Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 1

An impotentia coeundi matrimonium impediat
1

⁋ Distinctionis Trigesimae quartae Quaestio Prima. Rimo circa distinctionem trige simamquartam Quae ritur: an impotentia coeundi matri monium impediat. Pro solutione quaestionis notato quod aliqua sunt impedimenta quae virum impediunt ne mu lierem cognoscere possit vt naturalis frigiditas. & siue a calore vel qualitercunque illud a natura proueniat: sub nomine frigiditatis includitur: vt si vtroque teste careat. Similiter arctatio in muliere impedit ne cognosci possit si illi arctitudini remedium apponi non possit sine peri culo vitae ipsius: vel nisi mulieris membrum ad venerationem aptum abscindatur. Praeterea quae dam sunt impedimenta quae matrimonium impe diunt contrahendum: & dirimunt cum hoc contractum. & ratio est: quia quaedam sunt impedimen ta sine quibus non constituitur sacramentum. talia ergo dirimunt matrimonium contractum: hoc est matrimonium quod putatur inter homines contractum. Matrimonium enim reuera contractum non potest: dirimi. Alia sunt impedimenta quae impediunt matrimonium contrahendum: & non dirimunt contractum. hoc est, peccant contrahentes & male faciunt: matrimonium tamen tenet: vt post votum simplex: post interdictum ecclesiae: & in matrimo nio clandestino: & in temporibus prohibitis. Et ita aliquae personae sunt illegitimae ad contrahendum ab solute, quae simpliciter a matrimonio arcentur. Aliquae simpliciter legitimae: & aliquae medio modo se habent, neque legitimae plene & perfecte, vt vouentes: neque illegitimae complete. sunt tamen legitimae personae: vt legitimum opponatur in toto suo ambitu, illegitimo. Aliquae item sunt illegitimae categorice & simpliciter: aliquae conditionaliter si partibus vel parti displiceat: possunt tamen si velint sic persistere.

2

⁋ His praemissis pono aliquas coclusiones ad titulum quaestionis responsiuas: quarum Prima est. Matrimonia habent diuersa impedimen ta: ipsum contrahendum impedientia. Probatur omnis effectus qui ex causis impedibilibus con stituitur, potest impediri. matrimonium est huiusmodi. igitur. minor patet, quia ex consensu contrahentium & personis legitimis conflatur.

3

⁋ Se cunda conclusio. Impedimentum in viro perpe tuum ante matrimonium, siue naturale, siue accidentale, ratione cuius non potest mulierem. co- gnoscere, impedit matrimonium: si fuerit mulie ri ignotum. Patet haec conclusio de frigid. & ma lefi. c. ii. &. iii. Ratio conclusionis est, quia error im pedit matrimonium: vt in distinct. xxx. diximus. si enim sciret mulier / non contraheret cum tali.

4

⁋ Tertia conclusio, contrahens cum impotente ad copulam sciens / vere contrahit. patet in. c. Con sultationi. eiusdem titu. Ratio conclusionis est: quia non est de essentia matrimonii carnalis copula. vt longiuscule in. xxx. distinct. ostendimus. ergo si personae inter se consenserint, licet vir sit impotens ad carnalem copulam / est verum matrimonium: quia est consensus mutuus sufficienter ex plicatus, nec ecclesia illegitimat personas illas ab solute: sed solum si alter dissentiat.

5

⁋ Quarta com clusio. Arcta contrahens cum aliquo, cui absque diuino miraculo auxilium dari non potest, vel si ne corporis probabili periculo, non vere contrahit. patet in. c. Fraternitatis. eiusdem titu. Ratio est: quia matrimonium ordinatur ad duo po tissimum / in officium scilicet & in remedium. neutrum autem in hac haberi potest. cum enim non possit cognosci: non erit generatio: nec potest viro esse re medium contra incontinentiam. Rationabile ergo erat mulierem reddere illegitimam, nisi vir in eam consentiret.

6

⁋ Contra secundam conclusionem argumentor. Sequitur ex ea quod inter senes non sit matri monium. consequens est falsum, vt patet. C. de nup. l. Sancimus &. xxvii. qui. i. Nuptiarum. Respondetur. nullo modo sequitur nam licet vltra septuagesimum annum viri non generet possunt tamen mulierem cognoscere: quamuis semen ab eis diffusum ad geneationem non sufficiat. luuenes nanque. xiiii. annos nati vere contrahunt supposi to quod postea possint mulierem cognoscere: alioquin infirmi contrahentes non vere contraherent. quod est falsum.

7

⁋ Secundo arguitur. sequitur quod fornicatio simplex in casu non sit peccatum. consequens est falsum: ergo & antecedens. Consequentiam probo. si sortes fri gidus cohabitet cum Berta: & in fine triennii, in quo po test cum muliere cohabitare, vt patet in. c. Lauda bilem. istius titu. videat se non posse mulierem cognoscere: & idem iudicet mulier: probabiliter iudicat quod haec non est vxor eius: ergo eam cognoscens quantum in se est, fornicatur vel fornicationi probabilissime sese exponit. Et qui exponit se periculo dubio peccati mortalis / mortaliter peccat, sicut expo nens se periculo dubio de aliquo occidendo.

8

⁋ Responde tur negando sequalam: sed circa eam rem potest se habere coniunx sic vt nullum sit peccatum: vel vt peccet. si enim sit certus de frigiditate: & coniunx non cosentiat in frigidum, peccat. Vnde sicut Innocentius tertius dicit in cap. Inquisitioni. de sen. excommu. et Lu cius tertius in cap. Dominus. de secundis nuptiis. vel alter coniugum certo scit impedimentum coniugii: vel ha bet conscientiam ex credulitate leui & temeraria: vel ex probabili & discreta. Si primum: nec debet reddere debitum, nec petere. Si secundum: deponat illam conscientiam secundum consilium sui pastoris. & tunc tam reddat quam petat. Si tertium: non exigat debitum, sed reddat. In primo membro nulla est difficultas. In secundo membro deponat conscientiam per motiua in oppositum rationabiliora, & secundum iudicium prudentu cum quibus confert. nam stante iudicio de opposito per suam conscientiam, non potest assentiri iudicio prudentum: quia non potest habere iudicia contraria. & si suae particulari conscientiae contraue niat etiam erroneae, peccat: sed sua conscientia euacua ta, reddendo non peccat. vt patet ex tertio membro. neque petendo: quia iam recte informatus assenti tur esse verum matrimonium inter se & Bertam. & per consequens licite more aliorum potest debitum petere. Si aut habeat scrupulos leues: hoc est motiua ali qua parui momenti quod non sit matrimonium: assentiendo rationabiliter essc: matrimonium, potest ex petere debitum & reddere. habere enim scrupulos in oppositum, non est opposito assentiri. nam assensus oppositi contrariantur. iiii. Metaphysicae. Si vero habeat probabiles rationes etiam aequilibres / potest reddere debitum: non autem petere. ratio primi est: quia probabile est esse matrimonium: pone quod sit problema neutrum: & habet rationem quod reddendo debitum peccet, eo quod non est matrimonium. habet etiam rationes tot & tatae efficaciae in oppositum quod sit matrimonium, & quod non dando, peccaret. Et cu alter coniugum sit in possessione: lite pendente nihil debet innouari: sed potest reddere debitum. Petere autem debitum non potest. & ratio est: quia non petendo non peccat: illud membrum est certum: petendo autem exponit se periculo peccati: cum non sit releuamen in op positum, iuxta notata in secunda quaestione prologi. er go non debet petere. Conformiter potest se habere iste frigidus vel vxor eius peccando vel non pec cando, secundum conscientiam & moriua rationabilia quae habet. nam potest habere iudicium quod sit matrimo nium: & quod non sit frigidus. & sic eius coniunx. Et quam uis sit frigidus, sic non peccat. forte enim placet eis simul cchabitare non obstante frigiditate. Si vero rationabiliter dubitet de matrimonio: patet solu tio ex dictis cum alio membtro. Si ex stulta opinio ne sua peccet, quid ad ac Quid dicitur de longa co habitatione, pot ita impedimentum esse notum: vt po teper aspectum aut quia non potest seminare in vas debitum: vel quia ipsa est adhuc virgo: & tunc non diu simul cohabitabunt. si quis autem statim reclamet quando res est anceps: diutius simul coha bitabunt: & toto tempore dubitationis debitum red dens quantum in se est non peccat: nec etiam petens: dummodo habeat probabile motiuum quod possit mu lierem cognoscere: quia nihil aliud ad verum matrimonium requiritur. nam potest nescire quid sit mu lierem cognoscere: & facere potest in hora quod non fecit in anno. Vbitatur: cum hic de mulierum sterilitate & virorum frigiditate tractetur: quid causae sit quare reges & principes rato habeant liberos. agri colae autem & plebei plurimos generent. Et dubitationis ratio est. nam pauperes minus generationi vacant: quare pauciores proles habere deberent. In oppositum tamen est quotidiana experientia.

9

⁋ Respondetur. multiplex est ratio. Prima ob eorum culpas. nam liberos non merentur in peccatorum poe nam, secundum illud Psalmographi. Beati omnes qui ti ment dominum: qui ambulant in viis eius. & quae sequuntur. Psal. cxxvii. Secunda ratio est naturalis. nam excessiue coitui vacantes nec pariunt nec ge nerant: vt euenit de mulieribus prostitutis: qua num quam, cum se omnibus applicent, pariunt. Sed no est idem omnino in viris & mulietibus: in his enim est seminum variorum forte contrariorum in matricem coniectio: & non sufficiens quies, non sic in viris. Sed principes, & crebro coeuntes non patiuntur semen concoqui: sed aute concoctionem sufficientem concumbunt: quare est inutile. Praeterea a crapula & excessiuo potu obruuntur, sic vt natura sit prostrata: quare ad generationem sunt inepti. In ieiunio namque aliqui plus polluuntur noctu in somno: qua post splendi: iam coenam. Petrus Ebanensis Aristo telem exponens quarta particula problematum dicit se audiuisse quendam iuuenem ieiunantem duobus die bus in hebdomada in pane & aqua: dicentem se illo tempore pollutiones nocturnas passum. Et Ari stoteles tangens causam in problemate citato dicit. Foramina corporis, ieiuno sunt inaniora: repleto autem plena habentur. itaque impediunt ne humor seminis genitalis valeat permeare. Adde quod ex delicatioribus cibis, etsi superflue assumptis, natura ad se multum trahit, ita vt non relinquatur superfluum tertie digestionis. Mulieres etiam istae delica tae sunt ociosae: & humidiores excessiue fiunt. Edi uerso autem in pauperibus contingit. nam exercitantur in laboribus tam domi quam foris in agris. propteraea minus pingues & humidae sunt quam foeminae diuites. insuper comunibus & minime exquisitis vescun tur cibariis: & temperate ac raro rei venereae dant operam: quapropter crebrius pariunt.

10

⁋ Ecce quo modo ex parte frigiditatis viri & arctitudine muieris cui per artem subueniti non potest sine corporis discrimine, impedimentum redditur: si partium alteri placeat. possunt tamen si velint, matrimonium inter se contrahere. Sterilitas autem foeminae dummo do cognosci possit non est impedimentum. quare ob sterilitatem mulier dummodo ipsa tempore matrimonii cognosci possit, non est a viro remouenda, nec in hoc Romanus pontifex dispensare potest. Fodem modo si vir possit muliere cognoscere tempore matrimonii, licet post matrimonium non possit: sed fiat impotens etiam ante carnalem copulam: manet ma trimonium: nec vxor potest alium maritum habere nis pse religionem profiteatur. Si vero putatus frigidus a muliere separetur, & contrahat cu alia: cogetur ad priorem redire. nam verum erat matrimonium: & nullum impedimentum, sed solum putatum. Et patet illd. xxxiii. qui. i. c. Quod autem interrogasti. Si quis autem sit impotens cognoscere Bertam: & possit cognoscere Tebergam potest cum Teberga contrahere & non cum Berta, quam nullo modo potest cognoscere, quemadmodum si quis nullam mulierem possit cognoscere, cum nulla contra: hit nisi aliqua velit. & potens quancumque mulierem cognoscere cum qualibet contrahere potest si aliud non obstet. Si Berta quae contraxit cum Sorte, quam ipse co gnoscere non potest, separato matrimonio cogno scatur a Platone: & forte propter vsum carnis potes a Sorte cognosci: quid facto opus sit, & aliis eius modi, non insisto: nec vtile censui.

11

⁋ In dubitatio ne tetigimus varias causas habendae prolis: quarum praecipua est, bene viuere in mandatis dei. hoc enim maximopere cupiens sobolem & se. perpetuare in so bole, exequi studebit: quia forte deus eum vel eam sobole habeda frustratur op eius meritum. Secundo ob est quod nimis rei venereae coniunx dat operam extemsiue cum pluribus, vel intensiue cum suo vel sua. Ter tio quod non temperate viuit, nec laborat.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 1