Text List

Gerard of SienaCommentarius in libros Sententiarum

Table of Contents

Only show available transcriptions

Commentarius in libros Sententiarum

Liber 1

Prologus

Prologus, Quaestio 1 : Utrum cognitio divinae veritatis acquisita in Theologia possit haberi per scientias a philosophis adinuentas.

Prologus, Quaestio 2 : Utrum veritas Theologiae contineatur sub obiecto adaequato nostrae potentiae intellectivae.

Prologus, Quaestio 3 : Utrum cognitio veritatis Theologicae tantam habeat certitudinem, quantam habent scientiae humanitus inventae.

Prologus, Quaestio 4 : Utrum cognitio veritatis Theologicae compatiatur secum aenigma fidei, et evidentiam scientiae.

Prologus, Quaestio 5 : Utrum cognitio veritatis Theologiae sit finis in hac scientia, vel alium habeat finem.

Distinctio 1

Quaestio 1 : Utrum fruitio sit essentialiter unus actus. Quid importetur per hoc nomen fruitio.

Quaestio 2 : Utrum obiectum fruitionis ordinatae, et proprie dictae sit unum tantum.

Quaestio 3 : Utrum obiectum fruitionis obiiciat se intellectui sub eadem ratione, qua obiicit se voluntati ad fruendum.

Quaestio 4 : Utrum obiectum fruitionis possit movere voluntatem ad actum fruendi, non movendo intellectum ad actum videndi.

Quaestio 5 : Utrum uti sit actus necessario distinctus ab ipso frui.

Distinctio 2

Quaestio 1 : Utrum sit tantum unus Deus.

Quaestio 2 : Utrum cum unitate divinae essentiae stet pluralitas perfectionum attributalium.

Quaestio 3 : Utrum cum unitate essentiae stet pluralitas personarum.

Distinctio 3

Quaestio 1 : Utrum Deus cognoscatur a nobis aliquo communi conceptu cum creaturis.

Quaestio 2 : Utrum Deus sit primum cognitum ab intellectu nostro.

Quaestio 3 : Utrum primum cognitum ab intellectu nostro sit aliquod universale.

Quaestio 4 : Utrum Trinitas personarum repraesentetur in creatura, tam per vestigium, quam per imaginem.

Distinctio 4

Quaestio 1 : Utrum in divinis sit generatio

Distinctio 5

Quaestio 1 : Utrum divina essentia sit generans

Quaestio 2 : Utrum divina essentia sit formalis terminus generationis

Quaestio 3 : Utrum divina essentia sit subiectum generationis

Quaestio 4 : Utrum filius generetur de substantia patris

Distinctio 6

Quaestio 1 : Utrum pater generet filium naturali necessitate

Quaestio 2 : Utrum pater generet filium voluntate

Distinctio 7

Quaestio 1 : Utrum potentia generandi in Deo sit aliquid absolutum

Distinctio 8

Quaestio 1 : Utrum in Deo sit aliqua realis compositio

Quaestio 2 : Utrum in Deo sit aliqua compositio secundum rationem

Quaestio 3 : Utrum anima rationalis sit ita simplex, quod possit esse tota in toto corpore, et in suis partibus absque sui extensione, et divisione

Distinctio 9

Quaestio 1 : Utrum generatio in divinis distinguat filium a patre

Quaestio 2 : Utrum sit aliquis ordo in divinis inter patrem, et filium

Distinctio 10

Quaestio 1 : Utrum Spiritus Sanctus procedat per modum voluntatis

Distinctio 11

Quaestio 1 : Utrum Spiritus Sanctus procedat a filio

Quaestio 2 : Utrum si Spiritus Sanctus non procederet a filio, distingueretur ab eo

Distinctio 12

Quaestio 1 : Utrum Spiritus Sanctus procedat a patre, et filio per mutuum amorem

Distinctio 13

Quaestio 1 : Utrum generatio filii, et processio Spiritus Sancti sint realiter distincta

Distinctio 14

Quaestio 1 : Utrum detur duplex processio Spiritus Sancti, scilicet aeternae, et temporalis

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum missio sit communis toti Trinitati

Distinctio 16

Quaestio 1 : Utrum in divinis sit missio visibilis

Distinctio 17

Quaestio 1 : Utrum charitas sit habitus creatus in anima necessarius ad eliciendum actum meritorium, et ad esse gratuitum

Quaestio 2 : Utrum charitas possit augeri

Distinctio 18

Quaestio 1 : Utrum id, quod significatur nomine doni, in divinis sit quid essentiale

Distinctio 19

Quaestio 1 : Utrum divinae personae sint aequales

Quaestio 2 : Utrum detur aliqua veritas praeter divinam

Distinctio 20

Quaestio 1 : Utrum filius sit aequalis patri in potentia

Distinctio 21

Quaestio 1 : Utrum dictio exclusiva addita patri excludat filium, et e converso, vel Spiritum Sanctum

Distinctio 22

Quaestio 1 : Utrum Deus sit nominabilis a nobis aliquo nomine significante suam essentiam

Distinctio 23

Quaestio 1 : Utrum nomen personae in divinis significet intentionem rei, vel rem intellectam

Distinctio 24

Quaestio 1 : Utrum in Deo sit unitas

Quaestio 2 : Utrum in Deo sit aliquis numerus

Distinctio 1

Quaestio 1 : Utrum illud, quod significatur nomine personae, sit quid abstrahibile ab his de quibus dicitur, et quid plurificabile in eis

Distinctio 26

Quaestio 1 : Utrum divinae personae constituantur in esse personali per aliquas proprietates, et abinuicem distinguantur per easdem

Distinctio 27

Quaestio 1 : Utrum verbum mentis nostrae habeat aliquam similitudinem cum verbo increato

Distinctio 28

Quaestio 1 : Utrum innascibilitas in divinis dicat rationem positivam

Distinctio 29

Quaestio 1 : Utrum principium dicatur secundum unam rationem in Deo, et creaturis

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum relationes dictae de Deo ex tempore sint reales.

Distinctio 31

Quaestio 1 : Utrum aequalitas, et similitudo sint nomina relationum realium.

Distinctio 32

Quaestio 1 : Utrum pater, et filius diligant se Spiritu Sancto.

Distinctio 33

Quaestio 1 : Utrum aliqua relatio in creaturis sit verum ens reale extra animam.

Quaestio 2 : Utrum proprietates personales in divinis sint relationes reales distinctae ab essentia.

Quaestio 3 : Utrum proprietates relativae sint idem quod origines.

Distinctio 34

Quaestio 1 : Utrum persona sit aeque simplex sicut essentia.

Distinctio 35

Quaestio 1 : Utrum Deus habeat scientiam de aliis a se

Distinctio 36

Quaestio 1 : Utrum in Deo sint Ideae.

Distinctio 37

Quaestio 1 : Utrum Deus sit ubique.

Distinctio 38

Quaestio 1 : Utrum futura contingentia in divina essentia immutabiliter repraesententur.

Distinctio 39

Quaestio 1 : Utrum divina providentia ad omnia se extendat.

Distinctio 40

Quaestio 1 : Utrum Deo conveniat aliquas praedestinare, vel reprobare.

Distinctio 41

Quaestio 1 : Utrum praedestinatio habeat causam.

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum in Deo sit potentia.

Distinctio 43

Quaestio 1 : Utrum Deus sit omnipotens.

Distinctio 44

Quaestio 1 : Utrum Deus possit facere universum melius quam fecit.

Distinctio 45

Quaestio 1 : Utrum voluntas divina convenienter distinguatur in voluntatem signi, et beneplaciti.

Distinctio 46

Quaestio 1 : Utrum voluntas divina necessario semper impleatur.

Distinctio 47

Quaestio 1 : Utrum illud, quod est contra voluntatem antecedentem, obsequatur voluntati consequenti.

Distinctio 48

Quaestio 1 : Utrum voluntas nostra debeat conformari voluntati divinae.