Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 5

An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo
1

QVaeritur quinto circa eandem distinctio nem. An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo. Duo pro solutione quaestionis declarabuntur utermini in titulo quaestio nis positi: postea ponen tur conclusiones: quae impugnabuntur & soluentur.

2

⁋ Corpus capitur tripliciter. vno modo quamlibet rem extensam significat: & sic vocatur corpus de praedicamento quatitatis: hoc est iste terminus corpus supponit pro aliquo, connotando quod tres dimensiones habeat: & sic definitur. Corpus est longitudo / latitu do / cum profunditate, quae definitio potest exponi logices ita vt propositio de actu exercito capiatur loco vni de actu signato. id est connotat. & sic Aristoteles capit in praedicamento quantitatis: hoc modo albedo est corpus.

3

⁋ Secundo modo capitur pro altera parte essentiali scilicet pro materia. nam dicimus quod homo conponitur ex corpore & anima copulatiue. & sic capitur quando dicimus: hoc est corpus meum: ita quod terminus formalis consecrationis panis est corpus pro altera parte compositi. & non accipitur pro aggregato ex materia & forma corporeitatis: siue forma mixti. & quamdiu corpus Christi iacuit in sepulcro puta trigita nouem horis, sic erat corpus: quia materia sine forma substantiali. Inconuenit enim dicere illic fuisse formam cadaueris. Similiter corpus sancti Andreae veneramur in Apulia capiendo aggregatum mate triae & formae ratione partis. & istud melius congruit sanctorum honori quam oppositum, quia istud cadauer nunquam fuit pars sancti Andreae.

4

⁋ Tertio modo capitur corpus vt est superius ad homo: animal. & sic significat rem compositam ex materia & forma absolute: hoc est corpus de praedica mento substantiae: & sic omne animal est corpus: sic si sortes esset definitiue in loco, esset corpus de praedicamento substantiae: & eius materia corpus secundo modo: sed non primo modo: & sic talis propositio est distinguenda: plato est corpus. vel enim corpus est de praedicamento substantiae: & sic est praedi catio quiditatiua & essentialis. si de praedicamento quantitatis, accidentalis & accidentis: quia praedicatum potest negari de subiecto ipso supponente quando esset definitiue in loco. si tantum valeat quantum materia: est praedicatio disparata: & per consequens nullius praedicabilis praedicatio.

5

⁋ Secundus terminus est proprietas: & duobus modis capitur: prime intentionaliter: & secunde. in prima significan tia tantum valet quantum accidens: vt accidens capitur prime intentionaliter. Secunde intentionaliter tantum valet quantum terminus qui accidentaliter praedicatur de pronomine demonstrante corpus. multi enim termi ni accidentaliter praedicantur de sorte, quam nullum accidens important: vt crispitudo: curuitas: fessio: statio. crispitudo namque & crispus sunt termini synonymi. crispitudo enim crines significat & ex cosequenti to tum compositum connotando quod crines taliter se habeant: puta sursum reflectantur more Libycorum. sed quia hoc est accidentale crinibus vel sorti: & non de essentia crinium, vocatur accidens. & sic haec est distinguenda: crispitudo est accidens. vel accidens capitur prime intentionaliter: & sic est falsa: immo est substantia prime intentionaliter: vel secunde intentionaliter: & tunc est vera. Primo modo subiectum stat significatiue & personaliter. secundo modo materialiter.

6

⁋ Ex his patet quod titulus quaestionis duobus modis capitur: & est aequiuocus. In vno sensu est idem quaerere: vtrum omnia accidentia, quae insunt corpori Christi in caelo, insint eidem corpori in eucharistia. Secundo modo sensus est: an omnia praedicata accidenta lia quae verificantur de pronomine demonstrante cor pus in caelo, verificentur de pronomine demonstrar te idem corpus in eucharistia: & illae possunt rursus distingui: vt patebit per conclusiones

7

⁋ lstis notatis pono conclusiones. Pri ma conclusio. Non oportet omne accidens inhaereni corpori Christi in caelo, ei inhaerere in eucharistia nec econuerso. hoc patet ex quaestione praecedenti.

8

⁋ Secunda conclusio. an omne accidens quod ines corpori Christi in caelo insit ei in eucharistia: & econ uerso: dubium est: sed negatiuam partem opinor ve ram. Hoc patet. quia licet in quaestione praecedenti dictum sit: quod si sortes esset Romae & Parisiis: stat quod sit calidus & combustus Romae, & non combustus Parisiis: si deus non impediret agentia natura lia: deus tamen potest impedire quando vult: sicut impediuit calorem ignis in camino. Danieles. iii. & lumen solis tempore passionis. Et licet detur quod corpor Christi esset susceptiuum caloris sub eucharistia vel aliorum accidentium quantum est ex parte corporis: & ignis ageret quantum est ex parte sua: tamen id mo do non opinor: sed credo quod deus omne agens cor ruptiuum bonae harmoniae sui corporis impediret: & accidentia, quae ad corporis consonantia conducum conseruaret in vno loco & in altero: quia nunc dotem impassibilitatis habet. Sed probatur quod sit dubium: quia dubium est an quantitas sit accidens substantiae inhae rens: & vniuersaliter de quantitate continua intelligo. & si sit accidens, non est penitus improbabile qui inhaereat corpori Christi in caelo & no in euchari-: stia. Insuper oculus Christi in caelo habet visionem vnius partis caeli: & non oportet quod illa visio sit in eucharistia: immo apparet quod non sit & sic opinor. li cet, n necesse sit oculum Christi in eucharistia videre partem caeli: si oculus Christi videat illam in caelo: sui posita constantia: non tamen oportet quod visio illa inhaerea corpori Christi in eucharistia. istae enim propositiones stant simul: oculus Christi in eucharistia videt hanc partem caeli: & nulla est visio in eucharistia: loquendei de visione oculari. sicut stat a. ferrum in hispania ei calidissimum: & nullum calorem esse in Hispania. Simi liter oculus Christi habet notitiam sensitiuam in eucha ristia quam non habet in caelo: & intellectus habet aliquam intellectionem in eucharistia quam non habet in caelo: & licet omnia anima Christi in verbo cognoscat: ali quam tamen notitiam habet in eucharistia qua non habe taliter alibi: & sic est ad perfectionem accidentalem cor poris Christi, esse in eucharistia. Si dicas. imme diatus terminus consecrationis panis est corpus christi: sed concomitans est quidlibet ei coniunctum: vt sanguis: & huiusmodi. ergo si aliqua notitia sit in anima Christi in eucharistia: illa ei inhaeret in caelo concomitanter. Respondeo non esse idem: corpus enim non separatur ab anima & sanguine: accidens au tem separatur: quod est in vno loco & non in alio: vt quantitas secundum aliquos: & respectus extrinsecus adueniens secundum alios.

9

⁋ Tertia conclusio quilibet terminus accidentalis: quinimo quilibet terminus qui de corpore Christi in caelo verificatur: de corpore Christi in eucharistia verificatur: etiam tenendo penetrationem corporum. secundum modum enim quem magis insequor: non est dubium. hoc patet per ascensum: si esset aliqua singularis falsa, maxime esset propter tales terminos extensum: dimensiue in loco: qui verificantur de corpore Christi in caelo: & non in eucharistia. Contra, quemadmodum ista est vera: corpus Christi est in caelo extensum: corpus Chri sti in caelo est dimensiue in loco: ita istae sunt concedendae: corpus Christi in eucharistia est extensum corpus Christi in eucharistia est dimensiue in loco. Quas probo. hoc corpus Christi in caelo est extensum hoc corpus Christi in caelo est corpus Christi in eucharistia: ergo corpus Christi in eucharistia est extensum. expositorie in tertia figura. minor est tibsi nota: & maiorem concedis: ergo debes concedere conclu sionem. Fodem modo probabo tibi secundam: & sic de quocumque alio termio.

10

⁋ Quarta conclusio. aliquis est terminus quam praedicatur de corpore Christi in caelo: & tamen ille non verificatur de corpore Christi in eucharistia. Haec conclusio priori non repugnat: sed in appellatione sto. volo dicere quod aliquis terminus ponitur a parte praedicati cum illo termio (in caelo) de corpo re Christi, quae non ponitur cum illo termio (in eucharistia) de corpore Christi: vt istae sunt concedendae: corpus Christi est in caelo extensum: corpus Christi est in caelo dimensiue in loco. Istae tamen sunt negandae corpus Christi est in eucharistia extensum: corpus Christi est in eucharistia dimensiue in loco: quia di mensio loci non prouenit ab eucharistia: quod tamen per illam denotatur: & hoc secundum dicta in tertia quaestione praecedenti. Applica applicanda tuipse

11

⁋ Contra primam conclusionem argui tur argumentis quibus aliqui nituntur frequenter deducere oppositum. nullum absolutum desinit esse in aliquo propter nouum respectum extrinsecus ad uenientem acquisitum: sed propter hoc quod corpus Christi acquirit hic nouum vbi, eo modo quo ha bet nouum vbi: nihil acquirit nisi nouum respectum. ergo.

12

⁋ Item contradictoria verificarentur de eodem. quia si aliquod corpus est in duobus locis: & in vno loco habet albedinem: & non habet albedinem in alio loco: iam est album & non album

13

⁋ Haec argumenta facile diluuntur. ad maiorem dico quod falsum supponit de desitione cuiuscumque absoluti: sed non stando in terminis aliquod absolutum inhaeret corpori in vno loco vt visio: vel aliud accidens: quod non inhaeret illi corpori in alio lo co.

14

⁋ Ad secundum argumentum, nego quod contradi- ctoria verificarentur de eodem: quia si esset album in vno loco & non in alio: iam esset album: & nullo pacto non album, non enim sequitur: hoc corpus est non album in hoc loco: ergo hoc corpus est non album: vt ex logica & iam dictis elucescit. Et eodem modo de respectu extrinsecus adueniente se quitur contradictio: quod arguens admittit: quia si talis respectus sit in hoc loco: & non in illo: sequitur contradictio: quod hoc subiectum hoc accidens reciperet & non reciperet: & si illic a contradictione euadere coneris: in absolutis pariter facile euadere potes. Sed his relictis redeundo ad propositum tenendo extensionem partium in ordine ad totum: & non ad locum, ad quem modum magis declino: si cut ista conceditur, corpus Christi in eucharistia est longum septem pedibus: ita & ista: corpus Christi est longum septem pedibus in eucharistia: sed non extem ditur sextupedaliter in ordine ad locum eucharistiae: sed est vero simile quod quando corpus Christi in cipit esse hic in eucharistia: non amittit albedinem nec aliud accidens quod habet in caelo: quia in instanti incipit esse hic: & non pertransit medium: & nu lum agens extrinsecum corrumpit aliquod accidens, sed nouum accidens hic acquirit, quod non habet in caelo.

15

⁋ Contra secundam conclusionem arguitur quod non sit dubium an omne accidens quod est in corpore Christi in caelo, sit in corpore Christi in sacramento & econuerso. oculus Christi videt presbyterum leuantem corpus Christi in sacramen to: audit loquentes: habet organum bene dispositum, & nullum est impedimentum: igitur habet visionem presbyteri ad presbyterum terminatam: & auditionem: & hanc non habet in caelo. igitur.

16

⁋ Respondetur quod argumentum assumit dubium: de quo doctores digladiantur: multis dicentibus: quod requiratur situs ad hoc vt audiat vel videat: & ille modus est facilior. oppositum tamen opinor verius: quia enim organa illa sunt disposita intrinsece: & sermo audibilis in aere in bona propinquitate: non video quare non poterit audire. Item si deus faceret hominem instantanee descendere ab alto ad imum: quare non poterit audire: vel videre? Corpus maius esse cum ninore non impedit visionem vel auditionem: & sic de aliis. Item anima intellectiua multas causat ransmutationes in corpore. patet. ix. de trinitate per Augustini & in nobis experimur cogitando de nonnullis obiectis: anima enim non habet modum quantitatiuum: & tamen mutat corpus: quare eodem modo non faciet corpus Christi? si clericus prope altare poterit audire presbyterum legentem quare non poterit auris Christi eum audire & videre? immo illud est probabile si poneretur penetra: tio partium, sicut multi doctores imaginati sunt: ergo a fortiore secundum hunc modum de ordine partium in toto debemus illud cocedere.

17

⁋ Propterea concedo quod oculus Christi videt suum pedem in eucharistia: & calor cordis calefaceret subiecta vicina si deus actiue ad hoc concurreret: & si esset penetratio partium calor magis calefaceret. virtus enim vnita (vt vulgo dicitur, est fortior seipa disprsa vt si totus calor a / corporis calidi poneretur in eius medietate, esset actiuior quam in toto. ergo si sit definitiue in loco, erit actiuior: saltem non minus actiuus est: eadem enim est latitudo formae: & etiam actualiter ageret si deus cum eo concurreret: & esset vnum pas sum in sua sphaera applicitum non impeditum. Non est tamen certum quod tales sensationes sunt in caelo: sed corpus Christi in caelo audit presbyterum legen tem in altari. Beati insuper & angeli possunt vide re corpus Christi in eucharistia. patet. possunt videre angelos & nostras notitias: si ipsis relinquan tur: ergo & corpus extensum. Dicere quod requiratur extensio in ordine ad locum: est dictum non pro batum: & cum angelus motum localem in mobile producat: qui non est sub modo quantitatiuo: quarae ca ior corporis non aget dato quod no sit sub modo quanti tatiuo? vtrobique enim quando sunt duo actiua quorum vtrum quod est ex se actiuum: & habent consimilem mo dum existendi: si vnum possit agere in passum & reliquum.

18

⁋ Sed an possimus videre corpus Christi in eucharistia cum influentia dei generali: nondum exploratum est. opinor quod sic: si deus concurreret: quia corpus eius est coloratum: modo color est obiectum visus: nec videtur necessarium quod sit extensum cum parti bus loci: sed sufficit quod sit extensio partium in ordi ne ad totum: vel talis ordo: vel etiam partium penetra: tio, non minus enim videretur albedo pedalis si quaelibet pars poneretur penetratiue cum qualibet per vnum pedem, quam nunc videatur. Et sic est probabile quod oculus Christi potest videre in eucharistia praesentes: & de facto videt: & nos etiam ipsum corpus videremus si cum hoc concurreret deus: sed ob meritum fidei non con currit: quia pro regula obseruandum est: vt superius in materia de creatione diximus, quod omnia quae apparent circa eucharistiam, apparent ac si panis esset praesens: & quando creaturae actionem talem habere non possunt: deus supplet: & hoc per legem communem. Nec est magna apparentia dicere quod angelus vel beatus non possit illud corpus sic videre, quod enim ra tionabilius est, corpori Christi est dandum: & cum nec fides nec ratio sit in oppositum quod non audiat: quare est illud negandum, cum habeat organa optime dis posita?

19

⁋ Sed contra illud idem arguitur de visione ponendo penetrationem partium, non habet oculum dispositum ad videndum: nec aurem ad audiendum: & intelligo semper in tali modo se habendi. vel imaginemur sortem esse in vno loco sacramentaliter, & non loquaemur de visione in verbo. Praeterea non videt seipsum: ergo a fortiori neque aliud. consequen tia apparet: quia est aequaliter sibi praesens obiectiue sicut aliquod aliud vel magis. antecedens probo. oculus sortis si sic esset non videret aliquam partem suam, quod probo nunc oculus platonis non videt se: ergo neque oculus sortis videbit se eadem ratione: quia est peius dispositus. antecedens patet ad experientiam: saltem per lineam rectam. & quaelibet alia pars corporis est ita praesens sicut oculus: cum sit partium penetratio: ergo nullam partem sui corporis potest videre.

20

⁋ Item sensibile positum supra sensum no causat sensationem. ii. de Anima

21

⁋ Respondetur negando quod non habeat oculum dispo titum ad videndum: & eodem modo de aure: quia non requiritur quod partes oculi vel auris situaliter distent. Ad aliuc quando arguis. corpus Christi non videt seipsum: nego. nam corpus Christi in vnam parte hostie videt se in aliis partibus hostiae: immo in infinitis pat tibus hostiae: & idem oculus in duobus locis videt sevt si sortes esset circumscriptiue in duobus angulis huius conclauis in vno loco videret se in alio.

22

⁋ Ad aliud: sensibile positum supra sensum non causat sen sationem. Respondetur quod argumentum non concludit: quia & si sensationem no causet vbi est respectu illius partis oculi: potest tamen causare in alio: vt digitus Christi est simul cum oculo eius in vna centesima parte hostiae. digitus ille potest sensationem causare in oculum existentem in alia parte hostiae: & sic naturaliter sensibile positum supra sensum causat sensationem. Ao cipe analogiam. si sortes esset Romae & Parisiis: & vnum lignum Parisiis esset applicatum pedaliter ibi distans: & idem lignum Romae super oculum sortis: iam est sensibile supra sensum: & tamen causat sensatio nem: quia bene sequitur: causat sensationem Parisiis: ergo causat sensationem. Philosophi autem propo sitio sic est intelligenda. nullo praesupposito miraculo non causat sensationem vbi est adaequate. volo dicerem: si corpus Sortis esset in loco punctali ad imaginationem: ibi non videret se naturaliter. Contra. Oculus Christi habet obstaculum super oculum scilicet pedem: ergo non potest videre. secundum na turales enim talpa non potest videne quia habet pelliculam super oculum perpetuo. Praeterea omne quod videtur, sub pyra mide videtur. cuius basis est in re visa & conus in oculo secundum perspectiuos. sed sic non est ibi: ergo ibidem corpus Christi non potest videri a nobis. Ad primum respondetur negando quod habeat obstaculum super oculum, hoc est impedimentum: quia nulla pars corporis Christi penetratiue cum oculo eius harmoniam rumpit nec impedit: quemadmodum in cor poribus aliis hoc notissimum est: iuxta dicta in quaestione tertia. Ad aliud perspectiuorum: negant vulpo loquentes illam propositionem vniuersaliter dictam: dicentes quod non tenet impraesentiarum quando visibi le est sacramentaliter in loco. sed non est opus sic dicere. basis est in re visa &c. hoc est radius visua- lis est maior prope visibile: & acuitur in oculo: quia igens naturale est vigorosius prope se quam remote a se. si enim deus influentia generali concurreret cum sor te ad videndum corpus Christi, Sortes illud vide ret. Et dato quod illic sint multi colores mutuo: non est difficultas. quia eadem est ponendo plura cor pora extensiue penetratiue simul. vbi certu est non esse difficultatem ex parte coloris praedominantis. Non valet dicere quod species eucharistiae impediunt visionem corporis Christi: & ipsum occultant: quia non includitur in speciebus ad illam imaginationem: vt superius dictum est: sed sicut panis penetratiue se habebat cum illa albedine ante con secrationem: sic corpus Churisti est in partibus superfi cialibus & centralibus vbi erat ante panis. Sed tuc dicis. siccitas quae erat panis & humiditas sanguinis Christi sunt in eodem loco. Respondetur. licet qualitates contrariae sint in eodem loco: non tamen in eodem subiecto.

23

⁋ Dubitas. quomodo non diuiditur corpus Christi ad diuisionem hostiae: & augetur dubitatio per Berengarium in illo capitulo. Ego Berengarius. circa cuius medium dicitur quod corpus Christi frangitur: dentibus atteritur.

24

⁋ Respondetur quod presbyter ex transuerso tripartiens hostiam: cor pus Christi non frangit: quemadmodum frangens speculum, imaginem in eo contentam non frangit: sed si diuidatur in. viii. partes bonae magnitudinis: in earum qualibet manet simulacrum integrum: sic de corpore Christi est. Siue autem effigies illa realiter sit in speculo siue non: sufficit ad manuductionem intellectionis nostri propositi. Crassius dicam vt possis materiam melius capere. ponantur tres super: ficies super seinuicem a. b. &.c. stat quod quis ex transi uerso diuidat a. & c. cum gladio: qui gladius transit per b. medium, ipsum non diuidendo: sicut duo cor pora in caelo se penetrant: non gloriosum cum glo rioso. Corpus enim Christi in eucharistia habet iiii. dotes. & sic ad bonum sensum frangitur. Ad confessionem Berenga. dicit Apparatus. Caue hic: ne incidas in peiorem errorem quam Berengarius. est sermo de fractione specierum quae dentibus atteruntur. vel sic. Corpus Christi est in dentibus & realiter in ore: & hostia fracta in variis partibus, sub qualibet est corpus Christi. hoc sufficiebat con tra Berengarium: qui realiter praesentiam corporis Chri sti negabat in hoc sacramento.

25

⁋ Epilogando opi nor ista probabiliora, & in hac materia conceden da. auris Christi audit in eucharistia: & vt in eucharistia, loquentem prope eucharistiam: illa tamen auditio non est concomitanter in caelo: sed Christus concomitanter audit in caelo. Et sicut alii po sitionem respectum in eucharistia ponunt qui non est in corpore Christi in caelo: sic ego pono de accidente absoluto: scilicet qualitate. credunt enim alii illa non posse simul stare. Christus in caelo videt sortem in collegio modotis: & nulla est visio sortis in caelo: quae di co compossibilia, quemadmodum calor corporis Christ calefaceret vt in eucharistia si deus concurreret: & albedo vel color corporis eius ad visionem eiusdem. & ocu lus meus si deus concurreret posset corpus Christi vt in eucharistia videre: & intellectus meus ipsum intuitiue intelligere de per accidens ratione coloris.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 5