Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 4

An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum
1

⁋ Distinctionis Vigesimae quintae Quaestio Quarta. Vaeritur quarto de simonia: An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, & cogere nolentem ad dandum secundum consuetudi nem loci tam in collatione Quam sacramentorum quam beneficiorum. Haec quistio est anceps, & materia conscientiae tangens. propterea paululum immorabor: prolixita tis tamen semper memor: ne tedium lectoribus afferanIn primis conclusiones & modum dicendi aliorum ponam: postea quid mihi dicendum videatur, po siturus.

2

⁋ Sit omnium dicendorum haec prima conclusio. Licet post factum capere aliquid dono gratuito. Probatur. Nemo peccat capiens donum gratuitum: sed cum pecunia datur post factum: ap pareritissimum est signum doni gratuiti. ergo be neficium conferens potest aliquid post collationem beneficii vel sacramenti capere loco doni gratuiti. quia si capere non potest: sequitur quod benefactor alicuius est minus capax doni liberalis quam sor tes hierichuntinus, quod est inconueniens. suppono rectam intentionem tam conferentis quam accipientis: & caetera requisita. Si enim conferens det munus gratia vlterioris beneficii habendi: iam actus eius est malus: sed actum bonum praeteritum non vitiat siue statim post factum detur, siue diu post.

3

⁋ Secunda conclusio. Licet sacerdos male agat cogen do laicos dare pecuniam ante spiritualia exhibita: eis tamen exhibitis subiectos sibi laicos coge re potest auctoritate superioris seruare laudabiles consuetudines, hoc est, soluere secundum con suetudinem non reprobatam in tali loco. Hanc conclusionem probat capitulum Ad apostolicam de simonia. vbi sic scribit pontifex. Ad apostolicam audientiam frequenti relatione peruenit, qua quidam clerici pro exequiis mortuorum & benedi ctionibus nubentium / & similibus pecuniam exi gunt & extorquent. & si forte eorum cupiditati non fuerit satisfactum: impedimenta fictitia frau dulenter opponurit. Econtra vero quidam laici laudabilem consuetudinem erga sanctam ecclesiam pia deuotione fidelium introductam, ex fer mento haereticae prauitatis nituntur infringere sub praetextu canonicae pietatis. Quapropter super his prauas exactiones fieri prohibemus: & pias consuetudines praecipimus obseruari: statuentes vt libere conferantur ecclesiastica sacramenta sed per episcopum loci veritate cognita compe scantur qui malitiose nituntur lauoabilem consuetudinem immutare. Vult ergo dicere pontifex quod sacramenta & beneficia libere danda sunt, sine pactione praeuia vel tempore dationis. sed tamen cogendi sunt accipientes seruare laudabilem consuetudinem.

4

⁋ Tertia conclusio ab Hostiensi & Panor. & canonistis passim ponitur: quod non valet consuetudo qua clerici pro spiritualibus receptis vel recipiendis dent aliquid temporale aliis. Hoc patet per locum a contrario sensu in c. allegato, in quo fit specialis mentio de laicis. Sed dices. locus a contrario sensu non tenet quando ad oppositum sequitur absurditas, vt hic. nam vix potest dari discrimen quaere laici sint cogendi seruare laudabiles consuetudines: & non clerici. Probatur conclusio per cap. Iacobus. de simonia. & cap. i. eiusdem tituli. Et. i. q. iii. cap. Si quis episcopus. Hostiensis in cap. Iacobus. assignat dis crimen tertiae conclusionis a secunda: quare scilic laicos consuetudo excuset & non clericos dicens. Est publica vtilitas quando clerici a laicis capiunt. priuatae vtilitatis est quando clerici dant clericis stem quia laici sunt clericis oppido infesti. Item nec curandum est quae ecclesia habeat, quod non fit cum remanent bona apud laicos. Sed istud discrimen parui momenti est: & pondus discriminis in hoc stat, quod clerici possunt & debent omnia a laicis capere: quia ciericis sunt infesti. Sic multi clerici laicis sunt in festi / & ignauiter & auare ex bonis a laicis concesi sis vitam dicunt. Et si non curandum sit quae ecclesia habeat: debet quaelibet ecclesia fructus suos alteri concedere: quod est falsum. Est quidam canonisti qui libellum super hoc fecit: quem aliquando vidi: vere nomen non memini: omnes indifferenter excu sans. nam ita late procedit: vt eum praelatorum vl cera iudicem lingere, dum vult omnes has modo strosas praelatorum pestes circa exactiones indif ferenter excusare. Propterea aliud discrimen inter clericos & laicos est dandum: quia praelati benefi ciorum collatores ex officio obligantur illa quae sibi in cumbunt gratis ministrare. Ad hoc enim habent stipendia ex redditibus ecclesiae. Et propterea simoniam committunt vltra exigendo ab ecclesiasticis: & ad re stitutionem tenentur. Vnde sanctus Thomas secunda secundae quaest. c. art. iii. dicit quod ille cui committitur spiritualis potestas, ex officio obligatur ad vsum potestatis sibi commissae in spiritualium dispen satione: & etiam pro sui sustentatione statuta stipendia habet ex reditibus ecclesiasticis. Et idec si aliquid acciperet pro vsu spiritualis potestatis non intelligeretur locare operas suas quas ex de bito suscepto officio debet impendere: sed intelli geretur vendere ipsum spiritualis gratiae vsum. & propter hoc non licet pro quacunque dispensatione aliquid accipere: nec etiam pro hoc quod subditos su os corrigat: vel a corrigendo desistat. Et probatur quod istud sit verum, per canones summorum potes tificum rationabilissimos in aequitate naturali fun datos: qui per consuetudinem in oppositum tolli non possunt. vt isti olei venditores dicunt. Et a posteriore arguitur sic. nisi tertia conclusio esset vera: dices omnes episcopos probe agere / qui ir fas & nefas episcopatuum prouentus aggerat tam in beneficiorum quam in sacramentorum collationi pus: qui bonis ad nauseam abundant: & a pauperibus quorum miserendum foret, capiunt: in magnam deformitatem cleri: a qua sacri canones tanquim ab aspide cauere iusserunt. Praeterea arguitur ad indem: si consuetudo currens sic eos excusaret pro collatione vnius ordinis, successu temporis licebit quatuor aut quinque scuta capere: non ratio ne sacramenti (dicent) sed sub consuetudinis ve lamine. ergo viam ad peruerse agendum peccato ribus aperies. Credo Aristotelem cum Platone in gentilitatis tenebris incedentes ingenue fassuros praeter rationem fore quod vnus de sorte cleri, licet caput in dioecesi, sugat alimentum a minutis membris in eorum iacturam, potissimum quando ca put est modostrose nimis magnum: cui opum honesta diminutio esset maxime expediens / quae fit relinquendo: saltem non extorquendo a pauperibus membris. Rursus. si vis eos omnes excusare a consuetudine aut potius a corruptela: hoc erit propterea quia per hanc tertiam conclusionem plurimi episcopi sunt in periculoso statu viuendi. sed hoc non tollit conclusione: vt videre licet de multis scelerate viuentibus tam in clero quam in populo. Aliqui tamen sunt boni episcopi ab his omnibus immunes. Teneo ergo ter tiam conclusionem: nec auderem in conscientia eos more istius excusare.

5

⁋ Contra secundam conclusionem arguitur. Capere hanc pecuniam a consuetudine in ductam est extra prouentus ecclesiae debitos colligere: vt patet de prouentibus quos pastor habu it ante consuetudinem introductam. ergo iniuste cogit populum consuetudinem seruare.

6

⁋ Respondetur. plerunque curati etiam in hoc peccant: & nimis sunt solliciti: vt patet in cap. Suam. huius tituli. sed in regionibus in quibus quilibet vicus regulariter habet ecclesiam parochialem: curae frequen ter sunt tenues: & naturale est vt cum in spiritualibus laborent pro plebe / ab ea nutriantur. Et decimas quo ad quotam in plerisque locis non habent: prouentus autem communes ante hanc dationem pecuniarum non sufficiebant. propterea ex liberali dono populus eis vltro post spiritualia exhibita aliquid pie dedit. Et licet aliquae curae sint pingues vt Parisiis videmus: illae tamen sunt paucae in comparatione totius multitudiuis. Possunt etiam in eis cogere subiectos seruare consuetudines: licet non sit eadenm ratio legis, potissimum quando curatus est parum idoneus. Quando autem lex vel consuetudo est com- munis: ipsa est seruanda: licet in quolibet membro non sit eadem vis legis. De custodia huius consuetudinis Romanus pontifex in cap. Ad apostoli cam, dicit quod per episoum loci veritas est cognoscenda ac si diceret. si exorbitanter plebani petant / arcen di sunt. Et licet prima fronte videretur quod in tenui cura debeat cogere subiectos seruare consuetud nem: non autem in pingui: hoc non valet. quia esset eneruare consuetudinem dioecesis: & per cosequens vim consuetudinis abolere, in iacturam etiam viri valde idonei plus valentis qui alii duo valeant.

7

⁋ Sed contra hoc arguitur. populus libere & sua sponte plebano concessit talem pecuniae summam ab exordio: sed ex liberali dono non nascitur necessitas dan di. Si enim ego liberaliter in quolibet primo die anni consueui dare tibi decem: & hoc duodecies vel vige sies replicem: non potes propterea in foro contradicto rio me cogere ad solutionem. eodem modo nec filium meum nec nepotem.

8

⁋ Secundo arguitur ad idem. Stat quod hic modus soluendi, per exactionem & cum peccato auaritiae sit introductus: ergo non est laudabilis con suetudo: sed corruptela quae minime ligat. Et hoc dicitur in cap. Suam nobis. de simo.

9

⁋ Ad primum conceditur quod populus sua sponte & libere ab initio dedit: vt puta aliqui deuoti videntes curatum vndecunque dignum: quo exemplo vicini moti sunt ad consimiliter liberaliter dandum. itaque man sit talis datio aliquanto tempore continuata: quo usque a multis putaretur esse de praecepto: & post ea a maiore parte: & sic erat virtualis consensus po puli ad hoc se obligantis / non potentis discernere an esset de iure debita talis pecuniae summa praelato nec ne: cum a consuetudinibus fructus labo rum eius dependeant. Exemplum in simili. solum profestum assumptionis diuae virginis est de praecepto ecclesiae quo ad ieiunium. Britanni tamen ex com suetudine in omunibus profestis antiquis nostrae dominae ieiunant: & omittentes iudicant male fa cere: quare consuetudo est eis obligatoria: habui tamen initium de consilio solum assumptum: quams populus erronee putabat fuisse legem scriptam ad hoc obligantem: vel forte putabat idem de pro festo natiuitatis christiferae virginis: & assumptio nis ad supos. Sic namque propter aliquem colorem introducitur consuetudo peaeceptoria. Similiter si agri cola habens terras colendas ab aliquo diuite daret sua sponte ab initio certos capos libere: potest con tinuando liberalitatem in praeceptum conuertere: quando non potest docere de principio. quia non praesumitur quod sic continuaret libere. Et si agri cola debet aliquos redditus domino: est maior pra sumptio. sed primum solum sufficit. Vides non esse simile si ego dem alicui in primo die anni scu tum: vbi possum docere de initio libero: & progres su spontaneo. Ex quo patet hoc argumentum esse nullius momenti: possum probare quod haec datio pecuniae post funeralia & sacramenta exhibita fu it libera: ergo ad eam nunc non obligor. Sacerdos enim debet hanc pecuniam capere non ratione spiritualium populo exhibitorum: quia illa gratis exhiber Sic enim Christus qui praecepit hec gratis exhiberi, etiam praecepit eis cui haec exhibentur / dare ministrantibus necessaria. vt patet Matthaei. x. vbi illa duo simlul vnico contextu praecipiuntur. Dicat ergo se capere ratione sustentationis: & eius titulus ad hoc in consuetudine fundatur: quia aliter probare non po tes in particulari quod aliquid ei debeatur.

10

⁋ Sed contra hoc arguitur. Innocentius tertius in cap. prae fato. Suam. definit contrarium sic inquiens. Suan nobis parochiani de villa Franca quaerimoniam dest i narunt: quod capellanus eorum pro exequiis mortuorum & benedictionibus nubentium minus licite pecuniam ab eis exigit & extorquet. & infra. Dil. v. mar damus quatinus dictum capellanum vt a tanta praesum ptione desistat: & etiam pro excessu satisfaciat copetenter, moneatis, sibi (si obedire noluerit) poenam canonicam infligentes. & in cap. Cum in ecclesiae. eis dem spiritualibus recitatis dicitur. Putant autem philuroes ex hoc licere: quia legem mortis de longa inualuisse consuetudine arbitrantur: non attendentes quod tanto grauio ra sunt crimina quanto diutius infelicem animam te nuerunt alligatam. Ne igitur haec de caetero fiant: vel pro personis ecclesiasticis deducendis in sedem, vel sacerdotibus instituendis: aut sepeliendis mor tuis: seu benedicendis nubentibus: seu aliis sacra mentis conferendis / seu collatis aliquid exigatur, districtius prohibemus. Si quis aute contra hoc venire praesumpserit: portionem cum Giezi se non uerit habiturum.

11

⁋ Respondetur. ista capitula sunt apparentia contra conclusionem secundam: & videntur bellum cum cap. Ad apostolicam. moue re. sed dicimus quod ista cap. intelliguntur quando consuetudo non est sufficienter introducta: quia saltem requiruntur decem anni / populo non recalcitrante. indistincte enim consuetudo contra solos laicos decennio roboratur: vt notari solet in. l. De quibus. S. De lege. & per glossam in cap. fina. de consuetudi. libro. vi.

12

⁋ Ad secundum argumentum duo dico. Primum est: quod licet ita fuerit: non sequitur quin iam consuetudo sit bo na. quod patet de primis Gallis qui non ieiunarunt in omnium nouem apostolorum profestis. & denique de omnibus consuetudinem contra legem scriptam introducentibus & peccantibus. Posteriores tamen non peccant quia iam per consuetudinem lex est abrogata. Ad consuetudinem autem non oportet probare eius initium fuisse bonum: quia aliqua est consuetudo nunc rationabilis, quae initium habere po terat ex peccato: aliqua etiam sine peccato. Secun do dico praesumendum esse in meliorem partem vbi de op posito non docetur.

13

⁋ Ex tota solutione patet quod vbi non est consuetudo accipiendi pecuniam pro his nominatis platus non potest cogere populum ad dandum. probais sic. vbi consuetudo est quodammodo introducta & non sufficienter stabilita, no potest cogere: vt dicitur in cap. Cum in ecclesiae. ergo a fortiori non potest vbi nihil consuetudinis est introductum. Item quaeritur, quo titulo talem pecuniam exigat, non sufficit alia loca allegare: quia sic possemus in Gallia vesci extremitatibus & interioribus animalium / omnibus diebus sabbatinis extra quadragesimam. Sic enim Castellani faciunt. Et in illis diebus inter festa natalia & purificationem inclu siue liceret comedere carnes in Britannia more Pa risiensium: quod est falsum. Sed contra istud argui tur, contingit praelatum non habere sumptus necessarios: ergo tuc potest cogere subditos subire consuetudinem soluendi locorum vicinorum. Respondetur. ad nuc non potest aliquid exigere. potius autem doceat pue ros, scribat, quaerat victu manibus vel industria. vt dcitur. xci. dist. Clericus victum, quemadmodum fecit Apo stolus. de censi. cap. Cum apostolus. Sed si nesciat victum aliunde quaerere populus ei prouidebit: & ad hoc compelletur,

14

⁋ Contra tertiam conclusionem arguitur Secunda infert contradictorium tertiae: ergo illae duae conclusiones compugnant: quia si inferiori liceat superiori licebit. alioquin inferior in iutisdictione erit proportionabiliter maior superiore.

15

⁋ Respon detur negando harum conclusionum repugnantiam. nam pauper plebanus magnum habens laborem in plebe ex consuetudinibus & omnibus aduentitiis / interdum aegre colligit. lx. ducatos: nonnunquam vix. xxx. vel minus: & plures habebis opinione mea non colligentes. c. ducatos immo. lx. quam colli gentes vltra hanc summam etiam omnibus consuetudinibus in sortem deputatis. Episcopi vero regula riter prouentus sufficientes habent. Nunquid duo milia vel tria ducatorum sufficiunt episcopo pro sui sustentatione: quamuis etiam sit profundissimus theologus tot oculos in cura habens quot argus. etiam nobilis: Quid opus est ergo cum tot prouentus habeat pro se & suis nutriendis, facere tot exacti ones? Adde vlterius. si opus fuerit, potest episco pus fouere ecclesiasticos viros dando eis pauca quibus etiam potest prouidere pro loco & tempore non ratione seruitii: sed ratione idoneitatis co gnitae seruiendo. Vbi autem esset aliquis pauca habens secundum suum statum communem, deberet suum statum temporalem & transitorium diminuere potius quam aliis dare occasionem male agendi: quia si episcopus pauca habens capiat pe cuniam post spiritualium exhibitionem sub titulo sustentationis, potissimum si bonus fuerit, putabunt opulenti episcopi hoc sibi licere. Motiua au tem cuiusdam oppositum tenentis nullius sunt nomenti. dicit episcopos grauatos esse cura totius dioecesis. hoc nihil est: nam contra aequitatem naturalem non currit consuetudo, vt superius di xmus. Nec valet dictum eius quod papa scit & tolerat: ergo est licitum. Antecendens enim est fal sum: vt patet per constitutiones Martini quinti, Eugenii quarti, Pii, Pauli, Sixti / & multoru aliorum neotericorum pontificum. Secundo consequentia est nulla, vt patet de multis criminibus irretitis tam inter ecclesiasticos quam laicos.

16

⁋ Recolligendo sparsim dicta: diximus quod plebanus lici te cogit subiectos laudabilem seruare consuetudinem post factum tamen quando consuetudo est tora liter praescripta. ante factum enim aut tempore exhibitionis sacramenti cogere non potest: licet non capiat ratio ne consuetudinis: quia adhuc non est consuetudo & esset color de sacramentorum venditione. spe cies autem mali est relinquenda. gratis tamen oblata capere potest. Nec obstat cap. Emendari. i. q. i ybi prohibetur nummos in concham mittere ne videatur sacerdos vendere baptismum. quia hoc est propter speciem mali. sed in cap. sequente dicitur quod gratis oblata capere potest. Episcopi autem ista facere non possunt: cum sufficientes redditus pas sim habeant. Quo fit vt minor venia danda sit opulento episcopo ista capienti quam pauperi. Sed dicis. si pauper occulte caperet aliquid pro sui susa tentatione / non committeret simoniam: ergo neque diues simoniam committit. Respondeo. consequentia intelligenti nullum colorem habet. Vbi enim non est consuetudo cogens homines soluere, simoniam committeret: non autem vbi est consuetudo in plebanis. sicut negociator capit lucrum vltra sortem sine vsura. sed si is qui non est negocia tor, simile lucrum caperet / vtique vsuram committeret. Ille simoniam committit qui in exhibitione spiritualium temporale capit praeter rationem: licet dicat pro sui sustentatione se capere. Et haec de consuetudine tam episcoporum quam inferiorum. De notanis & similibus videndum est, an habeant sustentationem deputatam vt gratis suum officium exequantur / an non. Et secundum hoc consequenter dicendum est de simonia vel non simonia.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 4