Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 15

An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes
1

IN duabus quaestioniibus praecedentibus de ludis loquuti sumus. In priore di ximus hominem non deuictum restituere lucrum lude fortu ito acquisitum: siue in tesseris siue in chartarum hasardo / qui ludi sunt communes inter imperitos & a fortiore homo non tenetur restituere acquisitum lucrum in aliis ludis fortuitis non communibus: vt de ad uentu regis crastina luce in vrbem. semper intelligo dummodo non peccetur contra artem ludi. Praeterea aliquos ludos honestos, aliquos inhonestos vt alea rum ludum, asseruimus. In hac vero tertia quaestione circa hanc materiam ludorum: & quintodecimo circa hanc, xv. distinctionem quaeritur. An bene viuant homines tesseras facientes vel eas vendentes.

2

⁋ Et arguitur vtrinque. Et primo ad partem negatiuam. omnis illa ars ad cuius exercitium multa mala sequuntur & paucissi ma vel nulla bona, quae bona etiam si fuerit, possunt alia via melius procurari: est a repu. abiicienda tan quam inutilis. ars faciendi tesseras est huiusmodi. igitur. Consequentia tenet in darii. & minor probatur in dua bus quaestionibus praecedentibus. & maior de se est nota. Et tamen ipsa probatur adhuc aliter sic. Omnis illa ars per quam ministratur via ad peccandum: est a repub. explodenda. tesserarum ars est huiusmodi. igiturconsequentia tenet cum minore. & maior patet. non alia ratione vendens gladiumfurioso peccat: vel mutuo dans ensem illi quem iudicat iniuste percussurum vel occisurum proximum, nec aliter peccat ven dens venenum illi que iudicat vel iudicare debet quod hoc est applicaturus in pernicien proximi.

3

⁋ Ad partem affirmatiuam argumentor sic. ludere ad tabulas est licitum ex quaestione praecedente. Hoc enim senes & lai ci multi faciunt, & carcere detenti, & vrbium custodes & melancholici: vel qui non aliam exercitationem habent: & interdum aliqui sacerdotes. sed hunc ludum sine duabus tesseris exercere nequeunt. ergo si ludus ille est licitus: medium ad ipsum est licitum scilicer tabulas & tesseras fabricare. Fodem modo de chartis pro triumpho, clela, beldosa, & caeteris id genus.

4

⁋ Respondetur ad quaestionem per propositiones. quarum Prima est. male agit vendes tesse ras illi quem scit vel scire debet quod hac arte abutetur: qui scilicet magnam pecuniam ad taxillos ponet. Ista con clusio sufficienter probata est ad partem negatiuam ar guendo. Iste enim cooperatur peccato ludentis vel verisimiter peccato ludentis, vel ministranti ludentibus. & le volens lu dere peccet, siue habeat tesseras siue non: tamen peccat nouo peccato ludendo, alio a priore per continuationem malorum actuum interiorum: & crebro multis aliis. Di xi in conclusione (vel scire debet) propter ignorantiam vi cibilem affectatam vel crassam quam ho nimis sibi afficitur iu dicando aliquem bonum vt suas tesseras vendat. Ex ista conclusione patet quod mercator emens tesseras a factore peccat vendens ei de quo loquimur in conclusione: quia cooperatur peccato sicut alter. Sicut inueniens libellum famosum peccat si non destruat illum. v. q. i per totum. & cam est quia iniuste diffamabit illum contra quem li bellus est, aeque ac libellum componens. sic est in proposito & est simile acsi ego emerem gladium a primo artifice: & ab utenti gladio statim vendere.

5

⁋ Secunda propotest vendens tes seras illi quem iudicat rationabliter non abusurum non peccat. Declaratur exemplariter. habeo vicinum qui ab omnibus timoratae conscientiae & prudens putatur: quaerit a me eme re tesseras pro suis tabulis, vel chartas: non est vero si mile quod has merces abusuris communicabit, sed finito ludo eas includet. possum sine peccato ei vendere: & si sint suspiciones hincide de abusu Platonis & non abusu: possum ei dicere me non audere ei vende re nisi promittat se seruaturum has merces sic vt alii non abutantur eis. si ex eius responsione est vero simile quod cauebit a peccato saltem mortali, non pecco mortaliter, quamquam ips peccabit venialiter.

6

⁋ Tertia propositio, non e absol uendus a confessore hac arte vtens nisi dicat se propone re in posterum non vendere nisi secundum exigentiam proponnis praecedentis. Probatur. quia nullus est absoluendus nisi propo nat cauere a peccato in posterum / vel saltem nisi proponat tollere occasionem propinquam peccandi.

7

⁋ Ex his omni bus sequitur quaerta conclusio: quod periculosum est vendere vel facere huiusmodi tesseras vel chartas probatio est clara ex praecedentibus, quia saepiuscule peccatur vendendo illi quem abuti scis huiusmodi mercibus vel scire teneris. Ex isto patet quod inerudite loquitur indistincte reprobans omnes ar tifices tesseras vel chartas facientes.

8

⁋ Contra ista arguitur. ex his sequitur quod peccant facientes arma, enses, lanceas, & huiusmodi. cum his plerunque homines peccent. Respondel contingit frequenter virum peccare vendendo ai ma: vt si temerario venderet vel daret quem scit pro tinus his armis abusurum. sed non est vniuersaliter simile. immo multum differt. Arma enim sunt ad- modum reipublicae vtilia & hostium repulsiua. Pri mo quidem ad resistendum hosti in bello iusto. Si cundo ad inuadendum hostem reipublicae perturba torem. etiam bombardae non sunt inutiles pro demo liendis arcibus & vrbibus in reipub. perniciem stantibus & multi sciunt armis bene vti: nec eis plurimum abu tuntur. Nec oportet respicere ad pauca mala inde euenientia: quia talia ex vestium, domorum & scientiarum vsu interdum eueniunt. De ballistis dicitur etiam qui licet eis vti in bello iusto: & prohibentur solum in bello iniusto. de sagittariis. c. vnico. & potius ballisti & sagittae quam alia instrumenta bellica: quia in his repente & iprouise trucidatur homo: cum aiiis armis sit locus resistendi & subterfugii.

9

⁋ Secundo arguitur. sequeretur quod vendentes fucum pro omandis mui lierum faciebus peccarent. Similiter vendentes vene num, capillos pro capitibus sponsarum, torques aureas &c. id genus.

10

⁋ Ad secundum concedo si indifferenter ven dant omnibus. & idem est iudicium: quod in conclusionibus prae cedentibus: vtpote si homo vendat fucum muli eri quae viros allicere proponit ad peccatum: vel si hoc est verisimile. secus est si vendatur mulieri quae potest fuco vti licite: & hoc probabiliter cognoscit vendent vt quando mulier non habet pulchritudinem sufficientem pro manutenendo suo viro in castitate coniugali: sed fucum apponit pro eodem demul cendo, & non vt eum prouocet ad excessiuum amorem volens vitium naturae occultare, vel exhibere se viro gratam: nullo modo per hoc intendens corri gere opus dei, sed volens illa facere quae non sunt a deo prohibita. iuxta id quod scribit Apostolus. i. ad Co rin. xii. Quae putamus ignobiliora esse corporis: iis ho norem abudatiorem circundamus. Si vero intendat in ducere virum ad excessiuum amorem notabilem: mortaliter peccat. si ad paruum: vltra rationis limites par rum exorbitabit, & venialiter solum peccabit. De vene no. aliquod est omnino reipublicae inutile: quaele non licet vendere. aliud est vtile vt misceatur cum medicinis: vt dicunt de Mithridato, vel pro coloribus. Secundum nullo pacto debet vendi nisi illi qui scit vti, & de quo est certum certitudine morali quod bene vtetur. & hic est magna indago facienda propter periculum & vendens debet obseruare illum cui vedit vt sciat si aliquid mali inde contingat vt reseret: ne talia in posterum in republica contingant. & quaerere debet causam quare emat: licet multum bonus appareat emptor. Solent mulieres non habentes pul chros capillos in die nuptiarum capillos adulteri nos habere, sine peccato. sic & aliqui calui vel dis criminatos habentes capillos possunt licite nonnunquam talibus vti. Etiam viri nobiles & opulenti cate nas aureas sicut & vestes sericas licite deferunt: & prudentius id agunt. nam vestis serica vel aurea fa cile consumitur vsu: non autem catena. propterea prudens legisslator vaestium praeciosarum superfluitatem ex cludere debet admissis torquibus aureis: & eiusmodi: quia legissator ciuitatis pacem & opes in repu. & ci uibus alere debet. Finis enim rectus requiritur ad eiusmo di ornamentorum lationem: & cum hoc cosuetudo regio nis quo ad sui similes: & illa sufficiunt. Nec debemus ita facile reprobare illa quae paent bene fieri.

11

⁋ Ex quo liquaet aliqua esse pro solo ornatu & non pro tegendo cor pore licite in republica admittenda: vt catenas aureas. Etiam torques aurea virtualiter est prompta pe cunia: quia eam vendendo pecun iam habebis in pron ptu, sola formam artificialem in toto vel in parte perdem do. & fortasse si proptam pecuniam loco catenae habuisses: eam mutuo dedisses: aut alia ratione exposuis ses. Idem dico de annulis aureis: & lapidibus praeciosis in annulis inclusis: & de principum mulierum circulis circa frontes: quae vtrobique reprehendere non potes. nam Maro primo aenei. referens munera mulie bria Didoni ab Aenea donata sicait. Munera in terea lliacis erepta ruinis Ferre iubet: pallam signis auroque rigentem, Et circuntextum croceo velame acan tho: Ornatus argiuae Helenae. Et paulopost. Praeterea sceptrum llione quod gesserat olim Maxia natarum Priami: colloque monile Baccatum: & duplicen gemmis auroque coronam. & tamen ingeniosus poeta vbique personarum decorum seruans non admisisset aliquid tanta principe indignum in lumine naturali. Quondam in vsu erat calceos hre rostratos, superfiuos pro regumento pedum: nunc autem plerique habent ferme nihil co rii iuxta partes superiores, nunc diplois vel subucula est scissa vel dissecta: nunc aliter. In talibus enim quae non prohibentur quia mala: sufficit consuetudo cum recta intentione quo ad laicos & aulicos dunta xat. Multo tamen honestius incederet mulier po tissimum formosa vel mediocriter talis, quae nec auro gemmis / aut fuco vteretur: & melior haberetur de ea opinio: tam marito quam aliis. quia fortassis si nimis popose incedat erit in causa & non absque culpa qua re alii in suum amorem mentaliter rapiantur: & fortasse causa perdendae castitatis. & propterea vir debet eam a superflua popa cohibere. Hinc plus gloriae Pene lope & Lucretia mediocritate vestium contentae sibi & maritisattulerunt quam multae aliae tumidae & fa stu plenae.

12

⁋ Tertio arguitur. ex istis sequitur quod vendens ludaeis lapides vel ligna pro manutenendis eorum syn agogis: & manutenendo eorum ritu, peccaret. pa tet, quia cooperatur peccatis eorum. Et eodem modo sequi tur quod peccaret dans pecuniam mutuo foeneratori quando iudicat quod foenerator dabit illam pecuniam ad vsuram. Haec omnia concedimus nisi aliquos in casu excusaret ignorantia inuincibilis.

13

⁋ Quarto arguitur. per ista quae dicimus habetur quod homo potest facere & vendere tesseras dummodo proponat solum vendere eis qui non abutentur, sed vtentur eis cum tabulis. sed hoc est inconueniens. igitur. Probatur minor. hac via artifices & venditores dabunt ope ram huic arti reipub. inutilissimae: vendendo tesse ras cuilibet pro lucro habendo. & cum haec ars sit reip. inutilis, & tesserarum communicatio: melius est proni bere ista vniuersaliter & dicere: quod homines vendentes has tesseras peccant.

14

⁋ Respondetur. sicut non sunt facienda mala vt inde eueniant bona: sic non sunt praedicanda falsa, dicendo quod homines vniuersaliter peccant has tesseras vendendo. cum enim tabularum lu dus laicis & senibus & sacerdotibus sit licitus gratia recreationis: simili causa interdum licite venduntur tesserae, & eodem modo chartae. Si autem ex culpa ven dentiu, vel ex eiusmodi tesseris sequantur nonumquam aliquam mala: caueat emptor. Sic ex annulis / catenis / praeciosis vestibus, praeciosis lapidibus / & armis quandoque sequuntur mala.

15

⁋ Quito arguitur. contra illud quod dicebatur in tertia conclusione: quod no esset absoluendus tes serarum venditor nisi proponeret solum vendere his qui eis vero simiter non abutentur: quia oportet tollere occa sionem peccati. Ex isto sequitur quod no est absoluendus sacerdos vel laicus concubinam tenens in domo nisi eam eijciat: cum occasionem habeat prae oculis semper praesentem.

16

⁋ Respondetur concedendo illatum si sit ve hemens super hoc praesumptio. Si autem vir aliquis honestus habeat antiquam mulierem in domo vestium & vasorum lotricem: iam is non habet concubinam.

17

⁋ Sexto arguitur. sequeretur quod torneamenta essent illicita: cum plerunque illic fiant ostentationes inanes, vulnera, vel homicidia. consequens est inconueniens: cum passim apud reges & prin cipes ista fiant. & cum liceat equitibus in bello iusto hastis certare: licitum est eis hoc ante addiscere quam bellum aggrediantur: quia tunc intempestiue ad discerent: cum actum illum in corporis periculo exercere oporteat.

18

⁋ Respondetur. le pontifex tomeamenta repraehendat. de torneamentis. in vtroque capite: & dicat. Licet in torneamentis vulnerato concedatur poenitentia: si moriatur, denegatur ei sepultura ecclesiastica. hoc intelligendum est: si accessit animo pu gnandi. secus est si accessit alia causa: vt pote ad pe tenda debita. vt patet. c. ii. & idem est si venit causa videndi toneamenti: quia cum sit poena debet restringi in propriis terminis. de poe. dist. i. Haec autem verba. S. Poenae. Non solum enim ponderanda sunt verba pontificis, sed eius intentio cum recta ratione. volo dicere si milites hastis ludant gratia exercitationis, vel honestatis, vel maiestatis regiae ob lectandae, cauendo ne sequatur mors, non est peccatum. vtpote si capitibus obtusis ingrediantur: vel alia quacumque via qua ratissime sequitur mors. sicut diebus nostris vidimus, saltem intelleximus praesentes enim non fuimus, tam Parisiis quam Edinburgi: vbi cum pluribus diebus equites hastis lusissent: in neutro locorum aliquis occubuit. Pontifex au tem loquitur de torneamentis vbi plerumque sequitur mors vel vulneratio. Raro etiam equorum cocursu occiduntur equites: & si caueatur in lancearum capitibus ab iis de quibus loquitur pontifex: cauebitur a morte.

19

⁋ Septimo arguitur. ex fundamento responsionis sequitur quod libeter au diens detrahentes aliis, peccat. & si consequens conce datur multos inuenies peccatores. Et quod sequatur pate: quia est partialis causa quaere detrahens continuat suam detractionem.

20

⁋ Respondetur concedendo illatum. Nam vt diciteur ad Roma. i. Non solum qui talia agunt, sed qui facientibus con sentiunt sunt morte digni. Et Bernardus secundo libro de consideratione ad Eugenium. Detrahere aut de trahentem audire, quod horum damnabilius sit non facile di xerim. Imponat silentium detrahenti. tum ne coopereln continuationi peccati ipsius detractoris. tum ne laedatur fama proximi absentis. dicendo quod male faciat detrahendo. quod si detrahens ex ira vel inui dia respondeat se verum dicere: & idem dicere velle in praesen tia illius cui detrahit si potenus esset (forte mentitur) dica tur ei. etsi verum sit, quia occultum / dicere non debes, nec debemus te audire ne peccatis tuis cooperemur. Et si tu more humano times eum verbo tenus arguere: saltem facien tristem ac frontem rugosam ei ostendas, si gnificans nutu hoc tibi displicere: quia sic continuati onem detrahendi dissipabis. Vnde prouerb. xxv. Vent aquilo dissipabit pluuias: & facies tristis linguam de trahentem. Et Hieronymus in epistola ad Nepotianum Nemo (inquit) inuito auditore libenter detrahit. quo fit vt multo magis peccet ille qui inducit hominem ad detrahendum proximo verbo, vel mentis laetitia.

21

⁋ Ex omnibus epilogando dicamus quod is qui dat occasi onem peccato peccat: vt vendens taxillos vel merces quas cumque alias iis quibus probabiliter credit vel credere tenetur eos vel eas fore occasionem peccandi. Aforti ori sequitur, quod qui inducit aliquem vel aliquam ad peccandum verbo, gestu, vel facto, peccat: & tenetur illum indu cere ad bonum, vltra hoc quod tenetur poenitere de pre prio peccato. alioquin non restituet alteri bonum quod abs tulit. hoc est non auferet malum quod ei dedit.

22

⁋ Et quia post hanc quaestionem conscriptam colloquium habui cum aliquibus super materia huius quaestionis: ponam aliquas qpr positiones siue in sententia ante positas siue superadditas: non refert.

23

⁋ Prima propositio licitum est ludere ad chartas & tabulas: quia ad eu tandum ocium, quod est mater multorum peccatorum

24

⁋ Secunda propoto. facere chartas & tesseras & ea vendere est licitum. Probatur ex priore. Si enim licet eis ludere, licitum est eas facere pro tali vsum per regi lam topicam. Cuius vsus bonus est: ipsum quoque bonum est.

25

⁋ Tertia propotes. multa mala sequuntur ex ludo tesserarum & chartarum in viris imprudentibus u ad magnam molem pecuniae ludunt. Haec manifesta e ex dictis.

26

⁋ Quarta propositio. peccat vendens huiusmodi instrumenta iis quos iudicat abusuros. hoc est iis qui sunt de nunero illorum qui haec mala per petrant in ludendo. potest autem hoc scire visu vel ex aliorum relatione de volente emere.

27

⁋ Quinta proe positio. imprudenter agit vendens haec instrumen ta his de quibus est probabile dubium quod hos abusus committent ludendo. lste enim dubitans nullum iudi cium habet: sed hincinde argumenta habet vehementia: debet ergo abstinere, non refert siue sit vicinus siue extraneus.

28

⁋ Sexta propositio, non peccat vir vendens tesseras illi quem verositer iudicat non abusurum ipsis, siue vere iudicet siue ignoranter in uincibiliter: & soli tali potest eas vendere.

29

⁋ Septina propoteo sequens, nemo debet artem indistincte reprobare. Nam in casu venditio est admittenda / in casu reprobanda.

30

⁋ Octaua propon. mulier aliqua potest deferre zonam auream, catenas, vestes aureas, & caetera id ge nus: dummodo non superflue excedat suum statum se cundum consuetudinem suae regionis. Probatur. sacra scri ptura loquitur de mulieribus quae talibus vsae sunt: & mem superbe id non fecerint: non reprobantur. Praeterea theo logus debet loqui conformiter viris loquentibus in lu mine naturali vbi non habet oppositum in lege aliquam diuina, vel humana. sed in proposito non habemus legem diuinam vel humanam. alioquin de illa doceas. Sed Virgilius vir sublimi ingenio non solum Dido nem describere intendens qualis fuerit: sed talem mu lierem qualem expeteres moribus ornatam: ita ponit: vt paulo ante adduximus.

31

⁋ Nona propon mulieri licet occultare defectum naturae quem habet marito: vt capitis scabiem, vel vlcus in collo per vestem bo nam.

32

⁋ Decima propotes. mulier casta debet se tenere mundam tam in vestibus quam in colore. Probatur. stat virum eius esse lubricum: & appetere aliam pulchriorem: quod vxor cognoscit. tunc sic. licitum est mulieri immo meritorium est maritum reuocare a malo / medio li cito: nullum autem est aliud efficacius medium nisi hoc gitur. & licet excessiue vir vxorem hoc dolo non malo diligat: illud est minus malum quam virum aliam adire mulierem.

33

⁋ Vndecima propositio. vbi non est verosimile mulieri quod vir violabit thorum matrimonii: male agit nimis compta incedens. quia forte virum ad excessiuum sui amorem sine rationabili causa alliciet. Insuper ipsa viro argumen tum praebet se velle videri, & ab aliis desiderari: & se esse tumidam & dissipatricem bonorum fortunae in quibus crebro grauiter delinquit.

34

⁋ Duodecima propositio. puella nubilis & apta viro & virum capere intendens potest se ornare secundum statum sui domus & regionis: non solum occultando defectum naturae: sed se gratam oculis hominium redden do. Ratio est, quia hoc potest eam iuuare ad haben dum probum virum, & partem pecuniae in dote supplebit.

35

⁋ Decimatertia propositio, conciona tor non debet vti proponnibus vniuersalibus de pec cato mortali: esto in multis sit peccatum, & in multis non peccatum. Declaro exemplariter: dicendo quod quicumque mercator habet quinque vel sex vlnas in tunica, mor taliter peccat: & simiter vxor eius si habeat manicas sericas, quod patet: quia consuetudo talis iam est introducta: & sunt opulenti, nec omittunt dare eleemo synam iis quibus eleemosyna est de praecepto.

36

⁋ De cimaquarta propon. licitum est tamen verbi diuini declamatori vti quodam moderato cauterio vniuersa li pro expurgandis vitiis. vt si hoc modo dicat: ine pate & male agunt vxores pauperum artificum portantes inferiores tunicas sericas aut purpure as & alias vestes pomposas: relicta interea familia quae fame conficitur: vel impeditur paterfamilias ne habeat instrumenta suae artis: vt calcifex ne habeat sufficiens corium: & mercator sufficientem pecuniam pro mercibus emendis. obiiciendo ma ia quae sequuntur ex vestium superfluitate: & dicendo audacter, non esse in laudem mercatoris sed potius in superbiam: & in discrimen castitatis seruandae: nec esse in mulierum gloriam. & licet praedicet propositionem vniuersalem quae plurimas habet singulares veras & paucas falsas pro eliminandis vitiis, non est arguendus. Sic eim & scriptura vtitur vt omnes qui exiuerunt Aegyptum mortui sunt in deserto. quae vniuersalis habet duas singulares falsas, & omnes alias veras.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 15