Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 3

An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum
1

TErtio quaero an defendi possit: quod corpus Christi sit longum septem pedibus in Eucharistia. & sit ordo partium in ordine ad totum: non autem in ordine ad locum. Respondetur af g firmatiue. patet. ille modus est communior inter sapientes theologos & viros exercitatos. ergo signum est quod defendi potest. hoc Alexander Halensis in quarta poarte Summae tenet, Doctor Seraphicus in hac distinctione, Ricardus Mediltonus, & conterraneus, & ante eos Altisiodorus, quem modum Aliacensis in quarto vocat Adae, & sibi non intelligibilem: quia Adam hunc insecutus est: quem melius prae manibus habebat quam alios: & sic Dionysius Cisterti ensis hunc modum vocat Hugolini ob similem causam cum praecedenti.

2

⁋ Vnde hic breuiter secundum eos dupiex est positio: quaedam partium totius in or dine ad totum: & vocatur positio de gene quantitatis: qua nihil aliud est quam ordo partium in ordine ad totum non loquendo de loco. & talis ordo corpori quanto est essentialis: anima enim non informat corpus nisi si ordo partium: sic scilicet quod caput continuetur collo, & collum pectori, & aliis partibus sicut in homine vi uo vt vides. Alia est positio situs: & nihil aliud est quam ordo partium locati in ordine ad partes locantis: sic scilicet quod totum locatum sit in toto loco, & pars in par te: sic quod non in alia. Iste autem ordo non est in Eucha ristia. & sic ordo de praedicamento quantitatis est in hoc sacramento: ordo de praedicamento situs non est.

3

⁋ Pro hoc modo disputat doctor subtilis sic. praedi camentum situs est respectus extrinsecus aduenies: ergo deus potest conseruare fundamentum & terminum: hoc est locum & locatum sine tali respectu, quia per hoc respectus extrinsecus adueniens a relatio intrinsecus adueniente distinguitur.

4

⁋ Secundo probat hoc idem, quicquid respicit quamlibet formam alicuius generis contingenter, respicit contingenter illud genus. sed corpr esse & non esse sedens, stans, supinum vel huiusmodi non repugnat corpori: ergo ipsum esse extensum & non habere situm, non repugnat corpori.

5

⁋ Istae duae rationes dubia includunt. Nam multi relationes omnes disti gui negant a fundamento & termino: & ita tenels in omnibus collegiis Parisiis vnanimiter, & iam a mul tis annis, praeter conuentus praedicatorum & minorum: ergo probatio talibus esset nulla. Tum secundo, non est imaginabile quod Sortes habeat aerem circunstantem imme diate & non sit in loco: bene verum est quod Sortes potest esse in igne & non calefieri: deo non cocu tente ad calefactionem: sed locus respectu locati nullam habet actionem: saltem non oportet ratione qua locus: sed sufficit realiter praesentia immedia ta loci ad locatum ad vere esse in loco. Tum tertio: dato quod ponantur relationes: per hoc non distinguitur relatio intrinsecus adueniens ab extrin secus adueniente: sed sic, quia deus tenere potest fundamentum & terminum in aliquam distantia absque hoc quod sequatur relatio extrinsecus adueniens: non autem intrinsecus adueniens, quod patet. lsti volunt vel sal tem debent sententiam Arist. imitari: sed ipse illud discrimen non poneret: ergo melius esset dicere quod relatio intrinsecus adueniens ponitur positis fum damento & termino in quacumque distantia: quod non oporteret de relatione extrinsecus adueniente: licei hic sit difficultas huic dicto & realibus aliis communis de quandoeitate.

6

⁋ Secunda ratio istius ingenio si doctoris etiam assumit multum dubia. Propositio more nominalium loquendo valet hanc. cum quae libet species generis situs possit negari de corpo re: vt patet de sedere, stare: etiam supremum scil cet situs, potest negari de pronomine corpus demonstrante. Contra. nunqui habes quod color negatur de corpore quamuis species negetur de eo. Sed dicis quod immo: vt patet de scuto cuius vna medietas est alba & alia nigra: tale enim corpus non est colora tum sed colorata. & si pure partibiliter albedo re mittatur, & introducatur pure successiue nigredo in instanti medio quod est primum instans non es se albedinis: in illo instanti nec dabitur albedo nec nigredo: & sic genus negatur sicut quaelibet species inferior. Contra illud arguitur. esto quod ita sit sicut dicis, non euitatur difficultas: quia genus supremum non potest negari de pronomine Sortem demonstrante, scilicet qualitas vel qualis. nam ista num quam erit vera, Sortes no est qualis, subiecto super ponente. ergo dato quod multae species possint negari de Sorte: tamen aliqua genera generalissima vel etiam subalterna non possunt negari de Sorte & sic quamquamstans & sedens possunt negari de Sorte: nn tame situatum in vniuerso. Etiam potes dicere primum corpus assumptum coloratum: ad quod sufficit habe re colorem ves colores sufficientes denominare totum. & idem erit ponendo quod qualitates eiusdem speciei cum contrariis possint se compati in corpora libus: vt si fuerit aliquod corpus hombons quatuor gradus albedinis cum totidem nigredinis: tale corpus est coloratum. Item alia instantia non concludit: quod patet per minimum naturale quod subito producitur. Secun do arguitur. quaelibet species figurae potest nega ri de pronomine demonstrante Sortem: tamen non figura. eodem modo de speciebus inferiori bus quantitatis: non genus eius. & in proposito nostro Aristoteles diceret quod omnes istae specie sedens, stans, supinus possunt negari deSorte: non autem situatus. Similiter ista praedicata: existens in hac hebdomade, in hac die, in in hoc mense, in hoc anno: non autem tempus. Pro pter has obiectiunculas dico rationes illas non con cludere: & dico quod naturaliter loquendo non inconuenit genus non posse negari de pronomine mixtum demonstrante: & tamen de ipso species posse negari: vt iam diximus de istis, quale, figuratum, quantum, existens in tempore, & sic de similibus. & quod haec sit in materia naturali: sortes est qualis: & praedicatio quarti pra dicabilis. haec autem est praedicatio quinti praedicabilis, Sortes est albus, & est in materia contingenti.

7

⁋ Illis igitur probationibus relictis secundo notabis quod est dictum vulgare Altisiodori, & Alexandri Haiensis in quarta parte. qui. xl. & sequentium, quod in hoc sacramento sunt quaedam secundum naturam: & dam supra naturam sed non supra itellectum: quadam supra natura & supra intellectum. Secundum naturam sunt ibi ad cidentia quadam: sicut color, sapor. supra naturam sunt. illic accidentia extra subiectum: sed non supra intellectum: hoc est intellectus potest illud bene apprehendere supra naturam vero & intellectum est ibi corpus Christi in tanta quantitate quanta est in caelo: & non excedit terminos paruae hostiae. ac si dicerent: hoc non potest in telligi: sed non est supra fidem. Doctor Seraphicus in quaestione penultima huius distinctionis hanc distin ctionem confirmans virtualiter dicit: aliqui volue runt hic subtiliari: & dicere quod hoc aliquo modo erat i telligibile: & dixerunt illud corpus Christi esse glorificatum: & habere proprietates lucis. modo lux est tam tae nobilitatis: vt in maiori spatio vel in minori possit esse: ita quod ipsa nec sit maior nec minor. patet de luce candelae in magna domo vel parua: quae est aequa liter magna & parua: quae non est rarior nec densior. Item patet de radio si dirigatur in propinquum vel longin quum. Sed dicit ille venerabilis & sanctus doctor: quod illa manuductio potius intellectum offuscat quam aperiat: primo quia exemplum non est conueniens in se: lumen enim nec est corpus nec defluxus corporis: neque rarefit neque condensatur. Rursus dicit, non est con ueniens proposito: eo quod lumen configuratur secur dum illud cui iungitur: non sic corpus Christi. Lices ego hunc sanctum patrem vtique eruditum iudicem fuisse: tamen in materia fidei & quaestionum licitum iudico tam ab eo dissentire quam ab eius similibus, cum omni reuerentia mentaliter habita, quam erga eum & eius similes habe re volo. In primis dico: quando nulla alia occurreret manuductio quam illa quam reprobat, illam caperem: quia in rebus difficilibus opus est manuductione. Praeter ea vbi dicit: quod lumen non est corpus nec rarefactibile nec condensabile: vtrumque dico falsum: sed lumen a corporibus communibus leges habet absolutas: licet extendatur sicut suum subiectum, cui inhaeret.

8

Aliacensis insui vir apprime eruditus hunc modum non intelligibilem asse ruit. ld idem voluit ante eum vir, vt ingeniosior ita ex ercitatior, frater Guilielmus Oclcam: & propterea mo dum in praecedenti quaestione recitatum ab antiquis reprobatum insecutus est. Doctor irrefragabilis circa hane materiam desudans & difficletatem poderans dicit. Qui dam deuotus de modo existendi corporis Christi in eucha ristia cum diu admiraretur: tandem apparuit illi corpus Churisti in eucharistia ad quantitatem vnius pueri: qui tunc bene credidit. & hoc cuidam lectori in theolo gia asseruit: qui hoc Alexandro retulit.

9

⁋ Haec omnia praemisi vt difficultaten ipsam videas. conabor tamen si potero dare analogiam ad hunc modum tenendum: quem quilibet ingeniosus in philosophia mediocriter institutus capere poterit. & sic sequitur, distinctionem illam triplicem doctorum esse inanem: dicendo quod sit supra in tellectum. Primo quod intellectus capere possit osten dam. Et pro illo intelligendo suppono aliqua. Primum erit quod graue simplex vel leue simplex mutatur subi to si non habeat resistentiam aliunde occurrentem. hoc enim tenet Aristoteles quarto physi. capite de vacuo, & commentator expresse: & multo est rationabilius quam oppositum. Doctores ei recte tenentes animam vel angelum posse actum producere in instanti: id negantes non loquuntur consequenter: sed sibiipsis obuiare videntur. & quicquid sit deus potest illud fa cere secundum omnes. Suppono secundo. si sit vnum perpendiculum in vacuo erectum ad centum pe des vel ad caelum vsque si volueris, quod in idem redit: & descendat vnum graue simplex pedale in instanti per totum perpendiculum: ille subitus descensus erit naturales: quia hoc vult Aristoteles: & Auer rois. & ratio est ad hoc quam alibi seriosius deducancertum est quod deus possit illud facere: & simus nos in hoc instanti descensus. tunc sic. hoc corpus pe dale respondet toti isti perpendiculo longo centum pedibus & extenditur a principio ad finem eius: nec propterea sequi tur quod illud corpus pedale sit ita longu sicut perpendi culum vel econverso. ergo licet corpus Christi sit longum septem pedibus, stat quod toti hostiae respondeat & cuilibet eius parti: & tamen erit aequalis longitudinis & magnitudinis cum hostia vel eius parte: nec adhuc sequitur quod erit penetratio partium istius corporis pedalis, nec perit omnis via mensurandi aequalia: cum mensura tio sit naturaliter & non praesupposito miraculo: cuius oppositum est in eucharistia & in cotrpore descendente in vacuo. Sed fortasse dicis. licet ita sit in instanti: non tamen potest illud corpus pedale stare per tempus cum qua libet parte illius perpendiculi nisi ponatur in pluribus lo cis imaginariis. Haec euasio no euitat propositum. Sed responsione data: intentum habeo. capio descen sum corporis in illo instanti: & corpus magnum puo corpori respondens adaequate habes: ergo quid admira ris in eucharistia? Vlterius dico quod deus pot illud cor pus sic seruare perpetuo si velit: & ponere corpus pe dale in pluribus locis imaginariis vel in vno tamen secundum quod tibi melius conducit.

10

⁋ Secundo datur alia analogia. sit linea finita Parisiis, infinita vel finita orientem versus non refert. angelus ( vt ex secundo patet), pot se mutare subito per totam lineam illam: & sic ita diu stare sicut ei placet: nec propterea erit aequali: lineae. Quia ita fieri potest: patet de anima mea: quae sic se ha bet cum corpore meo: & tamen non est aequalis corpor meo. Si dicas te adhuc non capere: memor sis quod multa sunt alia certa quae non capis: vt vides quod baculus vniformiter fortis vel filum vniformiter for te in vna parte frangitur & non in alia: & nescis rationem dare. Similiter calor remittitur, & nescis dare causam quaere. vnus gradus ante alium remittatur: & tamen scis quod est remissio. Si non bene capias crede aliis: sicut mater mea credit mihi (quae nunquam Scotiam egressa est) quod collegium montis est in vrbe Parisiensi.

11

⁋ Ex his analogiam te manuducentem habes: quod non inconvenit corpus Christi longum septem pedibus esse in euchari stia & in qualibet eius parte: & tamen est ordo partium in ordine ad totum & non in ordine ad locum: non curando de relatione siue distinguatur a fundamento & termino, sicut domini reales tenent: siue non: sicut domini nominales dicunt. aequaliter enim currit manuductio: & est vtrique positioni cmmunis. Pes enim Christi in eucharistia distat aequali interuallo a capite sicut in caelo: & collum capiti immediate coniungitur: & rea liter in ordine ad totum medians inter caput & pectus. & omnino qualis est ordo partium corporis Chri sti in caelo vel fuit quando moriturus erat: talis nunc est ordo partium in ordine ad totum: nec vlla partium est confusio: cum in toto distent inter se sicut in caelo: tamen in ordine ad locum circumeuntem eucharistiam, vel ad eucharistiam quaelibet pars corporis Christi & totum est in qualibet tali parte: & calor cordis in ord ne ad totum corpus no est cum frigiditate cerebri: secus est in ordine ad eucharistiam. & licet eucharistia corrumpatur vel annihiletur: potest tamen deus facere idem de illo corpore.

12

⁋ Vlterius patet quod corpus Christi in eucharistia est sub modo quantitatiuo in o dine ad totum: sed non est sub modo quantitatiuo in ordine ad locum: vel est sub modo quantitatiumo in trinsece, no autem extrinsece. Nec cures de aliorum modo loquendi, dicentium quod in eucharistia est quantitas: sed non est sub modo quantitatiuo. Semper sententiam acci pito verbis neglectis: & fundamentum per analogiam capias: & consequenter loquaris secundum tua principia si nominalis sis: de aliorum verbis non curando. si autem reales sectari volueris: dum sententialiter ad rem loqua ris: in verbis non lucteris.

13

⁋ Contra hunc modum arguitu Ocltam in. iiii. sententiarum, & in suo tractatu quem compo suit de sacrameuto eucharistiae: quaerens de illo or dine partium in toto. Aut est ordo partium situalis, ita quod vna pars superior: alia inferior: vna ante alia retro: vna orientem versus: alia occidentem versus: aut est ordo partitionis: aut totius & partis: quomodo oculus est pars capitis non pedis: aut ordo causalitatis, quomod vna pars est causa alterius: aut ordo originis, vel naturae, vel temporis.

14

⁋ Item omne quantum cotinuum est longum, latum, & profundum: sed hae dimensiones requirunt lo calem partium distantiam.

15

⁋ Respondetur ad primum quod nimis prolixe deducit. dico temen quod est situs partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum, nec habe as oculum ad situs praedicamentum more realium. sed tu rea lis optime nosti quod situs in abstracto nihil aliud est quam res taliter situata. Potes tamen dicere quod non est ordo situs, nec est corpus de praedicamento situs: quia ad corpus de praedicameto situs requiritur partium intercapedo in ordine ad locum ambientem: & cum non sit situs corporis Christi in eucharistia, non sedet in eucharistia: nec stat in eucharistia. Nam omnia illa vo cabula sunt de praedicamento situs: modo negato genere de pronomine aliquid demonstrante, negantur omnes species eius.

16

⁋ Ad secundum dicitur quod corpus Christi est lon gum septem pedibus. & quanoo dicit: hae dimensiones requirunt localem partium distantiam: dico hoc esse falsum. Oclcam & Gabriel multiplicant aliquas alias rationes: sed quia nullius ponderis ipsas iudico: non respondeo. Ingeniosus mox dicet consequenter: rudis autem nihil intelliget in hac materia: propterea partranseo

17

⁋ Manipulos sparsos colligendo mo dus iste dicere vult quod est ordo partium in toto, & manus dextra extra sinistram in ordine ad totum, non amen in ordine ad locum. & omnino breuiter dicas de cor pore Christi in eucharistia: sicut de corpore Christi in caelo, & eius extensione in ordine ad totum: & cape analogiam de corpore pedali cadente per perpen diculum: & res erit quodammodo tibi puia. sed in or dine adlocum quaelibet pars est sic cum qualibet parte: quia quacumque parte Eucharistiae stilo tacta, verum est dicere: in illa parte est corpus Christi totum cate gorematice & syncategorematice. Nec sequitur: ca put est inferius in eucharistia & pedes superius: er go est stans super caput in eucharistia: quia nonest ordo situs corporis Christi: bene autem quatitatis. pro pterea secundum hanc viam concedere habes quod cor pus Christi est longum septem pedibus in eucharistia in ordie ad totum. haec autem per manuductionem corpo ris Christi descedentis in vacuo ostendere potes: in quo vacuo Sortem ponis. Hunc itaque modum teneo magis probabilem: & per consequens simpli citer teneo in hac graui materia. Tum primo, quia est communis modus sapientum: vt Hugonis san cti Victoris, Altisiodori, Alexandri Halensis, do ctoris Seraphici, Ricardi Mediltoni: doctoris sub tilis: Adae. Adam enim dicit quod non inconvenit cor pus habere partes in ordine ad totum: & non in or dine ad locum, quod patet extra vniuersum. sed illa manuductio est nulla. de hoc enim non est difficultas. propterea de hoc in vacuo de per accidens, in quo es difficultas, analogiam dedimus. in pleno etiam analo giam capias si volueris: quod deus faciat corpus subi to descendere. & sic completam manuductionem habes per hanc analogiam quam dedimus: ita vt (opinic ne mea) res sit satis facilis captu. Tum secundo, hic mo dus tenet ordinem partium corporis Christi in ordine ad totum. Tum tertio, secundum modum praecedentem vi detur partium segregatio: nec est facile captu quomen corpus Christi secundum illum modum sit vnum cotinuum In hoc itaque modo te exerceas: qui si primo aspi ctu difficilis intellectu appareat, successu temporis cla rior apparebit. Modum tamen peccedentis quaestionis non penitus reprobo: & id propterea facio quod forte mo dus ille alicui clarior apparebit quam noster. is capia imaginationem quae ei placebit: & melius ad intelligentiam fidei manuducit. Ego autem pro me hunc modum propter causas dictas imitor: nec mihi occurrit. obiectio aliqua quae ex dictis ( si bene ponderentur) solutionem non habeat.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 3