Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

Moralitates

Pars 1

Moralitas 1

Moralitas 2

Moralitas 3 : De clementia et misericordia Dei summa

Moralitas 4 : Pictura prognosticationis ex parte Dei, qui omnia providet, et hominem praemonet ut tribus signis evadat aeternam mortem

Moralitas 5 : Historia de misericordia Dei Patris et Filii

Moralitas 6

Moralitas 7 : De passione Domini nostri Iesu Christi

Moralitas 8 : De amore Christi erga nos in sua passione

Moralitas 9 : De Filio Dei

Moralitas 10 : Historia pridie Paschai

Moralitas 11 : Historia de pugna inter Christum et Diabolum

Moralitas 12 : Historia ascensionis Domini nostri Iesu Christi

Moralitas 13 : De iudicio extremo Christi

Pars 2

Moralitas 14 : Historia quomodo homo in se est divisus

Moralitas 15 : Historia quinque sensuum hominis

Moralitas 16 : Historia quomodo homines mundi amatores decipiantur

Moralitas 17 : Historia de domina a quatuor regibus expetita

Moralitas 18 : Pictura trium conditionum vitae hominis per tria poma

Pars 3

Moralitas 19 : De oratione

Moralitas 20 : Historia orationis

Moralitas 21 : Pictura humilitatis

Moralitas 22 : De poenitentiae imagine

Moralitas 23 : Pictura poenitentia altera

Moralitas 24 : Historia de poenitentia animae peccatricis

Moralitas 25 : Historia de poenitentia animae peccatricis

Moralitas 26 : Pictura amoris sive amicitiae

Moralitas 27 : Historia de cruce

Pars 4

Moralitas 28 : Quomodo Diabolus invideat nostris bonis operibus historia

Moralitas 29 : Historia qualis insidiator Diabolus est animae

Moralitas 30 : Historia de tribus vanitatibus Diaboli, mundi, et carnis

Pars 5

Moralitas 31

Moralitas 32 : Historia picta de peccati miseria

Moralitas 33 : Peccatum superbiae

Moralitas 34 : Pictura appetentiam et fastum mundi

Moralitas 35 : Contra superbiam

Moralitas 36 : Historia de ingratitudine

Moralitas 37 : Mythologia, quod homines in prosperitate Deum negligant, et quasi ignorant

Moralitas 38 : Luxuriae imago

Moralitas 39 : Historia paupertatis

Moralitas 40 : Pictura divitiarum et honoris

Moralitas 42 : Alia historia avaritiae

Moralitas 43 : Historia adulationis

Moralitas 44 : Pictura fortunae

Moralitas 45 : Pictura fortunae

Moralitas 46 : Historia de fallaciis fortunae transeuntis et illa quae sunt de miseriis praesentis vitae, iam et quae oportet fieri cito: post hac de sanitia mortis approperantis et circulum vitae absolventis, etc

Moralitas 47 : Pictura acediae akudias sive pigritiae et taedii

Prev

How to Cite

Next

Moralitates 21

1

Efert Titus Liuius, quod Romae fuit inuenta vna mensa aurea, & consu labatur Apollo, quibus esset danda, respondit: Quod sapientiae amatori bus. Et tunc iuxta responsum data Thaleti: Thales autem ex sua humili tate misit eam Bianti, Bias Pittaco, pittacus periandro, & sic semper al ter alteri: & per septem vsque peruenit Salomoni, qui virtutem humilitatis depin xit in eam, & imaginem humilitatis posuit in templo Apollinis. Erat autem imago humilitatis facta ad similitudinem cuiusdam hominis inclinantis caput & corpus deorsum, eo quod humilitas humilia respicit, & no alta: id est, superba. Manus istiu. imaginis fulciebatur duabus alis, & pedes duabus, & pectus vna al4. Primo in al dextre manus erat scriptus ille versus: Sum caro x despecta, cutis hispida, puluere tecta: Secundo, in ala alterius manus erat scriptus ille versiculus: Conscia deploro ueniam, rea criminis oro. In ala dextri pedis erat ille versus descriptus: Sum mens inculta, mens decipit, errat adulta In ala sinistri pedis erat assignatum hoc monostichon: Sum pia, nec temere sperno, nec iudico quenquam: in pectoris ala hoc erat carmen adscriptum: Sic sum depicta, cito prosequar hic pia dicta

2

Era humilitas habet quinque bonas conditiones. Prima est, quod natu ra per se humilis reputat se coram omnibus uilem. In cuius figura scribe batur uersus: Sumcaro, &c. Exemplum habetur de Dauid, qui secun dum testimonium Sacrae scripturae, 1. Reg. 16. erat rusus, pulcher & decorus aspectu & tamen de seipso dicebat: Quid persequeris Rex Israel: quem per sequeris: canem mortuum persequeris, & pulicem unum, 2. Regum, 24. cap. Sic Abraham Genes. 18. cap.

3

Secunda conditio per se etiam humilis est, quod reputat se abominabi lem in conscientia. In cuius figura scribebatur ille versus: conscia deploro, &c Exemplum habetur de Publicano humili in templo, qui nolebat oculos suos ad coelum leuare, Luc. 18.

4

Tertia conditio personae humilis est, quod reputat se exilem in scientia: in cuius figura scribebatur iule versus: Sum mens inculta, &c. Exemplum de hoc habetur in leremia propheta, qui cum mitteretur ad prophetandum ex magna humilitate profitetur de seipso: Nescio loqui, quia puer ego sum, lerem. cap. 1 Sic sapiens Socrates ait: Hoc unicum scio, me nihil scire. Quod uero uersicu lus habet, mens decipit, errat adulta, bene nobis notandum uenit, ut cognosca mus nostram miseriam, & omni tempore humiliter de nobis sentiamus, nec ullam perfectionem in hac uita nobis somniemus, taceo quod speremus. Nen scimus quid serus afferat uesper: Multos decepit mens adulta, & grauiter er rarunt: ut Salomon sapiens in senectute mente deceptus adorat idola, 3. Re gum lib. 11. cap. Cicero iam senex eloquentissimus destruxit Rempublicam Romanam, & libertatem commendatione adolescentis in extremam perni ciem deduxit. Samson fortissimus quanto adultior, tanto morti & casui uici nior. Sic Saulum regem potentem mens decepit adulta, ut a Domino & ueri tate defecerit. Igitur in omnibus donis tuis te humilem exhibe, & in cunctis rebus hominem te esse cogita, cuius proprium est errare, raro recte sapere & bene agere. Perpende illud dictum Solonis philosophi: Foelicitatis iudex ul timus dies, sicuti & Ouidius libro 3. Metamorphos. Solonis sententiam pul chre proponit inquiens: sed scilicet vltima semper Expect anda dies homini est, dicique beatus Ante obitum nemo supremaque funera debet.

5

Quarta conditio personae humilis est, quod sit boni iudicij, & bonae opi nionis, quantum ad proximos: In cuius figura scribebatur sic: Sumpia, &c Exemplum de hoc habetur in Sacra scripturatquod tamen aduersatur quartae conditioni humilitatis iam nominatae) de Michol uxore Dauidis, quae male iudicauit de Dauide marito optimo: propterea priuauit eam DEVS liberis, lib. 2. Reg. cap. 6.

6

Quinta conditio personae humilis est, quod sit promptae obedientiae & bo nae executionis. In cuius figura scribebatur iule versus: Sic sum depicta, &c Exemplum conforme habetur de beata uirgine Maria, quae ad uocem angeli mox respondit: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum uerbum tuum. Vn de D.Ambrosius inquit: Ex castitate DEO placuit, sed ex humilitate DEVM concepit, &c

PrevBack to TopNext

On this page

Moralitas 21