Text List

How to Cite

Next

Prooemium

1

¶ Illuminati docto. fratris Francisci de mapronis ordins minorum prouicie scti Ludouici singularis solertie et indaginis praecipueque vtilita tis quaestiones quolibetales feliciter inchoantur. Idemus nunc per speculum in enigmate: tunc autem facie ad faciem. prima cori. 13. c. scribitur istud verbum. Quid vero secundum doctrinam beati Dyonisii celestis ierarchie circa principium habitus diuinarum disciplinarum listruimur in sacra theo logia: sunt nobis ymagofuture contemplationis qual illustrabimur in patria: si cut sumptio diuine eucharistie: est immitatio illius fruitionis beatifice: qua satiabi mur cum apperuerit inquit gloria eius. Idcirco do ctor gentium apostulus paulus speclarationem salutaris doctri ne quam in ista vita participamus: contemplationi quam expectamus in patria. q. quoddam praeambulum anteponit dicens. videmus nunc per speculum in enigmate. tunc autem facie ad faciem. in quo quidem sermone praeallegato doctor paulus qui est dux ad divinam illuminationem manu ductor multus quidem in diuinis et sol mundi motus a deo in anctis literenis: sicut ad listram scribitur. xi. c. diuinorum nominum. Primo introducit obscuritatem noticie vespertine dirigentis nos in via cum premittit. Uidemus nunc per peculum in enigmate. Enigmatica enim cognitio est ob cura. propter quod dicit beatus Ia. in sua canonica. c. primeo. Si quis auditor est verbi et non factor hic comparabitur viro consideranti vultum natiuitatis sue in speculo. considerauit enim se et abut et statim oblitus est qualis fuerit: cum ius ratio est: quia non vidit se nisi per lineam reflexam et ideo remissius quam videns faciem alienam per lineam rectam: per quam fit efficacior agentis impressio.

2

¶ Secundo introducit idem apstulus serenitatem noticie matutine illustrantis non in patria cum adiungit: tunc autem facie ad faciem. facia lis enim noticia est clara: quia talis noticia creauit omnia: sicut est in seipso. de qua loquitur beatus Ida. in canonica sua i. 3c. Cum appearuerit inquit similes ei erimus: quia videbi mus eum sicuti est.

3

¶ De ista duplici noticia scilicet matutina que est rerum in verbo: sicut in quodam eterno specu o in quo omnia creata et creabilia supereminenter relucentiam et vespertina que est rerum in proprio genere: loquitur beat dugu. super gen. ad listeram et. cxi. de ciuitate dei. inducens illud quod scribitur gen. primo capiso fecuntum est vespere et mane dies vnus id est vna veritas cognita noticia matutina et vespertina in mente angelica. secundum ipsum inter istas duas noticias extiterat collocatus legis descriptor moyses cui plenius fuit reuelata veritas testamenti prioris. quia tnim transcendebat noticiam vespertinara. ideo fuit ostensum de ipso numeri. xii. capis. quod palam: et non per enigmata deum videbat: et quia ne in fuit eleuatus vsque ad noticiam matutinam fuit ei dictum a dimmento Exodi. 33 c. faciem meam videre non poteris. non enim videbit me homo et vi uet.

4

¶ Sed doctor noui testamenti paulus apstlulus inten dens medietatem istius noticie. scilicet 2a. ad corin. 3o. capisNon inquit sicut moyses ponebat velamen super faciem suam propter gloriam vultus eius que euacuatur nos vero omnes reuelata facie gloriam disfuni speculantes in ean dem imaginem transformamur a clari: ate in claritatem tamquam a diuino spiritu. Et quia diuinus apstulus docet nos in verbo proposito a claritate vespertina theologice specula tionis ad claritatem matutinama beatifice contemplationis dirigere gressus nostros. Iccirco volentes sequi ductionem apostolicam: que ducit nos ad veram sanctorum theologiam: illud primo considerare oportet quomodo procedatur in hac salutari doctrina: et in omni alia facultate. In ceteris quidem disciplinis proceditur ab inferioribus ad superiora: et a faciliori bus ad difficiliora: more peripateticorum. In ista autem doctrina proceditur a superioribus ad inferiora: et a difficiliori bus ad faciliora more platonicorum. Istos autem duos mo dos oppositos procedendi tenuerunt duo praencipales doctores noui testamenti scilicet Idea. et paulus. quia paulus apto stolus morem peripateticorum tenens ascendebat ab inferioribus ad superiora in prima epstula sua docens deum ex creaturis esse cognoscendum. sic dicendo. Inuisibilia dei a creatura mundi per ea que facta sunt intellecta conspiciuntur. sempiterna quoque huius virtus et deitas. ad Ro. primo. capiDtuns autem Idam. euangelista morem platonicorum non abiiciens a superioribus ad inferiora descendebat inchoans ab eterni verbi generatione donec ad incarnationis mysterium berueniret. Ideo incipit. In principio erat verbum. et concluditin fine primi processus. Uerbum caro fecuntum est. Ido. per catodEt iste quidem modus procedendi nouissimus tamquam ma gis huic doctrine conueniens est acceptus communiter a doctoribus nostris: cuius quidem modi precellentia declarat secundum quadruplicem contrarietatem.

5

¶ Primo per contrarietatem que est inter intellectum diuinum et inter intellectum creatum. quia diuinus intellectus primo respicit superiora: et deinde inferiora cum eius primum obiectum sit diuina essentia in qua videt omnia inferiora: sicut obiecta secundaria. Intellectus autem creatus non potest deum nisi per inferiora cognoscere naturaliter. et ideo oportet vt abinferioribus ad superiora conscendat in noticiam diuinorum. Et quia nostra theologia est quaedam participatio diuine sapientie: secundum beatum Dyo. in libro. de diuinis nomi. ideo nititur procedere per contrarietatem: que est inter intellectum separatum et coniuctum: quia intellectus coniunctus primo attingit sensibilia conuertendo se ad phatpraum in omni sua speculatione: sicut docet beatus Aug. 12o. dic. trinitate: et per ista ascendit ad argumentandum spiritualia. Intellectus autem separatus primo aspicit incorporalia: eo quod magis sunt ei proportionata: et per ista descendit ad corporalia Et quia ista doctrina est magis angelica quam humana: vt habetur ex dictis beati dponisii. in libro de celesti ierarchia. Ideo procedit descendendo sicut intellectus angelicus.

6

¶ Secundo declaratur idem per contrarietatem que est inter noticiam enigmaticam et beatificam: quia in nonim enigmatica procedimus a minimis cognoscibilibus ad maxima per viam immitationum multiformium que siunt in sacris velaminibus sicut docet beatus Dyonisius in lib. de mistica theologia. in beatifica vero noticia primo videtur di uina essentia: sicut talis noticie omnium primum: et deide creature in ea relucentes: sicut obiecta secundaria vt hapetur ab Augu. libro confes. et quia heologica contemplatio vt patuit: licet in se enigmatica sit. est tamen immitatio illius beatisice visionis: et ideo modium eius sequin desiderat.

7

¶ Quarto declaratur idem per contrarietatem que est inter nature naturantis modum: et naturae naturate: quia in inferiori patet processus a minus perfectis ad magis perfecta ascendendo et ideo dicunt peripatetici ista inferiora pertractantes quod illa que sunt priora generatione: sunt posteriora perfectione. in natura autem suprema opposito modo procedunt a m agis principalibus ad minus praencipalia ex plenitudine summe perfectionis: vt docet beatus Dyoni. de diui. nomi. 2. c. comperando essentialia ad personalia. d. quod essentialia praecedunt personalia. et ideo per personalia non dissoluuntur: et quia ordo habituum est secundum ordinem obiectorum in eadem potentia oportet vt doctrina ista que est de nam naurante a praencipalibus incipiat descendendo procedens. Et confirmatur iste processus vtriusque testamenti auctoritate. primo quia in veteri testo cum moyses descripserit in duabus talibus lapideis. x. praecepta decalogi. vt habetur. Exo. xx. c. In prima tabula fuerunt descripta tria praecepta dirigentia nos ad deum. In 2a dirigentia nos ad proximum.

8

¶ 2o quia in nouo testo: xii. apituli describentes. xii. articulos fidei in primo concilio vt crediter de quo hetur actuum. xvi.c. primo posuerunt articulos parti nentes ad diuinitatem: et 2o pertinentes ad christi humanitatem: vt patet in symbolo apostolorum. cui ordini se coaptans. eximius doctor militantis ecclesie beatissimus Aug. xx. li. de ciui. dei. primo introducit ad suum propositum ostendendum testimonia noui testamenti. tamquam sublimiora. 2o veteris testamenti: quem modum procederdi confirmat ibidem oraculo divfuni saluatoris. dicentis mat. xiii. c. Omnis scriba doctus in regno celorum similis factus est homini patrifami. qui profert de thesau ro suo noua et vetera: vt sublimiora inferioribus in prosecutione theologica anteferret.

Back to TopNext

On this page

Prooemium