Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

Moralitates

Pars 1

Moralitas 1

Moralitas 2

Moralitas 3 : De clementia et misericordia Dei summa

Moralitas 4 : Pictura prognosticationis ex parte Dei, qui omnia providet, et hominem praemonet ut tribus signis evadat aeternam mortem

Moralitas 5 : Historia de misericordia Dei Patris et Filii

Moralitas 6

Moralitas 7 : De passione Domini nostri Iesu Christi

Moralitas 8 : De amore Christi erga nos in sua passione

Moralitas 9 : De Filio Dei

Moralitas 10 : Historia pridie Paschai

Moralitas 11 : Historia de pugna inter Christum et Diabolum

Moralitas 12 : Historia ascensionis Domini nostri Iesu Christi

Moralitas 13 : De iudicio extremo Christi

Pars 2

Moralitas 14 : Historia quomodo homo in se est divisus

Moralitas 15 : Historia quinque sensuum hominis

Moralitas 16 : Historia quomodo homines mundi amatores decipiantur

Moralitas 17 : Historia de domina a quatuor regibus expetita

Moralitas 18 : Pictura trium conditionum vitae hominis per tria poma

Pars 3

Moralitas 19 : De oratione

Moralitas 20 : Historia orationis

Moralitas 21 : Pictura humilitatis

Moralitas 22 : De poenitentiae imagine

Moralitas 23 : Pictura poenitentia altera

Moralitas 24 : Historia de poenitentia animae peccatricis

Moralitas 25 : Historia de poenitentia animae peccatricis

Moralitas 26 : Pictura amoris sive amicitiae

Moralitas 27 : Historia de cruce

Pars 4

Moralitas 28 : Quomodo Diabolus invideat nostris bonis operibus historia

Moralitas 29 : Historia qualis insidiator Diabolus est animae

Moralitas 30 : Historia de tribus vanitatibus Diaboli, mundi, et carnis

Pars 5

Moralitas 31

Moralitas 32 : Historia picta de peccati miseria

Moralitas 33 : Peccatum superbiae

Moralitas 34 : Pictura appetentiam et fastum mundi

Moralitas 35 : Contra superbiam

Moralitas 36 : Historia de ingratitudine

Moralitas 37 : Mythologia, quod homines in prosperitate Deum negligant, et quasi ignorant

Moralitas 38 : Luxuriae imago

Moralitas 39 : Historia paupertatis

Moralitas 40 : Pictura divitiarum et honoris

Moralitas 42 : Alia historia avaritiae

Moralitas 43 : Historia adulationis

Moralitas 44 : Pictura fortunae

Moralitas 45 : Pictura fortunae

Moralitas 46 : Historia de fallaciis fortunae transeuntis et illa quae sunt de miseriis praesentis vitae, iam et quae oportet fieri cito: post hac de sanitia mortis approperantis et circulum vitae absolventis, etc

Moralitas 47 : Pictura acediae akudias sive pigritiae et taedii

Prev

How to Cite

Next

Moralitates 24

1

REfert Romulus in annalibus ludaorum: quod quaedam domina praeuen ta amoris magnitudine, dominum proprium repudiauerit, & alteri con glutinata fuerit in amore. Sed tandem domina cognita sua miseria & pec cato. ad captandam beneuolentiam Domint prioris sui quem reliquerat. misit illi quatuor annulos aureos, & epistolam. Scriptura primi annuli hec erat: Amore langueo. Scriptura secundi haec erat: Languendo pereo. Scriptura terti talis erat: pereundo spero. Scriptura quaerti erat: Sperando reuiuisco. Tenor epistolae talis erat: Quem fugi diligo, quem dilexi fugio: quod fugi paeniteo, & penitendo resilio, &c

2

ISta domina est Maria Magdalena, siue anima peccatrix, praeuenta amoris magnitudine, creatorem coeli & terrae, sponsum peregrinationis grauitate in omnibus repudiauit, & alterius conglutinata est in amorem, scilicet princi pi luxuriae & uoluptatis. Sed tandem compuncta de magnitudine peccati, & offensa sui sponsi, ut reuocaret animum sui sponsi dulcedine, ideo scribit, Amo re langueo, ex conscientiae contritae poenitudine languendo pereo ex culpae propriae formidine: pereundo spero ex gratiae diuinae fortitudine: & speran do reuiuisco, ex futurae gloriae certitudine. Et ideo quem fugij diligo: quia IESVM deserui: Quem dilexi, fugio Diabolum, cui adhaesi: quem fugi per culpam, iam nunc poeniteo, & poenitendo per gratiam nunc resilio: cogitan do meum statum, meum reatum, tempus amissum, DEVM offensum. Et ideo ne desperetis uos, qui peccare soletis, exemploque meo uos reparate DEO, & conuertimini ad eum.

3

Vnde est notandum, quod quidam uolens iuxta Romam domum suam di latare, fodiens inuenit quatuor tabulas disiunctas. In quarum prima erat scri ptum: ERPAVCIS PEVRIMI. In secunda tabula erat assignatum: ET PEVRINISPAVCI. Intertia: EROMRIBVS NVLLVS. In quarta: O M VESPERVNVM. Sed iste non intelligens scripturam, rogauit quendam san ctum, ut DEVM interpellaret pro expositone illarum tabularum. Cui in fom nis angelus apparens exposuit scripturam, & ait: Exposito primae tabulae est: Quod ex paucis hominibus plurimi sunt generati: ex pluribus pauci sunt salua ti: Sed nullus ex omnibus ante CHRISTI aduentum uitam aeternam intra re potuit: Et omnes per unum saluati sunt & redempti. Potest & sic exponi: Ex pluribus pauci: quia ex omnibus hominibus uocati sunt Christiani pauci: Ideo, quia multi modo sunt falsi Christiani. Et ideo: quia ex paucis plurimi sunt reprobati. Quia multi sunt uocati, pauci uero electi. Ex omnibus nullus potest uirtute propria mereri uitam aeternam. Cum, inquit CHRISTVS, om nia benefeceretis, dicite: Quia serui inutiles sumus. Sed omnes per unum, scilicet DEVS Pater omnes saluat per unum, scilicet Filium suum unigeni tum, Dominum nostrum, &c

PrevBack to TopNext

On this page

Moralitas 24