Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 7

An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum
1

⁋ Distinctionis Trigesimaeoctauae Quaestio Septima. DErtio circa religio.- Inis materiam, & septimo in hac ldistinctione quaeritur: an curaltorum status qui apud Britan nos omnes rectores vocantur, si maioris perfectionis quam status religiosorum. In hac quaestione tria faciam. In primis sententiam vnam recitabo. Secundo illam impugnabo. Tertio ponam sententiam illam quam rationabiliorem puto.

2

⁋ Pro istorum articulorum expe ditione scito esse sententiam beati Thomae in secunda secundae quaest. clxxxiiii. art. vi. dicentis quod nullus ci tra episcopum est in statu perfectionis. Ratio eius est quia curati non obligantur manere perpetuo cum cura: sed possunt eam deserere sine facultate episcopi transeundo ad religionem. quod nullo modo liceret, si essent in statu perfectionis, quia manum retro mitte rent. Episcopi autem non possunt sine licentia Romani pontificis ad quem solum spectat in votis perpetuis dispensare / retrocedere. ergo inter solos praelatos episcopi sunt in statu perfectionis. Postea articulo viii. dicit. quod curati & religiosi possunt comparari secundum bonitatem qua boni sunt: & difficultatem quan habent: hi ad regularem obseruantiam seruandam: illi ad bene ministrandum in sua cura. Si sit comparatio in bonitate: praefertur religiosus curato vel archidiacono. ratio est: quia religiosus totam suam vitam obli gat ad perfectionis studium. curatus autem & archidia conus non obligant totam vitam suam ad curam animarum sicut episcopus: nec etiam eis competit principalem cu ram subditorum habere, vt episcopo: sed tamen quaedam particularia officia pro animarum cura illis commit. tuntur. Et ideo comparatio status religionis ad eo rum officium, est sicut vniuersalis ad particularem, & sicut holocausti ad sacrificium, quod est minus ho locausto: vt patet per Gregorium super Ezechielem. sed haec comparatio est secundum genus operis, & non secundum charitatem operantis. quandoque enim opus minus ex genere est magis meritorium. Si vero at tendatur difficultas bene obseruandi, in religione & in cuta animarum: sic difficilius est bene conuersari in cuta animarum propter exteriora pericula i quamuis conversatio religionis sit difficilior, quantum ad genus operis, propter arctitudinem obseruan tiae regularis. Ex his ergo secundum eum habetur quod soli episcopi & religiosi sunt in statu perfe ctionis. episcopi tamen sunt in perfectiore statu quam religiosi.

3

⁋ Contra hanc positionem arguitur, probando quod plebani & alii curam animarum habentes vt archidiaconi, decani, & curati, sint in statu perfectionis. primo per glos. marginalem. Matth. xxiiii. dicentem. Tres sunt status hominum solum: scilicet coniugati, qui significantur per Iob. rectores: qui significatur per None qui arcam rexit. contemplatiui & continentes: qui sunt in statu perfe ctionis, & significantur per Danielem. Et addit grossa. non sunt alia genera hominum quam haec tria in ecclesia. Idem habetur Ezechielis. xiiii. in glossa interlinea ri. vbi in textu dicitur. Et si fuerint tres viri isti in medio eius, None, Daniel, & Iob, ipsi iustitia sua liberabunt animas suas. Non tres solum intellexit: sed per eos, hos tres status de quibus loquimurModo curati non sunt de statu coniugatorum mec sunt ex alio genere quam ex supremo eorum cum Not in quo genere sunt episcopi. & si religiosi sint de genere Danielis contemplando: supta eos sunt curati. Praeterea ratio eius non valet, qua dicit. episcopi obligantur perpetuo manere cu episcopatu non autem curati. Nam hoc non est de iure naturae, nec diuino: sed solum humano: magis de episcopo quam de inferiore praelato. ergo ante illam constitu tionem pontificiam ita licitum erat episcopo, episcopa tum relinquere: vt curato suam curam. sed neuter poterat sine rationabili causa curam suam dimitte re licite: quamuis dimissio esset valida. Praeueniamus igitur illam constitutionem humanam de perpetua obligatione ad episcopatum sine dispensatione ma ximi pontificis. tuc sequitur, quod illo tempore episcopatus non erat status perfectionis plusquam cura: & post dispensationem cum episcopo factam, episcopatus erat status perfectionis, quod est absurdum. Item potest papa statuere legem quod nullus curatus possit relinquere curam sine dispensatione sua. & sic curatus erit in statu perfectionis: & ad libitum Romanus pontifex faciet aliquem esse in statu perfe- ctionis, quod similiter est absonum. Rursus Romanus pontifex potest suum episcopatum deserere, rel gionem profitendo: ergo & quilibet alter eius lege seclusa, quod enim iuret tenere pontificatum vel eum non relinquere: non est de essentia episcopatus summi sicut contigit de primo post Petrum qui pontificatum reliquit. Praeterea vt patet ex dictis, non est verum neminem posse in votis perpetuis dispensare nisi Romanum pontificem: immo inferior potest in voto simplici perpetuo dispensare. Item nec episcopum oportet facere votum de perpetua mora in sua dioecesi. Insuper si non esset lex pontificia: episcopus pos set epsoatum relinquere & profiteri religionem sine facul tate papae, sicut curatus. sed per eum, non licet transire de maiore ad minus. ergo religio est status perfe ctior quam episcopatus, quod ipse expresse negat. Praeterea dicit quod religiosus praefertur curato in bonitate quia totam vitam sua obligat ad perfectionis studium: non autem curatus. Haec ratio si valeret, concluderet religiosum esse meliorem episcopo. quod ipse negat. ltem curatus sic habet curam praecipuam sui gregis parui vt episcopus totius. Vel capiatur archidiaconus Lincolniensis, vel magnam curam animarum habens: aut abbas Cluniacensis vel alius: & episcopus ha bens paruam dioecesim. Tunc sic. hic episcopus est in statu perfectionis, & maioris quam religiosus per te hic praelatus inferior, abbas, archidiaconus, vel alius habet tantam curam & sollicitudinem quantam hic episcopus: ergo iste est in statu perfectionis sicut religiosus, & maioris perfectionis.

4

⁋ Deinde arguitur contra hoc quod dicit, quod conversatio religionis est difficilior quatum ad ipsum genus operis qui cura animarum. Difficilius est exequi opus totum quod habet curatus, decanus, vel archidiaconus, quam opus quod incumbit simplici religioso. probatur: quia plus meretur bene operando, quam religiosus regulam bene seruando: teste Augustinus dicente in epistola ad Valerium. Cogitet religiosa prudentia tua, nihil esse in hac vita, ma xime hoc tempore difficilius, laboriosius, periculosius episcopi aut presbyteri aut diaconiofficio sed apud deum nihil est beatius si eodem modo mili tetur quo imperator noster iubet. Et ostenditur ratio ne. nam conditio religionis est securior ad salutem quam conditio curati. ergo est facilior. tenet consequen tia: quia homines citius succumbunt in difficilibus quam facilibus. Confirmatur hec ratio. status episcopi secundum genus suum est difficilior quam status religio si. sed aliqui archidiaconi curam tam difficilis mode, raminis habent quam aliqui episcopi. igitur. Praeterea seruare tria vota: & facere cerimonias regulares in modesta societate religiosorum, cum homo fuerii vtcumque assuetus, est facile. nam ab alio alius inuitai ad virtutem: & sub poena ad eam cogitur, non sic est de curato. ltem. secundum istum doctorem, difficilius est bene viuere cum cura animarum propter exteriora pericula. sed hoc addit ad bonitatem actus: & facit actum meliorem, quod probo. Si Sortes habeat versari circa a. obiectum, & Plato circa b obiectum: & difficultas ex parte obiecti solum a. esset maior vel aequa lis quam ex parte b. caeteris paribus si non sit impedimentum & difficultas externa, adhuc actus latus in b. erit melior, quod probo: quia omnis difficultas extrinsecus proueniens tam ex parte obiecti quam personae sine culpa eius facit difficultatem actus, & actum ma gis meritorium. Exempli causa, Sortes habeat celebrare in coenobio seorsum a societate mulierum, & aliorum quae a deuotione auoeant: Plato in templo cui praeest simile officium habeat, cum omnibus impedi mentis occurrentibus: sed se ab eis praeseruat: Plato plus meretur quam Sortes: nam subit officium suis humeris par, in quo multi succumberent: & se praeseruat. sic enim est ei maior difficultas, & crescit ad meritum. Ex parte etiam personae ostenditur. nam si quis fuerit male natus & male educatus in tenera aetate sine sua culpa: is ab illicito abstinens contra inclinatio nem sui habitus plus meretur quam bene natus abstinens: quamuis obiectum vel genus sit idem. sed sic est in proposito inter curatum & religiosum. igitur. Sed di cis: sicut ipse dicit. difficultas qui prouenit ab imped mentis externis quandoque diminuit perfectionem virtutis: puta cum aliquis non tantum virtutem amat vt impedimenta virtutis declinare velit. secundum illudc Apostoli primae ad Corinth. ix. Omnis qui in ago ne contendit ab omnibus se abstinet. Hoc non sufficit: quia non est in facultate curati tollere haec impedimenta superuenientia, exercendo officium quod licite ipse tenet. na oportet, confessiones audiat: euangelizet verbum dei: & casus ancipites in foro interiore suarum ouium enodet: qui interdum ad peccatum alliciunt. Non sic est de religioso. Postremo curati sunt ex institutione Christi: &. lxxii. discipulis succedunt, vt dicit Anacletus papa. xxi. distinctione. c. In nouo testamento. vbi dicitur quod Apo stolis succedunt episcopi: & curati. lxxii. discipulis. & patet Lucae. x. hoc autem non potest sic ostendi de religiosis.

5

⁋ lstis absolutis deuenio ad tertium in quo conclusiue dico curatos & alios praelatos episcopis inferiores esse in statu perfectionis: & maioris perfectionis quam religiosos simplices. Si gnanter (simplices) nam si religiosus sit episcopus, est in superiore gradu. in quolibet enim istorum statuum possunt assignari gradus. Probatur haec conclusio per reprobationem opinionis oppositae. Et adhuc ra tione arguitur. omnis ille status qui succedit statui discipulorum Christi est perfectus. sic est de statu plebanorum. igitur. Praeterea omnis ille status qui ordinatur ad hierarchiam in politia Christiana, purgando, proficiendo, & illuminando est perfectus sic est de statu curatorum. igitur. quod autem sit maioris perfectionis: iam patuit.

6

⁋ Contra hoc arguitur ex isto non dabitur regula cognoscendi status per-: fectionis. consequens est inconveniens: ergo & ante cedens. consequentia patet, quaerem do quis sit ille. Respon detur negando consequentiam. nam omnis ille status est perfectionis qui consulitur vel instituitur a Christo. in quo sunt episcopi & curati apostolis & discipulis succedentes, virginitas, seruare opera consilii firmiter, siue ex voto, siue non: & alii aad di quibus homines ducuntur ad aeternam beatitudinem

7

⁋ Summatim dicta in hac quaestione resumendo pa tet, aliquos esse status perfectionis: aliquos imper fectionis. Status illi perfectionis vocantur in qui bus antiquitus homines bene vixerunt: vt apo stolatus & discipulatus apostolorum & discipulorum Christi: virginitas: & alii: in quibus illorum loco successerunt episcopi, curati, & praelati medii, vt abbates, archidiaconi, decani curas animarum habentes. & ita est de statu religiosorum: qui quodammo do apostolos Christi imitati sunt. Et licet religio si nulli essent: vel non bene viuerent: adhuc eorum coditio viuendi vocaretur status perfectionis, no mina enim significant ad placitum: res tamen ab ini tio nomini conveniebat. & adhuc in omnibus his modis aliqui perfecte viuunt: vtpote in episcopa tibus, in curis inferioribus, in virginitate, in religione. Dico praeterea statum curatorum versari circa obiectum difficilius seruatu, quam statum religiosorum sim plicium, difficultate proueniente sine eorum culpa, & ipsis dantibus opera rei licitae: & hoc aeque meritum auget ac si proueniret ex parte obiecti. Abbates autem & priores curas habet animarum: & cum hoc sunt religiosi. Vlterius credo statum religiosorum vbi est regula rite seruata) dicendum esse securioren vt plurimu ad saluandas animas hominum, quod non parum est dicere. pauciores namque in religione succum bunt quam in episcopatu vel animarum cura. & difficilius est homini se & alios quibus praest regere & dirigere quam seipsum. religiosus autem a superiore di rigitur, quemadmodum arbores in motibus sitae citius eradicantur & franguntur quam in valle inter motes. & vt inquit Alanus, Tutior in terris locus est quam turri bus altis. Qui vadit in terris, non habet vnde cadat. sic est de curas magnas habentibus: & religio sis inter montes interceptis.

8

⁋ Concludendo dico de statu perfectionis noesse seriose contendendum sed de bona vita quam aliqui habent in inferiore statum: & non in superiore. sicut aliquis magister Cadomi est doctior quam Petrus magister Parisien sis, etiam ingeniosus qui ocio torpet. sed defectu studii Parisiensis hic error non prouenit. quomodo Lothin Segor, loco minutissimo & non periculoso cecidit: & non in maiore discrimine in Sodoma. Quare certandum est de vita perfecta: & non ampul i lose verbis sesquipedalibus, & inflata bucca de statu perfectionis contendendum.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 7