Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 3

An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti
1

⁋ Distinctionis Decimaeseptimae Quaestio Tertia. TErtio igitur pro ma iori intelligentia dictorum quaeritur. an quilibet adulti teneatur confiteri omnia sua quam peccata proprio sacerdoti. Et sit conclusio affirmatiua praecedentis quaestionis ex c. Omnis. Contra quam conclusionem aliquibus rationibus instabimus. Prima ratio quae ex parte peccato: rum oblitorum sumitur / est talis. Sortes commi sit centum peccata mortalia in isto anno: quorum viginti sua memoria exciderunt post omnem pec catorum explorationem. Haec ergo quia suae men ti non occurrunt: non tenetur ea confiteri: alioquin ad impossibile obligaretur.

2

⁋ Respondetur homo prius quae confessorem adit debet de peccatis a se post vltimam confessionem commissis magnam facere indaginem: vt omnia suae menti occurrant: ac si sermonem latine ad eruditos auditores esset facturus: vel rationem de longa & diuturna pecunia exposita auaro domino & vigilanti redditurus. & si post indaginem aliqua pec cata ei non occurrant: non imputabuntur ei dein ceps. Si vero a multo tempore non fuit confessus vel tardae fuerit memoriae: ad maiorem tenetur inda ginem nisi mortalia commissa successiue mandaue rit scripto prout perpetrata sunt: seruans scriptum in loco secretissimo: vel sic scribens vt nullus alius a se legere valeat: vel literam pro certis peccatis reponens: vt a. pro superbia. b. pro inuidia. c. pro fornicatione simplici. d. pro adulterio. & sic in aliis pec catis. & licet scribat circumstantias & omnia qui ad grauitatem peccati faciunt: nullus tamen ali us intelliget scripturam. Et hoc modo tota vita sua vti potest. & si solum semel in anno confiteatur & pluries peccet, circa istud euigilare debet more procuratorum longam rationem in fine anni col ligentium.

3

⁋ Accendendo igitur ad propositum argumenti pono hanc maximam. Nemo ex qua cunque culpa praecedente rationis compos / ad im possibile obligatur: quin ei pateat noua via salutis. Plerisque enim quibus impossibile est reuocare omnia pec cata praeteritam in particulari ad mentem: sufficit post peccatorum venationem de qua loquuti sumus recitare ea quae occurrunt: & detestari omnia in ge nerali quae commiserunt. & negligentiam confiteantur ad cautelam: quia non commendauerin omnia sua peccata mortalia memoriae: parati reliuen confiteri: si occurrerent: etiam si a vigiti annis i teritis non fuerunt confessi. & hoc quod diximus fa ciant propter deum, quem offenderunt, proponem tes secundum suam fragilitatem in posterum ab o mnibus peccatis abstinere: volentes efficaciter satisfacere quibus tenentur. Omnes namque sic facientes non sunt aniplius in peccato mortaii vllo imputabili per theoricam quam recitaui. Nemo est rationis compos etiam ex quacunque culpa vel culpis praecedentibus cui non pateat via salutis. Signantet (raonis compos) propter cadentes in vesaniam perpetuam ex culpa mortali praecedente: vel sine cul pa in amentiam perpetuam cadentes, supposito quod erant in mortali aliunde. sed de hoc in quaestione su praema huius distinctionis dicemus. Si vero a multo tempore homo remansit non confessus: vtpote vno an no vel pluribus: statum suum praeteritum recogitet: in quo officio: in qua societate versatus sit: & peccata omnia mortalia in mentem recolligat. & si nesciat numerum peccatorum distinctum asserere: accedat peccatorum numero qui proxime poterit. & confiteatur etiam ad cautelam quod numerum peccatorum distinctum attingere nequeat. & hoc sufficit ei ad salutem: quantumcunque etiam enormia peccata ab eo commissa fuerint: periuria deliberata: quicun- quod luxus, vel homicida pontificum aut regum: vel qualiumcunque excommunicationum nexus vel irregularitatis inciderint.

4

⁋ Forte dicis. In lo: instanti homo detestatur omnia sua peccata Potest enim fieri quod intellectus eius qui est finitae capacitatis actiuae rerminetur in sex vel septem actibus: etiam quacunque remissione actuum data. alioquin infinitos actus remissos homo posset habere: syncategorematice saltem capiendo infinitum. Tunc sic. quando primo occurrebant ei septem illa peccata, non sunt ei dimissa. Impium nanque est a deo dimidiam sperante veniam. secundum Augustinum. Cum vero. rimatur alia. vii. ista septen more fiuentis aquae labuntur. ergo veniendo ad vltima septem quandu erit indago sufficiens fa cta: primo erit extra peccata. vel impossibile est se cundum legem vt ponat se extra peccata.

5

⁋ Re spondetur. si peccator sit prudens, detestabitur peccatum quam primum ipsum est commissum. Ad hoc enim tenetur quando habet plenam notitiam peccati. vt nuperrime diximus. & ita faciet de omnibus peccatis suis. xxx. vel. xl. in anno commissis: quod faciendo nunquam erit in duobus pecca tis simul. & licet peccauerit quadraginta peccatis in isto anno: in nullo instanti vel parte determina ta istius anni verum est dicere: iste est in quadragirita peccatis. semper de mortalibus totalibus loquori Aliqui tamen ineruditi post mortale commissum credunt se in peccato esse quoad confes sifuerint: quibus ostendatur contrarium: quod scilicet sufficiat eis habere displicentiam de peccato terpetiato propter deum: cum his quae superius diximus. Si cum prudentia non stet peccatum mortale committi: paucos in mundo prudentes dabis. Et vbi homo sic detestatus est omnia pec cata sua, in nullo est peccato. quo non obstante debet illa confiteri, non tamen tenetur ( vt opinor) iterato quodlibet in particulari detestari: sed suffi cit vna generalis omnium detestatio. Et est color licet ad confessionem teneatur quod non teneatur ad contritionem de singulis: cum quidlibet sit contritione extinctum quo ad culpam. Sed si non erat pru dens, nec detestatus est omnia peccata post eorum commissionem, sed manet in pluribus: si tria memoriae occurrant simul quod est possibile, sufficit (vt reor) vna detestatio super illa tria simul cadens: & non tequiruntur tres particulares detestationes. et si o mnia sua peccata ei subito occurrant: vna detesta tio illa omnia tollit quo ad culpam. immo postquam propo nit quis omnia sua peccata indagare: & detestatur omnia inquantum dei offensiua: omne dei offen siuum detestatur: quia propositionem vniuersalem illa reduplicatiua infert. & intendens reddere Caesari quae Caesaris sunt i & deo quae dei sunt: & con fiteri secundum praeceptum ecclesiae: non est amplius in peccato mortali vllo. & si tunc moriatur / saluabitur Nullus tamen est tam imprudens quin tempore quo sua peccata suo sacerdoti recitat: illa formaliter vel virtualiter detestetur.

6

⁋ Sed contra ista arguitur. Peccator tenetur peccata obliuioni data confiteri si postea menti occurrant: ergo oblita peccata non erant ei dimissa. Forte dices & bene quod homo creber rime tenetur confiteri peccata dimissa. Sed con tra. hoc non sufficit. Nemo enim tenetur confiteri pec cata a quibus est absolutus. sed plerique prudentes confessores dicunt, absoluo te ab omnibus peccatis tuis confessis & oblitis. igitur. Respondetur. homo tenetur confiteri peccata sua oblita quae sibi oc currunt, eodem praecepto quo tenebatur confiteri alia peccata sua. Absolutus autem erat categori ce quo ad culpam ab omnibus peccatis tam confessis quam non confessis: sed opinor quod virtute clauis non dimittitur portio poenae debitae peccatis non confessis. sed reliqua peccata post occurrentia homo tene tur confiteri. alioquin in nouum peccatum labitur, scilicet omissionis. Et si aliqua peccata occurrant statim post confessionem: & praesentia sacerdotis habeatur qui reliqua audiuit: peccatum post confessionem occurrens vel plura si occurrant, ei confiteberis. Si vero non habeatur idem sacerdos: peccata occurrentia alteri sacer doti confitearis. & si aliqua peccata fuerint commissa post primam confessionem: ista cum illis pariter confite beris. Sed dicis. tunc licita est peccatorum partitio. distinguo. vel homo partitur confessionem vt appare at melior quam sit, vel ex verecundia: & sic nego. hoc enim est nypocrisis & inique actum. vel est rationa bilis causa partiendi: vt post indaginem sufficientem factam. & sic concedo, nec hoc est inconveniens Si gnanter (post sufficientem indaginem) quia si esset insufficiens indago: homo teneretur iterato o mnia confiteri vni: nisi praesens occurreret ille qui au diuit reliqua peccata. ex labore autem assumpto potest homo in seipso depraehendere melius quam alter, an ndaginem sufficientem de suis peccatis fecerit. Et est sermo de mortalibus: quia scienter potest homo vnum veniale confiteri / de aliis tacendo: cum non obligetur aliquod veniale confiteri.

7

⁋ Secundo arguitur probando quo teneor confiteri venialia: siue mortalibus iuncta fuerint siue non: & per consequens male diximus in quaestione praecedente quod (omnia) distribuit terminum (peccata) pro solis mortalibus. Assumptum probatur sic. quidlibet mortale in particulari occurrens menti homo tenetur confiteri, aliquod veniale est huiusmodi. igitur. Consequentia tenet in Darii: cum huiusmodi includat medium. Minor patet. demonstrando actum quo volo oc cidere & mentiri iocose: per illum actum ego facio aliquid quod est prohibitum sub poena peccati mortalis, & venialis: ergo & mortaliter & venialiter pecco: & actus est vnicus. Praeterea. istum actum habens tantum peccat quantum habens duos actus quorum alter est mortalis & alter venialis sed ille mortaliter & venialiter peccat: ergo & iste

8

⁋ Respondetur. peccatum datum est confitendum de necessitate salutis. quia est mortale menti occurrens. Secunda propositio. Probabile est quod actus datus sit venialis. & ex consequenti conce dendum est quod aliquod veniale est confitendum de necessitate salutis, nec hoc inconvenit quando actus est mixtus ex veniali & mortali: sed no est neces se confiteri illum actum secundum hoc quod est venialis: puta circa mendacium iocosum. Tertia pro positio. Aliquod mortale ramissius punietur in infemo. Patet. si quis decedat cum mortali dato: quem dico aequaliter peccare vel non amplius qui si alter haberet duos actus: vnum latum super obiectum prohibitum sub poena peccati mortalis, & aiterum prohibitum sub poena peccati venialis. probabilius reputo quod veniale iunctum mortali in infemo abolebitur Quarto sequitur, quod vnum mortale excedit aliud mor tale venialiter solum. Quito peccatum veniale non tanmtnum est eiusdem speciei entitatiue cum mortali: sed etiam eiusdem speciei in genere malitiae. Sexto sequitur: qui mortale ex venialibus conflatur, quod patet. quia quaelibet pars huius secundum intensionem est peccatum veniale. nam aliqui est peccatum veniale: quia non est actus indifferens vel bo nus: igitur. Fodem modo mortale est pars peccati venialis Argumentum potest fieri de circumstantia circumstante peccatum mortale: & ipsum venialiter aggrauante, quando non cadit in ratione obiecti. Declaro exemplo. volo oc cidere hominem: sic scilicet vt circumstantia venialis par tialiter me ad hoc impellat. sed illa circumstantia non est volita.

9

⁋ Tertio argumentor. homo tenetur confiteri sua peccara: & non excipiuntur venia lia. ergo tenetur omnia confiteri. Praeterea. morta lia sunt confitenda ne homo sit iudex in poena taxanda. sed hoc in venialibus contingit sicut in mortalibus. igitur.

10

⁋ Respondetur. sufficienter exci piuntur per probationes allatas. Ad aliud dico quod illa non est causa quare peccata sunt confitenda: sed vt homo sit diligens examinator peccatorum quae animae perculum afferunt. Illud argumentum si aliquid vales probat quod homo tenetur veniale mortali iunctum com fiteri.

11

⁋ Quarto arguitur. stat sortem scire se fecisse vnum peccatum mortale: & nescire quod sit illud in specie: sed tunc non potest ipsum confiteri: ergo sortes non tenetur confiteri omnia sua peccata mortalia.

12

⁋ Respondetur. con fiteatur in gener scilicet quod peccauit mortaliter / sed nescit quo peccato. sicut Napuchodonosor sciebat se soniare noctu, & nesciebat in particulari quod esset illd sonium, quod & nobis in aliquibus temporibus anni potius quam in aliis con- figit.

13

⁋ Quito arguitur. habeat sortes conscientiam erro tieam quod sit in peccato mortali: & tamen illud peccatum sit veniale vel non peccatum: iam sortes tenetur illd confiteri. igitur

14

⁋ Respondeo. illd argumentum est facile, nego quod teneatur illud confiteri absolute. sufficit enim deponere consci entiam. nam ad alterum tenetur.

15

⁋ Sexto arguitur. voueat sortes, si deliquaerit mortaliter / ante diem dominicum se confessu rum platoni sacerdoti. faciat sortes vnum furtum solum mortale inter peccata positiua: & non confiteatur platoni tamen diem dominicum. hoc casu supposito sic argumentor. aliqua sunt peccata mortalia a sorte commissa quae non tenetur confiteri: ergo male dictum est. consequentia est notaProbatur antecedens. sortes infinita mortalia commisit in casu, quod patet: quia tenebatur confiteri a. mortale ante dif dominicum: & hoc non fecit: ergo mortaliter omisit. & illa omissio distinguitur a furto. dicatur illa omissio b tunc sic. sortes tenebatur tam a. quam b. confiteri platoni ante diem dominicum: & hoc non fecit: ergo omisit alia omissi one scilicet c. & sic sine statu concludetur quod infinitis peccatis non communicantibus peccauit: nec tenetur illa confiteri ergo intentum.

16

⁋ Respondetur admittendo casum: & negam do antecedens argumenti. & ad probationem nego quod sortes commisit infinita mortalia ante diem dominicu: sed est dunta xat vna omissio mortalis scilicet b. reliquae enim imaginatae omissiones habent naturalem connexionem ad b. & per consequens non ponunt in numerum peccatorum nec malitiam distinctam habent a b. & hoc quando actus naturaliter inuolutus in alio non habet malitiam secluso actu in quo naturali comnexione implicatur. Propterea actus exterior non habet malitiam ab anterio ri actu distinctam: quia naturaliter ab interiore imperatur: & eo secluso non habet malitiam: nec con tinuatio actus naturalis post liberam elicitionem Dixi (quando actus naturaliter in alio inuolut non habet malitiam vllam separato actu in quo naturaliter connectitur) quia si sic: malitiam habet separatam. vt si sortem odio prosequar pro tempore quo teneor eum diligere: ad eius odium sequitur naturali sequa la quod sortem non amo. & omissio illius amoris fuisset mihi imputabilis secluso illo odio. propterea illic sunt duae culpae distinctae tantae grauitatis ac si fuisset omissio amoris alio tenipore sine odio: & odium pro tempore quo non teneor sortem dili gere.

17

⁋ Epilogando patet quod si homo faciat inda ginem de peccatis suis sufficientem: licet aliqua non occurrant: sufficienter confitetur. sed non est facile interdum discemere an fecerit sufficientem sicut de probatione suiipsius superius dictum est distinctione nona huius. Sed si fecit valde magnam inquisitionem: potest categorice assentiri se fecis se sufficientem. & quando fecit iudicio suo sufficientem, non formet sibi scrupulos in contrarium ltem aliquorum peccatorum partitionem dixim rationabilem. secus est quando fit ob hypocrisim vel ve recundiam.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 3