Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 3

An omne votum obliget voventem ad sui observantiam
1

⁋ Distinctionis Trigesimae octauae Quaestio Tertia. quam Ertio circa hanc voto rum materiam quaeritur. An ome votum obliget vouentem / ad sui obseruantiam. Respondetur affirmatiue. probatur conclusio Deuteronomii. xxiii. Cum votum feceris domino deo tuo: non tardabis reddere: quia requiret illud dominus deus tuus. & sequitur. Si nolueris pol liceri absque peccato eris. Ac si diceret. vouere est consilii: seruare est praecepti. Et Psalmographus ait psalmo. lxxv. Vouete & reddite domino Deo vestro. Et psalmo. lx. Reddam vota mea de die in diem. Et. lxiiii. Tibi reddetur votum in Hierusa lem. Et psalmo. cxv. Vota mea domino reddam in conspectu omnis populi eius. Et in cap. Licet. de voto. dicitur sic. Licet vniuersis liberum sit arbitrium in vouendo: vsqueadeo tamen solutio necessaria est post votum: vt sine propriae salutis dispen dio alicui non liceat resilire.

2

⁋ Contra hanc conclusionem argumen tor. si voueat Sortes dare vnam mensuram alicui religiosorum conventui: de nulla determinata intendens: Sortes non tenetur adimplere votum. ergo conclusio falsa. Antecedens patet: quia nullam mensuram dart tenetur. Respondetur, siue intendebat dare determi natam mensuram siue non, non est quaestio in argumento: sed argumentum ponit omnia quae difficultatem promouent. Et dico quod oportet respicere communitatem cui vouebat: & opes vouentis: & secun dum iudicium prudentum adimpleat votum.

3

⁋ Secundo arguitur. proponendo quod Sortes vouet profiteri religionem si Plato voueat idipsum, & non ali ter: & non velit religionem profiteri / nisi Plato profiteatur, quia eius societate spirituali gaudet. Contra plato videns sortem malum vouet se religionem pro fessurum / si sortes non profiteatur: & si sortes profi teatur, ipse non profitebitur. lsto casu stante neuter istorum tenetur profiteri religionem. & tamen vterque istorum vouet. igitur. Maior patet: quia si sortes profi teatur religionem, plato non profitebitur ex casu pla tonis. Et si plato non profiteatur: nec sortes tenebi tur ex casu sortis: ergo neuter tenetur religionem profiteri. Minor patet: quia vterque conditionaliter vo uet: ergo est obligatus seruare suum votum.

4

⁋ Respondebo ad argumentum primo quo ad logicam & vicum straminis. secundo quid theologice & in mate ria conscientiae ad casum hunc & ad similes dicen dum sit. (si) no capitur illatiue in proposito: sed promissiue / votiue / vel iuratiue. ad veritatem autem propositionum in quibus sic accipitur / non requiritur bonitas consequentiae: immo no est consequentia nam idem requiritur ad bonitatem consequentiae & veritatem propositionis conditionalis in qua coniunctio illatiue sumitur: videlicet quod non possit ita esse sicut significatur per antecedens, quin ita fue rit sicut significatur per consequens. ergo capiende isp) illatiue in praefato casu conditionales illae sunt propositiones impossibiles & non admittendae. Sed capimus ( si) promissiue: & ad veritatem propositionis in qua sic accipitur, sat est: si ponatur ita esse si cut significatur per antecedens, quod ita erit sicut significatur per consequens: siue vnum extremum po natur / siue non. vt ad veritatem huius: si veneris ad me dabo tibi equum, sufficit quod si ad me veneris / dono equum a me accipies. nam si veneris / & equum abduxeris: iam conditionalis promissiua est adim pleta. si non veneris: sed si venisses equum habuisses: adhuc illa conditionalis promissiua est vera. & quia non ponit ad suam veritatem antecedens vel consequens: sicut nec conditionalis illatiua, conditionalis promissiua / conditionalis illatiuae simia dici potest. Fodem modo dicatur quod ad veritatem huius, viri Ceilae tradidisseni Dauid & suos in manus Sauli si Dauid mansisset in ciuitate: non requiritur bonitas consequentiae: vt Nicolaus in littera & Doring in replica putant. de quo i. Regum. xxiii. Burgensis vero in additione dissutius procedit. Pro illa littera vno verbo dicatur sufficere quod si Dauid mansisset in ciuitate / viri Ceilae tradidissent eum in manus Saul, nec illic est consequentia aliqua sed deus nouit intentionem ciuium Ceilae, & im pedimenta possibilia: non autem Dauid. propterea consulendo dominum sciebat illam conditionalem interrogatiuam esse veram. Aliqua enim est conditiona lis promissiua: aliqua votiua: aliqua iuratiua: aliqua interrogatiua & consultiua: vt in proposito. Et non differunt nisi sicut promissio / votum / iuramentum circa eandem materiam.

5

⁋ Hoc praemisso dico quod votum sor tis non tenet nisi extante conditione: quia non intendit se obligare ad religionis professionem / nisi plato pfiteatur. & sic casus eius potest bifariam verificari. vno modo si ambo religionem profiteantur. alio modo si neuter profiteatur. & vtriusque modi verificatio ca sui platonis repugnat. quare inter casus est incompos sibilitas / siue simul voueant / siue successiue. modo ad impossibile nemo obligatur. Sortes namque non intendebat se obligare ad religionem nisi & plato se obligaret: & cum plato non possit hoc simul implere: sortes est liber: ac si nihil vnquam vouisset. & eodem modo plato est liber. & neuter tenetur profiteri relionem vi istius voti. Illud autem argumentum iuniori bus & his qui artes callent / relinquo, nec enim materia est producenda / sed suis limitibus continenda, ne theo logiae ignari muscas sophisticas quaerentes longius hilacteria dilatent: alios sub vmbra boni fallentes. decuit tamen aliquid dicere: quia quandoque docti viri non logici / se temere fatigant etiam in altioribus disciplinis.

6

⁋ Tertio arguitur. votum est commutabile in aliud. vt patet de voto & voti redemp. per totum, & potissimum in cap. Magnae. S. Cum igitur. & id quotidie videmus. ergo non omne votum obligat ad sui obseruantiam. Concedo antecedens: & distinguo consequens. vel quo ad eius obseruantiam in propria forma: & sic non oportet: sed sufficit in meliore illud adimplere / vel in aequali, & in casu ancipiti cum consilio superioris. quodlibet enim aliud votum est in votum religionis commutabile per legem scri ptam & communem. vt patet per cap. Scripturae. de vo to & voti redemp. in quo dicitur. Reus fracti voti aliquatenus non habctur: qui temporale obsequium in perpetuam noscitur religionis obseruantiam conmutare. Sicut si voueam me daturum duodenum in vsus pauperum, dando scutum non adimpleo in forma quod voui: sed tamen in meliore. sic votum religionis quolibet aliorum votorum est melius. Multa quoque in canonibus dicuntur de voto terrae sanctae quae nunc non sunt maxime seruanda. tunc enim erat ipes militum terram sanctam recuperare vel tueri po tentium / cum Christiani aliqui essent illic ad resisten dum. Sed Ptolemaide ablata vir priuatus ad hoc parum potest conferre, quare si gratia deuotionis terram sanctam petere vouerit: potest votum illud con mutari. In voto autem peregrinationis terrae sanctae solus papa dispensat. ca. Magnae. de voto & voti redemp. Idem seruatur de voto visitandi limina apostolorum Petri & Pauli in vrbe: & voto sancti Iacobi, licet in nullo iure scripto inueniatur. In aliis eutem votis episcopi dispensant quo ad suos subditos: & abbates & priores quo ad suos religiosos semper intelligendo quod sit legitima causa dispensandi. alioquin non erit tutus in conscientia is cum quo fuerit dispensatum.

7

⁋ Quarto arguitur. homo licite vult se non vouisse, ergo non obligatur seruare suum votum. antecedens patet: quia licitum erat a principio non vouisse: ergo adhuc post votum potest eijcere talem actum, vellem me non vouisse vnquam: vel si non vouissem non vouerem.

8

⁋ Respon detur concedendo antecedens. nam qui vouit po test trifariam se habere respectu voti praeteriti emissi. Vno modo votum praeteritum approbando. Secundo modo sic, nollem me vouisse: hoc est, si non vouissem / non vouerem: sed tamen cum vouerimi volo votum meum seruare. Tertio modo nec vodendo nec nolendo. Primo modo habet actum bo num. Secundo modo bene agit respectu secundi actus, volo seruare votum meum quod emisi: & etiam respectu prioris actus illius secundi modi: sed ille est minus bonus quam alter. cum enim sit actus deliberatus habens in intellectu iudicium regulatiuum sui, non est indifferens, scilicet neque bonus neque ma lus: immo probabiliter nullus est talis post vnam relationem actualem, nec videtur quod sit malus: quia sicut ille actus est licitus: nolo vouere ante emissum votum: sic actus iste de quo est sermo post votum: quia solum mentionem facit respectu illius actus praeteriti qui interdum erat licite nolitus antequam erat emissus. Nec ille manum mittit ad aratrum & retro aspicit, contra verbum Christi Lucae. ix. cum suum votum seruare studeat in posterum: & post votum emissum etiam ille actus sit licitus, non seruarem votum meum in futurum si non essem a deo obligatus seruare, quemadmodum vellem occidere sortem si non esset a deo prohibitum. cum his enim actibus con ditionalibus stant isti actus boni, nolo occidere sor tem ob praeceptum dei: volo seruare votum propter legem dei me obligantem. Dando vero tertium menbrum / nec eliciendo velle nec nolle, non meretur nec moraliter bene agit: cum nullum actum in voluntate habeat.

9

⁋ Quinto arguitur. vbi Berta vo uit virginitatem ponatur ipsa corrupta siue inuita siue non. Hoc supposito arguitur sic. Berta vouit virginitatem: & no tenetur seruare virginitatem: quia hoc est ei impossibile: igitur non omne votum obligat ad sui obseruantiam.

10

⁋ Respondetur casu admisso ad formam argumenti concedendo vtram quod praemissarum & etiam conclusionem. sed ipsa tenetur seruare hoc quod potest. Si enim peccauit in virginitatis amissione, tenetur hoc detestari: & debet seruare id quod restat de illo voto seruando. virtualiter nanque ipsa vouit quod nunquam actui venereo dabit operam. si autem semel dedit / iam ablata est virginitas, ex dictis in distin. xxx. remanent tamen ilii actus possibiles a quibus ipsa abstinere potest. Hic notetur illa regula iuris. Si non valet quod ago vt ago, valeat vt valere potest.

11

⁋ Sexto. Voueat Sortes existens in Britannia adire Romam. post quatuor annos non aduertens ad hoc votum trans eat gratia studii Paduam vel Bononiam: & illio aliquamdiu studeat: deinde transeat Romam, & illinc ad Britanniam redeat: & tum primo faciat conscientiam de suo voto adimplendo. Hoc supposito arguitur sic. Sortes qui in Britanniam reuersus est vouit visitare limina Petri & Pauli Romae: & tamen non tenetur illud votum adimplere cum Romam iam visitauerit. Si dicas. adimpleuit hoc quod promisit vtpote iuit Romam sicut promisit. Contra hoc arguitur. Sequitur ergo quod si ad imaginationem fuisset delatus in somno Romam in spiritu: vel pone casum de loco propinquo, votum adimpleuisset. quod non est dicendum. Praeterea. dormiens vnum diem quo praeceptum est ieiunare, non praescius diei illius ante tempus ieiunii non satisfacit praecepto ecclesiae: ergo nec iste de quo loquimur.

12

⁋ Respondetur. certum est si quis ab initio habeat propositum adeundi locum suae peregrinationis no cogitando de illo loco immediate / dummodo eius transitio imperetur ab actu interiore ad illum locum adeundum: quod is votum adimplet. Et etiam ille votum adimplet qui vadit Bononiam gratia studii: & post. ea memor voti petit Romam. nam vouit adire Ro mam: & ita facit animo deliberato. Et idem reor esse si iuit gratia habendi beneficii, dummodo Romae sit memor sui voti in Britannia emissi. Forte etiam idem est si approbet illud Roma redeundo: vel quod amplius est cum est in termino ad quem reditus / suum transitum approbando. Ad id quod tangitur de dormiente in die ieiunii: dico quod non transgreditur ieiunium peccando / licet non mereatur. sed raro hic casus occurrit, quare non insisto.

13

⁋ Septimo arguitur de votorum incompossibilitate ponendo quod sortes vouerit se ieiunaturum in die veneris in pane & aqua. deinde voueat se non come sturum panem in die beati Laurentii: qui in die veneris occurrit. vel ponatur de quibuscumque aliis votis, quorum quodlibet est possibile: sed multa illorum votorum sunt incompossibilia: & per consequens reddunt inter sese impossibilitatem: sicut copulatiua composita ex contradictoriis contingentibus.

14

⁋ Respondetur, quando vota sunt compossibilia & vouens intendit illa obseruare & potest: tenetur illa simul seruare. Si autem sint incompossibilia: seruet maius & melius. Si aequalis bonitatis / seruet illud quod prius vouit. semper enim in promissionibus prior obligatio fortius ligat caeteris paribus, quemadmodum in matrimonio superius diximus, de contrahente cum duabus sponsalia. Si vero simul illa vota emit tat: eligat vtrum eorum seruare maluerit.

15

⁋ Octauo arguitur. Nemo potest obligari ad votum superero gationis. nam quando obligatur, non est supereroga tio. Respondetur. ad opus supererogationis homo potest obligari: tamen non potest obligari ad opus supererogationis, nec est possibile quod obligetur ad opus supererogationis. intelligens logicam vno verbo haec capit.

16

⁋ Nono. Voueat sortes profi teri a. religionem: & a. religio non velit sortem recipere. illa enim simul stant. Tunc sic arguitur. Sortes emisit votum profitendi a. religionem: & non tenetur ad illud: ergo conclusio falsa. Respondetur. non est contra conclusionem. vouens tamen debet face re quod in se est ad profitendum a. religionem. & quia per eum non stat quin a. religionem profiteatur: nor peccat. Ipse autem vouens potest intendere profiteri a. & non intendere profiteri aliam religionem nisi a. & tunc si a. religio noluerit eum recipere: ad nullam religionem tenetur: nec tenetur seruare regulam. a religionis in saeculo: quia non vouit illam regulam nisi cum illa conditione adiecta, si a. religio velit eum suscipere. sicut transiens ad ordines / putans suscipere ordinem sacrum / & non suscipiens / quia alter non potest ordinem conferre: non tenetur ad continentiam: quia non intendebat se obligare ad continentiam nisi ordinem susciperet. Sed si is de quo loquimur vouit profiteri religionem principaliter, & determinet se secundario ad hanc religionem: tunc si religiosi nolint eum recipere: tenetur pro impletione sui voti omnia religionis coenobia adire quousque recipiatur: vt per eum non stet.

17

⁋ Ecce quomodo votum est obligatorium: cui ho mo potest satisfacere multis modis. Vno modo implendo hoc quod vouit. Secundo petendo commutationem sui voti / vt commutetur in aliud deo magis gratum. Tertio cum est rationabilis causa non implendi. vt si quis vouit se quando robustus erat aliqua executurum quae nunc debilis effectus facere non potest sine corporis iactura: tunc cum habeat praeceptum diuinum de seruanda vita: non tenetur seruare votum. & vbi casus est euidens: non opus est dispensatione: nisi pro conscientiae scrupulosae soliditate. vbi vero est dubium, petatur dispensa- tio: vel de voto tollendo / vel commutando prout superiori aequius videbitur. Regula autem, Quod semel placuit / amplius displicere non potest, intelligitur in necessariis ad salutem: vel quando non occurrit causa commutandi.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 3