Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 14

An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus
1

⁋ Distinctionis Vigesimae quartae Quaestio Decimaquarta. Ecimoquarto quiriturAn potius dispensandum sit cum eruditis viris & nobilibus in beneficiorum pluralitate, quae scum ineruditis & ignobilibus. iRespondetur per conclusiones: Qquarum Prima est. potius dis pensandum est cum eruditis viris quam cum ineruditis. Probatur. sine eruditis viris orbis regi non potest: quia inter bonum & malum ambiguum per alios constare non potest: immo necessarium est habere eruditos. alioquin si caecus caeco ducatum praestet ambo in foueam cadunt-. Matth. xv. & Sapientiae. vi. scribitur. Multitudo sa pientum / sanitas orbis terrarum: & rex sapiens populi stabilimentum est. Propterea Plato dicebat respublicas fore beatas, si sapientes eas gubernarent: vel qui eas gubernant, sapientiae vacarent. Et Daniel in fine visionis ait. Qui autem docti fuerint fulgebunt quasi splendor firmamenti: & qui ad iustitiam erudiunt multos quasi stellae in perpetuas aeternitates. Dani. xii. Et in prologo bibliaco Hieronymus. Sancta quippe rusticitas solum sibi prodest: & quantum aedificat ex vitem merito ecclesiam Christi: tantum nocet si de struentibus non resistat. Propterea etiam viris idoneis permissum est septennio operam literis nauare cum licen tia episcopi, sic scilicet vt ad subdiaconatum omouean tur. vt habetur in. c. Cum ex eo. de ele. lib. vi. Doctorum namque scientia mundus illuminatur. de haere. Cum ex in iuncto. Ex omnibus istis formatur haec ratio. potius dis pensandum est cum illo in quo est rationabilis causa dis pensandi, quam cum illo in quo non est. sed sic est de eru ditis respectu ineruditorum. igitur. Praemissae iam sunt. probatae. Item hoc accendit ad literas reipublicae neces sarias: & magnos facit subire labores. Nuqui enim segnem & tepidum / eruditum vidisti, quemadmodum num quam consummatum virum quocumque sudore, sine ingenio. ltem talis est vtilior reipublicae. sed in dispensatione reip. vtilitas maxime attendendalest.

2

⁋ Secunda con clusio. Cum nobilibus potius dispensandum est quam cum gnobilibus caeteris paribus. vt patet per. c. De multa. de praeben. Item tales sunt vtiliores reipublicae: quia alios nobiles inertes, & aetiam ignobilaes ad virtutem animam: & bona ecclesiae melius protegunt. sed semi de idoneis loquor: ita vt separata nobilitate ad imaginationem, vndecumque sit idoneus.

3

⁋ Tertia con clusio probabilis. potius dispensandum est cum nobil ad plura, quam cum ignobili: etiasi non sequatur vtilitas in tota republica: sed respectum habendo ad vtilitate priuata. Verbi causa: sint duo: Sortes scilicet nobili & Plato ignobilis: sint aequaliter vtiles in republi ca & omnino pares iudicati / hoc dempto quod vnus est n bilis: volo dicere adhuc habendum esse aliquem respi ctum licet pusillum ad nobilitatem. Et intelligo de vu gari & aestimata nobilitate apud mundum. Probatur conclusio. oblatis duobus doctis aequaliter idoneis ad curam animarum: quia vnus habet scientias impertinem tes curae animarum, vtpote est mathematicus ve thetor: ille est alter i praeferendus. Forte dicis. illae artes suae sunt vtiles in republica. sed ponamus quod illas non exerceat. sit physicus vel more Polycleti sta tuarius. Dicis adhuc consequentiam esse inualidam: quia suo sudore eas acquisiuit: & bonorum naturalium est indicium. Secundo arguitur. Eleemosyna potius es danda nobili, & honestis viris si indigeat, quam igno bili caeteris paribus. nam regum & principum filiis proscri ptis omnes comiserentur. sed beneficia licet principal ter dentur ratione vtilitatis publicae: partim tamen dantur in tuirum personae. Sed hic dices. certo certius est eleemosynam potius eis esse dandam: & omnibus cognitis verecundis: quia prudens iudicat eos plus egere: & quia turpe ducunt petere: debet eis vltro dari. secus est de istis aliis frontem attritam habentibus. Tertio arguitur. Nobilis in licentia theologiae ignobili est praeferendus ergo etiam cum ipso potius est dispensandum. tenet comsequentia: quia vtrobique est honor: in vno ex parte lo ti: in alio ex parte officii. Anecedens probo: quia cum bonis fortunae abundet: & voluptates gratia studii con temnat: in difficilioribus no succumbit: & prouisioni poterat habere in saeculo: sed literarum & virtutis dul cedine allectus plus laudandus est quam pauper: quia in sumitur quod difficilius a mundo & volupratibus vincetur: & syncerius literas amplectitur. Pauper autem stu det vt tandem inopem proregat vitam: quia alia ratione ad maiora conscendere nequit. Nec habet tot occasiones labendi, & distractiones in studio quot opulentu nobilis. Forte dicis: pauper cum est alteri aequalis in literis & virtute / est vel ingeniosior vel laboriosior alio: & per eum non stetit haec nobilitas. & per bonum locum potius promouebitur ad beneficium quo eget propter meliorem opinionem de se in populo. Aliter arguiul sic. datis duobus aequalibus in theologia, & in omnibus paribus: hoc dempto quod vnus super alium habet nota bilem excessum in mathematicis vel eloquentia: illis accidentatiis illustratus est in loco praeferedus: ergo nobilis ignobili praeferri habet, quod restabat probandum. Forte negas antecedens / & consequentiam. Antecedens, quia non est licentia in mathematicis vel elo- quentia: sed in theologia, nec hic est licentia nobilium. Secundo negas consequentiam: quia illae scientiae theologiam ornant: & plurimum ei famulantur. Prouer biorum. ix. Misit ancillas suas vt vocarent ad arcem, & ad moenia ciuitatis. Secus est de nobilitate per quam homo non potest ornare nec ampliare sermonem in clero vel in populo, quemadmodum per artes. Respondetur: vt vides vix probaui conclusionem sufficienter: nec scirem eam pronunc aliter colorare. Quo non obstante probabiliter respondetur per sequentes propositiones.

4

⁋ Prima est. Potius dispensandum est cum magno nobili quam ignobili caeteris paribus: etiam ha bendo respectum ad vtilitatem priuatam.

5

⁋ Secunda propositio. Aliquis nobilis est idoneus pro duobus be neficiis: pro quibus ignobilis ei coaequalis in omnibus, nobilitate dempta, es in idoneus. haec sequitur ex prio re. vt sint duo beneficia pro quibus habedis Sortes est inidoneus: sed si paulo amplius haberet in scien tiis, pro illis esset idoneus: stat quod nobilitas istius illum defectum scientiae suppleat.

6

⁋ Tertia propositio. Non est tamen multum ponderanda nobilitas, sic scilicet vt ratione illius solius notabiliter plus habeat nobilis in be neficio quam alter ignobilis cui est par in alio quocum quod honore.

7

⁋ Quarta propositio. caeteris paribus nobilitate dempta indubitatus nobilis est ignobili praeferendus in licentia, quod ostendo: quia theologiam accidem tarie nobilitas ornat: alios nobiles ignauos & de litos, & ignobiles ad scientiarum admirationem & cul tum alliciendo. dicente Marone. v. Aeneidos. Gratior est pulchro veniens in corpore virtus. Sic in generoso non solum lingua: sed corpus & eius consuetudo viuendi praedicat.

8

⁋ Quinta propositio. Si nobilis multum nobilem notabiliter in scientiis exce dat / est nobili praeferendus. Probatur: quia scientia plus valet quam nobilitas: ergo magna scientia plus valet quam magna nobilitas. Item hic est licentia rscientiis: er go habere scientias est gradui essentiale / ac per hoc plus ponderandum, quando autem vnum alteri debeat aequiua uere: prudentum est iudicium. Cum igitur scientiae sint de essentia curae pastoralis, non debet esse dispensatio vt etiam multu nobilis notabiliter plura habeat quam ignobilis: quia nobilitas solum accidentatie ornat beneficium: & hoc si possit & velit in propria persona hierarchicum ordinem seruare tempore & loco. alioquin est inidoneus.

9

⁋ Contra primam conclusionem arguitur sic. In multa sapientia, multa indignatio: & qui addit scientiam, addit & laborem. Ecclesiastes. i ltem Scientia inflat: charitas vero aedificat. i. ad Co rinth. viii. Sed nihil quod est inflatiuum & erga alios indignatiuum est causa facilioris dispensatiois. igitur.

10

⁋ Respondetur. In multa sapientia. &c. dicit glossa interlinearis. Quanto quis magis sapientiam assequitur: eo magis vitiis subiici dedignatur: & procul esse a virtutibus quas requirit. in fine additur. Scientia non habetur sine labore & anxietate. sed hoc non pro bat eam esse malam. Secundo dico quod in multa sapien tia multa est indignatio per accidens. hoc est / crebro virtus est causa vitii per accidens, ex imprudentia habentis: sed numquam in vitium inclinat. Facile namque vi deas eruditos viros si de se humiliter non sentiat se inuicem contemnere. sicut primo Officiorum de lsocrate & Aristotele. M. Tullius recitat. Vterque enim suo studio delectatus, alter alterum contempsit. Sed si prudentia adiuncta fuerit: optime conveniunt. & deco rum est eos & consultantes & disputantes audire. Ad verbum Apostoli respondetur quod textus seipsum exponit: & glossa interlinearis. Scientia inflat si sola est: charitas vero aedificat, id est multum vtilis est, & necessaria si charitati iungatur. Vnde de scientia di co quod de se est bona qualitas & in multis per necessaria: vt in prima conclusione ostendimus: sicut & prudentia & alii habitus veridici. sed malis est pe stis, & in manu furiosi gladius.

11

⁋ Sed de scientia acquirentibus haec distinctio notetur. Aliqui scientiam la borant acuirere vt praecepta, prohibitiones, admonitio nes, & consilia sciant: & vt alios in his erudiant. Secundi hanc acquirere satagunt, vt in se bene agant conformiter ad legem dei. Tertii laborant esse docti & doctri nam acquirere: & de alio fine actualiter non cogitant. Quarti vt lucrum habeant vnde viuant & deo famu lentur: non tamen ponentes finem vltimum in lucro, sed vlti mo in dei gloriam & deum obtutum ditigunt. Omnes autem isti actus sunt boni. & quanto relatio est actualior: tanto actus est melior. Alii vero scientiam laborant ac quirere gratia ostentationis. secundum illud Persii. Sci re tuum nihil est: nisi te scire hoc sciat alter. vel gra tia lucri tamquam principalis finis. Et tale velle sciendi est malum tanquam actus elicitus: et ipsum scire malum tanquam actus imperatus.

12

⁋ Contra secundam conclusionem arguitur sic. Nulli sunt nobiles: ergo conclusio praesupponit falsum. consequentia est nota. Et probatur antecedens supponendo tecum vnam propositionem, quod nullus est nobilis nisi cuius vterque parens vel alter est nobilis. De nobilitate vulgati loquor. de illa enim loquuntur omnes. Hac suppositione praemissa sic argumentor. Signato vno nobili vulgati, si omnes maiores eius erant nobiles: & non est processus in infinitum: Adam & Eua erant nobiles: quorum parentes proprie dicti non erant nobiles: cum nullos habuerint nisi deum creantem. Si dicas. oportet venire ad primum nobilem. ergo aliquis est nobilis cuius pater erat ignobilis con tra suppositionem. Eodem modo argumentati possum quod signato vno nobili, totam sobolem nobilium non egredietur nobilitas: supponendo quod cuiuslibet nobilis filii sint nobiles: de nobilibus semper vulgariter loquendo. Et confirmatur haec ratio, per respon- sionem Vlyssis ad Aiacem Thelamonium. xiii. Metamorph. dicentis. Nam genus & proauos & quae non fecimus ipsi: Vix ea nostra voco.

13

⁋ Responde tur. nobilis dicitur a nosco quasi noscibilis siue in malo siue in bono. De priore enim apud Ciceronem secundo libro Officiorum legimus dicentem. Testis est Phalaris cuius est praeter caeteros nobilitas & crude litas. De virtute non opus est exempla afferre. Vel nobilis a notabilis (prout aliis placet) trahit originem per syncopen: quia prae aliis notatur. brutis etiam & aliis rebus convenit. nam falcones & canes venaticos & leporarios celeres, & agros opimos: nobiles dicimus. De primis duobus patet ex com muni vsu. De tertio apud Virgilium dicentem. Est locus ltaliae medio sub montibus altis Nobilis.

14

⁋ Secundo notato: quod duplex est nobilitas. quaedam est animae: & est virtus qua homo paret deo & rationi. & illa sola proprie est nobilitas. Et ediuerso vitiosi sunt ignobiles: vel scriptura attestante. i. Reg. ii. Qui contemnunt me, erunt ignobiles. Alia est nobilitas vulgaris quam nobilem dicimus quia vulgus ita loquitur: licet non fuerit animo nobilis. Et sic is vocatur nobilis cuius progenitor vel ipsemet est factus nobilis, non curando qualiter haec nobilitas originem traxerit. Frequentius tamen perer opes haec nobilitas deriuatur. vnde primo Rhetoric. dicit Aristoteles. Nobilitas est diuitiae antiquatae: siue furto, siue rapina hae diuitiae emanauerint. sicut Assyriorum poten tissimi imperatores a Nembroth robusto venatore per rapinam omnia surripiente emerserunt. ipse namque erat notabilis in malitia: sed adhuc vixe nobilis vulgariter vocatus. posteriores autem & quan to magis descendebatur citra ignobilitatem, nobi les vulgariter vocabantur. Signanter (citra ignobi litatem) quia certo certius est quod aliqui sunt pastores & agricolae qui a regibus prodiere. Alii pugnacitate: alii corporis pulchritudine nobilitatem na cti sunt. vt Porphyrius de Priamo inquit. Species Priami digna est imperio. Et Saul qui ab hume ro sursum aliis supereminebat. Alii splendore vir tutis nobiles facti sunt: & vna pars sobolis descen dentis seu nepotum eadem nobilitate vsa est: quomodo fuit in Dauide secundo Hebraeorum rege: de post foetantes ad regnum accepto: & eius posteritate: cum quo de vera nobilitate animae Ezechias & Iosias eius nepotes certare digni sunt. aliqui vero eius ne potes mali fuerunt: & tamen vulgariter omnes nobiles vocati sunt. Quo modo autem istius nobilitas antiqua, vel illius emanauerit, incertum est. sed talem pu dere debet improbe agere. Et si aliqua maiorum ge sta laude digna fuerint: eum ad virtutem accendere de bent. vt frequenter est in re, dicente Ouidio de Neo ptolemo. Pyrrhus Achilleides animosus imagi ne patris. Et Sallustius in prologo lugurthae sic inquit. Nam saepe audiui ego. Q. Maximum &. P Scipionem ciuitatis nostrae praeclaros viros solitos ita dicere: cum imagines maiorum intuerentur: vehe mentissime sibi animum ad virtutem accendi. Et Bapti sta in primo libro Alphonsi. Adde quod auditae lau des & clara parentum Facta mouent animos: genero saque corda nepotum Sollicitant: & calcar habent: abi guntque veternum. Et Virgilius Aeneam Ascanium filium ad virtutem animantem exemplo suo & Hectoris auunculi introducit. xii. Aeneidos dicens. Disce puer virtutem ex me: verumque laborem: Fortunam ex aliis: nunc te mea dextera bello Defensum dabit: & ma gna inter praemia ducet. Tu facito mox cum matura adoleuerit aetas, Sis memor: & te animo repetentem exempla tuorum. Et pater Aeneas & auunculus exci tet Hector. Immo instinctu naturali ex bonis pa rentibus probi descendunt filii: vt primi Politicorum. iiii. dicit Arist. Putant enim vt ex hominibus hominem, ex bestiis bestiam: sic ex bonis bonum generari. secundum illud. Qui viret in foliis, venit ab radicibus humor. Et patrum in natos abeunt in semine mores. Ad hoc est ratio naturalis. nam inclinationes naturales parentum filii sequuntur in corpore, & ex consequenti in anima: sicut influentiae caelestis: non sic tamen quin ex libertate arbitrii possint in contrarium. Non aliam ob rem per legem communem geniti ex coitu fornicario ad sacerdotium non admittuntur: quia praesumitur quod more parentum castita tem non seruabunt. ergo facilius est nato ex probis pa tentibus bene agere quam ex improbis orto. summa quoque vi ad probitatem in adolescentia debent parentes suos liberos instigare / & sic eos in veta nobilitate anteibunt.

15

⁋ Ex his patet suppositiones admissas esse negandas. & quia prolixe materiam argumenti tetigi mus: & forma est facilis: non respondeo. Sed colligendo dicta patet quod sola virtus animae hominem nobi litat. Et alia nobilitas accidentatia modici est momenti, vito ab extemo quouis proueniens. Praeterea oportet dare aliquem primum nobilem in vna familia & vnum vltimum in alia sicut in illa. vt in inuectiua contra Sallustium. M. Tullius dicit. Quod in te desinit, in me incipiet. Ptolemaeus nanque filius Lagi ex milite gregario rex factus est Aegypti ab eo vero iam descendentes, sine regno forte mendici vlterius patet quod gloriosius est virtute clarum esse quam uis ex ignobili patre quis procreatus fuerit, quam vitiis sordescere: & ex quocumque rege natum esse. secundum illud Iuuenalus satyra Octaua. Malo pater tibi sit Ther sites: dummodo tu sis Aeacidae similis: Vulcaniaque arma capessas: Quam te Thetsitae similem producat Achilles. Et licet ista nobilitas vulgaris non possit ab igno to deprehendi, siue per operationes nobilibus & ignobilibus communes: siue per corpus in vita: vel post mor tem: quamquam cauillando dicebat Diogenes Alexandro Philippi: inter ossa mortuorum se velle capita regum ab aliis segregare: tamen modus loquendi nobilium est creber: tam apud sacras historias quam alios annales / & vulgariter loquentes. modum autem loquendi (licet ma thematica fuerit) aspernati non debemus. nam & in euangelio legimus. Lucae. xix. Homo quidam nobilis abiit in regionem longinquam accipere sibi regnum. & Actuum. xvii. Quidam ex ipsis crediderunt & iun cti sunt Paulo & Syllae. Et post paulum. Mulieres nobiles non paucae. Et Ecclesia. xvi. Beata terra cu ius rex nobilis. Annales sunt satis protriti ad hoc propositum: gratia cuius digressionem, partim iocando cum his nobilibus fecimus. Dicendo autem potius cum nobili dispensandum esse quam ignobili: de multum nobilibus loquor, & non de his infimis: qui inter multum nobiles & plebeios sunt limites. sed non est magnus obtutus ad nobilitatem vulgarem habendus, respicien do ad animae nobilitatem: nisi maior fuerit vtilitas communis. Et quamquam ex ignobilibus secundum saeculum ori ginem duxi, & nobilibus conniuere videor: suspectus esse non debeo: quia certe meae intentionis est non solum hic sed vbique asserere id quod magis rationi consentaneum censeam.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 14