Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 5

An pluries in die celebrandum sit
1

QVia in vltimo ca pite huius duodecimae di stinctionis magister quae rit an pluries in die liceat celebrare: iuxta hoc peto hunc quaestionis titulum an pluries in die celebram eius dum sit. Pro solutione quaestionis notabis quod du plex est dies: scilicet naturalis: tempus vigintiquatuor horarum. vt Genesis primo. Factumque est vespe & mane dies vnus. Et est reuolutio aequinoctialis circa terram cum tanta parte quantam sol motu proprio describit in oppositum firmamenti. vel est temporis spatium a contactu solis in horizonte: vsque ad reditum solis in contactu horizontis. Ex quo sequitur quod si centrum solis respondeat a. puncto pri mi mobilis hodiemo die mane in oriente: serius cras in ortu solis redibit ad horizontem quam a. punctum primi mobilis secum veniens ad horizontem hodie. patet. ab a. puncto sol continuo retrocedit motu proprio contra motum primi mobilis, per tantum spatium vel tempus quantum sol motu proprio pertransit in. xxiiii. horis aequinoctialis. Alius est dies artificialis qui variatur secundum horizontes nam in vltimis climatibus, & in postclimatibus sole existente in signis septentrionalibus est maior: quam sub aequatore vel in primis climatibus: proui signa recte vel oblique oriuntur: quia tam experi mento quam ratione constat quod idem dies numero, puta sancti Barnabae vel alius: sole existente in cancro, in Scotia protrahitur spatio. xviii. vel. xix. horarum: Romae vero. xv. duntaxat: Parisiis. xvi. & dicere oportet sub aequatore. xii. praecise: cum illic dies artificialis semper nocti aequetur. Dies artificia lis definitur sic. Dies est latio solis supra terram. Si teneatur quod tempus est res permanens potest poni cae lum solis: vel corpus solis. & tunc illa constructio transitiua loco vnius intransitiuae capietur: ita vt latio solis sit sol latus. Et licet sit semper dies in aliquo horizonte: quia nobis habentibus noctem, antipodes & alii diem artificialem habent: oportet tamen aspicere ad nostrum horizontem in quo sumus, ad nostra omnia dicenda.

2

⁋ lstis paucis praenotatis pono coclusiones. Prima est. licet attentans consecrare in quacumque parte diei naturalis (ponamus in nocte) vere cosecret: non tamen licet quacumque nocte consecrare nisi in nocte natiuitatis Christi. prior pars pa tet: quia intentio, forma, materia, & minister sufficiunt: quaecumque hora fuerit. Secunda pars patet. quia talis contrauenit praecepto ecclesiae: ergo in hoc peccat & licet nesciat: non excusatur: debet enim scire ea quae sunt sui officii. Quia sit contra praeceptum ecclesiae: pa tet de consecra. distin. i. Nocte sancta. &. c. Solent. Hoc namque sacramentum ad tempus gratie pertinet: quod per diem significatur, iuxta illud Apostoli ad Roma nos. xiii. Nox praecessit: dies autem appropiquabit. nisi fuerit dispensatum per episcopum vel superiorem super hoc, & cogente necessitate. vtpote si sit aegrotans in periculo vitae, & non habeatur Eucharistia: tunc licet celebrare ante diem: sicut frangere ieiunium sine dispensatione vlteriore in necessitate: quando non habetur copia superioris.

3

⁋ Secunda conclusio, non licet communiter celebrare pluries in die nisi in festo natiuitatis Christi. illud patet de consecra. distin. i. Sufficit sacerdoti vnam missam die vna celebrare: quia Christus semel passus est, & totum mundum redemit. Non modica res est vnam missam facere: & valde felix est qui vnam digne celebrare potest. Quare dixerim (communi- ter, patet: quia statim sequitur. Quidam tamen pro defunctis vnam faciunt: & alteram de die si necesse est. qui vero pro pecuniis & adulationibus saecula rium vna die praesumunt plures facere missas: non existimo euadere damnationem. lstud patet etiam de celebratione missarum. Consuluisti. & infra. Re spondemus quod excepto die natiuitatis domini: nisi causa necessitatis suadeat, sufficit sacerdoti semel in die missam solummodo celebrare. Glossa ponde rat illud verbum ( sufficit) & dicit quod presbyter ni prohibetur pluries in die celebrare. sed illud contra uenit expresse illi capiti Sufficit. praenotato. In die autem natiuitatis Christi & in nocte ter celebratur. pri mo in nocte: & illa missa designat tempus ante le gem. & ideo in illa missa dicitur. Populus gentium qui ambulabat in tenebris. Secunda missa tempus sub lege designat: & cantatur inter diem & nocten & dicitur officium Lux fulgebit hodie. Tertia dicitur in die, per quam designatur tempus gratiae. vndi dicitur officium. Puer natus est nobis. Aliae etiam possunt esse causae ob quas presbytero bis liceat celebrare. Vna est ob dandam Eucharistiam aegroto. Alia est si post celebrationem venirent aliqui ad nuptias, cum non sit moris sine missa nuptias celebrare: dicitur tunc secundo licere celebrare. Ter tio vbi est consuetudo habere duas missas in die: & alter presbyterorum aegrotat, ne populus careat missa: licet secundo celebrare. Alia causa est si quisi piam vir probus assuetus quolibet die audire missam accedat templum: & non possit reperite sacerdotem nisi eum qui prius celebrauit: qui tunc secundo ce lebrare potest. Item si essent duae ecclesiae vicinae: quarum neutra sufficit ministrum alere vel saltem altera. Aui si inopinato aliquis moriatur. Sed in omnibus his maneat ieiunus ieiunio naturae necesse est: nec capien do aquam in lotione: nec vinum.

4

⁋ Contra priorem conclusionem arguitur sic. Passim hora sexta mane celebratur in hye me. sic enim in collegio montis Acuti facimus: & tunc est nobis nox in horizonte nostro: quia non est nobis dies artificialis quoad super horizontem nostrum sol conscenderit.

5

⁋ Respodetur per pro positiones sequentes. Prima est, non est vere dies in aliquo loco philosophice loquendo: quousque sol super horizontem ascenderit. patet, non est la tio solis super nostrum horizontem: sed requiritur saltem quod centrum solis sit supra horizontem. quando enim centrum solis est in contactu horizontis: nec est dies nec nox. Nox enim impedit a denominatione diei & contra. sicut est de scuto cuius vna medietas est alba & alia nigra. vel ponendo quatuor gradus albedinis & totidem nigredinis simul: tenendo quod qualitates contrariae in gradibus remissis se compati possunt. Sed logicalibus relictis, Dico quando centrum solis est in contactu horizontis est vltimum instans non esse diei: quia immediate post hoc erit dies absolute loquendo: & illud est primum instans non esse noctis: quia in instanti contactus centri solis cum horizonte verum est dicere: nunc non est nox: & immediate ante hoc erat nox.

6

⁋ Secunda propositio. ecclesia non capit dien sic philosophice: sed vulgariter pro diluculo: hoc est pro tempore separationis tenebrarum & lucis: hoc est pro aurora: quae diem vna hora, & amplius prae cedit: vnam autem horam quindecim gradus aequinoctialis valent. & cum sol est sub horizonte ad xviii. gradus secundum Ptolemaeum, est dies vulga ris. ergo diluculum diem praecedit vna hora & quinta alterius. secundum alios per. xxx. gradus: sicut recitat Ioannes de Sacrobusco tertio cap. de sphaera. qui duas horas valent.

7

⁋ Ex quo sequitur quod citius homines celebrare possunt sine dispen satione in aestate quam in hyeme: & citius apud regio nem Sinatum quam apud Parthos: citius apud Parthos quam Edinburgenses: citius apud Edinburgenses quam Hibernos: & prius apud Hibemos, quam Lusitanos: cum eis sol citius oriatur & dies illucescat.

8

⁋ Secundo sequitur quod aliquis hora quarta post meridiem celebrat licite Edinburgi. hoc patet. hora vn decima existenti Edinburgi est hora quarta post meridiem in oriente. sed hoc est illicitum, dum est quarta in horizonte: in quo celebratur. Nam bene sequitur, nunc est hora quarta post meridiem apud Gymnosophistas: ergo nunc est hora quarta.

9

⁋ Contra hoc arguitur. Aliqui habent. xxiiii. horas pro die artificiali: vt sunt habentes xzenith in circum io arctico: quando sol est in primo puncto cancri: quia totus tropicus cancri est super eorum horizon tem: nam pro horizonte habent lineam eclipticam. opposito autem modo est eis tempore noctumo sole existente in primo puncto Capricorni. Item habitantes sub polo arctico habent dimidium annum pro die artificiali: & dimidium annum pro nocte: cum eorum horizon sit aequator: qui zxodiacum in duas partes secat. oportet enim quod super eorum horizontem sit vna medietas zodiaci. Et quidiu sol mouetur per illam medietatem continuo est dies: & quando per aliam medietatem mouetur: continuo est nox. Quia autem aliqui christiani illic habitent: notum est iis qui eos accedunt. nam Islandia est vltra circulum arctis cum: quem Angli nobis Scotis omnino meridionales in magna nauium quantitate, pro prendendis piscibus quotannis reuisunt. His certis suppositis, Arguitur sic. Ex dictis sequitur quod isti possunt. celebrare quocumque tempore vnius medietatis anni: immo quocumque tepore sine peccato: & sine dispen satione: cum liceat celebrare in diluculo antequam sit dies artificialis per vnam horam: vel duas secundum alios. sol enim nunquam est istis sub horizonte vltra xxiiii. gradus. Nubes etiam illic non impediunt: quin aliquid lucis habeant. quod probo. quando astro: nomi dicunt quod possumus videre aliquid ante ortum solis ad. xviii. gradus vel. xxx. non intelligunt solum sub aequatore: sed in vltimo climate hoc ha bet verum & in postclimatibus: vt experimur in ab quibus locis septentrionalibus nostrae Scotiae Britam niae: vix enim habebis duas horas quibus nihil videtur & sicut nostri referunt vix horam. & hoc nominia insula rum apud nos important: scilicet slii & luyce: quae in nostro vulgari diluculum & lux, latine interpreian do vocantur.

10

⁋ Respondeo. leges istae maxime dam tur istis qui sunt in climatibus, vel qui recedendo habent decem & octo horas vel viginti pro longissimo die anni: vt apud Thylen. Caeteri autem christiant possunt vti aliis regulis, quibus no est insistendum. ist enim non possunt seruare hac constitutionem pontificiam in. c. Nocte sancta. superius recitatam, nec ad illam vllo modo obligantur: alioquin toto dimidio anni quo est eis nox & hyems, celebrare non possent. Alii autem inter tropicum Capricorni & circulum antarcticum possunt seruare eadem quae nos existentes inter tropicum Cancri & circulum arcticum: quia similes hyemes, aestates, & tempora nobiscum habent opposito modo. hoc est nostra aestas est eis hyems: & econvel so: & ver nostrum est eis autumnale tempus & contra. An vero illic aliqui morentur, vide. xvii. distin. ii. sententia rum. leges autem dantur de his quae plurimum contingunt itur. de legi. & senatuscom. l. Nam ad ea. vbi iuriscosu tus dicit. nam ad ea potius debet adaptari ius, quae & frequenter & facile quam ad ea quae perraro eueniunt: quia quae semel aut bis eueniunt (vt ait Theophrastus: contennunt legissatores.

11

⁋ Contra secundam conclusionem arguitur. sequitur ex ea quod quis septies in die posset cele brare licite. consequens est inauditum: ergo antecedenno est audiendum. consequentiam probo. sit sacerdos qui ce lebrauit mane: iam deferatur funus ad templum: secun do celebrabit. dicta illa missa episcopus forte acce det, iam debet celebrare: quia occurrit alia rationabi lis causa. postea occurrant nuptiae. eodem modo pono quatuor pauperes pagos, vt contingit crebro in ali quibus locis vbi distant parochiani quinque aut sex mi liaribus ab ecclesia: sequitur ergo quod presbyter visitabit pagos istorum parochianorum: & quater cele brabit. Insuper sequitur: quod esset in facultate alicuius damin venire ad diuina vel non. & per consequens posset esst causa meae celebrationis: & quod sumam corpus domini: & mi hi conferatur gratia virtute operis operati.

12

⁋ Ad primum, non satis lucidum est quid sit faciendu in illo casu. videtur oui sistendum sit in secunda celebratione, & non procedendi vlterius propter consuetudinem: & sic erit status in secin da. sicut theologorum sacra facultas Parisiensis dat baccalaureandis ratione cursus annum regentiae: & tamen non daret duos annos pro omnibus cursibus Ioannis Buridani. Ad aliud conceditur quod superueniens est causa occasionalis gratiae quare mereor. & hoc pa tet de dante sex paruos albos ministro. Vbitatur praerimo: quando quis lteneatur celebrare: & quando non. Respondetur n die parasceues presbyter non debet ce lebrare: quia tunc apostoli latuerunt propter metum iudaeorum. & quia missa instituta est ob memoriam pas sionis dominicae: cuius illo die est specialis memoria quaelibet autem alia dies est conveniens celebrationi. Celebrare igitur missam est praeceptum affirmatiuum pres bytero. & distinguendum est de presbytero: quia vel be neficium habet: & tunc est magis deuinctus celebrare: sicut enim seruiens altari de altari viuere debet: sio viuens de altari seruire debet eidem: & tenetur celebran re pro loco & tempore. Si vero non habeat beneficium, hoc potest esse multifariam: fortasse enim est paralyti cus / caecus / vel laborat alio morbo, ob que non pot commode celebrare: vt morbo comitiali laborans. vel effectus est irregularis occidendo hominem: vel in alio casu in quo no consueuit dispensari: vel non pot adire dispensantem: aut rationabiliter praesumit quod secum no dispensabitur. vel est ei manus abscissa: tuc est excusatus. alioquin scandalum est aliorum & irrisio assumere sacerdotium, & nuqui celebrare: si diu viuat si enim statim post sacerdotium moriatur, non obstat. potest tamen contingere ob praedicationem quadragesimae:. vel lectionem vel pro alio officio obeundo: quod homo. diu abstineat a celebratione rationabiliter, non tamen auderem sacerdotem excusare a peccato: si non celebret in praecipuis festis: nisi habeat legitimum impedimen tum: vt in festo natalis domini, pentecoste, pascha, festo corporis Christi, omnium sanctorum, & assumptionis diuae virginis. & illud potest roborari per maximum pontificem de celebra. missa. c. Do lentes. S. Sunt. Sunt (inquit pontifex) qui missarum solennia vix celebrant quater in anno. & hoc est ab eo reprehensum.

13

⁋ Dubitatur secundo: quis possit ce lebrare: & eucharistiam laicis ministrare. Respondetur solus sacerdos consecrat. de summa trinita. & fide ca tholica. cap. i. siue degradatus, excommunicatus, vel quocumque genere vitii irretitus. Canones vero qui videntur sonare quod non consecrant: intelligantur, non ad suam salutem. hoc est peccant. vt. xxiiii. quaestio. i c. Audiuimus. & hoc si intendant facere quod ecclesia intendit cum materia debita. hoc enim semper eccle sia tenuit. In hoc autem erat haeresis magistri sententiarum, & Vicleffi. Insuper quando degradatus ecclesiae reconciliatur & excommunicatus absoluitur, conficit & consecrat: & tamen non reordinatur. Et sicut solis sacerdotibus datur potestas consecrandi corporis dominici: ita datur eis potestas corpus Christi ministrandi aliis. Infimi enim secundum Diony- sium debent reduci ad extremum per medium. modo presbyteri mediant inter deum & laicos.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 5