Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 24

An mors sit de ratione martyrii
1

⁋ Distinctiois Quadragesimae nonae Quaestio Vigesimaquarta. Vabus aureolis bre uiter absolutis eo ordine ascendendo quo se habent in nobilitate: postremo de martyrum aureola & suprema loquendum est. sed de illa leiune loqueremur nisi non nihil de eius essentia diceremus. Propterea quaero, an mors sit de ratione martyrii.

2

⁋ Pro intelligentia quaestionis suppona tur quod terminus martyrium bifariam accipitur. vno modo extenso termino. & sic definitur. Martyrium est volitio non deserendi opus secundum dictamen re ctae rationis, non obstante conditione mortis illata ab altero, siue sit contrapugnatio, siue non. quo modo strenui milites pro fide Christi morientes in bello dicuntur martyres. idem autem est velle non, & nolle in proposito. hoc modo in vsu loquendi non vtimur termino. Secundo modo accipitur martpy rium, definiendo vt prius, apponendo (sine contra pugnatione) quemadmodum Petrus & Andreas pas si sunt martyrium: quomodo beatus Mauricius cum sociis suis arma abiecit vt martyr fieret. Contrapugnare autem est viribus & armis resistere. Oportet praeterea ad includendos paruulos ab Herode peremptos superaddere (vel aliquis occisus loco Christi) Nec mireris de talibus definitionibus, cum secundum legem dei ordinatam procedere oporteat.

3

⁋ Praemissis acceptionibus termini, notabis hic geminum esse modum dicendi quid ad martyrium requiratur. Vnus tenet quod requiritur mortis perpessio actualis ad hoc vt aliquis dicatur martyr. & multi antiquorum illum imitati sunt. Alti dicunt quod non requiritur mortis actualis perpesi sio. & huc modum insequitur Martinus: qui con tra primum modum facit aliquas rationes. quae quod roboris habeant: in primis videamus. postea contra alium modum paululum instabimus. demum in illam sententiam descendemus quae nobis rationabi lior videbitur.

4

⁋ Arguitur sic. Si de ratione mat tyrii esset actualis perpessio mortis pro Christosequeretur: si essent duo omnino aequales in pro posito grauissimorum suppliciorum suscipiendorum pro Christo, in hoc solum differentes quod furor tytanni in vnum saeuiat & non in alium: quod vnus esse: martyr & non alter. sed consequens est falsum, quod probatur sic. quoruncumque actus interiores sunt eiusdem tationis & intensionis, eorum merita sunt eiusdem rationis & aequalia. sed actus interiores istorum duorum sunt eiusdem rationis: quia in vtroque est vo litio sustinendi grauissima supplicia ne deseratur fides i aut ne idola colantur: quae volitio in vtroque est formaliter imperatiua exequutionis. suppos no enim quod vterque admoneatur a tyranno vt neget fidem & colat idola: aut grauissimis suppliciis af ficietur: & vterque respondeat se nequaquam negaturum fidem, sed ad quaecumque grauissima supplicia para tissimum. quod vterque praeterea ducatur ad locum tor mentorum & cum cruciatur vnus si ex ipsa perpessione augeatur voluntas martyrii in eo qui patitur: quod etiam augeatur in altero videndo socium patien tem. Addatur quod cum ille prior inter tormenta emis tit spiritum: aut propter euidentiam miraculorum aut propter mortem tyranni relinquatur alter: iam non videtur quid desit isti quod ad martyrium requi ratur.

5

⁋ Ad hoc argumentum conceditur sequela & consequens. & quarido improbas falsitatem conse quentis. quoruncumque actus interiores sunt eiusdem rationis &c. distinguo quod actus interiores sint eius dem rationis: vel entitatiue. & sic conceditur. vel accidentaliter & in denominatione martyrii: & sic nego: quia deest vni mors quam aduersarius dicit esse requisitam ad martyrium.

6

⁋ Secundo arguitur. eo modo per aliquid mere naturale, quod no est in po testate studiose operantis, aliquis de non martyre fiet martyt. Hoc concludit contra arguentem de virginitate. nam si aliqua cognoscatur renitens, & propositum continuet castitatis: perditur virginitas per aliquid quod non est in potestate eius. Similiter. ebrius hominem occidens ex culpa praeuia, peccat per aliquid mere naturale, quod no est in eius potestate tunc secundum eum.

7

⁋ Tertio. pauper non habens quod dare possit est vel esse potest liberalis: ergo fidelis non habens illum a quo crucietur potest esse martyr. Consequentia est nulla. & eodem modo con cluditur de virginitate. Facit duas alias rationes in quaestione prima huius materiae: ad quas non respondeo, quia non sunt magnae molis intelligenti positionem.

8

⁋ Facit tamen vnam rationem in quaestione quarta: quae videtur maioris acrimoniae. & est haec. Si ad rationem martyrii exigatur de necessi- tate tolerantia mortis: autem actus martyrii erit post mortem: & hoc non quia actus martyrii est merito rius. post mortem autem non est actus mtritorius. aut in instanti aliquo praecedente instans mortis: & hoc non: quia inter tale instans & instans mortis est tepus medium: ergo potest naturaliter aut supernaturaliter non consequi mors. ponatur quod non sequatur mors per potentia diuinant iam vel ad martyrium non exigitur actualis tolerantia mortis: vel actus iste qui concessus est esse martyrium non est martyrium, quod non est dicendum.

9

⁋ Ad hoc argumentum dicitur quod actus martyrii est ante mortem in a in stanti vel bet & si ponatur quod sit vna hora adhuc ad mortem vsque: dico quod repugnas posito. ponis enim actum martyrii esse vna hora vel duabus ante mortem: & postea vis quod non moriatur ad. xx. an nos. Vel sic, & tibi lucidius erit. quando petitur, an iste actus sit martyrium: dico quod dependet ex vna propositione de futuro sc. ls. ex hac iste morietur ex hac plaga. et si illa fuerit vera: actus datus est mai tyrium. sin minus, num quam fuit martyrium. Et vbi Martinus dicit opinantem non velle dicere hoc modos dico quod nulla est alia via dicendi ipsi opinanti. & ita videtur dicere bea. Tho. secunda Secundae. quaest. exxiiii. licet tenebrose loquatur super hoc. sed quicquid sit, pro me ita dico.

10

⁋ Et quod ita dicere sit rationabile osten ditur arguendo contra aliam positionem quam Marti nus insequitur: licet sit partim de nomine certare. & hoc sic. Nisi hic modus sit verus: dabitur mati tyr damnatus: immo multi martyres dabuntur damnati. consequens est inconveniens: ergo & an tecedens. probo consequentiam: quia stat plerosque qui habuerunt actum martyrii & habitum, viuere. xx. annos vel. xxx. post martyrium de lege communi & multos tales esse damnatos de lege. hoc conce dere est inconueniens. nam iniuriam facit martyri qui orat pro martyre. de celebratione missarum ca. Cum Marthae. Propterea vbi orabatur pro sancto Leone: mutata est persona vt sanctus Leo pro nobis intercederet: vt eodem loco dicit maximus pontifex. Sed dicis hoc argumentum esse contra me arguentem: quia contingi virum mori post duos dies vel tres ex vulnere illato post vulnus inflictum. & sic dabitur martyr damnatus. Sed non est simile, quia plurimum in campo oc ciditur martyr: nec datur tempus amplius viuen di: & ratissime datur alicui tempus viuendi extra vulnera inflicta vel cruciatus illatos. & si diu viuat dato etiam quod vita eius longaeua non notabi liter breuietur: non propterea dicendus est martyr. quare non est tantus color: immo non est color quod mattyr aliquis damnabitur. sed qui moriuntur pro fide in die illo vel sequaente, vt dubitatur de sancto Matthia, in feruore martyrii perdurant, & specialiter adiuuan tur a deo: & hoc merentur, quia corpus & animan pro deo obtuierunt, non est autem verosimile quod alicui sic suffragabitur, & quod in tali proposito perdu rabit si viuat. xxx. annos: cuius vita etiam non bre uiabitur.

11

⁋ Item videtur quod Origenes per aduersa rios debeat dici martyr qui patri consuluit perpe ti, & confiteri nomen Christi: & patrem accessisset postridie eius diei quo martyrium sustinuit, si non clan culum mater eius vestes abstulisset & eum prohibuisset. iam enim secundum imaginationem Origenis erat prae sentia periculorum: & adhuc volebat confiteri nomen Christi: & hoc proponebat. ergo habebat actum heroicum volendo cofiteri nomen Christi ad mortem ysque: & tamen a multis reuocatur in dubium an sit saluatus. Et hoc potest vallari per Eusebium Caesa tiensem dicentem. Tanta erat multitudo in Aegi pto se offerentium morti pro defensione fidei circa dies Origenis, vt fessi essent carnifices & coacti eos relinquere. Vbi ergo tot venerunt in praesentia periculorum: quis scit quin aliqui eorum: immo mul ti in hoc tempore vel alio damnati sint? Praeterea idem est martyr & testis fidei: & talem putari ab eccle sia. modo nemo est putandus talis ante inflictionem mortis. aliqui enim confitentur nomen Christi in absen tia qui in praesentia negant: vt legimus de beato Petro Matth. xxvi. & aliqui confitentur ante tormenta, qui adhibitis cruciatibus resiliunt. sic tem. pore paruorum cruciatuum, & in principio durorum aliqui perstiterunt, qui postea retrocesserunt. ergo quousque mors inferatur: ecclesia non habet signum efficax iudicandi talem esse martyrem, nec tempore quo torquetur, nec antea. Quando autem dico idem esse martyrem, & talem putari ab ecclesia: intelligo quod faciat signa ratione quorum si ecclesia mi litans esset, deberet iudicare hunc esse martyrem. nam aliquis pro amore Christi moritur inter Ma humetanos vbi nullus est Christianus: qui est martyr, & a nullo viatore putatus talis. Ad indicium autem martyrii requiritur quod signa sint effica: cia. quare loquela de volendo pati in absentia & in principio cruciatuum, non est signum efficax.

12

⁋ Prae terea sic argumentor. velle pati mortem, vel potius tueri fidem non obstante conditione mortis oblata in absentia non sufficit ad martyrium per te, sed requiritur praesentia: quaeramus de illa praesentia, non est localis: quia sic tyrannus vel spiculator esset martyr. Nec requiritur visio securis. alioquin cae cus non esset martyr: nec habens oculos velatos tem pore mortis infligendae, quod dicere est absurdum. per quem ergo sensum oportet habere notitiam intui tiuam quae causat hoc iudicium, ego patiar mortem: Si dicas, per auditum: & sufficere quod sit iudicium in isto quod patietur mortem: hoc est: praesentia pericula esse secundum eius iudicium: & adhuc perseueret in confessione fidei: iam tota nocte qua Origenes intendebat die postero sustinere mortem cum patre erat martyr, quod tamen non solet concedi a quopiam. ltem Ioannes Euangelista secundum te de bet dici martyr: quod negas quaestione secunda huius mate riae. ergo cotra te pugnas, quod debeat concedi, patet: quia habuit in praesentia periculorum propositum confitendi nomen Christi, quod non deseruit.

13

⁋ Rur sus tentatiue arguendo posito quod quis habeat iu dicium opinatiuum quod patietur mortem, & notitiam in oppositum: quo non obstante confitetur nomen Christi: quaero an is sit martyr: cum assentiatur se moriturum, & sit praesentia periculorum secundum eius aestimationem. Fortasse dicit aliquis euacuando pon dus rationis cui innitor. si quis decedat in mortali, non est martyr, nec sequitur: iste habuit marty rium & moritur: ergo moritur martyr. & sic non habeo quod martyr damnabitur, quemadmodum multae mulieres quae pro aliquo tempore erant virgines, mortuae sunt meretrices & damnatae. Hoc non eneruat rationem: quia non quaelibet quae habuit virginitatem decedit virgo / quando habet opposi tum virginitatis, vt ponitur in illo casu, nec similiter quilibet qui habuit martyrium: proportionabiliter mortuus est martyr: vtpote si postea pati noluit, vel ei displicuit suum velle finaliter. Sed si quis habuit martyrium, & nunquam postea oppositumis decedit martyr, quemadmodu si quis habuit propositum virginitatis simul, & postea moritur non habendo oppositum: decedit virgo. Diceret forte aliquis. terminus martyr connotat quod homo decedat in gratia: & sic non quilibet habens propositum patiendi in praesentia periculorum est martyr: vt ille qui decedit in mortali. Hic nihil dicit, sed stat so lum in terminis, nec sic capiendo terminum esset quaestio: nec esset ad intentionem aliorum. Sic dicam de virgi nitate: & fingam acceptiones peregrinas terminorum vbicunque vrgeor ratione. Praeterea iste doctor fatetur martyrem damnatum. a quo recedimus repente sicut inopinato premens pede colubrum. Item Maximinus dicit in quodam sermone de martyre quod vincit pro fide moriendo qui vinceretur sine fide, viuendo. Si ponas aliquem cui placet peccatum mor tale, & velit pati mortem pro Christo per alium actum: non do casum. Quis enim est adeo insensatus volens vitam in mortem pro Christo commutare actualiter cui placeat mortalis noxa? Ad casus autem possibiles & non de commui lege, non respondeo.

14

⁋ Teneo ergo conclusiue impraesentiarum quod est de ratione martyrii pati mortem pro Christo. sed ex alia parte dico quod interdum aliquis habebit aureolam martyrum qui non est martyr: vt ille qui vocatur coratyranno in praesentia periculorum paratus sustinete fidem ad mortem inclusiue / si decedat in gratia. quemadmodum diximus quod aliqua habebit aureolam virginum quae non decedit virgo. vt corrupta a tyranno renitens: quae vt superius diximus, non est amplius virgo, sed moritur non virgo, & habebit aureolan virginum. Sic in proposito, qui non occiditur habe bit aureolam martyrum cum martyre: sed non est martyr si decedat in mortali, vt potest postea: nec habebit illam aureolam: sicut nec virgo quae decedit cum mortali. Nec abhorremus admittere vir ginem damnati: cum sacrae historiae mentionem faciant de fatuis virginibus. sed non admittunt pon tificum iura martyrem damnari. interdum tamen metaphorice vocantur martyres qui non patiuntur mortem. vt apud Hieronymum in sermone de assum ptione diuae virginis dicentem. Recte dixerim quod dei genitrix virgo & martyr fuit. sic de beato Martino legimus. & quod amplius est, de loanne Euangelista qui dolium feruentis olei euasit: & de tribus pueris qui ab igne Babylonis euaserunt. Danielis. iii. & aliis. sed proprie nullus illorum est mai tyr. Si petas, quibus debetur aureola martyrum, dico his qui in gratia decedunt, & habuerunt iudi cium firmum quod occiderentur si persisterent in actu ho nesto: & nullo obstante perstiterunt.

15

⁋ Sed adhuc argumentor proba do quod stat martyr eim damnari. & hoc sic. Contin git aliquem subito vocari coram tyranno qui erat in peccato antequam veniret: & non cogitare amplius de suo peccato: & sic non detestari. & per consequens ipse patiens damnabitur.

16

⁋ Praeterea contingit Tartarum gentilem vel Mahumetanum mori cum actu martyrii. sed tales damnabuntur. Maior probatur: quia potest proponi vni Mahumetano quod neget deum esse vel deum creasse mundum: hic Mahumeta nus mauult sustinere mortem quam neget hanc: deus est, vel deus creauit mundum. & sic sustinet. ergo damnabitur martyr. quod autem damnabitur patet quia non est Christianus, & est adultus audiens loqui de fide nostra quam fioccipendit. igitur

17

⁋ Ad primum dicitur quod is detestatur sua peccata in generali, & non habet opportunitatem confitendi nemo enim obligatur ad impossibile. sed si non detestetur formaliter, sufficit virtualiter. hunc casum in materia poenitentiae excepimus. & statim euolat ad patriam, ac in primo instanti non esse est beatus.

18

⁋ Ad secundum nego quod stat dare Mahumetanum vel gentilem martyrem si patiatur mortem pro hac, deus est, vel deus creauit caelum & terram: quia refert hoc actualiter vel virtualiter in suam sectam, & in honorem suae fectae. circumstantia autem finis est potissima circumstantia ad bonitatem actus requisita: vt patet ter tio Ethico. in materia de fortitudine. Et sic actus eius est malus, & per consequens non est martyrium: cum martyrium sit actus virtutis: quinimo virtutis heroice. Si quis autem esset natus gentilis, non baptizatus baptismo fiuminis, que vellet pati pro Christo: & circumstantionare recte suum actum: is erit martyr & Christianus, quia baptizatus baptismo sanguinis. Sed dicis, non respondeo ad punctum rei: quia stat Mahumetanum habere hoc propositum. volo pati pro hac, deus creauit mundum: amore dei: nullo modo in suam sectam referendo formaliter vel virtualiter. & deus talem illumina bit vt consentiat fidei, non enim dubito quin sint aliqui inter eos Christiani in corde. Si ponas quod velit pati pro hac propositione, & tenere suam sectam, iam damnabitur, & erit martyr: & non ob aliud nisi quia non decedit in gratia. ergo terminus martyr hoc connotat. Nego quod erit martyrratio in proptu est, quia non habet fidem: & licet decedat in gratia: tamen vocabulum hoc non connotat. Quamuis aut obiectiones surrepant: malo illud protegere iuxta verba pontificis. Iniuriam facit martyri qui orat pro martyre, quam inniti phantasiolis. nihil enim occurrit quod eluere non possis.

19

⁋ Tertio argui tur. contingit aliquem percuti pro defensione fidei: sic scilicet vt viuat ad aliquot dies: in quibus potest mortaliter delinquere & sine poenitentia decedere. ergo martyr damnabitur.

20

⁋ Respondetur concedendo quod contingit aliquem viuere aliquot dies post ictum letalem, qui erit viro causa mortis. sed ne go quod is damnabitur: quia secundum legem ex liberta te arbitrii non deflectetur finaliter a deo qui deum noluit pro vita relinquere, nec quod amplius est deus ipsum deseret in fine siue peccet postea, siue non. Nec putes hoc argumentum esse contra me so lum: sed & contra determinationem Romani ponti ficis rationabilem, quod num quam martyr damnabitur. Adde quod non iuuat istud aduersarios. quia citius contra illum quodlibet argumentum ad hoc propositum habebit colorem quam contra me. ipse enim debet, sicut & ego protegere quod non damnabitur martyr: licet contra rium admittat, & male.

21

⁋ Paucis aliqua colligendo dico: quod nemo non moriens est martyr: licet martyr dici possit ante mortem certitudinaliter apud illos qui hoc nouerunt. Damnatus supplicio mortis ob scelus commissum vel aliud vetitum qui non potest euade re quicquid egerit, non est martyr. Ratio est: quia mar tyrium est actus heroicus & in facultate hominis situs: sic scilicet si suam causam deserere vellet, non occideretur quam minime deserit. sed ille damnatus non potest euadere. Est tamen actus patientiae & pulchrae virtutis mortem illatam aequanimiter ferre: & de necessitate facere virtutem: & in poenam peccati perpetrati mortem subire: quia velle sic assumere est actus liber. Ex eodem forite sequitur quod praedicans verum coram tyranno vel eo absente, inscius quod mors sequetur, si coga tur subire mortem, proprie non est martyr. hinc loan nes Baptista namn abstinuit a reprehensione Herodis etsi mortem iudicabat infligendam a tyrano. quod cumque autem iudicium ad hoc sufficit, dummodo homo non deserat honestum: & sequatur mors. sed vbi fir miter iudicat: actus est magis meritorius: quia dif ficilior. Similiter nec occisus inopinate in nemo re est martyr. Si quis tamen gratia praedicationis verbi diuini animam suam ponat in manus suas / vt multi in primitiua ecclesia praedicando verbum dei fecerunt, non obstante absentia coditionis mortis, si a sicario inopinate occidatur in nemore, est mai tyr. Ratio est: quia verosimile erat quod aliquando pro sermone dei plantando occideret, licet inscius a quo & quando. tunc is dans exequutioni officium inchoatum si sit occisus, est martyr. Et eodem modo plerique inclusi in carcere & vinculis detenti, in qui bus successu temporis moriuntur, qui perstant fixi in fide, quocumque genere mortis oblato, sunt martyres. & si casus trabis domus forte eos necaret probabile est ipsos fore martyres: quia ab aliis effectualiter eos in carcere detinentibus haec mors est inflicta, & non ab ipsismet inclusis. Aliqui insu per reges iustum titulum ad regnum habentes, & reipublicae vtiles, ab hostibus suum regnum petentibus caesi a vulgo reputantur martyres. quocunque autem nomine vocentur, martyres vel non martyres: sufficit eorum bona vita cum miraculorum claritate ad hoc vt colantur. vt Henricus. vi. a Ricardo Eduardi fra tre peremptus: dummodo sint canonizati formali ter vel interpretatiuae.

22

⁋ Petis: si actus martyri in beati Lau rentii ponatur in alio qui mortem non sit passus: an ille sit martyr. & videtur quod sic: quia actum martyrii habet: & aureolam martyrum habebit.

23

⁋ Respondetur. casus est praeter legem: et si deus hoc faciat praeter legem communem: de aureola poterit facere sicut ei placebit. Secundo dico quod is non erit martyr: quia actus martyrii non denominant quemli bet, sed solum illum qui patitur. vt si virginitas Mar thae vel Petronillae ponatur in Magdalena: ipsa non erit propterea virgo.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 24