Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 3

An non ieiunantes peccent
1

SVperiore quaestione de satisfactione in comune lo quuti sumus. Reliquum est de aliquibus operibus satisfactoriis in speciali loqui. Magister enim in. xiiii. dist. huius lo quitur de eleemosyna. & quia multi hic de ieiunio etiam loquuntur: quod est opus sa tisfactorium: & est commune in ecclesia: de eo loquar: circa ipsum proponendo quatuor quaestiones. Prima erit. An non ieiunantes peccent. Secunda erit. an ie unium quadragesimae sit de iure diuino obseruandum. Et propter aliquos sinistre opinantes, tangam in illa quaestione: an lex pure humana obliget sub poena peccati. Et quia consuetudo regionum multum facit ad ieiunium, quaeram de robore consuetudinis: & quomodo ipsa sit obligatoria. Quarto. an tertio comeden: in die quo est ieiunandum, peccet peccato fractiuo ieiunii.

2

⁋ Pro solutione primae quaestionis nota: quod lo co ieiunii maiores nostri vsi sut vigilia: qui noctes ducebant insomnes in sanctorum profestis ad carnis castigationem. Sed quia successu temporum compertum est hoc vigilantibus obfuisse: & occasionem impudio tiae / cantibus lasciuis / luxui / furto / rixae / & homicidio praebuisse: in nocte enim rarum est lumen: & qui male agit odit lucem. loan. iii. Propterea ieiunio rationabiliter vigilia cessit: licet consuetudo loquendi adhuc maneat: sed non res ipsa. Terminus autem ieiunium bifa riam accipitur: vno modo laxato vocabulo pro omni absti nentia a peccatis. vt Esaiae. lviii. Nonne hoc est ieiu nium quod elegi? & Matthaei. xvii. super illa propositione. Hoc genus daemoniorum non eijcitur nisi in oratione & ie iunio. glos. interlinea. dicit. Generale est non tantnum ab escis, sed etiam ab omnibus iniquitatibus abstinere. & illud patet de consecra. dist. v. leiunium. Secundo mo do capitur strictius & vsitatius vt est circa cibum & potum. Et istud est triplex: scilicet ieiunium nature: ieiunium virtus: & ieiunium ecclesiae. leiunium naturae dicit omnimodam abstinentiam a cibo & potu. vt distin. ix. huius diximus. hoc autem modo interdum dicit puran priuationem cibi & potus: & nullum actum ponit, nonumquam denotat eandem cum positione actus eliciti. leiunium virtus est species temperantiae. Temperantia enim vt est virtus cardinalis: circa venerea habet castitatem: cit ca potum sobrietatem: & circa cibum abstinentiam: cuius species est ieiunium. Vna autem species est circa sensum tactus. Alia tam circa gustum: quam tactum: licet magis circa tactum, quod ingeniose colorat Aristoteles per Philo xenum quendam pultiuoracem: qui precatus est deos quatinus collum gruis haberet, propter voluptatem quam in collo experiebatur. de lingua enim precatus est nihil. Tertium ieiunium vocatur ieiunium ecclesiae.

3

⁋ Sed hic occurrit difficultas. Videtur enim ieiunium ecclesiae si non sit actus bonus, non esse satisfactorium praecepto ecclesiae. vtpote si quis propter inanem gloria solum ieiunet, non videtur quod ieiunet: secundum dicta in quaestione prima huius distinctionis. Et idem probabiliter videtur si scienter per intemperantiam peccet per actum quo solo adimplere satagit ieiunium: puta per talem actum: nolo come dere hodie. vbi ratio dictat quod comedere tenetur. videtur inquam quod non satisfacit praecepto de ieiunio ecclesiae: dato etiam quod sit peccatum solum veniale. licet hic dari possit discrimen: cum non ponatur maius finis vel obiectum malum. Durum autem videtur quod dicens horas mane propter diabolum & hoc confitendo non solum habeat peccatum detestari: sed etiam horas repetere cum adhuc tempus superest. si quis enim habeat actum moraliter bonum quo intendat implere prae ceptum ecclesiae: licet peccet interea mortaliter: nul li dubium est quin satisfaciat praecepto ecclesiae quamtum ad substantiam actus: sic scilicet vt non peccet omittendo ieiunium ecclesiae. secus est per actum malum. Non tamen nego quin homo satisfaciat homini per peccatum: lucrando eius stipendia: vt fodiens in horto vel pugnans in bello ob inanem gloriam. & idem etiam opinor de celebrante in mortali pro sex par uis albis. Scio tamen non esse facile convincere volentem dicere oppositum: quod scilicet non inconvenit implere vnum praeceptum ecclesiae per tranigressionem ab terius. illud enim est apparens. ludico tamen cum beni gna venia oppositum probabilius. Dicis mihi: sufficit substantia actus: licet non intentio praecipientis ad satisfaciendum praecepto. Dico. si non ponatur actus bonus moraliter: non ponitur substantia actus. Et ex consequenti sequitur: si quis dixit horas ob inanem glo riam: & in fine poeniteat de malo proposito: oportet di cat horas a nouo proposito suo bono: quia dicere a malo actu emergens, non erat satisfactorium.

4

⁋ His praesuppositis pono defini. tionem ieiunii ecclesiae. quae est talis. leiunium eccle siae est volitio qua quis no vult comedere pluries quam semel. etiam si comedat: non vult comedere nisi ab ecclesia admissa comedi, & tempore debito. Merita autem actus boni quemadmodum debet esse ieiunium & mala, sunt actus voluntatis. Diximus pluries quam senaebquia non est de ratione ieiunii: vt quis comedat in die quo est ieiunandum. potest enim aliquis sa nus stare vltra diem naturalem nihil comedendo: etiam cui ad corporis valitudinem conducit cibos admissos duntaxat comedere. comedendo autem carnes in die ieiunii solum semel in die: frangitur ieiunium.

5

⁋ Secundo sequitur. Licet oua non frangant ieiunium extra quadragesimam: ouorum tamen comestio in quadragesima sine dispensatione frangit ieiunium.

6

⁋ Tertio sequitur quod oua comedens semel in die ieienii etiam in quadragesima cum dispensatione, non fran git ieiunium. patet. comedens butyrum & taseum cum dispensatione non frangit ieiunium: vbi caseum cum coagulo compositum comedens in quadragesima sine dispensatione frangit ieiunium. Nullum autem ieiunium ecclesiae adhuc carnium comestionem admisit. Frater Minimus etiam comedens oua in die ieiunii extra quadragesimam, licet peccet contra suam re gulam: non tamen frangit ieiunium. ratio est: quia non comedit cibos ab ecelesia prohibitos in die ieiunii.

7

⁋ Quarto sequitur quod ex communi comestione & reputata licita apud omnes: homo comedit carnes in quadragesima bene ieiunando. Patet comedendo rabas & pisa, quae bestiolas solent in se includere: sed ignorantia inuincibilis facit quod homo non peccet tales bestiolas mortuas comedendo, nec opor tet praeter modum communem comedendi, fabas fran- gere venando has bestiolas: sed sufficit more aliorum comedere. Alia tamen ratione ductus a talium comestione abstinuit Pythagoras Samius, vt memoriae proditum est: ne scilicet illarum bestiolarum animae in suum corpus transirent. vt est apud Na sonem. xv. metamorphoseos. vel vt aliis placet, propter ventositatem cauebat a talium comestone ne ad libidinem incenderetur. Si quis tamen comedat carnes in specie carnium communium per ignorantiam inuincibilem: frangit essentiam ieiunii, sed non peccat. De fibro Pontico semper tenente caudam & posteriores partes in aqua: & anteriorem extra aquan potes posteriorem partem sine fractione ieiunii come dere: & non anteriorem. piscis enim a carne hoc modo secernitur. Piscis naturaliter non potest diu viuere extra aquam. sed partem posteriorem illius bestiolae opor tet erebro aqua humectari dum est in aere: & non interiorem vt perhibent. Sed est obiectio physica contra istum fibrum., quia ex dictis videtur quod partes pecie distinguantur: & per consequens ex eis non constituitur aliquid vnum. sed illud non concludit. da to nanque non esse aliquid vnum, simile est de virga cuius vna pars est arida & alia viua. Ex hoc seuitur quod ranunculi aliqui sunt pisces: alii autem non sunt pisces. Patet. aliqui in aquis solis degunt: alii autem per notabile tempus extra aquam, etiam qui non bene viuunt in aqua. & ex hoc sequitur quod limax non est. piscis. Cum his tamen dictis stat quod quis in qua dragesima scienter comedet carnes licite qui tene tur ieiunare, probatur. in hoc tpore, demonstrando pascha, sortes licite & scienter comedet carnes. hoc tempus est vel erit quadragesima: ergo in quadragesima sortes licite & scienter comedet carnes.

8

⁋ Quinta ppositio ex definitione sequens est haec: quod non habens actum latum super diem ieiunii, non ieiunat. probatur, quia actus eius non est humanus, quod non mereatur notum est: quia sine actu voluntatis nemo meretur. immo cum hoc non satisfacit praecepto ecclesiae: sed est eius transgressor, nisi per ignorantiam inuinci bilem excusetur. Simile superius deduximus in. xii. distinctione de dicente horas. Non tamen requiritur quod actum ieiunandi habeat die quo ieiunat, sed suf ficit actus in die praecedenti habitus. si etiam sortes ha peret talem actum in die ieiunii mane: volo dormire toto die ne ieiunium infringam: nullum alium actum circa ieiunium habendo: ille sufficienter satisfaceret praecepto ieiunii.

9

⁋ Quo ad tempus prandendi dicitur quod est hora. xii. in quadragesima: ita vt sit peccatum illam horam notabiliter praeuenire sine rationabili causa Rationabilis causa esse potest quia homo habet vertiginem capitis: membrorum tremorem, vel alium defectum stoma chi ante potum: is potest praeuenire horam. Potus enim ante meridiem siquis magnam sitim patiatur, nullo modo ieiunium frangit. Hinc Aristote. dicit in problematibus, & experientia est ad hoc: quod diffiei lius est sitim tolerare quam famen. morbi etiam ad hoc sequi possunt. Propterea potum ante meridiem vel post meridiem non prohibuit ecclesia nisi in frauden ieiunii fiat. Nec respiciendum est ad aliquod ius positiuum humanum: vt est cap. Solent. de consecra. distin. i quod differendum sit ieiunium quadragesimae ad tertiam vel secundam. Nam consuetudo in oppositum omnia talia iura aboleuit. Praeterea dico: quod sufficit rudi Minerua horas deprehendere vbi no est horologium, de tempore comestionis. Quando autem quis est in prandio quo ad tempus non potest dari vna regula. vnus enim voraciter mo re lupi comedit: & in breui tempore: licet istud stomacho noceat, cum non faciat in ore digestionem iste in minori tempore cibum sufficientem capit quam alter lente cibum assumens.

10

⁋ Ex parte quatitatis cibi dummodo homo non comedat intemperanter: nullo modo frangit ieiunium: vnicam refectionem in cibo permisso sumendo. est autem temperantia: quando nec est in iacturam corporis nec animae, & comedit cibum licitum. Ex quo sequitur quod licet sortes comedat tantum in die ieiunii quantum in alio die: non propterea frangit ieiunium. patet istud de illo qui quolibet die semel tamen comedit. Secundo patet idem de assueto bis comedere in die. stat enim quod vtriusquod temporis refectio non noceat ei, quia est abstinentia a vice temporum, licet non a magnitudine vel multitudine cibi. Vlterius patet hominem posse lautius coenare & plus comedere in coena praecedenti diem ie iunii sine peccato. patet, quia temperanter comedit, & magis quam comederet alio die: vt ieiunium seruet. Et ex eodem fonte sequitur quod in die sequenti diem ieiunii potest tempestiuius ientari, & splendidius solito: quia non transcendit limites temperantiae. Hinc aliqui ineru dite dicunt homines pro vno ieiunio ter peccare: vt pote lautius coenando in coena ieiunium praecedente: in me ridie quando ieiunatur: & in ientaculo subsequentis diei omnia enim ista sunt licita: vt ex dictis patet. & per conse quens non peccatur in aliqua istarum comestionum. Non impugnas istud per hoc quod debet pati maioren famen in ieiunio quam extra ieiunium: quod hic non contingit. Assumptum enim est falsum: vt liquet de obeso & quolibet die assueto ieiunare. immo nec est de essen tia ieiunii (quod maius est) vt caro ieiunantis domen licet enim ecclesia hoc intendat: non tamen ad hoc obligat. Patet hoc. Nam aliqui pisces aeque carnem ad libidinem prouocant, ac caro melancholica / bouina / & anatis. sed quia caro a tota specie plus mouet, quam piscis: vnum est vetitum, & aliud non. In super vinum prouo cat ad insultus sensualitatis sicut haec caro vel illa: & tamen ipsum non est vetitum: cuius ratio est, quia poputle difficilius est non bibere vinum quam abstinere ab esu carnium: quaere noluit ecclesia hoc prohibere. Nec oportet hic quaerere profundas rationes quare ecclesia hoc fecerit: & non illud. nam in positiuo iure sufficit apparen- tia pro vna parte: esto nonnihil sit apparentiae in oppositum: immo interdum tantundem

11

⁋ Hoc praemisso ponitur haec conclu sio. Quilibet frangens ieiunium sine rationabili causa peccat. Probatur conclusio quo ad ambas partes per varia capi. de consecra. dist. v. & totum vsum ec clesiae. Praeterea praetermittens praecepta ecclesiae sine causa, peccat: non ieiunans sine rationabili causa est huiusmodi. igitur.

12

⁋ Rationabilis causa tamen excusat quempiam ne ieiunet. & multae sunt tales causae: videlicet aetas: quare iuuenis & senio confectus non tenentur ieiunare. si enim iuuenes ieiunarent, impediretur eorum crementum. noluit ergo ecclesia eos obligare. Vix autem potest dari certa regula quando iuuenes tenean tur ad ieiunium totius quadragesimae. Nam aliqui sunt debiliores & teneriores qui alii. Porro ante. xx. annum videtur iuuenis non obiigatus ieiunare totam quadragesimam: sed solum paucos dies secundum suas vires, quod enim aliqui praefigant. xxi. annum: est voluntatium. Consulant iuuenes isti, sapientes qui robur & conditiones eorum nouerunt: & potissimum suos confessores qui peccata eorum occulta opti me nouerunt. si enim iuuenis insultus habeat magnos ad sensualitatem: inducatur ad ieiunium ec clesiae. abstinentia enim a cibo & potu est ei de praecepto diuino. quia secundum Comicum, Sine Cerere & Baccho friget Venus. & licet ieiunare more ecclesiae sit positiuum ius: non tamen potest melius abstinent: a ei iniungi. & sic per ius positiuum humanum seruabit illud quod est de iure diuino. Habeat au tem confessor oculos ad iuuenem. aliqui enim multum crescunt ante. xvii. vel. xviii. annu, & parum postea. & habent hoc a sua gente. quibus potest ieiunium tempestiuius iniungi. alii sunt delicati qui lente crescunt. Senes item habentes alterum pedem in fouea pro se ipsis consultent.

13

⁋ Secundo infirmi non tenentur ad ieiunium vllum: siue infirmitatem ex culpa mortali acquisiuerint siue non. Ratio est. ipso infirmo posito inter duo praecepta scilicet humanum ex vna parte de seruando ieiunium: & diuinum ex altera parte de seruanda vita: vel ea non notabiliter abbreuianda saltem hoc tempore & modo: praecepto diuino praeceptum humanum cedit, & desinit esse praeceptum vel consilium. stat etiam quod nec possit vti cibis praecise quadragesimalibus: nec teneatur ad tem pus, nec oculum vllum habebit ad quadragesimam. quemadmodum in necessitate obsessus in arce, in quam nihil habet quod comedat nisi carnes in quadragesima: tarnes comedit nullum scrui pulum habendo: immo male ageret non comedendo.

14

⁋ Tertio excusatur laborans opere multum decoctiuo, pro se vel sua familia: qui non potest aliter commode se & suos alere ieiunando. ratio est: quia corpus eius labore affligitur. modo afflicto non est danda afflictio. Si vero habeat vnde egregie se & suos alere possit: non est ex cusandus no tamen requiritur quod habeat praecise ad succurrendum indigentiae extremae. Dixi (in opere mul tum decoctiuo) quemadmodum sunt lapidum incisoress fabti ferrarii: lapides pro extruendis domibus fe rentes: frumentum flagello percutientes, & huiusmodi. Sutor autem, sartor, & architectus, latomus vel alius faber parum laborans: a ieiunio quadragesimae non est excusatus.

15

⁋ Quarta causa excusans est mendicitas. mendicus enim non potest simul habere cibum vt vnicam faciat refectionem. Forte enim constrictus fame cogitur comedere sibi datum in pronptu. & quamquam non constringitur ad hoc: non potest seruare suum cibum vt sibi valeat diutius conseruatus: quia forte est offa calida vel cibus alius qui notabiliter minus valet conseruatus. breuiter iste laborat, more laborantis in horto. plerumque etiam est debi lis: qui infimo aequiparatur. Mulieres insuper foetus habentes in vtero vel lactantes excusantur a ieiunio quoniam nutrimentum paruulo in vtero ministrant: etiam extra vterum. Iac enim est sanguis dealbatus, quaere opus est eis maiore cibo. Praedicator quoque verbi diuini in quadragesima est excusatus a ieiunio quadra gesimae: modo non possit vtrique officio incumbere: maius enim officium vtilitati reipublicae christianae prae bet quam sit suum ieiunium: licet praedicare sit solum di consilio: quia non inconvenit vnum grande opus consilii tollere de medio vnum opus praecepti. vt patet de la tomo. Simile patet etiam in materia de martyrio: vt distinctione. xlix. huius videbitur de multis qui se cru ciatibus martyrii tempore consilii exposuerunt.

16

⁋ Martinus magister dicit regentes in artibus esse a ieiunio quadragesimae excusatos. Sed istud indistincte di ctum non placet. sed opinor esse verum vbi regens est iuuenis non potens auditoribus satisfacere sine impro bo labore, quem non potest ferre cum ieiunio. continuo enim in honesto officio affligitur tam in corpore quam in anima surgendo mane, & sero petendo quietem: ac animo sollicitus est ad domandos insultus passionum suorum scholasticorum, & pro eis recte & honeste moderandis & manutenendis: astrictis aliis in magnis reparationibus respondere, & ipsos impugnare. Idem intelligo in simili casu de regente in gramatica. & propter illud ne videar regentibus ( de quorum numero licet indignus fuerim) fauere: hoc sic declaro. Agri cola, vinitor & latomus excusantur a ieiunio quadra gesimae: quamuis nec ipsi: nec sui paruuli sint in extrema necessitate: sed acquirendo denario pro se & suis mediocriter sustentandis intenti. ergo tunc talis labor est eis de consilio. sed regens, de quo locutus sum, habet similem excusationem, & non habet pe cuniam vt altiorem gradum in alia scientia adipi scatur: semper autem in artibus regendo marcesceret. ergo potest legere causa lucri obtinendi: etiam pro doctrina spirituali quam seminat, more declamatoris in templo: qui in fine quadragesimae etiam eapit pecuniam oblatam: & sub illius spe ad dei verbum eminandum ducitur etiam sine culpa. pecunia enim est motiuum minus principale. vt in xxv. distinctione huius dicemus in materia de Simonia. Omnes autem isti causas excusatorias habentes caueant vesperi comedere coram iuuenibus, similes causas non haben tibus: quia facile scandalizantur accipientes argumentum a superioribus, hoc sibi licere.

17

⁋ Contra conclusionem arguitur. famuli dominorum non peccant: & tame frangunt ieiunium. igitur conclusio falsa. minor patet. Nam inter vndecimam & duodecimam comedunt parum: postea domino manente in mensa ad tertiam forte inclusiue, famulus incipit comedere. & sic protrahitur comestio famuli ad tertiam vel quartam horam: ergo non ieiu nat. maior patet. quia quilibet iudicat eos non pecca re. Idem potest fieri delectore in mensa inter religio sos. & de famulis examinantibus cibos dominorum.

18

⁋ Respondetur negando minorem. parum enim sumunt a principio pro sui recreatione: quia non possunt comestionem ad secudam horam vel tertiam differre: & sumunt illum cibum per modum medicinae praeseruatiuae non ad nutriendum. inter tertiam autem & quartam prandium faciunt. Si etiam magnum cibum sumerent ante meridiem: nec bene dominis seruirent: nec eis conduceret. Primum est notum, nemo enim plenus cibo & potu ita vigilanter seruit, vt non plenus. Item esset seruis in iacturam: quia post magnum cibum assumptum onerosum est incidere, & potissimum celeriter: quod tame oportet facere famulos. Etiam esset indecorum quod famulus ante dominum pranderet, no enim est discipulus super ma gistrum: sed sufficit ministro quod sit sicut dominus suus: immo quod eum sequatur. Sed dicis. famulus ille potest: viuere sine seruitio istius domini in propria domo: & si esset in propria domo ieiunare posset. ponal mediocriter diues. igitur. Hoc aliter patet. si latomus. habet vnde se & suos alat non debet frangere ieiunium sed viuere de proprio: & minus in domo laborare seruando ieiunium. Concedo vtramque praemissarum: & nego consequantiam. quia magnus dominus frequenter habet famulum potentem viuere de bonis paretum. & hoc est licitum. quando autem primo conducitur non est men tio de seruitio mensae in die ieiunii: sed hoc in seruitium incidit. aut si hoc seruitium exciperet, non conduceretur. Nec est simile de latomo in die determinato conducto. Etiam mediocriter diues latomus ieiunium frangit laborando, sine peccato: licet opes mediocres habeat: quia forte in morbum inci det: & tunc pecunia quam collegit ei non sufficiet. Sed melius est dicere quod essentiam ieiunii seruent quam quod excusentur a ieiunio more pauperum: quia latum est discrimen. pauperes enim non possunt ieiunare: isti autem possunt. Contra hoc arguitur. famuli non abstinent a cibo per maius tempus, incipientes hora secunda, quam domini sui hora. xii. incipientes: ergo nihil dictu est. antecedens patet. prandeat famulus ad tertiam, vel ad tertiam cum dimidia: & dominus eius ad primam cum dimidia: iam sicut dominus in die sequenti incipit per horam cum dimidia ante famulum: ita famulus pransus est tanto tempore post dominum. Respondetur. illud est verum: & si caetera essent paria famulum non excusarem plus quam do minum abstinentem a cibo. xxiiii. horis. sed quia plures habet labores & sudores currendo hincinde: non potest ita diu abstine re: quapropter tales serui sunt excu sati, & qui escas examinat quos oportet prius gu stare ne toxicum domino ponatur in disco: vel vt dominus hoc non formidans habeat cibum bene apparatum

19

⁋ Secundo arguitur. sortes comedens ab hora. xii. ad dimidiam primae & desinens comedere vna dimi dia hora vel amplius: postea rursus incipiens comedere per tempus vnius quartae partis horae frangit ieiunium. & tamen non peccat, probatur ponendo quod plato incipiat cum ipso comedere in eodem tpore: & comedat il lo toto tempore quo sortes desinit comedere, & come dat actualiter quando sortes comedit.

20

⁋ Respondetur concedendo maiorem: sed negatur minor. & ad probationem concedo quod plato non peccat: sed ieiunat, quia in vno est interruptio ieiunium frangens: non autem in alio. Consule prudentes quanta interruptio sufficiat ieiunium rumpere. Nolo tamen dicere iuuenem in mensa comedentem accedentem domum vicini pro vino nihil come dentem, frangere ieiunium. Maior autem interruptio vni est rationabilis causa: sic vt non frangat ieiunium: vbi minor interruptio frangeret sne simili causa. vt si non sit vinum in domo vicina sed opus sit domun remotiorem adire: vel longa est dilatio pro haben do vino, & cito non potest se expedire: tunc opus est longiore mora. & sic magna interruptio in isto non frangit ieiunium. Nec opus est ei pane in ore praeter aliorum consuetudinem quatenus seruet ieiunium.

21

⁋ Tertio arguitur. ad Ephesios quinto scribitur. nemo vnquam carnem suam odio habuit. ergo caro est fouenda: & no est maceranda ieiunio.

22

⁋ Quar to arguitur per illud quod scribitur Lucae. vi. Diligite inimicos vestros & benefacite his qui oderunt vos sed caro est nobis inimica, vt dicitur ad Galathas v. Tres enim ab omnibus reputantur hostes: Mundus daemon / & caro. immo est hostis caeteris deterior quia hostis domesticus datus in exercitium.

23

⁋ Respon detur ad tertium quod substantia carnis est fouenda: sed eius insultus ad illicitum tendens est refrenandus.

24

⁋ Ad quartum dicitur quod illic est sermo de inimicis ratione vtentibus. sed quo ad omnem inimicum nos ducentem in malum & captiuantem in peccatum: ab illo discedendum est eo modo quo possumus. hoc est euitemus malum quod prouenit ex eius inimicitia. si enim caro nostra sit effrenis: in chamo & freno ma- xillas eius constringemus: ieiunio, vigilia, sollicitudine, & labore corporali. Si namque carnem plus aequo foueris: viperam in sinu fouebis: quae continuum toxicum tibi parabit. Et quanto delicatius ea nutriueris: tanto magis spiritui reluctabitur, & peior efficietur, secundum illud Alani. Pessimus est hostis qui cum benefeceris illi Fortius iusurgit bella mouendo tibi.

25

⁋ Quinto arguitur. nihil quod in os intrat coinquinai animam. Matthaei. xv. ergo cibus nullo tempore assumptus facit peccatum.

26

⁋ Respondetur. illic est sermo contra pharisaeos qui apostolos reprobant quod illotis manibus comederent. volebat enim Saluator dicere quod assumptio talis cibi non est peccatum. sed ad propositum nostrum, quod intrat in os licite: non arguit peccatum in voluntate nec in ore, sicut erat de comestione apostolorum quos Christus excusat.

27

⁋ Sexto arguitur. corporalis exercitatio ad modicum vtilis est. pietas ad omnia valet. primae ad Timotheum quarto.

28

⁋ Respondetur. superflua subtrahere a corpore vt ipsum reddatur subiectum rationi: est multum spirituale: non tamen est corpus penitus eneruandum cum sit instrumentum bene agendi, non enim est bonus politicus qui occidit ciuem sine quo non potest viuere. modo anima non potest viuere in hoc statu merendi aut demerendi sine corpore. Sed cum poeta optandum est vt sit mens sana in corpore sano.

29

⁋ Ecce quomodo triplex est ieiunium. scilicet ieiunium ecclesiae: ieiunium virtus: & ieiunium naturae. & quod ipsum institutum est pro domandis hominum effrenis insultibus passionum: cum pisces minus foedas passio nes nutriant quam carnes, quod argumento patet. alioquin Carthusienses & Benedictini & multi alii re ligiosi in regulis non abstinerent ab esu carnium. Et licet ieiunium ecclesiae vniuersaliter pronuncietur: aliquae tamen personae non obligantur ad ipsum sed aliquos lex naturae: & hominum communis consue tudo viuendi excipit. Et cum causa est euidens: dispensatione non opus est. De absolutione autem a ieiunio in casu ancipiti, petatur facultas a superio re, episcopo: vel eius locum tenente in hoc: scilicet poenitentiario si facile haberi potest. sin minus: habeatur curatus vel alius vir probus vice eius. Quo ad horam comedendi seruetur consuetudo hominum cum quibus viuitur: neglecto positiuo iure scripto de non comedendo ante secundam po meridianam. Licet autem ius scriptum nullum ieiu nium de profestis nostrae dominae instituerit demi pto profesto assumptionis: consuetudo tamen est apud Britannos & forte apud alios, quodlibet an tiquum profestum eius ieiunare. & tales obligantur ex iure non scripto. Quare si velis iudicare de aliquo ieiunio in aliqua regione, non sufficit tibi videre praecepta Romanorum pontificum: sed cum hoc inquirere oportet consuetudinem loci. leiunium enim eccle siae est praeceptum solum humanum: quod interpretatur ho minum consuetudo. Transmutat etiam pontifex ieiunium vnius diei in alium in quo non est ieiu nium pro causa: vt profestum Omniu sanctorum apud sanctum Quintinum, quod in die sancti Quintini incidit.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 3