Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 24

An peccent Carthusienses comedendo carnes
1

⁋ Distinctionis TrigesimaeoctauaeQuaestio Vigesimaquarta. DEcundo de Carthusiensibus: & vigesimoquarto i hac distinctione quaero: An peccent Carthusienses comeden do carnes. Non enim desunt dldicentes imprudenter eos agere sic rigide ab esu carni um abstinendo. Ioannes Gerson hanc materiam per tractans ponit tres conclusiones in fine primae partis. Prima est. Potest esse lex lata in Carthusia quod num quam comedantur carnes. Secunda conclusioNon obstante illa lege potest dari casus in quo teneantur, comedere carnes. Tertia. Abbreuiatio vi tae aut sanitatis debilitatio non aufert rationabilita te illius legis. Quia tamen istae tres conclusiones non pi nitus extinguunt difficultatem quaestionis: & Martinus Magister de temperantia. q. iiii. de ieiunio eandem mate riam partractat, cancellario se opponens, cuius oppo sitio in multis est debilis: propterea dignum duxi ali qua super hoc dicere iuxta angustiam temporis.

2

⁋ Pro solutione quaestionis ponam aliquot conclusiones. quarum prima est. Carthusiensis deliberate comedens carnes citra necessitatem, mortaliter peccat. Probatur haec conclusio. quia si non, hoc est propterea quia est constitutio & statutum in regula: & votum eorum non cadit super non esum carnium. sed hoc non impedit. nam multa sunt statuta tribus votis superaddita sine quibus tria vota non possunt bene seruari: quae sub poena pec cati obligant. In super doctrina in concilio pro expositione regulae Minorum ponitur, qua cognoscitur aliquod statutum esse obligatiuum sub poena pecca ti: quando ponitur in regula hoc verbum (teneantur) vel aequipollens: vel ex arduitate & necessitate ipsius statuti pro consequutione finis illius regulae. ed hoc potest esse in aliis votis. igitur. Secundo arguitur, non plene constat quicquod homines dicant quod monachus non peccet carnes comedendo sine rationabili causa: vtpote quia dispensationem non habet a superiore ex rationabili causa: vel est talis casus repentinus vt non sit expectandus superior. de quo ante locutus sum. sed Carthusiensis strictius obligatur non comedere carnes quam monachus: cum secundus habeat exceptam necessitatem expresse: alter vero non: & parua necessitas monachum excu sans a peccato carnes comedentem: Carthusiensem non excusaret. igitur. Tertio arguitur. rigor iste quem Carthusienses in non comedendis carnibus, & cae teris statutis a totannis tenuerunt & hodiemo die tenent, fecit eorum religionem solide stare: & facilis transgressio in aliis fecit eas nutare & sensim pessum ire. ergo illud statutum praecipuum infringere est occasionem dare regulae supplantandae: & per consequens est peccatum. Sed dicis. haec ratio probaret singulas transgressiones in religione esse peccata ob sequelam. Non sequitur. nam potest esse transgressio interdum secreta. sed in rei veritate a qualibet multum cauendum est ob sequelam in se vel in alio. lstud autem statutum inter reliqua est saluberrimum, & carnis castigatiuum: & eos in admirationem honestatis trahens: cum illud quod hominibus est difficillimum: scilicet carnibus abstinere, pessundent. Quia non vesci carnibus carnem domet: probatur sic, non ob aliud carnes prohibuit ecclesia in quadragesima: in diebus ve neris, sabbati, & in aliis ieiuniis: nisi vt homines insultus passionis domarent, & se ad sancte celebran da festa occurrentia praepararent. hoc namque fecerunt patres in Thebaide Aegypti / Scythia / & Mesopotamia Syriae. nemo est qui hoc non nouit, qui vitas patrum perlegerit. & Hieronymus in epistola quadam ad Eustochium, non solum carnes sed & coctum aliquid accipere luxuriae fuisse scripsit. Omnes enim patres hoc fecerunt vt luxum in se euitarent: & vt poe nitentiam rationabilem pro peccatis suis assumerent. propterea Bruno istorum pater voluit carnes stricte vetitas esse. Nec oportet argumentari vt aliqui faciunt de Christo, qui non legitur vnquam comedisse carnes: nisi de agno paschali. nam argumentum a non legitur negatiue, est nullum. licet enim euangelistae me minerint quod pisces comederit: tamen de agno paschali etiam comedit. Sed dicis illud fuisse cerimo niale legis. Respondeo. Christus cum aliis inuitatus verosimiliter comedit talia qualia apud inuitantes repperit. & ipse qui propter peccatores venerat: viam regiam tenuit. sed iicet non sufficienter constet quod non comederit carnes: imaginor tamen quod assuetus erat cum Apostolis crebro vesci piscibus. carnibus ve ro num quam nisi agno paschali, qui erat ex lege come dendus.

3

⁋ Secunda conclusio. Aliquis potest vouere categorice se num quam comesturum carnes. probatur: quia num quam comedere carnes est licitum: nec re pugnat inspirationi spiritus sancti: quemadmodum est vouere de non profitenda religione. ergo quis po test illud vouere. Secundo arguitur. num quam bibere vinum est licitum, quod patet de Rechabitis Hieremiae xxxv. quos cum Hieremias introduxisset in domum domini ponens coram eis vinum: responderunt: Non bi bemus vinum: quia lonadab filius Rechab patet noster praecepit nobis dicens. Non bibetis vinum vos & filii vestri vsque in sempiternum. ergo etiam nunquam comedere carnes. Primum autem est secudo difficilius. multi enim sunt Parisiis qui optione data citius eligerent secundum quam primum. Praeterea tertio arguitur. Paula in morbo grauissimo moritura suadente grauissimo patre beato Hieronymo, noluit bibe re vinum: & hoc inter laudes Paulae ipse diuus Hio ronymus enumerat. igitur. Quarto arguitur ad idem. quia si hoc non liceat: hoc est propterea quia num quam comedere carnes notabiliter corripit vitam. sed haec ratio est nulla. nam Carthusienses adeo diu vi uunt vt alii religiosi: & amplius. sed licet hoc esset verum: non impediretur conclusio: vt in solutione vnius rationis dicemus.

4

⁋ Tertia conclusio. Carthusien sis in casu non solum potest comedere carnes: sed eas comedere tenetur. Probatur. contingit ipsum esse solum vbi nihil habet quod comedat nisi carnes. quo supposito arguitur sic. si non comedat carnes, erit homicida sui ipsius: & peccabit. Non valet dicer- quod regula quam obseruat est causa suae mortis. nam regula illum casum secundum rectam rationem excipit, quod probo. quia si Sortes voueret, num quam egredi mona sterium nisi praecipiatur a superiore: & totum coenobium esset in proxima dispositione vt comburatur sic vt omnes exeant ipso solo illic existente: tunc licet nullus superior eius mortalis praecipiat ei egredi: adhuc peccaret non egrediendo: quia votum in illo casu eum non obligat. Secundo arguitur ad idem. si Sortes vo ueret orare duabus horis in templo quod comburatur vel ruinam subitam minetur: non tenetur suum votum sed vitam seruare. ergo eodem modo in casu nostrae conclusionis. Ioannes Gerson hanc conclusionem sic probat. in casu extremae necessitatis licet comedere carnes in die veneris contra statutum ecclesiae: porro (inquit de votis est idem iudicium. hec probatio certe infert con tradictorium illius quod in illo tractatu intendit post tertiam conclusionem.

5

⁋ Quarta conclusio. aegre potest occurrere in morbo vt vita Carthusiensis saluetur per comestionem carnis, & non per comestionem aliarum rerum dummodo ad nutum possit alia habere. probatur. nam per vitellos ouorum potest remedium ei adhiberi: vt di cit Ornoldus de villa noua. Forte dicis. est calida febris quam oua nutriunt: vel ipse oua fastidit, aut non solet illa comedere. at possunt alia instauratiua adhiberi iudicio prudentum. Sed probo quod carnes non sufficiant ei: quia iampridem assuetus est non comede re carnes: & si eas subito comederet, esset magis alteratus & citius mortem incurreret: etiam si esset proxi me professus. hoc patet sensibili signo. nam plurimum homines alterantur in prima comestione carnium post festa paschalia: & multi morbos tunc incurrunt nisi valde tenuiter & interpolatim carnes comedant. noc nempe in meipso a multis annis exprtus sum: & multi alii mecu hoc confitentur. ergo si per non esum carnium in. xlvi. diebus homo mutetur seu alteretur comedendo carnes: quid erit de Carthusiensi per. xx. annos. xxx. vel. xl non comedente carnes? repente augebitur morbus. si autem sitnouitius: adhuc non est Carthusiensis.

6

⁋ Sed quia diceret quispiam, hic non esse nodum rei: sit Quita conclusio. Vbi Carthu siensis vir valens est positus inter haec duo, scilicet aut morietur, vel comedere carnes oportet: & probabiliter iudicat quod ad carnium comestionem alii scandalizabuntur: & exemplum sument co medendi carnes citra extremam necessitatem: quia longe semoti ab eo non erunt sufficienter admoniti & docti de eius extre ma necessitate: non debet comedere carnes. Sit euentus istius conclusionis qui crebro potest occurre re. Medici periti dicunt, si iste comedat carnes vi uet: & ita ipse iudicat siue vere, siue erronee, non refert: & nullum est aliud remedium de vita: cum hoc tamen iudicat quod ad illam carnium comestionem aperietur via fratribus peccandi & carnes comedendi citra extre mam necessitatem: dico quod adhuc non debet comede- re carnes. Quam conclusionem sic probo. Fortis exi stens in acie belli iusti iudicet se occisum iri si pestet: sed probabile est quod exercitus in quo est erit vir ctor: & si aufugiat terrebitur exercitus, & fugiet quia timor viri fortis alios perturbat. sicut Lucanus in primo Pharsaliae dicit quod senatus fugit Roma videns Popeium fugientem. Popeio fugiente timenta lsto casu stante Aristote. iii. Ethicorum, in tenebris gentilitatis ambulans, nesciens vitam post hanc, diceret turpe esse forti politico aufugere. sed iste Carthi siensis de vita aeterna certus est in acie belli spiritualis tamquam fortis athleta: si perstet in pugna, sequetur solum mors corporalis: & magnum erit argumentum constantiae & victoriae contra hostes in aliis, & quod nu tentationibus succumbent in carnium comestione cum tandiu celebriter continuauerint. si vero comedat. fratrem scandalizabit / vt diximus. & in ea re dixit Apostolus. Si esca scandalizat fratrem meum: non maducabo carnem in aeternum. i. ad Corinth. viii. Dicis. est scandalum acceptum, & non datum. Contra. lici te potest abstinere, & prodest pro euitando peccato in suis fratribus: ergo est scandalum datum. Et confirmatur haec ratio de catholico in vltima famis ne cessitate posito: si idololatrae non permittant eum vesci aliis cibis quae carnibus immolatitiis: & videat per hoc alii fideles scandalizabuntur: potius debet subire mortem quam carnibus illis vesci. Vnde Martinus. iiii. quaestione de ieiunio dicit quod talis debet potius mortem oppetere quam idololatrare. Tum etiam quia in tali casu fideles alii non essent conscii vo luntatis eius, neque necessitatis propter quam facit. ideo ibi esset scandaium datum. Hic autem rationem reddet de sua comestione: cum hoc iudicio medicorum faciat: & rationem reddat coram iis in quibus potest: priti scandalum. lstud non soluit argumentum. nam po test fidelis positus ante tyrannum, aliis fidelibus red dere rationem quod gratia vitae sustinendae carnes immolatitias comedat: & tamen si iudicet quod per illam comestionem aperietur via aliis fidelibus idola colendi: citius mors est sustinenda. sed sic est in casu nostro. nam multum probabiliter iudicat quod alii capient occasionem leui motiuo ad comestione carnium, citra extremam necessitatem. Corporales autem medici volentes subuenire patienti, leuiter dicunt homi nem esse in extrema necessitate nisi carnes comedat tum quod nolint patientem in suis manibus extingui: tum vt hominis ferme extincti vitam videan tur sua industria & arte conseruare. Tertio arguitur ad idem. Carthusiensis prudens nullo modo de bet assentiri medico quod sola carnis comestio suae vitae succurret. nam crebro medicus de morte patientis dubitat. & vbi est verosimilius quod patiens vi uet, ex cautela dicet eum esse in maximo discrimine vitae vt videatur vitam in tali periculo tenuisse. tui pius enim est aliud extraemum dicendo quod non morietur si in manibus eius extinguatur. vel dicet, morietur sine dubio si deus eum non praeseruauerit: quamuis mors sit dubia. & si moriatur dicetur: bene iudicauit. si viuat: dicet protinus, fratrum praecibus miraculose prae seruatus est, quamuis fuerit solum concursus causarum naturalium. & cum hominis mors in infirmitate sit incerta: caecum erit physici iudicium de morte. & per consequens multo est incertius an carnis sola comestio talem patientem praeseruabit in vita. Et confirmatur haec ratio dupliciter. Primo per probationem quartae conclusionis. cum sit dissuetus a carnium comestione: & consuetudo in aliam naturam transeat: debet potius iudicare quod viuet comedendo cibos consuetos, nec est idem de isto & alio assueto carnes comedere, quod medicus non aduertit. nam quandoque bonus dormitat Homerus. a fortiore parum erudi tus. Secundo videmus aliquos senio confectos & debiles non potentes comedere carnes. & quandam familiam iuuenum patriae meae noui: qui carnibus abstinent, quousque plene adolescant. Possunt tamen comedere pisces, lacticinia, oua, sorbitiones, & cae tera id genus qui non possunt vesci carnibus: quae fortiore stomachum & maiorem calorem naturalem re quirunt quam hic patiens habeat. Praeterea arguitur ad idem. Beatus Martinus in simili periculo positus, vbi a fratribus moneretur vt corpus mollioribus stramentis foueret, respondit. Sinite fratres, sinite: ego si aliud exemplum vobis reliquero, ipse peccaui. ac si diceret. licet paulo longius vitam tenere possim per lectum molliorem: malo corpus ipsum pereat quam monachis meis dare exemplum mollia quaerendi. Hoc etiam manifestum est de illa bona Paula: de qua superius mentionem fecimus. Vltimo ad conclusio nem arguitur. Virgo potest potius pati mortem quam patiatur se corrumpi, si iudicet quod ad carnalem copulam aperietur sibi proxima via ad peccandum, quia hoc ab aliis audiuit dici. ergo iste carthusiensis po tius debet pati mortem si iudicet quod ad illam comesti onem regula sua hactenus sancte obseruata habebit rimulam ad lapsum: cum exemplariter ad oculum videat religiones lapsas ex facili dispensatione & lapsu primo in paruis: postea ad maiora ascendendo. sicut foramen in tunica si non supponatur pannus statim dilatatur. Cancellarius Ioannes Gersonus post suas tres conclusiones hanc quintam conclusionem vtcumque longo verborum contextu innuebat: etsi probationes inefficaces apposuit. vtpote. omnis poena & afflictio potest voluntate deuota suscipi quae per iustitiam forensem vel poenitentiam publicam po test imponi delinquenti. sed constat quod delinquenti bus possunt imponi punitiones vitam notabiliter abbreuiantes, vt carcer / cilicium / & huiusmodi. Haec ratio probaret quod Carthusiensis vel aliquis alius pec cator consilio confessoris sui: immo proprio consilio se psum iugulare & suspendere licite posset, quod non iudico concedendum. Apponit praeterea rationes aliquorum qui passi sunt pro aliis: quae non seruiunt proposito. quia licet Carthusienses sicut alii Christiani orent interdum pro aliis: hunc tamen rigorem pro seipsis susti nent. Adducit praeterea argumetum de voto castita tis: quod longiuscule deducit & ponderat: cui respon debimus: quia latum est discrimen

7

⁋ Contra secundam conclusionem arguitur sic. ls de quo in conclusione fit mentio categorice non tenet suum votum, vt patet ex tertia conclusione: sed in casu ipsum soluit rationabiliter. ergo potius eius votum est conditionale. Respondetur concedendo quod non tenet votum suum in casu licito. nam recta ratio naturalis illum euentum excipit, nec propterea eius votum est dicendum conditionale. Etia quod fortius est interdum aliqua conditio quae necessario subintelli gitur in contractu: si exprimatur non facit conditionalem. patet in. l. Haec verba testatorisiliter. de lega. & in. l. Conditiones. &. l. Aliquando. litur. de condi. & demodo. Legatum factum sub illa conditione, si haeres haereditatem adierit, non est conditionale: quia necessario subintelligitur. sic hic, contraho cum Berta si ipsa in me consenserit. Sed si contractus, promissio vel votum possit fieri sine illa conditione, & conditio apponatur: est votum conditionale. vt hic. contraho cum Berta si deo placuerit. quia potest esse verum matrimonium contra voluntatem dei, signi. Et licet illa conditio subintelligatur: non est opus illam appo nere: immo obesset. multa namque sunt vera quae non oportet quemlibet intelligere, & frequenter noceret. nam crebro homo conformiter agens ad iudicium erroneum bene facit quando ipsum non est imputabile. vt si vtile sit Petro religionem profiteri: & putet errando se ad hoc teneri, quia semper tenetur ad melius: & ex illo religionem profiteatur: nihil mali est. Sed in proposito nostro si apponeretur illa conditio expresse: religiosi fingerent sibi causas tales. fateor tamen quod licite interdum ponitur, vt in regula bea ti Benedicti. sed illic nolunt carnes sic stricte esse vetitas sicut in Carthusia: quare prudenter conditor regulae Carthusiensium illam conditionem non adiecit.

8

⁋ Secundo arguitur. Corripitur vita Carthusien sis abstinendo ab esu carnium: ergo male agit. Re spondetur. hoc argumentum peccat tam in materia quam in forma. De materia respondeo negando antecedens, nam plerique illorum viuunt. lxxx. annos, ali qui. c. & diutius viuunt quam aulici perdicibus aliti:s vel alii religiosi regulam non seruantes: nec sunt obesi vel abdomine pleni: quia duntaxat ouis, lacticiniis, & piscibus vescuntur. Secundo admisso antecedente consequentia est nulla: vt patet de agricola & viti cola, nunc frigore, nunc calore oppressis, mercatore terras & maria pro acquirendis opibus lustrante. iuxta illud Horatianu. Per mare, per terras currit merca- tor ad Indos. & de milite in bello iusto: & de studioso bonis artibus aut sapientiae operam dante. nam Minerua minuit neruos: vt alibi diximus. vbique enim licet dare operam rei quam prudens iudicat licita. non ea intentione vt vita breuietur, sed vt faciat de bitum necessitatis vel congruitatis: licet sciat ex hoc vitam breuiari. ltaque Carthusiensis potest domare cor pus secundum regulam ne in animam recalcitret: & vt poenas det pro peccatis suis commissis: & amore dei, vt se a peccato praeseruet, & det sibi vitam aeternam. ad hoc enim exemplum habet in veteri testamento ab Helia / Heliseo / Daniele / & sociis eius: & in nouo sine numero: & a gentilibus: apud quos rigidi ac mini me delicati cibi plurimum laudati sunt: cum ratione tamen, ne sese occiderent: vel comedendo mediocriter, ne in phrenesim laberentur. Sane Carthusienses, vt decet, bonam portionem eorum quae comedere licet, ap positam habent.

9

⁋ Tertio arguitur. per rigorem Carthu siensis incidit in morbum, a quo tenetur se praeseruare ne sit occisor sui. Respondetur. Aliquando paruus morbus est permittendus & non statim subtrahendus vtpote si quis pronitatem ad luxum sentiat: iuxta illud Pauli. Libeter gloriabor in infirmitatibus meis. &, Cum enim infirmor, tunc potens sum. & Virtus in in firmitate perficitur. ii. ad Corinth. xii. Et Psalmogra phus ait. Multiplicatae sunt infirmitates eorum: post ea accelerauerunt. Psal. xv. Sic debilitatem stoma chi beatus Gregorius abstinentia contrahebat: vt in variis homiliis eius videre est: & tamen a verbo de i praes dicando non cessabat. Idem de beato Bernardo legimus. & Paula (vt beatus Hieronymus in eius vi ta recitat) noluit in graui morbo bibere vinum. Isti autem a sapientibus no sunt reprobati: sed fama super aethera noti. Secundo Carthusiensis potest & debet rigorem abstinentiae suae remittere prout regula permittit fratribus in aegritudine constitutis, modo saluti animae conducat: alioquin plus studendum est habere vitam breuem & laudabilem coram deo & hominibus, quam lon gam & foedam, non enim est certandum de longa vita: sed bona. Hinc contingit Carthusiensem vel alium, in morbum notabilem incidere sine sua culpa, immo multum meritorie. Secundo morbus non est repri mendus sed paulatim permittendus, quando est ciuile bellum inter carnem & animam. nam pro anima iudican dum est. si vero non fuerit illa ciuilis pugna in ho mine: rescindendus est morbus consilio humanorum fratrum. Omnia autem haec possunt fieri num quam comedendo carnes.

10

⁋ Contra rertiam conclusionem arguitur per Machabeos nolentes comedere carnes suillas non territos conditione mortis proposita, ergo nec Carthusiensis debet carnes comedere pro seruanda sua vita. Respondet Ioannes Gerson in libello praefato, quod lex diuina ludaeos protunc obligabat ad non comedendum carnes: & ideo potius debebant mortem pati quam carnes suillas comedere. Hoc nullo modo soluit argumentum, quod sic probo. lus diuinum etiam est seruare vitam: ergo dicere quod de iure diuino erat vetitum comedere carnes non satisfacit. In super Dauid comedit panes propositionis in necessitate Primi Regum. xxi. quos laici comedere non pote rant propter prohibitionem dei.

11

⁋ Aliter ergo dico ad argumentum: quod directe lex diuina impugnaba tur ab Antiocho vt Machabei carnes comederent, & in contemptum legis. propterea non licuit eis vllo modo carnes comedere. Relinquo tibi disputandum an idem erit si tyrannus dicat regulam Carthusiensium vanam: & in cotemptum eius iubeat ali quem carnes comedere: alioquin eum occisurus. aut quid is deberet facere. Puto ego quod eas non come dendo non male ageret: vt superius in materia ex communicationis tetigimus: vbi tyrannus cogit ali quem loqui cum excommunicato. Et addo quod si Machabei fuissent in loco separato in quo nihil habuissent comedendum, nisi suillas carnes: licite po terant illas comedere: quamuis esset lex dei contraria. Nam inter duas prohibitiones diuinas fuissent con stituti: vnam de non comedendis carnibus suillis: al teram ne se occiderent, nihil comedendo. his lex na turae accessit quod debebant comedere. Sed sicut boni Machabei pugnabant in sabbato: & legem vnam diuinam per aliam & epicaiam bonam exposuerunt: sic debebant facere casu quo nihil habebant comedendum nisi carnes in secreto: non autem in publico: vbi sua fides impugnabatur. quia illic tangebatur glo ria dei: pro qua protegenda morti erant obnoxii. Ex his argumentum soluitur.

12

⁋ Secundo argumentor, quamuis medici dicant quod Petrus religiosus morie tur, nisi obscoeni humores tertiae digestionis a se pellat commercio muliebri: in illo casu non potest: mulierem cognoscere vt suae vitae succurrat. ergo neque comedere carnes. Dicis. est persona inhabilis: & non potest contrahere sine dispensatione Ro mani pontificis. Obiicio. si non possit morari in vita quoad pontificem quis adeat, potest contrahere cum Berta, vel eam cognoscere taqui suam vxorem. licet enim nemo possit capere alienum citra nec essitatem: tamen in necessitate capit illud quod erat alienum: & suum erit. ergo pro illa necessitate haec mulier, sua erit pro seruanda vita. et si hac via suae vitae succur rere nequeat: nec alia subuenire poterit, carnibus: Fodem modo argumentabor si fuerit in sacris: vel si pontifex praesens fuerit, dispensare poterit.

13

⁋ Respondetur. licet Ioannes Gerson hoc argumentum ponderet ex eo concludendo quod votum abstinentiae non sit deserendum: Dico quod illud nullo modo euenire potest, non enim est idem de carnali co pula & cibo: nam Aristoteles in problematibus: qua tens quare homines de carnali copula erubescunt: non autem de comestione: dicit vnum esse necessarium non autem reliquum. Et probo quod non sit idem. vel ho mo est sanus, vel aegrotus corpore. si primum, ca sus est notus. si dicat se mori prae tristitia mentis nisi mulierem habeat: quis sensatus ei credat: po test enim talem vesaniam deponere si voluerit. si ex stultitia sua seipsum perdat, caueat emptor. Si autem sit aegrotus: non possum intelligere quomodo melius se habebit habendo mulieris commercium. nulli enim sunt humores superfsui, quin per abstinem tiam, sanguinis minutione, & alia via licita possint diminui. Et quicquid Ioannes Gerson dicat vel alii: non aliter respondeo. nam si erronee quis iudi cet ex stultitia sua: non est ponderandum. Dico quod cuiusuis complexionis homines possunt se saluare per abstinentiam ne moriantur: nunqui mulie rem cognoscendo.

14

⁋ Contra quintam conclusionem arguitur per rationem loanis Gersonis ad tertiam conclusione Licet comedere carnes in die veneris in extrema necessitate contra praeceptum ecclesiae, quod aequaliter cum voto obligat. Et postea adiungit. Est autem funda mentum radicale: quoniam a lege diuina nulla lex aut obligatio pure humana potest absoluere, aut praecipere, vel instituere quod non obseruetur. sed haec est lex diuina Non occides. a qua lege non legitur per aliquod aliud ius diuinum facta exceptio ista. Respondendo dico istas probationes nullius effica, ciae, & concludenre oppositu vnius conclusionis quam ipse innuit post suas tres conclusiones. Prior autem ratio si valeret, probaret quod multum citra extreman necessitatem liceat Carthusiensi comedere carnes. patet: quia licet aegroto saeculari mediocri aegritu dine detento comedere carnes in ieiunio ecclesiae: & tamen nullus debet concedere quod Carthusiensi tunc liceat comedere carnes. Secundo concludit quod religiosi essent excusati per praescriptam consuetudinem, & essent in statu salutis, quod tamen non concederet. Vnde in illo tractatu dicit. Multi stupent si plerique religio si sint in statu salutis. ac si diceret. sapientes non poi sunt intelligere, eos qui regulas sic infringunt, esse in statu salutis. & illud est apud me indubitatum, quod patet: quia ieiunium ecclesiae post praescriptionem & consuetudinem inductam non seruatur sine peccato, & aequa liter obligat ac votum per te. igitur.

15

⁋ Respondeo igitur ad argumentum concedendo quod licet comedere carnes in die veneris in mediocri aegritudine, noluit enim ecclesia arctare suos subditos in tali casu, ne ab esu carnium abstinerent. nam illud est statutum humanum pure positiuum, in quo pontifex potest dispensare cum sa no vel cum seipso: saltem in occulto: nulla alia causa habita, nisi sua voluntate, non tamen in voto: quia serua re votum est de iure diuino: nisi occurrat rationabilis cam voti non seruandi. in quo etiam si maximus ponti- fex sine causa rationabili dispenset: apud deum alter non est securus in conscientia. Et propterea lex pure humana positiua potest e medio tolli per consuetudinem in oppositum. secus est de voto: contra quod con suetudo nulla vigorem habere potest: sicut nec contra us diuinum. & propterea non aequaliter obligant. Praeterea strictius est vinculum in parua communitate quam in tota multitudine.

16

⁋ Ad aliud argumentum. nulla lex pure humana potest excipere contra lege diuinam& ea tollere. hoc fateor. sed vna lex diuina facit aliam legem diuinam cessare: quae maneret obligatoria nisi ipsa superueniret: sicut in martyrio tam de praecepto qui consilio. sic est in proposito. nam religiosus Car thusiensis de quo loquimur in quinta conclusione est positus inter duo, scilicet seruare vitam, quod abolute est de iure diuino: & aperite viam aliis confra tribus peccandi, fratribus inquam non solum existenti bus / sed in perpetuum futuris. melius est ergo quod ips moriatur corporaliter: sicut de forti milite in acie belli diximus. & ita vnum ius diuinum aliud exponit. Nec oportet inutiliter hic replicare ponendo quod ille sit vtilissimus reipublicae: & ordo sine eius con sisio non possit bene subsistere, nolumus enim in scyrpoo in quo non est, quaerere nodum. Religionis namque ob seruantia non consistit in eo solo: & melius seruabitur quando eis bonum exemplum praebebit carnes non comedendo. Sed contra istud arguitur. sequitur quod primus comedens carnes in die veneris peccat, aliis dans occasionem comedendi in leuiore causa, quod non est dicendum. Respondetur, non sequitur si habeat rationabilem causam. omnes enim nouerunt tale esse vinculum eccle siae & non aliter. Non tamen nego quin pro nimis leui cau sa possit carnes comedendo alios scandalizare acti ue: sicut & monachus. sed strictius Carthusiensis obligatur.

17

⁋ Tertio contra eandem conclusionem arguitur. Potest medicus clanculum capere perdicem vel ca pum in sigillo secreti, vel alius religiosus sic vt nemo vnquam sciat. & ita nulli scandalizabuntur. hoc autem videtur melius: quia diutius viuet & magis merebitur, & aliis proderit. ergo conclusio falsa. Respondetur. potes ponere in antecedente tot circunstantias vt sit species tertiae conclusionis: & nihil con tra quintam conclusionem. sed exemplaris vir non capiet licet secreto: & alius carnes offerens hoc proclamabit: ac fratres in bono solidabit: vt fecit beatus Hieronymus laudando Paulam qua in aegritudine vici na morti noluit vti vino. de prolongatione autem vitae loqui non oportet. Exemplum sit in bello iusto secundum Aristotelem Tertio Ethicorum in materia de fortitu dine. Hinc cum data esset Thetidi pro filio optio aut breuis vitae, & clarissimae famae: aut longi aeui cum mediocri fama: primum praelegisse & quidem prudenter a poetis refertur.

18

⁋ Summatim dicta cum obiter oc currentibus tangam. Licitum est nunquam comedere carnes: sicut licuit Rechabitis nunqui bibere vinum. et potest quis alterum istorum vouere, vt Carthusien ses faciunt. qui si sine causa carnes comedant scien ter, mortaliter opinione mea peccant: licet sit statu tum. quia est vnum ex praecipuis statutis quae habent per quod ab aliis religiosis accipiunt discrimen, quod si violare praesumant: timendum est de reliquo: quae labes esset foedissima religionis praeclarissimae tot patrum sanctorum sudoribus hactenus obseruatae. Declamationes praeterea ad populum quamuis docti, non curent. Nam plures sunt alii tam saeculares quam mendicantes religiosi, officio illi vacantes: quidam solo charitatis respectu: quidam spe beneficiorum habendorum: quidam ratione quaestus. alii vero amore dei hoc faciunt: spem beneficii habentes pro fine minus principaliquo digni sunt. alii aliis finibus moti. nam trahit sua quemque voluptas. Ipsae vero Carthusiensium do mus abunde, vt ante diximus, praedicant: cum ipsi nihil praeter deum inquirant. quis istorum quaeso pro benefi ciis suscipiendis quaerit capacitatem: quis vero praeben dam: quis curialium instar miluorum praedas ambientium sollicitat Carthusiam aliquam in comendam? Forum prior cogitur primus interesse diuinis: & tamquam bonus pastor oues praecedere. clientum obsequium ei prohi betur: qui religiosorum non solum bona comedunt, sed eos infestant: & vitam saecularem in coenobia introducunt. & si exorbitauerit: sede sua destituetur. Principes autem inique agerent si vellent priorem producere seu continuare in officio, quem ipsi destituerunt: cum tam laudabiliter & irreprehense viuant. sed principum est quae per eorum capitula fuerint decreta adiuuare: & suppetias si opus sit ferre: quatenus eorum precibus digni inueniantur.

19

⁋ Vidimus itaque in hac trigesima octaua distinctione de voto in generali, & religio sorum tribus votis essentialibus, tam in mendicantibus quam in communi sufficientes redditus habentibus. Aliqua tamen iam dicta refricare non pigebit: quia studio sis & bonis decies repetita placebunt: improbis etiam semel prolata displicebunt. sicut cibus sano alato suauis, aegroto fastidium affert. Studeat ab bas, prior, vel alius superior parce bona coenobi in se & suis famulis expendere: res sanctas & deo dicatas: vt sunt religiosi, & coenobiorum bona, teste Cassiano, in vsus prophanos prodige non dissipet. Nec habeat oculum ad alios abbates male viuentes: sed figat se in sua regula. & maneat hoc al ta mente repostum: crebriusque reuoluat: quae fuerit inten tio institutoris seu fundatoris: quis finis: & quae eius intentio de voto paupertatis: qua inueniet talem vt solum sumat necessaria victus & vestitus cum moderamine. Sit mortuus ciuiliter in coenobio a stre ritu forensi semotus: vt melius cognoscatur a deo inuitus septa coenobii egrediatur: & solum pro rationa bili & vrgentae causa. quia sicut piscis non viuit extra aquam: ita nec religiosus extra monasterium. Si pecuniam coenobii collectam habeat: non augeat redditus coenobii, modo mediocres sufficiat. mediotres enim opes sunt instrumentum melius ad bene bea teque viuendum quam abundantes, nec se fallat sub vmbra pietatis de eleemosyna danda pauperibus. quia li cet hic abbas sit bonus: succedet quandoque iprobus: cui haec bona occasionem ruinae probebunt. Adde cum hoc quod excessus bonorum fortunae curialibus istis coenobium offeret in commendam sumendum tamquam signum sagittarii. Religiosis autem tamquam charissimis confratri bus consulo vt pecuniam particularem non capiant pro vestibus. & pulchre faceret abbas eos ad hoc costrin gendo: de quo syllogizet cum sapientibus. fortasse enim hoc inueniet sibi praeceptum. Caeterum de iure naturae & diuino est quod constituat vnum procuratorem Argum nam centum luminibus cinctum caput Argus habeba) qui ministret hilariter cuilibet religioso necessaria: verecundos & probos non petentes praeueniat: at effrontibus silentium iponat. De cognatis & amicis religiosorum, coenobium frequentantibus, hoc vnum di co, religiosis amicorum saecularium accessum plurimum obesse. si tamen a remotis venerint: humane ab abbate tractandi sunt. paria namque sunt coenobio relicto adire saeculum: & saeculares viros saeculariter viuentes passim religiosas domos ingredi. Hoc de religiosis non mendicantibus dictum sit.

20

⁋ Reliquum est in epilogo pauca de mendicantibus attingere. & deinde receptui canentes finem huic materiae imponemus. Religiosi vocantur mendicantes non quod sit essentiale cuilibet eorum mendicare: sed quia non habent prouentus perpetuos nec annuos ex quibus viuere possint: iuxta suam professionem: sed eleemosynis piorum hominium victitant. Docti autem in coenobio legunt alii sacra faciunt: alii pro aliis eleemosynas foris (pro- ut regula patitur) quaeritant. Dixi (prout regula patitur) nam abusus est & contra professionem fratris Minoris di uitum domos accedere cum pyxide quam ipse solus ape rit & claudit: & postea reponit in crumenam. Quis autem modus viuendi erit fratribus minoribus habendo redditus annuos, & agros ex quibus possint ali cum abundantia: habendo praeterea frumentum in sola riis, mendicitate tamen acquisitum pro dimidio anno, immo pro integro: & vbi quilibet capit pecuniam particularem pro missa, scriptione, & aliis officiis: cum abun danter smodo bene viuant, & non sint in excessiuo numero) sibi necessaria adipiscerentur? Quis autem tredat pontificem vel sapientem aliquem in talibus velle dispensare: cum directe repugnent & intentioni regulae & verbis eius: Non tamen me fugit quod necessitas non habet legem. vbi enim frater minor obiret mortem, nisi rigorem regulae mitigaret: non esset illi astrictus: nisi vbi esset scandalum & mala conse cutio magis vel aequaliter ponderanda ac sua vi ta. quomodo de esu carnium in Carthusiensi dixis De aliis tribus mendicantibus quorum regulas non ita distincte legi, quia non sunt in iure insertae seu incorporatae: ad eorum regulas & regulae obseruato res remitto: & non ad alios reformationem non admittentes. Postremo religiosi omnes studeant cerimo nias omnes seruare, nec vnam quidem praeterire: ne a paruo malo ad magnum pateat ascensus. induantur camisias laneas, non lineas: caligas breues duntaxat vltra genua: vtraque manu bibendo poculum teneant nihil enim istorum sine sale screde mihi) institutum est nam vt homo raro bibat & cum libramine, praecepta est vtriusque manus ad poculum appositio. citius enim & indeliberatius vna manu leuatur. caligae autem genicu lares sunt ordinatae ad domandum luxu. & cum vestes talares habeant: omnia occulta manent.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 24