Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 5

Quid sit circumcisio, et quomodo obligat
1

QVaeritur de circunscisione, & de eius obligatio ne.

2

⁋ Pro solutione notabis quod Circuncisio definitur a loanne Damasceno lib. iiii. Orthodoxae fidei. cap. xxvi. sic - Circuncisio est signum distin guens Israel a gentibus. Dabatur autem Abrahae ante legem. Genesis. xvii. Et econ uenienter lex est danda vni populo. Fides enim est fundamentum diuinae legis. & sic congruebat quod populus accepturus legem debuit distingui ab i fidelibus aliquo signo fidei. & quia primus Abraham segregauit se a societate infidelium & familiam suam: propterea ei & eius familiae data est primo circuncisio. secundum illud ad Romanos. iiii. Quod signum accepit circuncisionis signaculum iustitiae fidei.

3

⁋ lstis notatis ponuntur conclusio nes.

4

⁋ Prima est. soli masculi de domo Abrahae tenebantur ad circuncisionem.

5

⁋ Secunda conclusio, Non omnes qui descenderunt ab Abraham tenebani ad circuncisionem.

6

⁋ Tertia conclusio. Licet non erat de essentia sacramenti circuncidi in octauo die: necessarium tamen erat de necessitate ministri.

7

⁋ Primae conclusionis quae est virtualiter hypothetica: prior exponens quae est haec. masculi tenebanl probatur per illd Gen. xvii. Masculus cuius praeputii caro circuncisa non fuerit delebitur anima illa de populo suo quia pactum meum irritum fecit. Secunda pars patet: quia nulli non masculi de domo Abrahae tene bant. Haec iterum duas imbibit partes: quarum vna. fecto in perfectius. Lex ergo posterior est perfectior ergo congruum erat habe alia sacramenta perfectiora quam habuerat lex aliqua praecedens.

8

⁋ Ex illo sequituri licet non de directo, sed per locum a contrario sensu: quod nec in statu innocentiae: nec in statu patriae / erant aut erunt sacramenta.

9

⁋ Contra primam conclusionem arguitur. primo sic. Probatio non concludit nisi de medicina curatiua / & non praeseruatiua. Aliquis enim non habens morbum capit medicinam praeseruatiuam. Et confirmatur. matrimonium erat institutum inter Adam & Euam: & est sacramentum: igitur male dictum est. Prae terea in tempore legis naturae nullum erat sacrame tum: igitur. Assumptum patet auctoritate beati Gre gorii. iiii. Moralium: & recitatur de consecratione distin. iiii. cap. Quod autem apud nos valet aqua baptismatis hoc egit apud veteres vel pro paruulis sola fides &c. ergo sola fides parentum saluabat eos

10

⁋ Ad primum respondetur negando quod probatio non concludit secundum exigentiam materiae. medicina enim praeseruatiua non sumitur nisi quando timetur de morbo modo in statu innocentiae protoplastus habuit iustitiam originalem: & non cecidisset in morbum si vo luisset. secus est post peccatum.

11

⁋ Ad confirmationem dicitur: quod matrimonium in officium tamtenm institutum erat. sed no erat sacramentum: quia non erat contra morbum Sed contra hoc arguitur, tota definitio sacramenti conuenit matrimonio ipsius Adae. Respondetur ne gando: quia forte non contulit gratiam virtute operis operati: & quando gratiam contulisset: opus esset supplere definitionem addendo (contra morbum.

12

⁋ Ad aliud, an fuerit aliquod sacramentum pro itenpore legis naturae, partita est positio, aliquibus di centibus quod erant sacramenta. Genesis. xvii. glo. quae est Hieronymi, & Strabi dicit. Foeminae sal uabantur quae non circuncidebantur: fide scilicet, & hostia rum oblatione: sicut ante circuncisionem viri sancti mundabantur: & illae oblationes aequiualebant sacramentis. Placet aliis quod sola fides parentum sufficiebat pro salute paruulorum, cui positioni occasio nem dedit dictum beati Gregorii. iiii. Moralium. Item quaeritur quorum parentum, an propinquorum / an aliorum: nec hoc: nec illd. Insuper tuc paruuli fuissent in securiore statu quam nunc sint: quod non est dicendum Propterea dicitur quod requiruntur signa exteriora. & hoc videtur rationabilius. ratio est: quia licet fides re quiratur & sufficiat in adulto: non tamen in paruulo: nec fuisset certum parentibus an paruuli eorum essent saluati, nisi deus eos certificasset. & hoc videtur per sen sibile signum: quod ducit in cognitionem, cui alludit illud beati Augustini. xix, contra Faustum. In nullum nomen religionis seu verum siue falsum coadunati homines possunt: nisi aliquo signaculorum vel sa cramentorum visibilium consortio colligantur: sicut oues est. Filiae de domo Abrahae non tenebantur. Alia est. Masculi de alia domo non tenebantur. Prior pars patet per locum a contrario sensu de masculo. Sed dicis. locus a contrario sensu parum ponderatur extra le ges & iura. patet aliter. deficit necessarium eis mem brum ad circuncisionem: ergo circuncidi non poterant. Et istud congruebat. nam generatio perpetua vocatur circum laris: & quia peccatum originale in omnes propagatos se minaliter descendit virgine dempta, igitur. Item si Adam peccasset: & non Eua, fuissemus concepti in originali: & Adae potissimum est data custodia iustitiae or ginalis. igit. Alia pars patet: quia gentiles non tenebam tur. bene tmen poterant circuncidi: vt patet Exodi. xii Quia si quis peregrinorum in tuam voluerit transire coloniam: & facere phase domini: circuncidetur prius omne mascul num eius: & tunc celebrabit phase: eritquod sicut indigena terrae. Item lob fuit saluatus: & tamen non apparet quod circuncisus fuerit. igitur. Idem potest ostendi de gentibus Romanis. ad Romanos. ii. Gentes qua legem non habent. sibiipsis sunt lex. Idem erat de omnibus gentibus. Et Hugo. Circuncisio non est data nisi semini Abrahae vt in carne significarentur quae in carne vnirentur. Amplius. tunc colebatur deus Hierosolymis: & de tribu Leui erant ministri. hoc autem designat particularitatem illius legis. & Psal. cxlvii. Qui annunciat verbum suum lacob: iustitias & iudicia sua Israel. Non fecit taliter omni nationi: & iudicia sua non manifestauit eis.

13

⁋ Secunda conclusio patet. Iob enim descendit de Abra ham per Esau secundum beatum Gregorium in prologo Iob.

14

⁋ Tertia conclusio patet de proselytis conversis ad iudaismum. Et de Achior ludicum. ix. & Hismaele circunciso. xiii. anno suae aetatis: quod hodie Hismaeli tae seruant: & de Abrahamo. essentia autem sacramenti est inuariabilis. Alia pars patet ex litera Geneseos Magister tamen tenet in litera quod poterant praeuenire dien octauum si puer esset in periculo. sed oppositum vsum in hodiernum diem obseruant ludaei. Et id patet per glos, quam habetur Prouerbiorum. iiii. super verbo. Vnigenitus eram coram matre mea. quae dicit quod alius filius Bersabeae non computatur: quia non circuncisus nec nominatus: nam in circuncisione nomen imponebatur: vt ap paret Lucae. i. de loanne. Et Lucae. ii. de Christo. nullum etiam animal offerebatur ante octauum diem. Exodi xxii. Nec licuit parentibus anticipare octauum. For te si erant in periculo vitae poterant applicare sacramenta legis naturae ante octauum diem, tempore quo circuncisio erat in praecepto. Dixi forte: quia ludei non credunt paruulos natos in originali culpa: sed sacra mentum applicant tanquam praeceptu. Nec differre nisi dis pensante dmino: vt in deserto: & hoc erat rationabile: quia nesciebatur quando erant decessuri: nam mouebantur ad co lumnam nubis: de cuius motu erant incerti: & paruuli fuissent laesi: propterea erant inepti ad motum: & erant separati a gentibus. propterea Moyses peccauit redienad suos: non circuncidens eos. Exodi. iiii. scribitur. Pro pterea occurrit ei dominus & volebat circuncidere eum.

15

⁋ Contra definitionem circuncisionis arguitur. Multa erant alia signam per quae Israel distin guebatur a gentibus: ergo definitio nihil valet. In super ponatur quod omnes gentes sint conuersae ad iudaismum. Rursus gentes habebant sua signa: ergo per non signum poterant distingui ludaei: licut si omnes oues in pa go essent signatae: oues meae cognoscerentur per non signaturam.

16

⁋ Respondere potes. bene addendum est delens originale) & licet hoc totum nunc convenias baptismo: tunc sufficiebat pro definitione secundum lege. Ad secundum dicitur quod est signum aptitudine facies distinctionem. Nec stes in distinctione logicali ponente constantiam extremorum. Quicquid sit de pos sibili: congruebat populum dei habere proprium signum ouis ei non signata requirit maiorem indaginem quam ouis signata. aliquam autem signantur in fronte: aliae a tergo: & ad varias differentias positionum: & omnes partes intueri oportet ad cognoscendam ouem non signatam: secus eft de signata. applica ad propositum. Item priuatio non cognoscitur: nisi per positiuum. Porphyrius dans duas definitiones accidentis dicit quod illa est peior in qua dicitur. Accidens est quod neque est genus: neque species: ne quod differentia: quia pro illa cognoscenda operae praecium est cognoscere genus, specien, & differentia. sed quia ibi aliquo modo potes tuam ouem cognoscere: po tes luctari circa hanc: non signatum est signatum in qua mihi immorari est peregrinum.

17

⁋ Contra primam conclusionem argumentor. morbus fuit communis foeminis sicut masculis: ergo & remedium debuit esse commune. & illud probat idem debere esse apud gentiles: quia erant com cepti in peccato originali sicut ludaei.

18

⁋ Insuper Hieremiae. ix. Visitabo super omnem quim incircuncisum habet praeputium: super Aegyptum: & super ludam: & super Edom: & super filios Amon: & super Moab. vbi glossa beati Hieronymi. Multitudo gentium maxine ludaeae & Palaestinae confinis vsque hodie circunciduntur: & praecipue aegyptii, & ldumaei, Amonitae, & moabitae: & omnis regio sarracenorum qui habitant in so litudine. ergo circuncisio fuit inter alios multos a semine Abrahae. hoc patet ex modo praecepti Gene sis. xvii. de vernaculis & seruis emptitiis.

19

⁋ Ad primum nego consequntiam: quia decuit quod populus peculiaris dei haberet signum distinctum a po pulo infideli. Foeminae autem saluabantur per sacra menta ante legem: sicut paruuli ludaeorum ante octa: uum diem morientes: & sicut gentes.

20

⁋ Ad aliud con ceditur assumptum: sed ad hoc non tenebantur: sed erat ad imitationem ritus iudaeorum: visis beneficiis quae deus de dit ludaeis. sicut legitur quod multi Aegyptiorum exierunt de aegypto cum ludaeis visis mirabilibus quae deus fecit ad liberationem ludaeorum. Exodi. xiii. Sed & vulgus promiscui sexus innumerabile ascendit cum eis. De vernaculis & seruis potest dici. quod decens erat quod conformarent se modo viuendi dominorum: secu dum illud Ecclesiastici. x. Secundum iudicem populi sic & ministri eius. & quamuis illi essent obligati quamdiu erant de familia Abrahae: non sequitur de aliis. & per consequens Esau & Hismael teneba tur ad circuncisionem quamdiu manserunt cum lsaac & Abraham: sed cum ab eis decesserunt: non tene bantur suos successores circuncidere, nec etiam suc cessores tenebantur. ad Romanos. ix. Non omnes. qui ex circuncisione sunt Israel, hi sunt Israelitae: neque qui semen sunt Abrahae, omnes filii Abrahae. Omnes autem filii Iacob tenebantur: quia man serunt in ritu Abrahae & patriarcharum: licet crebro peccauerint: etiam post separationem decem tribuum a reliquis sub Roboam: & etiam ante & post. Dicis: ergo alii erant liberioris conditionis qua sudaei: & ex infidelitate & nequitia importabant commodum. consequentiam nego: quia vt dicit Comicus, Omnes deteriores sumus licentia. Illud concluderet religiosos esse in peiori statu quam saeculares, & presbyteros quam laicos.

21

⁋ Contra secundam conclusionem argumentor: vel aliqui tenebantur & aliqui non: vel omnes. Si primum: dentur qui obligabantur: si illi manserunt in ritu viuendi Abrahae: & alii non temnebantur: tunc ex culpam regulam latiorem viuen di caperent. si secundum, contra conclusionem. Argumentum hoc est solutum inter arguendum cum solutione argumenti praecedentis. Stat enim populum peccare transgrediendo vnum praeceptum ecclesiae: & successu tamen temporis populus posterior non peccabit. Lex autem gratiae quae est plenitudinis, obligat omnes ad baptismum: & ad i la quae legis diuinae sunt, omes obligantur. Mat thaei vltimo. Euntes docete omnes gentes. Et Marci vltimo. Praedicate euangelium omni creaturae. Christus enim lapis angularis coniunxit duos pa rietes in vnum. & sicut est vnus pastor: ita vnum puile esse debet. & licet ante incarnationem esset vnus pastor: non tamen erat adhuc lapis angula ris coniungens vtrumque testamentum. Nunc autem non solum Hierosolymis vel Romae colitur deus sed vbicumque venerari publice licet. similiter eius ministri non accipiuntur de vna tribu tantum, sed de omni gente quae sub caelo est. Cultellus vero petrinus videtur fuisse congruitatis ad circuncisionem & non necessitatis: petra autem erat Chri stus. Item populus iste erat durae ceruicis: & sic erat congruitas non necessitas.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 5