Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 1

An idem corruptum possit per naturam redire
1

⁋ Distinctionis Quadragesimaetertiae Quaestio Prima. Irca quadra. gesimantertiam distin ctionem in qua ma gister de mortuorum resurrectione loquitur: septem ex prdine quaeram. Primo. an idem corrum ptum possit per na turam redire. Secundo, an in lumi ne naturali possit ostendi hominum resurrectio possibilis. & differt haec quaestio a praeceden te: quia ista de homine in speciali quaerit: altera in genera li de quocumque corrupto. Tertia quaestio erit de potentia supernaturali, an scilicet deus possit aliquid pr prie corruptum reproducere. Et propter aliqua in i la quaestione obiter occurrentia: quarto inquiram an totum sit partes copulatim sumptae: an tertia entitas ab eis distincta. Quinto, an reuera resurrectio mortuorum hominum generalis sit futura. Sexto an mortuorum corpora cum omnibus suis parti bus et adminiculis resurgent. Septio. an foeminae sexu masculino an foemineo resurgent.

2

⁋ Propri mae quaestionis decisione: quia termini sunt clari respondeo hic esse varias opiniones. Vna est Plato nis quod omnia naturaliter redibunt in. xxxvi. milibus annorum: quod tempus vocatur magnus annus Platonis. ita quod tunci vt dicebat) redibit idem Plato / & ea dem academia: & idem Aristoreles / idem Alexandei Macedo / & sic de aliis. Et ratio Platonis erat haec: quandocumque redeunt eaedem causae / redeunt iidem effectus sed post. xxxvi. milia annorum redibunt eaedem causae. quod probatur supposito quod firmamentum mouetur in centum annis vno gradu contra motum diurnum: quod Ptolemaeus in Almagesto post Platonem insequitur. tunc enim consequens est quod in fine. xxxvi. milium annorum erit completa circuitio. & hoc ostendit. nam cum in quolibet. xii. signorum sint. xxx. gradus: multipli ca. xii. per. xxx. & protinus. ccclx. in ducto euadent. & tursus. ccclx. multiplica per centum: & euestigio. xxxvi. nilia emergunt.

3

⁋ Haec ratio Platonis in lumine na turali / parum coloris habent: quamquam probaret Plato hoc esse verum de motu octauae sphaerae: quod tamen reprobare nititur Thebit: cuius sententiam ad logum Georgius Pyrba thius in theoricis planetarum prosequitur. sed in hoc non est magna vis. Non enim sufficit id probare de caelo stellato: sed de omnibus aspectibus hoc ipsum concluden re oportebit. Forte autem caelorum aspectus sunt crea ti in proportione irrationali: & si sic, num quam redibunt omnes ad eudem aspectum: sicut nec duo mobilia vniformi ter mota / vnum super costa quadrati / & aliud super diametro eiusdem. Ex quo nullo modo est consequens quod non moueantur eodem modo in ordine ad haec inferiora. si cut duo mobilia mota super costa & diametro non mouentur in proportione rationali in ordine ad se: bene autem in ordine ad tertium. Oportet ergo ipsum probare similem aspectum futurum in fine. xxxvi. milium anorum quoruncumque planetarum & caeterarum influentiarum: qualis est hodie: quod nemo potest probare: etiam admisso quod mundus sit perpetuus a tergo & a fronte. Et licet haec pia ei concederetur: nemo potest probare consequentiam. redeunt vel redibunt similes aspectus in fine. xxxvi. milium annorum aspectibus quos nunc habemus: ergo hic effectus redibit. nam in aliis causis secun dis quarum causalitas est nobis notior / hoc non habet verum, vt postea dicetur. quanto fortius in causis vniuersalibus, caelestibus, & occultis: quia sicut dictum est circa principium huius: bos adeo cito generatur, sole existente ex altera parte aequatoris i signis meridionalibus, vt ipso existente in Cancro vel Leone. a sole enim potest negari causalitas respectu animalium perfectorum. Experientiam autem vel historias habere non poterat. nam mundus adhuc non durauit septem milibus anno rum. Dictum itaque Platonis est sine ratione exco gitatum: quod Aristoteles & naturaliter loquentes respuebant. Nam Aristoteles secundo de Genera tione aliter opinatus est dicens: Quorum substan tia perit, non redeunt eadem numero. Et in postpri dicamentis. Apriuatione ad habitum impossibilis est regressus. Multi quoque theologorum hanc viam sequuntur. Ricardus tamen Middiltonus, & doctor Subtilis aliter tenent quod aliqua redeunt naturaliter quando agens simile adducitur: & materia manet eadem numero. & Aristotelem exponunt Ioannes Basso dicit quod redirent nisi esset impedimen tum: sed deus agentia naturalia impedit ne producant effectus sibi possibiles.

4

⁋ Contra insta pono duas conclusio nes. quarum Prior est. Deus non impedit causas secundas perpetuo ne producant suos effectus producibiles. Probatur haec conclusio, quia illa via data aperis mihi viam susti nendi quod albedo possit nigredinem producere: & quaecumque res possit aliam producere saltem inferioris speciei vel eiusdem. Ad experientiam autem confugere non po tes: quia si tu dicas mihi quod deus impedit causas se cundas ne reproducant res corruptas: eadem mensura tibi remetietur. Forte dicis. Angelus suapte natura potest secreta alterius intueri: & deus eum ab hoc impedit: & ita de multis similibus dicimus. in sacramento Eucharistiae. Oppono. rationes & auctoritates illic habemus ad sic dicendum: hic au tem non habes. igitur.

5

⁋ Secunda conclusio con tra Middiltonum est haec. Nihil proprie corruptum potest reproduci per naturam. Probatur haec conclusio. nihil debet naturaliter loquens ponere nisi illud ratione probet. sed hic nulla dari potest ratio. igitur. sed negabis maiorem. quare aliter assumo. Nunqua naturaliter loquens debet ponere aliquid quod est co tra experientiam & illud quod semper euenit / nisi illud ratione probare poterit efficacissima. sed hoc loco non est sic. igitur. nam ad probandum verosimile sufficit mediocre testimonium afferre: ad probandum autem inopinabile vel quod videtur falsi simile mul tis, opus est maiore ratione & testimonio. Praeter ea arguitur deducendo oppositum ad inconveniens& hoc sic. Si proprie corruptum posset naturaliter reproduci, hoc esset quandocumque idem agens numero vel specie applicaretur, manente eadem materia numero: vt fit de igne in vrinali extincto, vt ipsi dicunt: qui iterum incendetur. sed hoc non. igitur. proba tur minor: quia illo dato forma intensa non habe ret plures partes diuersarum rationum, contra illos in. xvii. distinct. primi. Et quod sequatur patet, tam in spi ritualibus quam in corporalibus. detur paruus calor pro ductus in aqua in principio calefactionis. Argui tur sic. semper producitur idem calor numero toto tem pore calefactionis & non alius. probatur: quia agens est idem & passum idem numero: ergo producitur idem effectus numero, scilicet idem calor. & diuido tempus in quo ille paruus calor est productus quem assignaui, in duas partes probatur ergo quod in secunda parte illius temporis producitur idem calor qui producebatur in prio re parte temporis. & priorem medietatem tempo ris iterato partiar: & sic sine statum. Fodem modo actu intellectus & voluntatis. Nec valet dicere. si calor non esset, reproduceretur idem. sed ipso existen te non producitur. hoc inquam non valet per tuam maximam. Et sicut arguis ad conclusionem tuam probandam: existentia vel non existentia nihil fa cit ad hoc. Insuper sequitur quod eadem notitia pro ducetur ab a. ouo & b. ouo. & per consequens no titia intuitiua singularis a. oui representat b. ouum, quod omnis philosophia negat. patet: quia agens est idem in specie: materia eadem: & anima est causa materia lis & efficiens simul. igitur.

6

⁋ Contra priorem conclu sionem non argumentabor: quia eam ponens nec est magnae famae: nec positio est apparens.

7

⁋ Contra secundam conclusionem adducam argumenta istorum. Primo arguunt per illud quod dicitur. viii. metaphysicae. Si agens idem & materia eadem effectus erit idem. sed non assignat philoso phus diuersitatem effectus nisi ob diuersitatem effi cientis vel materiae. sed materia potest esse eadem: vt si ignis includatur in vrinali, & ibi corrumpatur in aerem: deinde ex illo aere generetur ignis.

8

⁋ Respon detur sicut alii respondent quos reprobant: quod philosophus non habet hoc, sed sic. Si agens aliquod & ma teria alia: effectus erit alius. sed non dicit ex opposi to antecedentis: si agens idem & materia eadem: in fertur quod effectus sit idem. Secundo dicitur iuxta illud quinti physicorum. Non tamtunum est mutatio propter alietatem speciei & subiecti: sed etiam temporis.

9

⁋ Contra hoc replicant: & non sine colore. Si agens agat nunc in a. instanti / causabit aliquid: sit illud b. si non agat nunc / sed cesset vsque ad instans be. cau sabit idem. ergo si causet in a: & tempore interme dio inter a. & b. destruatur ideni causatum / & iterum agat in instanti b. causabit illud idem. consequen tia patet ex hoc quod continuitas temporis interme dii nihil facit ad identitatem permanentis: quia ha bet esse idem in illo tempore & in terminis illius tem poris. Si neges assumptum, quia in b. instanti non potest idem causatum habere eandem influentiam quanm habuit in instanti a. ideo non poterit tunc idem cau sare. Contra hoc arguitur primo. similis causa suf ficit ad identitatem effectus. si enim in instanti aleset aliud agens approximatum passo / produceret idem numero quod illud agens producit: & tamenilla influentia non esset eadem numero cum influentia istius / sed tamen similis, nunc autem in alio instanti puta b. est influentia similis quae fuit in instanti aPraeterea, influentia illa non est aliquod absolutum receptum in causa secunda: quia alioquin causa se cunda per illud receptum posset agere sine causa prima cuius influentiam recipit: quia iam habet in se totum illud propter quod indiget actione pri mae causae. quod est inconueniens. vide eos, quia communes sunt.

10

⁋ Pro toto argumento pono pro positiones / quibus intellectis soluitur argumen tum. Prima propositio, nunquam duo agentia effe ctum attingentia siue eiusdem speciei siue diuer sarum specierum possunt producere copulatiue eundem effectum. puta effectus productus ab a. causa nunquam potest produci a b causa. Illa autem causa effectum attingere dicitur quae dispositio nem in passum producit, & postea tempore vel natura suapte natura effectum illum producit. vt ignis in productione ignis: & a. respectu notitiae quae ha betur de a: quae producit specien & postea notitiam. & si anima producat notitiam sui sine qualitate praeuia sufficit hoc quod dicimus in pluribus. vel in effectum influere est naturaliter ipsum producere. Dixi (co pulatiue) quia copulatim effectus produci potest: a duabus causis siue eiusdem speciei siue alterius. sed ille effectus non potest produci ab vna illarum causarum sola.

11

⁋ Secunda propositio. Effectus pro ductus ab vna causa effectum attingente in a. instan ti / non potest produci ab eadem causa in alio instanti. Pro batur haec propositio: quia opposito dato sequitur quod corruptum possit naturaliter reproduci: vt arguit do ctor subtilis. & per hoc responsio datur eius argumen to. De homine autem loqui non oportet. nam anima hominis a deo creatur. Nec oportet facere difficultatem de geneatione bouis: quod esset idem bos genitus ante meridiem & post: quia si sit sermo de generatione extra vterum & vulgari, nihil est: nec est maior difficultas quam de mutatione locali bouis. Non tamen nego quin si bos diu ma neat in vtero / erit alius bos qui fuisset si non ita diu mansisset per aliam materiam adiunctam ad alietatem materiae. quia enim est pars intrinseca / sequitur effectus alietas. Sermo igitur debet converti ad generationem in rerum natura. & de illa concedo quod non est idem bos, necfuisset idem bos si eaedem causae bouis produ ctiuae fuissent applicatae in alio instanti. bos enim non dicitur contingenter produci quia idem bos possit in pluribus instantibus produci: sed quia bos gene randus potest impediri ne generetur per liberum at bitrium. sicut sunt multa producibilia quae nunquam producentur ob impedimentum praecedens.

12

⁋ Contra eandem conclusionem secun do arguitur. Vnum agens potest conseruare effectum alterius agentis: ergo potest ipsum primo producere probatur consequentia: quia coseruare est partialiter age re. nam conseruatio effectus reducitur ad aliquod genus cau sae: & non ad aliam causam nisi efficientem. igitur. antecedens patet: quia aqua calefacta ab a. igni, remo to a: igni, si applicetur aqua ipsi b. igni / coseruabitur.

13

⁋ Respondetur. consequentia est nulla loquendo di effectu qui potest naturaliter conseruari sine sua causa, puta qui non dependet continuo a sua causa. ra tio enim naturalis / experientia / & huiusmodi docent nos vnum: & oppositum alterius. Secundo negabo antecedens: & dicam quod calor productus ab a. igne / continuo remittitur a forma aquae quando aqua ponitur prope b. ignem: & b. ignis generat nouum calorem. & sic aqua mauebit continuo calida, non ab eodem calore sed a variis caloribus. tu tamen existimas esse eundem calorem numero: quia hoc deprehendere non potes per expi tientiam. Suadetur haec solutio. nam paruus ignis non sufficit conseruare calorem productum a magno igne. sed ille calor continuo remittitur: & non erit maior calor in aqua quam paruus ignis possit producere si aqua illic diu subsistat. Tenens autem oppositum potest dicere ad hanc rationem quod vnus ignis potest conseruare calorem productum ab alio, si sit aeque po tens in agendo ac alter, & non aliter.

14

⁋ Tertio arguitur. Diuidatur pita vini in duas medietates: iam illa pinta corrumpitur restituantur partes: vel partes quae fuerunt: redibit eadem pinta. Similiter amputetur vnum membrum vel pars a sorte: detur ei iterato cibus comedendus: iam illa pars corrupta redibit naturaliter: quia redibunt eaedem partes quae sunt ipsum totum: vt iam dicetur.

15

⁋ Respondetur. Duplex est corruptio. quaedam proprie dicta, quando altera pars essentialis desinit esse: vi in corruptione compositi diuersi ab homine. & de lla loquimur. & sic si pars separata ab homine re deat iterato, nihil ad nos. Alia est corruptio laxato vocabulo & vulgariter loquendo: de qua concedo assumptum, nec est contra conclusionem nostranAliqua enim sunt corpora fiuida vel viscosa, quae si corrumpantur hac corruptione, partes possunt naturaliter redintegrari & constituere aliquid vnum: vt fit in humidis. Et fertur idem de serpentibus & animalibus annulosis: in quibus si parua pars poste rior auferatur, & alia pars iterato ei adiungatur, ve re ei iterato vnietur. & constituet aliquid vnum cum priore vt antea. Hic enim nulla pars essentialis est corrupta.

16

⁋ Quarto arguitur. pono quod deus a principio mundi produxisset istum b. bouem, quem a. bos hodie producit. tunc sic. haec productio b. bo uis est naturalis. & b. bos est corruptus. ergo corruptum potest naturaliter reproduci. Respondetur admisso illo casu possibili concedendo totum assumptum.

17

⁋ Quinto arguitur. per illud quod Ma ro scribit quarto Georgicorum de reparatione apum mortuarum, sic inquiens. Sed si quem proles subito defecerit omnis, Nec genus vnde nouae stirpis reuocetur / habebit. & quae sequuntur. Respondetur. non docet modum reproducendi nouas apes ex tinctas: sed de nouarum productione loquitur. Si dicas. hirundo per quasdam haerbas reducit potentiam visiuam in pullis suis vt communiter dicitur. Item muscae & similia animalia reproducuntur. vt sentire videtur Arist. x. particula proble. problemate vltimo. Respondetur, non docetur sufficienter de veritate illius quod hirundo visum per ditum restituit. Secundo visus est potentia visiua quae solum indisponitur: quam indispositionem tollit hirundo. a priuatione enim solum priuante actum, & non aptitudinem, fit regressus naturali ter ad habitum. tamen vulgo exemplum datur de caecitate quod vtrunque priuat. De muscis dicatur sicut de apibus. producuntur enim nouae / & mor tuae non reproducuntur.

18

⁋ Sexto arguitur. Arca corrupta potest naturaliter reparari eadem: ergo con clusio falsa. Respondetur. arca proprie non corrum pitur: quia non pono formam artificialem a naturali & naturalibus distinctam. quo modo arca nihi aliud vel alia est quam res ex quibus conflatur.

19

⁋ Hac tenus dictum est quod proprie corruptum naturaliter not potest reproduci. Opinio Platonis est nullius mo menti. & probatio eius peccat tam in materia quam in forma. caelum enim nec producit animalia, nec homines. Haeretica quoque est in fide. Contra quam allegat Au gustinus illud Psalmographi Psal. xi. Tu domi ne seruabis nos a generatione hac in aeternum. F iterum contra eam dicit in eodem Psal. In circuitu impi ambulant. ponentes scilicet reditum corporum per circulos temporum. Licet autem Psalmographus Platonem praeces serit: tamen aliquos ante Platonem hoc asseruisse: vel prophetice diuinum vatem hoc praeuidisse ante Platonem, est possibile. Et quia in prima quaestione secun dae distinctionis primi sententiarum nonnulla scripsi quae hanc materiam concernunt: illinc quae vtilia. iu dicabis repetas.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 1