Text List

Thomas AquinasQuodlibeta

Table of Contents

Only show available transcriptions

Quodlibeta

Quodlibet 1

Quaestio 1 : Utrum Beatus Benedictus in visione qua vidit totum mundum divinam essentiam viderit

Quaestio 2

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum fuerit in Christo una filiatio qua referretur ad patrem et matrem, an duae

Articulus 2 : Utrum Christus in cruce mortuus fuerit

Quaestio 3

Quaestio 5 : Utrum contritus teneatur velle magis esse in inferno quam peccare

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum angelus dependeat a loco corporali secundum suam essentiam an sit in loco secundum operationem tantum

Articulus 2 : Utrum angelus possit moveri de extremo in extremum sine medio

Quaestio 4

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum anima adveniente corpori, corrumpantur omnes forme quae prius inerant, et substantiales et accidentales

Articulus 2 : Utrum homo absque gratia possit se ad gratiam praeparare

Articulus 3 : Utrum homo in statu innocentiae dilexerit Deum plus quam omnia et supra se ipsum

Quaestio 6

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum sufficiat quod aliquis scripto confiteatur verbo

Articulus 2 : An aliquis teneatur statim confiteri, habita oportunitate, vel possit exspectare usque ad quadragesimam

Articulus 3 : Utrum presbyter parochialis debeat credere suo parochiano dicenti se esse alteri confessum, et dare ei Eucharistiam vel non

Quaestio 7

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum ille qui est praebendatus in duabus ecclesiis, in die quo diversum officium fit in utraque ecclesia, debeat utrumque officium dicere

Articulus 2 : Utrum aliquis teneatur dimittere studium theologiae, etiam si aptus ad alios docendum, ad hoc quod intendat saluti animarum

Quaestio 8

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum religiosus teneatur obedire suo praelato ut revelet sibi aliquod secretum quod fidei sue est commissum

Articulus 2 : Utrum teneatur sibi obedire ut revelet occultam culpam fratris quam novit

Quaestio 9

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum peccatum sit natura aliqua

Articulus 2 : Utrum periurius sit gravius peccatum quam homicidium

Articulus 3 : Utrum peccet qui propter ignorantiam constitutionem Papae non servat

Articulus 4 : utrum monachus peccet mortaliter comedendo carnes

Quaestio 10

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum corpus gloriosum naturaliter possit esse cum alio corpore non glorioso in eodem loco

Articulus 2 : Utrum corpus gloriosum cum alio corpore non glorioso in eodem loco esse possit fieri miraculo

Quodlibet 2

Quaestio 1

Quaestio 3 : Utrum sit idem cum tempore quod mensurat motus corporalium rerum

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum Christus in triduo mortis fuerit idem homo numero

Articulus 2 : Utrum quaelibet passio Christi suffecisset ad redemptionem humani generis sine morte

Quaestio 2

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum angelus substantialiter sit compositus ex essentia et esse

Articulus 2 : Utrum in angelo sit aliud suppositum et natura

Quaestio 4

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum aliquis credere teneretur Christo visibilia miracula non facienti

Articulus 2 : Utrum parvuli Iudaeorum sint baptizandi invitis parentibus

Articulus 3 : Utrum aliquis propter consuetudinem possit excusari ne decimas solvat

Quaestio 5

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum filius teneatur obedire parentibus carnalibus in indifferentibus

Articulus 2 : Utrum venditor teneatur dicere emptori vicium rei vendite

Quaestio 6

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum peccatum sit appetere praelationem

Articulus 2 : Utrum peccatum sit praedicatori habere oculum ad rem temporalem

Quaestio 7

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum anima separata possit pati ab igne corporeo

Articulus 1 : Utrum duorum qui eadem pena sunt digni, unus diutius moretur in purgatorio quam alius

Quaestio 7

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum peccatum in Spiritum sanctum sit irremissibile

Articulus 2 : Utrum crucesignatus qui moritur ante quam iter arripiat transmarinum plenam habeat peccatorum remissionem

Quodlibet 3

Quaestio 1

Quaestio 8 : Utrum animae substantia sit composita ex materia et forma

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum Deus possit facere quod materia sit sine forma

Articulus 2 : Utrum possit facere quod idem corpus simul localiter sit in duobus locis

Quaestio 2

Quaestio 11 : Utrum si primus homo non peccasset, tot fuissent nati mares quod femine

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum anima Christi sciat infinita

Articulus 2 : Utrum oculus Christi post mortem dicatur aequivoce oculus, vel univoce

Articulus 3 : Utrum post resurrectionem Christus vere comederit incorporando sibi cibum

Quaestio 3

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum aliquo modo angelus sit causa anime rationalis

Articulus 2 : utrum angelus influat in animam humanam

Articulus 3 : Utrum angelus malus, id est diabolus, inhabitaret substantialiter hominem in quolibet peccato mortali

Quaestio 4

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum liceat quod aliquis pro se petat licentiam in theologia docendi

Articulus 2 : Utrum auditores diversorum magistrorum theologiae habentium contrarias opiniones excusentur a peccato, si sequantur falsas opiniones magistrorum suorum

Quaestio 5

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum liceat iuvenes inducere ad religionis ingressum per obligationem voti uel iuramenti

Articulus 2 : Utrum sic obligati voto vel iuramento possint absque peccato in seculo remanere

Articulus 3 : Utrum liceat peccatores ad religionem inducere

Articulus 4 : Utrum peccent qui aliquem iurare faciunt ne religionem ingrediatur

Quaestio 6

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum religiosus qui nihil debet habere in proprio vel communi, possit eleemosynam facere de his quae sibi ab aliis in eleemosynam dantur

Articulus 2 : Utrum aliquis in religione existens, sciens patrem suum gravi necessitate opprimi, possit exire absque licentia praelati sui ut subveniat patri

Articulus 3 : Utrum status religionis sit perfectior quam status sacerdotum parrochialium et archidiaconum

Quaestio 7

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum scilicet mulier quae post votum continentiae emissum contraxit matrimonium in facie ecclesiae, possit absque peccato viro suo carnaliter commisceri

Articulus 2 : Utrum aliquis possit licite retinere illud quod acquirit licitis mercimoniis de pecunia usuraria

Quaestio 9

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum anima separata a corpore cognoscat aliam animam separatam

Articulus 2 : Utrum liceat ab aliquo moriente exigere ut statum suum post mortem denuntiet

Quaestio 10

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum anima possit pati ab igne corporeo

Articulus 2 : Utrum dampnati in inferno gaudeant de penis inimicorum suorum quos vident secum puniri

Quaestio 12

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum conscientia possit errare

Articulus 2 : Utrum conscientia erronea liget

Quaestio 13

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum si aliquis sacerdos poenitenti dicat : Quicquid boni feceris, sit tibi in remissionem peccatorum, sit satisfactio sacramentalis

Articulus 2 : Utrum ei qui praetermisit divinum officium dicere cum teneretur ad ipsum, possit imponi alia poenitentia pro tali omissione, vel sit ei imponendum quod iteret quod omisit

Quaestio 14

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum arcus nubium qui dicitur iris sit signum diluvii non futuri

Articulus 2 : Utrum possit demonstrative probari quod mundus non sit aeternus

Quodlibet 4

Quaestio 2

Quaestio 1 : Utrum in Deo sit plures ideae

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum in Deo sit virtus

Articulus 2 : Utrum aquae sint super caelos

Quaestio 3

Quaestio 5 : Utrum sit unum numero corpus Christi affixum cruci et iacens in sepulcro

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum Deus possit aliquid in nihilum redigere

Articulus 2 : Si aliquid esset in nihilum redactum, utrum Deus posset illud reparare idem numero

Quaestio 4

Quaestio 6 : Utrum Deus semper faciat novam gratiam

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum Pater eodem verbo dicat se et creaturam

Articulus 2 : Utrum filius sua filiatione distinguatur a Spiritu Sancto

Quaestio 7

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum per absolutionem sacerdotis remittatur culpa

Articulus 2 : Utrum vir possit accipere crucem, si timeatur de incontinentia uxoris non valentis virum sequi

Quaestio 8

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum religiosus teneatur obedire praelato suo praecipienti ei in virtute obedientiae quod revelet ei crimen fratris occultum

Articulus 2 : Utrum Papa possit dispensare in bigamia

Articulus 3 : Utrum aliquis teneatur vitare excommunicatos illos de quorum excommunicatione etiam inter peritos est diversa sententia

Articulus 4 : Utrum praelatus ecclesiae licite possit dare beneficium consanguineo suo idoneo existenti

Quaestio 9

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum possit aliquis sine peccato appetere scire sententias magicas

Articulus 2 : Utrum enuntiabile quod semel est verum, semper sit verum

Articulus 3 : Utrum magister determinando questiones theologicas magis debeat uti ratione vel auctoritate

Quaestio 10

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum aliquis absque perfecta caritate possit se ad martyrium offerre

Articulus 2 : Utrum sustinere martyrium pro Christo sit in praecepto

Quaestio 11

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum primi motus semper sint peccata

Articulus 2 : Utrum in infidelibus sint peccata mortalia

Quaestio 12

Praeambulum

Articulus 1 : Utrum pueri non exercitati in praeceptis sint recipiendi vel obligandi voto vel iuramento vel beneficiis alliciendi ad ingressum religionis

Articulus 2 : Utrum consilia ordinentur ad praecepta