Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 8

An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet
1

⁋ Distinctionis Vigesimae quartae Quaestio Octaua. c tauo circa hanc di stinctionem, & quinto in bene ficiorum materia quaeritur: an com ferens beneficium bono melio re relicto peccet. Per bonum autem semper idoneum: & per me liorem magis idoneum intelli go. secundum materiam subiectam sermones accipito. hoc est clare inquirere. Sortes nouit facere omnia qua incumbunt pro a. beneficio administrando: Plato nouit eadem facere & melius: neuter habet aliud beneficium: & vterque est paratus hierarchizare (vt ita dicam) iam quaerimus an collator peccet conferendo a. beneficium Sorti, Platone relicto.

2

⁋ Hic duas sci to esse positiones oppositas. sed ponitur conclusio iffirmatiua quod collator in proposito casu peccat. & idem intelligo de quolibet ad hoc cooperante rege vel alio, siue eligente / vt canonici episcopum eligunt. siue rogante. Probatur conclusio. nam. iiii. iii. Ethicorum. ditur. Atque magnanimus ipse cum sit magnis dignus fuerit optimus sane. melior enim semper maiora me retur & optimus maxima. &. v. Ethicorum. iii. lustitia distributiua secundum proportionem geometricam attenditur, quae honorem dandum secundum proportionem personarum impartitur. vt si aequi non habeant aequa. vel iniqui aequa, nascuntur incusationes & murmura: vt si Dauid aequale praemium Vriae & loab in bello dedisset: loab murmurasset. Praeterea arguitur. collator beneficii non est eius dominus, sed in hoc dispensator dei: ita vt necesse sit alicui conferre. ergo si det bono / meliore relicto: non fideliter facit seruitium domini sui, quemadmodum si famulus regis conduceret bonum latomum meliore relicto quem aeque faci le habere posset pro extruenda arce in limitibus hostium: merito esset arguendus a rege. sed sic est in pro posito. Tertio arguitur sic. vel collator dat beneficium bono relicto meliore intuitu inopiae vt ei succurrat: & illa non est causa dandi beneficii. etiam melior tantum eget: aut si paulo minus: est tamen multo magis idoneus. vel dat bona intuitu vtilitatis publicae: sed probatur quod non: quia melior est vti lior. si vero intuitu amoris particularis vel alicuius ad beneficium obtinendum non pertinentis: iam est ac ceptor personatum, cum det beneficium intuitu imparti nente ad habendum beneficium. Praeterea arguitui auctoritate Hierony. Leuiti. viii. & auctoritas est canonizata. viii. qu. i. ca. Licet. Requiritur ergo (in- uit) in ordinando sacerdote etiam populi praesentia t sciant omnes & certi sint: quod qui praestantior est ex omni populo: qui doctior: qui sanctior: qui in omni vir tute eminentior: ille eligitur ad sacerdotium. Turpe autem esset dicere quod Hieronymus & Augustinus bonum eligerent in casu isto: & quod esset futurus pastor: & melior, esset ouis subiecta ei: cum secundum Greg. in pastorali, vita pastoralis sic debeat dista re a plebe vt pastor ab ouibus. quo modo Arist. n Politicis loquitur de vero rege & patre populi. Et Innocentius Tertius scribens archiepiscopo Mediolanensi in ca. vnico. vt eccle. bene. si. di. confe. in. S. Omnibus dicit. Circa carnalitatem animi: quia non ex affectu carnali, sed discreto iudicio debuisti ecclesiasticum officium & beneficium in persona magis donea dispensare. Idem expresse habetur in. c. Metro politano. lxiii. distinctione ex Leone papa. Appa ratus tamen tenet oppositum. viii. q. i. c. Licet. sed ratio nes eius sunt inualidae. Et hanc positionem doctores famati agminatim tenuerunt tam iuris diuini quam hu mani. vt Alexander Halensis: beatus Thomas in Quodlibetis: Gandensis, & Godofredus Fonta nus in Quodlibetis: & ante eos Altisiodorus in secundo, & Nicolaus Ioannis. xxi. Hoc supposito sic irgumentor. Quicumque exponit se periculo confun denti & obtuenti peccati, peccat. sed sic est de conferente bono relicto meliore. igitur. Probatur mi nor: quia aliae partes sunt perspicuae. tunc est periculum confundens quando sunt aequales rationes seu apparentiae, vel aliquanto pauciores quod sit peccatum conferre bono. modo in proposito no solum sunt aliquanto pau ciores apparentiae nec aequales, sed multo plures quod tenetur collator dare meliori: & cum hoc illustrium virorum auctoritates, quae illud sine ratione agminatim non assererent. Vltimo arguitur. secundum hanc conclusionem se curum modum habes de collatione beneficii ne pecces conferendo. secundum positionem vero opposita facile erit labi, eum qui malus est bonum fingendo. Licet dicas hoc non esse ad propositum: quia quaestio vertitur de bono & meliore, cognitis talibus: propter dicta tamen teneo conclusionem tam in cura quam extra curam: quia vtrinque aequaliter militant rationes: licet in vno sit ma us peccatum quam in alio. Ex argumentorum autem solutionibus & dicendis in sequentibus, multo lucidior apparebit conclusio. Sequenst etiam quaestio hanc con clusionem magis roborabit, & potissimum solutio secundi argumenti, si bene ponderetur.

3

⁋ Quam conclusionem aliquot argu mentis impugnabo, vt ipsa magis roboretur: ad officia saecularia non declinans ne a coepto praepediamut. Et primo sic argumentor. secundum denomina- tionem vniuersitatum, & pragmaticam sanctionem qua Galli vtuntur: episcopus dans antiquiori promoto seu gradum adepto beneficium facienti diligentias su as non peccat. sed ille crebro est minus idoneus, magis idoneo praelatus. ergo conclusio falsa.

4

⁋ Respondetur negando quod in hoc episcous peccet. nam minus idoneum non potest impedire ne beneficium habeat: nec est in eius potestate situm per superiorum legem: & iam ferme habet ius acquisitum, non enim sufficit probare eum minus idoneum in foro contradictorio ad hoc vt non sit capax beneficii. Vel dicitur quod iste qui fecit dili gentias, est in vicissitudine, vel vt dicunt, in tumo vt sibi beneficium conferatur: & ita est magis idoneus vbi ius commune ei concedit beneficium. an illud in foro animae sufficiat accipienti, infra videbitur.

5

⁋ Contra hoc arguitur. si illius legis conditores adessent: non possent huic idoneo beneficium conferre, magis idoneo rel cto secundum conclusionem nostram. ergo iuste non pote rant huic dare ius beneficii habendi. Respondetur con cedendo antecedens & negando consequentiam: & ratio est quia illius legis conditores volebat prouidere optimo modo possibili eruditis viris: quales in famatis vni uersitatibus promoti seu graduati solent esse. Sane in lumine naturali & a doctoribus scriptum cogno uerunt in corde & in membrana, quod magis idoneo be neficium dandum erat: sed hoc ab epscois & collatoribus non dabatur executioni. propterea in concilio Basiliensi alium modum patres excogitauerunt: quos in pragma tica sanctione Biturigis istituta imitati sunt Galli. & licet legem statuentes, aliquorum malorum seu inconve nientium sequentium ex sua lege essent praescii: non tamen desi stebant: quia illam longe vtiliorem rati sunt quam hoc colla torum voluntati relinquire, quemadmodum si non esset praeceptum de ieiunio quadragesimae vel prohibitio de homicidio: ter in die comedens in quadragesima: vel hominem occidens non peccaret. Quo non obstante lex est bona & vtilis: quia plura bona & pauciora mala ex lege sequuntur qui ad oppositum. quia enim legem condentes non poterant cotinuo esse praesentes ad ido neitatem ab in idoneitate discernendam: propterea legen rationabilem sanxerunt. secus est de collatore qui libe rum ius conferendi habet, qui est lex animata. quinto Ethicorum. licet ex hac lege aliqui ad gradus aspirent non ob aliud, nisi vt litigando beneficia habeant: do ctos & se literis accommodantes, repellentes: hoc tamen Galli dicunt reipublicae suae plurimum conducere: quia etiam aliquibus doctis sic prouidetur. Nam si omni modam libertatem in beneficiis dandis episcopi ha berent: consanguineis, & mulionibus / eruditissimis quibusque neglectis prouiderent. malunt ergo gra dum adepti episcopos compellere facere ius quam eorum insequi mulas. licet potioribus membris vniuer sitatu sic nullo modo succutratur.

6

⁋ Omnibus hincinde ponderatis legem illam reipublicae vtilem existimo. nam eorum aliqui adepti sunt gradum propterea vt hac via potiantur beneficiis. aliqui autem de hoc non cogitantes sunt partiti. Alii vero dulcedine scientiae allecti studio sese deuouent: num quam litigantes: quorum aliqui ad beneficia euocantur: aliqui vero non: prout contingit eis habere probum episcopum vel capitulum: vel inutilem: consanguineis & famulis solis prouidentem. his quo ad particulare bonum lex non est vtilis: & tamen sunt vniuersitatis non infima mem bra. Aliorum autem duorum membrorum aliqui sunt eruditi viri & beneficiis digni. alii vero omnino litigiosi, beneficiis indiguni. Si digni viri licite con sequantur beneficia: numquid hoc iustum est rquorum promotio non litigantibus est materia gaudii: & omnino litigiosi paruum impedimentum eruditissimis viris praestant: quia vtcumque eis prouidetur. & si plura haberent bona, minus literis essent dediti. & sic quo ad se & quo ad fructum quem faciunt tam verbo quam scri pto, & ex consequenti reipublicae: non conducit eis habere plura. omnino autem litigiosi impediunt famulos & consanguineos plerumque in idoneos episcoporum. Et ex omnibus istis eorum vniuersitates & literae coalescunt in reipublicae vtilitatem. Lex ergo obicem malis collatoribus plerumque praebet: nec probis col latoribus impedimentum vllum dat quin eruditis viris adhuc prouidere possint: vt aliqui eorum faciunt.

7

⁋ Secundo arguitur sic. sint Sortes & Plato aeque idonei: sic vt collator habeat tot moriua quod Sortes exuperat Platonem in idoneitate quot contra: sint tamen optimi pro hoc beneficio: quia vnus eis melior non resideret. Tunc sic. collator conferens Sorti post sufficientem indaginem, hoc beneficium: du bitat an meliori contulerit. sed tenetur dare meliori ex conclusione: ergo dubitat an peccet.

8

⁋ Respondetur admisso casu, concedendo ans & negando conse quentiam. cum enim fugiat eum quis sit magis idoneus: & libenti animo meliori conferret si id dephendere posset: non dubitat quin fecerit quod in se est: melius loquem do, illud ad quod tenetur: & quod licite facere poterat. quia enim vtrique istorum licite poterat beneficium con ferre: scit se bene egisse-

9

⁋ Tertio arcuitur. Christus ludam ad apostolatum assumpsit: qui tamen non erat maxime idoneus. similiter de aliis apostolis arguitur. multi namque eorum erant rudes & piscatores in mari Galilaee & per consequens in idonei ad tale officium.

10

⁋ Ad tertium respondetur. in primis de aliis apostolis a luda: dico quod maxime idoneos accepit, quia rudes quibus scientiam cum dono prophetiae infuditt per quos vniuersum mundum erat ad legem suam conversu tus: quod hominibus magis stupendum videretur quam si id fecisset in Platone, Demosthene, Aristotele, Tullio, & consimilibus. vnde. i. ad Corinthios. i dicit Apostolus. Non multi sapientes saecundum carnem: non multi potentes: non multi nobiles: sed es stulta sunt mundi elegit deus vt confundat sapier tes. hoc est, per ignaros, mundi sapientes confusibi liter vicit. Et sequitur in litera apostoli: Et infirm mundi elegit deus vt confundat fortia. hoc est, per xii. viros imbelles & senes, superbissimos reges & tyrannos confregit & ad fidem couertit: quia hoc modo gloriosius virtus dei emicuit. vt si a rex per suos imbelles be. regis pugnacissimos fundat, clarior est victoria quam eos per pugnacissimos vicisse. Et pr pterea ad hoc officium erant maxime idonei isti. & argumentum est bonum pro conclusione. nam isti synceritate vitae: miraculorum pluralitate: & scripturarum elucidatione apud scripturam recipientes: sine ma gna eloquentia: rudi minerua, vt expediebat, omnia peregerunt: ne dicerentur philosophorum argumentis, vel humana eloquentia animos hominum ad fid flexisse. vnde ait Apostolus primae ad Corinth primo. Non enim misit me Christus baptizare sed euangelizare: non in sapientia verbi: vt non euacuel crux Christi. Et in secundo cap. eiusdem epistolae dicit. Et ego cum venissem ad vos fratres: veni non in sublimitate sermodois aut sapientiae: annuncians vobis testimonium Christi. ac si diceret. sicut alii non sapien tes ad apostolatum electi sunt: itam etiam ego. Et. vt d cit glossa interlinearis, qui eram sapiens fui quasi non essem sapiens. Et illud sequitur ex verbis Apo stoli sequentibus. Non enim iudicaui me scire aliquid inter vos nisi Iesum Christum & hunc crucifixu licet enim in theologia esset profundissimus / nobili & eloquens: rudi tamen minerua more apostolico & disputauit & concionatus est. Et hinc, vt existi mo, licet linguas omnium gentium in die pentecostes deus apostolis impartiuerit: non tamen cum eloquen tia. & qiuis dei perfecta sint opera, magis ad perfectionem istud decuit. quia enim ad omnes gentes erant ituri: gentium linguas eis infudit: vt sine interprus te & intelligerent & loquerentur. Quia autem non elegi ter etiam in lingua vernacula & domestica loque rentur: ex verbis apostoli colligitur. Fallor nisi ita opinatus est Hieronymus in primo prologo ad Romanos, disputans an Paulus epistolam ad He braeos composuerit: eo quod eius nomine non est inscri pta: & quod caeteris elegantior sit. Ad quod respondet. Non est sane mirum si eloquentior videatur in proprio id est in Hebraeo, quam in peregrino id est in Graeco quo caeterae epistolae sunt scriptae, sermone. ldem dicit ipse. ii. ad Corinth. xi. Nam etsi imperitus ser mone: sed non scientia. vbi glossa interlinearis. quia non omo verba, vel quia impeditae linguae. Oportet dicere quod non terse & ornate graece loquereturs quemadmodum faciebant Corinthii. sed fide in his primo ineruditis plantata, posterioribus licuit terse / nitide / & ingeniose philosophiae rationibus fidi corroborare: & philosophorum rationes suo propo- sito accommodare. Vnde dicit beatus Augustinus lib. ii. de doctrina Christiana. Si qua vero nostrae fid ei accommoda philosophi dixerunt: non solum formidanda non sunt: sed etiam ab eis tamquam ab iniustis possessoribus in nostrum vsum vendicanda. Hinco dicit glossa marginalis primae ad Corinthios pri mo. Nisi praecederet piscator: non humilis sequeretur orator. & propterea Nathanael doctus no est in apostolatum electus. Apostolorum autem ruditas patet ex apertis / & vt dicut, grossis exemplis qui bus Christus pro eorum manuductione vsus est: vt eu angelicae testantur historiae. nimirum piscatores erant ab hominum congressibus segregati, suae arti intenti pro necessariis vitae acquirendis: non accommodantes: se ad strepitus forenses vel alias artes quaestuarias: sed viuentes tenuiter ex his quae natura ministrauit in amplo & spatioso lacu Ga lilaeae & Tyberiadis. Ex his manifeste vides quod maxime idoneos Christus assumpsit ad aposto latum, quia bonam & puram simplicitatem habentes cum modica peritia. Et licet Matthaeus arti lucratiuae se applicuit: tamen praesumendum est quod erat bonis natura libus praeditus. Christus enim aliquos publicanos non dedignatus est assumere: ad insinuandum, tales quando vocantur ad bonum, posse saluari.

11

⁋ Ad ab ud de luda / varius est modus sapientum exponen tium illud loan. vi. Ex vobis vnus diabolus est Beda dicit quod ludas non fuit ad apostolatum electus: sed solu alii vndecim: vocatus tamen cum eis: vt per proditionis eius officium, genus humanum liberaretur. Augustinu dicit quod erat ad apostolatum vocatus & malus a principio: sed deus eius malo bene vsus est. Ioannes Chrysostomus dicit quod fuit vocatus ad apostolatum, & protunc fuit bonus quia vocatio ad talem dignitatem / praesentem respicit iu stitiam. Licet autem harum positionum quaelibet habeat apparentiam: solum tertia, opinione mea, est vera: quia Matthaei. x. & Marci. iii. inter vocatos ad apostolatum enumeratur ludas. & Actuum. i. ad apostola tum electus est Matthias in locum a quo ludas praeuaricatus fuerat. modo nullus praeuaricatur a statu in quo non fuit. Nec est verosimile quod Christus ad altissimum illum statum apostolatus ludam vocas set tempore quoerat malus. Nam peccatum futurum non arguebat eu malum, quemadmodum nec Saulem regen qui fuit optimus tempore assumptionis ad regnum vt videre est primi Regum. ix. licet postea grauissi me transgressus sit: quod deum priui qui eum regem constitueret non latuit, nec Petrum in passione Christum ne gantem. Sic est verosimile de luda quod erat bonus tempore assumptionis. alioquin eum iustificasset in assumptione: vt fecit de Matthaeo. Matthaei. ix. Et istud quodam modo elicitur ex illo loan. xvii. Quos de disti mihi ego custodiui, & nemo ex eis periit: ni si filius perditionis. hoc est mortaliter adhuc deliquit. quia adhuc omnes erant in vita: & per consequens nullus corporaliter periit. Et ex illo documentum bonum nobis contulit deus vt in beneficii vel ho noris collatione ad praesentia obtutum habeamus & non ad mystica futura. sciebat tamen Christus tam scientia creata quam increata quod se ludas esset traditu rus: & per consequens ad officium ad quod praeuisus erat maxime idoneus. nullum enim eorum com pulit seu necessitauit bene agere: nec confirmauit eos ante mortem: sed reliquit eos in sua libertate poterat namque Christus aliter pati quam luda se traden te si voluisset.

12

⁋ Quarto arguitur. licet sortiri de beneficio pertiendo: & tamen sors interdum cadit supe minus idoneum. ergo conclusio falsa. consequentia tenet cum minore: & maior ostenditur auctoritate Apostolorum Matthiam sorte eligentium. nam dicitur Actuum. i. Cecidit sors super Matthiam, & annumi ratus est cum vndecim apostolis.

13

⁋ Respondetur. Apostoli exemplo docuerunt conclusionem quam posuimus tenendam: cum duos viros in fide instru ctissimos, qui Christi miraculis interfuerant: proposuerunt in medium: quia vt illic scribitur: Petrus dicebat. Oportet ergo ex his viris qui nobiscum sunt congregati in omni tempore quo intrauit & exiuit inter nos dominus Iesus, incipiens a baptismati Ioannis vsque in diem qua assumptus est a nobis: testem resurrectionis eius nobiscum fieri vnum ex istis Constituerunt itaque duos, o visu & experientia noue rant conversatione & opera Christi: quia nihil operabatur quo ad diuulgationem fidei ante baptisma Ioannis. Et deum supplices rogabant vt sibi ostenderet magis idoneum. & postea mittentibus eis sortes super illos duos, sors cecidit super Matthiam. Nec po suerunt in medium idoneum & inidoneum: sed duos maxime idoneos. iudicabant enim Apostoli & bene, sibi necessarium, alterum illorum eligere: quia vt ex serie literae constat: erant inter omnes maxime idonei Similiter vbi aliquid est faciendum, & via humana non patet exitus: licitum est sorte diuinum implorare auxilium. Et dico hoc esse licitum adhuc in simili ca su de sorte consultoria. Similiter sors diuisoria est licita facta via humana partitioni: quae fieri potest i nutrienda pace: mittendo sortem vel per stramina longa & breuia. vt verbi causa, agricolae in paertiendo foeno per partes iudicio suo aequas, ponut sortes signifi catiuas partium habendarum: & ita in lignorum & aliarum rerum diuisione. alioquin contingit alterum putare se falli & dolere. Sors autem diuinatoria de qua alias loquemur, est vetita. Ex his omnibus & potissi mu argumentorum solutionibus quas forte paulo prolixius deduximus, habetur conclusio vera. Et ne quaestio nimium turgescat: eandem materiam adhuc prosequendo

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 8