Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 11

Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem
1

PRima igitur de restitu tione quaestio erit haec. Vtrum homo teneatur restituere illa qua acquisiuit per praescriptionem vel vsucapionem. Primo quaestionis terminos explicabimus: postea conclusiue respondebi mus. Termini explicandi sunt praescriptio & vsucapio. & licet interdum illi termini con fundantur sic vt vnus sumatur pro altero: proprie tamen discrimen habent: vt praescriptio in immobilibus: & vsucapio in mobilibus sumatur. Nec capitur mobile sicut in philosophia. quia sic quaelibet res creata est mobilis. centrum enim terrae & tota sphaera terrae est de se mobilis. Sed capimus immobile vulgariter pro agris, aedificiis, & huiusmodi quae non solent moueri nec se mouesit. Opposito modo mobile capitur pro animalibus se mouentibus: veste, pecunia, & aliis rebus quae passim mouentur.

2

⁋ Praescriptio autem sic definitur. Praescriptio est quoddam ius tempore continuo & au ctoritate legis vim capiens: alicui dans dominium in mobilium in odium negligentum, & ad dirimendas lites finaliter ordinatum. Fodem modo definiatur Vsucapio hoc dempto quod ponatur / mobilium). Decem autem anni continui requiruntur ad praescribendum inter praesentes: viginti inter absentes: & duo anni absentiae pro vno praesen tiae reputantur. Dixi (continui). si quis ei aliquos agros quinquemnio possederit: & postea per totidem non possi deat: sed per alios quinque postea possideat: is non praescribit. sed si quis vendat agros in fine quinquemni conditionaliter: si deficiente conditione coditio resol uatur: illa tempora continuantur. Praesentes sunt in eadem prouincia degentes, & absentes in alia. C. de prae scrip. lon. tem. l. fi. Vsucapioautem fit in triennio. Nulla est ratio nisi voluntas legissatoris stare in hoc anno rum curriculo plusquam alio. Sed isti anni non seruantur in qualibet praescriptione: sed sunt iuris Caesa rei & communes. Nam contra ecclesiam Romanam no currit minor quam centenaria in his quae spectant principa liter ad ipsam. vt patet per glos:. in ca. Ad audien tiam. in eo. nisi in casu ca. secudi eiusdem libro. vi. vbi catholici praescribunt contra ecclesiam Romanam bona haereticorum qui ignorabantur in rita esse haeretici: si per. xl. annos bona fide ea pos sederunt. Contra alias autem ecclesias requiruntur xl. anni. vt patet in cap. De quarta. huius rubricae. Sed res patrimoniales clericorum non gaudent. isto priuilegio quadragenario: sed communi spa tio praescribuntur sicut aliae laicorum: vt tenet glos sa in ca. Possessiones. xvi. quaest. iiii. Sed hospitale & alia pia loca requirunt. xl. annos ad praescribendum more ecclesiae.

3

⁋ Ad praescribendum autem tria requiruntur: scilicet iustus titulus: vt dicitur in cap. Si diligenti. eo, non enim requiritur legitimus. titulus: sed sufficit erroneus, putatus verus: vt pa tet. ftur. pro socio. l. fi. quia si requireretur legitimus. titulus, nunquam dominium conferret praescriptio. Tem pus de cuius initio memoria non est, habet vim tituli. Secundo istud intelligitur quando res non est praescriptibilis a tali: vtpote spiritualia & spiritualibus annexa a laico. quare si laicus colligat decimas, pri mitias: oblationes: & ius patronatus conferat: eligat episcopos, & huiusmodi, toto tempore sufficiente ad praescribendum: minime praescribit: quia illius iuris non est capax.

4

⁋ Secundum requisitum ad praescribendum est bona fides. & capitur pro udicio vel conscientia: sicut capimus in commu ni modo loquendi. hoc est quod durante toto tempore praescriptionis homo credat rem esse suam aequi ualenter. hoc est, a principio hoc credidit: nec post ea habuit oppositum. possessor enim malae fidei nullo tempore praescribit. in eodem titu. cap. Vigilanti. & per capitu. Possessor. de regulis iuris. lipro sexto. & si quis tempore praescriptionis habue rit conscientiam laesam ex causa legitima: interru pta est praescriptio: & incipit praescriptio cum conscien tiam laesam reformauit. Ad hoc est argumentum in capitu. De quarta. in eodem titu. Si tamen ex le ui causa conscientia fuit laesa: quam tamen reformauit sufficientibus motiuis: non interrumpitur raescriptio. Fodem modo si quis habuerit probabile dubium, non praescribit illo tempore, non enim sufficit malam fidem abesse. & hoc videtur tutius in foro animae. Dubitatio tamen vacillans & mo mentanea reformata per sufficientia iudicia: non im pedit. sicut non omnis dubitans est haereticus: sed fixe & deliberate dubitans.

5

⁋ Tertium requisitum est quod proprio nomine possideat: quia si alieno nomi ne vt precario: vel si coloni fuerint: non praescribi tur. Aliqua etiam sunt quae non possunt praescri bi vtpote res vitiosa: quare res furtiua vel vi pos fessa non potest praescribi in sensu composito: non solum a fure & raptore quia est malae fidei possessor: sed nec etiam ab alio: quousque vitium purgetur. lstud patet institu. de vsucap. S. Furtiuae. vbi dicitur. Furtiuae quoque res & quae vi possessae sunt: nec si praedicto longo tempore bona fide possessae fuerint: vsucapi possunt. Nam furtiuarum re- rum lex duodecim tabularum, & lex Attilia inhibent vsucapionem: vi possessarum rerum lex lulia & Plaucia. Quod non est intelligendum quod res talis nunquam praescri bi possit: quia in. S. sequenti dicitur. Nam si haeres re defuncto commodatam aut locatam apud eum deposi tam existimans haereditariam esse: bona fide accipien ti vendiderit, aut donauerit: aut dotis nomine dederit: quin is qui acceperit vsucapere possit: dubium non est. Quippe cum ea res in furti vitium non ceciderit: cum vtique haeres qui bona fide tanquam suam alienauerit furtum no committit. Successor tamen singularis inua soris non praescribit tempore decemnii propter vitium reale quod sequitur quemlibet possessorem. l. Vitia. C. de acqui pos. Successor vniuersalis non praescribit de iure ciui li si defunctus habuit malam fidem etiam sine violentia quia censetur eadem persona cum defuncto. in autem. d iureium. amo. presti. Et cum non habeamus ius canoni cum in oppositum: illic standum est. Glossa in cap Cum non liceat. eiusdem titu. numerat multa alia quae praescribi non possunt. vt est obedientia. in cap. dicto. in procuratione ratione visitationis debitae. in eodi cap. Causam. in matrimonio. de consang. cap. Non debet. in tributis. C. de praescrip. xxx. vel. xl. annorum i. Comperit liber homo. xvi. q. iii. S. Potest tempore sa cra res fisci. pupillo non currit praescriptio. creditor non praescribit pignus. ponuntur ad hoc versus. Hostis, schisma, minor, confinia, res sacra, dotes Ecclesiae neruus, laicus, res spiritualis: Visito: coniugium: via publica: liber: obedit. Functio: res fisci: publicum ius de repetundis. Si vacat ecclesia, suspenso sul patre natus, Vxor, conditio, si res non possidean tur: Res pupillares his atque peculia iunges. Cond tio. hoc est in rebus quae sub coditione debentur, non cui rit praescriptio: nisi a tempore praescriptionis. quo fit vt interdum praescriptio non currat sed dormiat. Nec tem pore pestis currit praescriptio: vt dicit Bar. in le. Natu raliter. itur. de vsuca. aut erit iusta causa petendi resti tutionem in integrum ex clausula generali. & ita vtrobique quando quis iuste impeditur ne petat rem suam. f. ex quibus cau. maio. l. Quae quidem. Praescriptio enim quia est quodammodo odiosa, propterea non est laxanda. immo si quis habuerit legitimum impedimen tum non repetendi suum, poterit petere restitutionem ad quatuor annos sequentes vsque: qui incipiunt a die scientiae post cessationem impedimenti legitimi. argumentum in cap. Ecclesia. vt lite penden

6

⁋ lstis praelibatis pono conclusiones duas. Prima est. Praescribens aut vsucapiens acqui rit verum dominium rei praescriptae. Probatur. distin ctio dominiorum est de iure humano ex quaestione pra cedente. sed per ius caesareum & pontificium quod ad ceptatur ab aliis regibus & legum latoribus, hoc mo do transfertur dominium rerum. hoc notum euadit ex rubricis & rubricarum capitulis huius materiae tam in iure Caesareo quam pontificio. & quod ab aliis legum latoribus accipiatur. patet. quia secundum hoc pro cedunt in foro exteriori: & ad leges habent recui sum vniuersalem: nisi statuant lege scripta vel con suetudine aliquid in oppositum. Insuper si non essei transsatio dominiorum per praescriptionem vel vsu capionem: hoc ideo esset quia homo non est priuandus re sua sine suo consensu formali vel interpretatiuo: sed sic est in proposito. igitur. Consensus interpretati uus est consentire in omnes leges rationabiles quas sta tuit vel admittit legissator in politia sua. quiliber autem debet rationabiliter talibus legibus assentire Non enim requiritur assensus imprudentis cuiust bet: qui si non assentiat vel decem alii, non refert. sed haec lex est rationabilis quia imponit finem litibus: & reddit homines pro suis rebus vigilantes: & ve ternum de republica tollit. Forte dicis. Requiritu consensus formalis ad hoc vt homo dominio rei suae priuetur. Contra hoc argumentor. haereticus re rum suarum amittit dominium. de haereticis. cap. Vrgente. sine suo consensu. & similiter committens cri men regiae maiestatis hostiliter regem & rempublicam inuadens sine suo consensu. Sed forte dicis. hoc est ex eorum culpis. Contra hoc argumentor de eorum liberis quos stat esse inculpabiles: qui iuste pri uantur hae reditate paterma. Sed dicis, non habebant dominium rerum paternarum quamquam prope illuc dominium erant: vel hoc dependebat a culpa prae cedente: sed in praescriptione vel vsucapione stat quod nul la culpa praecesserit: quia si homo cognouisset res eas petiuisset: & est ei ignorantia inuincibilis: quae excusat a peccato. Licet sit mihi verosimilius quai homo non debeat priuari re sua sine sua negligen tia: tamen tenentes oppositum non possunt facile vinci hoc argumento, quod patet per simile. in bello iusto quis amittit dominum rerum suarum, & ducitur captiuus sine culpa sua etiam licite ab alio. & similiter in repressaliis. immo non est inconue niens quod homo sine culpa praeuia priuetur rebus suis: & alter rerum illius verum acquirat dominium. sed non est idem. hic enim homo potest habere recursum ad recuperandas res suas. illo ergo relicto, de negligentia arguitur ad principale. Nisi enim prae scripio daret dominium rerum: sequitur quod multi damnarentur tenentes alienum per quaecunque longa tempora quia per te praescriptio non dat eis do minium. Sed dicis. ignorantia inuincibilis excusat eos a peccato. sed non habent dominium illius rei vt patet ante finem praescriptionis. Contra. Si pater Titii, auus. proauus, abauus & sine memoria initii maiores tenuissent agros: Meuius posset ac cedere ostendendo literas & sigillum authenticum, quod deberet audiri in foro contentioso: & ager sibi restitui. & sic neno sciret per quantuncumque longam possessionem in bona fide / quis maneret verus dominus rei: quod est inconveniens in republica, & spelunca ad nutriendas lites interminabiles. ergo relinquitur conclusio suffi cienter probata: quod praescribes aut vsucapiens: re i praescri ptae aut vsucaptae acquirit verum dominium: qui erat conclusio probanda.

7

⁋ Secunda conclusio. Acquirens dominium per praescriptionem vel vsucapionem, sana conscien tia tenet acquisitum: nec tenetur restituere. Probatur. nul lus habens verum dominium in aliqua re tenetur illud restituere. praescribens & vsucapiens est huiusmodi. igitur. Si dicas maiorem pati instatiam in vsuratio qui secundum aliquos acquirit dominium lucri vltra sortem: addatur iuste. modo vsurarius non acquirit iuste dominium illius lucri. Sed dicis adhuc: probatio non currit. patet per mutuarium: qui licet non teneatur restituere mutuum cum ex meo fit tuum: tamen tenetur restituere aequiualens. Pro batur aliter conclusio. iure acquiritur dominium rei praescriptae & vsucaptae. si iure, iuste & bene. xiiii. qu. iiii. Quid dicam. hoc patet. itur. de vsuca. &. C. de quadri. praeseri. Bene a Senone. & per totum.

8

⁋ Ex praemissis sequuntur aliquae propositiones. Quarum Prima est. Fructus soli citius vsucapiuntur quam terra praescribatur. patet. Fructus sunt mobiles: & triennio vsucapiuntur: te ra autem est immobilis. ergo solum est praescriptibilis. istud etiam patet in. l. Sequitur. S. Fructus. de vsuca. & per Bartho. illic. Nec obstat ca. Grauis. de restit. spo lia. cum notatis ibidem quod bonae fidei possessor tenetur restituer e fructus extantes ante lite contestatam: post litem vero contestatam vniuersos. & hoc etiam patet. Ci de rei vendi. Cerrum. quia hoc intelligitur nisi possessor bona fide triennio possederit.

9

⁋ Secundo sequitur quoi habens malam fidem ante finem temporis praescriptionis i foro animae tenetur restituere: licet non possit probari quod mala fide possederit in foro contradictorio.

10

⁋ Tertio sequitur, quod si antiquus dominus peteret terram de qua agitur ante finem temporis requisiti ad perscriben ctum, vel vsucapiendum: homo tenetur restituere petitum. sed si tempore illo finito primum venerit, nihil restituetur illi: sed dicetur tarde venere bubulci.

11

⁋ Quarto sequitur quod in instanti terminante tempus praescriptionis: Sorres incipit esse dominus illius rei per positionem de pae senti & remotionem de praeterito. & Plato desinit esse cominus eiusdem rei per remotionem de praesenti & positionem de praeterito, etiam si Plato dormiat. nimirum vigilantibus & non dormientibus iura subueniunt.

12

⁋⁋ Quinto sequitur. si Sortes formet conscientiam eri ro neam quod tenetur restituere legitime praescriptum: potest illam conscientiam deponere, eam rectificado cum prudentibus: quam si ex stultitia sua excutere nequeat, no maneat in peccato restituat suum quod credit esse alienum.

13

⁋ Ecce quid praescriptio: & quod legitime praescribens non tenetur re praescriptam restituere: quemadmodum vsu capiens non tenetur rem vsucaptam antiquo domino dare. Praeterea quod non est contra legem naturae quemadmodum nec perditio dominiorum. multius enim aliis modis dominia amittuntur: & aliquos in probatione conclusionum adduximus. Si quis autem probet se de tentum ab hostibus, vel quod nullo modo erat negligens, legissator dabit ei remedium. Lex namque vniuersalis perscriptionis patitur expositiones: & rationi naturali inniti debet iudex. ratio enim est anima le gis: immo verius lex ipsa. l. Non dubium. C. de legibus & consti. prin. & finis perscriptionis est litibus fine im ponere: & viros reddere vigilantes circa res suas custodiendas. ergo vbi legissatori (qui est lex animata. quinto Ethicorum) constiterit: quod Sortes non erat negligens, puta erat aliunde legitime impeditus: vel quaesiuit diligenter rem suam: sed rumor ad Platonem non peruenit: Plato est cogendus post tempus praescriptionis antiquum dominium Sorti restituere, et si hoc non faciat iudex: Plato in foro conscientiae ad re stitutionem tenetur. Vlterius diximus quod homo non tenetur restituere rem praescriptam quando non est memoria de tempore possessionis, quacumque vigilantia vel literis ostensis pro antiquo domno. Amplius patet quod causa finalis praescriptionis est euitare lites in politia: & reddere homines vigilantes. Causa autem efficiens est au ctoritas legissatoris superioris in quem populus comsentit. Causa formalis sunt alia requisita ad legitime praescribendum: & potissimum bona fides. quia licet aliquis superior possit statuere quod sufficiat bona fi des in principio, quamuis sit mala fides in medio, ad hoc vt homo praescribat: tamen illa lex est nutritiua peccati: & per consequens abiicienda. Primum patet. xvi. quaest. iii. cap. Placuit. &. C. de praescrip. xxx. vel. xl. annorum. l. Cum notissimi. S. Quia si mala fide. vbi di citur. quod si mala fide rem alienam quis possidere coepit: post. xxx. annos aduersus omnem petentem exce ptione tutus erit. sicut si quis tenuerit diu equum furto ablatum, & dominus equi ei equum contulerit: efficitur dominus equi. Secunda pars, ves quod peccatum nutriat: & per consequens ratione illius lege alicuius regis vel im peratoris irritare potest Romanus pontifex: quo non est superior in temporalibus: patet per ca. No uit. de iudi. & per ca. vlt. de foro copetenti. Potest enim pontifex irritare legem regis sibi non subiecti in temporalibus vbi agitur de periculo animae: vt est hic. Causa autem materialis est circa agros & fructus praescriptos vel possessos.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 11