Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 45

Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti
1

Eliquum est aliquos lalios contractus quibus homines vtuntur, compendiose absoluere. Quaero itaque Vtrum contractus locationis & conductionis sint liciti a quae est quinta supra qua dragesimam huius distinctionis quaestio. Pro solutio ne quaistionis notabis: quod Locatio est contractus quo iuis vsum alicuius rei sibi proprietate seruata in alium transfert pro mercede. Conductio vero est contractus quo quis pro mercede ab alio recipit vsum & non proprietatem. & hic capio vsum, vt vsumfructum includat. Declaro exemplo. Sortes dominus ha bens pagum vel agros, vtpote Glegornum: concedit Platoni vsumfructum huius agri pro mercede & dicitur locator: & Plato illius agri coductor dicitur colonus. sicut domum conducens dicitur Inquilinus in vtroque regno Britanniae. istud enim inter eos est frequentissimum, & merces apud eos vocatur fir mavnde Innocentius Tertius cuidam abbati dioecesis Londoniensis. de locato & conducto ca. secundo dicit. Vestra nobis relatio declarat quod cum ad firmam fructus vestrarum dare consueuaeritis decimarum. & nfra. vbi Panor. ait. Illud est vulgare AnglorumProprietas manet apud dominum. per mercedem distinguitur a commodatione: cuius vsus conceditur gratis. Dicitur enim commodatum quasi vtentis commo do datum. Ex quo patet quod messor vel quicumque operam suam pro mercedem alteri exhibet, dicit se locare. quia sibiipsi retinet proprietatem sui: & fructus suos id est oneram conductori locat. Ex isto patet, quod si Plato de quo loquuti sumus conducit Glegornum a domino: & ab eodem domino pro aliquo labore pecuniam capiat: est etiam respectu illius laboris locator, & dominus conductor.

2

⁋ His duorum vocabulorum signi ficantiis paucis explanatis, respondetur affirmati. ue ad titulum quaestionis. Probatur conclusio affirma tiua. venditio est licita: ergo & locatio. tenet conse quentia: quia locatio nihil aliud est quam venditio hu ius rei: ita vt locans virtualiter vendat & transferat vsum rei suae in alterum pro determinata pecunia. vt loco tibi equum meum vt eas & redeas ad sanctum Fiacrium, & capio abs te quatuor duodenos pro quolibet die. Secundo probatur idem. locatio quo ad actum suum cadit super obiectum debitum: scilicet vsum equi: qui est tibi vtilis, & pecunia mihi vtilis, & fa cue accidere possunt omnes circumstantiae ad bonitatem actus requisitae: quas in omnibus suppono: igitur. Tertio probatur. si locatio & conductio essent illicitae in politia humana: esset in ea magna iactura: quia sine his non possunt manuteneri tem plorum / pontium / & vrbium constructores: & eis inseruientes qui suas operas locant & quas alii conducunt. eodem modo in bello iusto milites suas operas be lligerantibus locant: quas bellum gerentes conducunt.

3

⁋ Contra hanc conclusionem & eius fundamenta arguitur. ego locans tibi equum meum nouem paruis albis, vel quatuor duodenis quo tidie, non vendo tibi vsum equi mei retento dominio: ergo fundamentum probationum nullum. Antece dens probo. vendo tibi equum meum quia vendo tibi eius vsum. sed vsus illius equi est equus ipse. vel vendo tibi motum localem ipsius equi: modo motus localis est ipsum mobile quod mouetur: vt pronunc supponitur. & tunc sic. hunc motum localem hu ius equi tibi vendo: hic motus localis huius equi est ipse equus. ergo istum equum tibi vendo. vel da singularem istius, vsum huius equi tibi vendo: sin gularem inquam ex parte termini (vsum) quia illa propo sitio est singulari ex parte modi enunciandi. tunc sic. humt vsum huius equi tibi vendo: hic vsus huius equi est hic equus. ergo hunc equum tibi vendo. consequentia est syl logismus expositorius: & maior ab omnibus concessa. am biguitas minoris excluditur quaerendo abs te quae res sit vsus illius equi, non res respectiua: quia nullu respi ctum a fundamento & termino distinctum clara & i geniosa nominalium schola admittit, non potes ergo signare quod accidens sit ille vsus equi. Si dicas, qua litas, quaeritur de qua specie qualitatis. & currendo per omnes argues facile te in capistrum deducet.

4

⁋ Raspon detur vt omne verum omni vero consonet, dicam & ad intentionem vulgo loquentium: & metaphysi ce simul. Dico primo probabile esse etiam apud no minalem: quod motus localis distinguitur a mobili: & tunc dico quod emo motum localem istius equi nouem paruis albis. Oppositum etiam est ita probabile: & nego quod tu emis equum meum. emptio. enim non cadit in equum: sed in taliter se ha bere equi: quod tamen taliter se habere est ipse equus: & emis equum meum secundum quid: hoc est tali addito. Ad syllogismum expositorium dico ipsum esse bonum: & sicut conclusionem nego: ita ipsam maiorem: scilicet hunc vsum emis: sed bene emis hunc vsum. per primam enim denotatur quod hanc rem quae est vsus emis: quae est emptio ab solute ipsius equi. per secundam autem denotatur emptio secundum quid. Sic locatio actiua est ipse tei locator: passiua es res locata: abstra ctiua vero locatio est consensus locantis & conductoris. hoc est: iste terminus locatio abstractiua e talibus consensibus supponit, connotando reliqua quae ad talem contractum sufficiunt & requiruntur. sicut nominalis dicere solet quod calefactio passiua aquae est aqua calefacta: calefactio actiua est ignis calefaci ens: & calor est calefactio abstractiua, quamuis etiam di catur actiua: nihil est impedimenti. Ecce quo ad metaphysicam moraliter loquendo. possum vti equam tatione equi vno die vel pluribus diebus absque hoc quod cortumpatur proprietas eius. sicut homo potest: vti auto ad pompam: & etiam locare vinum & triticum ad pompam. & talis vsus non est eius distractio: sed dominium rei absolutum manet penes locantem: & dominium rei secundum quid siue di minutum apud conductorem. & sic conductor ha bet vtile dominium diminutum: diurnum, vel hebdo madale: quod est ei vtile: & dominium absolutum ma net penes locantem propterea vsus dicitur posse se parari a dominio: & sic semper intelligo extra hanc materiam: semper tamen vt plures loquuturus. Qui ve lit sibi singularem modum loquandi fabricare: non opor tet colloquatur aliis: sed ad antra deserti aufugiat.

5

⁋ Secundo arguitur. si locem tibi equum meum: vt veharis ad sanctum Fiacrium & tu accedas ad bellum vel ad locum periculosissimum: & a praedonibus rapiatur abs te: equus peri bit in manu tua & non mea: vt habetur in. l. Contra ctus. lit. de reg. iu. modo res perit in manu illius qui proprietatem in re ipsa habet: alioquin mutuatarius non tenebitur subire periculum mutui nisi quia mutuum est suum: & idem est si dolo malo machinatus sim mortem equi tui: agitando eum celeriter: per diem naturalem non ministrando ei potum neque cibum quatenus moriatur. Et possum eodem modo argumentari de commodato sic. vt in fronte huius quaestionis diximus: commodatio conue nit cum locatione in hoc quod in vtroque seruatur proprietas vsu in alium transsato: & vnum fit gratis. modo maximus pontifex de commoda. ca. vni co dicit quod in commodatione commodans de leuissima culpa tenetur.

6

⁋ Ad secundum respondetur quod rem perire in manu alicuius non arguit illum illius rei habere proprietatem: sed quo ad mutua tarium dicitur quod mutuum est eius qualitercunque pereat: leuissima: leui, & lata culpa & dolo: vel si re mittat ad me per quencumque sollicitissimum nuncium: semper in manu sua peribit quousque effectualiter mihi mutuum restituerit. Sed quia tacite aliquibus contractibus de iure gentium aliquae conditiones insunt, vel a iure humano legi naturali maxine conformi pro reipublicae vtilitate: in illis contractibus oportet illas conditiones communiter seruare. Si enim in omnem euentum res in manu domini periret: fur & raptor non tenerentur restituere ablatu: nec conductor equi ducens equum super pontem vnum duntaxat lignum habentem in quo equus frangit tibiam: vel si quando venit ad hospitium descen dens ex equo in mediam aream: statim sit ablatus Et sic in commodatione & apud depositarium. Si enim isti reparare damnum non cogerentur: nullus vnquam rem suam penes alium deponeret: vel ab teri rem suam locaret vel commodaret: quod esset in reipublicae maximam iacturam. propterea aliqua sunt rationi maxime consentanea quae talibus con tractibus a iure humano applicantur: vt in commo datione homo de leuissima teneatur culpa. Et ratio pontificis est bona: quia cum gratia sui tantenm quis commodatum accepit, de leuissima etiam culpa tenetur. In proposito autem culpa non est pecca- tum homini imputabile: sic scilicet vt si mox decederet vita: illius gratia in infemo vel purgatorio puniretur. Si vero gratia dantis tamenm commodatum detur: tunc venit dolus & lata culpa. fiti. de commo l. Si vt certo. S. Interdum. &. l. Si mei causa.litct. de act. & ob. l.i. S. His quoque apud quem. Si vero gra tia vtriusque: tunc praestat dolum & iatam culpam. nam dolus vti superius diximus inter arguendum, con mittitur quando quis ex industria facit vel omit tit aliquid gratia cuius res alterius perit. Culpa au tem est actus vel omissio in quam quis incidit, quae per hominum diligentiam praeuideri poterat. Per vi timam particulam distinguitur a casu fortuito: a quo diligentissimus cauere non poterat: vt si mihi familiarissimus & ab omnibus reputatus probis simus rem meam subtrahit. Culpa lata est quam quis incurrit ex negligentia sua omittendo diligen tiam quam plurimum homines illius professionis ex hibere solent: praeter etiam suam intentionem. vt si toto die naturali non dedisti equo potum: cuius defectu si moriatur: tu es in lata culpa. nam equites norunt quod equo sit dandus potus. mors tamen equi est praeter tuam intentionem. & per hoc distinguitur a dolo. Fodem modo leuis culpa definiatur: praeter hoc quod loco huius (plurimum homines): ponatur ( homines diligentes) & in quid nominis leuissi mae culpae: homines diligentissimi. Et sicut diximus in commodatione: proportionabiliter in locatione dicatur. Res itaque locata est in periculo loca toris: ita vt si res ipsa pereat sine dolo: lata vel leui culpa conductoris: vtpote per culpam leuissimam: casum fortuitum, a natura, vel per diuinum iudicium: res ipsa locatori peribit: neque conductor tenebitur locatori vllam refusionem facere pro eadem re: quia regula est, sicut nunc in commodatio ne allegauimus: quod in contractibus qui fiunt gratia vtriusque contrahentis: recipiens tenetur dololata culpa: & leui: non autem leuissima. Et ex illo sequitur: quod si conductor remisit locatori rem loca tam per nuncium diligentem: & res in via pereai casu fortuito: non tenebitur conductor ad restitu tionem: sed ille casus imputabitur domino rei. Et idem est de commodatione i& depositione: vt si de positarius & commodatarius rem depositam vel conmodatam per nuncium qui vsus est diligentia, remi sit: res in manu domini perit. secus est si nuncius negligens fuerit. Et ratio est in istis: quia conductor adhibuit illam diligentiam quam viri circumspecti tali rei custodiendae adhibent: quare non debet ei imputari.

7

⁋ Sed contra ista arguitur. si non habuisses equum meum conductum, & equus fuisset in stabulo: fuisset mihi saluus: ergo quacumque culpa in cidente etiam leuissima, conductor est in causa perditionis equi mei: & per consequens ipsum tenebitur resti tuere.

8

⁋ Praeterea si pactum interuenerit de leuis- sima culpa vel casu fortuito: res perit in manu con ductoris. ergo non est naturale in contractu locationis & conductionis quod in leuissima culpa & casu fortuito in manu locantis res pereat. tenet con sequentia: quia nulla circumstantia vel pactio vaet contra naturam alicuius contractus: quia con tractum destruit pactio: & est contra eius naturam & sub stantiam. assumptum habetur de commodato ca. vni co. S. Licet. vbi dicit Gregorius nonus. Licet casus fortuitus ( nisi acciderit culpa sua, vel interuenerit pactum: seu in mora fuisset) sibi non debeat imputari. Vult pontifex dicere quod in tribus casibus conductor leuissima culpa & casu fortuito tenetur. Primo si equum meum locaui tibi ad certum vsum: vtpote ad equitandum Rothomagum: & tu eum ducis ab bellum. si enim equus leuissima culpa vel casu fortuito pereat: teneberis eum restituere vel aequiualens: & furtum committis equo ad alium vsum vtendo quam ad illum ad quem tibi locatus est. Secun do. si pactum interuenit quo conductor in se peri culum suscipit tam culpae leuissimae quam etiam casus fortuiti: tamen hoc intelligitur quando in pacto poni tur expresse aliquis casus fortuitus: tunc enim de illo tenetur: & non de aliis nisi sit adiecta clausula generalis de casibus fortuitis. & si illa sit adiecta: adhuc solum tenebitur de casibus fortuitis consi milibus ei qui fuit specificatus: non autem de illis qui sunt maiores eodem: quia in odiosis clausu la generalis non comprehendit maiora expressis. vt in cle. Non potest. de procurato. secus in non odio sis: vt in institutione procuratoris, in qua expres sis aliquibus requirentibus speciale mandatum: & subiecta clausula generali: veniunt casus maiores expressis. Et propterea si conductorem habere vo luerit locator ad casus fortuitos obligatum etiam ma iores illo specificato: opus erit illos expresse adiici re. Tertius est si mora praecessit casum: vtpote loca ui tibi equum: die iouis vel quocunque alio die certo mihi reddendum: & tu vltra diem assignatum equum detinuisti. si quid ei tunc acciderit: teneberis: etiam si culpa leuissima, vel a fortuna illud acciderit

9

⁋ Respondetur concedendo illud assumptum. si fuisset instabulo non fuisset ablatus. sed cum con ductor non est in dolo: & adhibet operam pro custo diendo equo quam diligentes adhibent: non esset rationi consentaneum quod equus peritet in mant eius & non in manu domini: quia argumentum pro baret eodem modo de casu fortuito sicut de leuis sima culpa. nam Sortes ducit equum in pulchro itinere cum aliis equitibus: & equus vacillando fran git collum: quare peribit in manu conductoris: qua tuor duodeni etiam tantum valent in die cum peri culo leuissimae culpae & casus fortuiti: quantum vsus valet conductori. Stat etiam quando dolo vel culpa equus in manu conductoris perit, vbi con ductor tenetur ad reparationem equi pereuntis: quod equus in stabulo locantis periisset: & tunc locans n hil habuisset.

10

⁋ Ad secundum argumentum concedo intecedens: & nego consequentiam. & ad probationem de illis tribus casibus assumptis qui sunt contra na turam locationis: dico quod non sunt contram eius sul stantiam. Vnde aliqua sunt contra substantiam alicuius contractus: hoc est contra entitatem contractus: ita quod si illa conditio alicui contractui addatur: ponit co tractum ipsum: vel totum aggregatum in aliam speciem contractus mutat. Declaro exemplariter. si dicam. do no tibi equum ea conditione vt des mihi. xx. aureos nummos & non aliter: illa conditio facit quod ille contra ctus nullo pacto sit donationis: sed emptionis & venditionis: quia in donatione donatarius nihil te netur dare donatori. Similiter si dicam do tibiequum meum commodato quatuor diebus pro. xiiii. duode nis: per hoc quod ego addo. xiiii. duodenos pro merce de: non est commodatio: sed locatio & conductio & alia species contractus. Alia sunt contra natu ram contractus: hoc est sunt contra illa quae alicu contractui ex iure gentium, vel iure humano multum in ratio ne fundato convenire dicuntur: sed si contractui addam tur non variant specien contractus: quae interdum contractum faciunt licitum: interdum vero illicitum. Exempli causa: de natura mutui est quod fiat gratis: si addatur ei haec conditio quod capiatur lucrum vi mutui: iam illa conditio adiecta non mutat specien mu tui: sed mutuum licitum in illicitum mutat. Prima autem quaestione de vsura probare nisi sumus quod mutuum debet esse contractus gratuitus de iure naturae. & licet in illis rationibus possit esse aliqua tergiuersa tio: tamen pro sua materia morali probationes sunt sufficientes: nec possumus facile probare multas alias proprietates multorum aliorum contractuum esse ita naturales. Sed si ponatur: mutuo tibi centum rreuocabiliter: ita vt nullum ius maneat penes me ad reuocanda illa centum: iam illa conditio adiecta est contra substantiam mutui. Aliqua etiam contingen ter alicui contractui adduntur: quae nec sunt de eius natura: nec contra eius naturam, quemadmodum in philosophia dicimus quod calor repugnat naturae aquae: hoc est: contra naturalem dispositionem aquae est: & si suae naturae aqua reliquatur: calorem expellit: & tamen non repugnat calor substantiae aquae. sic in proposito si non adderentur istae conditiones adie ctae: capiamus vnam quod conductor in se suscipiat omne peri culum in culpa leuissima & in casu for tuito: vi contractus periculum esset penes locatorem. licet possit non insulse dici quod illud pactum continet alium contractum in substantia a locatione & conductione innomniatum nomine speciali. Conductor autem in se suscipit omne periculum ratione diminutionis precii: puta dicen do: suscipio omne periculum in me etiam ex culpa leuissima & casu fortuito pro hoc die, si mihi. viii. turonos vel Carolum dederis: quia peccaret locator contra conductorem si vellet eum in se omne periculum suscipere, ad quod non tenetur, eum oneram do: nisi refunderet in aequiualenti illi periculo ad quod non obligatur: vtpote minus de praecio capiendo: vel dando ei aliquid aequiualens tali oneri: forte caro lum. si. n. equus moriatur: ducentos carolos & vltra amit teret. sed in ducentis vel trecentis diebus non perit vnus equus casu fortuito vel in casu aliquo in quo non tenetur conductor. Etiam ipse erit diligentis simus in equo custodiendo: & sic cauebit ne in culpam leuissimam incidat.

11

⁋ Tertio arguitur. si aliquis aromatarius tibi vel alteri vasa sua argentea in doctora tu vel in alio prandio locauerit: qualitercunque aliquod vas perit: ad restitutionem teneberis: aliquos enim in nostra facultate magistros hoc expertos fuisse nouimus.

12

⁋ Respondetur. aliquae sunt res quae diligen tissimam curam exigunt. vt vasa argentea vel au rea: in quibus contractui ex circumstantia rei inest illud quod conductor tenetur leuissima culpa. & hoc pa tet in. l. Si merces. S. qui colunnam .lit. de locato. vbi dicitur. Culpa autem abest si omnia facta sunt quae dili gentissimus quisque obseruaturus fuisset. Simile potest esse circa lapidum praeciosorum laborem: aut circa vitra praeciosa aut consimilia. Sed si res locanda talis non fuerit: puta nec facile corruptibilis nec magni momenti: quae potest facile clanculum tolli: homo non tenetur ad leuissimam culpam. Et ad illud quod dicitur de facultate nostra: aliqui pru dentius faciunt dando aromatario ipsi omne per culum suorum vasorum pro certa pecuniae quan titate vt praesens sit vel aliquis famulorum eius. His nouissimis annis tamen multo melius actum est vitris: quae sunt tam munda & honesta quam vasa ar gentea: nec cibariorum appositionem impediunt: & horum vsum maximi honoris insignibus deco randus quatuor vel quinque solidis habebit.

13

⁋ Quarto arouitur ad indem. proba do quod homo teneatur ad leuissimam culpam: & hoc sic. quando locator aestimat rem locatam: & sic eam aestimatam conductori tradit: vt pote aestimat equum locatitium decem vel duodecim francis: si ex le uissima culpa perit equus, conductor tenetur eum refundere.

14

⁋ Respondetur tenendo opinionem loan. Andreae, quae in hac parte placet, negando quod teneatur conductor post aestimationem ad leuissimam culpam: quia sicut dicit loan. & erudite: re cipiens non plus tenetur quam exposcat natura con tractus: sed aestimatio solum hoc operatur vt scia tur verum precium rei in casu quo res perderetur aut deterior efficeretur: vt sic dominus rei releuetur ab onere probandi verum precium rei. Et hunc modum Panor. insequitur in ca. vnico superius abl legato.

15

⁋ Ecce quid est locatio & conductio: in quibus vsus rei pro mercede venditur & emitur, proprietate penes locatorem manente. & quod locatio & coductio est politiae humanae admodum vtilis. Quamuis autem vsus rei metaphysice loquendo fit proprietas realiter & identice: tamen moraliter loquendo (nisi haec difficultas vel consimilis tangatur, non expedit illo mo do loquendi vti. Praeterea patet quod licet mutuum in manu mutuatarii semper pereat qui est dominus mutui: tamen res locatitia, cuius locator est proprietarius non semper perit in manu locantis sed locatarii: vt quando locatarius est in dolo, lata culpa: vel leui. Et ex dictis facile deprehendere potes quomodo culpa accipiatur, & per quid dolus ab omnibus speciebus culpae segregetur. Vlterius habes: quo modo aliquid est de substantia contractus: & aliquid est contractui naturale: non semper de lege naturae: sed crebro de lege humana. Aliquid etiam est contractui accidentale. & sic aliquid est contra substantiam contractus: & aliquid cotra naturam eius. sed contractus commu niter est indifferens ad haec accidentia & sua oppo sita: sicut metaphysice loquendo contingit de subiecto & accidentibus eius. Rursus diximus quod inaliquibus rebus locatis leuissima culpa conductori imputabitur ob preciositatem rei locatae: vel facilem eius corruptibilitatem. si enim ita non fieret: harum rerum possessores & proprietarii eas non lo carent.

16

⁋ Ex his patet quod stat dare aliquem. contractum in sua naturali puritate: hoc est sine pactis existentibus contra naturalia illius contractus. aliquando fit impure: hoc est cum circumstantiis contra naturalia ipsius contractus. Secundo sequi tur, inane esse locatori pacisci cum conductore de conditionibus naturalibus contractus. probatur: quia naturalia contractus tacite ex eius natura insunt: ergo inaniter fit de eis conuentio. & eodem modo in conductione, & in reliquis contractibus. Tertio sequitur non propterea aliquem contractum esse illicitum quod ei apponitur conditio vel con ditiones praeter vel cotra naturam ipsius: vt si conductor teneatur poena leuissima ex pacto: dummodo lo cator conductorem releuet in aliquo illi oneri aequali. immo dato quod esset contra substantiam contra ctus: & esset mutatio in alium contractum ob pa ctum oppositum: non propterea sequitur quod contractus erit illicitus. stat etiam quod ille secundus contractus sit licitus: vt si dicam, dono tibi hunc equum. xx. aureis & non aliter: iam mutuatio mutatur in emptio nem licitam. Quarto sequitur quod si quis teneatur siue vi contractus: siue ex pacto de culpa leuissima: etiam superioribus erit obnoxius scilicet culpa leui & ascendendo: inferius enim includit superius. Ex his quae de mutuo, emptione, locatione, & conductione dicta sunt: multi animalium contractus dilui pos sunt. Sed adhuc pro maiori intelligentia deciditur super hoc quaestio sequens.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 45