Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 6

An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis
1

⁋ Distinctionis Quadragesimae quintae Quaestio Sexta. Lterius in eadem diquam stinctione quadragesimaquinta quaeram nonnihil de memoria & reminiscen tia. an scilicet homo in resui rectione, vel anima separa ta possit reminisci eorum qua in hac vita acquisiuit. Pro qua materia duas absoluam quaestiones. Prior erit: an sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis. quia Aristoteles in suo libello de sensu & sensato / videtur solum ponere memoriam sensitiuam. Secundo inquiram an maneant habitus memorandi in intellectu sicut ipse intellectus. Pro priore declarabo aliquos ter minos.

2

⁋ Interdum memoria pro potentia memoratiua capitur. Et sic intellectus est potentia me moratiua intellectualis: & aggregatum ex corpo te aliquo & anima est memoria sensualis vt occiput. Nam habens magnum occiput vt nouimus, est foecundae memoriae. & occipite laeso ho mo non amplius memoratur. De illa autem po tentia nunquam inter philosophos reuocatum est in du bium: licet de aliis contendatur. Nam Arist. ii. de anima textu commenti. cxl non ponit nisi duos sen sus interiores, scilicet sensum communem & phan tasiam: quam aestimatiuam & memoriam vocat. Auer rois vero secundo de anima, textu commenti. cl. ponit solum quatuor: praedictos duos, & cum hoc aestimatiuam & phantasiam. Auicem. autem sexto Naturalium ponit. v. In hoc tamen omnes conveniunt quod in occipite est memoria. Non pono ego aliquam sensationem animae so li inhaerere: sed suo organo. hoc est aggregato ex anima cum determinata parte corporis, quaere ita sentiam: alibi locupletius detego.

3

⁋ Secundo mo capitur memoria pro specie reseruata in ipsa potentia vel eius actu.

4

⁋ Ter tio capitur memoria vt distinguitur contra reminiscen tiam, pro iudicio scilicet quo quis propte iudicat de aliquo praeterito: vt se hoc audiuisse / vidisse / vel aliter co gnouisse. vt si quaeratur abs te an sis memor quam do rex nouissime intrauit vrbem: si respondeas in proptum: omnes dicent te bene memorari. si nescias in promptu respondere, sed dicas / cogitabo: & mora temporis syllogizando bene iudices: dicent te reminisci: & in mentem habitum remissum vel perturbatum reuocare de potentia ad actum:

5

⁋ lstis notatis pono aliquas conclu siones. Prima est. Aliqua est memoria sensualis & quia sermones sunt accipiendi secundum materiam subiectam: vides in qua significantia vocabulum nunc accipiam: ideo hoc non amplius explico. Proba tur haec conclusio. nam bruta habent memoriam: ergo ipsa non est tollenda ab homine. antecedens patet quia brutum habet tam actum memorandi quam habitum: ergo habet subiectum illius actus & habitus. Assumptum probo: quia canis suum dominum perdens / interdum per sex vel septem miliaria redit ad domum domini sui: quod non facit alia ratione nisi quia apud se habebat habitum domus & itineris, per quem exit in actum. Hoc etiam patet in omnibus perfectis brutis. Praeterea senes / pueri / & nani sunt exiguae memoriae. vt Aristoteles dicit in de memoria & reminiscentia. & experientia est ad hoc ob humores in potentiis dispersos. ergo actus memorandi aliquis est remissus vel impeditus ne quis possit prompte exire in suum actum. sed illud no potest esse in memoria intellectiua, ad sensum declarandum in quaestione sequente. igitur. Haec conclusio est Aristotelis in libro praenominato.

6

⁋ Secunda conclusio. Aliqua est memoria intellectiua. probatur. aliquis est actus memorandi intellectiuus: ergo eius subiectum est intellectus. sensus enim non potest esse sub ectum actus intelligendi. probatur antecedens: quia memoramur & reminiscimur actuum voluntatis malorum quos fecimus. alioquin illos confiteri ne sciremus. Praeterea Seneca in suo libello de. iiii. vir tutibus cardinalibus dicit tres partes esse prudentiae, scilica memorari praeterita: praeuidere futura: & or dinare praesentia. prudentia autem ad intellectum pertinet: vt videre licet sexto Ethicorum. ergo memoria pertinet ad intellectum. In super memoramur de intellectionibus nostris vniuersalibus praeteritis. sed apprehensiones vniuersales pertinent ad intellectum, & nullo modo ad sensum, iuxta communem scholam. igitur.

7

⁋ Tertia conclusio. Aliquando rerum sensatarum simulacra a memoria sensitiua in parte vel in toto decedunt. Probatur haec conclusio. nam si interdum petatur a nobis de aliquibus rebus sensatis an eas viderimus: nescimus respondere quod sic. similiter post discursum habitum reminisci nescimus, etiam omni passione seclusa manendo in quiete, notum est autem quod ira, tristitia / timor / & potus excessiuus / memoriam obtundant, vel conversio actua is ad alia: & non modo actualis, sed etiam habitualis. nam qui multarum rerum species habet: non adeo facile memoratur vel reminiscitur vt paucas ha bens, vt experimur. Secundo arguitur ad idem. sub iectum actus memorandi alteratur & corrumpitur suc cessiue (de subiecto sensus loquor) ergo actus me morandi proportionabiliter perit. consequentia tenet: quia accidens non migrat de subiecto inhaesionis. Insuper post longam aegritudinem & variam humorum agitationem videmus quod homo multorum obliuisci tur. & hoc dicit Aristoteles in praedicamentis de habitu in praedicamento qualitatis. Tertio arguitur. in terdum cadit obliuio in hominem: ergo species corrumpuntur in parte vel in toto. tenet cosequentia ex terminis, quia obliuio nihil aliud est quam specierum remissio, vel totalis extinctio. Sed obliuio trifariam capitur. vno modo pro totali corruptione simulacrorum quae erant in memoria. Secundo pro cor ruptione eorum partiali, hoc est pro eorum remissione. Tertio modo magis communiter pro specierum indispositione, quando scilicet homo non potest pro pte exire in actum memorandi quamuis simulacra rei sensatae penes se habeat in memoria. Quarto arguitur. homo non semper exit in actum similem actui quem alias habuit, & conformiter ad habitum alias habitum: & hoc non est per corruptionem specierum in intellectu, vt in quaestione sequente dicetur: ergo per corruptionem partialem vel totalem in potentia sen sitiua memoratiua.

8

⁋ Contra primam conclusionem arouitur ostendendo quod probatio conclusionis qua probamus. bruta pollere memoria per hoc quod canis ad domum magistri redit, sit nullius momenti. Formicae namque in antrum proprium reuertuntur: vt passim vide mus in calore: & de futuris sibi prouident grana recondentes in antro suo: quae si humectata imbri fuerint, ponunt ea ad solem & ea torrent, ne cito pu trefiant: & tamen non conceditur prouidentia inesse tali bus bestiolis imperfectis. igitur.

9

⁋ Respondetur. aliquam sunt bruta imperfecta quae non habent veram prudenm tiam sed metaphoricam. vt dicitur primo Metaph. habent tamen instinctum naturae caelitus collatum ad se pseruandum in esse: vt formicae / & araneae, nec faciunt hoc ob prae teritorum recordationem. nam formica in aestate nata quae hyemis rigorem nondum experta est, hoc facit. talia enim animalia semper vniformiter operantur a tota specie. nam vides omnes araneas & formicas similiter agere. et si a suis sedibus in aliqua bona distantia lapsae fuerint: redire nequeunt. sed oppositum faciunt equus / canis / & huiusmodi animalia perfecta. Secundo, etsi formicae prudentiam haberent: non infirmatur conclusio: sed potius con firmatur.

10

⁋ Contra secundam conclusionem arguitur auctoritate Aristotelis in suo libro de mi moria & reminiscentia, dicentis memoriam esse praesen tationem primi sensitiui: & si sit intellectiui, hoc est per accidens. Respondetur. Aristoteles vidit pro hoc statu in quo eramus (nam de alio parum nouit) quod in tellectus non poterat exire in operationes memoriae intellectiuae sine memoria sensitiua. quomodo alteratio organi impedit actus memoriae. ideoque hoc dicebat

11

⁋ Arguitur contra vtramque conclusionem simul. Actus memorandi non habet obiectum ergo nullus est talis, consequentia tenet: quia omnis actus in aliquod obiectum fertur. Antecedens probatur quoniam vel ipsum est res sensata: vel actus praeteritus. sed non potest dari vnum, nec alterum. igitur.

12

⁋ Respondetur. ha bitus productus a notitia actuali rei alias cognitae producit notitiam abstractiuam cum potentia in absentia obiecti. nam habitus vicem obiecti in hoc supplet: quia non aliter species vel habitus ponitur in memoria. sed actus memorandi proprie est iudicium quod actum & rem sensatam habet pro obiecto pertiali: & complexum. vt iudico quod audiui priorem Sorbonae disputantem in die veneris. loco verbi iudico dicimus memini, recordor / vel scio. modo istud iudicium habet complexum pro obiecto. sicut hic, scio triangulum habere tres. habet etiam pro obiecto partiali actum sensus vel intellectus, & priorem Sorbonae: quia notum est, ad quodcumque actus potentiae terminetur: llud dici obiectum eius. sicut alias de obiecto scientiae & fidei diximus, de obiecto propinquo & remo to, nec oportet hic aliam difficultatem facere.

13

⁋ Sed contra hoc arguitur. Per illud sensus non potest habi re actum memorandi, contra primam conclusionem. quia actus sensus non potest habere actum potentiae pro obiecto. Respondetur negando sequelam. & ad probationem nego quod sensus non potest habere actum sensus pro obiecto. nam sensatio est extensa & cadit sub obiectum sensus: non enim solum sensibilia sensuum exteriorum ca dunt sub obiectum sensus communis: sed etiam sensationes ipsae exteriores: iuxta Aristotelem secundo de anima. quia se habet sicut centrum circuli ad sensus ex teriores qui sunt in circunferentia: a quibus ad sensum communem deferuntur per species. Sed verum est quod actus intellectus nullo modo potest esse obiectum alicuius sensus. licet aestimatiua in bruto quae commu niter cogitatiua in homine vocatur, eliciat intentiones insensatas ex speciebus sensatis. vt ouis ex specie sensata lupi, specien insensatam inimicitiae: & ex specie sensata ouis / speciem amicitiae elicit. sed illuc solum arguit nobilitatem illius potentiae sensitiuae qua data est animalibus ad fugienda nociua, & ad prosequenda amica.

14

⁋ Secundo arguitur. Illud iudicium prior Sorbonae disputauit: vel Sortes fuit: non pro- ducitur a notitia abstractiua sola, quod probatur: quia alioquin propositio esset per se nota: cu omnis propositio cuius iudicium causatur a notitia terminorum abstra ctiua vel intuitiua, sit per se nota. Assensus enim non potest generari nisi aliquo istorum modorum: vel ex so la intuitiua notitia terminorum: quemadmodum gene ratur assensus propositionis contingentis euidentis: vel ex assensu antecedentis prioris & bonitate con sequentiae: vel ex quacumque notitia terminorum: hoc est rerum significatarum per terminos: & sic est assen sus propositionis per se notae. vel quarto per imperium voluntatis. sed nullo istorum. iiii. modorum generatur. Forte dicis. hic assensus, prior Sorbonae disputat, causabatur ex notitia rerum significatarum per extre ma: & ille assensus actualis euidens genuit vnum habitum, qui quidem habitus inclinat in assensum istius, prior Sorbonae disputauit: tempore disputationis lapso. Contra hoc arguo. assensus propositio nis de praeterito & de praesenti specie differut secundum communem neotericorum scholam: quia numquam iudicia pro positionum non synonymarum sunt eiusdem speciei. modo ratione copularum propositiones ipsae non sunt synonymae, quae sunt obiecta propinqua horum assensuum. Forte dicis, non disconuenit habitum aliquem in clinare immediate in actum alterius speciei ab actu a quo emersit. & sic non inconvenit habitum causatum ex assensu actuali de praesenti istius, prior Sorbonae disputat, inclinate in assensum actualem illius de praeterito: quamuis illi duo assensus actuales specie dif ferant: cum habeant eadem obiecta remota: hoc est eadem extrema, & res significatas per ea. Obiicio. ergo ha bitus causatus ex assensu istius, mula est sterilis: vel animal est risibile: inclinare poterit in assensum istius immediate: omne animal est risibile: vel i omnis mula est sterilis, quod non est dicendum.

15

⁋ Respondetur. tenem do cum antiquis quod assensus propositionis de praeterito & de praesenti sint eiusdem speciei: argumentum esset ex tinctum, vt inter arguendum dictum est. Ego autem non libenter dicerem quod habitus aliquis acquisitus inclinat immediate in actum alterius speciei ab actu a quo emersit. quia illo admisso das mihi modum sustinendi quod vnus habitus simplex inclinabit in quoscumque actus specie differentes. Et sic non opor tet multiplicare habitus specie distinctos ab acti bus specie distinctis: licet homo possit habere re fugium, dicendo quod habitus qui est vsus & fruitio: vtpote acquisitus ex tali actu, diligo Sortem propter deum. inclinat immediate in dilectionem Sortis qui est alterius speciei ab actu quo diligo Sortem propter deum. Pronunc igitur dico aliter ad argumentum: quod sicut notitia intuitiua extremorum de prsenti causat iudicium euidens de enunciatione vnius ex tremi de alio: sic notitia abstractiua extremorum ab illa intuitiua prodiens generat iudicium euidens de praeterito de enuciatione vnius extremi de reli- quo. Et ad nodum argumenti quando infers: ergo propositio illa est per se nota: cum quaecumque notiti terminorum eius causet eius assensum, nego conse quentiam. quia ad propositionem per se notam requiritur quod quae cumque notitia abstractiua terminorum eius causet ei iudicium in quocumque terminos intelligente: siue ab tractiua intuitiuam percesserit, siue non. modo non qui libet audiens illam propositionem & terminos eius intelligens / ei assentietur. Etiam nosti quod alia est notitia abstractiua intuitiuam & rem sensata sequens: & alia nullam talem praesupponens. aliter enim iudicat caecus fa ctus in senecta, de coloribus qui colores sensit: & aliter cecus natus. Ad propositionem autem per se notam requirit quod quilibet assentiatur illi cum formatur: quancum quod notitiam terminorum in quacumque abstractione ha beat. Quartum autem modum generationis assensus per solum imperium voluntatis nego, tamquam falsum, nego, n quod solus actus voluntatis generet fidem. licet ita Ocltam in fine sui secundi, & Grego. in prologo opi nati sint. hoc namque apud me non est verum: vt in prolo go Primi in generatione fidei latius dixi.

16

⁋ Mo dos ergo de generatione assensus aliter ponere opus est. Primo modo generatur iudicium de praesenti euidens, de contingenti per notitias intuitiuas rerum significatarum per terminos, vt paries est albus. Secun do modo per notitias abstractiuas, illas intuitiuas praesupponentes generatur iudicium euidens de praeterite vt a. paries fuit albus. Tertio modo per argumenta tionem assentiendo bonitati consequentiae & ancedentiQuarto modo generatur assensus per quancumque noti tia abstractiuam quantuncumque imperfectam in quocumque ratione vtente, & terminos apprehendente. talis autem assensus est propositionis per se notae. Quinto modo generatur assensus ex ratione & affectione voluntaris simul. Impresentiarum non occurrit alius modus naturaliter, nisi hos subdiuiseris. nam si ratio sola sine affectione voluntatis ( quod non credo) sem per assensum produceret: non esset quintus modus. Et haec de memoria sensitiua & intellectiua. aliqua autem ex quaestionis sequentis determinatio ne notiora euadent.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 6