam quodcumque aliud nunquam fiendum fuerit aeternaliter Deo notum

Quaestio 2 : Utrum omne possibile fuerit notum Deo certitudinaliter ab aeterno

Distinctio 39

Quaestio 1 : Utrum divina scientia fuerit necessario omnium intelligibilium ab aeterno

Quaestio 2 : Utrum divina praescientia contingentium futurorum fuerit necessaria causa ipsorum

Distinctio 40

Quaestio 1 : Utrum divina praedestinatio sit idem cum praescientia totaliter in re extra

Quaestio 2 : Utrum sit possibile praescitum salvari et praedestinatum damnari

Distinctio 41

Quaestio 1 : Utrum praedestinationis electorum fuerit aliqua causa in quolibet eorum

Quaestio 2 : Utrum reprobationis seu praescientiae reproborum sit aliqua causa ex parte ipsorum

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum in Deo sit potentia respectu cuiuscumque possibilis

Quaestio 2 : Utrum in Deo sit potentia respectu alicuius impossibilis

Distinctio 43

Quaestio 1 : Utrum Dei omnipotentia sit formaliter infinita

Quaestio 2 : Utrum ratio possibilitatis et impossibilitatis sumatur ex parte rei possibilis et impossibilis: an ex parte Dei omnipotentis

Distinctio 44

Quaestio 1 : Utrum Deus posset facere aliud universum perfectius isto quod fecit et quod existit de facto

Quaestio 2 : Utrum Deus posset facere mundum alium ab isto manente localiter indistantem

Distinctio 45

Quaestio 1 : Utrum voluntas divina sit causa prima omnium effectiva

Quaestio 2 : Utrum voluntas divina vel etiam creata producat obiectum volitum

Distinctio 46

Quaestio 1 : Utrum aliquid quod Deus vult fieri possit ne eveniat impediri

Quaestio 2 : Utrum Deus velit fieri quicquid sit

Distinctio 47

Quaestio 1 : Utrum aliquid sit possibile fieri contra voluntatem Dei

Quaestio 2 : Utrum aliquid sit possibile fieri praeter voluntatem Dei

Distinctio 48

Quaestio 1 : Utrum voluntas creaturae rationalis teneatur esse in volito et in nolito conformis voluntati divinae

Liber 2

Distinctio 1

Quaestio 1 : Utrum activa productio et passiva secundae causae sit forma aliqua per se una distincta realiter ab ipsa causa secunda et a passo praesupposito ac a termino in ipsum naturaliter introducto

Quaestio 2 : Utrum creatio activa sit forma aliqua per se una a creante distincta et passiva alia a re creata

Quaestio 3 : Utrum creatio sit possibilis actu secundae causae

Quaestio 4 : Utrum creatio sit possibilis primae causae

Quaestio 5 : Utrum si aliqua causa secunda fuisset posita ab aeterno potuisset in effectum sibi coaevum et per consequens sempiternum

Quaestio 6 : Utrum prima causa potuerit aliquem effectum producere sempiternum

Quaestio 7 : Utrum omnia creata sive a prima sive a secunda causa necessario indigeant ad sui existentiam conservaretur per instans

Quaestio 8 : Utrum productio et conservatio secundae causae sint idem totaliter in re extra

Quaestio 9 : Utrum creatio et conservatio primae causae sint idem totaliter in re extra

Quaestio 10 : Utrum omne possibile sit a Deo creabile sine omni alio concurrente

Quaestio 11 : Utrum creabile habebat aliquod esse antequam crearetur

Quaestio 12 : Utrum cuiuscumque creati ad Deum creantem sit aliqua relatio distincta realiter ab utroque

Distinctio 2

Quaestio 1 : Utrum motus et tempus quod dicitur esse duratio temporalium sint tam inter se quam ab ipsis permanentibus rebus temporalibus realiter indistincta

Quaestio 2 : Utrum aevum sit aliquid positivum in re extra ab aeviterno distinctum, permanens an successivum

Quaestio 3 : Utrum quando sit forma aliqua per se una, distincta a re temporali et a tempore et ab aeviterno et aevo

Quaestio 4 : Utrum continuum sit compositum ex partibus continuis et ex aliis indivisibilibus puta punctis vel instantibus in finitis

Quaestio 5 : Utrum angelus sit in loco

Quaestio 6 : Utrum in angelo existente in loco sit ub tanquam forma aliqua per se una distincta ab ipso realiter et a loco

Distinctio 3

Quaestio 1 : Utrum angeli sint compositi ex materia et forma

Quaestio 2 : Utrum angeli sint compositi ex genere et differentia tamquam ex ratione potentiali et actuali

Quaestio 3 : Utrum quilibet angelorum distinguatur ab omni alio se toto: an habeat aliquid commune cum ipso

Quaestio 4 : Utrum omnes angeli sint eiusdem speciei

Quaestio 5 : Utrum boni angeli potuerint mereri vel mali demereri in primo suae creationis instanti

Distinctio 4

Quaestio 1 : Utrum angeli in primo creationis suae instanti habuerint notitiam Dei et omnium aliorum

Quaestio 2 : Utrum daemones superiores naturae fuerint maioris culpae et poenae

Quaestio 3 : Utrum boni angeli superiores in natura sint superiores in gloria

Distinctio 5

Quaestio 1 : Utrum peccatum quo mali angeli fuerunt a Deo aversi fuerunt superbia

Quaestio 2 : Utrum conversio bonorum angelorum ad deum fuerit meritum ipsorum quo sibi aeternum praemium meruerunt

Distinctio 6

Quaestio 1 : Utrum de quolibet angelorum ordine aliqui caeciderunt

Quaestio 2 : Utrum Lucifer fuerit de supremo ordine angelorum

Distinctio 7

Quaestio 1 : Utrum boni angeli meruerunt sibi in gloria confirmari

Quaestio 2 : Utrum daemones quando fuerunt a Deo aversi meruerint in culpa obstinari

Distinctio 8

Quaestio 1 : Utrum angelus tam bonus quam malus possit corpus assumere in quo exerceat aliquod opus vitae

Quaestio 2 : Utrum daemones homines vexantes vexent eos aliquid ipsis imprimendo

Distinctio 9

Quaestio 1 : Utrum locutio angelorum terminetur ad verbum mentis intrinsecum, an ad aliquod aliud signum locutionis merae expressivum

Quaestio 2 : Utrum quilibet angelorum possit loqui cuilibet de quocunque actualiter sibi noto

Quaestio 3 : Utrum unus angelus potest loqui alteri quantumcunque a se distanti

Quaestio 4 : Utrum unus angelus possit naturaliter intelligere cogitationes vel dilectionem alterius angeli

Distinctio 10

Quaestio 1 : Utrum omnes angeli mittantur

Quaestio 2 : Utrum angeli missi ad nos remaneant beati consimiliter

Distinctio 11

Quaestio 1 : Utrum quilibet homo habeat in praesenti aliquem angelum ad sui custodiam deputatum

Quaestio 2 : Utrum angelus custodiens hominem possit causare aliquid in ipso homine quem custodit

Distinctio 12

Quaestio 1 : Utrum potentia materiae passiva sit aliquid per se unum distinctum ab ipsa materia in re extra

Quaestio 2 : Utrum potentia formae activa sit in ea aliquid per se unum absolutum vel respectivum ab ipsa distinctum

Quaestio 3 : Utrum omnis forma naturaliter generabilis praecedat in materia praesupposita antequam generetur quantum ad aliquem sui gradum

Quaestio 4 : Utrum ab eodem agente immediate forma opposita corrumpatur et proposita ipsi contraria producatur

Quaestio 5 : Utrum materia et eius substantialis forma sint directe in genere substantiae

Quaestio 6 : Utrum materia possit fieri naturaliter sine forma

Distinctio 13

Quaestio 1 : Utrum lux sit obiectum adaequatum viscus

Quaestio 2 : Utrum lux sit forma substantialis an accidentalis et quid sit lux

Quaestio 3 : Utrum tenebra luci et lumini opposita sit aliquid in re extra

Distinctio 14

Quaestio 1 : Utrum caelum stellatum sit compositum ex materia et ex forma

Quaestio 2 : Utrum primum mobile quod est caelum moveatur localiter a seipso an ab aliquo motore extrinseco sibi coniuncto

Quaestio 3 : Utrum elementa moveantur ad loca propria totaliter a seipsis

Quaestio 4 : Utrum corpora superiora luminosa omnia sint lucida ex se an aliunde

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum in corpore animalis et cuiuscumque alterius mixti corporis sint actualiter omnia quatuor elementa

Quaestio 2 : Utrum anima sit effective ab aliqua secunda causa an tantum a prima

Distinctio 16

Quaestio 1 : Utrum anima intellectiva in homine sit alia forma ab anima sensitiva

Quaestio 2 : Utrum anima intellectiva et sensitiva sit ab omnibus sui potentiis indistincta

Distinctio 17

Quaestio 1 : Utrum in anima humana et in quacumque alia creatura intellectuali sint plures an tantum unicus intellectus

Quaestio 2 : Utrum sola anima intellectiva et sensitiva sit forma substantialis hominis: an sit in ipso aliqua alia praeter ipsas

Distinctio 18

Quaestio 1 : Utrum illa productio corporis Evae quam describit magister fuerit creatio

Quaestio 2 : Utrum anima hominis sit cum angelo eiusdem an alterius specificae rationis

Distinctio 19

Quaestio 1 : Utrum homo fuisset in statu innocentiae immortalis: hoc est an mortuus fuisset si in statu innocentiae permansisset

Quaestio 2 : Utrum in statu innocentiae fuissent omnes homines aequali tempore viatores

Distinctio 20

Quaestio 1 : Utrum in statu innocentiae fuisset hominis sicut modo per carnalem copulam propagatio

Quaestio 2 : Utrum in statu innocentiae omnes perfecti in scientia et in originali iustitia nat fuissent

Distinctio 21

Quaestio 1 : Utrum primus homo vel alius quilibet post ipsum potuisset in statu innocentiae venialiter peccare

Quaestio 2 : Utrum invidia fuerit motiva diaboli ad tentandum primos parentes

Distinctio 22

Quaestio 1 : Utrum peccatum primorum parentum fuerit superbia

Quaestio 2 : Utrum peccatum primorum parentum provenerit ex eorum ignorantia

Distinctio 23

Quaestio 1 : Utrum Deus possit facere aliquam voluntatem impeccabilem per naturam

Quaestio 2 : Utrum primus homo in statu innocentiae cognoverit deum et alia clarius quae nos modo communiter cognoscamus

Distinctio 24

Quaestio 1 : Utrum homo per liberum arbitrium sine gratia gratum faciente potuerit malo resistere et in innocentia permanere

Quaestio 2 : Utrum sint diversae potentiae superior et inferior portio rationis

Distinctio 25

Quaestio 1 : Utrum liberum arbitrium sit in Deo

Quaestio 2 : Utrum liberum arbitrium omnium sit aequale

Distinctio 26

Quaestio 1 : Utrum gratia et caritas sint idem

Quaestio 2 : Utrum gratia sit subiective immediate in essentia an in potentia

Distinctio 27

Quaestio 1 : Utrum aliqua virtus possit esse perfecta sine gratia gratum faciente

Quaestio 2 : Utrum habens gratiam possit sibi mereri vitam aeternam

Distinctio 28

Quaestio 1 : Utrum liberum arbitrium posset sine gratia resurgere a culpa

Quaestio 2 : Utrum sine gratia gratum faciente liberum arbitrium sit sufficiens ad merendum

Distinctio 29

Quaestio 1 : Utrum primi parentes fuerunt in gratia ante lapsum seu casum suum atque peccatum

Quaestio 2 : Utrum caritas viae et felicitas patriae specifice distinguantur

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum originalis iustitia fuerit aliquis supernaturalis habitus virtuosus

Quaestio 2 : Utrum peccatum originale sit aliquid positivum et quid sit

Distinctio 31

Quaestio 1 : Utrum originale peccatum transfundatur a parentibus in prolem

Quaestio 2 : Utrum originalis reatus sit immediate in essentia animae in aliqua eius potentia subiective

Distinctio 32

Quaestio 1 : Utrum reatus originalis remittatur homini in baptismo

Quaestio 2 : Utrum originalis defectus seu reatus omnibus illis quibus remittitur aequaliter remittatur

Distinctio 33

Quaestio 1 : Utrum peccata proximorum parentum transeant ad filios eorum

Quaestio 2 : Utrum originale peccatum sit unicum tantum

Distinctio 34

Quaestio 1 : Utrum Deus sit causa peccati

Quaestio 2 : Utrum aliqua causa secunda possit in aliquem effectum sibi debitum sine prima coagente secum ad ipsum

Quaestio 3 : Utrum bonum sit peccati subiectum

Distinctio 35

Quaestio 1 : Utrum peccatum sit formaliter aliquid positivum existens actualiter in re extra

Quaestio 2 : Utrum unum peccatum possit esse maius seu gravius alio eiusdem speciei cum ipso

Quaestio 3 : Utrum peccatum commissionis sit deterius quam peccatum omissionis

Distinctio 36

Quaestio 1 : Utrum unum peccatum sit pena alterius

Quaestio 2 : Utrum poena cui culpae sit debita

Distinctio 37

Quaestio 1 : Utrum omnis actus malus inquantum actus sit a Deo

Quaestio 2 : Utrum actus malus moraliter inquantum malus possit esse a Deo

Distinctio 38

Quaestio 1 : Utrum bonitas moralis seu rectitudo quae est in actu voluntatis sumatur ex intentione exercentis ipsum ad debitum ipsis finem

Quaestio 2 : Utrum intentio finis sit actus voluntatis

Distinctio 39

Quaestio 1 : Utrum conscientia sit actus aliquis vel habitus intellectus

Quaestio 2 : Utrum synderesis sive scintilla rationis sit actus vel habitus a conscientia indistinctus

Distinctio 40

Quaestio 1 : Utrum omnis actus sit moraliter bonus ex sola intentione debiti finis

Quaestio 2 : Utrum unus et idem actus numero voluntatis elicitus vel imperatus possit esse bonus moraliter atque malus

Distinctio 41

Quaestio 1 : Utrum aliquis actus alicuius infidelis sit perfecte moraliter virtuosus

Quaestio 2 : Utrum omne peccatum sit voluntarium

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum actus exterior imperatus addat ad interiorem bonitatem vel malitiam moralem

Quaestio 2 : Utrum peccatum mortale et veniale specifice distinguantur

Quaestio 3 : Utrum peccatum congrue dividatur in peccatum cordis oris et operis

Quaestio 4 : Utrum peccatum in universali acceptum congrue et sufficienter in septem vitia vulgata et capitalia dividatur

Distinctio 43

Quaestio 1 : Utrum sit aliquod speciale peccatum tantum in spiritum sanctum

Quaestio 2 : Utrum peccatum in spiritum sanctum sit gravissimum

Distinctio 44

Quaestio 1 : Utrum liberum arbitrium sit potentia peccandi

Quaestio 2 : Utrum saecularis potentia praesidendi seu dominandi sit a deo