Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 11

An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest
1

⁋ Distinctionis Vigesimae quartae Quaestio Vndecima. Ndecio circa hanc distinctionem prosequendo illa quae beneficiatos concermunt/ quaeritur. Ar eneficiatus teneatur sub Foena peccati in suo be neficio continuo residere. Vulgariter continuo in telligo pro multo maiore parte temporis.

2

⁋ Responde, tur affirmatiue. nisi habuerit rationabilem causam se excusantem. probatur. propter officium datur bi neficium. ergo si in nullo officium exequatur, iniuste colligit fructus bono pastori relictos: quos restituere tenetur. Secundo probatur idem. Dicit Apostolus. ii. ad Thessal. iii. Si quis non vult operari nec manducet. ergo si nullo modo laboret in beneficio: nihil debet accipere de illo. Praeterea non veniens ad distributiones non facit fructus suos vt dicit pontifex in cap. vnico de cle, non residem libro sexto. & causa est: quia vt vulgo dicitur, non of ficiat. Rursus. intentio fundatoris erat quod benefi ciatus in hac ecclesia deo & patrono illius inseruiret: ergo beneficium accipiens & officium non adimplens / defraudat fundatorem. sicut agricola ca piens pecuniam vt laboret, non laborans tenetu pecuniam restituere. Propositum autem de residem tia habetur in variis capitibus de cleri, non resi. Por ro in cap. Quia non nulli. in. S. Cum igitur. ex conci. Late ra. sic dicitur. Cum igitur ecclesia vel ecclesiasticum ministerium committi debuerit: talis ad hoc persona quaeratur quae residere in loco, & curam eius per seipsam valeat exercere. Quia si aliter actum fuerit i & qui receperit quod contra sacros canones accepit.- amittat: & qui dederit / largiendi potestate priuetur. ldem habetur. xxi. q. i. ca. i. &. lxx. distin. Sanctorum. crebro enim beneficium datur intuitu personae. modo frequenter vna persona valet tres alias: ergo non sufficit aliam habere. Alia pars, scilicet nisi legitime excusetur / manifesta est.

3

⁋ Sed quod aliqua excusatio non residendi sit legitima: probatur ratione sic. ponatur aliquis praelatus alicuius ecclesiae mul tum idoneus: cuius forte non est similis in sua re gione: pro tali officio quatenus ad hostem regem mittatur orator pro pace componenda inter duo hostilia regna. nam bonum commune bono particulari est praeferendum. primo Ethicorum. potissimum quando particulare in bono communi includitur. & licet aliquam iacturam habeat haec parua collectio seu communitas particularis: est recompensatio in com munitate. Secundo hoc idem suadeo aliter. vnum membrum in corpore vero iacturam aliquam pati tur, & se discrimini exponit pro reliqua parte prin cipali. vt brachium pro capite conseruando. & feriendus serpens partes posteriores ad caput protegendum inuoluit. Sed dicis. pars principalior vel totum partem minus principalem periculo expo nit vt conseruetur totum sine quo etiam pars mi nus principalis nequit esse. Ex hoc habetur propo situm: quod scilicet rectores politiae possunt ecclesiae praelatum a cura sui gregis licite euocare: & alter parere tenetur. Tertio probatur. Contingit regem egere consilio alicuius praelati quod est pro republica vti le. ergo tunc praelatus non peccata sua cura dece dendo secundum exigentiam temporis consilii dam di. Non loquor de ambitiosis praelatis iam sufficienter prouisis: vltro se ad principum curias conferentibus: vt maiores honores habeant. notum est enim tales peccare: & ambitione, & non residendo. Quarto osten ditur idem. canonicus potest licite abesse a beneficio quando est in officio episcopi sui: quia tunc ecclesiae seruit. vii. qui. i. Scire. & de cleri, non resi. ca. De caetero & ca. Ad audientiam. & potissimum quando epi scopus rationabiliter ab ecclesia abest: quia in re bus ambiguis consulere debet canonicus episco po. Praeterea si in rationabili causa habeat duo bene ficia quae potest habere in casu iuxta dicenda in quaestione sequente: non potest in vtroque continuo residere: sed sufficit nunc in vno, nunc in altero: quia non potest naturaliter esse in duobus locis. Patet hoc idem in debilitate vel aegritudine chronica / vel in morbo perpetuo: quia licet tali morbo laboret, alioquin bene meritus: non est beneficio pri uandus. Ratione peregrinationis terrae sanctae de voto. ca. finali. Ratione item studii. de magist. caSuper specula. vbi praecipitur vt statutum in conci lio generali de magistris theologis per singulas me tropoles statuendis inuiolabiliter obseruetur: vt ali qui ad studium theologicae professionis destinentur. qui bus etiam si proprii prouentus ecclesiastici non sufficiant: praelatus & capitulum necessaria subministrent Docentes vero in theologica facultatae, dum in scho lis docuerint: & studentes in ipsa integre per annos quinque: percipiant de licentia sedis apostolicae pro uentus praebendarum & beneficiorum suorum: non obstante aliqua contraria consuetudinem vel statuto: cum denario fraudari non debeant in vinea domini operantes. Ecce summam totius cap. Et ex isto sequitur quod non est tempus praefixum lectori in theologia. & propterea in hoc cap. bene dicit Panor. ma gis amplum priuilegium habere docentes quam addiscen tes: quia docentes quamdiu docuerint percipiunt in absen tia fructus suorum beneficiorum: sed addiscentes per quinquemnium tamtnm. & est ratio inquit: quia infra quinquemnium bene studendo praesumitur quod quis debet esse prouectus. vltra ergo illud tempus non videtur excusandus propter studium. sed doctor docendo semper promouet vtilitatem ecclesiae vniuersa lis. Secundo sequitur, sicut glossa ordinaria recte infert, quod non est opus impetrare aliam indulgentiam: cum hic concedatur licentia generalis a Ro mano pontifice in concilio. Et licet Archidiaconus in cap. secundo de priui. in. vi. & in cap. De qui busdam. xxxvii. dist. & Panor. hoc etiam intelligant in iure pontificio, quia est par ratio (inquiunt) nam promouetur honor ecclesiae vniuersalis per ius pontificium: hoc tamen non valet. Primo. canonistae passim legibus ciuilibus incumbunt: quae homines nego ciis saecularibus implicant: & a theologia auocant: c ad curam animarum maxime conducit. Non alia ob causam prohibetur in cap. Super specula. de priuile, ne leges legantur vel audiantur Parisiis vel in locis circuuicinis: nisi vt theologia tricis saecula ribus non impediatur. vbi dicitur. Vt plenius sacrae paginae insistatur: firmiter interdicimus & districtius inhibemus, ne Parisius vel in ciuitatibus seu aliis locis vicinis quisquam docere vel audire ius ciuile pri sumat. Et qui contra fecerit: non solum a causarum patrociniis interim excludatur: verunetiam per episco pum loci excommunicationis vinculo innodetur. Sed dicis & tecum assentior) totum ius canonicum dempta illa parte quae immediate causas forenses contingit, ad theologiam valet. Secundo argumen tor. argumentum a simili in istis exceptionibus & priuilegiis non habet locum. Etiam vnum conce dens aliud negare videtur: dato etiam quod sit simi lis ratio.

4

⁋ Contra secundam partem conclu- sionis arguitur. legens in studio continuo theolo giam capit pecuniam ab his quibus non proficit: & non laborat pro eis sed pro aliis: ergo iniuste pecuniam accipit. nam si ego pro Petro laborem: non possum propterea pecuniam a Paulo recipere. Eodem. modo de viro multum idoneo argumentabor qui a cura pastorali euocatur, vt orator pro rege & republica in exteras regiones mittatur. & ita de quo libet quancumque excusationem de non residendo ha bente.

5

⁋ Respondetur pro omnibus rationabilem cau sam de non residendo habentibus, negando quod acci piant pecuniam ab his pro quibus nihil operantur. ham omnes in christianitate contenti / sunt vnum corpus Christi mysticum & eius menbra mystica: quae deberent se inuicem supplere: quo modo dicit Apo stolus ad Gala. vi. Alter alterius onera portate: & sic adimplebitis legem Christi. & primae ad Corithios. xii. Non potest autem oculus dicere manui: opera tua non indigeo: aut iterum caput pedibus, non estis mihi necessarii. Et illi qui sunt eiusdem regio nis magis faciunt inter se vnum quam christiani in mul titudine. ergo laborans pro reipublicae vtilitate non colligit indebitum. iustitia enim communis est iustitia particulari nobilior. sicut euntes ad bellum iustum hostem alterius regni inuadendo extra regnum, non minus vtiliter creberrime pro republica labo rant, quam agricola in sudore vultus agros colens.

6

⁋ Secundo arguitur. aliqui possunt vacare lite ris quinquennio. vt dicitur in cap. Super specunla. de magist. qui licet sint illiterati & latine nescientes in primo congressu: possunt doctrinam sufficien tem addiscere quinquemnio & euadere idonei: ergo non requiritur idoneitas primo die quo quis bene ficium suscipit contra praedicta.

7

⁋ Respondetur concedendo quod aliqui possunt se ad literas confer re / in quinquennio docti euadentes: sed requiritur quod sint idonei primo die quo munus beneficii susci piunt: & mittendi sunt valde ingeniosi ad vniuer sitates vt bases & colunnae sint in ecclesia, literis & moribus coruscantes. Et hoc est quod dicitur in cap. Super specula. praeallegato. in. S. Statuentes. hoc modo. Statuentes vt quia super hoc propter raritatem magistrorum se possent forsitan aliqui excusare: ab ecclesiarum praelatis & capitulis ad theologicae professionis studium aliqui docibiles destinentur: qui cum docti fuerint, in dei ecclesia velut splendor fulgeant firmamenti: ex quibus post modum copia possit haberi doctorum, qui velut stellae in perpetuas aeternitates mansuri / ad iustiti am valeant plurimos erudire. Licet glossa ordina ria illic dicat: legem illam nullius esse effectus: ac i verbis & non in rebus consistere. sed frequen ter glossa non ponderat illa quae sunt magni ponderis in foro animae. intentio erat concilii illic, viros debere eligi ingeniosos a toto capitulo ad aliquam vniuersitatem famatam mittendos, quatenus theologiae incumberent: & onusti opibus spiritualibus ad lares patrios redirent: non modo simpli ces sed eruditos illuminaturi: a quibus in materia conscientiae ancipiti omne ambiguum posset enodari. Notum est autem quod vnus tantum potest laborare in septemnio quantum alter in tempore duplo. si ergo curatus studens in bona vniuersitate pro tempore bonas adipiscatur artes: in breui tempore potest tantum proficere quantum ante in magno profecisset. & si inter ea moriatur: sufficit ei bonu propositum. vbi autem ad lares patrios vel beneficium redibit: erit maioris famae quam antea: & potius ei credent subditi: & aduer tent libentius qui erunt vtilia.

8

⁋ Ex omnibus patequod beneficiatus tenetur in suo beneficio residere nisi habeat rationabilem causam non residendi: vt quando obse quium praestat reipublicae tam commodum vel commo dius: quam praestaret manendo in sua cura: habendo semper animum ad suum gregem redeundi pro lo co & tempore. nam verbum eius in reditu popule erit multo gratius: & gaudebunt tali pastore se di gnos esse: dummodo (quod est ei necessarium) virum idoneum: licet se inferiorem loco suo relinquat. Si vero sine rationabili cam iudicio prudentum suum gregem reliquant peccat. Rationabilis autem causa non est, conferre se ad principum curias vt honoretur: vel sub vmbra protectionis bonorum ecclesiae. sed sicut opes deuotio peperit: ita eas tuetur & seruat. vt videre licet in Carthusiensibus: & in capitulis saecularium bene gubernatis. Nec est rationabilis causa: visere vniuersitates nisi quate nus homo addiscat / lectiones adeundo: vt ad gre gem doctior redeat. Si vero sufficienter institutus sit vt a solis libris doctrinam haurire possit: id in gre ge sibi commisso, & in mote Caucaso, vel rupe Par menidis facere potest. Qui autem in vniuersitate theo logiam continue legit: & ita aequiualenter praedicati immo praedicatores facit, quod plus est quam praedicare: ex cusatur, potissimum si animarum curam non habeat & si sacerdotio simplici donatus fuerit. Et forte circa animarum curam, quod alioquin esset praeceptum ob circumstantiam superuenientem desinit esse prae ceptum. sicut vtili praedicationi insudans, quod aegre cum ieiunio quadragesimae complere potest: a quadragesimae ieiunio absoluitur. Si quis autem in vniuersi tate residens curam habeat vniuersitati vicinam residere in pago non est necessarium: sed suffici ei probum habere vicarium ad ministranda sacra menta: dummodo in festis diebus pabulum vita gregi suo ministret: & confessiones ac casus am biguos audiat. Durum namque est dicere virum eru ditum doctis conuiuere & conferre assuetum: debere manere continuo in pago rusticano. Videtur sane ei sufficere in oppido vel vrbe proxima mo rari: plerunque suos visitando: modo non absit in festis nisi ob rationabilem causam superuenientem Vbitatur: an suscipiens bene ficium animo non residendi sed fructus col ligendi & postea relinquendi beneficium: teneatur ad restitutionem. Respondetur. is tenetur restituere nisi mutet postea voluntatem vtputa si postea proponat beneficium seruare: & in officio ad quod beneficium institutum est fideliter laborare. quod si alio animo collator ei beneficium, con tulerit: peccat. Et habetur istud in ca. Commissa. de elect. libro. vi. S. Caeterum. Et hoc intelligo nisi esset aliquis pro republica militans: cui non sit prouisum. nam potest esse quod in vniuersitate legat sine stipendiis aliis a beneficio

9

⁋ Dubitatur secundo: an melius faciat theologus legens in vniuersitate quam circa praedicar tionem se occupans. Respondetur per duas conclusiones. Prior est. Si vterque est non beneficiatus: melius facit lector quam praedicator. ratio est: quia prae dicatores facit: & eos ad praedicandum dirigit. nam sine theologia praedicare nequeunt: nisi aliqua memo riter pronuncient more eorum qui comoedias reci tant. Secundo probatur idem. lector etsi pauciores habens in numero auditores, eos lectores & praedicatores facit: ergo doctrina eius plus diuulgatur in populum quam vnius praedicatio qui vnam curam determinatam habet. Insuper architectus de domo extruenda disponens / plus facit ad domus compositionem: & plus praemii acquirit quam lapidum caelator: vel faber lignarius. sed lector est architectus in domo spirituali dei & director domus spiritua lis aedificandae: praedicator autem est manuarius operator. Item docens doctos docturos / quodam modo simplices & indoctos docet. de doctis enim d ab eo audiunt / non est dubium. de simplicibus etiam patet: quia quicquid est causa causae / est causa cau sati.

10

⁋ Secunda conclusio. Stat lectorem curam animarum habentem quae residentiam requirit per legem communem: excusari a residentia per lectionem vtilem in vniuersitate: quamuis legere sit de consilio. probatur sic. possibile est lectionem ei se reipublicae vtiliorem qui residentiam eius in beneficio: & prudens ita iudicat: ergo non residens sed legens non peccat sed meretur. Secundo patet idem. nisi hoc esset verum: hoc foret propter ea quia consilium non absoluit seu deobligat a praecepto. sed hoc est falsum quando consilium est de maiore bono. quemadmodum praedicator deobligatur a ieiunio praeceptiuo quadragesimae propter opus consilii in praedicando: quando eius praedicatio est reipublicae multum vtilis. illic enim seruatur intentio legis de ieiunio. nam per studium & sollicitudinem caro eius satis domatur: & ita a ieiunio ecclesiae absoluitur propter maius bonum. Idem patet in materia martyrii multi nanque martyres pro opere consilii passi sunt: quibus alioquin seruare vitam fuisset de praecepto. sed de hoc copiosior futurus est sermo distinctio ne. xlix. huius.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 11