Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 4

Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita
1

⁋ Distinctionis Decimaeoctauae Quaestio Quarta. QVaeritur quarto. vtrum communio cum excommunicato sit de lege diuina, an huma na prohibita. Respondeo. Probabilior videtur pars illa quod communicare cum excom municato in diuinis sit con tra ius diuinum: quia excommunicatus eo quod ecclesiam audire contemnit est ab ecclesia separatus. & in telligo de excommunicatione ab homine lata iustissime inflicta: in qua est proprie contumacia. si autem aliquis ecclesiam audire noluerit: tamquam ethnicus ha- bendus est: ergo fugiendus in diuinis: nisi pro baptismo qui in casu paruulo esset necessarius. puta qui statim esset moriturus, & nemo occurrit ad eum baptizandum nisi excommunicatus. sed fidelium & in fidelium idololatrarum nulla potest esse communio in diuinis. ii. ad Corith. vi. Quae autem conventio Christi ad Belialu?s aut quae pars fideli cum infideli? Qui autem consensus temploicum idolis? Infideles enim indigne tractant diuina, & contra deum. quia Matthaei. xii. scri bitur. Qui non est mecum contra me est. ergo cum igant contra legem diuinam: & eis excommunicati cooperentur: hi de iure diuino sunt euitandi. In super sus cipiens Eucharistiam ab haeretico letalem habet effectum: hoc est peccat cum ipso in sacramento Euchari stiae sumendo. vt dicitur. xxiiii. q. i. c. Subdiaconus. in fine. versiculo. Alia vero sacramenta, vt sacri corporis & sanguinis domini excommunicationis vel recociliationis si ab haeretico vel catholico non sacerdote ministrentur: vel nullum vel letalem habebunt effectum. Secus est de baptismo, vt Augustinus di cit in libro de vnico baptismo. lstud idem continei eadem causa & quaestione. ca. Si quis. & in vltimo capulo eiusdem. qui. & causae, laudatur Armigildus rex a be ato Gregorio quinoluit Eucharistiam ab Arriand episcopo accipere: non obstante quod sciret se indigna tionem paternam incursurum: ob quam in infirmitate a patre iussus est occidi. Praeterea metus non excusat participantem in diuinis cum excommunicato maio re excommunicatione a mortali. vt patet in cap. Sa cris. de his quae vi met. ve cau. fi. vbi Romanus pon tifex dicit quod metus non excludit prorsus culpam sed attenuat: rationem assignans: quia pro nullo metu debet quis peccatum mortale incurrere. igitur illa de cretalis praesupponit quod communicans excommunicato peccet mortaliter: quod communiter exponitur de com municante in diuinis. Sed si esset lex humana, non ligaret in necessitate, quod patet. xi. q. iii. cap. Quonidam. ex Gregorio septimo casus excipiente in quibus cum excommunicato colloquens non peccat: inter quos de timore & necessitate loquitur. Et si propter necessi tatem famis euadendae possit homo emere vel dono petere si opus sit, cibum ab excommunicato: quato fortius licebit cum eo loqui gratia mortis imminentis euadendae: quia ad opera multum difficilia superogationis neminem ecclesia sine culpa praeuia cogere potest: veluti ad votum castitatis perpetue, vel ingressum Carthusiae, quia diceretur de eis illud Mat thaei. xxiii. Alligant onera grauia & importabilia & iponunt in humeros hominium: digito autem suo nolunt ea mouere. sed non participare cum excommunicato in casu quo homo vitam amitteret vel magnam partem rerum suarum, vel enormiter laederetur: est multum difficile: ergo ad hoc ecclesia obligare non potest. secus est de iure diuino obligante hominem crebro ad martyrium. Sed dices, & ita dicendum reor, hoc esse propter contemptum legis. sicut boni illi Machabaei nolebant comedere carnes suillas non obstantibus omnibus mi nis Antiochi, & morte crudelissima intentata. secundi Machabaeorum. vi. quia fuit in legis contemptum: & vt le ge Mosaica relicta ad idololatriam se conuerterent. & tamen si fuissent in extrema necessitate famis, & fuissent in occulto nihil habentes nisi carnes suillas, eas comedendo interpretati fuissent legem: quemad modum Matathias & filii eius restiterunt in sabbato. Sic potest contingere de contemptu legis humanae. vt si quis excommunicatus minetur viro nisi secu lo quatur: se eum occisurum: is potest pati mortem potius qui communicet cum excommunicato: quia hoc est in contemptum clauis ecclesiae: ipse tamen ne moriatur potest sumere cibum ab excommunicato licite, & ei dare: quia istic non agitur directe in contemptum clauis. Quicquid tamen sit: ecclesiam suspicor non intendere in sua ege prohibitoria excommunicationis obligare quaenm pia ad haec onera difficillima, vt pro morte euaden da quis non possit excommunicatu alloqui: si non agatur directe in contemptum clauis ecclesiae.

2

⁋ Sed nic dubitatur. quomodo non licebit mihi loqui cum excomunicato dioecesis Meldensis, cum ego Pari siensis non sim domino Meldensi subditus? Respon detur. hoc est per legem superioris scilicet Romani pontificis prohibentis colloquium cum excommunicato, vt patet in cap. Si quis presbyter. vii. qu. i. &. iiii. qu. v. Quisquis:

3

⁋ Ex omnibus quaestionibus huius materiae colligitur quid sit excommunicatio maior & quid minor: & quod pro sola contumacia mortali est inferenda ab homine: nam si quis audit ecclesiam: qua re erit sicut ethnicus & publicanus (Interdum etiam excommunicatus non plus peccat quae non excommu nicatus: quod patet de duobus, quorum vnus solum habet actum interiorem & alter interiorem cum exteriore lsti enim aequaliter peccant: & tamen vnus est excommuni catus & non alter. Praeterea diximus quod aliqua est excomunicatio iniusta & nulla: & illa non est timen da coram deo nec coram hominibus qui hoc nouerunt: nisi accidat scandalum assistentium, putantium hominem contemnere ecclesiam. Excommunicatio tamen iniusta ha omnes essentialia excommunicationis: hoc est non irrirata a iure, est timenda per cap. Si celebrat. de cle. ex. mi. Excommunicatus autem minore excommunica tione est ineligibilis ad quodcumque beneficium ecclesia sticum consequendum. & ratio est secundum pontificem in litera: quod ad susceptionem eorum eligitur a quorum perceptione a sanctis patribus est priuatus. Et hoc etiam habetur. xi. q. iii. Excommunicatos. &. c. Cum excommunicato. &. iii. q. iiii. Engeltrudam, nec potest ministrare sacramenta. Non credo tamen verum quod dominus Innocentius dicit in dic. cap. quod existens in peccato non potest eligi in praelatum, nec valet argumentum quod est eadem ratio legis in istis positiuis. sic enim confunderetur status hierarchicus. & contra hoc est. c. Sicut. de iureiu ran. & ca. Archidiaconum Florentinum. lxxxv. dist. Nec vllo pacto placet distinctio Panor. quod hoc est verum in peccato graui vel leui. in leu (dicit) homo facile resurgit. Hoc inquam non valet. nam etiam in graui homo potest facile resurgere. & confunderetur status hierarchicus ob incertitudinem praelati. vbi autem pontifex non irritat contractum in positiuis, non est extensio,-

4

⁋ Vlterius dictum est quod aliquae personae colloquentes animo deliberato cum excommunicato / nullo modo peccant. excusantur enim ab obligatione excommunicationis: puta admittuntur ad col loquia & conuictum humanum, extra diuina, per ali quod ius fortius ad oppositum trahens. vt vxor te netur reddere debitum marito: & filius obedientiam patri: quia hoc est de iure naturae & diuino. Similiter si ego debeam Sorti pecuniam in a. termino: de beo ei soluere in a. termino, non obstante quod sit excommunicatus. & ita in innumeris casibus occurre tibus, quos prudentis epicaia / materia occurrente interprtari habet. Item dictum est quod crebro peccatur in excommunicatione lata ab homine: vbi triplex monitio non praecedit cum interuallo dierum: sed vnico edicto & contextu triplici, peremptorie viro honesto non fugitiuo excommunicatio infligitur. In super crebro excommunicantur agricolae & alii artifices quos oportet vendere boues & sua instrumen ta pro pecunia habenda cum magna calamitate & penuria: cum ratio naturalis pro istis pauperibus sugge rat diuersum. hanc sane excommunicationem non in telligo: quomodo enim pauper teneatur vendere sua instrumenta: immo cogatur dispergere familiam ad soluendum debitum opulento viro: non obstante quacumque excommunicatione? Etiam diximus non ex cusatos participantes in diuinis cum excommunica: to, a peccato mortali: in aliis autem actibus legitimis solum venialiter delinquitur.

5

⁋ Sed vt intelligas: quando participans cu excommunicato est excom municatus: animaduerte: quod aut excommunicatus cum quo quis participat, est excommunicatus cum dam tibus opem / consilium / vel fauorem. & sic si partici pet in eodem delicto, siue antequam sit excommunicatus siue post ad ipsum faciendum vel continuandum: liga tur eadem sententia excommunicationis cum principali factore, & ab eodem iudice potest absolui. Aut talis non est excommunicatus cum dantibus consilium, auxi lium, vel fauorem, & sic si quis cum excommunicato participet in consulendo, vel opem dando, antequam ille crimen committat propter quod est excommunicatus, mor taliter peccat instigans ad mortale: sed non exconmunicatur. si autem communicauerit cum excommunicato post crimen damnatum, dando ei auxilium vel fauorem: ligatur eadem excommunicatione cum excommunicato: & ab eodem potest absolui. per caNuper. & ca. Concubinae. de sentem. excommuni. Item si sciam alterum istorum (demonstrando duos) esse excommunicatum: neutrum sciendo esse excommunicatum (quod est possibile) neutrum eorum euitabo separatim cu de neutrius excommunicatione mihi costet. tamen eos coniunctos, hoc est eorum binarium, euitabo: quia scio alterum istorum esse excommunicatum: licet neutrum sciam excommunicatum.

6

⁋ Praeterea nullus non peccans per actum, excommunicationem probabiliter igno rans, est excommunicatus: siue feratur a papa / siue ab inferiore: & a fortiore hoc ignorans cum illo lo quens, nec faciens scienter opus malum: probabiliter ignorans excommunicationem esse latam ab inferiore a papa, est excommunicatus. cap. Vt animarum. de consti. lib. vi. Secus est de Romano pontifice vt llic dicit glossa. Propterea percutiens scienter clericum / licet nesciat se esse excommunicatum: est excom municatus. Si vero abutatur alter vestibus & to sura: ita vt probabiliter ignoretur clericus: percutien do eum quamuis contra ius diuinum agam: non sum exconmunicatus. Rursus si quis cogat inuitum aliquem alloqui excommunicatum, sub poena carceris vel sub poena mortis, non est excusatus a culpa: quia tyrannus hoc facit in contemptum ecclesiae: potius aut est toleranda mors, nec tunc est praeceptum seruare suam vitam illa via. vt liquet ex ca. Sacris. superius inducto. si vero non fiat in contemptum legis: tenetur homo suam vitam seruare, loquendo cum excomunica to, petendo se trahi extra puteum: vel quaerendo open ab eo vt liberetur a tyranno.

7

⁋ Insuper aliquis a iu re potest excommunicari / & a iudice pro eodem crimine: vel ab vno de a. crimine, & ab alio de b. crimi ne: vel a pluribus hominibus. & requiritur omnium illarum excommunicationum absolutio vera vel proba bilis ad hoc vt homo innocenter cum illo loquatur. Per secundam tamen excommunicationem homo fortius alligatur extra ecclesiam quam per primam. sed quo ad suffragia ecclesiae aequaliter per quatuor, vel vnam excommunicationem eijcitur. sicut eiectus ab ecclesia materiali per vnum vel quatuor passus, aequalitei est extra ecclesiam. sed si quatuor funibus innodatus sit quos omnes oporteat dissoluere antequam templum materiale ingrediatur: quo ad illud est peius. Omnes enim illos nodos retexere oportebit antequam templum ingrediatur. Potest quis etiam absolui inuitus: hoc est poena canonis potest ab excommunicato tolli ipso nolente: licet non culpa. Ratio est: quia sicut illa poena fuit inuito inflicta: ita potest ab inuito tolli, quemadmodum rex poenam vltimi supplicii inuito pro homicidio potest remittere: non autem culpam pro qua, vel per quam homicidium est perpetratum.

8

⁋ Cu autem ad hominum arbitrium / excommuni cationes sine numero augeantur: de his theologum loqui non oportet. refert namque Ioannes Gerson ir de vita spirituali animae: lectione quinta: se audiuisse quod Vrbanus quintus gloriabatur se in Romanum pon tificem electum ob eam praecipue causam / quod nullis censuris ecclesiasticis esset amplius innodam dus. ex quo pulchre infert cancellarius. Si hic Vrbanus quin tus proximos vt seipsum dilexisset, & aduertisset: relaxasset fortasse tot laqueos, tot onera, tot pericu la ab eorum ceruicibus: vt aliquali etsi non pari liber tate gratulari potuissent. Postremo patet multos decedere excommunicatos & praedestinatos: si fe cerint ad sui absolutionem quod in se est.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 4