Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 1

An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare
1

Magister in ha distinctione xiii quaerit excommunicati, haeretici, & degradati consecrare possint. non: & ma atuit distin raecedenti. erea Magro psequendo ateriam eucharistiae, quaeram quasecratione in aximo & fermen so inter latinos & graecos. Selem inquiram secundum aliam positionem. Tertio an laicus debeat communicare sub vtraque specie. Quarto de modo celebrandi.

2

⁋ Pro primi expe ditione quaero: an sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato an in aximo pane conse crare. Quaestio ista supponit dubium esse: in quo pane Christus consecrauerit. & secundo quaerit an de beamus eum imitari in tali pane consecrando. Circa materiam autem propositam non conueniunt omnes fide, les. Propterea qui de ea vidimus, paucis recensebimus. Recitat venerabilis Beda. iii. libro historiae ecclesiae gentis Anglorum de modo quo nostri Scoti Britam ni vsi sunt, qui erant ad Anglos in fide instruendos missi: quod a. xiiii. luna ad vigesimam inclusiue ser uabant pascha: & vigesimus primus dies qui apud Hebraeos est celeberrimus, ab eis non seruabatur. Et decimo capite libri praefati: cum venerabilis Beda praeconia & laudes patris Aidancumulate recitasset: paucis concludens sic ait. Quae (vt breuiter multa compre hendam) quantum ab eis qui eum nouerunt didicimus: ni hil in omnibus qua in euangelicis, siue apostolicis, siue propheticis literis facienda cognouerat, praetermit tere: sed cuncta pro suis viribus operibusque parabat. Haec in praefato antistite multum complector & amo: quia nimirum hoc deo placuisse non ambigo. quod autem pascha non suo tempore obseruabat: vel canonicum eius tempus ignorans, vel suae gentis auctoritate ne agnitum sequeretur, fuit. Ex his patet quod huic sancto patri fuit protunc ignorantia inuincibilis: quia ecclesiasticae traditiones & positiuae adhuc apud eos non erant sufficienter publicatae. Haec dixerim ne quis putet huius sancti patris vel sequacium eius vitam per hanc positiuam obseruantiam denigratam.

3

⁋ Praeterea scito quod varius est modus opinandi imter theologos: in quo pane Christus confecerit. Graeci enim dicunt Christum in pane fermentato con fecisse. & propterea hodiemo die adhuc in pane fer mentato cosecrant. et recitat glos. margi. loan. xiii. c. sic. Graeci vero diem qua immolatur agnus dicunt solum modo vocari pascha: & illa dicunt Christum fuisse crucifixum ad meridien. & dicunt Christum anticipas se vnum diem ante, comedendo agnum paschalem. Hoc aliquot auctoribus confirmare student dicentes tres primos euangelistas in hoc errare: & loannem eos in hoc castigasse. Latini vero Christum asserunt in pane aximo consecrasse.

4

⁋ His paucis trelibatis ponuntur duae conclusiones.

5

⁋ Prior est. Christus in vltima coe na consecrauit in pane aximo.

6

⁋ Altera conclusio. quilibet fidelis Christum imitari in hoc volens debet in pane aximo consecrare. Prior conclusio probatur. Nam Matth. xxvi. scribitur. Vbi vis paremus. tibi comedere pascha? Et paulopost. Et fecerunt di scipuli sicut constituit illis Iesus: & parauerunt pascha. sed tali die fuit prohibitum habere panem fer mentatum in domibus ludaeorum. vnde Exodi. xii scribitur. Septem diebus axima comedetis. In die primo non erit fermentum in domibus vestris. qui cumque comederit fermentum: peribit anima illa de Israel: a primo die vsque ad diem septimum. ad insinuan dum quod cum egressi sunt de aegypto: non poterant mo ram trahere vt panis fermentaretur. Sed Christus con fecit in pane qualem in domo Hebraeorum inue nit: & aximum reperit: vt ex dictis liquet. igitur. Confirmatur hoc. Lucae. xxii. scribitur. Venit dies azximorum in quo necesse erat occidi pascha. Et paulo post sequitur. Parauerunt pascha. Insania autem est graecorum dicere tres primos euangelistas errasse: & loannem eos castigasse, conuenerunt eni omnes in vnum: quia in vno spiritu loquuti sunt. In super secundum legem agnus typicus debebat comedi xiiii. luna mensis primi ad vesperam. sed Christus seruauit legalia ad mortem vsque: nec iuit Hieroso lymam ad comedendum agnum nisi vt praeceptum legis impleret: non solum quo ad esum agni: sed etiam quo ad tempus edendi. Hoc enim nostri latini omnes tenuerunt & tenent.

7

⁋ Secunda conclusio patet ex priori, si modum Christi imitari voluerit aliquis. Sed cum panis fermentatus sit eiusdem speciei cum aximo realiter: graeci in illo consecrant sicut nos in azimo, nec in hoc peccarent: si ecclesia eos in hor sineret: quia licet sit praeceptum diuinum consecrare in pane triticeo: humanum tamen est consecrare in pane triticeo tali / puta aximo vel tali. In signum cuius ecclesia primum in pane aximo consecrauit. postea exorta haeresi Ebionitarum asserentium necessarium esse seruare legalia & iudaizare: & per consequens pascha in aximo conficere, sicut ludaei quonoda ex lege tenebantur: hunc errorem ecclesia eradicare volens, iusserat omnes in pane fermentato conficere. Sed paucis diebus durauit error ille inter Christianos quod necessarium erat seruare legalia: quo extincto redierunt Latini ad antiquum ritum conficiendi in acimo. Graeci autem redire nolebant, dicentes se redire non posse ad hoc: quia erat lex dei noui testamenti consecrare in fermentato. Sed licet hoc proba uerint: non propterea habent ex institutione Christi.- Pro eis tamen arguitur

8

⁋ Contra priorem conclusionem adducentur motiua Graecorum, probando quod Christus xiii. luna mensis primi agnum paschale comedit: quia si hoc probetur, perinde est ac si ostenderetur immediate quod Christus in pane fermentato consecrauerit: quia in illa luna ludaei vtebantur panibus fermen tatis. sed vt dicitur in probatione conclusionis: Christus consecrauit in tali pane qualem in domibus ludaeorum repperit. in. xiii. autem luna solum fermentatum repperit in domibus ludaeorum. Restat solum probare. xiii. luna ipsum comedisse agnum paschalem, quod sic probatur. ludaei. xiiii. luna mensis primi debebancomedere agnum paschalem: vt patet Exodi. xii. & Leuitici. xxiii. vbi sic scribitur. Mense primo quartadecima die mensis ad vesperum phase damin est: & quintadecima die mensis huius, solennita: azimorum domini est. Septem diebus axima comede tis. Dies primus erit vobis celeberrimus: sanctus quod. Idem habetur Numerorum. xxviii. ludei ergo xiiii. luna mensis primi ad vesperam comedere ha bebant agnum paschalem: sed illo die Christus passus est mortem, quod probatur: quia Ioannis. xviii. scribitur. Et ipsi non introierunt in praetorium vt non contaminarentur: sed vt manducarent pascha. ergo illo die debebant agnum paschalem comedere quo Christus est cru cifixus. sed ipsi debebant ex lege agnum paschalem xiiii. luna ad vesperam comedere: ergo quartadeci ma luna Christus passus est. sed ante comedii agnum paschalem: ergo. xiii. luna mensis primi vel die praecedente comedit agnum paschalem, quod restabat probandum.

9

⁋ Respondetur. haec obiectio soluitur per aequiuocationem termini pascha. gl. margi. Matthaei. xxvi. sic dicit. Pascha proprie solus dies dicitur quo agnus ad vesperam occidebatur. id est. xiiii. luna primi mensis. Sed indifferenter in scriptura pa scha pro diebus aximorum accipitur: & dies aximorum pro pascha: vt patet Lucae. ax. Appropinquabat. dies festus azximorum qui dicitur pascha. Ioannes autem loquebatur de panibus azximis. ipsi enim non introierunt in praetorium hominis gentilis ne contaminarentur: hoc est ne peccarent: sed vt manducarent pascha: hoc est panes azimos solitos tunc comedi secundum legem. Vel vt aliqui dicunt non improbabiliter: superiores erant intenti circa mortem Christi: et adhuc non comederant agnum paschalem: sed tempus de bitum secundum legem relinquambant, existimantes se excusa tos praetermittere vnam noctem occasione habita pro occidendo Christo: intendentes in. xv. luna comedere agnum paschalem. & secundum hoc argumentum sine aequiuocatione soluitur.

10

⁋ Sed contra illud arguitur. dies. xv. erat celebris, vt patet ex dictis: & ludaei timebant schisma populi: cuius magna pars existimabat Christum Messiam in lege pro missum. propterea enim pontifex, scribae, & pharisaei: prout scribitur Matthaei. xxvi. dicebant. Non supple occidatur) in die festo: ne forte tumultus fieret in populo. ergo non occiderunt eum in festo: sed festum praeuenerunt.

11

⁋ Respondetur. hoc primo statuerunt: vt non raperetur ab eis populo eum defen dente: sed oblata occasione a luda traditore ipsum vendente mutarunt consilium: quando viderunt se pos se eum comprehendere furtim & occulte in nocte: quod & fecerunt: vt dicit Chrysostomus in Homiliis, & Leo papa in sermone paschali

12

⁋ Secundo arguitur sic. xv. luna erat celebre festum in lege vt dictum est: & tunc non licuit operari: cuius oppositum fecerunt ludaei Christum condemnantes.

13

⁋ Sed dicis & bene. ludaei rabidi non curarunt diem festum infringere: cum innocen tem inique studuerint ad mortem damnare: habentes sophisticas pro se defensiones: vt liceret sibi per uersorem & destructorem legis etiam in festo de medio tollere. Contra. sanctae mulieres tunc operabantur. Nam Lucae. xxiii. scribitur quod sanctae mulieres viso monumento in quo positu fuit corpus domini, reuertentes parauerunt aromata & vnguenta. modo non licuit operari in die festo. Respondetur. Licuit illo die opera spiritualia facere: quae fecerunt bonae mulieres non obstante festo. Sabbatu tamen hebdoma dale erat maius festum & celebrius: quam. xv. luna: & xxi. luna: qui erant dies celeberrimi inter illos. pro pterea ab opere in sabbato quieuerunt mulieres: in sabbato enim non licebat praeparare cibum, nec ire vltra mille passus. secus in aliis diebus festis. & prima fe ria iterato praeparationi vnguenti se accommodante iudicabant licet erronee non satis vnguenti fuisse praeparatum.

14

⁋ Tertio arguitur. Ioannis. xix. scribitur. ludaei ergo quoniam parasceue erat: vt non remanerent in cruce corpora sabbato: erat enim magnus dies ille sabbati. &c. Ex hac auctoritate sequitur quod Christus passus est. xiiii. luna: quia tunc erat parasceue. i praeparatio pro comedendo agno paschali.

15

⁋ Et confirmatur haec ratio per illud quod scribitur Ioannis. xiii. Ante diem festum paschae sciens Iesus quia venit hora eius &c. Ergo coena vltima facta est ante festum paschae. sed pascha est. xiiii. luna. igitur.

16

⁋ Ad primun respondetur: quod parasceue illic est dies veneriss vt dicit glo. margi. Augustinus sic dicentis. Parasceue praeparatio interprtatur. sexta feria praeparabantur necessaria pro sabbato: qua die praecepit Moyses duplum colligere manna propter sabbatum. Idem habet glos. marginalis Bedae, Marci. xv. super illud. Et cum iam sero esset factum: quia erat parasceue quid est ante sab batum &c.

17

⁋ Secunda etiam auctoritas non mouet: quia nihil aliud illic dicitur quam quod Iesus sciebat an te pascha tempus suum aduenisse. & hoc est verum quia erat iam in foribus.

18

⁋ Quarto arguitur. Ioannis. xix. in auctoritate iam allegata scribitur. Frat. n. magnus &c ergo sabbatum erat in quitadecima luna: & sic eran duo magna festa & celebria eodem die incidentia ergo. xiiii. luna passus est. Nostri hic passim respe dent, vt videre est in Magistro historiarum, in histo ria euangelica. c. cxlix. Frat magnus dies sabbati quia incidit sabbatum in vno illorum dierum scilicet sexto decimo die qui dies erat festus: non tamen ita magnus vt. xv. Hoc Altisiodorus & alii insequuntur, quid autem veri hoc habeat: paulo post examinabimus.

19

⁋ Quinto arguitur. veritas debet respondere vmbrae: sed agnus typicus fuit comestus xiiii. luna mensis primi: qui erat figura Christi veri agni morituri: ergo eodem tempore debebat pati: ergo passus est in. xa. luna mensis primi.

20

⁋ Respondetur conce di do maiorem cum minore. sicut enim verus agnus typicu: erat tali hora & tempore comestus: sic corpus Christi primo a se & discipulis comestum est. Secundo dicitur: quod etiam tunc inchoata est post coenam passio eius per sanguineum sudorem: vt scribitur Lucae. xxii. & nocte illa fuit captus & ligatus.

21

⁋ Sexto arguitur. Leuitici. xxiii. scri bitur. Avespera ad vesperam celebrabitis sabbata vertla. & de festo paschae hoc expresse habetur Exod xii. Primo mense quaertadecima die mensis ad vespe ram commedetis azxima vsque ad diem vicesimamprima eiusdem mensis ad vespera. Hoc supposito arguitur sic. Si. xiiii. luna quae erat pascha habuit initium in die louis in occasu solis: Christus passus est. xiiii. lu na: quae durauit toto die veneris scilicet sexta feria quo usque sol petiuit occasum. ergo Christus passus est xiiii. luna mensis primi realiter: & ante comedit agnum paschalem: forte ante occasum solis quintae feriae. & tunc erat. xiii. luna mensis primi. Si dicas, vespera diei louis erat vltima pars. xiiii. lunae. Contra. secundum hoc oportet dicere. xiiii. lunam habuisse initium in quarta feria: hoc est in die mercurii in secundis vesperis: & sic erit vero simile quod Christus comedit post occasum solis, &. xv. luna men sis primi: & per consequens non seruasset legalia ad mortem vsque, cotra dicta. & vlterius sequitur quod ludaeiomnes comedissent in. xv. luna: & sic pereceptu publice dimisissent: quod non videtur dicendum. hoc probatur etiam per acta bonarum mulierum.

22

⁋ Respondetur. hoc argu mentum nonnihil scrupuli hincinde affert. dicam ad ipsum secundum varias imaginationes occurrentes. Primo xiiii. luna habuit initium in die louis in vltimis vesperis: & durauit ad diem veneris artificialem totum com pletum: & per consequens concedo tamquam corollarie sequans quod Christus realiter passus est. xiiii. luna mensis pri mi: & sabbatum illud erat celebre festum vt dicunt Graeci: & magnus dies sabbati vt dicit Ioannes. quia in. xv. luna in qua celebre festum illorum dierum erat, incidit dies sabbati: quod habuit initium in vesperis sextae feriae. & sic concedo quod Christus. xiiii. luna passus est: sed nego quod agnu paschalem ante. xiiii. lunam comederit: quod Gaeci contendunt. & negationis ratio est: quia in. xiiii. luna secundum legem agnus typicus erat comedendus. Christus autem nullo modo prae uenit horam comedendi Hebraeorum: & forte erat sole petente occasum: illud enim magis quadrat cum litera veteris testamenti.

23

⁋ Secundo super illo verbo. Immolabitque eum vniuersa multitudo filiorum Isra el ad vespera. Exodi. xii. recitat Nicolaus Lyranus secundum doctores Hebraeos: quod vespera hic incepit hora septima. xiiii. diei: quia ex eo tempore sol incepit tendere ad occasum: & ab illa hora vsque ad princi pium noctis potest immolari phase secundum eos. Et ex Hebraeis recitat Nicolaus in eodem ca. super illa propo sitione: In die primo non erit fermentum in domibus vestris. Ab hora septima diei. xiiii. debebat amo ueri omne fermentatum de domibus Hebraeorum: quia extunc poterat immolari agnus: licet tunc non esset. xiiii. luna secundum legem: nec septima hora illius diei, legaliter supputando. Et illud probari potest. Exodi. xxiii. vbi scribitur. Non immolabis super fermento sanguinem victi mae meae. hoc est. noli immolare agnum paschalem de cuius sanguine debent liniri postes ostii, donec fer mentum fuerit amotum. Licet videam Nicolaum de his horis non bene sentire: vero simile tamen est quod istud legit. Quare addo quod oportet supputare horas ab gitu solis: more Hebraeorum. ac si Hebraei dicere ve lint quod hora prima pomeridiana cum sol iam incipit notabiliter descendere: inchoabatur festum paschae Et tunc consequinter dicere oportet quod Christus come dit agnum paschalem. xiiii. luna: quae habuit initium hora septima more Hebraeorum supputando: quae est hora nostra prima pomeridiana: & luna quaertadecima fi niebatur hora prima pomeridiana in die veneris: & non mortuus est ante horam nonam: hoc est tertiam po meridianam. nam mortuus est. xv. luna, vt Magister historiarum dicit. Et glossa margina. Lucae. xxii. di cit super illo versiculo. Venitant dies aximorum. Nec miteris super hac hora prima. Numquid nos celebramus festa nunc a vespera ad vesperam: non habentes oculum ad occasum solis: sed ad tempus quo ecclesia vespertinum officium cantat? Sed adhuc cum hoc modo dicendi concedendum est more Graecanico, quod dies ille magnus sabbati incidit. xv. luna. Siue autem dicat hoc modo siue illo: Christus non consecrauit in pane fermentato post horam primam, & postes domus sar guine agni delinitos. Potest etiam non inconvenienter dic quod in die louis vesperi iam erant. ii. vesperae. xiiii. lunae. & quaertadecima luna initium habuit in quarta feria vel speri: & Christus agnum comedit in fine illarum vesperarum ante. xv. lunam more Hebraeorum seruantium illud festum: &. sic passus est. xv. luna: qui magnus dies sab bati erat propter duo festa: vee propter sabbatum quod cecidit in. xvi. luna: quae erat festum non celebre vt. xv. luna. Cum illo enim seruatur quod Christus fecit coenam in aximo & non fermentato, quo istarum vesparum agnum comederunt. Necessarium aut est alterum. Et vtrolibet dato: semper Christus consecrauit in aximo.

24

⁋ Sed ne argumentum in vmbra praeteream: colligam protinus quae ad hoc argumentum dixi tam ad nomen quam ad rem in quibus ab aliis discrepo. In primis dico quod Christus non comedit agnum paschalem ante prima horam pomeri dianam: hoc est ante septimam horam post ortum solis tunc enim Hebraei consuetudinem habebant. xiiii. lunam in choandi. vel expectauit Christus ad occasum solis antequam agnum paschalem comedit: quod est mihi proba bilius. ratio est: quia licet poterat aliorum more tuc incipere agnum paschalem comedere: non tamen erat necesse: sed qui volebat differre comestionem: poterat ad tempus. sicut nunc est de nostro ieiunio quidragesimali non enim praeuenimus notabiliter. xii. hora: possumus tamen post illam differre comestionem. sic hic: ad aliquod tame determinatum tempus. Modo Christus in media coena suum mysterium celebrauit: & in fine statin exiuit in hor tum: dans ludaeis occasionem vt clanculum caperetur. Et siue hoc fecerit siue illud: non erat panis fermentatus inter ludaeos: & per consequens in aximo consecrauit quod est principale inter Graecos & Latinos discrimen. Forte etiam ab occasu solis supputarunt festa: & sic consequnter loquendo passus est. xiiii. luna mensis primi. Nec video glossas vel Magistrum historiarum re cipiendum nisi quis voluerit. sed tenendo quod inceperunt supputare festa ab hora septima: passus est mortem xv. luna / & agnum paschalem comedit luna. xiiii. sed &x v. luna currebat cum magna parte sabbati: & per consequens duo magna festa simul concurrebant. & illud optime congruit literae Ioannis. xix. de magno die sabbati. Potes etiam dicere quod in die louis vesperi terminabatur. xiiii. luna: & tuc consequinter dicas. sed qualitercumque dixeris / in die veneris passus est: & die louis vesperi agnum typicum comedit. Vlterius dici potest quod interdum Hebraei in modo computandi diem artificialem nocti praeposuerunt: sic enim semper fecerunt antequam egres si sunt Aegyptum. Sed cum Aegyptum in magnis dei portentis egressi sunt: in illd memoriale voluit deus quod Aegyptiorum more phase celebrarent a vespera ad vesperam quia ita Aegyptii supputant: vt dicit venerabilis Beda capite. v. de temporibus: & consequnter festa a pascha dependentia. manserunt tamen aliqua alia festa & operationes notabiles in honore: supputando ab ortu solis ad ortum eius alterum. quo mo vsi sunt euangelistae numerando horas tempore passionis: loquem do vt plures cum aliis Hebraeis: quemadmodum nunc i plerisque locis seruamus aliquam festa. sic apud aliquos totus dies veneris quo Christus passus est incipien do ab ortu solis poterat vocari. xv. luna. & per idem cum comestio agni paschalis inciderit ante noctem: aliqui vocare poterant. xiiii. lunam ad finem illius noctis vsque. sed de hoc modo loquendi non multum refert. secundum modum supputandi sacrae scripturae potest dici quod Chri stus mortuus est. xv. luna: & post primam horam pomeridianam diei veneris. Si vero erat Hebraeorum con suetudo in celebratione paschae expectare ad occa sum solis: quod ab Hebraeis nunc rntum illum (licet supersti tiose) colentibus potest sciri: tunc consequinter dicendum e quod Christus passus est in. xiiii. luna mensis primi: & in eo dem die agnum paschalem comedit. Sed qualitercumque dicatur: non erat panis fermentatus in aliqua domo. Relinquitur ergo quod in azximo Christus conse crauit, quod restabat ostedendum. de illo enim praecise inter nos & Graecos contenditur.

25

⁋ Septimo arguitur. a die paschae Hebraei numerabant septem hebdomadas plenas: & statim post illas erat festum pentecostes in memoriam datae legis: vt patet Leuitici. xxiii. sed dies festus paschae fuit in sexta feria: & quia ad septem hebdoma das sequentes debebat pentecoste celebrari: debebat ee in sexta feria: quod est falsum.

26

⁋ Respondetur. Hebraei non debebant supputare a primo illorum festorum, sed a die sabbati qui in illa solemnitate incidebat: vt pta Leuitici. xxiii. Nuerabitis ergo ab altero die sab bati in quo obtulistis manipulum primitiarum, septem hebdomadas plenas. ab altero die. hoc est a crastino paschae: hoc est a. xvi. die inclusiue. Septem autem hebdomadae plenae faciunt. xlix. dies. & in die sequanti debebat esse pentecoste, nos autem a nostro pascha numeramus quando Christus surrexit, septem hebdomadas plenas / vt glos. marg. Actuum. ii. dicit.

27

⁋ Ecce quomodo Christus in pane aximo suum corpus consecrauit, & quod pater Aidam non peccauit cele prando more patrio pro illo tpore: quia ecclesia in multis locis tunc plantari solum incepit. & propterea ipse pater Aidan cum duobus aliis sequentibus episois nostratibus fuit a rege Anglorum vocatus, vt religionem Christi anam Anglos doceret: prout vicinus noster vene rabilis Beda recitat. patres enim inuincibiliter adhuc ignorabant traditiones ecclesiasticas. Amplius patuit Graecos errare putantes Christum in fermenta to consecrasse. reuera tamen consecrant in fermentato: & si ecclesia eos sineret sic consecrare, non peccarent: quia est positiuum humanum: quod ecclesia potest admittere vel tollere. Si vero teneant esse de necessitate salutis: & esse de iure diuino consecrare in fermentato: haeresim tenent: & si cum pertinacia, haeretici sunt. Am plius patuit omnes euangelistas convenire de pane axi mo: sicut in omnibus aliis eodem spiritu loquuti sunt: & in eorum ore deus loquutus est. ergo vesania extrema est hoc audere dicere de tribus primis euangelistis. Caeterum non est mirandum quod Graecos deus permittat pro delictis publicis patenter torqueri quousque ad cor redeant. Sexti argumenti quod plus ponderis caeteris afferre prima facie videtur: epilogationem in fine ipsius ex industria posui. Et quia adhuc Paulus Burgensis tenet alium modum in additione. Matthaei xxvi. illum paucis recensere libebit speculando quid in ipso veritatis contineatur.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 1