Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 1

An matrimonium sit sacramentum novae legis
1

⁋ Distinctionis Vigesimaesextae Quaestio Prima. Vperius de sex sacramentis scilicet baptismo, confirmatione, eu charistia, extrema vnctione, & ordine loquuti sumus. consequenter de ma trimonio (quod ma gnam partem politiae Christianae contin git) loquendum est. cuius intelligentia theologo in primis est necessaria tam quo ad forum interius quam exterius. multa quoque ambigua includit. in cuius argumentum. xvi. distinctiones super hoc solo sacramento Magister compilauit. &. xxv. solum in aliis sex. sed quam breuissime secundum exigentiam materiae in singulas distinctiones vt in caeteris, scri bere propono.

2

⁋ Et primo quaeritur talis titulus quaestionis. An matrimonium sit sacramentum nouae legis. Circa hanc quaestionem sic procedam. Primo aliqua praemittam circa rationem nominis. Secundo conclusiue respondebo. Tertio conclusionem impugnaboimpugnationes, vt veritas magis elucescat, sicut in caeteris, eluendo.

3

⁋ Pro primi expeditione: Ma trimonium tantum valet quarum matris officium: per hoc enim mulieres exequuntur officium maternum. & quia plures labores pro foetu habent ante partum in partu, & post partum quam pater, dicitur matrimonium. Ex opposito opes cogestae dicuntur patrimonium: quia patrum officium est pro familia opes conqui rere & coaceruare. Et quia mulieres iuniores fere con trahunt quam viri: & paucae opes in illo contractu ac quisitae sunt: contractus ipse matrimonium dicitur: quia rebus vocabula consona esse debent. Instit. de dona. S. Est ad illud. de praebem. Cum secundum Apostolum. Et sic definitur.

4

⁋ Matrimonium est coniuctio legitima viri & mulieris perpetua. Insti. de pa. po in principio. &. xxvii. q. ii. S. i. vel sic. Matrimonium est sensibile signum quo vir & mulier legitime cun consensu praeuio perpetuo communiunguntur. Ponitur sen sibile signum. alioquin non esset sacramentum ex dictis in principio quarti. siue sit vocale siue scriptum nutus, & huiusmodi. sed terminus matrimonium non supponit pro istis signis absolute: sed connota tiue cu connotatione omnia ad matrimonium requisita includente. sicut eques pro homine supponit, non quolibet sed taliter se habente. Ponitur (legitima) ad personas inhabiles excludendas: & habiles includendas. Per perpetua) infidelium & legis Moysi matrimonia excluduntur.

5

⁋ Ex hac definitione corollaria infero. Primum. Aliquod matrimonium est vox vel voces. vt vox viri: similiter vox mulieris dici potest matrimonium & earum conge ries.

6

⁋ Secundo sequitur quod aliquod matrimonium est substantia. vt scriptura sensum explicans. hoc ipsum patet per nutus: qui ab homine vel eius parte non distinguuntur: sicut nec motus localis a mobili. Quia non requiratur vox: patet inter mutos. xxvi. qi. vi. Qui recedunt. Idem est in verecunda puella. vel s vir dicat, tange manum si in me consentis: da fiore vel osculum: si ipsa hoc faciat: licet alius maritus pater, vel alius pro ea loquatur.

7

⁋ Tertio sequitur quoi iicet consensus ad matrimonium requiratur: non tamen e matrimonium: cum non sit sensibile signum.

8

⁋ Quarto sequitur quod licet matrimonium realiter aliquod sit accidens aeri inhaerens, & crebro euanescat: tamen effectus eius manet in tota vita. Hiciaunt non est quaerenda forma proprie dicta: nec materia, cum accidens nullam talem habeat. Potest dici quod consensus ob spiritualitatem rationem formae participat: & signum sensibile de quo locuti sumus est materia meta: phorice dicta, quae cum toto in recto coincidit. in hoc non est immorandum. Inutile etiam est insistere talibus: quod verba viri sunt materia, & verba mulieris forma nec refert vter eorum prius loquatur: immo possunt. esse muti. Non opinaberis multorum more inter haec discrepantiam: sacramentum matrimonii: contractus ma trimonii: & vinculum matrimonii: quod vnum sit relatio, & matrimonium superius ad sacramentum matrimonii: & quod in lege Mosaica erat. Non pono rela tionem distingui a fundamento & termino. Collocu tio hincinde agitata contractus matrimonii dic potest si placet: sicut emptio pariter & venditio di citur contractus. vbi si verbale actiue capiatur, est ille qui emit: passiue res empta: abstractiue signa mendiantibus quibus ipsa emptio perficitur. His omnibus minime immorandum iudico. Hoc de vocabuli ratione: & quae res sit matrimonium dictum sit: quia id praeterire non solet theologus in philoso phia educatus.

9

⁋ Hoc praemisso ponitur conclusio affirmatiua ad titulum quaestionis responsiua. quae conclusio probatur per definitionem sacramenti. & per ca. Ad abolendam. de haere. vbi inter sacramenta alia a Lucio Tertio enumeratur. Et vt dicitur Genesis ii. primum in paradiso terrestri instituebatur: quando deus dicebat. Crescite & multiplicamini. & Adam. Hoc nunc os ex ossibus meis. Vnde Augustinus. xiiii. de ciuitate dei. c. xxii. Nos nullo modo dubitamus secundum benedictionem dei: Crescite & multiplicami ni & replete terram: donum esse nuptiarum quas deus ante peccatum hominis ab initio constituit, creando mas culum & foeminam, approbatum in legem gratiae. Matrimonio interfuit Saluator noster in Chana Gali laeae: ac sic sua praesentia ipsum approbauit. & verbo Matthaei. xix. Quos deus coiunxit homo non sepa ret. Et Apostols ad Ephesios. v. ait. Sacramentum hoc magnum est. ego autem dico in Christo / & in ecclesia. Ex istis patet quod contractus matrimonii est licitus & in habente gratiam meritorius si recte contrahatur.

10

⁋ Contra varias particulas huius de finitionis paucis instabo. Primo probando quod non sit sacramentum. Et hoc sic. Omne sacramentum est collatiuum gratiae virtute operis operati: matrimonium non est collatiuum gratiae virtute operis operati. ergo matri monium non est sacramentum. consequentia tenet in quarto secundae. Et quia maior est nota: probatur minor. nam. xxxii. q. ii. Honorantur. quaerens Apparatus quare datur pecunia in matrimonio potius quam in aliis sacramentis: dicit quia in hoc sacramento non confertur gratia spiritus sancti. Ad hoc introducit. c. Multi. i. qui. i. Idem tenet Bernardus in glos. de simo nia. in. c. Cum in ecclesiae. Et ad hoc propositum alios lo cos citat: scilica. xxvii. qui. i. Nuptiarum. xxxii. q. ii. Connubia. hoc idem Gautredus & Hostiensis astruunt.

11

⁋ Respondetur. Minor est falsa: vt patet per de finitionem sacramenti. de cuius ratione est, virtute operis operati conferre gratiam. sed in quo tempore vel instanti conferatur gratia: quaestione tertia huius di stinct. dicetur. Glossas illas cu auctoribus resitatis & similibus omnibus nego. Textus autem quos pro se inducunt, ne sonum quidem pro eis habent. Na. c. Multi loquitur contra laicos qui vitam clericorum reprehendunt putantes eos non vere conferre sacramenta. Cuius com trarium illic ostendit Gregorius: & de baptismo, Eu charistia, & chrismate id probat. An matrimonium conferat gratiam an non: illic inuenies nihil. c. Nuptia rum, loquitur de dissolutione vouentium. & ita in aliis ni hil ad eorum intentum habetur. Argumentum quoque eorum nullius est momenti. hic datur pecunia: ergo non est sacramentum. nam & post baptismum in aliquibus locis datur pecunia: & in fine celebrationis missae: vt in dist. praecedente dictum est. hic autem nec maritus nec pres byter ratione sacramenti matrimonii capit pecu niam licite: sed ratione sustentationis mulieris in vi ctu & vestitu, quae sibi plerumque prouidere nescit. Et hoc vbique seruatur apud nos. Forte aliud erat in Mesopotamia Syriae: vbi Iacob seruiuit. xiiii. an nos pro Lia & Rachele: sicque care earum matrimo nium emit: sed ob peritiam in arte pascendorum peco rum multa promerebatur: in signum cuius pro. vi. annorum seruitio magnam pecudum multitudinem collegit. vel hoc esse poterat quia pauper erat: cum in baculo suo lordanem partransiuerit Laban visitatu rus: & Laban potens & secundum gloriam mundi nobilis: sicut adhuc in nonnullis locis ignobilis cum nobili contrahens dat pecuniam & munera, saltem clandestine. Sed qualitercumque hoc sit: non est haec pecunia licite data ratione sacramenti.

12

⁋ Ex dictis / sequi tur quod haec consequentia est nulla. In virginitate qui coniugio praefertur non confertur gratia: ergo nec in con iugio: cum virginitas non sit sacramentum. Secundo patet hanc consequentiam esse nullam. secundae nuptia non benedicuntur: ergo in secundis nuptiis non confer tur gratia. haec enim benedictio est ex sola hominum institutione: cum nec oporteat materiam baptism benedici. & siue benedicantur contrahentes siue non nihilo tamen minus confertur gratia. Tertio sequitur quod pluries contrahens plus gratiae matrimonialis ha bet quam non contrahens, vel rarius contrahens caeteri paribus. Forte tamen minor gratia in hoc sacramen to datur quam in baptismo & Eucharistia. Non enim est verosimile quod aequalis gratia virtute operis opera ti in quolibet sacramento conferatur: nam virtute operis operantis non est dubium.

13

⁋ Secundo arguitur probando quod verba requiruntur in hoc sacramento ci. q. i. c. Detrahe. dicit Augustinus. Accedat verbum ad elementum & fit sacramentum. Respondetur. illa auctoritas Augustini est de baptismo qui ver ba requirit: non autem hoc sacramentum. cuius causa est institutio Christi. Et licet facile esset dare con gruentias: circa id non est opus insistere.

14

⁋ Tertio arguitur. propositum mentale sine explicatione per si gnum exterius sufficit ad votum: ergo etiam ad matri monium. Si neges consequentiam & bene: quia votum fit deo qui scrutatur corda & renes: matrimonium autem respicit homines qui non cognoscunt nisi per exteriora & accidentalia. Accidentia enim magnam partem conferunt ad cognoscendum quod quid est. i de anima. Ponatur quod angelus dicat Bertae quod Sortes in eam con sentit: & idem dicat Sorti: vel deus reuelet reuela tione interiore: tunc ille consensus sine signo sensibili ad matrimonium sufficit: ergo male ponitur ssignum sensibile) in definitione matrimonii.

15

⁋ Respondetur, non sufficit consensus mutuus: alio quin si Sortes Bertam videret & in eam consentiret & econverso: esset matrimonium. consequens est falsum quia sic status matrimonialis esset penitus incer tus. requinitur ergo quod consensus ille eis innotescat: quod fieri non potest sine signo seusibili naturaliter. Si autem deus reuelaret reuelatione interiore: esset matrimonium: sed casus est praeter legem, nec hoc defi nitionem impedit: cum secundum legem loquamur.

16

⁋ Quarto arguitur probando quod non debet esse perpe tua cohabitatio. Omnis res dissoluitur per illas causas per quas oritur. itut. de re. iu. l. Nihil ta naturale. vt patet in societate, & aliis contractibus. C. quan do licet ab emptione discedere. l. i.

17

⁋ Respondei licet glossa in. c. Omnis. de re. iuris in antiquis. multas conetur dare instantias contra hanc regulam tamen non sunt sufficientes. concedo maiorem: sed negatur minor: quod scilicet solus comuniunctorum consensus matri monium causet, sed deus rantificans. modo si deus dissolutionem cum consensu, vel sine eorum consensu dis solutionem vellet: esset vera dissolutio matrimonii. Analogia est. cardinales Romanum pontificem creant: sed eorum dissensus non destituit eum a papatu: quia deus approbauit illam creationem mediante electione: & post electionem via humana & legitima habi tam papatus de iure diuino in isto constituitur Sic de matrimonio: licet non sit penitus simile: quia papatus potest in casu a persona papae tolli, ceden do sua pura sponte, vel aliqua alia via licita, non sic est de matrimonio. sed tamen quo ad hoc sufficit manuductio.

18

⁋ Quinto arguitur contra eandem partem supponatur quod in distinctione. xxxviii. dicetur: quod maximus pontifex potest dispensare cum religioso vt religionem egrediatur: & matrimonium contrahat vt haeredem habeat quatenus in republica pax ob tineatur quae alia via haberi non potest. Hoc supposito Arguitur sic. post haeredem vel haeredes geni tos ille tenetur religionem repetere: quia cessante cau sa cessat effectus: ergo matrimonium est dissolubile.

19

⁋ Respondetur. suppositionem admittendo nego quod teneatur iterato religionem assumere / haeredibus genitis. nam viuente vxore & nolente assumere, cer tum est. & ipsa mortua non opinos quod teneatur religionem repetere cum sit absolutus, & vinculum simpliciter ruptum. Idem censeo de illa quae emittit vo tum simplex: & peccando contrahit: si sit absoluta ab illo qui dispensare in hoc potuit. Et quando dicis, cessan te causa cessat effectus: in causis liberis non oportet. nec in naturalibus nisi quando causa ab effectu dependet: vt lumen a corpore luminoso. nam calor productus ab a, igne: a, igne extincto remanet.

20

⁋ Hacte nus de matrimonii & patrimonii appellatione: matrimonii definitione: & quomodo ipsum est sacramentum nouae legis. Quamuis autem in paradiso terrestri institutum sit in officium: & postea tam in officium uam in remedium ante legem gratiae: hoc non concludit non esse sacramentum nouae legis: sed non esse sa cramentum praecise legis gratiae. Etiam forte non dedit ante legem gratiae / gratiam virtute operis operati: quod est de essentia sacramenti legis gratiae in non ponente obicem. Vlterius patet quod non sufficit solus consensus ad matrimonium: sed requiritur quod explicetur consensus mutuus per verba vel aliud signum sensibile: quia matrimonium non claudicat vno pede. Item quomodo ipsum sit perpetuum.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 1