Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

Moralitates

Pars 1

Moralitas 1

Moralitas 2

Moralitas 3 : De clementia et misericordia Dei summa

Moralitas 4 : Pictura prognosticationis ex parte Dei, qui omnia providet, et hominem praemonet ut tribus signis evadat aeternam mortem

Moralitas 5 : Historia de misericordia Dei Patris et Filii

Moralitas 6

Moralitas 7 : De passione Domini nostri Iesu Christi

Moralitas 8 : De amore Christi erga nos in sua passione

Moralitas 9 : De Filio Dei

Moralitas 10 : Historia pridie Paschai

Moralitas 11 : Historia de pugna inter Christum et Diabolum

Moralitas 12 : Historia ascensionis Domini nostri Iesu Christi

Moralitas 13 : De iudicio extremo Christi

Pars 2

Moralitas 14 : Historia quomodo homo in se est divisus

Moralitas 15 : Historia quinque sensuum hominis

Moralitas 16 : Historia quomodo homines mundi amatores decipiantur

Moralitas 17 : Historia de domina a quatuor regibus expetita

Moralitas 18 : Pictura trium conditionum vitae hominis per tria poma

Pars 3

Moralitas 19 : De oratione

Moralitas 20 : Historia orationis

Moralitas 21 : Pictura humilitatis

Moralitas 22 : De poenitentiae imagine

Moralitas 23 : Pictura poenitentia altera

Moralitas 24 : Historia de poenitentia animae peccatricis

Moralitas 25 : Historia de poenitentia animae peccatricis

Moralitas 26 : Pictura amoris sive amicitiae

Moralitas 27 : Historia de cruce

Pars 4

Moralitas 28 : Quomodo Diabolus invideat nostris bonis operibus historia

Moralitas 29 : Historia qualis insidiator Diabolus est animae

Moralitas 30 : Historia de tribus vanitatibus Diaboli, mundi, et carnis

Pars 5

Moralitas 31

Moralitas 32 : Historia picta de peccati miseria

Moralitas 33 : Peccatum superbiae

Moralitas 34 : Pictura appetentiam et fastum mundi

Moralitas 35 : Contra superbiam

Moralitas 36 : Historia de ingratitudine

Moralitas 37 : Mythologia, quod homines in prosperitate Deum negligant, et quasi ignorant

Moralitas 38 : Luxuriae imago

Moralitas 39 : Historia paupertatis

Moralitas 40 : Pictura divitiarum et honoris

Moralitas 42 : Alia historia avaritiae

Moralitas 43 : Historia adulationis

Moralitas 44 : Pictura fortunae

Moralitas 45 : Pictura fortunae

Moralitas 46 : Historia de fallaciis fortunae transeuntis et illa quae sunt de miseriis praesentis vitae, iam et quae oportet fieri cito: post hac de sanitia mortis approperantis et circulum vitae absolventis, etc

Moralitas 47 : Pictura acediae akudias sive pigritiae et taedii

Prev

How to Cite

Next

Moralitates 31

1

TVLLIVS in Academicis quaestionibus, quaestione quaerta commendat VVarronem, eo quod ipse tradidit iura Deorum. Vbi in expositone inueni, quod Varro depinxit peccatum ad similitudinem Deae, cuius poneban tur tres imagines. Prima fuit imago DEI: secunda fuit imago Diaboli: tertia fuit imago hominis. Et ista Dea imago vnicuique imagini vnam literam siue thartam porrigebat. Et tenor chartae primae DEO exhibitae, iste erat: DEVM cum suis angelis finaliter amisi, ue quod natus fui. Secunda charta directa Diabolo sic e rat: Diabolo & eius angelis imaginem feci, quando per consensum in peccatum ceci di. Charta scripta homini talis erat. Verecundia & confusio est finis peccati, decli nans in peccato finaliter confundetur, &c

2

PEccatum depingebatur cum tremore, ad ostendendum: Quod peccatum inquietat hominem, & non permittit ipsum habere pacem, & quietem in conscientia. In figura huius, Adam postquam peccauit, fugit in Paradi so, & abscondit se in medio ligni Paradisi. lonas postquam inobedientia pec cauit, abscondit se in naui. Nabuchodonosor Rex Babyloniae postquam pec cauit, fugit ad desertum, & abscondit se cum bestijs terrae. Iudas post quam pec cauit, abscondit se, & laqueo suspendit. Sed nihil occultum quod non reuele tur: Adam deprehensus est, & exulatus de paradiso: lonas deprehensus est, & in mare proiectus, & a pisce deuoratus est, ubi iacuit tribus diebus & tribus noctibus. Nabuchodonosor deprehensus est, & proiectus a consortio homi num ad consortium bestiarum, cum quibus septem annis uixit, reptando & comedendo herbas sicut bos: ludas deprehensus est, & proiectus est a con sortio CHRISTI & Apostolorum eius ad consortium daemonis, & ange lorum eius.

3

Pro charta prima homo amisit DEVM & angelos eius propter peccatum patet ex Scriptura sacra, de Core, Dathan & Abirom: Qui cum peccassent ex inuidia, auaritia, & inobedientia, terra dirupta est & tremuit sub pedibus eo rum, & aperuit se, & deuorauit eos: & ipsi uiui descenderunt in infernum. Et Magister scholasticae historiae indicat cap. 20. Num. Cum descendissent in in fernum: id est, in patulum terrae hiatum, reducta est terra, quasi nihil horum fa ctum esse uideretur. Sed & ignis egressus est de thuribulo Core, postquam peccauit inuidia & auaritia, & thuribulis concilij eius, tantus (inquam) ignis, quantus nec de terra prolatus, uel concursione fulminum, aut uiolentia spiri tuum uisus est unquam exilire, & deuorauit eos, & animas eorum trasmisit ad infernum: Aarone stante illaeso, &c

4

Pro secunda charta, quotiens homo peccat, totiens facit homagium Dia bolo. Sed aliqui faciunt homagium Diabolo per luxuriam: & quia iuxuria re gnat in tenebris, ideo in uindictam luxuriae Deus misit tenebras, & ita den sas in terra Aegypti, quod nullus potuit alterum uidere: quae tenebrae ita fue runt magnae, quod palpari potuerunt: & ita fortes, quod nullus potuit se mo uere de loco, in quo stabat uel sedebat, &c. Aliqui faciunt homagium Diabo lo per auaritiam. Et quia auaritia hominum est circa fructus terrae, ideo DEVS in uindictam homagij auaritiae misit in terram Aegypti, tonitrua, grandines, fulgura, & ignes, & destruxit omnes fructus terrae Aegypti. Aliqui faciunt ho magium Diabolo per superbiam: Sed in uindictam homagij superbiae infer nus factus est, qui in hoc mundo existit. Et ideo dicit Scriptura: Quod Diabo lus est Rex inferni & princeps mundi: & dum peregrinamur in hoc mundo, habitamus sub graui dominio. Alij faciunt homagium Diabolo per inuidiamn. Sic Cain fecit, Genes. 4. In cuius uindictam illi Deus maledictionem dedit. Prima uindicta, quam DEVS in hoc mundo incoepit, fuit maledictio. Quia Deus maledixit Diabolo in paradiso, & postea Cain in hoc mundo, ad desi gnandum: Quod sicuti maledictio DEI est maxima uindicta, sic inuidia est maximum peccatum, & causa omnis miseriae praecipua, Sapientiae 2. Aliqui faciunt homagium Diabolo per odium cordis, sicuti fecerunt fratres ipsius lo seph, qui ipsum ex odio lsmaelitis pro triginta argenteis tradiderunt. Sed de homagio odij istius DEVS uindictam fecit, quod omnes ipsi, & progenies eorum inciderint in seruitutem regis Pharaonis. Alij faciunt homagium Dia bolo per xaccidiam, sicut fecit Heli facerdos senex. Sed de homagio accidiae fecit DEVS uindictam: quia priuauit eum & suos filios sacerdotio, & episco patn ludaeorum, & ipse cecidit retrorsum, & fractis ceruicibus expirauit. Qui dam faciunt Diabolo homagium per gulam, & pro isto homagio DEVS fe cit uindictam, quod omnis aqua terrae Aegypti conuersa fuit in sanguinem, in tantum quod omnes pisces mortui sint. ributum istorum homagiorum est perditio animae & corporis. In cuius figura DEVS dicet peccatoribus in iu dicij die illud Matthaei 25. cap. Ite maledicti in ignem aeternum, qui paratus est Diabolo & angelis eius.

5

Pro tertia charta, quod homo consequitur ex peccato uerecundiam & con fusionem, patet ex ludaeis: qui ita speciales amici cum DEO fuerunt, quod cum peruenissent ad mare rubrum, Moyses uirga sua percussit aquas maris, & statim diuisae sunt, & Iudaei transierunt per mare sicco pede, & aqua stetit a sinistris & dextris eorum tanquam murus: Et cum percussisset Dominus ma re, submersit exercitum Pharaonis & equites & pedites eius. Et Dominus prae cessit ludaeos in die per columnam nubis, ut protegeret eos a feruore Solis: in nocte columna ignis contra tenebras, ut sibi a serpentibus prouiderent: & pa uit eos manna de coelo 30. annos, & induxit eos in terram lacte & melle fluen tem. Quid uero propter peccata ludaeorum accidit: nimirum summa uere cundia, & horrenda confusio omnibus peccantibus, ut illis Deus minatus est in lege, Leuit. 26. Deut. 28. Vide eorum captiuitatem in libris Regum, & exilium LTR. annorum apud prophetas, & omnimodam internecionem, Luc. 19. a CHRISTO praedictam, Matth. 23. Patet etiam de Adam, quomo do incurrit uerecundiam propter peccatum, quando uidit se nudum, & ab scondit se prae nimia uerecundia.

PrevBack to TopNext

On this page

Moralitas 31