Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 26

An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit
1

TErtio circa materiam furti Quaero. an fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto habuit. Respondetir laffirmatiue. probatur per verbum illud vulgatum Augustini ad Macedonium. Non re mittitur peccatum nisi restituatur ablatum. Secundo pro batur. Omnis habens alienum inuito domino teni tur illud vero domino restituere: fur est huiusmo di. igitur. Insuper non prohibetur furtum nisi propter detentionem: vt non teneatur alienum. sed furtum Exodi. xx. est prohibitum. ergo a fortiori deter tio alieni alio inuito.

2

⁋ Contra hanc conclusionem affirma. tiuam sic arguo. Praeceptum de furto est negatiuum sed praecepta negatiua possunt impleri nullum acti habendo. patet: quia numquam homo tenetur elicere actum furti: puta si num quam furetur: & ita alia praecepta negatiua homo adimplet sufficienter.

3

⁋ Respondetur concedendo. licet enim praecepta negatiua semper & pro semper obligent: tamen homo non semper tenetur elicere actus praeceptorum negatiuorum: sed sufficit quod talite se habeat qualiter per negatiua praecepta importatur scilic vt num quam furetur: nuqui occidat. sed si furetui necessarium est elicere actum positiuum restituendi: nisi habeat rationabilem causam non restituendi. & pec cat contra praeceptum legis naturae. Matthaei. vii. facien do alteri quod nollet sibi fieri: detinendo scilicet alienum.

4

⁋ Sed cotra hoc argumentor. vel in qualibet parte temporis quo tenet alienum: peccat noua imputabilitate: vel solum vno peccato tenendo per totam vitam. non secundum: quia sic non grauius peccaret tenens equum furto ablatum. xx. annis quam eum detinens duobus diebus, quod non est dicendu. Nec primum: quia sic infinite peccabit fur: quod non est dicendum.

5

⁋ Respon detur negando hanc disiunctiuam pro vtraque sui i te. quia nec detinens furtum peccat nouo peccato in quolibet instanti vel tempore quo alienum detinet: nec peccat solum vno peccato toto tempore quo alienum tenet in magno tempore: sed peccat quar do considerat vel considerare tenetur de restitutione & non restituit, nec habet rationabilem causam non restituendi

6

⁋ Secundo arguitur. ponendo quod vnus exercitus veniat ad vineam Naboth: & quilibet ca piat vnum racemum quousque tota vinea sit ablata. hoc supposito sic argumentor. Nullus istorum tent tur ad restitutionem nec omnes isti: ergo furtum non est de necessitate restituendum. quod nullus istorum teneatur ad restitutionem de necessitate salutis: patet. nullus istorum peccauit: vel saltem solum venialiter peccauit: ergo non est de necessitate salutis restituere ablatum. Forte dicis. tota multitudo mortaliter peccauit. & tenetur de necessitate salutis ad restitutionem: & nullus istorum tenetur ad restitutionem. & ratio est: quia tota multitudo asportat notabile bonum a Naboth: & tamen nullus abstulit notabile bonum. Contra. ponatur quod nullus restituat: tunc per te tota multitudo damnabitur: & nullus totius multitudinis damnabitur, quod non est possibile.

7

⁋ Respondetur. vel multi auferunt omnes racemos vel grana racemorum integri acerui: & nullus scit de alio tempore ablationis vel postea: & tunc dico quod nullus pec cat mortaliter: nec tenetur ad restitutionem: nec tota multitudo: licet notabile damnum intulerit ipsi Naboth: quia non fecerunt hoc scienter: vnus enim nesciuit de alio: licet tota multitudo haec grana ceperit scienter: quia Sortes accepit vnum granum scienter: Plato vnu granum scienter: & quilibet abstu lit vnum granum scienter: & per consequens tota multitudo ratione diuersarum partium abstulit totum cumulum scienter. sed cum nemo sciuerit de alio: nullus peccauit mortaliter auferendo vel detinendo: plus quam si fuisset vnus solus. quia eodem modo se habet quilibet in tota societate ac si solus esset. Vel quilibet instigat alium ad auferendum omnes racemos: & sic licet quilibet acceperit vnum solum granum: quilibet peccauit mortaliter: cum quilibet habuerit virtualiter animum in ablationem totius. & sic quilibet tenetur restituere hoc quod accepit, & totum si alii non restituant. hoc est: quilibet tenetur in solidum: quia volitio auferendi effectualiter cecidit in totam vinean Tertio modo possunt se habere sic vt sciant de se inuicem: sed nullus alium exhortetur ad capiendum aliquid: quilibet tamen capiat vnum granum: & hoc sciat Sortes de aliis complicibus suis: & idem sciat Plato: & sic de quolibet alio. Hoc membrum est magis anceps. quilibet enim istorum scit quod Naboth notabi liter damnificabitur. dubium est ergo an quilibet solum venialiter peccet. & apparet quod sic. si vnus abstulisset praecise vnum granum solus: venialiter pec casset: vel non peccasset, pronunc non facio vim: quia idem est quo ad non peccare mortaliter. & nullus alium instigat ad capienda grana. ergo nullus peccat mor taliter. opposito autem dato: malum esset furto asa portare in societatem. In oppositum arguitur: quilibet scit quod Naboth notabiliter damnificabitur. In primis dico quod sub poena peccati mortalis quilibet tenetur restituere granum quod abstulit. Probatur. si vnus non teneatur restituere suum granum: nullus suum granum tenetur restituere. & sic nulla erit restitutio in grandem iacturam Naboth. & per consequens sufficeret multis sic auferre totam vineam sine mortali peccato. EFodem modo opinor, quod quilibet capiens suum granum peccauit mortaliter: & qui videbat erat partialis causa ablationis totius: sed quilibet debuit significare socio suo iniquum esse aliquid au ferre: quia hac via Naboth grauem iacturam habe ret. sed cum naemo instigauit alium ad capiendum sufficit vni suum granu quod furto abstulit restitui re. Sed hic est alia obiectio. si sortes videat quod omnes alii restituerunt iam sua grana: ipse non tenetur suum granum restituere de necessitate salutis: ergo nec antea. sed nego consequentiam.

8

⁋ Tertio arguitur. praecimpiens famu. lo furto subtrahere equum: non tenetur illum equum restituere: ergo conclusio est falsa. Antecedens patet stat quod famulus equum habeat & nolit domino equum dare. tunc sic. famulus tenetur equum restituere: & si dominu tenetur equum restituere, tam famulus quam dominus tenetur equum restituere: & ita dominus cuius equus est ablatus pro vno habebit duos. & si centum recepisset, pari ratione haberet centum equos, quod non est dicendum

9

⁋ Pro solutione istius argumenti ponentur modi currendi cum fure, secundum illud Psalmographi psalmo. xlix. Si videbas furem currebas cum eo Postea respondebitur ad vim argumenti. Quo ad primum dicitur quod multi sunt modi currendi cum fure vt patet per carmina vulgaria. lussio / consilium / consensus / palpo / recursus / Participans / mutus / non obstans / non manifestans. lussio. quando superior praecipit inferiori. Consilium. consulens facere furtum sine cuius consilio non fuisset illud furtum perpetra tum. Consensus. sine cuius consensu fur no subtra heret alienum. Si autem consensus non sit causa furti consentiens licet mortaliter peccet consentiendo peccato: non tamen tenetur ad restitutionem. Palpo. qui adulatur furi quasi strenue egisset: cuius commendatio est causa auferendi vel amplius auferi di. Recursus. hoc est ille qui furem tuetur apud iudicem. xi. qui. iii. Qui consentit peccantibus. Par ticipans. faciens foramina in ostio: scalas / vel vncos ad extrahendas vestes. Mutus, non monens fu rem ad restitutionem. qui sua monitione poterat restitutionem procurare. contra quos loquitur domin Esaiae. lvi. Canes muti non valentes latrare. Non obstans. hoc est non resistens vbi resistere potest si ne grauiore iactura rerum propriarum vel corporis Non manifestans, non dicens vero domino de furto Conueniunt autem omnes in sex primis modis: quod quilibet istorum tenetur ad restitutionem. Ratio est quia quilibet istorum est partialis causa instigatiua ad auferendum totum. Sed si fur voluit sine me furari solum viginti, & facio eum furari. xxx. teneor solum ad restitutionem decem: & non sum vll modo causa aliorum viginti.

10

⁋ Redeundo ergo ad quaestionem: vbi suadeo capere totum: teneor restitue re totum: cum sim partialis causa instigatiua auferen di illius totius: ergo vno non soluente alius obliga tur soluere totum: & contra vno soluente alii sunt absoluti. lstud patet Institu. de obliga. quae ex de licto nas. S. Interdum quoque. Et ratio naturalis est ad hoc. Nam suasu tuo sortes abstulit a me centum & tu es causa damni mei: ergo teneris ad procurandam mihi restitutionem. Et patet de iniu. & damno da. c. finali. Et vbi alter soluere noluerit: tu te neberis soluere: siue centum mea habeas siue non. & si ipse. l. habeat, & tu alia. l non sufficit tibi, dare mihi l. sed teneris ad alia. l. quorum eras partialis causa auferendi: si alter dare noluerit. Sed si das mihi mea centum: alter habens. l tenetur tibi restituere. l quae ha bet. Exemplum de illa obligatione in solidum, & vbi vno non soluente habebo actionem contra alium. do cen tum scuta mutuo Titio & Meuio, qui se ad solutionem obligant in solidum: licet vterque eorum habeat solum medietatem istius pecuniae: vtrumlibet isto rum quem volo, convenio coram iudice pro integris cen tum: quia ad hoc se obligarunt: & quilibet est fide, iussor virtualiter pro socio. In tribus vero vltimis modis quamuis multi dicant illos non teneri ad restitutionem: licet male agant: mihi tamen non placet, quamuis enim non sint personae publicae, vbi poterant tenebantur manifestare furem: saltem furtum si non furem. & si non fecerunt, tenentur ad restitutionem. quilibet enim secundum legem charitatis est obligatus praeseruare fratrem in corpore & in bonis ne iacturam incutrat notabilem: cui facile obuiare potest. Si vero habebant rationabilem causam non reuelandi vel resistendi vtpote fuisset in suam grandem iacturam vel rei publicae: iam non tenentur. Ex his patet solutio ad argumentum. Vbitatur: ad quid oblio etur emens rem furtiuam vel raptam. Respondetur distinguendo. vel enim quis emit scienter rem furtiuam: vel ignoranter ignorantia inuincibili. si primum: etiam si rem in foro publico emerit: fur tenetur rem furtiuam re stituere si eam habeat. & si rem ipsam alienauerit vel res ipsa periit: precium restituere tenetur secundum optimum statum rei. hoc est secundum quod plus valuit posteaquam fuit ab ipso empta. Quod proba tur per. c. Grauis. de resti. spolia. Fur enim semper est in mora. l. si pro fure. fitur. de condi. fur. nisi rem domino vero / tempore & loco obtulerit: & dominus rem recusauerit: tunc enim fur purgauit moram: & pro pterea si tunc pereat sine culpa furis non tenebitur ad restitutionem. tenetur etiam restituere fructus qui percipi poterant tempore quo rem ipsam habuit: quia hoc est de lege naturae. Quo ad expensas solum habebit illas quas fecit gratia fructuum quaerendorum & congregandorum. & hoc de iuris rigore. Institu. de rerum di. S. Ex diuerso. In bona enim aequi tate potest petere & capere expensas quas fecit in conseruationem rei: vt equum pascendo nisi eum locauerit, tantundem capiens quatum dedit pro equo pascendo. Vel si curauit equum qui erat morbosus, inquantum vtiliter gessit negocium domini: ratione illius potest petere expensas. Potest itaque poscere expensas necessarias vel vtiles. sine primis enim res non fuisset: cum secundis res melior effi citur. nihil tamen dabitur pro expensis voluntatiis, quae solum rem ornant & eam non meliorem reddunt. Si vero quis emit rem furtiuam non animo detinen di: sed emit modico aere vt rem ipsam domino restituat: quia alioquin res ipsa periret: dominus in foro conscientiae si hoc constiterit, debet ei soluere: & illa quae prudenter exposuit circa rem ipsam compen sare. Ratio est: quia fideliter gessit negocia domini: & si res postea periret sine sua culpa: non tenebitur in foro animae ad restitutionem, non enim debet pu niri sine culpa. modo non peccauit adhuc: sed prudenter pro vero domino laborauit. Dixi (in foro animae) quia in foro contentioso talibus emptoribus non habebitur fides vlla: nec est facile adhibenda nisi clare illud probent.

11

⁋ Si secundum: puta quis emit rem furtiuam bona fide putans quod erant res possessa a vendente vel ab amico suo: durante bona fide non tenetur rem restituere quam inuincibiliter credit esse suam: & si periit non dabit aequiualens. C. de fur. l. ii. Etiam non dabit fructus consumptos duranm te illa fide: sed solum extantes, nisi pro quanto factus est ditior. sed vtrobique dominus rei dum rem suam probauerit, eam habebit: siue alter occupans bona fide siue mala rem acquisiuit. Et si dicas: em ptor bonae fidei laeditur sine sua culpa. Responde tur. oportet vt dominus sine culpa laedatur vel emptor. Rationabilius est autem quod emptor laedatur. multi enim fingunt se ignorantia probabili res aliorum emere quia habent vili precio: quibus non est talis ignorantia. iniquum naque foret admittere legem priuantem verum dominum rebus suis dando domi nium illi qui rem ipsam emit.

12

⁋ Ecce quomodo tur ad restitutionem alieni detinetur. Fur manifestus ad restitutionem quadrupli tenetur: & immanifestus ad restitutionem dupli. In stitu. de obli. quae ex delic. nas. S. Conceptum. &. S. fi. & hoc si agatur ciuiliter. & post condemnationem a iudice. Nam in foro conscien tiae ante condemnationem sufficit restituere ablatum cum indemnitate veri domini. Si quis enim abstulit equum a domino quem tenuit dimidio anno: in quo dominns incurrebat iacturam decem scutorum: vltra expensas & custodiam equi non sufficit in foro conscientiae equum restituere: sed oportet cum hoc dare decem scuta etiam ante condemnationem. sed si fuerit condemnatio in foro exteriori: non est opus haec decem scuta dare. ratio est: quia dabitur ei in foro exti riori plus quam illud ad quod tenetur de lege naturae. Si vero agatur criminaliter, poena est vt fur fustige tur vel exulet vel alio modo puniatur arbitrio iudicis. Patet. C. de ser. fugi. autem. Sed nouo iure. Et quia a iure caesareo non admittitur poena mortis pro furto: & aliquibus theologis visum est fures non debere occidi ob solum furtum: de hoc quarta erit quaestio huius materiae: eam quod paucissimis absoluemus.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 26