Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 1

An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet
1

CIrca tertiam distinctionem in qua magister loquitur de legalium cessatio ne, quaeritur: An institutio baptismi ci cuncisionem & lega lia euacuet. Haec d stio vnum supponit & aliud quaerit. Supr ponit baptismum esse institutum, & le galia esse euancuata: sed quaerit an illa euacuatio fuit in prima baptismi institutione, & de tempore euacuationis legalium

2

⁋ Pro solutione quaestionis scito. quod praecepta le galia in lege Moysi erant triplicia. Quaedam erat prae cepta moralia, quae euidenter deducuntur ex princ piis practicis notis in lumine naturali, quemadmodum sunt omnia praecepta decalogi dempto tertio de sanctificatione sabbati: quod est pure positiuum & nen morale: saltem quo ad illius determinatae diei sanctifi cationem. Ista praecepta in omni lege manent: quia sunt d iure naturae: modo ius naturae est immobile. institu. de iure natu. S. vltimo. Alia erant praecepta iudicialia ad decidendas lites forenses & causas inter homines: & quia non omnibus eadem expediunt: nec eadem eisdem omni tempore: ideo iudicialia mutata sunt: saltem robur non habent inquantum huiusmodi. potest tamen aliquis legissator leg bus iudicialibus vti si voluerit. & ita lustinianus fe cit, multas Exodi leges in corpore iuris ciuilis in serens: sed tunc non obligant inquantum legales: sed inquantum aliunde rationabiliter impositae sunt. Ceri monialia erant praecepta de ritu colendi dei, & de ministris ordinandis qui ei seruirent: aliqua futura si gnificantia. & talia mutata sunt: immo illa seruare es iudaizare: quia repraesentabant Christum futurum quiiam venit: ergo illa seruare est dicere Messiam in legi promissum nondum venisse: quod legi gratiae ianuam claudit: & per consequens est in ea praecipua haeresis: Thunficatio tamen quia significat deuotionem qua in qua libet lege est necessaria: & nihil praecise futurum circa Messia importat, in lege gratiae quae lege Mosaica est perfectior, manet sicut in lege Mosaica. Ergo alis legalia adhuc manent: aliqua vero manere possunt licet non maneant. Aliqua sunt tabifica & venenosa. Legalium autem cessatio erat congrua. quia erant obscu ra quitum ad significationem: quia repraesentabant futi ra: quae non ita clare sine reuelatione deprehenduntur sicut praesentia & praeterita. propterea in fine primi peri hermenias recte dicit philosophus. De futu- ris contingentibus non est determinata veritas. hinc multae reuelationes de futuro in Apocalypsi nobis & maioribus nostris qui in eam commentarios scripse re, manserunt & manent ambiguae. sed sic erat de lege Moysi: vt patet ad Hebraeos. x. Vmbram habens lex futurorum bonorum. Et hinc non abs re mystice Moyses velata facie loquebatur populo. Praeterea imperfectam gratiam conferebant respectu eorum quae sunt in lege gratiae. ad Hebraeos. vii. Nihil ad perfectum adducit lex. Ad obseruantiam autem onerosa ad modum erant. hinc Actuum. xv. dicit Petrus. Quid tem tatis imponere iugum super ceruicem discipulorum quod nec nos nec patres nostri portare potuimus: & tamen rationabilissime eis tale iugum imponebatur: quia populus idololatriae maxime deditus erat: vt patet consideranti aetatem illius populi tam sub ducibus quam sub regibus: immo multi reges ludae, & capita, & plerique reges Israelis, erant pessimi & ingratissimi idololatrae, non obstantibus beneficiis & ma gnalibus dei eis & patribus eorum ostensis propterea eis vt ab hac idololatria & a malis reliquis cohiberentur, tot onera difficilia imponebantur. Tempus autem gaere his contrariatur. est enim tempus veritatis clare exhibitae. Ioannis. i. Veritas per Iesum Christum facta est. secundum illud con terranei notri Sedulii lib. v. lam reseranda docens quia lex velamine Moysi Tecta diu Christo nobis veniente patescit. Est etiam imps plenitudinis contra imperfectum. Ad Galattias. iiii. venit plenitudo temporis. Cotra one rosam obseruationem legis Mosaicae est tempus man suetudinis. Hinc dicit Christus Matthaei. xi. lugum enim meum suaue est: & onus meum leue. & Sedulius lib. i. Mirabilium diuinorum. Cuius nnus leue est: cuius iuga ferre suaue est. Cum eim transsatum sit sacerdotium: ne cesse est vt legis translatio fiat. ad Hebraeos. vii.

3

⁋ lstis praenotatis de legalium cessa tione. ponam conclusiones aliquas, Primo de baptismi institutione, & an tempus praecisum illius ex scriptura habeatur. Secundo locuturus de tempore cessationis legalium.

4

⁋ Prima conclusio. Non instituebatur baptismus quando Ioannes baptista baptizabat. probatio. loanes in nomine venturi baptizabat vt vulgo dicitur: & licet Christus esset corporaliter praesens venturus erat secundum famam: modo istud non est forma ba ptismi. Si teneatur aliorum more quod nulla forma vsus est: adhuc habetur propositio.

5

⁋ Secunda propositio. baptismus non instituebatur per illud loan. iii. quando Nicodemus nocte venit ad Christum probatur. quia non videtur quod tam necessarium sacramentum instituere tur in secreto: respectu etiam personae, quae non debuit esse praeco illius.

6

⁋ Tertia propositio. institutio bapti smi non differebatur ad resurrectionem vsque. Matthaer vltimo. Euntes baptizate eos &c. Nam discipuli Christi ante passionem baptizabant. vt dicitur loan. iii. F go verisimile est tunc baptismum fuisse institutum, & quod veram formam seruabant.

7

⁋ Quarta est, non tamen debe mus magis ee dubii de bapti smi institutione: quamuis no legatur punctualiter vbi instituebatur: quam si sciremus locu determinate vbi erat primaeua institutio, quenadmodum scimus quod anima Christi descendit ad inferos: l cet dubitemus an per lineam rectam an arcualem, in instan ti an tempore. Forte dicis. Actuum. i. dicit btuns Lucas. quia loanes quidem baptizauit aqua: vos autem baptiza bimini spiritu sancto non post multos hos dies: & illud erat post Christi resurrectionem: ergo apostoli adhuc no erant baptizati. & per consequens non est veri simile quod baptismus institutus erat ante passionem. Respondetur quod illud intelligitur de generibus linguarum

8

⁋ Circa illud quod principaliter inqui ritur duae sunt positiones oppositae duum absolutissimorum theologorum, scilicet Hieronymi & Augustini. Hieronymus pro legalibus praecise assignauit duo tempora: vnum tempus ante passionem Christi in quo legalia non erant mortua. sed statin post passionem Christi erant mortua & mortifera: ita quod peccabant mortaliter omnes ea obseruantes. quia cerimoniae signifi cabant Christum vt nasciturum / passurum & huiusmodi: quae tempore passionis impleta sunt: sacramenta autem significant ipum vt natum & passum. sicut dicit Augustinus cor tra Faustum. mo hoc erat impletum statim post passio nem propterea dicit quod apostoli numqum seruarunt legalia secun dum veritatem post passionem Christi: sed solum quadam pia simulatione: hoc est simulabant se ea seruare in pia causa ne conversionem iudeorum impedirent: & actus exteriores legis in veritate seruabat: sed non fecert eos tamquam legis cerimonias: vt si quis pelliculam virilis menbri abscideret perper sanitatem: talis exterius putarei recutitus, licet non faciat illud gratia circuncisionis legalis seruandae. hoc modo seruarunt legalia post passionem,

9

⁋ Sed contra istd arguitur. indeces erat quod apostoli ecclesia bases occultarent ea perper scandalum quae pertinent ad veritatem vitae & doctriae: & quod simulatione vterentur in iis quae pertinent ad salutem fidelium. Secundo arguitur. quia ex positione Hio rtio. sequitur quod Petrus pia simulatione seruans legalia non peccasset. consequens est falsum. Apostols enim dicit ad Gala. ii. Cum autem venisset cephas antiochiam, in facien ei restiti: quia reprehensibilis erat. ergo sequitur quod Petrus in hoc peccauit: alioqun non fuisset reprehesibilis: cuius oppositum recitat Paulus.

10

⁋ Respondetur. ha replicae non vincunt sententiam Hierony. Ad primam di ceret. quod veritas pro tempore est tacenda. nam veritas odium parit secundum Comicum. & de hoc in materia de scan dato amplius dicemus. Ad secundam Guilielmus Altisio dorensis in tertio in materia de scandalo, & in princi pio quaerti dicit quod Petrus non recte ambulauit ad veri tatem euangelii: hoc est non vsquequamque recte & discretes quia non cosiderauit omnes circumstatias quas vtile erat cosiderare. poterant enim considerare quod vtile erat dice re gentilibus: quod ipse non obseruabat legalia tanquam in eis ponens spem: sed non tenebatur eis hoc dicere. sicut & Paulus indiscrete petiit a se stimulum carnis deleri & non peccauit. Reprehensibilis erat: id est di gnus reprehendi: quia non adhibuit tantam diligentiam: quantam Paulus vel prudens voluit adhiberi. Et in ilso passu glossa marginalis Hierony. ad Augustini & patet in epistolis ab eo ad Augustinum missis: sio dicit. Paulus in Petro non potuit reprehendere quod ipse fecit: nec arguere simulationem cuius & ipse reus erat: sed fuit haec reprehensio dispensatoria non vera: nec Petrus peccauit: nec Paulus procaciter arguit. Petrus autem fuit huius decreti auctor, legem post euangelium non esse seruandam: sed simulauit prae timore iudaeorum: ne occasione getium a fide recederet: & sic perderet suum gregen. Simulauit autem & Paulus pero simili metu in circuncisione Timothei. modo simulatio est licita sicut insidiae vel fictio: & ipse qui nutriuit comam ex voto vt nazarei in Cenchris, ex le ge caput totondit. Vide si dici possit quod scriptura non dicit Petrum assertiue repraehensibilem: sed recitat factum inter Petrum & Paulum: & recitat illud quod Pau lus de Petro dixit: quod ipse protunc Petro dixit quod rep hensibilis erat: quod est indubitanter verum. sicut hoc to tum est verum: dico quod homo est asinus: licet homo est asinus sit falsum: quia totum illud factum est verum. Et licet ecclesia epistolas Pauli receperit: non tamen omnes eius operationes suscepit. & sic consequenter lo quendo dicere potes Petrum non peccasse: licet forte Paulus venialiter peccauit. Opposito modo potes dicere Petrum peccasse. Vel dicere potes quod neuter eorum peccauit. vterque enim rectam intentionem habebat & motiuum sufficiens pro se. Petrus cum gentibus antio chiae comedebat: sed cum iudaei a Iacobo alphei mis si venerunt antiochiam: segregauit se a gentibus. sicut li tera ad Galathas dicit. Cum autem venisset cephas antiochiam in facien ei restiti: quia reprehensibiliserat. prius enim quam venirent quidam a Iacobo cum gentibus edebat: cum autem venissent subtrahebat & segregabat se timens eos qui ex circuncisione erant. super illo verbo, cum gentibus edebat, glossa interlinearis dicit: non habens discretio nem in cibis: hoc est conedit cum gentilibus cibos in lege vetitos: & cum segregauit se ab huiusmodi comestione discernendo cibos: putabant reliqui quod necessarium erat seruare legalia. propterea sequitur in litera apostoli: & simulationi eius cosenserunt caeteri iudaei: ita vt Barnabas duceretur ab eis in illam simulationem: sed cum vi dissem quod non recte ambularent ad veritatem euangelit dixi cephae coram omnibus. Si tu cum iudaeus sis gentilite & non iudaice viuis: quomodo gentes cogis iudaizare: vbi glossa pulchra interlinearis: Qui omnia qua vident in te, putant esse necessaria saluti.

11

⁋ Alia est positio ommunior Augustini multum elegans, modum de secessio ne legalium exponentis. Ponit Augu. tria tempora: vnum ante passione Christi in quo legalia suum cursum obligandi habuerunt. Secundum tempus post promulgationem euangelii in quo legalia sunt mortua & mortifera. Tertium tempus medium inter illa extrema & breue sciliet a passione Christi ad diuulgationem euangelii: in quo legalia fuerunt mortua: hoc est non habebant vim obli gatoriam, sed non erant mortifera: quia conversi de iudaismo poterant illa licite seruare, dum tamen non ponerent in eis spem, reputantes illa sibi necessaria ad salutem: quasi sine eis fides Christi iustificare non posset: & hoc erat vt synagoga quae lex dei erat pro suo tempor duceretur ad tumulum cum honore. Nec ratio adducta de cerimoniis oppositum concludit: quae licet praesentabant Christum futurum: illa tamen futuritio non erat sufficienter adhuc nota: & propterea iudaeo converso cerimonia adhuc seruare non erat peccatum. Et patet illud, nam aliqon cerimoniae significabat Christum nasciturum: quae serua bantur licite post natiuitatem Christi ante passionem: quia nondum erat declaratus talis. sic in proposito. Conver sis autem de gentilitate non erat talis cam obseruantiae. quare Paulus Timotheum ex matre iudaea ortum circum cidit. Actuum. xvi. Titum vero ex vtroque parente ger tilem non circuncidit. aliqua tamen erant imposita gentilibus ad tempus seruanda: vt post hac dicetur. Petrus ergo non peccauit seruando legalia: nec postea Paulus. sed tenendo hunc modum Petrus peccauit venialiter: quia dedit intelligere aliis ex suo facto indiscreto quod legalia erant de necessitate salutis obseruanda.

12

⁋ Exomnibus istis colliguntur aliquae co clusiones. Quarum vna est. Seruare legalia post le gem euangelicam promulgatam est mortiferum. hoc patet cap. Maiores. de baptis. & eius effect. & abhic octin gentos annos erat error Cherinthi, & Hebionis: sicut Hieronymus scribit respondendo ad Augustinum: quod Augustinus non negaret.

13

⁋ Alia conclusio. Non constat ex sacra scriptura quando seruare legalia primo erat mortiferum. probatio. secundum positionem Augu stini: licitum erat seruare legalia post passionem Chri sti: & apostoli ea seruarunt post tempus scripturae sacrae, quod patet. quia Lucas imposuit finem scripturae sacrae nou testameti in actibus apostolorum: & hos deduxit ad quartum annum Neronis vsque: vt dicit Hierony. in li bro virorum illustrium. & vide in festo sancti Lucae se cundum vsum Romanum. Et glossa marginalii Actuum. xv. dicit quod Petrus & Paulus post passio nem domini anno. xxx. id est vltimo Neronis passi sunt martyrium. ergo cum toto illo tempore & post licuit seruare legalia: ex scriptura non constat de fine cessa tionis quando incoeperunt esse mortifera. Sed putandum est quod ibant in nihilum & in mortificationem statim post secundum templum a Romanis euersum: quando iudaei erant dispersi in gentibus. modo Hierosoly ma post Christi passionem anno. xlii. a Tito & Vespasiano euersa est.

14

⁋ Vltima conclusio. Secundum hunc modum licitum erat iudaeo seruare legalia quando conuertebatur ad fidem toto tempore intermedio. hoc patet ex his quae dicta sunt. Auctoritas apostoli ad Galathas v. Si circuncidimini Christus nihil vobis prodest. intelligitur pro illo tempore, si quis putasset neminem posse saluari sine legalium obseruatione.

15

⁋ Sed contra cessationem legalium arguitur. Scribitur Matth. v. Non veni soluere legem sed adimplere. praeterea circuncisio data est in foedu sempiternum, vt scribitur Genesis. xvii.

16

⁋ Ad pri mun respondetur quod Christus non soluit legem toto tempore pere grinationis suae secundum carnem: sed eam seruauit ad mortem vsque inclusiue. Secundo dicitur: quod quo ad pre cepta moralia quae sunt praecipua in lege, quae ordinant ad dilectionem dei & proximi: quia in his duobus mandatis pendet vniuersa lex & prophetae: nullo modo soluit legem: sed roborauit: & obscuros sensus explanauit, vt de dilectione inimici, & similibus: & sic cum principaliores partes legis manent, tota lex est immutata, quemadmodum propter noua statuta accidentalia manentibus essentialibus alicuius religionis tota religio manet. Tertio dicitur quod lex Mosaica manet in se vel in meliore: sicut qui promit tit vel vouet alicui dare duodenum, dans scutu non soluit votum vel promissum in forma: tamen in aequiualente vel plus valente.

17

⁋ Ad secundum argumentum respondetur quod circuncisio data est Abrahe in foe dus sempiternum secundum se vel melius. Secundo dicitur quod nos sumus semen Abrahae spiritualiter & filii eius secundum sensum literalem: quia eius imitatores. Ad Galathas. iiii. Scriptum est enim quoniam Abra ham duos filios habuit: vnum de ancilla: & vnum de li bera. & nos sumus filii liberae, vt illic deducit apostolis Nec oportet ex sola nuda litera sensum literalem colligere: quia litera occidit: spiritus autem viuificat. ii ad Corith. iii. Illic etiam promittitur semini Abrahae ter ra chanaam in possessionem aeternam: quia sic dicit lite ra Geneseos. Daboque tibi, & semini tuo terram pere grinationis tuae omnem terram Chanaan in possessio nem aeternam. & tamen ad literam nudam sicut hebraei ca piunt, hoc non est impletum. vnum autem passum scripturae alius exponit. Quia legem eorum & cerimonias erat mutaturus: declarat Hieremias: immo verius deus per os Hiere. xxxi. cap. sui libri. vbi sic scribitur. Ecce dies veniunt dicit dominus, & seminabo domum istus & domum iuda semine hominium & semine iumentorum, hoc est iudaeorum & gentilium. Et paulopost sequitur. Ec ce dies veniunt dicit dominus: & feriam domui islius, & domui iuda foedus nouum: non secundum pactum quod pepi gi cum patribus vestris &c. & paucis interiectis semper continuando materiam de mutatione legis Mosaicae, & datione legis gratiae. Dabo legem meam in visceribus eorum: & in corde eorum scribam eam: & ero eis in deum: & ipsi erunt mihi in popisum: & quae sequuntur. ac si diceret, non dabo eis legem in tabulis lapideis sicut dedi vobis per Moysen: sed scribam in cordibus eorum. hoc est ego ipse deus daturus sum eis legem immediate. vbi ex cellentiam in datione legis gratiae innuit super legem mosaicam quaem per angelum dabatur. sicut dicebat bruns Stepha nus. Actuum. vii.

18

⁋ Ecce quae sunt praecepta legalia. quae in moralia, iudicialia, & cerimonialia tripartium tur: & quomodo lex mosaica cessauit: & quomodo non. & quem non constat de praeciso tempore institutionis baptismi & cessationis legalium. Praeterea patuit multipliciter dic posse de obseruatione legalium post passionem Chri sti ante euangelii promulgationem. Vno modo poterat homo seruare legalia pro illa tempestate quadam pia simu latione: hoc est fingere se pro patia causa seruare lega lia, & non seruare tanquam essent legis. & illa est sententia profundissimi theolostgr scilicet sancti Hieronymi. & li cet in quadam epistola ad Augustinum responsiua dicat se in illa parte sententias patrum texere: hoc non obstante disputationis certamen ingreditur: & cum lasso boue for tius figere pedem elaborat. Hic dicendi modus tam Petrum, quam Paulum a peccato tenet immunem. Et potes dare responsiones vtcumque coloratas, ad obiectiones scriptu rae. modus tamen Augustini est pulcher, & apparentior propter sonum scripturae: quam non debet tortuose expo ni a sola litera, nisi per aliud doceatur, ita debere inte ligi. Propterea cum coniter loquentibus illi modo ma gis adhaereo. Amplius patet quod perfectio legis gratiae, quae est noui & aeterni testamenti perfectio, superat legem mosaicam: qua licet multi christianorum impro be seruent: tamen idolorum fornicationi more hebraeorum post agnitam fidem non se accommodarunt: quae tot viros heroicos, martyres, confessores & sanctas mulieres habuit in sui plantatione: quod lex mosaica licet mu to magis durauit non habuit numerum illi comparabi lem: & adhuc deus in quolibet regno viros se timentes seruat: gratia quorum aliorum parcit peccatis.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 1