Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 7

An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem
1

⁋ Distinctiois Quadragesimaenonae Quaestio Septima. Eptimo quaeritur: an appetitus liber ex, necessitate appetat beatitudinem. Varius est hic modus respondendi. Vnus tenet quod si intellectus praesentet voluntati in via beatitudinem in vniuersali, hoc est, summum bonum ma xime appetibile in quo nulla est ratio mali: voluntas de necessitate velit illud: & stante apprehem sione in tali obiecto voluntas non possit se aliter habere. secus est de beatitudine in particulari. Ratio est: quia primum est notum in lumine naturali cuilibet ratione vtenti, nec potest non desidera- ri. Beatitudo autem in particulari solum est credita in fide vel opinata in lumine naturali. Hanc positio nem tenet Middiltonus in hac distinctione. Alii tenent quod voluntas est libera libertatem contradictionis in via respectu cuiuslibet obiecti: non tamen libera libertate contrarietatis: quia voluntas non potest velle miseriam: nec nolle beatitudinem in vniuersali appues hensam: vel beatitudinem obiectiuam, prout aluis placet. & sic respectu talium obiectorum voluntas non est libera libertate contrarietatis: bene autem liberta te contradictionis: quia potest velle beatitudinem apprehensam: & eam non velle: similiter potest nol le miseriam: & non nolle eam. Alii eandem sentem tiam dicunt sub aliis verbis. voluntas est libera respectu beatitudinis quo ad exercitium actus. hoc est, beatitudine voluntati per intellectum praesentata voluntas potest exercere suum actum circa beatitudinem eam volendo / vel non volendo. respectu tamen illius obiecti voluntas non est libera quo ad specificationem actus: immo necessitatur quo ad specificationem actus. hoc est: potest habere velle circa beatitudinem & talem specien: & non oppositum contrarium. Vel sic / & est idem. voluntas potest nullum actum elicere respectu illius obiecti: sed si aliquem eliciat / oportet esse volitionem. opposito mo de miseria: quia si aliquem actum eliciat respectu miseriae: oportet esse recusationem. Aliorum est sententia, quocumque obiecto oblato, respectu illius voluntatem in via esse liberam libertate contrarietatis: ita vt possit ipsum diligere & odio habere. & sic voluntas potest odio habere beatitudinem siue formalem siue obiecti uam ex libertate sua: & velle & nolle miseriam: di ligere & odio haberep, erinde ac si esset solum aenigmatice cognita, sicut in via apprehensum.

2

⁋ His praemissis pono aliquas conclu siones: quarum Prima est. Voluntas in via apprehem dens beatitudinem siue in vniuersali siue in particulari / non ex necessitate vult illam. probatur sic: vo luntas est libera: & a nullo creato necessitari potest ad exercitium actus, quod patet: quia nullus habitus potest voluntatem necessitare ad exeundum in actum conformem illi habitui. quomodo probat beatus Augustinus primo de libero arbitrio. c. xix. quod nulius potest cogere mentem seruire libidini, nec discrimen ponit inter cogere & necessitare. sed tantum potest habitus respectu necessitationis actus quantum obiectum aliquod creatum. igitur. Maior patet / quia dato opposito aliquis posset necessitari ad mentiendum / adulterandum / & similia facienda ex ma lo habitum. & sic voluntas non esset libera / nec domina sui actus. Dicis. voluntas fuit libera a pricipio: sed postquam habitum acquisiuit / non est dominua sui actus. Obiicio. sic plerique necessitarentur ad malum quod est falsum. Item sic. voluntas non merebitur trem meum.

3

⁋ Sed quia btuns Tho. secunda secundae. qui. xxxiiii. art. primo dicit quod aliqui sunt effectus dei quinullo modo possunt esse contrarii voluntati humanae, quia esse viuere & intelligere est appetibile & amabile omnibus qui sunt quidam effectus dei. vnde etiam secundum quod deus apprehenditur vt auctor horum effectuum: non po test odio haberi. Contra hoc sit Quarta conclusio. Deus apprehensus secundum praedicta esse, viuere & alia quae creaturis communicat, potest odio hairi. Probatur. nam aliquibus displicet quod esse & viuere habeant immo appetunt non esse. vt Achitophel / SaulCato / & similes qui sibi mortem consciscunt: quibus potest displicere auctor vitae quid est deus: ergo deus appre hensus vt auctor vitae potest odio haberi. Sed dicis hoc est de per accidens: quia tales volunt liberari a poena. Insto. hoc non soluit: quia deus apprehensus vt punitor peccatorum, potest odio haberi a voluntate inordinata: & hoc non nisi quia displicet voluntati quod deus puniat. sed sic est in proposito de datione vi tae & eius conseruatione. igitur.

4

⁋ Quinta conclusio Deus apprehensus vt benefactor / bonus / & sic de caeteris praedicatis quae nullam displicentiam dicunt re spectu voluntatis creatae / non pot odio haberi proba tur. nihil mali vel displicens voluntati creatae importatur in illis praedicatis: ergo secundum illas apprehensiones non potest odio haberi. Forte dicis. displicentia est in hoc, postquam placet voluntati nolle illud: quia nihil displicet voluntati ex natura rei: sed solu quia placet voluntati. Contra hoc est secunda conclusio & eius probatio: quae tamen non est sic efficax / quin oppositum sit probabile: vt illic dicebatur.

5

⁋ Sexta conclusio. Si intellectus intelligat deum sub ratione conuenientis: sequitur complacentia in voluntate. hoc est dicere: ad notitiam dei simplicem sequitur quaedam complacentia dei, quod patet: quia ad omnem notitiam simplicem obiecti conuenientis sequitur complacentia: & ad notitiam simplicem obiecti disconuenientis sequitur tristitia. si autem obiectum intuitiue videatur: sequitur maior complacentia. nam multi tenent quod omnis talis complacentia est naturalis:

6

⁋ Contra primam conclusionem ob iiciam argumentis Middiltoni. Primo auctorita te bea. Augustini. xiii. de trinitate. c. v. dicentis quod omnes appetunt beatitudinem. & in c. viii. eiusdem di cit quod ad hoc natura compellit: & immutabiliter creator hoc indidit. & hoc coloratur ex eo quod cum mimus ille de quo refert Augustini promisisset explicare intentionem omnium venientium ad forum: ac diceret omnes emen tes velle vili praecio emere: & venditores care vendere respondit Augustinus: melius dixisset omnes velle esse beatos. ergo omnes naturaliter beatitudinem appetunt.

7

⁋ Respondetur. sermo est illic de appetitu naturali. & quia voluntas libera actu elicito crebro est conformis appetitui naturali: potest dici quod omnes actu volendo beatitudinemisic ostensam: cum actus illi non sit liber. Tertio est cotra experientiam. quilibet enim experitur vt opinor se posse apprehendere in via tam beatitudinemsformalem in vniversali & in particulari / quam deum nullum actum voluntatis a tali obiecto eliciendo. ergo saltem respectu illius obiecti voluntas est libera libertate contradictionis. Praeterea si volun tas necessario velit finem sic apprehensum: necessario volet illam apprehensione sine qua non potest illum velle. qui enim efficaciter vult aliquem finem: necessario vult omne illud sine quo finis ille haberi non potest. vt si is qui efficaciter vult sanitatem iudicet a, necessarium ad sanitatem consequendam: ex neces sitate vult a.

8

⁋ Secunda conclusio problematica Probabile est quod voluntas non potest nolle beatitudi nem formalem in vniuersali. Probatur haec conclu sio. Nemo potest velle illud in quo nulla est ratio boni ergo nec nolle illud in quo nulla est ratio mali. con sequentia tenet / quia idem est vtrobique. & antecedens ostendi tur per be atum Dionysium. iiii. de diuinis nominibus dicen tem quod nullus operatur ad malum aspiciens. & primi Ethicorum primo dicitur. Omnia bonum appetunt hoc est: solum bonum verum vel bonum apparens est obiectum voluntatis in volendo. Sed dicis. licet beatitudo sic concipiatur bonum / optimum / satiatiuum voluntatis & intellectus / & totius potentiae: tamen potest apprehendi aliquid displicens in eo. Hoc secludendo pono quod nihil tale sit in illo: vel tale non apprehen datur. Potest tamen quis non improbabiliter tenere oppo situm istius conclusionis: dicendo quod voluntas ad experiendam suam libertatem potest hanc beat tudinem sic apprehensam nolle & malum velle / ad capiendum experimentum libertatis suae. & ad btntm Dio nysium dicatur. Nemo operatur ad malu aspiciens. hoc est / solum figendo aspectum ad malitiam. modo iste habet aliud motiuum, scilicet libertatis experiendae, Dixi (non improbabiliter) quia sic dicentem nemo potest convincere. oppositum tamen est communius.

9

⁋ Tertia com clusio. Voluntas potest deum odio habere per accidens. Probatur. in deo potest apparere voluntati aliquid dis plicens. sed omne displicens potest voluntas sibi relicta cum influentia dei generali nolle. igitur. Ma ior probatur: quia potest displicere voluntati inordinatae quod deus nocentem puniat: licet iustissime puniat: & hoc est deum odio habere in eius effectu vel in effectu iustitiae eius: quod pro eodem capiunt. Secundo arguitur ad idem. Omne malum poenae vel culpae potest esse ob iectum odii. sed ille cruciatus est malum poenae ipsi pu nito. igitur. Et vltra. poenam odio habens potest odio habere inflictorem illius poenae. sed deus est infli ctor illius poenae. Et patet istud per illud psalmo graphi. Superbia illorum qui te oderunt ascendit sem per. psal. lxxiii. Insuper ludaei Christum oderunt in humanitate assumpta: ergo deum per accidens. hic dcitur Ioan. xv. Nunc autem & viderunt & oderuntme & pa elicito volunt conformiter beatitudiuem: licet non sit necessum eam velle: quia possunt ipsam non velle non tamen propterea quod subiectu determinatur ad opposi tum.

10

⁋ Secundo arguitur. Omnes homines natura scire deside rant. vt dicitur primo metaphysicae. sed non minus na turaliter desiderant btintudinem. igitur. & roboratur per glosi super illo versu psal. Beata ges, quae dicit quod animus est na turaliter capax beatitudinis.

11

⁋ Ad primum dicitur quod illa propoteo intelligitur de desiderio naturali, & actu elici to ei conformi / qui ad aliquem sensum potest dici naturalis: pro quanto scilicet elicitur conformiter ad inclinationem naturalem. & sic volitio comedendi tempore famis diceretur naturalis. sed magis proprie actus dicitur liber. de nominibus autem non est vis. Ad dictu glossae, concedo quod animus naturaliter est capax beatitudinis / quia est eius perfectio. sed debet arguens probare quod illam beati tudinem naturaliter efficiat.

12

⁋ Praeterea sic argumen tor. posito quod intellectus assentiatur antecedenti hu ius consequentiae. omne dulce est gustandum: sed mel est dul ce: voluntas necessitatur gustare. vii. Ethicorum. sed tantum finis allicit voluntatem ad volendum ipsum quamtum iu dicium vniversale & particulare.

13

⁋ Respondetur negando quod volun tas necessitatur velle gustare: immo potest nolle gustare stante iudicio vniversali & particulari circa operationem Aristoteles autem intelligit vt commentator exponit commento. xi, quando vita concordat cum ratione.

14

⁋ Contra secundam conclusionem arguitur. Omne illud potest esse nolitum a voluntate quod intellectus dictat esse nolendum. sed intellectus potest dictare beatitudinem esse a Petro nolendam ergo Petrus potest nolle beatitudinem. Praeterea Petrus potest nolle beatitudinem in vniuersali appus hensam Paulo inesse: ergo sibiipsi. tenet consequen tia, quia quicquid voluntas pot nolle indiuiduo alicu ius speciei, potest sibi nolle.

15

⁋ Ad priorem harum rationum negatur maior: nisi vere dictetur, vel saltem nisi cum apparentia dictetur. Ad secundum concedo anteceden / ex inuidia scilicet vel passione vel ex libertate vo luntatis. sed nego consequentiam: quia amor erga nos est naturalior qui erga alios. hic amicabilia ad alios referuntur ad amicabilia quae sunt ad nos. ix. Ethicorum. Nemo enim est sibi secundus.

16

⁋ In super argui tur sic. damnatus potest conformare voluntatem suam voluntati diuinae. sed deus nult damnatum hare beatitudinem: ergo damnatus potest nolle beatitudinem. Et eodem modo in via si deus reuelet alicu i praescito & existenti in gratia: quod ipse num quam habiturus sit beatitudinem: is potest nollebeatitudinem, quod probo quia potest conformare voluntatem suam voluntati diuinae in particulari cognitae. Respondetur. istae rationes proba biliter suadent oppositum conclusionis: quapro pter eam tenuimus problematicam. Secundo loquor de viatoribus secundum legem communem. Tertio dico quod iam esset ratio mali & nolendi in beatitudine cum non posset velle sic apprehensa. & ita nihil contra con clusionem.

17

⁋ Praeterea arguitur. Aliquis viator de coni lege potest velle miseriam: & tamen btus Augustinus. xiii. de Trinitate: & in litera huius distinctionis compa rat miseriam quo ad velle, cum beatitudine quo ad nolle. Assumptum patet: quia miseriam culpae volun tas potest velle: & miseria poenae voluntas potest vel le: & totum aggregatum: & nulla est alia miseria: ergo propositum. Quia miseriam culpae voluntas possit vel e, probatur sic. hunc actum voluntas potest velle: hic actus est miseria culpae. igitur. De cruciatu & poena eo dem modo ostenditur. nam bene sequitur: sortes peccat: ergo sortes punitur vel punietur: theologice loquendo de lege. & anteceden est volitum: & voluntas potest velle consequentiam bonam: ergo potest velle consequens.

18

⁋ Respondetur concedendo quod voluntas potest miseriam culpae & poenae velle / & aggregatum, de aliqua poena. sed dari potest poena tam atrox (vt arbitror) vt si eam voluntas esset exparta, ipsam non posset velle ex tota libertate sua: quicquod homines ore dicant de inimicis se velle eos posse occidere: & ea lege velle damnati in orco cum Plutone. Beatus Augustinu autem per miseriam intelligit aliquid in quo nullum est specimen boni. hoc est accipiendo opposito modo ad bonum verum, vel bonum apparens.

19

⁋ Adhuc argu itur. demonstratis a. maiore bono & b. minore bo non incompossibilibus: & taliter apprehensis in intel lectu qualiter illa bona se habent in re: voluntas otest velle b. sed in b. nulla est ratio boni, quod probo quia minus bonum maiori bono comparatum non habet rationem boni.

20

⁋ Respondetur. hoc argumentum non mouet. vtrumque enim illorum est bonum. Ioannes Buri. in iii. Ethicorum dicit quod voluntas non potest acceptare mi nus bonum / maiore relicto. quod falsum iudico. nam maius bonum non necessitat voluntatem ad ipsum volendum: immo potest voluntas ipsum recusare / qua recu satione facta voluntas potest velle minus bonum.

21

⁋ Vl timo arguitur ad idem. praesentetur b. voluntati per intelle ctum sine a. iam voluntas potest velle be, quod probatur, quia b. est bonum ex hypothesi: & per consequens obiectum voluntatis in volendo. stante volitione circab. bo num, superueniat a. bonum melius: adhuc voluntas po test continuare velle circa b. quia non necessitatur velle a. ergo eodem modo elicere poterat velle respe ctu b. in praesentia a. obiecti ab initio.

22

⁋ Tertia conclusio impugnatur sic intellectus iudicat / deum non esse, esse impossibile. ergo voluntas non potest velle deum non esse, vel nolle deum esse. Respondetur. hoc argumentum dependet ex duabus opi nionibus recitatis in distinct. vi. Secundi. iuxta vnam solutionem consequentia est nulla. iuxta aliam quis potest habere nolle conditionale quod ad peccatum sufficir scilicet si esset possibile, nollem deum esse, vel vellem deum non esse si esset possibile.

23

⁋ In quartam conclusionem obiici tur. teste beato Augustiniu. ii. de ciuitate dei. c. xxvii. uilibet naturaliter & necessario appetit esse / & esse beatus / & non falli. Respondetur. btus Augustini intelligit de appetitu naturali, & plerunque in appetitu li bero. Aliqui tamen inordinate volentes qui sibi mortem consciscunt, volunt se non esse per accidens. Per se enim a tristitia liberari petunt: non habentes respectum ad malum quod sequitur.

24

⁋ Contra quintam conclusionem arguitur. Ipsa tertiae repugnat: ergo est maleposita. Anicenes probatur: quia deus aliquo modo apprehensus po test esse obiectum odii & odio haberi. secundum aliam apprehensionem non potest esse obiectum odii / sed di lectionis. ergo quis potest aliquem simul odio habere & diligere. & sic qualitates contrariae erunt in eodem subiecto, quod est falsum.

25

⁋ Respondetur negando antecede & ad probationem concedo quod quis potest deum prosequi odio ratione vnius quod sibi displicet: & deum diligere ratione alterius quod placet, nec vllo modo inter haec est contrarietas, quando volitio & nolitio a variis apprehensis obiectis quorum vnum placet & aliud displicet / ortum habent. obiectum autem per se istorum actuum voluntatis non est idem: quia punitio dei vel prohibitio peccatorum est obiectum nolitum in vno: & dei beneficentia obiectum in alio. & licet in re idem sit ob lectum numero, non refert: quia cum illud obiectum secundum vnam considerationem sit volitum: & se cundum aliam nolitum, nulla est contrarietas. quod idem. sit obiectum realiter / patet: quia punitio dei actiua est deus: & beneficentia & bonitas dei est deus. Sed contra hoc arguitur. punitio dei est a voluntate no lita: & punitio dei est deus benefactor: ergo deus benefactor est a voluntate nolitus. consequentia est syllogismus expositorius, faciendo praemissas singu lares. Dicis. male concluditur: quia inferre oportet: ergo deus benefactor est punitio a voluntate nolita: quia punitio est substantiuum (nolita). Contra. fiat sic discursus. Haec punitio dei est a voluntate obiectum nolitum: haec punitio dei est deus summus: ergo deus summus est a voluntate obiectum nolitum. Hoc conceditur. sed non est nolita dei summitas. hoc est, nolitio non cadit super dei bonitatem & summitatem. & sic in talibus syllogizare potes. haec punitio dei est obiectum per se nolitum a volun tate: & haec punitio dei est tota bonitas dei: ergo tota bonitas dei est obiectum per se nolitum a volun tate. Siliter sic argumentari potes. deus inquantum punitor peccatorum perpetuus potest odio haberi: de inquantum perpetuus punitor peccatorum est deus inquantum benefactor: ergo deus inquantum benefactor potest odio haberi. Ad hoc autem iam patuit responsio in valore.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 7