Text List

Robert HolcotQuodlibeta

Table of Contents

Only show available transcriptions

Quodlibeta

Quaestio 1 : Utrum stellae sint creatae ut per motum et lumen sint in figura et tempora

Quaestio 2 : Utrum Filius Dei assumpsit naturam humanam in unitatem suppositi (Matthew 1:18–25)

Quaestio 3 : Utrum beatus Matthaeus convenienter narravit Christi genealogiam

Quaestio 4 : Utrum historia conceptionis Christi sit in toto vera

Quaestio 5 : Utrum virginitas beatae Virginis fuit laudabilior quam eius fecunditas.

Quaestio 6 : Utrum beata Virgo fuit concepta in originali peccato

Quaestio 7 : Utrum Christus convenienter redemit genus humanum

Quaestio 8 : Utrum divinitas sit pars Christi

Quaestio 9 : Utrum Christus incarnatus fuisset dato quod homo non peccasset

Quaestio 10 : Utrum voluntas humana in Christo fuit divinae voluntati conformis

Quaestio 11 : Utrum Deus propter beneficium redemptionis sit amplius diligendus ab homine quam si nunquam hominem ab inferno redemisset

Quaestio 12 : Utrum Christus probavit resurrectionem suam convenientibus argumentis

Quaestio 13 : Utrum motus ascensus Christi in caelum fuit sensibiliter successivus

Quaestio 14 : Utrum doctrina evangelica beati Matthaei de Christo sit generaliter tota vera.

Quaestio 15 : Utrum beatus Matthaeus gaudeat in caelo de conversione suae a teloneo ad apostolatum

Quaestio 16 : Utrum sapientia increata obligando viatorem ad aliquod antecedens obliget eum eoipso ad quodlibet suum consequens.

Quaestio 17 : Utrum in quolibet poenitente virtuose pro peccatis virtute passionis Christi praeveniat gratia gratum faciens.

Quaestio 18 : Utrum quilibet viator existens in mortali peccato tenetur quam cito poterit poenitere

Quaestio 19 : Utrum in quolibet poenitente requiritur spes veniae ad hoc quod meritorie poeniteat de peccato.

Quaestio 20 : Utrum cuilibet viatori deputetur ad custodiam aliquis angelus confirmatus.

Quaestio 21 : Utrum angelus confirmatus libere operetur circa hominem quem custodit.

Quaestio 22 : Utrum septem vitia capitalia specie distinguantur.

Quaestio 23 : Utrum qualitas suscipiat magis aut minus.

Quaestio 24 : Utrum contraria possunt esse in eodem subiecto coextensa.

Quaestio 25 : Utrum homo possit peccare.

Quaestio 26 : Utrum alicuius peccati mortalis possit esse aliqua circumstantia venialis.

Quaestio 27 : Utrum aliqua virtus create possit in actum suum absque hoc quod immediate a Deo applicetur.

Quaestio 28 : Utrum Deus possit esse causa peccati.

Quaestio 29 : Utrum Deus velit fieri voluntate efficienti quod fit contra eius praeceptum vel prohibitionem.

Quaestio 30 : Utrum ad operationes licitas sequitur necessario peccatum mortale.

Quaestio 31 : Utrum gratuite diligens Deum plus se possit pro eadem mensura mereri et demereri.

Quaestio 32 : Utrum Sortes deberet peccare mortaliter pro vita aeterna consequenda.

Quaestio 33 : Utrum sine recta ratione in intellectu possit voluntas elicere actum rectum et virtuosum.

Quaestio 34 : Utrum ultra omnem gradum possibilem haberi in via possit caritas augeri ex merito hominis.

Quaestio 35 : Utrum respectu dilectionis gratuitae caritas habeat efficaciam in mente.

Quaestio 36 : Utrum perfectio vitae praesentis sit potissime in actu contemplationis.

Quaestio 37 : Utrum Deus posset dare potentiam creandi cuicumque creaturae.

Quaestio 38 : Utrum oratio sit ab ecclesia convenienter usitata

Quaestio 39 : Utrum oratio dominica sit rationabiliter ordinata

Quaestio 40 : Utrum Deus secundum exigentiam meritorum vel demeritorum distribuat poenas et praemia.

Quaestio 41 : Utrum omne peccatum sit voluntati hominis debite imputandum.

Quaestio 42 : Utrum voluntas creata sit causa principalis cuiuslibet sui demeriti actualis.

Quaestio 43 : Utrum anima beata retardetur a plenitudine suae beatitudinis propter appetitum ad corpus.

Quaestio 44 : Utrum David peccavit quando tenebatur non peccare.

Quaestio 45 : Utrum animae existentes in purgatorio delectentur de poenis quas ibi patiuntur.

Quaestio 46 : Utrum sacerdos qui tenetur ex voto ad castitatem incidens in fornicationem gravius peccet quam laicus coniugatus committens adulterium.

Quaestio 47 : Utrum vovens ingressum religionis et intrans cum proposito exeundi adimpleat votum.

Quaestio 48 : Utrum periurium sit gravius peccatum quam homicidium.

Quaestio 49 : Utrum licitum sit fidelibus ponere in ecclesiis et venerari imagines illorum qui non sunt adscripti ab Ecclesia Romana catalogo sanctorum.

Quaestio 50 : Utrum aliqua propositio possit componi ex intentionibus et speciebus in anima naturaliter significantibus rem extra.

Quaestio 51 : Utrum doctrina venerabilis Anselmi rationabiliter debeat reprobari.

Quaestio 52 : Utrum viae vivendi quas Christus docuit sint meritoriae aeternae.

Quaestio 53 : Utrum voluntas humana in utendo creaturis sit libera.

Quaestio 54 : Utrum anima Christi fruens Deo fruatur eo ipso necessario quodlibet quod est Deus.

Quaestio 55 : Utrum creatura rationalis sit a Deo facta ad fruendum finaliter solo Deo.

Quaestio 56 : Utrum obiectum fruitionis beatificae sit Deus vel aliud a Deo.

Quaestio 57 : Utrum viator existens in gratia ordinate utendo et fruendo posset vitare omne peccatum.

Quaestio 58 : Utrum Deus possit facere creaturam rationalem impeccabilem.

Quaestio 59 : Utrum voluntas peccabilis in qualibet temptatione sua sufficiat ex se a peccato declinare ita quod excludatur gratia vel habitus.

Quaestio 60 : Utrum meritum viatoris consistat solum in actu voluntatis.

Quaestio 61 : Utrum actus exterior habeat propriam bonitatem vel malitiam super actum interiorem.

Quaestio 62 : Utrum imperium voluntatis possit impediri per aliquam virtutem intellectivam vel sensitivam.

Quaestio 63 : Utrum creator rationalis creaturae iuste operatur vel operabatur in omni operatione et in omni tempore suo.

Quaestio 64 : Utrum aureola doctoris debeatur solis doctoribus sacrae theologiae qui in ea incipiunt in universitate approbata iuxta modum et formam universitatis.

Quaestio 65 : Utrum dilectio Dei aeterna sit homini possibilis.

Quaestio 66 : Utrum quolibet peccatum veniale diminuat habitum caritatis.

Quaestio 67 : Utrum adultus rite baptizatus possit per tempus vitare omne peccatum.

Quaestio 68 : Utrum clare videns Deum videat omnia future contingentia.

Quaestio 69 : Utrum ista consequentia sit necessaria: “Deus scit a fore ergo a erit.” Significet a unum futurum contingens.

Quaestio 70 : Utrum, facta revelatione alicuius futuri contingentis, ipsum maneat contingens post revelationem.

Quaestio 71 : Utrum Deus possit aliquem punire de condigno.

Quaestio 72 : Utrum observantia legis mosaycae fuit judaeis meritoria vitae aeternae.

Quaestio 73 : Utrum generalis resurrectio necessario sit futura.

Quaestio 74 : Utrum sapientia increata disponat suaviter universa.

Quaestio 75 : Utrum lex sapientiae increatae obliget viatorem ad impossibilia.

Quaestio 76 : Utrum sapientia increata beatificet hominem virtuosum secundum merita.

Quaestio 77 : Utrum perfectio vitae praesentis sit potissime in actu contemplationis.

Quaestio 78 : Utrum Deus possit punire peccantem mortaliter ad condignum.

Quaestio 79 : Utrum homo de necessitate salutis teneatur ad opus supererogationis quod voco omne opus sine quo potest homo salvari.

Quaestio 80 : Utrum male agentes sint a legislatoribus puniendi.

Quaestio 81 : Utrum voluntas possit agere contra iudicium suae rationis.

Quaestio 82 : Utrum voluntas possit libere educere intentionem in intellectu de actu primo in actum secundum.

Quaestio 83 : Utrum peccans mereatur punire.

Quaestio 84 : Utrum discedens omne peccato possit iuste damnari.

Quaestio 85 : Utrum sapientia increata iuste puniat peccatores iuxta demerita.

Quaestio 86 : Utrum theologia sit scientia.

Quaestio 87 : Utrum haec sit concedanda: Deus est Pater et Filius et Spiritus Sanctus.

Quaestio 88 : Utrum fruitio possit manere in voluntate et non esse fruitio.

Quaestio 89 : Utrum angelus non confirmatus clare videns Deum posset Deum non diligere stante illa vision

Quaestio 90 : Utrum cum unitate essentiae divinae stet pluralitas personarum.

Quaestio 91 : Utrum perfectiones attributales essentiales in divinis indistincte praecedant omnem operationem intellectus.

Quaestio 92 : Utrum Deus sit causa effectiva omnium aliorum a se.

Quaestio 93 : Utrum circumstantia aggravet [peccatum].

Quaestio 94 : Utrum unio naturae humanae ad Verbum sit una res distincta absoluta vel respectiva.

Quaestio 95 : Utrum Deus possit facere quodlibet de quolibet.

Quaestio 96 : Utrum Deus possit scire plura quam scit.

Quaestio 97 : Utrum in beato Paulo fuerunt virtutes theologicae pro tempore raptus sui.

Quaestio 98 : Utrum caritas beatorum in patria possit corrumpi.

Quaestio 99 : Utrum per potentiam Dei absolutam possit aliquis acceptari sine caritate eidem formaliter inhaerente.