Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

Commentarius in Libros Sententiarum

Liber 1

Prologus

Pars 1, Quaestio 1 : Utrum quod sit principaliter practica et principaliter speculativa

Pars 1, Quaestio 2 : Utrum debeat dici nobilior et dignior metaphysica et aliis scientiis humanis

Pars 1, Quaestio 3 : Utrum ista doctrina sit ita necessaria quod sine ipsa non possimus consequi finem

Pars 2, Quaestio 1 : Utrum deus infundat nobis aliquod lumen in quo clarius cognoscatur quam per lumen fidei

Pars 2, Quaestio 2 : Utrum habitus istius scientiae differat ab habitu fidei

Pars 2, Quaestio 3 : Utrum solus Deus hanc scientiam doceat

Pars 3, Quaestio 1 : Utrum huiusmodi doctrina possit dici proprie scientia

Pars 3, Quaestio 2 : Utrum ista scientia sit communis vel specialis

Pars 3, Quaestio 3 : Utrum ista scientia differat a scientia beatorum

Pars 4, Quaestio 1 : utrum Deus inquantum Deus sit in hac scientia subiectum

Pars 4, Quaestio 2 : Utrum hac scientia subalternetur scientia beatorum

Pars 4, Quaestio 3 : Utrum haec doctrina subalternet sibi omnes scientias humanas

Liber 1, Distinctio 1

Pars 1, Quaestio 1 : Utrum voluntas sit nobilior potentia quam intellectus

Pars 1, Quaestio 2 : Utrum fruitio sit actus formaliter unius potentiae

Pars 1, Quaestio 3 : Utrum eiusdem potentiae sit frui et uti

How to Cite

Next

Prologus, pars II, q. 3 [Troyes Transcription]

[Utrum habitus istius scientiae differat ab habitu fidei?]

1

Secundo quaeritur utrum habitus istius scientiae differat ab habitu fidei.

[Pro et Contra]

2

Et videtur quod sic, quia distinctus est habitus principiorum et conclusionum, ut patet per Philosophum VI Ethicorum. Sed fides est habitus principiorum et articulorum fidei; scientia autem nominat habitum conclusionum. Ergo videtur quod habitus istius scientiae rea liter distinguatur ab habitu fidei.

3

Praeterea: quando aliqua duo sunt unum realiter, ubicumque reperitur unum, invenitur reliquum. Si ergo habitus et habitus istius scientiae sunt idem realiter quicumque haberet unum, haberet reliquum. Sed hoc est contra Augustinum XIV De Trinitate capitulo primo, ubi ait: ""quod multi pollent ipsa fide qui non pollent ista scientia.""

4

Praeterea: quaecumque numerantur adinvicem, oportet esse distincta. Sed scientia ponit in numerum cum ipsa fide, ut patet per Apostolum Ia Ad Corinthios XII, ubi tam fides quam scientia numerantur inter dona datis grata.

5

In contrarium est, quia si habitus istius scientiae esset alius ab habitu fidei, cum uterque esset infusus, oporteret ponere duplex lumen infusum, quod reprobatum est in superiori quaestione.

6

Praeterea: habitus distinguuntur per actus, sed unus est actus fidei et istius doctrinae de articulis fidei, quia credere ergo erit habitus unus utriusque.

Responsio et divisio quaestionis

7

Responsio: dicendum quod, ad dissolutionem istius quaestionis, oportet primo videre quomodo ista termina, 'intellectus', 'scientia', et 'sapientia' dixerunt, ut sunt habitus intellectuales, et ut sunt dona gratam facientia, et ut sunt dona gratis data.

8

Secundo adducere aliquas rationes ostendentes habitum istius scientiae, ut est de hiis quae naturalem rationem excedunt, non distingui ab habitu fidei.

9

Tertio solvemus illa quae videntur difficultatem facere in proposito.

[Prima pars]

[Habitus intellectuales]

10

Propter primum sciendum quod secundum Philosophum VI Ethicorum, quinque sunt habitus intellectuales, scilicet, intellectus, scientia, sapientia, prudentia, et ars. Nam intellectus noster speculativus et practicus. Speculatio ergo intellectus habet perfici triplici habitu.

11

Primo potest perfici habitu principiorum, et talis habitus vel notitia vocatur intellectus. Nam quandocumque potentia fertur in aliquid non discurrendo nec perligendo, talis cognitio vocatur eodem nomine quo nominatur potentia. Unde quia voluntas non perligendo, fertur in finem, et intellectus non discurrendo fertur in principia. Ideo sicut volitio finis vocatur voluntas, sic notitia principiorum vocatur intellectus et.

12

Secundo potest perfici habitu conclusionum istarum rerum inferiorum, et talis habitus vocatur scientia. Nam de istis rebus inferioribus quae possunt demonstrari ex primis principiis proprie, est scientia. Ideo in eodem VI Ethicorum dicitur quod scientia est habitus demonstrativus.

13

Tertio potest perfici habitu cognitionis superiorum causarum, et talis habitus vocatur sapientia. Ideo in praedicto libro scribitur quod sapientia est sicut caput, habens respectu scientiae.

14

Intellectus autem practicus potest de istis agibilibus ratiocinari recte et non recte. Ideo indiget habitu perficiente ipsum, et talis habitus vocatur prudentia. Unde in praedicto libro prudentia dicitur recta ratio agibilium.

15

Secundo, praedictus intellectus exit in opus, et per voluntatem exequentem, operatur circa ipsa factibilia dominifcando, et habitus dirigens ipsum ad hoc dicitur ars. Unde ibidem dicitur quod ars est recta ratio factibilium.

16

Et dixerunt ergo intellectus, scientia, et sapientia, ut sunt habitus intellectuales, quia intellectus est habitus principiorum. Scientia vero est habitus conclusionum rerum inferiorum, sed sapientia est habiitus cognitionis rerum superiorum.

[Dona Spiritus Sancti gratum facientia]

17

Secundo, dixerunt ut sunt dona Spiritus Sancti gratum facientia. Nam per talia dona anima coniungitur ipsi Deo. Talis autem coniunctio habet fieri tripliciter.

18

Primo, ipsa credibilia nuda et aperta veritate fidei sine aliqua dubitatione contemplando.

19

Secundo ex praedicta veritate sic infallibiliter credita et contemplatacontemplatata, alia inferiora iudicando et ordinando.

20

Tertio per quamdam certitudinem de istis inferioribus et humanis actibus supra humanum modum rectum[?] iudicium prosendo[?] ac non solum bona per bonis quod isto secundum humanum modum, sed etiam bona pro malis[?] reddendo. Primum habet fieri per donum intellectus, quia secundum Gregorium donum[?] intellectus[?] de auditis per fidem, et de istis credibilibus in eadem[?] ad?ista?[?] quod[?] habet fieri per donum sapientiae, quia sicut sapientis est ordinare et iudicare, sic homo spiritualis per hoc donum omnia iudicat. Sed t?aum[?] habet fieri per donum scientiae, quia per tale donum supra humanum modum docetur homo conversari in medio parvae[?] nationis et perverse[?]

[Dona Spiritus Sancti gratis datis]

21

Tertio, dixerunt ista ut sunt dona Spiritu Sancti gratis datis. Scientia[?] talia dona Deus non infundit omnibus, etiam sanctis et perfectis meritis[?]. Sed illis solum quos novit esse perfectos Ecclesiae et illorum salvati prodesse, non quod etiam sanctis meritis[?] alum[?[ huiusmodi dona non tribuantur, sed pro tanto dicuntur praedicta gratis tribus naturam solum bonis ut dona gratis data, quia Deus ipsa gratis tribuit, non solum bonis, sed quandoque malis, propter sat[?] ecclesiae et aliorum fidelium utilitatem ista ib[?] volitas potest esse triplex.

22

Primo propter aliquam [1] superexcellentem fidei adhaesione.

23

Secundo propter aliquam [2 et 3] superexcellentem cognitionem, ut non solum sciat firmiter, aliquis quid credere debeat per firmam adhaesionem, sed etiam sciat ipsam fidem defendere et alios ad credendum inducere ac alios imbecilliores docere. Et haec dupliciter, quia aut [2] per cognitionem rerum divinarum aut [3] per cognitionem rerum humanarum.

24

Primum habet fieri per donum fidei.

25

Secundum per donum sapientiae.

26

Sed tertio per donum scientiae.

27

Unde Apostolus prima Ad Corinthios XII dicit quod alii datur per Spiritum sermo sapientiae, alii sermo scientiae, alii fides in eodem Spiritu. Et quia ista dona non dantur omnibus, ideo subditur ibi quod hic omnia operatur initis[?] atque idem Spiritus dividens singulis prout vult.

[Secunda pars]

28

Viso ergo quomodo dixerunt ista, ut sunt habitus intellectuales, et ut sunt dona gratis data, volumus aliquas rationes adducere ostendentes habitum istius scientiae, ut est de ipsis credibilibus simpliciter, non distingui ab habitu fidei. Possumus autem dicere quod maior[?] inconvenientia sequerentur si habitus istius scientiae distingueretur ab habitu fidei.

29

Nam primo sequeretur quod meriitum fidei perderetur.

30

Secundo quod cognitio aenigmatica in hac vita consummarentur.

31

Tertio quod nobilissimus habitus nobis occultaretur.

32

Quarto quod idem sciretur et crederetur.

33

Primum sic patet: nam sicut secundum Beatum Gregorius, fides non habet meritum, ubi humana ratio probet experimentum. Sic si nobis aliquis habitus habet infusus istius scientiae alius ab habitu fidei, oporteret quod duceret nos in cognitionem ipsorum credibilium certam et propter quid. Cum in cognitionem, quia ducamus per habitum fidei et sic meritum fidei perderetur.

34

Secundum sic ostenditur: nam si in hac vita cognosceremus De um per aliud lumen et per alium habitum distinctum ab habitu fidei, oporteret cognitionem aenigmaticam in hac vita consummari et terminari. Quod est contra Augustinus IX De Trinitate capitulo primo, ubi dicit quod certa fides ut cumque inchoat cognitio nem. Sed cognitio certa non perficietur nisi post hanc vitam cum videbimus Deum facie ad faciem.

35

Tertium sic declaratur: nam si nobis esset talis habitus infusus, occulta retur in nobis, cum nullus recta mente possit dicere se habere aliam cognitionem de credibilibus praeter cognitionem aenigmaticam, quae est cognitio fidei. Sed inconveniens est nobilissimos habitus existere in nobis et latere nos ut dicitur IIo Posteriorum. Ergo in nobis non est alius habitus nec aliud lumen praeter habitum fidei.

36

Quartum sic patet: Nam, cum per habitum fidei, articuli fidei sint simpliciter credenti, oporteret quod peristum habitum qui ponitur distingui ab habitu fidei tamquam per nobiliorem et clariorem praedicti articuli essent simpliciter scita. Idem ergo esset creditum et scitum, quod est impossibile.

[Tertia Pars]

37

Restat ergo ultimo solvere illa quae videntur facere difficultatem in proposito et sunt illa quae tacta fuerunt in arguendo.

38

Primum ergo sic solvitur: nam licet in cognitione humana differat habitus conclusionum et habitus principiorum, hoc pro tanto est quia habitus principiorum est quasi naturales. Non quod anima oriatur naturabiliter cum tali habitu, sed quia ex naturali lumine intellectus fertur in cognitionem talium sine aliquo discursu. Habitus vero conclusionum est acquisitus per rationem et discursum syllogisticum, ideo oportet istum ab illo differre. Sed cognitio articulorum fidei et eorum quae sunt simpliciter credibilia nec est nobis naturalis ex lumine nostri intellectionis, nec potest per nostram rationem investigari. Ideo de talibus sive supponantur ut principia sive unum concludatur ex alio. Non est, nisi unum lumen et unus habitus supernaturaliter infusus, qui est lumen fidei.

39

Utrum, quia in hac doctrina proponuntur nobis multa credibilia, quae tamen humana ratione investigari possunt, sicut 'Deum esse, unum, et esse actum purum, vel primum motorem et potentiae infinitae', quae de Deo probaverunt etiam ipsi philosophi naturali ratione, ideo de talibus bene acquiritur habitus distinctus ab habitu fidei? Sed nos quaerimus utrum habitus istius scientiae differat ab habitu fidei quantum ad illa quae sunt simpliciter credibilia et quae humana ratione investigari non possunt.

40

Secundum autem sic solvitur: nam quantum ad illa quae continentur in ista scientia, quae non excedunt nostrum intellectum, multi pollent ipsa fide, qui non pollent hac scientia. Similiter quantum ad illa, quae sunt simpliciter credibilia, multi pollent ipsa cognitione fidei, ut simpliciter sciunt quid credere debeant, qui non pollent cognitione et scientia praedicta, ut per eam contra impios fides defenditur et alii instrunter in utriusque. Tamen est unus habitus fidei, non numero, sed specie, quamvis clariori modo et cum aliquo effectu sit in maioribus quam in minoribus.

41

Ex hic autem patet solo ad tertium, quia ideo scientia ponit in numerum cum fide, quia cognitio fidei evidentior et cum aliquo dono gratis dato vel gratum faciente potest in uno quam in alio reperiri.

Back to TopNext